Titta

Samtal med historielärare

Samtal med historielärare

Om Samtal med historielärare

Hur gör man för att få in fler perspektiv av historien i sin undervisning? Hur hanteras kunskapsområden som historiebruk och historisk empati? Och vilka utmaningar finns inom historieundervisningen? Här diskuteras olika aspekter av historieundervisning med lärare från gymnasiet och folkhögskola. Diskussionen utgår från UR-serien Nationen - en serie som vill ge fler perspektiv och utforska nya aspekter av Sveriges historia.

Till första programmet

Samtal med historielärare : HistoriebrukDela
 1. Våren 2017 producerade UR
  historieserien "Nationen".

 2. En serie som vill utforska
  nya aspekter av Sveriges historia.

 3. Coolt.

 4. Därför har vi, Björn Appelgren
  och Fatima Khayari bjudit in lärare-

 5. -för att diskutera historieämnet
  på gymnasiet och folkhögskolan.

 6. Våra gäster idag är Jenny Edvardsson
  och Andreas Wihlborg.

 7. Med dem pratar vi om historiebruk.

 8. -Varmt välkomna hit!
  -Tack ska ni ha.

 9. Varför är det viktigt-

 10. -att eleverna och deltagarna
  får kunskap om historiebruk?

 11. I mitt tycke är det för att historien
  idag används mer och mer-

 12. -för att på olika sätt legitimera
  politiska ståndpunkter-

 13. -eller hävda en sanning.

 14. Förutom källkritik tycker jag
  att det är viktigt att veta-

 15. -hur man på olika sätt kan använda
  historia för att få fram ett budskap-

 16. -eller legitimera en handling,
  till exempel.

 17. Det kan finnas en fara
  om man inte har det medvetandet-

 18. -gentemot det som berättas.

 19. -Vad säger du som är på gymnasiet?
  -Jag instämmer.

 20. Eleverna måste få kunskap om hur man
  kan använda historia för egna syften.

 21. Hur vi än tolkar historien gör vi det
  utifrån våra egna ståndpunkter.

 22. Det är viktigt att eleverna
  får redskap och strategier-

 23. -och vet hur man tittar bakom
  och hittar kunskap.

 24. Vi pratar mer strax, men först
  tittar vi på ett klipp ur "Nationen"-

 25. -om den undangömda transhistorien.

 26. Jag besöker kyrkogården
  där Andreas ligger begravd.

 27. Här står ju hans namn.

 28. Fast det är inte hans namn.
  Det är C.T. Bruce.

 29. Det är alltså initialerna
  för hans "flicknamn".

 30. Och det känns faktiskt lite deppigt.

 31. Det känns som att...

 32. Under namnet står:
  "Grafven korset ställs till slut"

 33. "Till tecken att du kämpat ut"
  Och det gjorde han ju verkligen.

 34. Det känns som ett väldigt
  ovärdigt slut att han...

 35. ...begravs med sina flickinitialer.

 36. Inte bara han. Det här hände
  transpersoner hela tiden.

 37. Släktingar begraver sina döda
  som har levt som ett kön.

 38. Men sen begraver de personen
  med "sitt rätta, egentliga kön".

 39. Det är så ovärdigt!

 40. Det är så vansinnigt ovärdigt att bli
  så respektlöst behandlad in i döden!

 41. Historiebruk kan användas
  för att osynliggöra-

 42. -eller synliggöra individer.

 43. Det här blir ett tydligt exempel på
  hur man har osynliggjort en person.

 44. Hur tycker ni att maktutövande
  hänger ihop med historiebruk?

 45. Historiebruk är ju ofta makt.
  Åtminstone som det är i skolan.

 46. Den historia som förs fram är ofta
  av dem som styr och ställer.

 47. Det är deras historia vi får följa.

 48. Då är det viktigt
  att det andra får komma fram.

 49. Ett samhälle består
  av många olika grupper och individer.

 50. Alla måste få komma till uttryck
  och lyfta fram sin historia.

 51. Det är detta utdraget en del av.

 52. Det är tragiskt att personen redan
  som liten kände sig som en han-

 53. -men ändå blev begravd
  med sitt flicknamn.

 54. -Vad säger du, Andreas?
  -Jag instämmer fullt ut.

 55. När vi betraktar historien
  är det viktigt att tänka på-

 56. -att vi försöker göra det
  med historiska glasögon.

 57. Att utifrån det samhällets normer
  och synsätt förstå-

 58. -varför det var på ett visst sätt.

 59. Det är svårt
  att i efterhand döma historien.

 60. Det finns också en fara i
  att dra för tidiga slutsatser-

 61. -när det gäller vems fel det är
  när Andreas begravs som kvinna.

 62. När man pratar historiska källor
  kommer vi in på källkritik.

 63. Vad är skillnaden
  mellan historiebruk och källkritik?

 64. För mig är källkritik något
  historiker använder för att avgöra-

 65. -huruvida en källa är trovärdig
  eller inte.

 66. Utifrån källkritik
  kan vi avgöra syfte, äkthet-

 67. -och om det är första-
  eller andrahandskälla.

 68. Historiebruk är hur man
  använder källan för att förmedla nåt.

 69. Vad är det för historia
  jag vill berätta?

 70. -Jenny?
  -För mig går de hand i hand.

 71. När vi pratar källkritik använder jag
  olika kriterier som vi jobbar med.

 72. Då använder jag tendens och det är
  nära förknippat med historiebruk.

 73. Vad är det för perspektiv
  eller användande av historien-

 74. -som källan är ett resultat av-

 75. -eller ger sken av?
  De går hand i hand.

 76. Jag funderar på primär-
  och sekundärkällor.

 77. Är nåt extra lämpligt
  när man undervisar i historiebruk?

 78. Oavsett vilket ämne man undervisar...

 79. Jag har elever på ett yrkesgymnasium.
  De är inte så historieintresserade.

 80. Då är det viktigt
  att börja i deras erfarenhet.

 81. Man kan börja med:
  "Vad heter gatan där du bor?"

 82. "Hur har den fått sitt namn?
  Har det ändrats?"

 83. Det fanns en hel organisation
  där man ändrade vissa gatunamn-

 84. -för att de skulle få
  ett lokalhistoriskt perspektiv.

 85. En bra väg in är ju
  via populärkulturen.

 86. Där är ju eleverna idag. Film, musik
  eller dataspel, för all del.

 87. Hur skildras historien
  i populärkulturen?

 88. Då kan man visa på det här
  med film- och bildmanipulation.

 89. Man måste skilja
  på berättande källa och kvarleva.

 90. Det är viktigt.
  En journalfilm är en kvarleva.

 91. Det är ett faktum. Det är en film
  som visar krig eller ett slag.

 92. Om jag sen använder filmklippet
  eller ett fotografi-

 93. -för att ge en helt annan bild
  så är det viktig kunskap.

 94. Hur har vi använt källan? Vi ska
  kunna ställa oss kritiska till det.

 95. Man måste lära eleverna
  att bli mer kritiska till vad de ser.

 96. Det man ser är inte alltid sanningen.

 97. Vi tittar på ett klipp till från
  "Nationen" som Andreas har valt.

 98. 1917 var
  ett riktigt skitår här i Sverige.

 99. Första världskriget pågick
  och Sverige var inte en demokrati.

 100. Det var dessutom ett nödår,
  vilket ledde till-

 101. -att basvaror som socker, kaffe, bröd
  och mjölk ransonerades.

 102. 1917 kom att bli året
  som skakade om nationen i grunden.

 103. Frågan är om vi någonsin varit
  så nära en revolution i Sverige.

 104. Allt ställdes på sin spets när
  kvinnor inte hade mat till sina barn.

 105. Kvinnorna blandade ut mjölet
  med ärtmjöl, bark och så vidare-

 106. -för att överhuvudtaget
  ha nåt att äta.

 107. Man kan inte förstå händelserna under
  våren 1917 utan att se hungersnöden.

 108. Kvinnorna kunde inte längre
  föda sina familjer.

 109. Det var det som var drivkraften.

 110. Det här klippet fick dig att fundera
  över det moraliska historiebruket.

 111. Kan du förklara?

 112. Det moraliska historiebruket handlar
  om de osynliggjordas historia.

 113. Man vill lyfta upp det
  som man tidigare inte har talat om.

 114. Det föds frågor i det här klippet-

 115. -kring skitåret 1917.
  Vems historia är det vi berättar?

 116. Det är ju att kvinnorna
  skulle ha haft en stor inverkan på-

 117. -de hungerkravaller som leder fram
  till regeringsskiftet 1917.

 118. Och i förlängningen allmän,
  lika rösträtt 1919.

 119. Vad är då urvalet? Vems historia
  är det vi inte berättar om?

 120. Ett syfte med serien är att
  komplettera med ett nytt perspektiv.

 121. Är det problematiskt
  med moraliskt historiebruk?

 122. Det är lätt att man fokuserar
  för mycket på en grupp.

 123. Man får inte glömma att ta med
  så många perspektiv man kan.

 124. Det är väldigt viktigt
  att jag som lärare tar...

 125. Det sätts stort ansvar på mig
  som lärare att ta in fler perspektiv.

 126. Det är viktigt att lyfta in
  så många perspektiv man kan.

 127. I vårt samhälle idag
  där vi har elever-

 128. -som kommer från olika länder
  med olika kulturellt bagage-

 129. -så får man automatiskt in
  olika perspektiv på händelser-

 130. -om man vidgar och tittar på
  världskrigens historia.

 131. Hur skildras det i Afrika? Vad har de
  med sig som kommer från dessa länder?

 132. Kan det bidra till vår syn?
  Hur ser man på krigen i Japan?

 133. Man kan använda sig av eleverna
  för att få andra perspektiv.

 134. -Kanske en större förståelse?
  -Ja, visa att man har med sig något.

 135. Man har ett kulturellt bagage som
  påverkar hur man tolkar historien.

 136. Kan man säga att lärare utövar
  en typ av historiebruk?

 137. Ja, vi har det pedagogiska
  historiebruket, vi ska ju lära ut.

 138. Vi ska få eleverna att få förståelse
  och kunskap om historia.

 139. Det är även viktigt
  att vi hela tiden reflekterar.

 140. Vi måste tänka på att hela tiden ge
  så många perspektiv som möjligt.

 141. Visa på grupper som inte alltid
  har funnits i historien.

 142. Jag som kvinna kan ibland undra över
  var kvinnor finns i historieböckerna.

 143. Barnens historia -
  alla dessa grupper.

 144. Vi ska visa att materialet vi har
  bara är ett urval-

 145. -som någon har plockat fram.

 146. -Vad säger du, Andreas?
  -Jag instämmer.

 147. Historia är att titta
  i ett nyckelhål och betrakta ett rum.

 148. Det är svårt att veta exakt
  vad som finns i rummet.

 149. Vi måste reflektera över vilka bitar
  vi ger till våra elever.

 150. Precis som forskningen
  måste vara transparent-

 151. -måste även vi lärare ha transparens.
  Vem är jag? Känner eleverna mig?

 152. De måste veta lite om
  var jag står politiskt-

 153. -och ideologiskt.
  Vad brinner jag för på min fritid?

 154. Man bör bli mer personlig
  med deltagarna.

 155. Är det viktigt att deltagarna
  känner till ens politiska ställning?

 156. Ja, om jag är politiskt aktiv.

 157. Det är viktigt att deltagarna har
  en inbyggd källkritik.

 158. Jag vill lära
  mina deltagare frågan "Varför?"

 159. "Varför valde Andreas just
  detta klipp och det här urvalet?"

 160. Vet de då var jag står politiskt och
  känner till min åsikt i vissa frågor-

 161. -så är de beredda på
  att ställa kritiska frågor till mig.

 162. Finns det inte risk
  att dina åsikter spiller över-

 163. -på dem som inte är källkritiska?

 164. Jag är noga med
  att inte vara ideologisk.

 165. Att de känner till min politiska
  ståndpunkt och vissa åsikter-

 166. -tror jag kan hjälpa dem
  att se om jag frångår dem.

 167. Det är en utmaning för oss lärare
  att hålla oss neutrala.

 168. Oavsett hur politiska vi är eller
  våra åsikter i en viss samhällsfråga.

 169. -Hur tänker du?
  -Jag tänker faktiskt...

 170. Varje val vi gör
  i klassrummet är ju ett val.

 171. Det speglar vem jag är eller
  vad jag vill med min undervisning.

 172. Jag tror inte
  att man kan vara helt transparent.

 173. Väljer jag att jobba med en lärobok
  så har jag gjort ett aktivt val.

 174. Väljer jag en bok så har författarna
  till den gjort ett aktivt val.

 175. De har valt ut det
  som de vill ska finnas med.

 176. Väljer jag att jobba med omgivande
  samhället så är det ett aktivt val.

 177. Vad vi än gör i klassrummet
  speglar det lite vilka vi är.

 178. Då är det viktigt att man visar
  och försöker vara tydlig med-

 179. -att vi tvingas till val.

 180. Vi är ute och trampar i riskzonen
  när det gäller lärares subjektivitet.

 181. Vad är utmaningarna med
  att undervisa kring historiebruk?

 182. Det jag upplever som en utmaning är
  att vi har elever som kommer från...

 183. De har ett annat bagage med sig.

 184. Ibland är man som lärare inte beredd
  på hur man ska lyfta diskussionerna-

 185. -eller bemöta alla åsikter och tankar
  som kommer fram.

 186. Det tycker jag är
  lite klurigt ibland.

 187. -Vad ser du för utmaningar, Andreas?
  -Ungefär desamma.

 188. Och det fria informationsflödet idag.
  Vi bombarderas av riktad information-

 189. -i sociala medier och liknande.

 190. Det leder till s.k. faktabubblor
  när man slutar ifrågasätta.

 191. I mitt flöde får jag ofta upp
  såna artiklar som jag håller med om.

 192. Vi är alla en del av det.

 193. Det är nog bra att vi försöker...

 194. ...bryta ner det hos deltagarna
  och få dem mer källkritiska-

 195. -till den världsbild de själva har.

 196. Lika mycket som vi själva måste
  ifrågasätta vår egen världsbild.

 197. Tack för en intressant diskussion.

 198. Hur gör man om man vill se
  hela serien "Nationen"?

 199. -Då går man till urskola.se.
  -Precis som vanligt!

 200. Tack för att ni har tittat!

 201. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Historiebruk

Avsnitt 4 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jenny Edvardsson, historielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Andreas Wihlborg, lärare på Katrinebergs folkhögskola Vessigebro, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om historiebruk. De diskuterar varför det är viktigt att deras elever och deltagare får lära sig om historiebruk samt hur de går tillväga för att undervisa i detta. De berör också vikten av att vara källkritisk, samt hur historiebruk och maktutövande hänger ihop.

Ämnen:
Historia > Historieanvändning, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Folkhögskolor , Gymnasieskolan, Historiebruk , Historiedidaktik, Historieundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Samtal med historielärare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med historielärare

Historisk empati

Avsnitt 1 av 4

Varför ska eleverna prova sin historiska empati och hur gör du som lärare? Lisa Andersson, lärare på Malmö folkhögskola, och Martin Englund, lärare i historia på Blackebergs gymnasium, samtalar med UR:s mediepedagoger om vikten av att deras elever utvecklar sin förståelse för vad som har hänt i historien och hur människor har agerat. De diskuterar även vad som är de största utmaningarna med historisk empati i undervisningen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med historielärare

Perspektiv på historien

Avsnitt 2 av 4

Vilka perspektiv genomsyrar min undervisning och varför? Sevilay Brännström, lärare i historia på Fryshusets gymnasium, och Marc Harding, lärare på Kista folkhögskola, diskuterar med UR:s mediepedagoger om hur de går tillväga för att få in olika perspektiv på historien i sin undervisning. Vilka är utmaningarna? Och varför är det viktigt att lära ut historien ur olika infallsvinklar?

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med historielärare

Stoffurval

Avsnitt 3 av 4

Hanna Stålhammar, historielärare på Hersby gymnasium, och Eric Gustafsson, lärare på Röda Korsets folkhögskola, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om att välja ut stoff till sin undervisning. Hur väljer de stoff och varför väljer de som de gör? Hur förhåller de sig till att det också finns stoff de väljer bort? De får även frågan om huruvida det finns en tyst överenskommen innehållskanon för historieämnet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSamtal med historielärare

Historiebruk

Avsnitt 4 av 4

Jenny Edvardsson, historielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Andreas Wihlborg, lärare på Katrinebergs folkhögskola Vessigebro, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om historiebruk. De diskuterar varför det är viktigt att deras elever och deltagare får lära sig om historiebruk samt hur de går tillväga för att undervisa i detta. De berör också vikten av att vara källkritisk, samt hur historiebruk och maktutövande hänger ihop.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Kapacitet

Amanda Foreman reser till städerna Istanbul, London, Paris och Delhi för att undersöka kvinnors sätt att erövra makt och frihet. Kvinnor som var verksamma inom patriarkala system skapade egna vägar till makt och inflytande och inspirerades av intellektuella strömningar och religiösa idéer i sin samtid. Foreman möter skådespelaren Fiona Shaw som berättar om Elizabeth I av England, som använde språk och symbolik för att stärka sin makt över kyrkan, hovet och riket. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien, som kejsarinnan Theodora i det Bysantinska riket och Nur Jahan, kejsarinna, politiker och militär strateg i Indien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Pop och politik

Identifikation

Varför uppfattas ofta kvinnliga fans som hysteriska medan manliga fans upplevs vara mer seriösa? Vi gräver i fankulturens hög- och lågstatusområden. Ante Blomberg berättar om sin relation till punken, en rörelse där alla får plats, även fans i rullstol. Vidare identifierar vi rasistiska stereotyper i gamla poplåtar och videor. Får man skratta åt allt? Hör om när franska satirtidningen Charlie Hebdo använde sig av belgiske artisten Stromae i en satir efter terrordåden i Bryssel 2016.