Titta

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Om UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Föredrag om vatten i ett förändrat klimat och dess betydelse i samhället. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat : Vattenrelaterade forskningsaktiviteterDela
 1. Som ni har sett i tidningarna
  det senaste året-

 2. -så har grundvattennivåerna sjunkit
  i södra Sverige under mer än tio år.

 3. Jag ska börja med att prata om
  alla de aktiviteter inom TVRL-

 4. -som inte kommer att avhandlas
  under dagens fem seminarier.

 5. Vi är en stor grupp, kanske Sveriges
  största vattenforskningsgrupp.

 6. Vi är elva universitetslärare,
  varav sju är professorer.

 7. Vi har även fyra docenter.

 8. Dessutom har vi
  tre professorer emeritus i gruppen.

 9. En av dem kommer att tala i dag.

 10. Vi har också inte mindre än 25
  doktorander. Jag återkommer till det.

 11. Vi har fyra
  inom teknik och administration-

 12. -och dessutom har vi
  ungefär sexton andra personer:

 13. Gäster, visstidsanställda,
  besökare och så vidare.

 14. Just nu räknar vi
  att vi är 59 medlemmar i gruppen.

 15. Det är en väldigt stor grupp.

 16. De 25 doktoranderna är,
  som ni kan se här-

 17. -ganska väl utspridda över världen.

 18. De kommer från alla kontinenter
  utom Australien och Antarktis.

 19. Jag vill också särskilt nämna...

 20. Dagens sista föredrag har ingen
  riktigt bra karta över Kazakstan.

 21. Vi ska bara komma ihåg att det sista
  föredraget handlar om Kazakstan, här.

 22. När vi pratar om våra aktiviteter
  hos TVRL, Teknisk vattenresurslära-

 23. -så brukar vi dela upp dem
  i nio olika block, som ni ser här.

 24. Som ni ser arbetar vi
  med vatten i alla dess former-

 25. -i luften, i marken, på marken,
  i hav, i floder och överallt.

 26. Vi arbetar också med vatten i städer,
  vatten i naturen, vatten inom tekniken-

 27. -vatten i stor skala
  och vatten i väldigt liten skala-

 28. -där vi ser på små rörelser i vatten
  och varför de uppkommer.

 29. Jag ska gå igenom
  de här nio blocken väldigt kortfattat-

 30. -för att ge er en idé
  om vad vi sysslar med.

 31. Vi börjar uppifrån med urban hydrologi.

 32. Nåt som ni kanske har märkt
  under de senaste åren-

 33. -är att vi har fått
  väldigt kraftiga sommarregn.

 34. Det orsakar
  många översvämningar i städerna.

 35. Vi och andra undersöker olika sätt...

 36. När man får väldigt kraftiga regn-

 37. -blir vattenledningssystemet
  under jorden snabbt översvämmat.

 38. Vi måste se på alternativa sätt
  att hantera dagvattenavrinning.

 39. Det vatten som kommer från regn
  kallas dagvatten.

 40. Vi måste kanske hitta
  alternativa sätt att hantera det-

 41. -i stället för att bara låta det
  rinna ner i marken och rören.

 42. Kusthydraulik har att göra med
  havsvattenhöjningar och kusterosion-

 43. -men också med sedimenttransport.

 44. Alla världens stora floder
  transporterar sediment.

 45. De sedimenten skapar våra stränder.

 46. Stränderna är inte bara till för nöje,
  som vi får höra senare.

 47. Sand, om vi inte ser på strukturerna
  utan bara ser på sanden...

 48. Sand är det mest effektiva
  och det mest kostnadseffektiva sättet-

 49. -att skydda
  infrastruktur vid kusten mot oväder.

 50. Det kan låta konstigt eftersom sand
  är så mjukt, men så är det.

 51. Alla världens floder transporterar-

 52. -ungefär 40 miljarder kubikmeter
  sediment till kusten.

 53. En del av sanden hamnar på stränder,
  men det är bara en pytteliten del.

 54. Det stora problemet här
  är byggnadsindustrin-

 55. -som använder dubbelt så mycket
  som alla världens floder transporterar.

 56. 80 miljarder kubikmeter sand
  försvinner in i betong varje år.

 57. Dubbelt så mycket
  som alla världens floder transporterar.

 58. Det är ett stort problem
  i det långa perspektivet.

 59. Det berör inte klimatförändringar
  direkt, men det är en stor utmaning.

 60. De sediment som blir till betong
  hamnar inte på din favoritstrand.

 61. Hydrometeorologi. Sambandet
  mellan hydrologi och meteorologi.

 62. Meteorologi handlar om de
  vädersystem som rör sig runt jorden

 63. När klimatet skapar moln-

 64. -och skapar nederbörd,
  så kallar vi det för hydrologi:

 65. Regn faller och transporteras vidare
  på och under marken.

 66. Det är komplicerat. Många arbetar
  både med meteorologi och hydrologi-

 67. -men sambandet
  mellan de två är väldigt komplicerat.

 68. Det är det några
  i vår grupp sysslar med.

 69. Strömningar i naturen. Vi måste förstå
  strömningar i våra egna system-

 70. -som i städer och så vidare, men även
  hur vattnet beter sig i naturen.

 71. Det gäller både
  i stor skala och i liten skala.

 72. Dessutom,
  när vi tillför sånt som avloppsvatten-

 73. -eller varmvatten från kraftverk
  som släpps ut i haven och sjöarna-

 74. -så måste vi förstå hur
  de här vattenplymerna påverkar miljön.

 75. Jag sa också
  att vi även tittar på vatten i marken.

 76. Det här är en bild av marken
  i genomskärning.

 77. Särskilt när vi
  sysslar med konstbevattning-

 78. -och tillför ytterligare vatten, måste
  vi förstå hur vattnet sprids i jorden-

 79. -och vilka slags ämnen
  som det här vattnet kan föra med sig.

 80. Konstbevattning, särskilt med stigande
  temperaturer i varma områden-

 81. -blir en allt viktigare fråga,
  men också en väldigt svår fråga.

 82. Även om konstbevattning i sig
  är nåt positivt-

 83. -så har vi problem
  med saltlagring i marken.

 84. Om man bevattnar
  på ett dåligt sätt under lång tid-

 85. -kommer plötsligt jorden inte att ge
  några grödor, för vattnet är för salt.

 86. Hydrodynamik handlar om
  att förstå och förutse-

 87. -mer eller mindre exakt hur vatten
  rör sig i olika sammanhang, och varför.

 88. Det kan vara i stor skala - det här är
  ett flygfoto av er favoritstrand igen.

 89. Det här är strukturen i vattnet utanför.

 90. Vi måste kunna räkna ut hur vi
  ska skydda stranden från erosion.

 91. Då måste vi räkna ut
  hur vågorna och vattnet rör sig-

 92. -och hur vågorna och vattnet
  påverkar och formar stranden.

 93. Det kan också se ut så här...

 94. Det här är sandräfflor på botten, som
  man ser på stranden på sommaren.

 95. Det är väldigt litet,
  och det här är enskilda sandkorn.

 96. Även i den här mikrokontexten-

 97. -kan vi i vissa fall räkna ut exakt
  vad som händer i väldigt liten skala.

 98. Vattenkvalitet är ett av de senaste
  ämnena på området.

 99. Det är också ett ämne
  som också hänger väldigt tätt samman-

 100. -med det som vi har sysslat med förut.

 101. Det här är en vattenkvalitetssimulering.
  För att kunna göra det-

 102. -så måste man förstå de biologiska
  och kemiska processer som pågår-

 103. -men också vad som orsakar det här,
  alltså hydrodynamiken.

 104. Vi måste förstå hur vattnet beter sig.

 105. Det är ett intressant nytt ämne för oss.

 106. På den kemiska och biologiska sidan-

 107. -har vi folk som tittar på
  vad som faktiskt händer.

 108. Dagens problem beror på det som
  faktiskt händer inuti vattenledningarna.

 109. Man tror att...
  Vatten kan se väldigt rent ut-

 110. -men om man tittar på djupet
  händer det väldigt mycket i vattnet.

 111. Vissa biologiska aktiviteter
  är inte så bra, som vi såg i dag-

 112. -men många biologiska aktiviteter
  är faktiskt bra för vattenkvaliteten-

 113. -och vi behöver de bakterierna
  för att hålla vattnet på en viss nivå.

 114. Vattenresurser är också ett av våra
  grundläggande forskningsområden.

 115. Vattenresurser
  kan nog enklast förklaras så här:

 116. Om vi har en spann med vatten,
  vad ska vi göra med den?

 117. Ska du dricka det?
  Ska du bevattna marken och odla nåt?

 118. Ska du ge det till din ko och äta kon,
  som i sin tur behöver gräset?

 119. Var och hur kan man använda vattnet
  på det mest effektiva sättet?

 120. Sen har vi även makroskopiska frågor,
  som det som kallas vattensolidaritet.

 121. Ett exempel är Nilen
  som flyter genom ett antal länder.

 122. Vissa av de länderna
  är inte de allra bästa av vänner.

 123. Då blir frågan vem som äger vattnet
  som flyter från en plats till en annan.

 124. Äger det första landet allt vatten?
  Kanske inte.

 125. Där finns
  politiska och juridiska problem-

 126. -som har att göra med vattenresurser
  i en mycket större skala.

 127. Avsaltning är nåt som vi tidigare har
  talat om i samband med varma länder-

 128. -som Saudiarabien och såna ställen.
  För en månad sen läste jag i tidningen-

 129. -att man pratar om avsaltning
  på Öland och Gotland-

 130. -för att lösa dricksvattenförsörjningen.

 131. Det kom som en överraskning för mig
  att avsaltning är nåt vi gör i Sverige.

 132. Vi tror att vi har mycket vatten,
  men som ni har sett i tidningarna-

 133. -så har grundvattennivåerna sjunkit
  i södra Sverige under mer än tio år.

 134. Det är ett problem även här, där man
  kan tro att det finns mycket vatten.

 135. Det sista av de nio blocken
  är klimatförändringar.

 136. Jag skulle säga att klimatförändringar
  är ett tvärvetenskapligt ämne-

 137. -som berör alla de tidigare ämnena.

 138. Alla ämnen har i dag en aspekt
  som berör klimatförändringar.

 139. Vi har därför en grupp som är experter
  på klimat och klimatförändringar-

 140. -som ni får höra senare.

 141. Vatten är förstås ett globalt fenomen.

 142. Vattnet lyder samma regler i Sverige
  eller i Afrika eller i Australien.

 143. Det gör att det på ett sätt
  är enkelt att arbeta med vatten-

 144. -eftersom alla vattenmolekyler beter sig
  likadant överallt i hela världen.

 145. För att kunna förstå
  de globala problemen-

 146. -måste en liten grupp, som vi ju är,
  trots att vi är störst i Sverige...

 147. För att kunna förstå problemen
  och få all input-

 148. -och för att få ut det vi gör är vi
  beroende av internationellt samarbete.

 149. Vi är nog en av Lunds universitets
  mest internationella avdelningar.

 150. Vi ligger åtminstone
  bland de tio främsta.

 151. Det här är bara några av alla de...

 152. Om ni går upp på tredje våningen
  och läser namnen utanför våra kontor-

 153. -ser ni att det finns många olika namn
  från alla länder runt om i världen.

 154. Med det skulle jag
  vilja avsluta min introduktion.

 155. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.comw

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vattenrelaterade forskningsaktiviteter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor Hans Hanson är chef för avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet. Här berättar han om forskningen inom detta område samt avdelningens olika områden. Vidare berättar han även om deras institution och vad de forskar på nu. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Geografi > Risker och hot, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Forskning, Geofysik, Hydrologi, Hydrologi , Lunds universitet, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Vattenrelaterade forskningsaktiviteter

Professor Hans Hanson är chef för avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet. Här berättar han om forskningen inom detta område samt avdelningens olika områden. Vidare berättar han även om deras institution och vad de forskar på nu. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Klimatanpassning med hjälp av våtmarker

Hur kan dräneringssystem och våtmarker hjälpa oss med klimatanpassning? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med dessa metoder, och hur genomför man dom? Miklas Scholz, professor vid Lunds universitet berättar. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Klimatvariationer och klimatförändringar

Vad är skillnaden mellan variationer och förändningar i klimatet? Vad är naturligt och vad är inte det? Cintia Uvo, professor vid Lunds universitet, berättar om tendenser i klimatet som är återkommande enligt naturens historia och företeelser som avviker från dom återkommande förändringarna. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Socioekonomiska aspekter på vattenresurser

För att få till en hållbar utveckling av vattenresurser måste lokala vattenanvändare involveras och ta sitt ansvar för en rationell användning av vatten. Kamshat Tussupova forskar om sociala och ekonomiska aspekter på användningen av dricksvatten och sanering inom ramen för klimatförändringar. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

En vandring i Surbullestan

Stadsbilden i Norrköping dominerades under 1800-talet av textilfabrikerna längs Motala ström. Vi visas runt i staden av Anette Kindahl, intendent vid Norrköpings stadsmuseum, som berättar om industrialismens genombrott, om miljön i staden och på fabrikerna, och om Moa Martinson som skrivit tre böcker om sin uppväxt där. Vi får också veta hur det kom sig att Norrköping kallades Surbullestan.