Titta

Forskning pågår

Forskning pågår

Om Forskning pågår

Vi möter forskare som tagit sig an några av de största frågorna mänskligheten brottas med. Hur kan vi besegra cancer? Hur överlever vi i en varmare värld? Finns det liv på någon annan planet? Forskarna står på gränsen till de stora genombrotten som kan komma att förändra och förbättra livet för miljardtals människor framöver.

Till första programmet

Forskning pågår : Klimatbomben i AbiskoDela
 1. Med händerna i myllan.

 2. På sjöarna och över vidderna.

 3. Här finns forskarna som undersöker
  vad som händer nu och här.

 4. Jorden blir varmare.

 5. I Sverige har vi unika möjligheter
  att se vad som ska hända med världen.

 6. Sverige är som ett titthål
  in i framtiden.

 7. Vattnet här värms upp.

 8. Snön smälter.

 9. Permafrosten tinar.

 10. Kanske kan vi i det se en glimt
  av en annalkande global katastrof.

 11. Eller så blir det bara längre somrar
  och varmare badvatten.

 12. På våra fjäll och i våra skogar
  gömmer sig svaren.

 13. Här ligger en bomb begravd.

 14. Men ligger den tryggt under marken,
  vilande utan risk att brännas av...

 15. ...eller hotar den att smälla
  med full kraft-

 16. -och med konsekvenser för hela jorden
  och livet härpå?

 17. Det vill Ellen Dorrepaal svara på.

 18. När jag sticker ner en stav i marken
  kommer jag inte längre ner än 30 cm.

 19. Det beror inte på stenar,
  utan på att jorden är frusen.

 20. Jag kommer bara ner till det frusna.

 21. Det är i slutet av juni nu,
  och det är fruset året runt.

 22. Det är vad vi kallar permafrost.

 23. Över stora delar av norra jordklotet,
  nära polerna och vid höga berg-

 24. -finns permafrosten.

 25. De döda växterna har frusit, och
  växthusgaserna har inte smitit i väg.

 26. De är kvar, men när marken tinar
  släpps växthusgaserna åter fria.

 27. Det finns mycket koldioxid där nere.

 28. Om man tar all koldioxid i atmosfären
  över hela världen gånger två-

 29. -så får man mängden organiskt kol
  i permafrosten.

 30. Folk oroar sig för
  att kolet i permafrosten-

 31. -inte lagras där längre när den tinar.

 32. Om mikrober bryter ner det och skapar
  koldioxid så hamnar det i atmosfären.

 33. Då skulle koldioxidhalten i atmosfären
  bli tre gånger så hög som nu.

 34. Som en följd av det skulle det bli
  mycket varmare på jorden.

 35. Det är det här som kan vara bomben.

 36. Koldioxiden i marken.

 37. Ellen beräknar hur mycket koldioxid
  som kan släppas fritt hur snabbt.

 38. Det avgörande är vad som trivs bäst
  i den tinande jorden:

 39. Mikroorganismer
  som släpper loss koldioxid-

 40. -eller växter som binder kolet
  och får utsläppen att gå långsammare.

 41. Då har vi en positiv balans.

 42. Systemet tar upp mer extra koldioxid
  än vad det släpper ut.

 43. Om mikroberna trivs i det
  nya materialet som frigörs från frosten-

 44. -så kan det släppas ut mer koldioxid
  i atmosfären än vad som tas upp.

 45. Jag vill förstå den här balansen
  och hur de interagerar.

 46. Grundprincipen för växthuseffekten
  har vi hyfsat klar för oss.

 47. Vi skulle inte klara oss utan den.
  Atmosfären håller kvar solens värme.

 48. Men vi har ställt till det.

 49. Våra utsläpp av växthusgaser, främst
  koldioxid från fossila bränslen-

 50. -håller kvar mer av solens värme.

 51. Det spär på växthuseffekten,
  och temperaturen ökar.

 52. Den grundprincipen är enkel,
  men sen blir det svårare.

 53. Själva uppvärmningen
  sätter i gång tusentals förlopp-

 54. -som kan ge ytterligare uppvärmning
  eller svalka jorden.

 55. Det är de nya, svårtydda förloppen
  som många forskare nu vill förstå.

 56. Maja Sundqvist och David Wardle
  försöker göra det där svåra.

 57. Att förutsäga växternas utveckling
  på en varmare jord och varmare fjäll.

 58. Det var det jag såg senast.

 59. Om du går över åsen här
  ser du den här bäcken.

 60. Det är snö på höger sida.

 61. Maja och David
  har testbäddar på fjället.

 62. En gång om året kommer de hit.

 63. I dalen är det varmt,
  men högre upp blir det kallare.

 64. Sluttningarna representerar
  ett temperaturspann.

 65. Temperaturspannet
  är ungefär tre, fyra grader.

 66. Det är ungefär vad vi förväntar oss-

 67. -av den globala uppvärmningen
  de närmaste årtiondena.

 68. Vad som ska hända är svårt att säga.
  Det avgörs i ett komplext samspel.

 69. Det handlar om vilken växt det är-

 70. -hur mycket näring, alltså kväve
  och fosfor, den behöver och kan få-

 71. -och så förstås temperaturen.

 72. Allt det avgör
  vilka växter som frodas-

 73. -och vilka som kommer föra
  en tynande tillvaro.

 74. Växterna finns redan här, och man
  kan studera framtidens temperaturer-

 75. -genom att vara olika högt upp
  längs fjällsidan.

 76. Halten av näringsämnen
  styr forskarna själva.

 77. Här ser man hur vegetationen svarar.

 78. Inte bara mer växtlighet, utan
  framför allt en stor ökning av gräs.

 79. Om växtligheten minskar
  kan det vara illa-

 80. -men om det växer mer
  kan det vara positiva besked.

 81. Vår svenska fjällvärld
  blir då en kolsänka-

 82. -som binder koldioxid
  och håller jorden svalare.

 83. Redan nu finns försiktiga resultat,
  bland annat för fjällhedarna-

 84. -som brer ut sig
  som en buskliknande matta.

 85. Resultaten så här långt visar
  att heden fortfarande är kolsänka.

 86. Både på våra låga sajter
  på 500 meter-

 87. -och uppe på 900 meter.

 88. Där är systemet fortfarande
  en kolsänka under växtsäsongen.

 89. -Lite goda nyheter så långt.
  -Ja, i nuläget.

 90. På en varmare jord
  kommer det att växa annorlunda.

 91. Det kommer att växa mindre
  i heta områden men mer här.

 92. Allt som växer påverkar vattnen.

 93. Enkelt sagt:
  När fler växter och djur dör-

 94. -rinner deras rester till sjöarna
  och förmörkar dem.

 95. De blir rikare på så kallat humus.

 96. Det gör det svårare
  att ta dricksvatten från sjöarna.

 97. Nu är frågan: Vad händer med livet
  i sjöarna som förmörkas?

 98. David Seekell
  har flyttat från USA till Umeå-

 99. -för att genomföra ett av de största
  experimenten på en sjö någonsin.

 100. Jag vill veta hur den förändrade
  vattenfärgen påverkar fiskbestånden.

 101. Jag ska testa det
  genom att ändra färgen på hela sjön.

 102. För David är frågan hur det ska gå
  för gäddan och abborren här.

 103. Kommer de att klara klimatsmällen?

 104. För att få bra svar som kan gälla
  över stora delar av norra halvklotet-

 105. -behöver David göra experiment
  i de största av skalor.

 106. Jag vill göra det här så storskaligt
  eftersom ekosystem är komplexa.

 107. Mer småskaliga studier-

 108. -ger ofta felaktiga svar
  jämfört med hur verkligheten fungerar.

 109. Det är studier av hela ekosystem,
  som den här-

 110. -som leder till framsteg
  för förståelsen av sjöar och floder.

 111. Det finns två sätt att förmörka sjön på.

 112. Ett är att pumpa upp vatten på myren,
  där det sen sjunker ner.

 113. Myren är mörk
  och har mycket organiskt material.

 114. Vattnet spolar med sig det från myren
  tillbaka till sjön.

 115. Det andra sättet är att pumpa upp
  vatten från andra mörka system-

 116. -köra det med bil till sjön
  och hälla i det.

 117. Det förmörkar också sjön.

 118. Experimentet ska pågå i minst tre år.

 119. Sjöarnas ljusinsläpp, syresättning,
  ämnesnivåer-

 120. -och framför allt fiskliv
  ska övervakas.

 121. David har inga positiva förväntningar
  inför vad som komma skall.

 122. Jag tror att fiskbestånden
  kommer att minska drastiskt.

 123. Till exempel abborre och gädda,
  som är vanliga här.

 124. Jag vill veta hur snabbt det går-

 125. -och om det går att sakta ner
  eller förhindra.

 126. Forskare reser hit för att förstå
  den feber världen ska drabbas av...

 127. ...och så finns det forskare här
  som sträcker sig ut över jorden.

 128. Örjan Gustafsson
  har rest till haven norr om Sibirien-

 129. -för att mäta utsläpp
  från de tinande bottnarna.

 130. De släpper nu ut växthusgaser, precis
  som fjällen när permafrosten tinar.

 131. Hans nya projekt
  täcker in hela sydöstra Asien.

 132. Det handlar om det bruna molnet.

 133. Det är en illustration av det bruna
  molnet över södra och östra Asien-

 134. -som min son kom hem med från dagis.

 135. "Pappa, här har du ditt bruna moln."

 136. Det bruna molnet
  är inte att leka med.

 137. Över Indien, Nepal, Thailand
  och Kina-

 138. -utgörs det av sotpartiklar
  från allt som eldas.

 139. Bränsle i kolkraftverk, ved i spisar,
  dieselbussar och jordbrukens eldar.

 140. De väldiga snöområdena blir mörkare,
  med stora konsekvenser.

 141. Ren, helt vit snö
  reflekterar solljus effektivt-

 142. -och skickar ut ljus och därmed värme
  i rymden.

 143. Snön som blivit mörkare
  suger åt sig solvärmen.

 144. Hela området blir varmare.

 145. Det är som ett turboaggregat
  på växthuseffekten.

 146. Enligt forskarna värmer sotet området
  mer än den förhöjda koldioxiden.

 147. Närmare bestämt tjugo gånger mer.

 148. Örjans team vill förstå vilka
  utsläppskällor var som är värst.

 149. Vi försöker läsa av sotpartiklarnas
  kemiska fingeravtryck i luftprov.

 150. Det visar hur mycket
  som kommer från trafik, kolkraftverk-

 151. -och hushållens vedeldning.

 152. Det blir ett vetenskapligt underlag
  för politiska beslut-

 153. -kring var man bäst
  sätter in åtgärder mot utsläpp.

 154. För att rita kartan över utsläppen
  har de mätstationer-

 155. -över hela Sydostasien, Indien
  och Kina.

 156. Filter samlar in
  det som finns i luften.

 157. Det här är mätstationen på Maldiverna
  - långt ut i Indiska oceanen.

 158. Filtren skickas för analys
  i Stockholm, som här.

 159. Det här är provtaget
  långt ut i Indiska oceanen-

 160. -på en liten öde ö utan egna utsläpp.

 161. Det här är vad som finns i luften
  på den ön.

 162. Trots enorma utsläpp och att det tar
  tid att reda ut vilka som är värst-

 163. -är Örjan hoppfull, då länder
  redan tar det bruna molnet på allvar.

 164. Det har sjösatts stora program
  i till exempel Indien och Kina.

 165. Vi ser en positiv utveckling.

 166. En morot är
  att där man minskar på utsläppen-

 167. -får man de största effekterna.

 168. Sotpartiklarna är bara några dagar
  i luften.

 169. Vi går in i en värld
  där framtiden är höljd i dunkel-

 170. -men forskarna ser alltmer.

 171. Klimatet är en av de största
  forskningsfrågorna nu och någonsin.

 172. Det kommer att förbli det.

 173. Forskarna vi har mött gör vad de kan
  för att ge svar kring det som kommer.

 174. För en sak är de säkra på
  redan i dag:

 175. Världen av i morgon
  kommer att se annorlunda ut.

 176. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Klimatbomben i Abisko

Avsnitt 4 av 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Enorma områden med snö färgas mörk av föroreningar i luften. Det gör att solens strålar inte studsar ut i rymden utan blir kvar som värme på jorden. Temperaturen stiger och påverkar allting som finns på vår planet. Koldioxid sipprar upp från mark som tidigare varit frusen. Runtom i Sverige forskas det intensivt. Storskaliga experiment ska ge svar på hur komplexa ekosystem påverkas av en miljö i förändring. Klimatet är en av vår tids största frågor. Men i all osäkerhet är det en sak som forskarna är säkra på. Morgondagens värld kommer att se annorlunda ut.

Ämnen:
Miljö > Föroreningar och miljögifter, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Ekosystem, Forskning, Klimatförändringar, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Sverige, Temperaturförändringar
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Forskning pågår

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Universum börjar i Sverige

Avsnitt 1 av 5

Astronomi är en vetenskap som inrymmer många av de frågor som gäckat mänskligheten i tusentals år. I korridorer på svenska universitet pågår jakten efter svaren. Där Einstein, Copernicus och Galilei slutade tar nutidens forskare vid. För att förstå vår egen galax vintergatan söker astronomer svaren i nybildade galaxer, flera miljarder år tillbaka i tiden. Och innan solen slukar oss, eller vår egen galax kolliderar med Andromeda, så är det en sak vi vill veta: finns det liv i universum?

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Kriget mot cancer

Avsnitt 2 av 5

Varje år diagnosticeras nästan 60 000 svenskar med cancer. En hänsynslös sjukdom som är lika gammal som människan själv. Runt om i landet angriper några av våra skarpaste hjärnor cancerns mekanismer. Det är ett krig på cellnivå. Och från flera forskningsinstitutioner kommer nu resultat som får världen att häpna. Kriget mot cancern är en av vår tids stora utmaningar. Men det är en utmaning som forskarna är villig att möta.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Evolutionen blottar livets framtid

Avsnitt 3 av 5

På svenska universitet fortsätter forskare lägga det pussel som en gång påbörjades av Charles Darwin. Supermikroskop avslöjar den mänskliga kroppens tidigaste föregångare. Dna-sekvensering visar hur evolutionen hela tiden skapar nya arter. Superdatorer hjälper forskare att förstå miljarder år av evolution. Att förstå evolutionen är att förstå oss själva.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Klimatbomben i Abisko

Avsnitt 4 av 5

Enorma områden med snö färgas mörk av föroreningar i luften. Det gör att solens strålar inte studsar ut i rymden utan blir kvar som värme på jorden. Temperaturen stiger och påverkar allting som finns på vår planet. Koldioxid sipprar upp från mark som tidigare varit frusen. Runtom i Sverige forskas det intensivt. Storskaliga experiment ska ge svar på hur komplexa ekosystem påverkas av en miljö i förändring. Klimatet är en av vår tids största frågor. Men i all osäkerhet är det en sak som forskarna är säkra på. Morgondagens värld kommer att se annorlunda ut.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Cellernas hemliga liv

Avsnitt 5 av 5

Hur fungerar själva livet? Forskningen om detta kallas livsvetenskap, eller life science. En viktig del rör livets mest grundläggande byggsten: cellen. Det handlar bland annat om att upptäcka och kartlägga alla olika celltyper. Att förstå hur cellen läser av sin egen dna-kod. Och att hitta cellernas dolda uppgifter. Mycket av cellens liv är fortfarande höljt i dunkel. Lyckas forskarna avslöja dessa cellens hemligheter kan det komma till enorm nytta - för hela mänskligheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning

Mer gymnasieskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Forskare för framtiden

Den energigivande solen

I dagens tunna solceller används sällsynta och dyra ämnen som tellurium, indium och gallium. Men Charlotte Platzer Björkman och hennes forskargrupp vid Uppsala universitet arbetar med att utveckla solceller av vanligare ämnen som koppar, zink och tenn. Det gör att deras solceller blir billigare, mer hållbara och miljövänliga. De har redan kommit en bit på vägen, och om de lyckas kan det vara avgörande för jordens framtida energiförsörjning. Hon är övertygad om att solceller kommer att spela en avgörande roll i framtidens energisystem, och att vi ser början på en revolution.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Glas

I Sverige återvinns 93 % av allt förpackningsglas. Glas har använts i tusentals år och kan i princip återvinnas hur många gånger som helst. Kjell besöker Svensk Glasåtervinning AB. Där visar vd Hans Standár och affärsområdeschef Magnus Andersson hur processen går till. Avfallssamordnare i Södertälje kommun, Tomas Thernström, beskriver avfallstrappan och den cirkulära ekonomiska modellen. Avslutningsvis får komikern Zinat Pirzadeh 60 sekunder på sig att rädda jorden.