Titta

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Om UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Föreläsningar från kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Till första programmet

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer : När mänskliga rättigheter ställs på provDela
 1. Man förhandlade med torterarna.

 2. "Vi vet att ni brukar tortera
  den här typen av personer."

 3. "Men de här två kan ni väl låta bli?"

 4. Jag är renodlad MR-aktivist
  och jurist-

 5. -och jobbar med de här frågorna-

 6. -utifrån de konventioner
  som vi anslutit oss till-

 7. -och uppfattningen
  att alla människor är lika värda.

 8. Det är viktigt att komma ihåg att jag
  inte är forskare, utan praktiker.

 9. Jag ska ta med er femton år tillbaka.

 10. För mig känns det ibland som i går.

 11. Det var den 18 december 2001.

 12. En kall vinterdag.
  Några dagar kvar till jullovet.

 13. Ahmed Agiza i Karlstad skulle ta
  bussen hem från sin SFI-utbildning.

 14. Mohammed Alzery
  jobbade på ett bageri i Stockholm.

 15. Plötsligt närmar sig
  civila poliser dem.

 16. De blir gripna och så småningom
  förda till Bromma flygplats.

 17. Ett dygn senare befann de sig med
  den svenska regeringens och polisens-

 18. -CIA:s och egyptiska underrättelse-
  och säkerhetstjänsternas hjälp-

 19. -i tortyrkamrar i Egypten. Vilka var
  Ahmed Agiza och Mohammed Alzery?

 20. De var asylsökande från Egypten.

 21. De hade varit på flykt undan Mubarak-
  regimen i tio år innan de kom hit.

 22. Helt oberoende av varandra,
  olika bakgrund, olika åldrar.

 23. Agiza hade familj,
  Alzery hade inte det.

 24. De kom 1999 respektive 2000
  till Sverige-

 25. -och sökte asyl i egna namn
  och berättade sin egen historia.

 26. De var eftersökta av Mubarak-regimen
  därför att de hade, enligt dem-

 27. -tillhört organisationer som av
  regimen var terroriststämplade.

 28. Man visste också att personer som
  hamnat i samma kategori tidigare-

 29. -hade dömts i icke korrekta
  rättegångar till långa straff-

 30. -och blivit torterade - några dömda
  till dödsstraff - på lösa grunder.

 31. Männen sökte omedelbart om asyl.

 32. I januari 2001 begärde Migrations-
  verket ett yttrande från SÄPO.

 33. SÄPO dröjde med yttrandet
  i flera månader.

 34. Till den 30 oktober 2001.

 35. Drygt en månad efter händelserna
  i New York och Pentagon.

 36. Och trots att de här haft
  väldigt olika bakgrund-

 37. -klumpades de gärna ihop när deras
  rättigheter prövades i Sverige.

 38. SÄPO tyckte att männen var
  en säkerhetsrisk i Sverige.

 39. Lagen då såg annorlunda ut än i dag.

 40. Vi hade ingen terroristlagstiftning
  att tala om.

 41. Lagen om terroristbrott kom 2003.

 42. Sveriges terroristlag var
  lagen om särskild utlänningskontroll.

 43. Alternativt utlänningslagen.
  Det går historiskt tillbaka till-

 44. -att Sverige ansåg att det i princip
  inte fanns några svenska terrorister.

 45. Den situationen befann vi oss i.

 46. Lagen var bara tillämplig på folk som
  man ville utvisa p.g.a. säkerhetshot.

 47. SÄPO bestämde sig för att männen var
  ett slags säkerhetshot mot Sverige.

 48. Vi vet fortfarande inte
  vad det grundar sig i.

 49. Man kan oftast bara gissa
  vad grunderna är.

 50. För väldigt mycket hålls hemligt.

 51. Migrationsverket fick informationen
  och bestämde sig för-

 52. -att regeringen skulle fatta beslut
  om det här. De fattade beslut-

 53. -om den här typen av ärenden i första
  och sista instans, utan nån insyn.

 54. Det här pågick
  utan att männen visste om det.

 55. Den 18 december 2001 skulle rege-
  ringen ha ett regeringssammanträde.

 56. Då fattade man beslut om att deras
  asylansökningar skulle avvisas.

 57. Den avvisningen skulle verkställas
  omedelbart.

 58. Den skulle också gälla
  Agizas fru och fem barn-

 59. -varav ett barn bara några månader
  gammalt.

 60. Regeringen tyckte att verkställningen
  av avvisningen av dem kunde vänta.

 61. Men Agiza och Alzery skulle avvisas
  omedelbart. Som av en händelse-

 62. -sa SÄPO
  att man fått ett erbjudande från CIA-

 63. -om hjälp att föra männen
  till Egypten.

 64. Det här var nånting som SÄPO själva
  egentligen kunde besluta om.

 65. Men man redogjorde ändå för det här
  för dåvarande ministrar i regeringen-

 66. -som gav sitt godkännande
  att det här skulle ske.

 67. Skälen som man angav i KU-förhör var
  att man ansåg-

 68. -att det var viktigt att männen
  skulle avvisas så fort som möjligt.

 69. Ingen av familjerna till Agiza eller
  deras ombud blev informerade.

 70. Inte att de skulle avvisas, inte att
  det skulle verkställas omedelbart.

 71. Först när männen var i Egypten visste
  familjerna att de var i Egypten.

 72. Det blev en chock. Det var ett land
  som de försökt fly från i tio år.

 73. Agizas hustru Hanan Attia och familj
  gick under jord-

 74. -eftersom de också riskerade
  avvisning till Egypten.

 75. Hur kom det sig att regeringen
  kunde fatta det här beslutet?

 76. Regeringen visste nämligen
  att männen...

 77. Det var stor sannolikhet
  att de skulle riskera tortyr-

 78. -icke korrekta rättegångar
  och kanske dö om de avvisades.

 79. Det råder nästan ingen tvekan om det.

 80. Det finns
  ett absolut förbud mot tortyr.

 81. Det inbegriper också att man inte får
  skicka personer till ett land-

 82. -där de kan riskera tortyr.

 83. Det spelar ingen roll vad man har
  gjort. Det gäller alla.

 84. Det får man inte bryta mot. Sverige
  bestämde sig ändå för att göra det.

 85. Man tyckte att man fått en försäkran
  från den egyptiska regimen-

 86. -om att de här två männen
  och Agizas familj-

 87. -inte skulle kränkas om de avvisades.

 88. Man förhandlade med torterarna.

 89. "Vi vet att ni brukar tortera
  den här typen av personer."

 90. "Men de här två kan ni väl låta bli?"

 91. Det skulle de. "Vi ska behandla dem
  enligt egyptisk konstitution."

 92. Den här försäkran skrevs under
  av den svenska statssekreteraren-

 93. -och chefen för
  den egyptiska säkerhetstjänsten.

 94. Med det avtalet i sin hand, ungefär-

 95. -skulle verkställigheten ske. CIA
  hade fått tillstånd att genomföra.

 96. Det var inte bara amerikanska agenter
  på Bromma-

 97. -dit man tog männen.
  Även egyptisk säkerhetstjänst-

 98. -och representanter från
  USA:s ambassad fanns på plats.

 99. Männen fördes till Bromma flygplats-

 100. -där de lämnades över till
  maskerade amerikanska agenter.

 101. En och en togs de in i
  ett slags omklädningsrum-

 102. -på polisstationen på Bromma.

 103. De fick handfängsel och fotfängsel.
  Deras kläder klipptes sönder.

 104. De fick lugnande medel
  uppstoppat i anus och ögonbindel.

 105. Sen sattes de på blöja,
  en overall och huva. Men inga skor.

 106. Sen släpades de in i planet.

 107. Svensk polis stod i princip bara
  och såg på.

 108. I efterhand vet vi att många inte
  förväntat sig den här behandlingen.

 109. Inte de polismän som fanns på plats.
  Ingen av högre rang var på plats.

 110. Samtidigt fanns det enligt utred-
  ningar beundran från svensk polis-

 111. -om hur effektiva CIA var.

 112. Och allt skedde i fullkomlig tystnad.

 113. En sak till hände:
  Det togs bilder på hela förloppet.

 114. När de utsattes för den här
  behandlingen tog nån bilder på dem.

 115. I efterhand - det tog tid innan vi
  kunde träffa männen - fick jag veta-

 116. -att bara Mohammed Alzery förstod
  att en till person var med på planet.

 117. Att det var Agiza. Det var
  för att Agiza ropade i planet.

 118. Han låg illa och ville ha vatten.

 119. Alzery sa ingenting.
  Han var helt förstummad.

 120. I Kairo lämnas de över
  till underrättelsetjänsten-

 121. -och säkerhetspolisen.

 122. De utsätts omedelbart för grym,
  omänsklig behandling.

 123. De sätts i kalla celler. Fortfarande
  bakbundna och med ögonbindel.

 124. I princip utan tillgång till nånting
  i cellerna.

 125. Slag, sparkar, misshandel.

 126. Ahmed Agiza utsattes direkt för
  tortyr. De behandlades lite olika.

 127. Agiza är vid uppfattningen att han
  behandlas absolut värst av de två.

 128. Han frigavs tio år senare. 2011.

 129. Jag pratade med honom.
  Han berättade att han blev förhörd.

 130. Han blir förhörd om händelserna
  i New York.

 131. Nånting som inte ens kommit i fråga
  i diskussionerna i Sverige.

 132. Han blev utsatt för eltortyr.

 133. De hade nån typ av elstång som de
  körde upp under armarna på honom.

 134. I en månads tid visste ingen
  om de levde eller var de befann sig.

 135. Vi visste inte var i Egypten de var
  och inte vad som hände med dem.

 136. Deras ombud fick reda på i efterhand
  att de fick avvisning till Egypten.

 137. Då ska man också veta
  - jag företrädde dem inte då-

 138. -att deras advokat Kjell Jönsson
  som företrädde båda två-

 139. -hade sagt till regeringen-

 140. -att om det blir en avvisning skulle
  ärendet tas till Europadomstolen.

 141. Man visste att de riskerade tortyr
  i Egypten-

 142. -och att inga anklagelser fanns-

 143. -som skulle kunna möta
  nån typ av beslut om avvisning.

 144. Kjell Jönsson frågade regerings-
  kansliet samma dag som beslutet togs-

 145. -om ett beslut i ett utlänningsärende
  skulle fattas den dagen. De sa nej.

 146. Den här månaden sökte familjerna-

 147. -både i Egypten och här i Sverige-

 148. -efter männen
  och var de kunde befinna sig.

 149. De fick till sist till ett möte
  den 23 januari 2002 med männen.

 150. Civilsamhällesorganisationer
  i Sverige-

 151. -krävde att regeringen var tvungen
  att följa upp männens tillstånd.

 152. Motvilligt gick man till sist med på
  att be svenska ambassaden i Kairo-

 153. -att försöka få till
  ett möte med männen.

 154. De träffade Agiza och Alzery
  den 23 januari.

 155. Männen berättade vad de fått utstå-

 156. -på Bromma flygplats
  och i Kairo den första tiden.

 157. De var upputsade innan de fick träffa
  familjen och ambassadören.

 158. Jag skulle säga att ambassadören
  valde att inte tro på deras ord.

 159. Han trodde att de utsatts för
  nån illa behandling-

 160. -men under hela processen krävde man-

 161. -att männen skulle säga ordet tortyr
  och att det handlade om tortyr.

 162. Vi som företrädde dem
  hade också problem med det.

 163. De själva skulle definiera det
  som tortyr.

 164. Tortyr är ett vidsträckt begrepp.

 165. Det innehåller psykisk tortyr.
  Långvarig isolering kan vara tortyr.

 166. Människor i gemen
  kan nog inte definiera det.

 167. De berättade om slagen och sparkarna,
  och de berättade om...

 168. Ahmed ska ha berättat om eltortyren.

 169. Det finns det ingenting om
  i några ambassadrapporter.

 170. Efter det fördes de till
  Tora-fängelset-

 171. -och utsattes för grymmare tortyr-

 172. -för att de berättat om vad de blivit
  utsatta för. Så var det systematiskt.

 173. När de berättade om vad de utsatts
  för, utsattes de för grymmare tortyr.

 174. Det var mycket eltortyr.

 175. Inte bara under armarna, utan också
  på genitalierna och bröstvårtorna.

 176. Sverige gick till sist med på...
  Rättare sagt gick Egypten med på...

 177. Därför att... Det har tidigare
  under årens lopp funnits tillfällen-

 178. -när länder funderat på att begära
  garantier för att skicka en person-

 179. -till ett land där man trodde att
  personen skulle utsättas för tortyr.

 180. Ingen gång hade man lyckats få till
  försäkringar som man ansåg var goda.

 181. Storbritannien hade försökt med
  Egypten men tyckte inte att det dög.

 182. Sverige tyckte att det dög med
  ett papper i handen.

 183. Uppföljningsmekanismer försökte man
  få till på plats efter hand-

 184. -under mycket påtryckningar.

 185. Efter ett tag fick männen besök
  ungefär en gång i månaden.

 186. Vad som hände däremellan
  vet bara männen.

 187. Agiza hävdar att han vid varje
  tillfälle pratade om tortyr-

 188. -även om han inte använde det ordet.

 189. Alzery var tystlåtnare i de här
  sammanhangen. Han var lite räddare.

 190. Men Agiza berättade om det.
  Civilsamhället jobbade med frågan.

 191. Redan 2002 lämnade vi en rapport
  till FN:s MR-kommitté-

 192. -om männen och den situationen.

 193. Det var en stor chock i FN-sammanhang
  att Sverige betett sig på det sättet.

 194. Det var svårt att få gransknings-
  kommittén att förstå att det hänt.

 195. Men man ställde frågor till
  regeringen, som inte berättat om det.

 196. På vårvintern var Sverige uppe
  i FN:s MR-kommitté för granskning-

 197. -och fick frågor om Agiza och Alzery,
  men ville inte svara på frågorna.

 198. Man fick ett år på sig att komma med
  en rapport om männens situation.

 199. Sverige har aldrig förut fått
  ett sånt krav på sig.

 200. Hanan Attia gick under jord
  därför att hon riskerade avvisning.

 201. Vi visste att riskerna
  var stora för henne också.

 202. Även om hon inte var anklagad för
  att tillhöra nån typ av säkerhets...

 203. ...klassad organisation
  var hon anhörig.

 204. Vi visste att kvinnor till säkerhets-
  klassade personer löpte stora risker.

 205. Hon vände sig
  till FN:s tortyrkommitté.

 206. Men man valde
  att inte fälla Sverige i det fallet.

 207. Sverige tyckte sig kunna garantera-

 208. -att männen
  inte blivit utsatta för tortyr.

 209. Man ljög alltså för kommittén.

 210. Så småningom kom Agizas
  och Alzerys fall upp i kommittéerna-

 211. -där det kom fram mer information.

 212. Då förstod man att Sverige ljugit.
  Det fick man mycket kritik för.

 213. Hanan fick återigen gå under jord
  med sin familj och leva i ovisshet-

 214. -om tillståndet för hennes man.

 215. I oktober 2003
  blev Mohammed Alzery frigiven.

 216. Han var aldrig åtalad
  och dömd för nåt brott.

 217. Det finns inga misstankar om brott.
  Ahmed Agiza frisläpptes inte.

 218. Han fick i stället efter några år-

 219. -och efter att ha suttit
  långa tider i isolering...

 220. Ahmed hade och har fortfarande
  stora problem med sin rygg.

 221. De försämrades
  så att han nästan blev förlamad-

 222. -p.g.a. situationen i fängelset
  och tortyren.

 223. FN:s specialrapportörer skrev en
  "appeal" till egyptiska regeringen.

 224. Då fick han en operation.
  Men han fick ingen rehabilitering.

 225. Så operationen var i princip
  meningslös.

 226. Han och familjen utsattes för hot.

 227. Man låg på att hela familjen
  skulle flytta tillbaka till Egypten.

 228. Efter sju år lugnade det ner sig. Då
  hade han också ställts inför rätta-

 229. -i en militärdomstol. Han fick inte
  kalla några egna vittnen.

 230. Han fick inte korsförhöra de
  s.k. vittnen som åklagaren tog fram.

 231. Det var en militärdomstol.
  Han kunde inte överklaga.

 232. Hans advokat fick inte tillgång till
  hela akten.

 233. Bevisningen för att han tillhörde
  en säkerhetsklassad organisation-

 234. -var skriftliga vittnesmål-

 235. -och uppstådda efter tortyr.

 236. Han döms till 25 år i fängelse.
  Det mildrades till femton.

 237. När Mubarak-regimen föll
  fick han amnesti och blev frigiven.

 238. Ahmed Agiza fick alltså tillbringa
  tio år i fängelse i Egypten.

 239. Efter hand så har de här båda männen
  faktiskt...

 240. ...kommit i säkerhet och befinner sig
  nu med sina familjer i Sverige.

 241. Det tog mycket arbete, tid, väntan
  och motgångar.

 242. Efter att FN:s granskningskommittéer
  hade...

 243. ...fällt Sverige tog vi frågan om
  skadestånd till JK.

 244. Männen tilldömdes
  ett ganska stort skadestånd.

 245. De är alltså tillbaka i Sverige.

 246. Inga grunder fanns för anklagelserna.

 247. Agiza och Alzery var två av många som
  efter den 11 september var offer för-

 248. -den här informationsinhämtningen
  som skedde runtom på jorden-

 249. -av människor som på nåt sätt
  kunde tros ha kopplingar till-

 250. -11 september-attacken. Alzery
  förhördes aldrig om den frågan.

 251. Anklagelserna mot Agiza visade sig
  dessutom vara en sammanblandning av-

 252. -en organisation i Egypten
  och en brittisk hemsida-

 253. -där han skrivit regeringskritiska
  artiklar. De hette nästan likadant.

 254. SÄPO hade inget att erinra om att han
  skulle få återvända till Sverige.

 255. Det fanns alltså inget hot
  mot Sverige i deras beteende.

 256. Hur kunde det komma sig? Naturligtvis
  var det den 11 september.

 257. USA hade också ett uttryck där Bush
  sa: "Ni är med oss eller mot oss."

 258. Det fattades också beslut
  på säkerhetsrådsnivå-

 259. -som tolkades på olika sätt
  från olika nationer.

 260. I princip skulle nästan allting
  vara möjligt.

 261. Alla åtgärder var möjliga att ta till
  i kampen mot terrorismen.

 262. Framför allt det första halvåret
  - kanske det första året-

 263. -förekom en diskussion om
  "the lesser evil".

 264. Vi måste använda lite ont
  för att bekämpa det stora onda.

 265. Många principer föll
  kring mänskliga rättigheter.

 266. Många trodde nog inte att Sverige
  skulle bryta mot tortyrförbudet-

 267. -som då var absolut. Men så skedde.

 268. Den hösten blev svenska medborgares
  tillgångar frysta utan rättegång.

 269. Regeringen diskuterade
  att om FN begärde det-

 270. -skulle vi nog utvisa personer
  även om de riskerade dödsstraff.

 271. Det fanns en handfallenhet.

 272. Man valde då en felaktig väg.
  Och jag har funderat lite på...

 273. Och jag skulle vilja säga
  att även om det här inte var...

 274. Lagstiftningen har ändrats sen dess-

 275. -men det är nog så
  att misstänksamheten-

 276. -som de personerna drabbades av då...

 277. Den har spillt över på många muslimer
  i dag.

 278. Det är viktigt
  att komma ihåg det här.

 279. Agiza och Alzery var offer för
  en mer omfattande åtgärd.

 280. Det var "black sites" i Europa och
  andra "extraordinary renditions".

 281. Utomrättsliga överlämnanden till
  olika stater och förhör under tortyr.

 282. Flera av de här männen har inte fått
  nån upprättelse över huvud taget.

 283. Vi försökte få upprättelse i Sverige
  och i USA för männen.

 284. American Civil Liberties Union har
  jobbat i många år med att få-

 285. -offren för kampen mot terrorismen
  och tortyr in i rättssalarna-

 286. -för att få sin sak hörd.
  Det har fram till nu aldrig skett.

 287. Just nu ligger det ett fall
  där två psykologer är stämda.

 288. Domstolen ska pröva fallet.
  De är anklagade för-

 289. -att ha använt fångar som
  försökskaniner för sina teorier.

 290. Hemska anklagelser, men sånt hände.
  Psykologiska försök som skedde-

 291. -i fängsligt förvar.

 292. Vid ett tillfälle har CIA-agenter
  blivit dömda, såvitt jag vet.

 293. 23 agenter dömdes för kidnappningen
  av Abu Omar 2003.

 294. En egyptisk imam i Italien-

 295. -som kidnappades, fördes till Kairo
  och torterades.

 296. Den italienska åklagaren väckte åtal.

 297. Inte med den italienska regeringens
  goda minne. Men till sist skedde det.

 298. Det är det enda fall jag känner till.
  Det som hände på svenskt territorium-

 299. -har ingen hållits
  straffrättsligt ansvarig för.

 300. Det är som om vi inte har nån aning
  om vilka CIA-agenterna var.

 301. Och det har ändå ställts
  många krav från FN:s sida om-

 302. -att Sverige borde ha gjort
  straffrättsliga utredningar.

 303. Det svar som kommit från Justitie-
  departementet och åklagarkammaren-

 304. -var att inget brott mot svensk lag
  hade begåtts.

 305. Tortyr är alltså inte ett brott
  mot svensk lag.

 306. Ja, det är en fruktansvärd historia.
  Jag trodde att jag kände till den.

 307. Men att höra den återberättad
  är kusligt.

 308. Så många spärrar som lossades.

 309. Att inga straffrättsliga påföljder
  har övervägts i Sverige är oerhört.

 310. Frågan som man ställer sig omedelbart
  är om detta skulle kunna hända igen.

 311. Har nåt hänt som skulle förhindra
  att det här kunde hända igen?

 312. Det som har hänt är att på den tiden
  fanns det, fram till...

 313. Jag kommer inte ihåg vilket år.
  När asylprocessen ändrades.

 314. I dag är Migrationsverket
  första instans.

 315. Lagen om särskild utlänningskontroll
  är väl det man skulle kunna använda.

 316. Kan regeringen inte fatta
  ett sånt beslut själva?

 317. Nej. Det ska prövas av
  Migrationsverket först.

 318. Det verkar som om man struntade i...

 319. Bröt man inte mot processer?

 320. Nej. Det var det som var det märkliga
  egentligen.

 321. Vi lever i ett samhälle där vi tror
  att våra rättigheter aldrig kränks.

 322. Vi har hög tilltro till
  det svenska systemet.

 323. Så fort vi MR-organisationer
  har pratat om skyddsmekanismer-

 324. -för att motverka
  den här typen av kränkningar-

 325. -tar man illa vid sig.
  "Tror ni att vi skulle..."

 326. Men man behöver se över
  skyddsmekanismerna för rättigheter.

 327. Litar vi för mycket på skydds-
  mekanismer? Här fanns aktörer-

 328. -som var bestämda att göra det här.
  Och de gjorde det.

 329. Är vi naiva? "Nu kan inte det här
  hända, för nu ska det prövas här."

 330. I ett klimat motsvarande det
  som rådde 2001 på hösten-

 331. -spelade det...

 332. Det klimatet kan uppstå
  och uppstår med täta mellanrum.

 333. Vi ser mer och mer lagstiftning-

 334. -som kränker eller potentiellt
  kränker människors rättigheter.

 335. Civilsamhället har kämpat för
  skyddsmekanismer.

 336. Då tänker jag på övervakningsfrågorna
  framför allt, där man från början-

 337. -inte hade nån mekanism
  som övervakade övervakarna.

 338. Det fanns ett stort mått av naivitet.

 339. Fast regeringen uttalade också saker
  på den tiden där man uttryckligen sa-

 340. -att Sverige inte skulle bli
  nåt "haven" för terrorister.

 341. Man var lite stolt över sitt
  agerande, skulle jag vilja påstå.

 342. -Man var stolt över att man var tuff?
  -Ja. Att vi tog de första besluten.

 343. Vi var bland de första att ta
  den här typen av beslut.

 344. Det framkom i Konstitutionsutskottet.

 345. Man hade uppfattningen att man skulle
  vara tuff mot terrorismen-

 346. -men tänkte inte på rättssäkerheten
  och konsekvenserna för individerna.

 347. Det var så här klimatet var 2001
  efter den 11 september.

 348. Bush hade sagt "med mig och mot mig".

 349. Svenska regeringen hade ett behov
  att visa att vi är med er-

 350. -om det krävs. Herregud, vi står med
  president Trump på tröskeln.

 351. Vad ser du för faror?

 352. Ju närmare... Jag känner så här:

 353. Skulle det hända nån typ av
  stor terroristattack-

 354. -som begås av muslimer i Sverige...

 355. Vi har en terroristlagstiftning i dag
  som bara tillämpas på muslimer.

 356. Den ska vara objektiv, men det finns
  väl inget fall där man inte har...

 357. Är det så? Så terroristlagstiftningen
  som inte specificerar muslimer-

 358. -tillämpas hittills bara på muslimer?

 359. Ta bara nåt exempel för oss alla-

 360. -där terroristlagstiftningen
  har tillämpats på senare tid.

 361. Det handlar oftast om finansiering
  av terrorism i så fall.

 362. Det ligger ett fall nu
  där en pappa och en son är åtalade.

 363. -Handlar det om finansiering?
  -Ja.

 364. Det är inte många fall. Men
  internationella källor som tittar på-

 365. -hur terroristaktioner ser ut
  i världen-

 366. -hävdar att det begåtts
  36 terroristakter i Sverige 2015.

 367. Då räknar man
  attacker mot asylboenden.

 368. Det skulle mycket väl kunna falla in.

 369. Men åklagaren väljer att inte använda
  terroristlagstiftningen.

 370. -Kan det inte drivas till domstol?
  -Det har gjorts ett försök.

 371. Det föll på att brottet inte var
  tillräckligt långt planerat-

 372. -av högerextrema grupper.

 373. Sen kan man fråga sig vad man vinner
  på att kalla saker för terrorism.

 374. Men terrorismanklagelser för med sig-

 375. -inte bara risken
  att skapa rädsla hos allmänheten-

 376. -utan också möjligheter till
  tidig övervakning.

 377. Det brottet är så långtgående
  kriminaliserat i nåt för-förstadium-

 378. -att det har betydelse rättsligt
  att man åtalar för terrorism.

 379. Även för brott som har politisk
  koppling från nåt annat håll.

 380. En fråga hinner vi med.
  Jag tjatade på här, men det går bra.

 381. Såg jag en hand där? Varsågod.

 382. Tack, Anna. Det spelar ingen roll hur
  många gånger man hört berättelsen.

 383. Man blir lika upprörd och fundersam
  kring framtiden för svenska muslimer.

 384. Jag har två frågor.
  Det ena är straffriheten-

 385. -och tror du i framtiden
  att den svenska staten-

 386. -skulle kunna pressas till
  att ta ansvar för det som hänt?

 387. Och kan du säga nånting om
  rättssäkerheten för svenska muslimer-

 388. -vad det gäller terrorlagstiftningen
  och att förebygga radikalisering?

 389. Jag kan börja på den sista.

 390. För jag viftade när ni pratade om
  det här innan om...

 391. ...det här arbetet som gjorts om
  kartläggning av radikala miljöer.

 392. Skillnaden mellan övervakningen av
  högerextrema grupper och muslimer-

 393. -är att det påstås-

 394. -att det bara ska handla om miljöer
  där det finns kriminalitet-

 395. -och så ser man på miljöerna omkring
  för att stoppa radikaliseringen.

 396. För muslimer är det mer långtgående.

 397. Det finns inte den typen av
  våldsbrott begångna i Sverige-

 398. -och den samhörighet som skulle
  finnas kring högerextrema grupper.

 399. Jag skulle vilja säga att man vill
  kartlägga åsikter och sympatier.

 400. Det finns en stor skillnad där.

 401. Det innebär en ökad rättsosäkerhet
  för individer. Jag skulle gärna se...

 402. Efter den 11 september utsattes många
  muslimer för informationsinhämtning.

 403. Jag har fått indikationer om-

 404. -att även Sverige kräver information
  om vilka som går till vilka moskéer.

 405. Den utredningen skulle jag vilja se
  att nån gör.

 406. Den andra frågan om straffriheten
  för CIA-agenterna... Ja...

 407. Vi får väl alla... Jag ser liksom
  inte riktigt det framför mig.

 408. Även om jag skulle vilja. Och jag är
  lite osäker på preskriptionstiden.

 409. Det finns inte ett brott som heter
  tortyr i den här relationen.

 410. Jag hoppas att det inte införts.
  Det fanns inte då.

 411. Så tyvärr. Jag vet inte varför så få
  tyckte att det var viktigt.

 412. Men om man... Jag skulle säga att
  ett skäl till varför det inte hände-

 413. -var att det gjordes en polisanmälan
  mot svensk polis och mot regeringen.

 414. Den gick inte åklagaren vidare med.

 415. Civilsamhället skrev också
  till åklagaren-

 416. -att man måste se på CIA,
  inte bara på svenska poliser.

 417. Den biten förbigicks med tystnad.

 418. Och nu har vi en "president in
  coming" som tycker att tortyr är bra.

 419. Åtminstone sa man det inte så tydligt
  tidigare som den här gör. Tack, Anna!

 420. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

När mänskliga rättigheter ställs på prov

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur gick det till när de båda svensk-egyptiska männen ansågs utgöra ett säkerhetshot mot Sverige och därför avvisades? Männen avvisades trots att man hade kunskap om att de skulle kunna utsättas för tortyr. I efterhand har det kommit fram att det inte fanns några grunder för anklagelserna. Anna Wigenmark, generalsekreterare för Ordfront, jurist och tidigare ombud för svensk-egyptierna, berättar vad som hände. Hon menar att Sverige behöver se över de skyddsmekanismer som ändå finns för att det inte ska kunna hända igen. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration, Samhällskunskap > Lag och rätt, Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Ämnesord:
Avvisning, Immigration, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige, Utlänningslagstiftning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Diskriminering av svenska muslimer

Moa Bursell, sociolog och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, har utifrån anmälningar om upplevd diskriminering sammanställt en rapport som visar när, var och hur svenska muslimer och förmodade muslimer upplever sig ha blivit diskriminerade. Hon ger exempel på hur några av anmälarna har blivit etniskt profilerade som antingen potentiella snattare, terrorister och säkerhetsrisker. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Diskriminering av franska muslimer

Högsta domstolen i Frankrike kom 2016 med ett beslut i ett rättsfall som har pågått i sju år, där en medborgare anmält polisen för etnisk diskriminering vid identitetskontroller. Franska HD anser att myndigheterna måste utesluta att identitetskontrollerna inte är diskriminerande. Detta har polis och franska myndigheter inte kunnat bevisa. Juristen Slim Ben Achour, som har drivit fallet, menar att metoden kan appliceras av såväl svenskt som europeiskt rättsväsende. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

En annan berättelse är möjlig

Dokumentärfotografen Elin Berge berättar om sin bok och fotoutställning "Slöjor". Där porträtteras 44 unga muslimska kvinnor i Sverige, som själva berättar om sina hijab. Elin Berge ville komma bort från diskussionen om det är bra eller dåligt att bära slöja. Istället vill hon fokusera på valet att bära slöja eller inte och komma åt de personliga berättelserna - bortom den stereotypa bilden av en kvinna som bär hijab. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

När mänskliga rättigheter ställs på prov

Hur gick det till när de båda svensk-egyptiska männen ansågs utgöra ett säkerhetshot mot Sverige och därför avvisades? Männen avvisades trots att man hade kunskap om att de skulle kunna utsättas för tortyr. I efterhand har det kommit fram att det inte fanns några grunder för anklagelserna. Anna Wigenmark, generalsekreterare för Ordfront, jurist och tidigare ombud för svensk-egyptierna, berättar vad som hände. Hon menar att Sverige behöver se över de skyddsmekanismer som ändå finns för att det inte ska kunna hända igen. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Representation av muslimer i svenska nyheter

Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, presenterar en rapport om representation av muslimer i svenska nyheter. Rapporten visar att majoriteten av artiklar och inslag om muslimer handlar om våld, hot eller spänningar. De innehåller även stereotyper av vi-och-dom tänkande. I de mer fördjupande reportagen finns visserligen ett större fokus på individer och ett mer nyanserat berättande. Men man når sällan förbi den stereotypa bilden av muslimer i dag. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Rättsliga skyddet för muslimer i dag

Vad ser vi för trender i det rättsliga skyddet för muslimer? Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, redogör för utvecklingen av rättspraxis i Sverige och Europa avseende skyddet för muslimer. Flera fall i Europa pågår där man diskuterar neutralitetsprincipen. Det vill säga att man bedömer användandet av religiösa symboler och kläder på samma sätt som politiska symboler eller kläder, för att hålla nere religiösa uttryck i det offentliga rummet. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Samtal om Ett gott hem för alla

Artisten, författaren och aktivisten Hans Caldaras i samtal med Fred Taikon som är ordförande för tidskriften É Romani Glinda. De pratar om fotografierna i uställningen Ett gott hem för alla och berättar om upplevelser i barndomen. Bilderna är tagna under 1950- och 1960-talen av Anna Riwkin och Björn Langhammer. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Keynes - kapitalismens räddare?

Varje gång marknadsekonomin hamnar i kris blir den brittiske ekonomen John Maynard Keynes aktuell på nytt. Keynes lanserade sin teori om hur ett samhälle kan lyfta sig ur en ekonomisk kris på 1930-talet. Vi träffar Lord Robert Skidelsky, som är expert på Keynes, och Marika Lindgren Åsbrink, ekonomisk rådgivare till den socialdemokratiska partiledningen.