Titta

Forskning pågår

Forskning pågår

Om Forskning pågår

Vi möter forskare som tagit sig an några av de största frågorna mänskligheten brottas med. Hur kan vi besegra cancer? Hur överlever vi i en varmare värld? Finns det liv på någon annan planet? Forskarna står på gränsen till de stora genombrotten som kan komma att förändra och förbättra livet för miljardtals människor framöver.

Till första programmet

Forskning pågår : Cellernas hemliga livDela
 1. Hur fungerar själva livet
  i alla dess former-

 2. -från det stora
  ner till det allra minsta?

 3. Forskning om det kallas
  "livsvetenskap" eller "life science".

 4. Det handlar om hur levande organismer
  fungerar, samverkar-

 5. -och påverkar sin omgivning. Biologi
  och medicin är två stora områden-

 6. -men här möter vi också forskare
  inom teknik, kemi och fysik.

 7. En viktig del rör livets
  mest grundläggande byggsten, cellen.

 8. Det handlar bland annat om att
  upptäcka och kartlägga celltyper...

 9. ...att förstå hur cellen läser av
  sin egen DNA-kod...

 10. ...och att hitta cellernas
  dolda uppgifter.

 11. Mycket av cellens liv
  är fortfarande höljt i dunkel.

 12. Om forskarna lyckas avslöja
  cellens hemligheter-

 13. -kan det komma till enorm nytta
  för hela mänskligheten.

 14. I ett rum på Karolinska institutet
  finns en forskare med stora planer.

 15. Sten Linnarsson vill genomföra
  ett gigantiskt projekt.

 16. Men för att förstå det
  måste vi backa några år tiden.

 17. År 2000 sker ett stort vetenskapligt
  genombrott: Human Genome Project.

 18. Forskarna har kartlagt alla gener
  i människans DNA-

 19. -den unika koden i våra celler
  som gör oss till människor.

 20. Resultatet presenteras av USA:s
  dåvarande president, Bill Clinton.

 21. Detta är den viktigaste
  och mest förundransvärda karta-

 22. -som människan nånsin har skapat.

 23. Nu är det dags för nästa steg.
  Forskarnas kartläggning av generna-

 24. -vill nu Sten Linnarsson
  göra av cellerna.

 25. Det kallas Human Cell Atlas.

 26. Ambitionsnivån är
  i samma storleksordning-

 27. -som genomprojektet på sin tid.

 28. Vi ska kartlägga kroppens celltyper-

 29. -och var cellerna är
  i tre dimensioner.

 30. Det ska bli en tredimensionell atlas.

 31. Det är en jätteutmaning,
  och projektet kommer att inbegripa-

 32. -forskargrupper från hela världen,
  från flera kontinenter.

 33. För att begripa vad de vill göra
  måste vi titta på cellens uppbyggnad.

 34. Cellerna omges av
  ett tunt membran av fett.

 35. Innanför finns en vätska med bland
  annat näringsämnen och proteiner.

 36. Längst in i kärnan finner vi generna
  i DNA-koden.

 37. Det är samma DNA-ritningar
  i alla celler i en individ.

 38. Men problemet är att varje celltyp,
  för att skapa sina unika egenskaper-

 39. -bara använder vissa delar av DNA-
  ritningarna, och man vet inte vilka.

 40. Därför vet man inte heller
  hur många olika celltyper det finns.

 41. Man kan tro att vi känner till
  alla människans celltyper.

 42. I läroböckerna står det att vi
  har två- eller fyrahundra celltyper.

 43. När vi har studerat närmare
  i hjärnan-

 44. -ser vi att bara där finns det nog
  femhundra, tusen eller flera tusen.

 45. Det finns alltså en stor brist
  på kunskap om celltyper.

 46. Men nya möjligheter har öppnat sig.

 47. Ny teknik som använder mikrofluidchip
  ger forskarna möjlighet-

 48. -att studera enstaka celler.

 49. Det här är mikrofluidikplattor.

 50. De används till att preparera
  DNA från enskilda celler.

 51. Tekniken gör det möjligt att läsa av
  hur varje cell använder DNA-koden-

 52. -och det kan avslöja nya celltyper.

 53. Human Cell Atlas är ännu i sin linda-

 54. -men Linnarssons team har tagit
  första steget:

 55. Att kartlägga hela musens hjärna.

 56. Det här är ett utsnitt ut hjärnan.
  Här är cortex och här mellanhjärnan.

 57. Här ser man vilka olika celler
  som vi har upptäckt.

 58. De små prickarna representerar vilka
  delar av DNA-koden cellen använder.

 59. En specifik mix av prickar
  bildar en egen celltyp.

 60. Grönt och blått är en typ av cell,
  liksom brunt och vitt eller rosa.

 61. Det här är första gången som vi kan
  lokalisera många olika celltyper-

 62. -i en vävnad på en och samma gång.

 63. Kartläggningen har tagit lång tid,
  men teknikutvecklingen är snabb.

 64. De nya möjligheterna gör att teamet
  snart är klart med musens hjärna-

 65. -och de vill sen fortsätta
  med människans.

 66. Musens hjärna är på många sätt
  väldigt lik den mänskliga hjärnan.

 67. Många grundläggande funktioner
  och de flesta celltyper-

 68. -kommer vi att hitta i människans.

 69. Det ger oss en god grund att stå på.

 70. Om Human Cell Atlas lyckas kartlägga
  alla människans miljarder celler-

 71. -blir det ett fantastiskt redskap-

 72. -till exempel för att hitta botemedel
  mot nya virus-

 73. -som det som nyligen drabbade
  världen, zikaviruset.

 74. I stället för att experimentellt ta
  fram informationen under ett-två år-

 75. -hade man bara kunnat titta: Var är
  cellerna som zikaviruset kan angripa?

 76. Det hade kanske tagit en timme.

 77. Det som gör forskningen möjlig-

 78. -är ny teknik
  för att studera enstaka celler.

 79. En forskare som jobbar med denna
  utveckling hittar vi i Uppsala.

 80. Här kan vi se hur cellen läser av
  sitt eget DNA, som matematisk modell.

 81. Problemet är modellen inte stämmer.
  Den måste förbättras.

 82. Det är Johan Elfs uppdrag
  vid Uppsala universitet.

 83. Johan gör först en modell
  för hur cellerna borde fungera-

 84. -enligt den gamla forskningen med
  provrör. Sen, med hjälp av ny teknik-

 85. -ser han hur det egentligen fungerar.
  Det stämmer inte alltid.

 86. Ofta har nån faktor i cellen
  inte tagits hänsyn till.

 87. Nåt skiljer sig från provröret-

 88. -och blir väldigt annorlunda
  när man tittar på det inuti cellen.

 89. Därför ska Johan ta reda på hur
  cellen på riktigt läser av sitt DNA.

 90. Olika celltyper använder olika delar
  av DNA-koden vid olika tillfällen.

 91. För att hitta de relevanta delarna
  måste cellen söka igenom allt DNA.

 92. De proteiner som gör sökningen
  kallas transkriptionsfaktorer-

 93. -och har en stor betydelse
  för hur cellen fungerar.

 94. Transkriptionsfaktorerna löser
  en av de svåraste uppgifterna:

 95. Att söka igenom genomet och hitta
  en specifik kombination av DNA-baser.

 96. För att kunna studera
  hur transkriptionsfaktorerna arbetar-

 97. -behöver Johan titta
  inuti enstaka bakterieceller.

 98. För forskade man på cellens delar
  i provrör och fick grova resultat.

 99. Nu utvecklar Johans team de små
  plattor som kallas mikrofluidchip.

 100. De liknar dem som Sten Linnarsson
  använder i sitt labb.

 101. De mikrofluidiska chippen
  har revolutionerat-

 102. -hur vi jobbar med mikroskopin.

 103. De innehåller kanaler med samma
  dimension som bakteriecellerna.

 104. Det gör att vi kan fånga dem där,
  och de kan växa där i flera dagar-

 105. -under optimala förhållanden
  för deras tillväxt.

 106. Teamet utvecklar hela tiden nya chip
  och tillverkar dem själva på labbet.

 107. -En ny formhållare? Funkar den?
  -Det får vi se.

 108. Forskarna skapar först en mall
  och designar de pyttesmå kanalerna.

 109. -Vilken form är det?
  -Den stora, med avstånd på 1 500 nm.

 110. I mallen gjuter de sen
  själva chippet i plast.

 111. Chippet ska sammanfogas
  med en liten glasskiva.

 112. Ytorna behandlas först
  i en plasmaugn.

 113. Sen görs små hål där man kan föra in
  celler och den vätska de ska växa i.

 114. Nu har man
  de enstaka levande cellerna på plats.

 115. Nästa steg för att kunna studera hur
  cellerna arbetar är ett mikroskop-

 116. -som i realtid filmar av
  cellernas inre.

 117. Johans team har byggt
  ett eget lasermikroskop.

 118. Här ser vi optiska komponenter-

 119. -för att kombinera ljuset
  från de olika lasrarna-

 120. -och belysa olika molekyler
  i cellerna.

 121. Chippet fästs på mikroskopet-

 122. -som kan visa upp cellens inre
  med en nanometers precision-

 123. -och upptäcka rörelser hos
  transkriptionsfaktorer-

 124. -som sker på mindre
  än en millisekund.

 125. Det är första gången vi kan se
  transkriptionsfaktorerna så här.

 126. På skärmen kan man nu exakt följa
  hur cellen söker av sitt DNA.

 127. Resultatet är häpnadsväckande!

 128. Johans team har mätt att
  varje transkiptionsfaktormolekyl-

 129. -söker av hela cellens DNA-kod
  på bara tre minuter.

 130. Det betyder 25 000 baspar i sekunden-

 131. -och det med imponerande exakthet.

 132. Den missar sällan sitt mål,
  om det inte uppstått mutationer-

 133. -men då kan konsekvenserna
  bli ödesdigra.

 134. När det blir fel, så att cellens
  reglering inte fungerar-

 135. -leder det till sjukdomar,
  som till exempel cancer.

 136. Resultatet av filmerna tar Johan
  med sig till sina beräkningar.

 137. Han kan nu korrigera dem för att få
  fram en bättre matematisk modell.

 138. Kunskapen kan sen hjälpa andra
  att förstå och motverka-

 139. -de fel som kan uppstå
  när cellen läser av sitt DNA.

 140. Tack vare den tekniska utvecklingen
  kan vi lära oss mer om våra celler.

 141. För det är mycket vi inte känner till
  om våra cellers hemliga liv.

 142. Celler gör inte bara det vi tror.
  De har flera okända funktioner.

 143. Det intresserar Mia Phillipson
  vid Uppsala universitet.

 144. Hon tittar närmare på några
  av våra vanligaste immunceller:

 145. De vita blodkropparna.

 146. Immunceller är extrem fascinerande.

 147. De finns överallt i kroppen i den
  friska kroppen såväl som i den sjuka.

 148. Och de använder blodcirkulationen för
  att snabbt ta sig till ett ställe-

 149. -vid en given signal. Om vi bara kan
  förstå deras fulla potential-

 150. -skulle vi kunna använda oss av den
  för att främja hälsa.

 151. För att upptäcka immuncellernas
  okända funktioner-

 152. -behöver Mia studera cellerna
  när de arbetar i sin normala miljö-

 153. -inne i en levande kropp. Mias
  minsta medarbetare är därför möss.

 154. Nu ska vi söva musen.
  Det här är sövningskammaren.

 155. Nu kommer den att somna här.

 156. Det är viktigt för alla som arbetar
  med mössen att de inte plågas.

 157. Genom en försiktig operation kan Mias
  team filma immuncellernas arbete-

 158. -i musens kropp.

 159. Det här är alltså tarmväggen
  i en sövd mus.

 160. I alla de här röda kanalerna
  går det hela tiden ett blodflöde.

 161. I vissa av de lite mindre kärlen kan
  man se immunceller "flusha" förbi-

 162. -och rulla eller stanna i kärlen.

 163. På en sån film upptäckte Mia
  för några år sen nåt märkligt.

 164. De vita blodkropparna, som man trott
  tog sig snabbt ut från blodkärlen-

 165. -endast i jakt på bakterier
  betedde sig underligt.

 166. De kröp långsamt, sökande längs
  blodkärlsväggarna.

 167. Mia misstänkte att de tog emot
  många andra signaler från kroppen-

 168. -till exempel från syrefattiga delar
  som behövde hjälp.

 169. Hon gjorde ett experiment.

 170. Vi ville se om immunceller i
  cirkulationen kände av syrebrist-

 171. -i vävnaden utanför.

 172. Det blå området är syrefattiga
  nytransplanterade öar.

 173. Hon studerade nybildning av kärl vid
  transplantation hos diabetessjuka-

 174. -där de nya, insulinproducerande
  så kallade Langerhansska öarna-

 175. -riskerar att få
  för lite syre och dö.

 176. Vi ser att massvis med immunceller
  dyker upp kring de här öarna.

 177. De gröna prickarna är immunceller
  som samlades vid syrebristen-

 178. -för att hjälpa till att bygga nya
  blodkärl för att öka syretillförseln.

 179. Mia hade funnit en tidigare helt
  okänd funktion för immunförsvaret.

 180. Nu har hon gått vidare
  med sin upptäckt.

 181. Förmågan att bygga nya blodkärl
  är också viktig vid sårläkning.

 182. Hon provar nu att tillsätta de
  protein som aktiverar immuncellerna-

 183. -på sår.

 184. Sen mäter vi storleken på såret
  vid olika tidpunkter varje dag-

 185. -och ser hur snabbt det stänger sig.

 186. Förutom att motarbeta bakterier får
  immunceller sår att läka snabbare.

 187. Utöver att hjälpa till
  med blodkärlen-

 188. -bygger de också vävnad
  och försluter såret.

 189. Resultaten är extremt spännande.
  Såret stänger sig i jättestor grad-

 190. -under det första dygnet
  efter att man har fått det.

 191. Vi har aldrig sett
  nån liknande rapport nånstans.

 192. Ju mer vi lär oss om våra celler,
  desto mer förstår vi-

 193. -hur avancerade de är.

 194. Cellforskningen är avgörande
  för att förstå hur livet fungerar-

 195. -och en viktig del av det stora ämne
  som kallas livsvetenskap.

 196. Forskningen om cellen
  tar nu stora steg framåt-

 197. -och den snabba teknikutvecklingen
  är avgörande.

 198. Möjligheterna är enorma när forskarna
  lär sig allt mer om livets byggsten.

 199. För cellens liv är en del av vårt liv
  och av allt liv på jorden.

 200. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Cellernas hemliga liv

Avsnitt 5 av 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur fungerar själva livet? Forskningen om detta kallas livsvetenskap, eller life science. En viktig del rör livets mest grundläggande byggsten: cellen. Det handlar bland annat om att upptäcka och kartlägga alla olika celltyper. Att förstå hur cellen läser av sin egen dna-kod. Och att hitta cellernas dolda uppgifter. Mycket av cellens liv är fortfarande höljt i dunkel. Lyckas forskarna avslöja dessa cellens hemligheter kan det komma till enorm nytta - för hela mänskligheten.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Celler, Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Anatomi, Celler, Histologi, Medicin, Människan
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Forskning pågår

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Universum börjar i Sverige

Avsnitt 1 av 5

Astronomi är en vetenskap som inrymmer många av de frågor som gäckat mänskligheten i tusentals år. I korridorer på svenska universitet pågår jakten efter svaren. Där Einstein, Copernicus och Galilei slutade tar nutidens forskare vid. För att förstå vår egen galax vintergatan söker astronomer svaren i nybildade galaxer, flera miljarder år tillbaka i tiden. Och innan solen slukar oss, eller vår egen galax kolliderar med Andromeda, så är det en sak vi vill veta: finns det liv i universum?

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Kriget mot cancer

Avsnitt 2 av 5

Varje år diagnosticeras nästan 60 000 svenskar med cancer. En hänsynslös sjukdom som är lika gammal som människan själv. Runt om i landet angriper några av våra skarpaste hjärnor cancerns mekanismer. Det är ett krig på cellnivå. Och från flera forskningsinstitutioner kommer nu resultat som får världen att häpna. Kriget mot cancern är en av vår tids stora utmaningar. Men det är en utmaning som forskarna är villig att möta.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Evolutionen blottar livets framtid

Avsnitt 3 av 5

På svenska universitet fortsätter forskare lägga det pussel som en gång påbörjades av Charles Darwin. Supermikroskop avslöjar den mänskliga kroppens tidigaste föregångare. Dna-sekvensering visar hur evolutionen hela tiden skapar nya arter. Superdatorer hjälper forskare att förstå miljarder år av evolution. Att förstå evolutionen är att förstå oss själva.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Klimatbomben i Abisko

Avsnitt 4 av 5

Enorma områden med snö färgas mörk av föroreningar i luften. Det gör att solens strålar inte studsar ut i rymden utan blir kvar som värme på jorden. Temperaturen stiger och påverkar allting som finns på vår planet. Koldioxid sipprar upp från mark som tidigare varit frusen. Runtom i Sverige forskas det intensivt. Storskaliga experiment ska ge svar på hur komplexa ekosystem påverkas av en miljö i förändring. Klimatet är en av vår tids största frågor. Men i all osäkerhet är det en sak som forskarna är säkra på. Morgondagens värld kommer att se annorlunda ut.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaForskning pågår

Cellernas hemliga liv

Avsnitt 5 av 5

Hur fungerar själva livet? Forskningen om detta kallas livsvetenskap, eller life science. En viktig del rör livets mest grundläggande byggsten: cellen. Det handlar bland annat om att upptäcka och kartlägga alla olika celltyper. Att förstå hur cellen läser av sin egen dna-kod. Och att hitta cellernas dolda uppgifter. Mycket av cellens liv är fortfarande höljt i dunkel. Lyckas forskarna avslöja dessa cellens hemligheter kan det komma till enorm nytta - för hela mänskligheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning

Mer gymnasieskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Scientists for the future

The spider in our hearts

Spindeltråd är ett helt unikt material som är byggt av samma byggstenar som finns i oss människor. Nu vill docent My Hedhammar använda spindeltråd för att reparera saker i människokroppen, som trasiga ögon och brustna hjärtan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Höghusbonden

Kjell har bjudit in sig själv till Eva Källander, även kallad höghusbonden. Hon bor i en tvåa i Uppsala och odlar stora delar av den mat hon behöver, antingen i hemmet eller på en liten kolonilott. Kjell får odlingstips och provsmaka. Vi får också höra hur det går till när 45 000 måltider ska tillredas och serveras i Uppsala kommun. Och Ida från Agenda 2030-delegationen berättar om agendans första och andra globala mål: att utrota fattigdom och att utrota hunger.