Titta

Samtal med historielärare

Samtal med historielärare

Om Samtal med historielärare

Hur gör man för att få in fler perspektiv av historien i sin undervisning? Hur hanteras kunskapsområden som historiebruk och historisk empati? Och vilka utmaningar finns inom historieundervisningen? Här diskuteras olika aspekter av historieundervisning med lärare från gymnasiet och folkhögskola. Diskussionen utgår från UR-serien Nationen - en serie som vill ge fler perspektiv och utforska nya aspekter av Sveriges historia.

Till första programmet

Samtal med historielärare : Historisk empatiDela
 1. Våren 2017 producerade UR
  historieserien "Nationen"-

 2. -som ger perspektiv och utforskar
  nya aspekter av Sveriges historia.

 3. Coolt!

 4. Med anledning av den
  har vi bjudit in lärare-

 5. -för att diskutera historieämnet
  på gymnasie och folkhögskola.

 6. Våra gäster i dag
  är Lisa Andersson och Martin Englund.

 7. Med dem
  pratar vi om historisk empati.

 8. -Martin och Lisa, varmt välkomna!
  -Tack!

 9. Varför är det viktigt att era elever
  utvecklar historisk empati?

 10. Det är viktigt för att man får-

 11. -en djupare förståelse
  av sig själv och andra-

 12. -hur andra människor
  tänker och resonerar i sin vardag.

 13. Sen tror jag också att det är...

 14. ...ett sätt att se på historien
  som är mer relaterbart.

 15. Att inte bara se historien
  som processer och skeenden-

 16. -utan utifrån människor.

 17. Sen tror jag
  att man med historisk empati-

 18. -utvecklar en analytisk förmåga
  i det stora hela-

 19. -och att man får
  en bättre källkritisk förmåga.

 20. Vad säger du, Martin? Varför
  är det viktigt med historisk empati?

 21. Först att elever lär sig historia
  bättre och mer.

 22. Om man lever sig in i det,
  minns man det.

 23. Man får en känslomässig upplevelse
  av ett skeende-

 24. -och hur det drabbar människor.

 25. Att försöka närma sig varför
  nån gjorde på ett visst sätt-

 26. -som man först tycker är obegripligt-

 27. -sen går man in på djupet
  och försöker komma nära en människa.

 28. Då förstår man det
  och minns det på ett annat sätt-

 29. -än om man bara har
  ett ovanifrånperspektiv-

 30. -där man ser människor som små
  enheter som rör sig i stora massor.

 31. Hur gör man då
  för att eleverna och deltagarna-

 32. -ska kunna utveckla den här
  förståelsen och historiska empatin?

 33. Det handlar om ett förhållningssätt
  i grunden.

 34. Förhållningssättet
  att historia handlar om människor.

 35. Det handlar inte
  om den stora historien.

 36. Det handlar inte om krigen
  eller om processen och skeendena.

 37. I grunden är det människor
  som har agerat, tänkt och känt saker.

 38. Att ha det förhållningssättet
  till historieämnet är viktigt-

 39. -att läraren visar att det är det
  i sättet man arbetar.

 40. Det handlar om
  värderingar och normer förr.

 41. Hur var det att leva då?
  Varför agerade man som man gjorde?

 42. Då måste man ha
  ett normkritiskt perspektiv.

 43. Hur tänker du?

 44. Hur utvecklar min sin historiska
  empati? Vad gör du som lärare?

 45. Jag gillar att de får göra
  dokumentärfilmer och intervjuer-

 46. -och ställa frågor om hur det var
  att vara med om det, hur det kändes.

 47. Också spelfilmer
  där man får personliga perspektiv.

 48. Sen kan man föreställa sig varför
  de valde att gå med i nån rörelse.

 49. Det finns massor av konst, litteratur
  och filmer som ger en sån upplevelse.

 50. Vi ska fortsätta diskussionen, men vi
  ska titta på ett klipp ur "Nationen".

 51. Genom att känna till vår historia
  kan vi undvika att upprepa misstag.

 52. Genom att se vad de före oss
  har kämpat för-

 53. -förstår vi att uppskatta
  det som vi i dag tar för givet.

 54. Jag vill att vi
  ska komma ihåg farmor-

 55. -och de demonstrerande kvinnorna-

 56. -för deras mod
  att ställa upp mot hunger-

 57. -för att få jämlikhet i samhället.

 58. Samhället behöver det modet i dag.

 59. Anna Jonsson, Karin Östlund,
  Anna Sjögren och Hilma Pettersson-

 60. -startade hungerkravallerna
  och bidrog till demokratin i Sverige.

 61. Det är människor
  som vi aldrig ska glömma.

 62. De kämpade för bröd och fred.

 63. Det är sällan som revolutioner
  bryter ut genom signaler uppifrån.

 64. De växer ofta fram som ett resultat
  av konkreta missnöjen på lokal nivå.

 65. Genom historien kan vi se
  att det många gånger är kvinnor-

 66. -som har gått i spetsen för upproren
  som har spritt sig till revolutioner.

 67. Det gäller inte minst 1917.

 68. I det här klippet säger Sara Parkman-

 69. -att vi genom kunskap om historien
  kan undvika att begå samma misstag.

 70. Hur knyter ni ihop dåtid med nutid
  i er undervisning?

 71. Ja!

 72. Det här är nåt
  som man alltid dras med.

 73. Hur ska vi lära oss? Samma hemska
  misstag görs ändå om väldigt mycket.

 74. Det finns en framstegstanke som var
  väldigt stark i historieskrivningen-

 75. -att det bli bättre och bättre.

 76. Man säger saker som:
  "Det landet är på nivån som vi var"-

 77. -"när det gäller könsfrågor
  eller HBT-frågor."

 78. Då har man en linjär
  utvecklingsuppfattning-

 79. -att vi har haft en promenad framåt,
  men så behöver det inte alls vara.

 80. Man kan ta det som händer i Turkiet
  och diskutera hotbild mot demokratin-

 81. -och fråga hur de skulle känna-

 82. -om de demokratiska framstegen
  som skedde då hotades.

 83. Hur skulle de reagera då?
  "Tror ni att ni skulle säga ifrån?"

 84. Det låter inte lätt. - Hur gör du?

 85. I min undervisning och i mina
  kollegors jobbar vi med att förstå-

 86. -att man lever hela tiden
  i konsekvenserna av historien.

 87. Att se vad det är som har hänt som
  gör att jag har det som jag har det.

 88. Vi jobbar med att deltagaren själv
  får rannsaka sin plats i historien.

 89. Vad har gjort
  att jag lever som jag gör?

 90. Och inte skriva nån på näsan
  att här är kopplingarna.

 91. Finns det några andra utmaningar
  i att undervisa i historisk empati?

 92. Det finns jättemånga utmaningar.

 93. Framförallt handlar det om
  att koppla dåtiden till nutiden-

 94. -att deltagaren själv gör det,
  och att man inte serverar sanningar.

 95. Då blir det värderande undervisning.
  Man kanske inte ser en koppling.

 96. Man ska inte kräva
  att deltagarna blir för privata.

 97. Man ska inte behöva dela med sig
  för mycket av sin egen person.

 98. Det vill jag undvika
  i undervisningen.

 99. Ingen ska behöva bli
  en talesperson för nånting.

 100. För att få en heltäckande historie-
  berättelse, och det vill man-

 101. -tittar man på en grupp som inte har
  fått vara med i historieskrivningen.

 102. Där finns det ofta
  en brist på källmaterial.

 103. -Martin, vad säger du?
  -Jag känner igen mycket Lisa säger.

 104. Man ska känna sig trygg att diskutera
  och inte säga vad man tycker.

 105. Det kan handla om att inte
  vilja berätta om sin bakgrund.

 106. Det ska man inte behöva göra.

 107. Men att ha demokratiska värden
  och följa mänskliga rättigheter-

 108. -då ska vi vara värderande.

 109. Vi ska prata om värdegrund, men vi
  ska titta på ett klipp ur "Nationen-

 110. -om den svenska slavhandeln.

 111. Det är två personer som diskuterar
  vad det står på en minnessten-

 112. -på ön Saint-Barthélemy.

 113. Då har vi en minnessten här,
  och vi har inte många på ön.

 114. "I minne av alla svenskar som har
  avlidit här på Saint-Barthélemy"-

 115. -"under den svenska perioden
  från 1784 till 1878."

 116. Under perioden med slavhandel,
  måste de personerna också ha dött.

 117. -De begravdes på samma plats.
  -Varför är inte de inkluderade?

 118. Minnesstenen pratar om den svenska
  perioden. Där ingår allting.

 119. Det står ju till "svenskarna"
  som dog på Saint-Barthélemy.

 120. Det är ett franskt uttryck
  för svensktiden.

 121. Men "A la mémoire de tous le suédois"
  betyder väl ändå...

 122. Huvuddelen var ju svenskarna
  som kom från Sverige.

 123. Vissa var här bara några år,
  och vissa lite längre.

 124. Det är uppenbart att man vill bevara
  minnet av Sverige.

 125. Namnen, vad som hände med folk
  och var de kom ifrån-

 126. -men det verkar finnas
  ett ointresse att bevara-

 127. -minnet av de afrikaner
  som levde här.

 128. Jag tror inte det.
  Alla är med på den här kyrkogården.

 129. Vi ser ingen skillnad
  på vem som är vem.

 130. Om du och jag hade levt på
  1800-talet, hade vi behandlats olika.

 131. Men alla hade blivit begravda
  på samma plats även på den tiden.

 132. När man ser tillbaka hade det varit
  bra om man kunde ha undvikit det där.

 133. Förstås! Vi vet vad som hände,
  men man kan inte ändra historien.

 134. I det här klippet möts två personer
  med olika referensramar.

 135. Jag vet att det i klassrummet
  kan vara många olika referensramar.

 136. Hur påverkar det er undervisning
  kring historisk empati?

 137. Det är ju det att...

 138. Om man känner
  att alla elever är med på tåget-

 139. -på min tolkning av ett historiskt
  skeende, då går jag i gång-

 140. -men om man märker att det finns
  olika referensramar som krockar-

 141. -blir jag försiktigare
  och vågar inte släppa loss.

 142. Det är bra och nyttigt att få
  härbärgera allt det i klassrummet.

 143. Vi är inte forskare och experter
  på varje område-

 144. -så vi kan komma till ett område
  där jag vill väcka empati för nåt.

 145. Jag kan prata om
  konflikten på Balkan-

 146. -i början av 90-talet.

 147. Då pratar jag
  om det som jag har hört-

 148. -att folk som var grannar
  sen kunde strida med varandra.

 149. Men det är inte mina expertkunskaper.

 150. Sen får man en elev som är insatt
  och vet massor om det här.

 151. Då står jag och känner mig...

 152. Sen kanske en annan elev vet allt
  från en annan synvinkel.

 153. Då kan jag få en svagare position,
  och de tar över. Det kan vara svårt.

 154. Hur är det på folkhögskolan?

 155. På folkhögskolan vill man ju
  att deltagarna tar över.

 156. Klassrumssituationen
  ska ju inte utgå...

 157. Den ska utgå från erfarenheterna
  i klassrummet. Det är vår drivkraft.

 158. När det sker blir man glad
  som lärare. "Nu är det i gång!"

 159. Sen måste man hålla det på ett sätt
  som inte leder till kränkningar-

 160. -att man försöker hålla sig
  inom historieforskningen-

 161. -att man håller sig till det
  som på något sätt är fakta.

 162. Folkhögskolan har ett övergripande
  mål att stärka demokratin.

 163. Hur tänker du kring kopplingen mellan
  historisk empati och värdegrund?

 164. Jag tror
  att kunskapen om ens historia-

 165. -och känslan av
  att vara en aktör i historien-

 166. -skapar mer ansvar
  för det samhälle man lever i.

 167. Fina ord, men så tror jag.

 168. Gör man tvärt om och inte får
  sin historia förklarad för sig-

 169. -kan det leda till frustration.

 170. Om man tänker på skrivelserna om
  mänskliga rättigheter och tolerans-

 171. -och att man ska bemöta
  främlingsfientlighet med diskussion.

 172. Hur gör man det
  inom ramen för historieämnet?

 173. Det är det självklara.
  Man bemöter det med diskussion.

 174. Ibland kan man behöva sätta en gräns
  och säga:

 175. "Yttrandefrihet är
  att du får ha din åsikt."

 176. "Du får säga att Auschwitz
  är en kuliss som man har byggt upp"-

 177. -"men jag måste säga att jag har
  forskning som säger nåt annat."

 178. "All den forskningen"-

 179. -"samt att jag har en demokratisk
  värdegrund att kommunicera..."

 180. -Lisa?
  -Det är viktigt att inte skapa...

 181. Man ska aldrig komma till skolan
  och tänka att man ska tycka en massa.

 182. Det har man inte rätt till som elev.

 183. Man ska komma till skolan
  och lära sig om saker som har hänt-

 184. -men också utveckla sin förmåga
  att förstå varför och konsekvenser.

 185. Läraren ska aldrig tvinga en
  att säga vad man tyckte om det.

 186. Då riskerar man att hamna i
  kränkande språk i klassrummet.

 187. Hur gör man om man har elever-

 188. -som trotsar mänskliga rättigheter
  och demokratiska värderingar?

 189. Försök att inte skapa en sån
  situation! Det är lätt att säga-

 190. -men skapa inte en situation
  där man kan säga sånt.

 191. Prata bara om hur det kan ha varit så
  att saker och ting hände-

 192. -och aldrig värdera de olika delarna-

 193. -och aldrig prata som om vi
  i klassrummet är en homogen grupp-

 194. -att aldrig skapa känslan
  att det finns "vi och dom".

 195. Gå in med förutsättningen om att
  alla "vi" finns här i klassrummet.

 196. Man kan ju visa. Jag lägger bara inte
  fram det som moraliska poänger.

 197. Jobbar man med rasismens historia
  och kollar på kolonialismen...

 198. Man tittar på
  hur det blev en global marknad.

 199. Man tittar på triangelhandeln och
  slavhandeln, många rasistiska saker-

 200. -andra hemska förtryck
  och hur ojämlikt det är.

 201. Sen kommer vi fram till i dag.

 202. Jag berättar bara om fakta om handel,
  slavorganisering, rasistiska teorier-

 203. -men i det
  lägger jag in 150 effekter.

 204. Finns det en risk att läraren lägger
  in sina värderingar i historien?

 205. Ja, och jag vill försvara
  att vi gör det.

 206. Jag lägger in de poängerna där-

 207. -för att vi ska stå för
  att vi har en värdegrund-

 208. -med mänskliga rättigheter
  och demokrati som det finns stöd för.

 209. Det leder in på sista frågan.

 210. När uppstår det lägen där ni
  som lärare öppet måste ta ställning-

 211. -kring historiska skeenden och
  aktörer, och även nutida skeenden?

 212. Jag tycker att hela...

 213. Historieskrivningen är ju
  ett ställningstagande-

 214. -och att välja vad man ska hinna med
  är ett ställningstagande.

 215. Jag tar ju ställningen
  i vad jag väljer att undervisa om.

 216. Bara det är ett ställningstagande.

 217. Men det inte ska leda
  till diskriminering och kränkning.

 218. Det är ett ställningstagande
  för demokrati och...

 219. Mot förtyck, liksom.

 220. Det är ett listigt sätt
  att fostra på.

 221. Man säger aldrig vad man tycker,
  men lyfter bara vissa händelser.

 222. Det finns en risk
  att vara manipulativ.

 223. När man bygger upp historisk empati-

 224. -skulle man kunna sätta några
  i väldigt dålig dager.

 225. I Sverige finns det till exempel en
  tradition att visa skrämmande ryssar.

 226. Man skulle kunna problematisera vår
  Rysslandsbild med ett annat stoff-

 227. -utan att eleverna fattar
  att jag har gjort det valet.

 228. Det är lurigt.

 229. "Lurigt" får avsluta den här
  diskussionen. Tack för att ni kom.

 230. Om man vill se serien "Nationen"-

 231. -eller vill titta på
  studieprogrammen, var hittar man dem?

 232. Dem hittar man på urskola.se.

 233. Det var allt för i dag.
  Tack för att ni tittade!

 234. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Historisk empati

Avsnitt 1 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Varför ska eleverna prova sin historiska empati och hur gör du som lärare? Lisa Andersson, lärare på Malmö folkhögskola, och Martin Englund, lärare i historia på Blackebergs gymnasium, samtalar med UR:s mediepedagoger om vikten av att deras elever utvecklar sin förståelse för vad som har hänt i historien och hur människor har agerat. De diskuterar även vad som är de största utmaningarna med historisk empati i undervisningen.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Folkhögskolor , Gymnasieskolan , Historiedidaktik, Historieundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Samtal med historielärare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med historielärare

Historisk empati

Avsnitt 1 av 4

Varför ska eleverna prova sin historiska empati och hur gör du som lärare? Lisa Andersson, lärare på Malmö folkhögskola, och Martin Englund, lärare i historia på Blackebergs gymnasium, samtalar med UR:s mediepedagoger om vikten av att deras elever utvecklar sin förståelse för vad som har hänt i historien och hur människor har agerat. De diskuterar även vad som är de största utmaningarna med historisk empati i undervisningen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med historielärare

Perspektiv på historien

Avsnitt 2 av 4

Vilka perspektiv genomsyrar min undervisning och varför? Sevilay Brännström, lärare i historia på Fryshusets gymnasium, och Marc Harding, lärare på Kista folkhögskola, diskuterar med UR:s mediepedagoger om hur de går tillväga för att få in olika perspektiv på historien i sin undervisning. Vilka är utmaningarna? Och varför är det viktigt att lära ut historien ur olika infallsvinklar?

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med historielärare

Stoffurval

Avsnitt 3 av 4

Hanna Stålhammar, historielärare på Hersby gymnasium, och Eric Gustafsson, lärare på Röda Korsets folkhögskola, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om att välja ut stoff till sin undervisning. Hur väljer de stoff och varför väljer de som de gör? Hur förhåller de sig till att det också finns stoff de väljer bort? De får även frågan om huruvida det finns en tyst överenskommen innehållskanon för historieämnet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med historielärare

Historiebruk

Avsnitt 4 av 4

Jenny Edvardsson, historielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Andreas Wihlborg, lärare på Katrinebergs folkhögskola Vessigebro, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om historiebruk. De diskuterar varför det är viktigt att deras elever och deltagare får lära sig om historiebruk samt hur de går tillväga för att undervisa i detta. De berör också vikten av att vara källkritisk, samt hur historiebruk och maktutövande hänger ihop.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Elevaktiv undervisning

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet. Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning. Grundstenarna i hennes undervisning är en god relation till eleverna och tydliga ramar för undervisningen. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem. Studion gästas av Jimmie Nordberg, lärare i årskurs 4, och Ellinor Lundsten, lärare i årskurs 3. Övriga medverkande: Anne-Marie Körling, lärare och författare, och Sofia Kruth, lärare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.