Titta

Forskning pågår

Forskning pågår

Om Forskning pågår

Vi möter forskare som tagit sig an några av de största frågorna mänskligheten brottas med. Hur kan vi besegra cancer? Hur överlever vi i en varmare värld? Finns det liv på någon annan planet? Forskarna står på gränsen till de stora genombrotten som kan komma att förändra och förbättra livet för miljardtals människor framöver.

Till första programmet

Forskning pågår : Evolutionen blottar livets framtidDela
 1. Vår planet myllrar av liv.

 2. Det finns miljontals
  olika arter av växter och djur.

 3. En av alla dessa arter är vi själva
  - människan.

 4. Vår kropp är uppbyggd av skelett,
  muskler, blodkärl, olika organ-

 5. -och en förhållandevis stor hjärna.

 6. Vår art är relativt nybildad
  - knappt 200 000 år gammal.

 7. Men vi är en del av livets kedja, och
  den började för 3,8 miljarder år sen-

 8. -med encelligt liv i havet.

 9. Man kan se det som ett träd
  där alla arter kommer från samma frö.

 10. Sen utvecklar sig livet gradvis,
  art för art, som olika grenar.

 11. Här hittar man bl.a. bakterier,
  växter, fiskar, ödlor, fåglar-

 12. -och däggdjur som varg, apor
  och så vi människor.

 13. Det kallas evolution. Alla delar av
  vår kropp kommer från tidigare arter.

 14. Och att förstå evolutionen
  är att förstå oss själva.

 15. Evolutionsforskning
  är att studera livet på jorden-

 16. -och svenska universitet
  ligger i framkant.

 17. Supermikroskop avslöjar den mänskliga
  kroppens tidigaste föregångare.

 18. DNA-sekvensering kartlägger
  hur evolutionen skapar nya arter.

 19. Och superdatorer hjälper forskarna
  att förstå miljarder år av evolution.

 20. Ett av världens främsta centrum för
  evolutionsforskning finns i Uppsala.

 21. Per Ahlberg är på jakt.
  Han jagar våra förlagor.

 22. Målet är högt ställt - att förstå
  varför vi ser ut som vi gör.

 23. Jag vill förstå
  hur vår kropp har byggts upp.

 24. Hur fick vi käkar?
  Hur fick vi armar och ben?

 25. I vår egen anatomi finns arvet av mer
  än 500 miljoner år av evolution-

 26. -och det där vill jag gärna förstå.

 27. Ordet evolution gjordes känt
  av Charles Darwin på 1800-talet.

 28. Man tänker ofta att forskningen ser
  ut så här - med fossil och skelett.

 29. Men i dag ger den nya tekniken helt
  nya möjligheter, även för gamla fynd.

 30. Det här är en käke av en tidig
  benfisk - Andreolepis från Gotland.

 31. Fossilet är 424 miljoner år gammalt,
  och fisken stod nära vårt ursprung.

 32. Det här är nåt som är lite i stil med
  en väldigt tidig förfader till oss.

 33. Fossilet är inte så stort,
  men det är välbevarat-

 34. -och med rätt teknik kan man få fram
  häpnadsväckande information ur det.

 35. Den lilla fiskkäken tog Per med sig
  till en synkrotronljusanläggning.

 36. Den fungerar som ett enormt mikroskop
  och ger detaljerade röntgenbilder.

 37. Nåt nytt?

 38. Vi kan se de inre strukturerna med
  en upplösning på 1/1000 millimeter.

 39. Vi kan modellera fram dem
  i tre dimensioner.

 40. 3D-modellerna från käken avslöjar
  gamla tandrötter i flera lager.

 41. Fiskens tandrötter har lösts upp på
  samma sätt som våra mjölktandsrötter.

 42. Det här är det tidigaste exemplet
  på en käke som fungerar som vår egen.

 43. Det är en pusselbit
  till det stora pusslet-

 44. -om hur vår egen kroppsplan
  byggdes upp av evolutionen.

 45. Men för att förstå vad som påverkar
  pusslet måste Pers team gå vidare.

 46. De tittar på arvsanlag - vilka gener
  som styr hur kroppsdelar utvecklas.

 47. Och de har tagit hjälp av
  en vanlig akvariefisk - zebrafisken.

 48. Hej, Tatjana!
  Hur står det till? Vad har du där?

 49. Trots att de är små fiskar har de
  en kroppsstruktur som liknar vår.

 50. Vi har använt oss av fluorescerande
  märkning. Den syns faktiskt i dagsljus.

 51. De är en bra modell för att förstå
  hur ryggradsdjurens kroppsplan-

 52. -har byggts upp.

 53. -Har du nånting i mikroskopet?
  -Ja, några embryon i olika stadier.

 54. Här kan man, med hjälp av s.k.
  CRISPR-teknik stänga av gener i DNA-

 55. -och studera effekten
  på kroppsbyggnaden.

 56. Genomskinliga fiskar
  har genmodifierats-

 57. -så att vissa vävnader blir
  självlysande under ultraviolett ljus.

 58. Sen kan man exakt följa utvecklingen
  hos de kroppsdelar som man studerar.

 59. Kunskapen
  tar Per med sig till fossilen-

 60. -och får en ny förståelse
  för vår kropps utveckling.

 61. Allt är en del av samma stora story-

 62. -och vi försöker, så gott vi kan,
  knyta ihop de här olika delarna.

 63. Människan är bara en av alla arter
  som forskningen intresserar sig för.

 64. Här på forskningsstationen Tovetorp
  i Södermanland studerar man kråkor:

 65. Den grå svenska kråkan
  och den svarta sydeuropeiska kråkan.

 66. De ser olika ut
  men tillhör samma art.

 67. Frågan är hur länge till.

 68. -Ja, där sitter det en holk.
  -Hans Ellegren forskar på kråkorna.

 69. Han söker svar på en av evolutionens
  stora gåtor: Hur bildas nya arter?

 70. Hur kan det finnas
  så mycket mångfald på jorden?

 71. Alla möjliga livsformer i hav och
  på land, i berg och nere i jorden.

 72. Hur har de uppkommit? Det är en fråga
  som intresserar mig väldigt mycket.

 73. När nya arter bilas pågår två
  olika krafter. Den ena är mutation.

 74. När celler delar sig sker ibland
  en mutation i en cells DNA-

 75. -men om den muterade genen ska bli
  viktig måste den ge nån fördel.

 76. Till exempel att djuret får lättare
  att överleva eller föröka sig.

 77. De ogynnsamma mutationerna
  försvinner.

 78. Detta urval kallas selektion.

 79. Kråkorna har ändrat färg. Därför
  parar de sig inte gärna med varandra.

 80. Det fenomenet
  kan sluta i två olika arter.

 81. Hans har tittat närmare på en annan
  av våra fåglar - flugsnapparen.

 82. Här är den svartvita flugsnapparen,
  och här är halsbandsflugsnapparen.

 83. Det finns två arter av flugsnappare-

 84. -men en gång i tiden var de bara
  en art som skildes åt av istiderna.

 85. Efter det utvecklades flugsnapparna-

 86. -till svartvita flugsnappare
  och halsbandsflugsnappare.

 87. Vi kan se att halsbandsflugsnapparen
  har ett vitt halsband-

 88. -som går längs hela huvudet
  och bak i nacken.

 89. Det uppstod en avgörande skillnad som
  gjorde fåglarna till två olika arter.

 90. Om de parade sig kunde de inte längre
  få livskraftiga ungar.

 91. Hans ville ta reda på vad det var
  i fåglarnas DNA som orsakade det här.

 92. För att söka svaret använde sig Hans
  av SciLifes laboratorium i Uppsala.

 93. Hans och hans team var först med att
  kartlägga en fågels hela arvsanlag.

 94. Det kallas DNA-sekvensering.

 95. Först måste DNA-proverna
  förberedas i flera steg.

 96. Sen fästs de på de små provplattorna.

 97. Plattorna förs in i maskinen, och
  sekvenseringen tar tre, fyra dagar.

 98. Resultatet blir
  små, små bitar av DNA-kod.

 99. DNA:et består av över en miljard
  byggstenar som visas som bokstäver.

 100. När byggstenarna ligger på rätt plats
  visar de hur arterna skiljer sig åt.

 101. Här kan man se på vissa positioner.

 102. De svartvita flugsnapparna är blå,
  och halsbandsflugsnapparna är gröna.

 103. Det är en mutation som har uppstått
  efter att de här arterna skildes åt.

 104. Alla individer som tillhör samma art
  har samma variant.

 105. Vilken är den avgörande genen som gör
  att det finns två flugsnappararter?

 106. I början trodde vi att en enda gen
  gjorde dem genetiskt inkompatibla.

 107. Men att två arter inte är
  riktigt kompatibla verkar bero på-

 108. -många olika gener som samspelar.

 109. Att forska om artbildning är viktigt
  för att förstå mångfalden på jorden.

 110. En liten mutation kan bli viktig. Som
  hos kråkorna, en skiftning i färgen.

 111. Det kan sluta med en helt ny art.

 112. Mångfalden av arter gör att livet
  klarar av många olika livsmiljöer.

 113. Evolutionsforskningen hjälper ju oss
  att förstå den biologiska mångfalden.

 114. Att bevara den mångfalden är
  en av människans största utmaningar.

 115. Forskarna
  studerar inte bara livets historia.

 116. Vi kan även lära oss att skapa nya
  mediciner och en grönare industri.

 117. Det är målet för Lynn Kamerlin.

 118. Hon tittar närmare på en avgörande
  komponent i allt liv på jorden.

 119. Enzymer.

 120. Jag hoppas att man ska kunna använda
  datorer för att skapa nya enzymer-

 121. -som kan katalysera nya reaktioner
  som vi inte ens har sett i naturen.

 122. Det ska vara så enkelt att man
  kan göra det med ett musklick.

 123. I våra celler sker kemiska reaktioner
  när ämnen reagerar med varandra-

 124. -och bildar nya ämnen.

 125. Men reaktionerna sker för långsamt.
  De behöver skyndas på av enzymer.

 126. Enzymmolekylerna omfamnar ämnena.

 127. De kan öka en reaktionshastighet
  oerhört mycket. Det kallas katalys.

 128. För varje reaktion i naturen
  har evolutionen utvecklat enzym.

 129. Hej! Hur mår ni?

 130. Det är så trevligt att se er igen.

 131. Lynn vill veta
  hur naturen går till väga.

 132. Först måste hon återskapa
  en flera miljarder år gammal förlaga-

 133. -från vilken flera nyare enzymer
  har utvecklats.

 134. Genom avancerade datorsimuleringar
  har Lynns team lyckats.

 135. -Har vi en fungerande modell nu?
  -Ja, vi måste bara testa den.

 136. Här är det gamla och det nya enzymet
  bredvid varandra.

 137. De ser lika ut, men skenet bedrar.

 138. Titta här.
  De rör sig på olika sätt.

 139. Skillnaden är inte så stor, men den
  räcker för att totalt ändra kemin.

 140. Det nyare, gröna enzymet är stelare.

 141. Det betyder att det har specialiserat
  sig på en viss kemisk reaktion.

 142. Det har tagit miljarder år,
  men nu kan forskarna följa processen.

 143. Men då krävs en superdator.

 144. Några hundra meter från Lynns kontor,
  i Ångströmlaboratoriets källare-

 145. -ligger UPPMAX.

 146. Superdatorn UPPMAX:s kapacitet
  motsvarar tiotusen vanliga datorer.

 147. Det som tog miljarder år för naturen
  beräknar superdatorn på några dagar.

 148. Möjligheterna
  lockar till sig unga forskare.

 149. Teamet innehåller
  talanger från hela världen.

 150. Det är viktigt
  att ha ett internationellt team.

 151. De för med sig olika kunskaper-

 152. -olika kulturer
  och olika sätt att lösa problem.

 153. Lynns team forskar nu på ett enzym
  som har överraskat forskarna.

 154. Det som jag har på skärmen nu-

 155. -är ett enzym som bryter ner
  både pesticider och nervgaser.

 156. Pesticider är bekämpningsmedel
  som används vid jordbruk i u-länder-

 157. -men de är giftiga.

 158. Flera hundratusen personer dör
  årligen av kontakt med pesticider-

 159. -så om vi lyckas
  kommer vi att rädda liv.

 160. Naturen har redan lyckats utveckla
  enzymer som bryter ner pesticiderna.

 161. Lynns team vill förbättra enzymet,
  så att det kan bli ett botemedel.

 162. Vad vi vill göra är att lära enzymet-

 163. -hur det
  kan bryta ner saker snabbare.

 164. Om vi kan få det att bli snabbt nog-

 165. -då kan det bli ett biologiskt
  läkemedel som man kan spruta in.

 166. Lynn tror att vi kommer
  att kunna designa flera egna enzym-

 167. -som bland annat kan ersätta
  flera farliga kemikalier i industrin.

 168. I dagens industri använder man
  dyra kemikalier som inte bryts ner.

 169. De är miljöfarliga. Enzymer bryts ner
  och kan användas om och om igen.

 170. Utan hållbarhet
  har vi ingen framtid på vår planet.

 171. Evolutionen pågår hela tiden.

 172. Vill vi skydda mångfalden
  mot miljöhot-

 173. -är kunskapen om hur evolutionen
  fungerar en grundsten.

 174. Vi vet allt mer om arters utveckling,
  varför människan ser ut som den gör-

 175. -och hur vi kan få fram nya mediciner
  och en miljövänligare industri.

 176. Vi måste förstå livets historia
  och, främst av allt, livets framtid.

 177. Svensktextning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

 178. Översättning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Evolutionen blottar livets framtid

Avsnitt 3 av 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

På svenska universitet fortsätter forskare lägga det pussel som en gång påbörjades av Charles Darwin. Supermikroskop avslöjar den mänskliga kroppens tidigaste föregångare. Dna-sekvensering visar hur evolutionen hela tiden skapar nya arter. Superdatorer hjälper forskare att förstå miljarder år av evolution. Att förstå evolutionen är att förstå oss själva.

Ämnen:
Biologi > Evolution
Ämnesord:
Biologi, Evolution (biologi), Naturvetenskap, Utvecklingslära
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Forskning pågår

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Universum börjar i Sverige

Avsnitt 1 av 5

Astronomi är en vetenskap som inrymmer många av de frågor som gäckat mänskligheten i tusentals år. I korridorer på svenska universitet pågår jakten efter svaren. Där Einstein, Copernicus och Galilei slutade tar nutidens forskare vid. För att förstå vår egen galax vintergatan söker astronomer svaren i nybildade galaxer, flera miljarder år tillbaka i tiden. Och innan solen slukar oss, eller vår egen galax kolliderar med Andromeda, så är det en sak vi vill veta: finns det liv i universum?

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Kriget mot cancer

Avsnitt 2 av 5

Varje år diagnosticeras nästan 60 000 svenskar med cancer. En hänsynslös sjukdom som är lika gammal som människan själv. Runt om i landet angriper några av våra skarpaste hjärnor cancerns mekanismer. Det är ett krig på cellnivå. Och från flera forskningsinstitutioner kommer nu resultat som får världen att häpna. Kriget mot cancern är en av vår tids stora utmaningar. Men det är en utmaning som forskarna är villig att möta.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Evolutionen blottar livets framtid

Avsnitt 3 av 5

På svenska universitet fortsätter forskare lägga det pussel som en gång påbörjades av Charles Darwin. Supermikroskop avslöjar den mänskliga kroppens tidigaste föregångare. Dna-sekvensering visar hur evolutionen hela tiden skapar nya arter. Superdatorer hjälper forskare att förstå miljarder år av evolution. Att förstå evolutionen är att förstå oss själva.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Klimatbomben i Abisko

Avsnitt 4 av 5

Enorma områden med snö färgas mörk av föroreningar i luften. Det gör att solens strålar inte studsar ut i rymden utan blir kvar som värme på jorden. Temperaturen stiger och påverkar allting som finns på vår planet. Koldioxid sipprar upp från mark som tidigare varit frusen. Runtom i Sverige forskas det intensivt. Storskaliga experiment ska ge svar på hur komplexa ekosystem påverkas av en miljö i förändring. Klimatet är en av vår tids största frågor. Men i all osäkerhet är det en sak som forskarna är säkra på. Morgondagens värld kommer att se annorlunda ut.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Cellernas hemliga liv

Avsnitt 5 av 5

Hur fungerar själva livet? Forskningen om detta kallas livsvetenskap, eller life science. En viktig del rör livets mest grundläggande byggsten: cellen. Det handlar bland annat om att upptäcka och kartlägga alla olika celltyper. Att förstå hur cellen läser av sin egen dna-kod. Och att hitta cellernas dolda uppgifter. Mycket av cellens liv är fortfarande höljt i dunkel. Lyckas forskarna avslöja dessa cellens hemligheter kan det komma till enorm nytta - för hela mänskligheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning

Mer gymnasieskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Scientists for the future

A stop to cancer

Trots stora medicinska framsteg dör fortfarande 35 procent av dem som drabbas av cancer i Sverige. Marene Landström är professor i patologi vid Umeå universitet. Tillsammans med sitt forskarteam har hon upptäckt varför cancerceller överproducerar sitt eget tillväxtämne, blir aggressiva och sprider sig till intilliggande vävnader. Vi har något riktigt bra på gång och man blir så otroligt glad när man lyckas och får positiva besked, säger Marene Landström.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Fakta eller feeling

Psykisk ohälsa bland unga

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och har fördubblats sedan 1980-talet. Men varför mår unga sämre idag? Ninni undrar om det är så att tjejer i större utsträckning drabbas av psykisk ohälsa eller är tjejer bättre på att prata om det? Kan det finnas några nackdelar med att dela med sig av sin psykiska ohälsa till andra? Gäst är Therese Lindgren, en av Sveriges mest framgångsrika influencers som var sjukskriven för psykisk ohälsa när hon började att läsa skönhetsbloggar och fick idén till sin egen.