Titta

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Om UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Föredrag om vatten i ett förändrat klimat och dess betydelse i samhället. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat : Klimatanpassning med hjälp av våtmarkerDela
 1. När vattennivån i våtmarker sänks
  kan näringsämnen försvinna.

 2. Tack för att jag får prata lite
  om forskningen i vår forskargrupp.

 3. Ämnet är "Klimatanpassning
  med hjälp av våtmarker".

 4. Jag tänkte att det vore bra
  att koppla ihop det med andra ämnen-

 5. -som energi och beslutsfattande.

 6. Ni kommer att se
  att presentationen är färgkodad.

 7. Allt som rör vatten är blått,
  miljö är grönt-

 8. -energi är naturligtvis rött
  och beslutsfattande är lila.

 9. Presentationen är indelad i fyra delar.

 10. Först en forskningsöversikt
  och kopplingar mellan områden.

 11. Sen vill jag presentera en översikt
  av några av våra forskningsprojekt.

 12. Det blir en del om forskningsoutput och
  till sist några viktiga slutsatser.

 13. Ni har nog redan sett de här bilderna-

 14. -men jag har flyttat om dem
  så att de passar mitt ämnesområde.

 15. Som ni ser är mitt ämnesområde
  våtmarker, klimatanpassning-

 16. -vattenresurser och vattenkvalitet.

 17. Klimatförändringar och urban hydrologi
  är centralt för min forskning.

 18. Viktiga saker som är framträdande
  i vårt arbete finns på stora bilder-

 19. -och de som ligger nära varandra
  hör också ihop.

 20. På nästa bild kan ni se de olika
  områdena. Den liknar den förra bilden.

 21. Vattenresurshantering och vatten
  finns i mitten.

 22. Våtmarkssystem finns längst ner till
  vänster. Det hör ihop med dagvatten.

 23. Uppe till höger finns väg- och
  vattenbyggnad samt hård infrastruktur.

 24. Till exempel hittar ni
  hållbara dräneringssystem där.

 25. Först några bilder
  som visar vad våtmarker är.

 26. Våtmarker består av sumpmark eller
  träsk. Marken ska vara vattenmättad.

 27. Det finns även en definition från EPA,
  amerikanska miljöföreningen:

 28. "I våtmarker täcker vattnet marken"-

 29. -"eller finns vid eller nära markytan
  året om eller under olika perioder."

 30. En damm är en plats där man har
  minst en kvadratmeter vatten året om.

 31. För en anlagd våtmark har jag använt
  min definition: ett konstgjort system-

 32. -som ska rena avloppsvatten
  med hjälp av naturliga processer.

 33. Hur ser då en typisk våtmark ut?

 34. Jag vågar inte använda pekpinnen.
  Jag provar ändå.

 35. Här ser ni bädden. Man har ett hål
  i marken där man lägger ner bädden.

 36. Det kan vara en naturlig bädd av lera
  eller en plast- eller betongbädd.

 37. Sen lägger man i grus eller jord
  och sätter i växter.

 38. Man använder oftast kaveldun
  eller vass.

 39. I Europa brukar man använda vass-

 40. -men i USA använder man framför allt
  bredkaveldun för att göra det här.

 41. Det här är en våtmark
  med horisontellt markflöde.

 42. Man kan även ha våtmarker där vattnet
  kommer uppifrån och rinner nedåt.

 43. Jag ska strax prata mer
  om hur man kan göra.

 44. Den här bilden visar
  vertikalt markflöde.

 45. Till höger finns några våtmarkssystem
  där vattnet kommer in längst upp.

 46. Det finns flera prover. De flesta har
  planterats, och ni ser folien runt dem.

 47. Innanför folien finns
  ett värme- och kylsystem.

 48. På sommaren kan det bli 25-30 grader.

 49. Då är det silverfärgade området ändå
  8-9 grader, precis som jorden.

 50. Värme- och kylsystemen finns här.
  Vad gör vi med systemen, då?

 51. Vi tittar på igensättningsprocessen-

 52. -för efter några år täpps våtmarkerna
  till och kan inte användas längre.

 53. Efter fem år gjorde vi en simulering
  där vi tittade på våtmarkens höjd-

 54. -och hur mycket uppslammade
  partiklar som samlats i olika prover.

 55. Igensättning är faktiskt inget problem.
  Det är bara lite uppslammade partiklar.

 56. Vad gör vi mer? Vi har hållit på
  med det här i fem år. Vi bevattnar...

 57. Vi tar utflödet från våtmarkerna
  här nere-

 58. -och bevattnar tomater och chili
  med det.

 59. Till vänster ser ni chilifrukter
  från olika filter i våtmarken.

 60. Varför ser en mycket
  godare ut än de andra?

 61. Det beror på vad man vill rena -
  i det här fallet hushållsavloppsvatten.

 62. De som är väldigt små innehåller
  dessutom små mängder kolväten.

 63. Då kan våtmarkerna inte rena avlopps-
  vattnet så bra, och då blir de så här.

 64. Här kan ni se chiliplantor
  och paprikaplantor som växer.

 65. Om ni har odlat chili eller paprika
  vet ni att de inte brukar bli 2 m höga.

 66. De blir kanske bara 1,20 m eller så.

 67. Problemet är att våtmarkssystemen
  inte håller kvar kväve tillräckligt bra-

 68. -vilket plantorna behöver för att växa.

 69. Plantorna lägger mycket energi
  på bladen-

 70. -men vi kunde skörda väldigt få
  chilifrukter och framför allt paprikor.

 71. Väldigt få paprikor.

 72. Vi har tittat på våtmarker i liten skala
  men nu ska vi titta på dem i stor skala.

 73. Här är våtmarker som används
  för kontroll av diffusa utsläpp.

 74. Jag har märkt ut 14 av 120 våtmarker
  i sydöstra Irland nära Waterford.

 75. Det här är ett avrinningsområde
  som är 14 km långt och 5 km brett.

 76. Där undersöker vi hur 120 våtmarker
  renar hushållsavloppsvatten-

 77. -jordbruksavloppsvatten
  och en del industriellt avloppsvatten.

 78. Det är ofta en samling av olika
  våtmarker. Här är centrum för flödet.

 79. Utsläppskällan finns längst bort.
  Så här brukar de se ut.

 80. Vi tittar närmare på ett system. Det här
  ligger i nordöstra Irland, i Monaghan.

 81. Bilderna kommer
  från Castle Leslies egendom.

 82. Det är känt för att Paul McCartney
  och Heather Mills gifte sig där.

 83. Äktenskapet höll inte,
  men våtmarkerna finns kvar.

 84. De används som friluftsområde.

 85. Det är ett öppet system utan staket.
  Man kan vandra och titta på fåglar.

 86. Det enda man ser är
  nåt sånt här eller nåt sånt här-

 87. -men på nästa bild ser ni
  hur de olika systemen hänger ihop.

 88. Det finns en väderstation
  och en vattenstation.

 89. Man kan titta på vattenkvaliteten och
  risken för förorening av grundvattnet.

 90. Vi går till en annan plats.
  Det här är Glasgow i Skottland.

 91. Vi vill använda våtmarker inte bara
  för att rena hushållsavloppsvatten-

 92. -utan även för att rena dagvatten.

 93. Våtmarker används ofta för hållbar
  dränering - best management practice.

 94. Här i Sverige kallas det
  blå infrastruktur.

 95. Det här är ett exempel
  från Belvideresjukhuset i Glasgow.

 96. Så här skulle dräneringssystemet
  kunna se ut.

 97. Vattnet samlas in med hjälp av diken,
  sen rinner det in i en damm-

 98. -och därifrån rinner vattnet
  slutligen ut i floden Clyde.

 99. Men varför används det här systemet?

 100. Anledningen är att det gamla
  avloppsvattensystemet är slut-

 101. -och inte kan ta in mer dagvatten.

 102. För att återuppbygga den slitna stan...

 103. Jag hoppas att ingen från Glasgow
  lyssnar. Stan är rätt sliten.

 104. De behöver hållbara dräneringssystem
  för att kunna utvecklas.

 105. I det här fallet gäller det
  det här före detta sjukhuset i Glasgow.

 106. I Glasgow har vi studerat 80 platser.
  Hur ser det då ut i slutet?

 107. Efter återuppbyggnaden
  kan det se ut så här.

 108. Det här är en teckning, och det här är
  en datoranimering av hur det kan se ut.

 109. En annan teknik för hållbar dränering
  är permeabel stenläggning.

 110. Romarna hade kullerstensgator
  som de skickade ut sina arméer på.

 111. Det nya är att vi integrerar
  markvärmepumpar i systemen.

 112. Markvärmepumparna finns
  i ett tanksystem.

 113. Ovanpå det ligger
  den permeabla stenläggningen.

 114. Det här är
  en handelsträdgård nära Bristol.

 115. Det finns flera problem med det här
  som jag ska nämna.

 116. Varför använda värme- och kylsystem?

 117. Jo, för att värma eller kyla närliggande
  byggnader och spara energi.

 118. På sommaren vill man kyla ner dem
  och på vintern vill man värma upp dem.

 119. Problemen, då? Tänk er att det här inte
  är en handelsträdgård, utan en gata.

 120. Där finns det många människor
  som är ute och går med sina hundar.

 121. De uträttar sina behov, och all avföring
  hamnar i vattnet, i tanksystemet.

 122. Då blir det ett problem att återanvända
  vattnet, främst i varmare länder.

 123. Tänk på Spanien eller Australien, eller
  på södra Sverige några dagar om året.

 124. Tanken är att undersöka
  eventuella risker för folkhälsan-

 125. -när man återvinner vattnet.

 126. Det kan bildas aerosoler med
  patogener som man inte vill sprida.

 127. Det var en anledning till vår studie.

 128. Det här är också ett system som har
  en markvärmepump längst ner-

 129. -inomhus och utomhus.

 130. Inomhussystemet finns i ett rum
  med rätt temperatur och luftfuktighet-

 131. -så att vi får data
  som kan användas senare.

 132. Till höger försöker vi snarare övertyga
  fältarbetare om att systemet fungerar.

 133. Vi har tittat på permeabel stenläggning.

 134. Ett annat system ingår också i familjen
  med hållbara dräneringssystem.

 135. Det är infiltrationsbäddar,
  en planterad och en oplanterad.

 136. Vattnet som renas här kommer från
  en närliggande väg genom ett dike.

 137. Därifrån rinner det in i våtmarken.

 138. Vi vill se
  till exempel växtlighetens inverkan.

 139. Dessutom har vi infört fiskar här.

 140. Just här införde vi guldfiskar
  för att öka acceptansen för systemet.

 141. Problemet är att fiskarna födosöker
  vid botten och skapar turbulens-

 142. -och sen ser man dem inte längre. Det
  är inte bra för vattenkvaliteten heller.

 143. Vissa av er har kanske sett nätet
  ovanför. Vet ni varför nätet är där?

 144. Det finns guldfiskar där nere.
  Inte katter och hundar, utan hägrar.

 145. Hägrar och andra fåglar äter fiskarna-

 146. -och vi vill inte
  att de ska förstöra vårt system.

 147. Alla de här är små system,
  men nästa bild visar ett mycket större.

 148. Det här är den centrala bädden
  i Skottland mellan Edinburgh i öster-

 149. -och Glasgow i väster. Vi har tittat
  på 320 hållbara utjämningsmagasin.

 150. Dessa stora vattenmassor kan reglera
  översvämningar och diffusa utsläpp.

 151. Vi försöker fastställa data
  som baseras på 45 variabler per plats-

 152. -som vi kan använda till exempel
  för att undersöka flödeskontroll.

 153. Sen kan man skapa en sån här karta-

 154. -som visar risken för översvämning
  om ett sånt här system slår fel.

 155. För att undvika problem måste man
  syssla med klimatanpassning.

 156. Bilderna visar vad man kan göra.

 157. Det här är en reservoar. Man kan gräva
  ut den för att skapa större volym-

 158. -öka höjden på dammen eller öka
  utskovet, vilket man har gjort här.

 159. Man kan vidta olika åtgärder
  för att klimatanpassa sig.

 160. Vilka är de största farhågorna?

 161. Vi är rädda att dammar ska brista.

 162. Dammar brister om de hela tiden
  har för stort tryck på sig.

 163. Vi har tittat på variabler som vi har
  samlat in från ett område i England.

 164. Det där är Manchester.

 165. Vi beräknade risken för att dammen
  skulle brista utifrån flera variabler-

 166. -med hjälp av ny nätverksteknik,
  artificiell intelligens.

 167. Jag har visst bara fem minuter kvar.

 168. Det här projektet är i norra Tyskland.

 169. Floden Eider utgjorde förr gränsen
  mellan Tyskland och Danmark.

 170. Under hundratals år har folk grävt
  små diken i Eider eller intill floden.

 171. Dikena skulle tömma vattenbruksmark
  för att man skulle kunna odla mat där-

 172. -men vi behöver inte
  så mycket mat längre.

 173. Därför vill vi använda marken för
  naturlig kontroll av diffusa utsläpp.

 174. När vattennivån i våtmarker sänks
  kan näringsämnen försvinna.

 175. Då får man dålig badvattenkvalitet.

 176. Därför är tanken här
  att låta dikena växa igen-

 177. -så att högre vattennivåer
  ger översvämningar-

 178. -vilket gör att näringsämnena stannar.

 179. Det här är närmare er i Sverige.
  I Heby har vi tittat på timmerlakvatten.

 180. Efter en storm staplar man timret
  och vattnar det under flera år.

 181. Sen kan man rena det smutsiga vattnet
  med markinfiltrationssystem.

 182. Nu ska vi titta på problem
  med avrinningsområden-

 183. -mellan Irak till vänster
  och Iran till höger.

 184. Hur ska de dela på vattenresurserna?

 185. Det finns många dammar
  för bevattning och liknande.

 186. Man måste titta på hur vattenresurser
  ska hanteras i de båda länderna-

 187. -så att man undviker konflikter,
  framför allt när klimatet förändras.

 188. Förr i tiden var det här blomstrande
  landskap, men nu är det bara öken.

 189. I Kina har man problem med urbana
  floder där döda fiskar flyter omkring.

 190. Vattnet är inte vanligt flodvatten.
  Det här är nära huvudstaden Beijing.

 191. De fyller floderna
  med renat avloppsvatten.

 192. Vi tittar på våtmarkssystem
  och markinfiltration för att rena det.

 193. Det här var projekten
  som jag ville visa er.

 194. Angående forskningsoutput
  finns vårt arbete i olika tidskrifter-

 195. -men även i boken
  "Wetlands for water pollution control".

 196. Om ni mejlar mig - ni ska få adressen -
  så kan jag skicka boken till er gratis.

 197. Ni gillar den kanske,
  även om det inte är nån "Harry Potter".

 198. En annan bok handlar mer
  om grön energi och våtmarkssystem.

 199. Vilka slutsatser kan man då dra?

 200. Jag är en våtmarksperson, så jag
  anser att våtmarker har en ljus framtid.

 201. Forskning behövs
  inom nischade områden-

 202. -som vattenbruk och användning
  av våtmarker för att utvinna energi.

 203. Havspumpar är en av idéerna.

 204. Det är svårt
  att få finansiering för våtmarker-

 205. -så därför försöker vi förena det
  med hållbarhet och energi.

 206. Då har vi en bättre chans, framför allt
  när vi arbetar tvärvetenskapligt.

 207. Det var i princip det.
  Mejla mig gärna om ni vill ha boken.

 208. Adressen är miklas.scholz@tvrl.lth.se.
  Tack så mycket för uppmärksamheten.

 209. Översättning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Klimatanpassning med hjälp av våtmarker

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan dräneringssystem och våtmarker hjälpa oss med klimatanpassning? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med dessa metoder, och hur genomför man dom? Miklas Scholz, professor vid Lunds universitet berättar. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Byggnadsproduktion, Dränering , Klimatförändringar, Miljöteknik, Teknik, Vattenbyggnad, Vattenförekomster, Våtmarker
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Vattenrelaterade forskningsaktiviteter

Professor Hans Hanson är chef för avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet. Här berättar han om forskningen inom detta område samt avdelningens olika områden. Vidare berättar han även om deras institution och vad de forskar på nu. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Klimatanpassning med hjälp av våtmarker

Hur kan dräneringssystem och våtmarker hjälpa oss med klimatanpassning? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med dessa metoder, och hur genomför man dom? Miklas Scholz, professor vid Lunds universitet berättar. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Klimatvariationer och klimatförändringar

Vad är skillnaden mellan variationer och förändningar i klimatet? Vad är naturligt och vad är inte det? Cintia Uvo, professor vid Lunds universitet, berättar om tendenser i klimatet som är återkommande enligt naturens historia och företeelser som avviker från dom återkommande förändringarna. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Socioekonomiska aspekter på vattenresurser

För att få till en hållbar utveckling av vattenresurser måste lokala vattenanvändare involveras och ta sitt ansvar för en rationell användning av vatten. Kamshat Tussupova forskar om sociala och ekonomiska aspekter på användningen av dricksvatten och sanering inom ramen för klimatförändringar. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.