Titta

UR Samtiden - Tillsammans för en hållbar värld

UR Samtiden - Tillsammans för en hållbar världDela
 1. Kan vi definiera
  vilken jämvikt vi behöver vara i-

 2. -för att kunna ha 9-10 miljarder
  medmänniskor, som kan ha drägliga-

 3. -fredliga
  och demokratiska liv på jorden?

 4. I morse, som ni kanske hörde
  på radio, sa Barack Obama nånting-

 5. -som verkligen
  stämmer överens med vetenskapen.

 6. Om vi genomför Parisavtalet är det
  "A turning point for the planet".

 7. Vi har
  många vetenskapliga belägg för-

 8. -att vi står på randen
  inför en transformation.

 9. Jag var i New York förra veckan,
  och många med mig följde-

 10. -FN:s Generalförsamlings öppnande.
  Jag har varit på många öppnanden-

 11. -och om det var nån ny, röd tråd,
  är det "distruptive transformation".

 12. Och insikten att ledare för "World
  Food Programme", "Ertharin Cousin"-

 13. -och David Nabarro, Ban Ki-moons
  speciella sändebud för alla stora-

 14. -globala hållbarhetsmål,
  talar om revolution.

 15. Det är inte vanligt
  i byråkratiska kretsar-

 16. -att man talar om transformation,
  destruktiva förändringar, innovation-

 17. -och till och med revolution.
  Det finns en dubbel insikt-

 18. -som så sakteliga börjar falla på
  plats. Vetenskapen visar nu entydigt-

 19. -att vi står inför globala,
  oacceptabla risker-

 20. -som kan underminera vår möjlighet
  att leva i en hållbar värld.

 21. Men ännu viktigare,
  och det största tomrummet-

 22. -är hastigheten och skalan
  på transformationerna.

 23. Det är så att världens 196 länder
  efter världens största konsultation-

 24. -som nånsin har hållits
  på denna planet, arbetet att ta fram-

 25. -det nya Agenda 2030, innebär
  att vi har fjorton år på oss-

 26. -att nå otroligt ambitiösa,
  sociala och ekonomiska mål.

 27. Vi ska vara 9 miljarder medmänniskor
  på jorden, där alla lever i harmoni-

 28. -med bra liv, bra jämställdhet,
  bra dieter och bra energi-

 29. -inom ramen för säkra,
  globala miljömål inom fjorton år.

 30. Det är en revolution och en
  transformation till en helt ny värld.

 31. I den här föreläsningen ska jag
  försöka ge en sammanfattning av-

 32. -vad vetenskapen säger om
  vad transformationen innebär.

 33. Och med budskapet
  att det kräver ett nytt tänkande-

 34. -när det gäller relationer
  mellan mänsklighet och vår planet.

 35. Det bygger på tre insikter. De
  kommer från vetenskapliga framsteg-

 36. -de senaste 10-15 åren.
  Vi är en ny, geologisk epok.

 37. Vi kan inte utesluta
  stora tröskeleffekter-

 38. -som vi i dag måste förhålla oss
  till, och i dag kan vi benämna-

 39. -ganska tydligt genom framgångsrik,
  tvärvetenskaplig forskning-

 40. -vad som är det önskvärda tillståndet
  för att kunna leverera välfärd.

 41. Vi har ju kunskap,
  och den kan man väl säga daterar sig-

 42. -innan ens karriär ens börjar på ett
  universitet. Vi vet ganska väl i dag-

 43. -att planeten jorden kan befinna sig
  i åtminstone tre jämviktslägen.

 44. Ett jämviktsläge är förstås istiden,
  de här hundratusenåriga cyklerna-

 45. -som vi känner väl till, och som har
  följt de senaste 600 miljoner åren.

 46. Vi har 4 minusgrader
  i medeltal på jorden.

 47. Vi har ungefär 100 m lägre havsyta
  i genomsnitt.

 48. Vi har ett par kilometer is
  ovanför huvudet här.

 49. Och vi befinner oss i ett läge
  med permanenta isar-

 50. -som självförstärker ett kallt
  istidsjämviktsläge för planeten.

 51. Sen har vi våra interglacialer,
  varma perioder-

 52. -där biosfären
  har hamnat i ett jämviktsläge-

 53. -där solens avstånd till planeten har
  förkortats. Det gör att isar smälter.

 54. Då blir jorden lite, lite mörkare.
  Vi får en självförstärkande feedback-

 55. -som värmer upp jorden. Vi får metan,
  koldioxid, kväveoxid och vattenånga-

 56. -som börjar skapa växthusgaser.
  Det leder till ett nytt jämviktsläge-

 57. -som är ungefär 4 grader varmare.
  Det är de 10 000-20 0000 år långa-

 58. -interglaciala perioder, som är varma
  och som är ett jämviktsläge-

 59. -som vi känner väl till, och där vi
  har byggt upp våra moderna samhällen.

 60. Men vi har ett tredje tillstånd
  som vi inte känner till så väl.

 61. Vi kickas ut ur holocen,
  och går mot en varm fas-

 62. -som vi inte har varit i
  på 40 miljoner år.

 63. Ett tillstånd där planeten inte har
  fasta isar i nån större utsträckning-

 64. -och där vi har metan och koldioxid-

 65. -och utsläpp av alla former
  av växthusgaser-

 66. -som leder till
  att vi har 4 plusgrader eller mer.

 67. Och det vetenskapliga budskapet i dag
  är att vi inte kommer-

 68. -att kunna gå in i en ny istid.
  Det är den främsta indikationen-

 69. -på forskningen i dag.

 70. Ungefär där landar
  den vetenskapliga indikationen idag.

 71. Vi har värmt upp jorden så pass
  mycket, omvandlat så många ekosystem-

 72. -försurat haven så pass mycket
  och tillåtit så mycket isavsmältning-

 73. -att vi
  inte kan komma in i en ny istid.

 74. Vi har brutit de senaste
  6 miljoner årens Milankovicrytmik-

 75. -mellan istid och interglacial.
  Det är dramaturgi nummer ett.

 76. Sen har vi dramaturgi nummer två,
  indikationerna att vi inte kan-

 77. -komma tillbaka till holocen.
  Det bryter mot min vetenskapliga tro-

 78. -de senaste 3-4 åren.

 79. Jag har sagt att målbilden är
  att transformera världens utveckling-

 80. -för att komma tillbaka till det
  interglaciala tillstånd vi har haft-

 81. -sen den senaste istiden
  för 12 000 år sen.

 82. Men vetenskapen pekar i dag på
  att det tyvärr är kört.

 83. Vi har inte möjlighet
  att återgå till holocen.

 84. Redan nu har vi slagit i taket
  för ekosystemkonfiguration-

 85. -kemisk, biologisk
  och hydrologisk konfiguration-

 86. -och klimatologisk konfiguration,
  som gör att vi inte kan räkna med-

 87. -att vara kvar i holocen.

 88. Då blir frågan: Om vi har
  stängt dörren till en istid-

 89. -stängt dörren till en interglacial,
  är den enda dörren då-

 90. -den ofrånkomliga, katastrofala
  rörelsen till en "Runaway hot state"?

 91. Det är vetenskapens största fråga
  i dag, och den kan inte besvaras-

 92. -genom en enskild disciplin. Den
  kräver tvärvetenskaplig forskning-

 93. -kring
  "Global Sustainability Science".

 94. Vi håller på med den forskningen nu.
  Vi har samlat globala miljöforskare-

 95. -alla stora, globala oceanografer,
  klimatologer och klimatmodeller-

 96. -för att försöka utröna
  var gränsen är-

 97. -bortom vilken vi rör oss-

 98. -till ett okontrollerbart
  jämviktsläge, som är ett "hot state".

 99. En självförstärkande process, där
  vi inte kontrollerar uppvärmningen-

 100. -utan där utsläppen
  av metan och koldioxid-

 101. -och vattenånga gör
  att jorden går i en negativ riktning.

 102. Som ett lugnande besked kan jag säga
  att hittills i den här forskningen-

 103. -på Stockholms universitet
  med ledande institutioner i världen-

 104. -pekar det på
  att vi inte har nått en punkt-

 105. -där vi obönhörligen
  rör oss i fel riktning.

 106. Nånstans kring 2 graders uppvärmning,
  nånstans bortom dagens omvandling-

 107. -av de naturliga ekosystemen,
  riskerar vi okontrollerad dynamik.

 108. Men vi kan fortfarande
  tänka oss en "Governed Earth".

 109. En av oss människor förvaltad planet,
  där vi inte kan komma tillbaka-

 110. -till det ursprungliga,
  önskvärda holocentillståndet-

 111. -men vi kan ändå undvika det helt
  okontrollerade "Runaway"-tillståndet.

 112. Det kan finnas ett fjärde mellanläge.
  Ett av oss människor-

 113. -klokt förvaltat mellanläge,
  där vi är kvar i en interglacial-

 114. -inte drömläget i holocen, men
  ändå inte en okontrollerad variant-

 115. -utanför en interglacial. Det här är
  varför jag i varenda föreläsning-

 116. -säger att vi måste bli
  planetära förvaltare. Vi måste inse-

 117. -att 196 länder måste kollektivt
  hålla händer och bli förvaltare.

 118. Egentligen kan jag sluta här, men
  jag ska ge er resan till summeringen.

 119. Den första resan, för att sammanfatta
  det, är den enklaste formen-

 120. -det som tippar över det här, varför
  det här tänkandet är så viktigt.

 121. Vi vet ganska väl genom observationer
  inom alla miljöområden-

 122. -att fram till 1990-

 123. -var vi fortfarande
  en ganska liten värld-

 124. -på en stor planet, relativt sett.
  Fram till slutet av 1980-talet-

 125. -var det fortfarande så att
  även ohållbarhet levererade välfärd-

 126. -och ekonomisk utveckling,
  utan att biosfären skickade fakturor-

 127. -tillbaka till samhället. Det fanns
  så att säga torsk kvar i Östersjön.

 128. Det fanns fortfarande
  syrerika bottnar-

 129. -som kunde plocka upp mer fosfat.
  Det fanns utrymme i atmosfären-

 130. -att fylla på med koldioxid. Vi kunde
  avverka regnskog utan att kollapsa.

 131. Det fanns sjöar i USA
  som kunde övergödas-

 132. -utan att flippa
  till anoxiska tillstånd.

 133. Det fanns tillräcklig PH-styrka
  för korallreven-

 134. -och biologisk mångfald
  för att inte El Nino-

 135. -skulle knäcka Stora barriärrevet.

 136. Det var tillståndet fram till slutet
  av 80-talet. Man kan förlåta oss.

 137. Det innebär ju att vår ekonomiska
  modell, alla arrangemang-

 138. -och våra samhällsbyggen bygger på-

 139. -att vi är en liten värld på en stor
  planet, som levererar gratistjänster-

 140. -som ger otroligt mycket välfärd.

 141. En smart modell.
  Effektivisering och optimering.

 142. Vi har kunnat ha en BNP-tillväxt,
  där planeten har varit en resurs-

 143. -för mänskligheten,
  och dessutom en avfallsplats-

 144. -när vi har gjort fel.

 145. Men från 1990 och framåt
  pekar vetenskapen entydigt på-

 146. -att vi har flippat över till
  en stor värld på en liten planet.

 147. Det finns inget utrymme kvar,
  varken på fiskeresurser-

 148. -ekosystem eller jordar.
  50 % av jordens yta är nu jordbruk.

 149. Vi har kapat skogar,
  så att ekosystem flippar.

 150. Vi fick en fiskekollaps 1990
  i Newfoundland-

 151. -och Östersjön tippade över 1989,
  till sitt syrefattiga-

 152. -algblomsstinna tillstånd.
  1990 passerade vi 350 ppm-

 153. -av koldioxidkoncentration, som är
  den punkt när vi går in i en farozon.

 154. Steve Carpenter, en av
  våra vattenpristagare, visar 1990-

 155. -att vi börjar flippa sjöar i USA
  till anoxiska tillstånd.

 156. 1990 tycks vara det år,
  då vi ser så mycket empiri-

 157. -att vi har tippat över till ett
  mättat tillstånd för oss på jorden.

 158. Det är nu vi börjar se bevis för
  att vi slår i det biofysiska taket-

 159. -och som chefen på Potsdaminstitutet
  i Tyskland säger:

 160. "We are at a saturation point."

 161. Det är inte konstigt att vi då
  måste omkonfigurera vårt tänkande.

 162. Har vi mättat hela systemet,
  och det inte tål mer ohållbart tryck-

 163. -kräver det en ny ekonomisk modell,
  ett nytt sätt-

 164. -att förvalta våra samhällen, ett
  nytt sätt att tänka kring välfärd.

 165. Vi måste återkoppla vår värld
  till biosfären.

 166. Det här är den absolut största
  och viktigaste insikten.

 167. Ni har kanske läst att UNEP
  kom ut med en skrift som heter...

 168. ..."Early Warnings on Late Response".
  De visar att tiden-

 169. -mellan vetenskapliga resultat
  och att samhällen vaknar-

 170. -är ungefär 25 år.

 171. Det är samma sak
  för rökning och cancer-

 172. -luftföroreningar och hälsa,
  när det gäller DDT och PCB-

 173. -och när det gäller ozonhålet.

 174. Det är kanske samma sak här.
  1990 visar forskningen första gången-

 175. -att vi är en stor värld på
  en liten planet. Men det tog 25 år-

 176. -innan Barack Obama vaknar 15 oktober
  och säger:

 177. "We are at a turning point for
  the planet." Forskningen håller med.

 178. Man ska inte överraskas, man ska inte
  anklaga folk för att inte begripa-

 179. -utan det är en evolution som vi
  har gagnats av, och här är vi i dag.

 180. Nu gäller det att falla framåt.
  Men i dag är vi i ett nytt tillstånd.

 181. Vi är den stora världen
  på den lilla planeten-

 182. -och det finns skäl att vara orolig.

 183. Men jag tycker att misstänksamhet
  nationer emellan snarare ökar-

 184. -och tilltron till att ha kollektiva
  lösningar är ett lågvattenmärke.

 185. Men låt oss gå in på vetenskapen.
  Hur kan den välkomna mänskligheten-

 186. -till en ny, geologisk epok,
  antropocen?

 187. Det är "Royal Society of
  Geophysical Sciences" som bestämmer-

 188. -vilken geologisk epok vi är i.
  Det är britterna som är fanan här.

 189. De har jobbat i tre år, och hade möte
  i Kapstaden för några veckor sen.

 190. Jag kan inofficiellt säga,
  för ni sprider ju inte det-

 191. -att vi ska döpa om vår epok. Vi är
  inte i holocen, utan i antropocen.

 192. 7,2 miljarder människor multiplicerat
  med vår industriella metabolism-

 193. -är en geologisk kraft av förändring.
  Vi är den dominerande kraften-

 194. -för planetens tillstånd.
  "Antro" står för mänsklighet-

 195. Varifrån kommer belägget? Jo, från
  observation. Det är inga modeller-

 196. -eller hypoteser, utan observation.
  Det här är den senaste uppdateringen-

 197. -som vi har gjort med kollegor
  runt om i världen. Syftet är inte-

 198. -att ni ska se parametrarna, utan
  bara titta på formen på kurvorna.

 199. 1750 till i dag. Här finns data för
  varenda parameter, som betyder nåt-

 200. -för Wall Street, eller för Börsen,
  eller för oss i våra liv.

 201. De rör sig på samma sätt, från
  koldioxid, övergödning, kemikalier.

 202. Fram till mitten av 50-talet
  rör det sig långsamt, sen går vi upp-

 203. -på hockeyklubbsmönstren.
  Vi fokuserar felaktigt-

 204. -på koldioxidmönstren, men jag
  är mest orolig för den längst ner.

 205. Det är likadant
  för förlust av biologisk mångfald-

 206. -som är nyckeln till
  att vi har mat på jorden.

 207. Lägger man ihop kurvorna ser
  det ut så här. Det här är syntesen-

 208. -av mänsklighetens utveckling
  på jorden under de senaste 250 åren.

 209. Sen den industriella revolutionen
  i Storbritannien 1750.

 210. Ni ser här att vi har liten påverkan
  på planeten fram till 1955.

 211. Vi är en liten värld på
  en stor planet. Sen går vi in i det-

 212. -som vetenskapen har döpt till
  "Moment of the great acceleration".

 213. Alla kurvor böjer 1955.
  Vi är 3,5 miljarder människor-

 214. -tio år efter andra världskriget.
  Nåt händer, det är väl dokumenterat.

 215. Vi har nått
  en teknologiskt avancerad nivå-

 216. -för att skala upp samhällsbygget. Vi
  har fått en infrastruktur i världen-

 217. -som är uppkopplad med järnväg,
  flyg och transportsystem.

 218. Och vi har gjort ett stort kliv
  när det gäller handelsgödsel-

 219. -så att vi kan försörja
  en större befolkning.

 220. Och vi har hälsogenombrott, som gör
  att vi kan förlänga livslängden-

 221. -på ett mycket bättre sätt
  än tidigare-

 222. -och så kickar vi i väg
  i vår stora acceleration.

 223. Det intressanta är
  att varningarna kom tidigt.

 224. 1968 kommer Rachel Carsons "Silent
  Spring", som redan då varnar för-

 225. -att vi rör oss
  i en ohållbar riktning-

 226. -där vi riskerar att alla
  biologiska arter dör av kemikalier-

 227. -som gör att vårarna blir helt tysta.

 228. Några år senare kommer Romklubben ut
  med sin "Limits to Growth".

 229. De flaggade för att om vi fortsätter
  att underminera jordens resurser-

 230. -riskerar vi år 2020,
  vi är inte ens där ännu-

 231. -att den globala BNP:n dras ner-

 232. -på grund av
  att vi får för stora miljökostnader.

 233. Som ni kanske är medvetna om
  sköts varningarna ner unisont-

 234. -av ekonomer, näringslivet-

 235. -och även av politiker, som ansåg
  att det här inte var nåt som rimmade-

 236. -med några risker,
  som kunde tas på allvar.

 237. Men tittar ni noggrant, ser ni
  att Rachel Carson och Romklubben-

 238. -varnade tidigt.
  De hade ju ingen empiri-

 239. -utan det var insiktsfulla varningar-

 240. -baserade på intuitiva projiceringar
  in i framtiden. De hade bara början.

 241. Man kunde tänka sig framtiden
  åt olika håll.

 242. Jag skulle vilja säga att man
  kan ursäkta alla obsoleta ekonomer-

 243. -och tänkare från den tiden, som till
  och med förlöjligade Rachel Carson-

 244. -och Romklubben. Men i dag är vi ju
  där uppe. I dag sitter vi på toppen-

 245. -av exponentiella kurvor
  för varenda parameter-

 246. -som underbygger vår ekonomi.

 247. Vi är den första generationen, som
  har så många vetenskapliga belägg-

 248. -att vi inte har nån ursäkt
  att inte agera.

 249. Till skillnad från de,
  som förlöjligade Rachel Carson.

 250. Läget är helt nytt, och det här
  är empirin bakom antropocen-

 251. -bakom det faktum att vi har nått
  den här mättnadspunkten på jorden.

 252. Insikt ett: Vi är i antropocen.
  Insikt två är att om vi nu håller på-

 253. -att lägga det här trycket
  uppstår frågan:

 254. "Vad är det önskvärda tillståndet
  för mänskligheten?"

 255. Kan vi definiera vilket tillstånd
  vi bör vara i-

 256. -för att kunna ha 9-10 miljarder
  medmänniskor, som kan ha drägliga-

 257. -fredliga
  och demokratiska liv på jorden?

 258. Det leder till frågan: "Håller vi på
  att lämna Edens lustgård?"

 259. Kan vi definiera en harmonisk Edens
  lustgård på planeten? Svaret är ja.

 260. Det bygger på fantastiskt arbete
  från glaciologer runt om i världen-

 261. -som i dag har lyckats dokumentera
  hur jorden har varit historiskt-

 262. -de senaste 6 miljoner åren.

 263. För några veckor sen publicerades
  de senaste 2 miljoner årens kurva.

 264. Det här är ett speciellt extrakt av
  det. Det är de senaste 100 000 åren.

 265. Det är en perfekt period, eftersom
  vi har varit moderna Homo sapiens-

 266. -i ganska exakt 100 000 år.
  Under hela den här perioden-

 267. -har vi haft samma kapacitet
  att bygga samhällen-

 268. -som vi känner dem i dag.
  På Y-axeln finns temperaturvariation.

 269. Det är data från Grönland. Det var
  en väldigt hoppig resa för oss.

 270. Vi hade enkelt uttryckt ett helsike.
  Vi var jägare och samlare.

 271. Vi var några få miljoner på jorden-

 272. -och det finns en punkt, den låga,
  kalla perioden för 75 000 år sen-

 273. -då det var så kallt
  att färskvattnet var så fruset-

 274. -att vi troligtvis var nere på mindre
  än 15 000 fertila vuxna på jorden.

 275. Mindre än 15 000 kvar på jorden.
  Vi var i princip utrotade.

 276. Vi gömde oss i Etiopiens högländer,
  där det fanns biomassa och vatten.

 277. Därifrån lämnade vi sen Afrika
  och tog oss till Papua Nya Guinea-

 278. -och tillbaka till Europa,
  och befolkade jorden.

 279. Det här var en tuff period,
  där vi var så gott som utrotade.

 280. Det innebär dessutom
  att vi här är nära släkt-

 281. -vilket man kan betänka när
  det gäller våra planetära förvaltare.

 282. Vi lämnar istiden
  och går in i den här enastående...

 283. ...stabila perioden,
  som vi kallar holocen.

 284. Det här är remarkabelt.
  Det ser ni på kurvan.

 285. Vi lämnar perioden-

 286. -där temperaturen kunde variera
  med plus, minus 10 grader-

 287. -till att vi kommer ut ur istiden
  och in en fas-

 288. -där temperaturen har en maxsvängning
  på plus, minus 1 grad Celsius.

 289. Vi är bara några tusen år
  in i holocen-

 290. -och vi gör vår
  viktigaste, mänskliga uppfinning.

 291. Vi går från att vara jägare
  och samlare till att bli bönder.

 292. Vi uppfinner jordbruket,
  vi domesticerar djur och växter.

 293. Vi har bevis för att det var tack
  vare holocen som vi gjorde det här.

 294. Det var tack vare att det blev
  så stabilt på jorden, så lugnt-

 295. -när det gällde klimat,
  och därmed väder, vattenflöden-

 296. -och hur hela biosfären
  konfigurerade sig.

 297. Regnsäsongerna kom och gick.
  Det blev tillräckligt varmt i maj-

 298. -och till september.
  Man fick 90 dagars odlingssäsong.

 299. Det gjorde att det var värt att
  plantera vete, korn, ris och majs-

 300. -för att börja domesticera växter.
  Det var ingen "heurekabonde"-

 301. -som vaknade en morgon och sa:
  "Vilken kul idé att plantera frö."

 302. "Låt mig kommunicera med mina
  kompisar." Nej, det skedde samtidigt-

 303. -på olika kontinenter i samma period.

 304. Majs i Latinamerika, teff i Afrika
  och ris i delar av Mellanöstern.

 305. Vi kunde inte ringa varann och säga:
  "I got this great idea."

 306. Det här är ett bevis för att det
  var lugnet som gjorde det möjligt-

 307. -att bli sedentära bönder, som gjorde
  det möjligt att utveckla samhällen-

 308. -med differentiering av olika typer-

 309. -av komparativa hantverksroller,
  som sen ledde fram-

 310. -till den globaliserade världen.

 311. Det vetenskapliga budskapet
  är enkelt.

 312. Holocen är det enda
  önskvärda tillstånd vi känner till-

 313. -för att stödja den moderna världen.
  Vi kan leva utanför holocen-

 314. -men vi kan inte se hur det
  ska kunna stödja liv för 9 miljarder-

 315. -utanför holocen. Ni ser dramaturgin.

 316. Vi knuffar oss ut ur holocen,
  vi är i antropocen.

 317. Vi kan inte gå tillbaka till holocen,
  men vi beror av holocen.

 318. Vi behöver detta jämviktsläge
  på jorden. Vi behöver det så väl...

 319. Jag ska visa... Jag har tagit de
  senaste 20 000 åren för att betona-

 320. -hur snävt det här är.
  Ni ser att istid är minus 4 grader.

 321. Det är då vi har 2 km is
  ovanför skallarna här.

 322. Vi går in i holocen och hamnar
  i tillståndet av plus, minus en grad.

 323. Vi är på väg till den röda kurvan
  om vi inte levererar Parisavtalet.

 324. "The turning point for the planet".

 325. Vi har slagit i taket på en grad
  redan. Vi har värmt upp temperaturen-

 326. -i genomsnitt med 1 grad,
  så vi är redan i taket på holocen.

 327. Det som är unikt med holocen
  är följande, som illustreras här.

 328. Den genetiska konfigurationen
  på planeten har i många fall funnits-

 329. -i över 100 miljoner år. Men det är
  ändå i holocen som det lägger sig.

 330. Det är som en leksak man skakar,
  och sen när man tittar på den-

 331. -faller all snö på plats.
  Vi har skakat planeten-

 332. -under miljarder år,
  men i holocen ställs det till rätta-

 333. -och allt faller på plats. Det är då
  vi får Raja Ampats unika korallrev-

 334. -som lägger sig på plats, och
  i dag kan ge 250 miljoner människor-

 335. -ett levebröd från korallrev.

 336. Det är i holocen
  som våra tempererade skogar-

 337. -etablerar sig som stora biom,
  som levererar välfärd, syre, vatten-

 338. -och ekonomi
  i hela vår pappersindustri.

 339. Det är i holocen som regnskogarna
  i Kongo, Amazonas och Indonesien-

 340. -etablerar sig som biom,
  som reglerar vattencykeln-

 341. -som reglerar stora delar
  av vädersystemen-

 342. -och som dessutom
  är gigantiska sänkor för kol.

 343. Det är nu vi får
  konfigurationerna av våra isar.

 344. Arktis, Grönland, Svalbard
  och Antarktis faller på plats-

 345. -och lägger sig i ett jämviktsläge-

 346. -där de är tillräckligt vita för att
  studsa tillbaka exakt mängd energi-

 347. -för att kunna hålla oss i holocen.

 348. Isen varken smälter eller ökar. Hade
  den ökat, hade vi gått in i en istid.

 349. Konfigurationerna lägger sig på plats
  i holocen. Därför talar jag om Eden.

 350. Allt som vi här har personliga,
  emotionella relationer till...

 351. Alla har vi nån relation till vår
  närmiljö, våra närmaste ekosystem.

 352. Jag kan varenda morgon njuta av
  att bara titta ut över vår skärgård-

 353. -och uppleva Östersjön. Östersjön
  konfigurerade sig ju i holocen.

 354. Slipningen av granitblocken,
  som gav oss vår enormt fina skärgård-

 355. -konfigurerades
  när vi gick in i holocen.

 356. Holocen är vårt drömtillstånd.
  Det gav oss våra vattenflöden-

 357. -och är Edens lustgård.
  Det är insikt nummer två.

 358. Vi är i antropocen,
  men vi beror av holocen.

 359. Då kommer vi till tredje insikten.

 360. Vi knuffar planeten
  in i det mättade tillståndet.

 361. Planeten har varit lugn och oerhört
  hjälpsam, rent bofysiskt en kompis.

 362. Den har haft en enda röd tråd. I all
  den vetenskapliga komplexitet vi har-

 363. -finns en röd tråd. Om man så
  forskar om jordkvalitet, hydrologi-

 364. -oceanografi eller ekologi,
  är den röda tråden-

 365. -att trots ohållbar påfrestning
  har ekosystemen hittills svarat-

 366. -med så kallad negativ feedback.

 367. Det vill säga att de har absorberat
  och dämpat störningar.

 368. Det är den vetenskapliga mardrömmen
  när biosfären går från negativ-

 369. -till positiv feedback,
  självförstärkande feedback.

 370. I dag har vi som vetenskaplig insikt
  att när vi pressar planeten-

 371. -har vi ju alltid antagit, det är så
  vi har byggt upp vår ekonomi-

 372. -att saker och ting
  förändras linjärt, långsamt-

 373. -och därmed förutsägbart.
  Betänk bara våra diskonteringsräntor.

 374. Man använder dem för klimateffekter.
  Det bygger på antaganden.

 375. Det är fullständigt ovetenskapligt-

 376. -att vi kan bedöma klimateffekterna
  av utsläpp av växthusgaser om 30 år.

 377. Vi antar att de ändras linjärt-

 378. -men tänk om de ändras abrupt,
  att vi får irreversibla förändringar-

 379. -som vi inte kan kontrollera.
  Då faller diskonteringstänkandet.

 380. Vi går från låg kostnad,
  planeten buffrar-

 381. -till oändlig kostnad, det vill säga
  ekonomin kan inte ens hjälpa oss.

 382. Då är vi inne i en etisk diskussion,
  inte en ekonomisk.

 383. Hela klimatfrågan
  är redan i den etiska domänen.

 384. Vi är där ekonomin
  inte kan hjälpa oss-

 385. -för tröskeleffekter
  är en verklighet.

 386. Här har ni bakgrunden till det.
  Det här är de senaste 2 000 åren.

 387. Det är en temperaturvariation
  inom plus, minus 2 grader.

 388. Ni ser att temperaturen ökar.
  Den ökar 0,6 grader i den här kurvan-

 389. -som tog slut i början av 2000-talet.
  Här är där vi är på väg-

 390. -enligt IPCC:s klimatmodeller.
  Här har ni Parisberäkningen.

 391. Även om 196 länder, som var i Paris,
  skulle genomföra-

 392. -sina tänkta...reduktioner av utsläpp
  av växthusgaser-

 393. -så skulle det ta oss 3 grader.
  Det är påminnelsen om-

 394. -att dit vi är på väg
  är såna gigantiska avvikelser-

 395. -från ett holcentillstånd. En grad
  hit eller dit betyder skillnaden-

 396. -mellan att vara i Edens lustgård
  eller falla ur.

 397. Här har ni den bästa syntesen
  som kopplar ihop det här med holocen-

 398. -och risken för tröskeleffekter. Det
  här kommer från Potsdaminstitutet-

 399. -och det levererades före Paris.
  Jag kommer tillbaka till min kurva.

 400. Ni ser istid i början,
  temperatur på Y-axeln-

 401. -och så går vi in i holocen, Edens
  lustgård, de senaste 12 000 åren.

 402. Till höger ser ni olika scenarier.

 403. Ni ser 8,5, som tar oss till 4 grader
  till slutet av århundradet.

 404. Sen ser ni Parisribban i grått, det
  vill säga att vi uppnår Parisavtalet.

 405. I dag skulle vi röra oss till 3-3,5
  grader, även om vi genom för det-

 406. -men vi har skrivit på ett
  bindande avtal att vi ska hålla oss-

 407. -under 2 grader och sikta på 1,5.
  Det är den gråa ribban där.

 408. Till vänster
  ser ni den bästa syntesen av-

 409. -vilka ickelinjära överraskningar
  vi riskerar-

 410. -redan vid Parisgränsen.

 411. Det som kanske oroar mig
  allra mest i dag är-

 412. -att korallreven ligger... Spannet
  är den vetenskapliga osäkerheten.

 413. Det finns alltid en osäkerhet över
  hur stor risken är.

 414. Men trots osäkerhetsbandet
  ligger korallreven under 2 grader.

 415. Även om vi levererar Paris, har vi
  i stort sett uppoffrat korallreven.

 416. Det är ju en dramaturgi av en skala,
  som nästan är svår att begripa.

 417. El Nino 2015
  innebar för första gången-

 418. -att 98 % av Stora barriärrevet
  utsattes för allvarlig blekning-

 419. -som det inte gjorde vid den
  förra värsta El Nino-händelsen 1998.

 420. Då drabbades "bara" Stilla havet
  och Indiska Oceanen av kollaps-

 421. -av stora delar av korallreven.
  Sen har ni inlandsglaciärerna här.

 422. Här har vi Arktis sommaris.

 423. Vi rör oss snabbt mot
  ett dramatiskt isfritt jämviktsläge-

 424. -under säsonger, som då leder
  till stora förändringar i hur Arktis-

 425. -bidrar till att kyla planeten. Med
  ett isfritt Arktis förlorar vi det.

 426. Sen har vi Grönland här,
  som är en otrolig dramaturgi-

 427. -för här har vi ett bredare
  osäkerhetsspann på 1,5-4 grader.

 428. Där har vi 7 meters havsyteökning-

 429. -och vi riskerar
  en irreversibel avsmältning.

 430. Slutligen är det den västantarktiska
  hyllan, där vi får mer vetenskap-

 431. -som pekar på att vi
  kanske har underskattat risken.

 432. Även om vi levererar Paris, står vi
  inför risken för tröskeleffekter.

 433. Forskning pekar även på att ekosystem
  som skogar kan buffra under lång tid-

 434. -för att sen abrupt bli en savann,
  eller en savann kan bli en öken.

 435. Vi måste ha klart för oss att vi vill
  ha Svalbard i det här tillståndet-

 436. -som reflekterar
  tillbaka solstrålning till rymden-

 437. -och fungerar som ett kylsystem,
  inte det här-

 438. -som är dramatiskt för ekologi
  och för människor.

 439. Men den mörkare ytan gör också att
  det skadar ekonomier i hela världen.

 440. Jag var i Vita huset
  på Arctic Council-

 441. -där även politiker inser att Arktis
  reglerar stabiliteten i ekonomier-

 442. -långt söder om Arktis.

 443. En finansminister, även i länder
  som Sverige eller Tyskland-

 444. -måste engagera sig i ett stabilt
  Arktis, för det reglerar möjligheten-

 445. -till en stabil nation. Den här typen
  av system med mångfald och korallrev-

 446. -kan abrupt tippa över till det här,
  som då hände 1998.

 447. Nu har det hänt
  i ökad utsträckning 2015.

 448. De här förändringarna är svåra att få
  tillbaka till ett jämviktstillstånd.

 449. Det här ledde oss
  för ungefär sju, åtta år sen-

 450. -att säga att de här tre insikterna,
  antropocen, holocen-

 451. -och "tipping points" utgör
  en ekvation för en helt ny vetenskap.

 452. Det är en helt ny perception.
  Det här är en ekvation som i dag-

 453. -guidar vetenskapen
  för hållbar utveckling.

 454. Välkomna till antropocen. Vi
  behöver holocen för en bra framtid.

 455. Vi kan inte exkludera
  ickelinjära förändringar.

 456. Vi behöver ha planetära gränser.
  Vi behöver fråga vetenskapen-

 457. -vilka miljöprocesser som reglerar
  vår förmåga att ha en stabil planet.

 458. Kan vi för varje sån process
  definiera kvantitativa gränser-

 459. -som kan ge oss ett manöverutrymme-

 460. -inom vilket vi kan vara kvar
  i en interglacial?

 461. Men där vi riskerar tröskeleffekter
  som riskerar att knuffa planeten-

 462. -till en ickekontrollerad,
  varm period-

 463. -som inte kan stödja mänskligheten.

 464. Där har ni själva anledningen till
  att forskningen har fallit framåt.

 465. Den publicerades 2009
  och har letts härifrån.

 466. Det kom en uppdatering 2015,
  och den ger kvantifieringar-

 467. -för ett säkert manöverutrymme
  i grönt.

 468. Ni har den gula osäkerhetszonen, som
  vetenskapen alltid måste jobba med-

 469. -och försöka minska.

 470. I rött ser ni de planetära gränser,
  som pekar på-

 471. -att där har vi gått för långt.

 472. Det gäller förlusten
  av biologisk mångfald, övergödning-

 473. -som är en aktuell fråga i Sverige
  med inte minst Östersjön.

 474. Och sen har vi markanvändning,
  och sen är det klimatförändringarna.

 475. Det är fyra av nio planetära gränser-

 476. -som är i farozonen,
  som placerar oss i faroläget.

 477. Det är ingen domedagsbild,
  utan snarare vetenskapens försök-

 478. -att skapa en guide för
  en positiv framtid för mänskligheten.

 479. I dag har vi så mycket vetenskaplig
  kunskap om hur planeten fungerar-

 480. -om vilka miljöprocesser som reglerar
  ett stabilt och önskvärt tillstånd.

 481. Vi kan definiera vårt jämviktsläge.
  Det här är en del av vår utveckling.

 482. Det ger oss också möjlighet
  att resa i tiden, som är viktigt-

 483. -men också användbart. Här är 1750,
  före den industriella revolutionen.

 484. Världen befinner sig
  mitt i "safe operating space".

 485. Vi har inte gått nånstans
  mot några av de planetära gränserna.

 486. Redan 1950 har vi uppfunnit
  processen med handelsgödsel.

 487. Vi har expanderat jordbruket till den
  grad att vi har sprängt förlusten-

 488. -av biologisk mångfald, och så har
  vi börjat närma oss andra gränser.

 489. Men vi är en liten värld
  på en stor planet.

 490. Till och med 1970 är vi kvar.
  Här varnade Rachel Carson för-

 491. -att vi var på väg in i en farozon.
  Men sen, bang, 1990.

 492. Där har ni sprängpunkten,
  där vi går över både på övergödning-

 493. -och där vi kickar oss rakt ut i en
  röd zon när det gäller uttunningen-

 494. -av ozonlagret genom
  kyl- och värmesystemen med freoner.

 495. Ni vet vad som hände. Ett Nobelpris
  kom till Stockholms universitet.

 496. Tre forskare identifierade
  uttunningen av ozonskiktet.

 497. De varnade mänskligheten i mitten
  av 80-talet, efter tio års forskning.

 498. 1987 signerades Montrealprotokollet-

 499. -som förbjuder freoner, inga såna
  här minskningar av koldioxidutsläpp-

 500. -och utvecklingen
  blev så pass positiv-

 501. -att i dag är vi tillbaka i det
  gröna, säkra utrymmet för freoner.

 502. Från 1990 och fram till i dag
  har vi ett exempel på-

 503. -att vi har varit
  framgångsrika planetära förvaltare.

 504. Sverige, Kanada och några
  länder till, det var bara 40 länder-

 505. -skrev på Montrealprotokollet.

 506. Majoriteten var stor nog, och
  den visade att freonproblematiken-

 507. -inte skulle underminera välfärd.

 508. Vi kunde, precis som Electrolux
  gjorde, leverera en ny generation-

 509. -freonfria kylskåp, som ledde till
  att man såg att innovation-

 510. -och hållbarhet hänger ihop.

 511. Det är första gången politiker har
  lyssnat på forskare...ordentligt.

 512. Vad innebär det här
  för vår väg framåt?

 513. Varför är det så viktigt att vi
  måste återkoppla oss till biosfärer?

 514. Det här är det viktigaste exemplet.

 515. Till vänster ser ni utsläpp
  av växthusgaser. Det har lett till-

 516. -att vi har ackumulerat
  545 miljarder ton kol i atmosfären.

 517. Det är den mängd som är vår skuld
  sen den industriella revolutionen.

 518. Men är det 545 miljarder ton som
  har lett till en grads uppvärmning?

 519. Svaret är nej.
  Vi har en gigantisk negativ feedback.

 520. Vi har en dämpande resiliens
  hos ekosystemen, som innebär-

 521. -att haven har tagit upp 25 %,
  155 av de här, och ekosystem på land-

 522. -har tagit upp de andra 150. Hälften
  av våra utsläpp av växthusgaser-

 523. -när vi har bränt olja och kol,
  har tagits upp av naturen.

 524. Det här är planetens
  största, fria service-

 525. -subvention till världsekonomin.

 526. Planeten försöker
  applicera sina processer-

 527. -för att vara kvar i holocen.
  Systemen är resilienta-

 528. -så länge vi är en liten värld.

 529. Därför måste vi integrera biosfären
  med vår välfärd-

 530. -och biosfären
  med klimatförändringar.

 531. Vi måste, vilket är en överraskning
  för många politiker-

 532. -förstå att till och med
  för Sveriges välfärd gäller det-

 533. -att hålla koll på Antarktis, att ha
  en bra regnskog, fixa korallreven-

 534. -och att savannerna är intakta. Alla
  så kallade biomer, stora ekosystem-

 535. -är helt avgörande
  även för Sveriges välfärd.

 536. Är vi en stor värld på en liten
  planet, är varje planetärt verktyg-

 537. -avgörande för ekonomisk tillväxt,
  jobb och välfärd.

 538. Vi kan inte frikoppla oss från
  hur planeten mår.

 539. Vi är i ett läge
  av globala transformationer.

 540. Det är det vi står inför.

 541. Den här grafen har inte publicerats.

 542. Vi har samlat de ledande,
  globala klimatmodellerarna.

 543. De som håller på med de stora,
  ekologiska modellerna.

 544. Vi har frågat: "Vad innebär Paris?"

 545. Det innebär en transformation av
  en skala som vi inte har sett förut.

 546. På Y-axeln ser ni utsläpp av
  växthusgaser från fossil förbränning.

 547. Vi är i dag vid 40 miljarder ton
  koldioxid per år som vi bränner.

 548. Ni ser den svarta linjen högst upp.
  Den här verkar inte funka så bra.

 549. Det är utsläppskurvan.
  Ni ser att den böjer år 2020.

 550. Vi måste böja den
  globala utsläppskurvan om fyra år.

 551. Det är nödvändigt om vi ska en chans
  att leverera Paris. Böja om fyra år.

 552. Sen ska vi följa den otroligt
  branta kurvan ner till en punkt-

 553. -där vi 2050
  når en fossilfri världsekonomi.

 554. Där vi alltså har nått noll. Det är
  utsläppsminskningar med 7-8 % per år.

 555. Det är dubbelt så mycket
  som man har kunnat tänka sig.

 556. Andra hälften av det här århundradet
  ser ni...

 557. Om ni tittar under nollan,
  ser ni de negativa utsläppen.

 558. 2015 har vi negativa utsläpp på
  ungefär 20 miljarder ton koldioxid.

 559. Det är
  den negativa feedbackmekanismen.

 560. Naturen plockar upp hälften
  av våra utsläpp.

 561. Bedömningen är att de kommer
  att minska när vi minskar utsläppen-

 562. -för naturen kommer inte att behöva
  kompensera när vi minskar utsläppen.

 563. För att vi ska kunna leverera Paris
  måste vi från mitten av århundradet-

 564. -börja öka de negativa utsläppen.

 565. Det är negativa utsläpp,
  som vi måste genomföra.

 566. Den gula är "carbon capture storage"-

 567. -och den bruna är att jordbruket
  i världen måste gå från-

 568. -att vara en nettokälla
  till att bli en sänka.

 569. Vi måste ha en revolution-

 570. -där jordbruket slutar skicka ut
  växthusgaser, och blir en nettosänka.

 571. Allt måste vi klara.
  Fossilfritt till 2050-

 572. -hålla alla ekosystem intakta, vi
  måste ha teknologi i investeringar-

 573. -på stor skala
  för att dämpa det orange.

 574. Och sen en jordbruksrevolution.

 575. Även om vi gör allt det här
  visar siffrorna-

 576. -att vi har 66 % chans att lyckas.

 577. Det är inte så stor sannolikhet
  för nåt som inte är jätteönskvärt.

 578. 2 grader innebär
  att vi knäcker korallreven.

 579. Den här resan måste vi åstadkomma
  under de kommande 34 åren-

 580. -och det är en väldigt kort tid.
  Det är inte konstigt att vi ser-

 581. -tunga personer i världen,
  som talar om revolution.

 582. De börjar komma till insikt om
  att vi står inför en stor förändring.

 583. Det är som är enormt spännande
  med det här är ju det faktum-

 584. -att bakom den här diagnosen
  finns det så mycket empiriskt stöd-

 585. -för att teknologier, innovationer,
  skalbara lösningar finns till hands.

 586. Det vi saknar i dag
  för att få takt och skala är inte-

 587. -att det saknas lösningar
  eller vetenskap.

 588. Vi behöver allianser
  mellan vetenskap och näringsliv-

 589. -för att skapa rätt förutsättningar
  för att få ordentlig fart framåt.

 590. Vi måste ändra vårt perspektiv
  på utveckling.

 591. Den moderna definitionen
  är Brundtlandkommissionen 1992-

 592. -med tre pelare för utveckling:
  ekologisk, human och finansiell.

 593. Det här har inte funkat. Det blev
  en "Musse Pigg-ekonomi" av det hela.

 594. BNP ökar på bekostnad-

 595. -av humankapital och naturkapital. Vi
  måste skifta över till en världsbild-

 596. -som ser ut så här. Där ekonomin
  levererar till våra sociala mål-

 597. -inom planetära gränser.
  Det är det som är själva lösningen-

 598. -för att få de här hållbarhetsmålen
  att leverera.

 599. De här sjutton målen
  har vad vi behöver. De är bra.

 600. Men risken är att de hanteras
  som ett enda stort smörgåsbord-

 601. -när vi
  måste konfigurera om dem så här.

 602. Fyra av de här hållbarhetsmålen
  är planetära gränser.

 603. De är icke förhandlingsbara.
  Mångfald, klimat och hav.

 604. Det är inom manöverutrymmet
  vi kan leverera.

 605. Ingen mer hunger eller fattigdom.
  Alla har rätt till bra liv på jorden.

 606. Sen använder vi ekonomiska metoder.

 607. Den här, som kallas för
  bröllopstårtan, är vägen framåt-

 608. -för att få en strategi för
  vår möjlighet att faktiskt klara av-

 609. -att inte bara få en bra framtid,
  utan det handlar också om-

 610. -att vi måste förvalta
  den återstående skönheten.

 611. Inte för att vi har ansvar för det,
  utan om vi tänker på framtiden. Tack.

 612. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Tillsammans för en hållbar värld

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi måste skapa en helt ny relation mellan mänskligheten och vår planet, och tiden är knapp. Det är det alarmerande budskapet från Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Han beskriver de insikter som ligger bakom och hur vi alla måste bidra till att rädda vår planet. Inspelat på Alumndagen den 6 oktober 2016, Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Geografi > Risker och hot, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Hållbar utveckling, Klimatförändringar, Klimatpolitik, Meteorologi, Miljöforskning, Människan och naturen, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och säkerhetspolitik

Ett samtal om Östersjöns säkerhetspolitiska historia, från vikingatiden till hotet från Sovjet och fram till dagens Ryssland som gör militärövningar på gränsen till svenskt vatten. Medverkande: Carl Bildt, före detta statsminister och utrikesminister, Pertti Torstila, finländsk diplomat och tidigare ambassadör i Sverige, Sverker Göranson, senior advisor och tidigare överbefälhavare, Gudrun Persson, docent vid Slaviska institutionen vid Stockholms universitet och forskningsledare vid FOI. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

En vandring i Surbullestan

Stadsbilden i Norrköping dominerades under 1800-talet av textilfabrikerna längs Motala ström. Vi visas runt i staden av Anette Kindahl, intendent vid Norrköpings stadsmuseum, som berättar om industrialismens genombrott, om miljön i staden och på fabrikerna, och om Moa Martinson som skrivit tre böcker om sin uppväxt där. Vi får också veta hur det kom sig att Norrköping kallades Surbullestan.