Titta

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Om UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Ett seminarium som uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum. Föreläsningarna belyser olika aspekter av Finland idag och i historisk tid. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann : En språkresa till de finsk-ugriska rötternaDela
 1. Fastän vi talar om
  "100-åringen som inte försvann"-

 2. -så är Finland och finnarnas
  djupa historia-

 3. -förstås mycket äldre än hundra år.

 4. Seminariet heter
  "100-åringen som inte försvann"-

 5. -men innan
  den självständiga staten Finland...

 6. ...föddes-

 7. -talades finska
  i det som nu är Finland.

 8. Före det hade vi
  storfurstendömet Finland-

 9. -och en grupp av svenska landskap
  i det område som nu är Finland.

 10. Forskar man
  i Finlands djupa historia...

 11. Tänker man på den djupa historien-

 12. -i det område
  som nu är Finland och Sverige-

 13. -så är språket förstås
  en av de viktigaste källorna.

 14. Språket är knutet
  till individens identitet.

 15. Jag tror att många av oss
  ser oss som finnar-

 16. -just på grund av
  att vi talar finska.

 17. Vi har också
  den här blandningen av språk.

 18. Vi talar både finska och svenska
  och har en europeisk identitet-

 19. -men samtidigt-

 20. -har vi ett eget språk-

 21. -som har djupa historiska rötter
  i det område som nu kallas Finland.

 22. Ser man på finska eller Finland
  i den europeiska kontexten-

 23. -så ser man först att finskan,
  precis som estniskan och ungerskan-

 24. -är annorlunda
  i en europeisk kontext.

 25. De flesta språken i Europa
  är indoeuropeiska språk.

 26. De tillhör
  den indoeuropeiska språkfamiljen.

 27. Det är germanska språk: svenska,
  tyska, engelska och så vidare.

 28. Romanska språk: franska, spanska,
  italienska och så vidare.

 29. Slaviska språk:
  ryska, polska och så vidare.

 30. Alla de här språkgrupperna
  är besläktade.

 31. De har ett gemensamt ursprung-

 32. -och är efterföljare
  av en indoeuropeisk språkform-

 33. -som någon gång talats
  i inre Eurasien.

 34. Finskan, tillsammans med estniskan
  och ungerskan-

 35. -representerar en helt annan
  historisk tradition-

 36. -och andra areala traditioner.

 37. Vi är vana vid kartor
  där Finland är uppe-

 38. -i det högra hörnet uppe i bilden.

 39. Men om man vill se det finska språket
  i dess riktiga kontext-

 40. -borde vi titta på kartor-

 41. -där vi ser finskan
  i det vänstra hörnet-

 42. -nere eller uppe.

 43. Finskan är inte...

 44. Jag skulle inte säga att det är ett
  europeiskt språk, historiskt sett.

 45. Finskan är ett eurasiskt språk.

 46. Egentligen är
  det finska språkets rötter knutna-

 47. -till de etniska
  och migrationsrelaterade processer-

 48. -som skett i de europeiska...

 49. ...skogländerna i vad som nu...

 50. I det område som nu är Ryssland.

 51. Före Ryssland
  har det förstås funnits en massa...

 52. ...stater och statsformationer-

 53. -och etniska grupper
  som har bott i området.

 54. Även nu har Ryssland
  fler minoritetsspråk-

 55. -än alla europeiska länder
  tillsammans.

 56. I Europeiska unionen finns det
  omkring 150 minoritetsspråk.

 57. I Ryssland finns det över 200.

 58. Ryssland är rikt på språktraditioner.

 59. Ser man på kontexten
  där finskan talas-

 60. -så kan man se att finskan
  har en massa besläktade språk-

 61. -som talas i norra Ryssland.

 62. I ryska skogsområden, tundraområden
  och så vidare.

 63. De här finska-ugriska
  eller uraliska språken-

 64. -är egentligen bara en grupp
  av många språkfamiljer-

 65. -som har spridits västerut.

 66. I området som nu kallas Ryssland
  har vi inte bara finsk-ugriska språk-

 67. -utan också turkspråk.
  Den blå färgen är turkspråken.

 68. Talar man om turkspråk
  så tänker man nog oftast på Turkiet-

 69. -men egentligen
  kommer turkspråken ursprungligen-

 70. -från Manchuriet, alltså österut här-

 71. -Mongoliet
  och österut från Bajkalsjön.

 72. De har spridits västerut.

 73. Också mongolspråk har spridits.

 74. Mongoliskan som talas i Mongoliet-

 75. -men också kalmuckiskan,
  som talas vid Kaspiska havet-

 76. Det är också en språkgrupp
  som spridits västerut-

 77. -från det här området: Korea,
  Manchuriet, Kina, Japan o.s.v.

 78. Vi har också de tungusiska språken,
  som är röda på den här kartan.

 79. De uraliska språken,
  som finskan tillhör-

 80. -är också en språkfamilj
  som ursprungligen kommer österifrån.

 81. Vi känner inte till
  var det först talades-

 82. -men vi kan se
  den geografiska kontexten.

 83. Det är ryska stäpp- och skogsområden-

 84. -som inte har några stora hinder
  för spridning av språk.

 85. Det finns inga höga berg
  eller stora sjöar.

 86. Det är ett område där det är
  relativt lätt att röra sig omkring-

 87. -och det är ett område
  med relativt liten population.

 88. Tänker man på Europa-

 89. -som bara är ungefär en fjärde-
  eller femtedel så stort som Ryssland-

 90. -så har vi
  omkring 500 miljoner människor.

 91. I nuvarande Ryssland, som är fem...

 92. Alltså... Fem...

 93. ...mycket större, så har vi
  omkring 150 miljoner invånare.

 94. Det finns relativt lite population
  och möjligheter att röra sig-

 95. -och den här...

 96. ...riktningen på rörelsen västerut.

 97. Det är en region
  som är hemskt annorlunda-

 98. -jämfört med
  den europeiska kontexten-

 99. -som man tänker på när man tänker
  på den europeiska kulturens rötter.

 100. Ryssland har i dag
  många minoritetsgrupper.

 101. Här kan man se
  de finsk-ugriska republikernas-

 102. -flaggor och symboler.

 103. Många av de språk som är besläktade
  med finskan i Ryssland-

 104. -är inte särskilt små.

 105. Man tänker ofta att det
  är folkspillror som kommer försvinna-

 106. -nästa decennium eller sekel-

 107. -men många av de språk som...

 108. Språk som udmurtiska,
  mordvinska språk eller marispråk-

 109. -talas av hundratusentals människor.

 110. De har egna autonomier inom Ryssland.

 111. De har inte samma status
  som språk i självständiga stater-

 112. -som finskan eller estniskan,
  men jag tror att de kommer...

 113. Jag tror nog att de kommer att talas-

 114. -även i framtiden.

 115. Det finns också finsk-ugriska språk
  som nog kommer att försvinna-

 116. -som votiska språk
  med bara fem talare-

 117. -eller liviska språk som har-

 118. -antingen noll
  eller kanske tjugo talare-

 119. -beroende på hur man definierar
  en talare av ett minoritetsspråk.

 120. Det är alldeles klart
  att sådana språk inte har...

 121. De kanske inte har möjlighet
  att bevaras-

 122. -men Finland kommer att ha...

 123. De finsk-ugriska språk
  som talas i Ryssland-

 124. -kommer att finnas även i framtiden.

 125. Många av er har kanske sett
  ett sådant här språkträd-

 126. -eller språkfamiljsträd,
  för det finska språket.

 127. Det är bara ett sätt att visa-

 128. -att finskan ursprungligen
  kommer från finsk-ugriska urspråk-

 129. -och har besläktade språk.

 130. Ser man finsk-ugriska språk
  i deras kontext kan man tänka-

 131. -att vi i Europa
  har två språkfamiljer.

 132. Indoeuropeiska språk,
  som det svenska språket tillhör-

 133. -är en enorm språkfamilj.

 134. Ungefär hälften av alla i världen
  talar indoeuropeiska språk.

 135. Många av de största språken i världen
  är indoeuropeiska.

 136. Sådana som engelska, ryska, spanska,
  franska och så vidare.

 137. Många stora språk.

 138. Sen har vi
  den finsk-ugriska språkfamiljen-

 139. -som egentligen representerar-

 140. -en mer typisk språkfamilj i världen-

 141. -i det att det bara finns-

 142. -några tio miljoner talare
  av finsk-ugriska språk.

 143. De flesta av världens språkfamiljer
  är av samma storlek.

 144. Vi har i Europa en ovanlig situation.

 145. I stora områden har vi bara språk
  som är besläktade-

 146. -genom ett gemensamt ursprung.

 147. Sen har vi bara spillror
  av andra språkliga traditioner kvar-

 148. -i det här fallet
  finsk-ugriska språk.

 149. I andra områden är det mer typiskt
  med många språkfamiljer.

 150. Jag kan också säga,
  som en lingvist som forskar om språk-

 151. -att eftersom finsk-ugriska språk
  inte bara talas i Ryssland-

 152. -utan också i Europa-

 153. -alltså i före detta svenska...

 154. ...riket, där finskan talades...

 155. I före detta Österrike
  talades ungerska.

 156. Därför har finsk-ugriska språk
  blivit-

 157. -relativt bra utforskade-

 158. -redan för 100 eller 150 år sen.

 159. Ganska mycket om vad vi vet
  om språkhistorien i världen-

 160. -är ett resultat av forskning-

 161. -av indoeuropeiska språk, finsk-
  ugriska språk och deras kontakter.

 162. Språkfamiljer som sinotibetanska,
  som talas i Kina-

 163. -eller det japanska språket,
  är relativt oforskade-

 164. -jämfört med
  de europeiska språkfamiljerna-

 165. -oberoende av att finsk-ugriska språk
  inte har så många talare.

 166. Sen har vi förstås
  olika slags språkträd-

 167. -som visar-

 168. -de här förhållandena
  mellan besläktade språk.

 169. Inte ens forskarna är eniga-

 170. -om de här språkens djupa historia.

 171. Somliga anser
  att finskan är närmare besläktad-

 172. -med till exempel samiskan
  och mordvinskan-

 173. -än med samojediskan
  eller ugriska språk.

 174. Sen finns det forskare som anser-

 175. -att likheterna mellan finskan,
  samiskan och mordvinskan-

 176. -alltså västliga,
  finsk-ugriska språk-

 177. -mer är ett resultat av kontakter
  än ett gemensamt ursprung.

 178. De anser att...

 179. ...de här språkens familjeträd-

 180. -mer borde likna en familjebuske.

 181. Inte ett träd, utan... Ja.

 182. I alla fall tillhör finskan-

 183. -den östersjöfinska gruppen
  av finsk-ugriska språk.

 184. De östersjöfinska språken
  är finskan, estniskan-

 185. -och ungefär tio minoritetsspråk som
  mest talas i Ryssland, men inte bara.

 186. De talas också i Lettland,
  som liviska språk och sydestniska.

 187. Vi har också meänkieli och kvänskan-

 188. -som talas i Sverige och Norge.

 189. De östersjöfinska språken är en grupp
  som påminner om germanska språk.

 190. Man kan säga att skillnaden
  mellan finskan och estniskan-

 191. -är som skillnaden
  mellan svenska och tyska.

 192. Eller svenska och nederländska.
  Det är ungefär samma storlek.

 193. Man kan förstå något, men inte allt.

 194. Om man tänker på den djupa historien-

 195. -hos den finska etniciteten
  eller det finska folket-

 196. -genom språket-

 197. -så kan man se att de östersjöfinska
  språk som talas i det här området-

 198. -skiljer sig från andra uraliska
  eller finsk-ugriska språk-

 199. -i det att de har spår-

 200. -av väldigt tidiga kontakter
  med germanska språk.

 201. Vi vet att finska har talats
  i svenska...

 202. ...i svenska riket för tusen år sen.

 203. Men även före det måste det
  ha funnits en massa tidiga kontakter-

 204. -mellan förfäderna
  till nuvarande svenskar-

 205. -alltså germanska folkstammar
  någonstans i Östersjöområdet-

 206. -och förfäderna till finnarna,
  som har bott någonstans-

 207. -på östra sidan av Östersjön.

 208. Här har vi två kartor.

 209. En som visar...

 210. Det är området där man antar att
  de protogermanska språken talades.

 211. Vi talar om järntida urspråk
  som har talats-

 212. -ungefär mellan 500 före Kristus
  och 500 efter Kristus.

 213. Det är perioden
  innan det svenska riket...

 214. ...kom till existens
  i sin nuvarande form.

 215. Ungefär i den här regionen-

 216. -har någon sorts
  tidig germansk språkform talats.

 217. Här ser man regionen
  där myöhäiskantasuomi-

 218. -eller sena urfinskan, talades.

 219. Öster om Östersjön.

 220. Man kan se
  att båda de här språkgrupperna-

 221. -är knutna till varandra genom sjön-

 222. -och genom kontakter över sjön.

 223. Ser man på den kulturella bilden
  av de båda språken-

 224. -ser man att den järntida kulturen-

 225. -hos östersjöfinska och germanska
  folk har varit ganska lika.

 226. De har samma typ av metallurgi
  och tidiga religioner-

 227. -samma typ av handel och
  sjöfartstraditioner och så vidare.

 228. Man kan säga att östersjöfinskan
  och germanskan-

 229. -har utvecklats som ett konglomerat-

 230. -som har varit knutet till sjön-

 231. -för ungefär 2 000 år sen.

 232. På den grunden
  har sen både det svenska riket-

 233. -och de andra statsformationerna
  kring Östersjön utvecklats.

 234. Det är också viktigt att se på-

 235. -att de områden där finskan talades
  för 2 000 eller 1 500 år sen-

 236. -är väldigt annorlunda jämfört
  med finskans nuvarande område.

 237. Man anser att
  i det område som nu är Finland-

 238. -har man mest talat samiska språk.

 239. Man anser att östersjöfinskan,
  eller urfinskan-

 240. -kommer från det
  som nu är Estland och Ingermanland.

 241. Den sprider sig över Finska viken
  och Karelska näset-

 242. -till nuvarande Finland.

 243. Det är inte bara migration man
  talar om vid spridningen av språk.

 244. Det är både migration och språkbyte.

 245. Det är en kombination
  av de båda utvecklingarna.

 246. En stor del av de nuvarande finnarna-

 247. -är alltså efterkomlingar-

 248. -av samiska språkbytare.

 249. Detsamma gäller svenskar
  i stora områden av Sverige, tror jag.

 250. Det är egentligen
  allt jag ville säga.

 251. Finskans och svenskans djupa historia
  är knuten över Östersjön.

 252. Jag vill också påminna om-

 253. -att fastän vi talar om "100-åringen
  som inte försvann" i seminariet-

 254. -så är Finlands och finnarnas
  djupa historia-

 255. -förstås mycket äldre än hundra år.

 256. Nuvarande statsformationer
  är bara en historisk etapp-

 257. -i den långa utvecklingen
  som har varit före oss-

 258. -och som antagligen
  kommer att gå vidare.

 259. Tack.

 260. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En språkresa till de finsk-ugriska rötterna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Språk handlar om identitet, menar Janne Saarikivi som här berättar om finskans djupa historiska rötter. Finskan, estniskan och ungerskan är annorlunda jämfört med de övriga europeiska språken. Finskan är ett eurasiskt språk som spreds österifrån via dagens Ryssland. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlands band till Sverige

Drygt en halv miljon svenskar har rötter i Finland. Här berättar Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige, om de ekonomiska, politiska och kulturella banden till Sverige. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

En språkresa till de finsk-ugriska rötterna

Språk handlar om identitet, menar Janne Saarikivi som här berättar om finskans djupa historiska rötter. Finskan, estniskan och ungerskan är annorlunda jämfört med de övriga europeiska språken. Finskan är ett eurasiskt språk som spreds österifrån via dagens Ryssland. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Stockholms finska kontakter

Historieprofessorn Marko Lamberg berättar om hur finländare flytt till Sverige i orostider för att söka skydd. På 1700-talet, under Stora ofreden, flydde tusentals finländare till Stockholm och under andra världskriget kom en ny våg med bland annat finska krigsbarn. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Migration från Finland till Sverige

Tuomas Martikainen delar erfarenheten av att ha sommarjobbat i Sverige med många andra finländare. Idag arbetar han på Migrationsinstitutet i Åbo och möter många av de 70 000 finländare som kom till Sverige under andra världskriget som krigsbarn med en lapp om halsen. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finskan under ett halvsekel

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Sverigefinsk musik under arbete

Ett samtal mellan musikerna Love Antell och Kaj Latvalehto. Båda har rötter i Finland vilket kommer till uttryck i deras skapande som mycket kretsar kring svårigheterna och styrkan med att leva med en mångkulturell bakgrund. Moderator: Alar Kuutmann. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlandssvenska - lika men olika

Antti Ylikiiskilä, professor vid Östra Finlands universitet, har gjort en omvänd resa jämfört med många av sina landsmän. Han har flyttat från Sverige till Finland för att söka sin identitet och hitta sina rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Språkande och kulturella vardagspraktiker

Läroplanen för grundskolan är tydlig och säger att oavsett skolform så ska alla svenska elever få undervisning om svenska minoriteter och deras kultur, språk, religion och historia. Men tyvärr är det lite si och så med det, inte bara i läroböcker utan också i klassrummen i den svenska skolan, menar forskaren Annaliina Gynne. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Medievärldens svenska och finska utmaningar

Den finska och den svenska medievärlden har mycket gemensamt. Båda är starka och har en stark närvaro av det tryckta ordet, av läsning och av skrivande, berättar Tom Moring, professor i journalistik med finlandssvenska rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finska serier på ett transnationellt fält

Hör serier hemma i en nationell kontext eller bygger de på en global, transnationell gemenskap? Serieforskaren Ralf Kauranen berättar om sin studie av äldre finländska serier där han hittar en påtaglig fosterlandskärlek samtidigt som serierna visar att det finska folket är en del av en global sfär av olika folk. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Språket i skollandskapet

Ett språklandskap är den offentliga miljöns språk, det som står på exempelvis skyltar, väggar och anslagstavlor. Detta språklandskap kan ibland spegla den rådande språkpolitiken och språket som används i offentlig miljö påverkar hur människor upplever platsen och sig själva. Inker-Anni Linkola medverkar i ett forskningsprojekt som har undersökt hur språket ser ut på några skolor i samiska områden i Norge. Här berättar hon om resultatet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2015

Att erövra sitt modersmål

Leanne Hinton, professor vid University of California, berättar om hur hon med programmet Språkhjältar försöker hjälpa folk att väcka liv i eller lära sig sitt modersmål efter att det har varit förlorat i en eller flera generationer. Inspelat den 4 mars 2015. Arrangörer: Sametinget, Umeå universitet och Västerbottens museum.