Titta

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Om UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Föredrag om vatten i ett förändrat klimat och dess betydelse i samhället. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat : Socioekonomiska aspekter på vattenresurserDela
 1. Den teknik som vi använder
  för att tillhandahålla vattnet-

 2. -måste fungera så
  att miljön kan överleva.

 3. Hej. Jag heter Kamshat.

 4. Jag ska prata om socioekonomiska
  aspekter på vattenresurser-

 5. -utifrån en fallstudie från Kazakstan.

 6. Vi har hört mycket om hydrologiska
  lösningar och ingenjörslösningar i dag.

 7. Jag ska prata om några andra aspekter
  på vattenresurser som också är viktiga.

 8. Tänk er att ni är ute på Stilla havet,
  på en obebodd ö.

 9. Det blir översvämning ett par gånger
  om året. Skulle ni bry er om det?

 10. Antagligen inte, om ni inte är forskare
  och är intresserade av sånt.

 11. I augusti 2013
  hade vi översvämningar i Malmö.

 12. Brydde ni er om det? Förmodligen.
  Det skulle antagligen påverka er.

 13. Jag skulle vilja börja med
  en kort förklaring av social hydrologi.

 14. Hydrologi handlar om vattnets
  kretslopp och olika lösningar för det.

 15. Vad är hydrologi?

 16. Det handlar om vattensystem,
  som Hans nämnde i början:

 17. Ytvatten, grundvatten, floder,
  sjöar och så vidare.

 18. Sen har vi även sociala system,
  det vill säga vi människor.

 19. Vi använder vatten för olika ändamål.

 20. Vi använder vatten för att dricka,
  för att producera energi-

 21. -för jordbruket, industrin,
  fiske, fritidsaktiviteter och så vidare.

 22. Vi har förstås goda avsikter.
  Vi vill tillgodose våra behov.

 23. Men ibland kan det få
  oavsedda resultat-

 24. -i form av torka,
  vattenföroreningar och så vidare.

 25. Det påverkar förstås oss-

 26. -och då kan vi sätta press på politiker,
  som ni ser här.

 27. Social hydrologi handlar om att förstå
  dynamiken och utvecklingen-

 28. -hos system som består av människor
  och vatten. Så här tycker jag:

 29. De som gör
  hydrologiska modeller frågar:

 30. "Hur kan vi integrera
  sociala system i våra modeller?"

 31. Jag menar att det är nästan omöjligt,
  som Daniel Peter Loucks säger.

 32. Men genom att förstå sociala system-

 33. -kan vi förstå hur vi kan skapa
  bättre hydrologiska modeller.

 34. Som exempel skulle jag vilja visa
  den fallstudie som jag har jobbat med.

 35. Det handlar om vattentillgången
  på landsbygden i Kazakstan-

 36. -och om att engagera
  de lokala vattenanvändarna.

 37. Det här är en karta över Kazakstan.
  Det är 6,5 gånger större än Sverige.

 38. Men det här handlar inte om geografi,
  utan om det här området-

 39. -som har ett klimat med vinter
  i sex månader med -25 grader-

 40. -och varma somrar i tre månader
  med ungefär 20-25 grader.

 41. Jag arbetade här
  med sammanlagt 38 byar.

 42. Hela tanken var att ge tillgång
  till vatten och sanitära anläggningar-

 43. -till dem som bodde i det området.

 44. Kazakstan var tidigare
  en del av Sovjetunionen-

 45. -och gick från planekonomi
  till marknadsekonomi.

 46. Det påverkar inte bara infrastrukturen
  utan även hur folk tänker.

 47. Det är inte så lätt att byta system,
  när det gäller bakgrund.

 48. Man har fortfarande dålig tillgång
  till rinnande vatten i området.

 49. Bara ungefär 29 procent har det.
  Staten vill få upp det till 80 procent.

 50. Det leder till ett par frågor:
  behöver vi verkligen det?

 51. Hur kan vi se till att det här vattnet
  inte gör människor sjuka?

 52. Som vi hörde tidigare
  finns det ju bakterier i vatten.

 53. Carla sa att vi borde ha hållbar
  planering, och jag håller med.

 54. Det borde vi ha i alla våra projekt.

 55. Jag börjar med det här ramverket.

 56. Vi har miljön, som i princip
  är naturresursen vatten.

 57. Det kan vara grundvatten eller ytvatten.

 58. Det finns två andra komponenter,
  socialt och ekonomiskt.

 59. Jag skulle säga att de sammanfaller.

 60. Det här är människor, och det här är
  deras ekonomiska möjligheter-

 61. -och det här är
  de miljömässiga möjligheterna-

 62. -de möjligheter miljön har
  att uppfylla våra behov.

 63. Det här ramverket visar förhållandena.

 64. Samhället måste ta hand om miljön,
  men samtidigt måste alla få tillgång-

 65. -till de här tjänsterna.
  Ingen ska bli utan vatten.

 66. Den teknik som vi använder
  för att tillhandahålla vattnet-

 67. -måste fungera så
  att miljön kan överleva.

 68. Ramverket ser ut så här,
  med samhälle, ekonomi och miljö.

 69. Först går vi ut i fält
  och ser på vattenkvaliteten.

 70. Det vi kunde säga var
  att vattenkvaliteten var oacceptabel.

 71. Grundvattnets kvalitet var acceptabel,
  alltså vattenkvaliteten in situ.

 72. Sen har vi upplevd vattenkvalitet.
  När vattenkvaliteten är acceptabel-

 73. -kan folk tycka att det inte smakar bra,
  och kanske har för mycket mineraler-

 74. -utan att det har några hälsoeffekter.
  Så vi har två mått på vattenkvalitet.

 75. Man måste förstå vad folk känner.
  Vi hade ett fall i Sverige-

 76. -där man blandade grundvatten
  och ytvatten och folk reagerade-

 77. -trots att det var säkert att dricka
  ur ett kemiskt perspektiv.

 78. Vi måste förstå vad människor känner
  och vad de har för behov-

 79. -och ge dem den teknik som krävs för
  att ge dem vatten utifrån deras behov.

 80. Det kan vara ledningsvatten,
  buteljerat vatten eller brunnsvatten.

 81. Det var det ramverk som vi använde

 82. Vi försökte integrera vad folk ville ha.

 83. Det här är vattenresurserna i området.

 84. Det här är en stigarledning.

 85. Vi har alltså vatten
  som kommer genom ledningssystemet-

 86. -och på gathörnen
  finns såna här stigarledningar.

 87. Sen transporteras vattnet därifrån.

 88. Det här fotot är taget på vintern.
  Det är ganska kallt.

 89. Man kan också få vatten från borrhål.
  Det här fotot är ett privat borrhål.

 90. Det är kanske inte så fint,
  men det är ett borrhål.

 91. Sen kan man ha ganska avancerade,
  skyddade privata brunnar.

 92. Det här är... De som har jobbat i Afrika
  har kanske hört talas om vattenkiosker.

 93. Lokala reningsverk säljer vatten,
  och det är inte särskilt dyrt.

 94. Vi har även ytvatten. Det är inte
  acceptabel kvalitet, men det används.

 95. Det här är det vi har sett
  i det undersökta området.

 96. Majoriteten av människorna där
  får vatten från privata borrhål.

 97. Det är över 50 procent.

 98. 80 procent har toaletter utomhus.
  Jag ska visa några bilder.

 99. Så här kan ett privat borrhål se ut
  i ett hushåll.

 100. Så här kan en brunn se ut.
  Alla foton är från samma område.

 101. Den här stigarledningen
  fungerade inte. Här har vi en till.

 102. Det här är en lokal borgmästares hus.

 103. Det här är en modern stigarledning.

 104. Majoriteten
  får vatten från privata borrhål-

 105. -och de flesta har utedass,
  som kan se ut så här.

 106. Ett typiskt utedass.

 107. Det kan vara miljövänligt
  om det konstrueras korrekt-

 108. -jämfört med vattenklosetter
  som går till orenade avlopp.

 109. Jag vill visa på tre huvudpunkter här.

 110. Majoriteten använder privata borrhål
  och har utedass.

 111. Men varför behöver vi allt det här
  när det finns officiell statistik?

 112. Vi kan väl titta där? Men...

 113. Det här är den officiella statistiken
  utifrån insamlade data från området.

 114. Som ni ser är det en stor skillnad.

 115. Jag säger inte att det nödvändigtvis
  måste vara så i Sverige-

 116. -men att det är så i många länder,
  särskilt i utvecklingsländer.

 117. Därför är det väldigt viktigt att fråga
  människor hur det verkligen ser ut-

 118. -när det gäller deras vattenförsörjning,
  och vad de har för behov.

 119. Man kan se att...

 120. Det är intressant att statistiken säger
  att många använder borrhål-

 121. -men inte om de är
  offentliga eller privata.

 122. Om man har ett privat borrhål är man
  i princip självförsörjande med vatten-

 123. -och kanske inte behöver nåt mer,
  och det har man inte tagit hänsyn till.

 124. Nu vet vi hur situationen ser ut.
  Alla använder olika vattenkällor.

 125. Majoriteten har privata borrhål
  och utedass. Är det hållbart?

 126. Staten vill att 80 procent ska få
  ledningsvatten, men behövs det?

 127. Vi frågade om folk
  vill ansluta sig till vattennätet-

 128. -och betala en månadsavgift
  för att få använda det vattnet.

 129. Bara 65 procent skulle vilja
  ansluta sig till vattenledningsnätet-

 130. -och betala en månadsavgift för det.

 131. Resten vill antingen inte använda det
  eller inte betala för det.

 132. Vad kan vi säga om det?

 133. Jag gick ut i fält och frågade folk.
  Jag förstår situationen-

 134. -och jag förstår deras behov,
  mer eller mindre.

 135. Jag ska ge exempel på olika modeller.

 136. Den första modellen...
  Det här är den genomsnittlige bybon.

 137. De får vatten från privata borrhål
  och använder utedass.

 138. Som jag sa vill 65 procent
  ansluta sig till vattenledningsnätet.

 139. Vad är lösningen? Att erbjuda dem
  anslutning till vatten och avlopp.

 140. Allt ansvar ligger då på vattenverket.

 141. Vi ser att det blir ett delat ansvar.
  Den som utnyttjar vatten betalar.

 142. Den har ett ansvar att betala,
  men vattenverket ansvarar för-

 143. -att rena och förse folk med vatten,
  att samla in avloppsvatten-

 144. -rena det och återföra det till naturen.

 145. Det här är den första modellen.
  Vad kan man mer få för resultat?

 146. Man kan få flera olika resultat,
  men jag ska ge två olika exempel.

 147. I den andra modellen har majoriteten
  privata borrhål och använder utedass-

 148. -men vill inte ansluta sig
  till vattenledningsnätet.

 149. Det är inte säkert, för det finns ingen
  kontroll över deras vattenanvändning.

 150. Det kan leda till att grundvattnet
  tar slut, eller olika hälsoproblem.

 151. Så det handlar om hur villiga de är...

 152. Om vi säger
  att grundvattnets kvalitet är godtagbar-

 153. -så har människor
  redan tillgång till vatten-

 154. -och som jag sa kan utedass
  vara miljömässigt hållbara.

 155. De vill inte ansluta sig.
  Okej. Då gör vi ingenting-

 156. -men vi hjälper dem
  att installera vatten inomhus-

 157. -och säker avloppshantering,
  decentraliserad vattenhantering.

 158. Återigen delas ansvaret.
  Vattenanvändaren säger:

 159. "Jag är beredd att ta mitt ansvar,
  och jag vill ha kvar det jag har nu."

 160. De tar på sig en del av ansvaret.

 161. Myndigheterna ansvarar för
  hantering och övervakning-

 162. -och utbildning i hälsoaspekter och hur
  man ska hantera sitt borrhålsvatten-

 163. -och hur man ska sköta
  sina utedass på korrekt sätt.

 164. Det här är det andra resultatet.

 165. Jag har fyra olika resultat,
  men jag har visat två...

 166. ...för att visa hur vi kan
  integrera människor i så kallade...

 167. ...miljöbyggnadslösningar, och ge dem
  korrekta verktyg för vattenhantering...

 168. ...och tillgång till vatten.

 169. Det är viktigt
  att ha med vattenanvändarna.

 170. Varför det? Vi vill veta vilka behov
  man har på plats, som vi såg innan.

 171. Vi vill hitta möjliga lösningar
  för dricksvatten och avlopp-

 172. -och, som jag sa,
  vill vi ha ett delat ansvar.

 173. Vid översvämningar, som i Malmö-

 174. -är det inte bara vattenbolagens
  ansvar. Det handlar om oss alla.

 175. Det är det vi vill se. Tack så mycket.

 176. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Socioekonomiska aspekter på vattenresurser

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För att få till en hållbar utveckling av vattenresurser måste lokala vattenanvändare involveras och ta sitt ansvar för en rationell användning av vatten. Kamshat Tussupova forskar om sociala och ekonomiska aspekter på användningen av dricksvatten och sanering inom ramen för klimatförändringar. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling, Miljö > Klimatförändringar, Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Dricksvatten, Ekonomisk geologi, Geologi, Hållbar utveckling, Kazakstan, Klimatförändringar, Naturvetenskap, Vattenförekomster, Vattenförsörjning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Vattenrelaterade forskningsaktiviteter

Professor Hans Hanson är chef för avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet. Här berättar han om forskningen inom detta område samt avdelningens olika områden. Vidare berättar han även om deras institution och vad de forskar på nu. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Klimatanpassning med hjälp av våtmarker

Hur kan dräneringssystem och våtmarker hjälpa oss med klimatanpassning? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med dessa metoder, och hur genomför man dom? Miklas Scholz, professor vid Lunds universitet berättar. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Klimatvariationer och klimatförändringar

Vad är skillnaden mellan variationer och förändningar i klimatet? Vad är naturligt och vad är inte det? Cintia Uvo, professor vid Lunds universitet, berättar om tendenser i klimatet som är återkommande enligt naturens historia och företeelser som avviker från dom återkommande förändringarna. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vatten i ett förändrat klimat

Socioekonomiska aspekter på vattenresurser

För att få till en hållbar utveckling av vattenresurser måste lokala vattenanvändare involveras och ta sitt ansvar för en rationell användning av vatten. Kamshat Tussupova forskar om sociala och ekonomiska aspekter på användningen av dricksvatten och sanering inom ramen för klimatförändringar. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 9 mars 2017 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.