Titta

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Om UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Ett seminarium som uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum. Föreläsningarna belyser olika aspekter av Finland idag och i historisk tid. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann : Stockholms finska kontakterDela
 1. Vid reformationen blev det viktigt
  att tala om den finska nationen-

 2. -och erkänna
  att det finns ett folkslag-

 3. -som talar ett annat språk
  än majoriteten.

 4. Min presentation innehåller
  en ganska koncis och snabb genomgång-

 5. -av Stockholms kontakter
  med Finland och finländare.

 6. Vi glömmer ofta bort-

 7. -att finnar har varit i Sverige
  och Stockholm rätt länge-

 8. -sen flera sekel tillbaka.

 9. Jag är expert på äldre historia.

 10. Jag har skrivit
  min doktorsavhandling-

 11. -om Stockholms
  medeltida rådmanskrets.

 12. Jag har behandlat den finländska
  inflyttningen och hur det gick till-

 13. -för de inflyttade under medeltiden
  och i början av den nya tiden.

 14. Jag börjar med den här berömda kartan
  som ritats av Andreas Bureus.

 15. Den blev färdig år 1626.

 16. Det är den första moderna
  svenska Norden-kartan.

 17. Med den här kartan
  vill jag framhäva och åskådliggöra-

 18. -geografins betydelse-

 19. -både för Stockholms tillkomst och
  för tillkomsten av kommunikationen-

 20. -mellan Finland
  och Sverige och Stockholm.

 21. Jag anknyter nog till
  Janne Saarikivis utmärkta föredrag-

 22. -genom att presentera
  den här urgamla segelleden-

 23. -som förenade Sverige
  med områden öster om Bottniska viken.

 24. Den här segelleden, eller åtminstone
  vissa avsnitt av den-

 25. -är beskrivna
  i en dansk källa från 1200-talet.

 26. Men segelleden var äldre.

 27. Vi vet
  att redan vikingarna använde den-

 28. -när de seglade och rodde österut-

 29. -till Ryssland
  och Rysslands stora floder.

 30. Det är mycket sannolikt-

 31. -att leden var livligt trafikerad
  redan under förhistorisk tid-

 32. -alltså den tiden som Janne Saarikivi
  åskådliggjorde i sina sista kartor.

 33. Också Stockholm, eller den plats
  på vilken Stockholm blev till-

 34. -låg rätt så nära den här segelleden.

 35. Stockholm är ju en inlandsstad,
  men det är också en hamnstad.

 36. Det beror på-

 37. -att en gren från den här segelleden
  började mot Mälarlandskapen-

 38. -men också vidare
  mot de mellansvenska gruvområdena.

 39. Därför uppstod det-

 40. -på den här platsen under 1200-talet-

 41. -en handelsplats,
  en marknadsplats, en utbytesplats.

 42. Senast under den senare hälften av
  1200-talet fanns här en stad-

 43. -som hette Stockholm.

 44. Stockholms betydelse växte-

 45. -och hundra år senare var Stockholm
  Sveriges viktigaste handelsstad.

 46. Staden var så viktig-

 47. -att dess borgerskap yrkade
  på ett slags monopol på handel-

 48. -på och kring Bottniska viken.

 49. Det här monopolkravet brukar kallas
  för "Bottniska handelstvånget".

 50. I princip varade det fram till 1765.

 51. Men det var inte frågan om
  nåt totalt monopol-

 52. -utan Stockholm fick dela det
  med Åbo, alltså köpmännen i Åbo.

 53. I princip rådde det en föreskrift-

 54. -att invånarna kring Bottniska viken-

 55. -inte fick föra sina varor vidare
  än till Åbo eller Stockholm.

 56. De skulle inte ha
  direkta utrikeskontakter.

 57. Stockholm försökte alltså förvandla
  Bottenviken till sitt eget omland-

 58. -eller åtminstone borgerskapet
  här i Stockholm.

 59. Det gynnades
  av den svenska centralmakten-

 60. -eftersom det
  gjorde det lättare för kronan-

 61. -att beskatta och reglera handeln.

 62. Både den här segelrutten
  och det så kallade handelstvånget-

 63. -ledde till
  att Finland bands till Stockholm.

 64. Det var åtminstone
  vissa delar av Finland-

 65. -som kusttrakterna, marknadsplatserna
  och städerna-

 66. -orienterade sig mot Stockholm.

 67. Men, som sagt, det här monopolet
  var inte fullständigt.

 68. Finska bönder kunde strunta i det
  och segla med varor till Italien-

 69. -eller ännu längre söderut.

 70. Det fanns inte tillräckligt med
  resurser med kronan eller Stockholm-

 71. -för att kunna kontrollera
  och övervaka handeln.

 72. Men handeln
  och dessa ambitioner inom handeln-

 73. -förklarar delvis varför Finland
  var så viktigt för Stockholm-

 74. -och varför det också fanns
  finländare i Stockholm-

 75. -redan i ett tidigt skede.

 76. Men
  för att åskådliggöra verkligheten...

 77. Jag vill åskådliggöra att Stockholm
  inte var den enda stjärnan på kartan.

 78. Det var inte det enda
  centrumet i Östersjövärlden-

 79. -utan man mötte
  hela tiden konkurrens.

 80. Tallinn här var
  en viktig konkurrent till Stockholm.

 81. Bönderna i södra Finland seglade dit.

 82. Folk flyttade dit
  för att söka arbete.

 83. Om vi sen tänker på Lübeck
  här i Nordtyskland-

 84. -så kan vi säga att hela Östersjö-
  världen hörde till Lübecks sfär.

 85. Också Stockholm ingick i den-

 86. -och var delvis underordnat
  hanseaternas ambitioner-

 87. -åtminstone under medeltiden.

 88. Sen när Sankt Petersburg
  grundades här vid floden Neva...

 89. Det var i början av 1700-talet.

 90. Då fick Stockholm
  ännu en viktig konkurrent-

 91. -som drog till sig finsk befolkning-

 92. -från östra Karelen och Savolax.

 93. Det var en bondebefolkning
  som tyckte-

 94. -att det var nyttigt
  att söka arbete därifrån-

 95. -eller att resa till Sankt Petersburg
  och sälja sina varor där.

 96. Det fanns inga städer i Nordnorge-

 97. -men under 1700- och 1800-talet
  flyttade många finnar dit-

 98. -för att arbeta med fiske
  och i gruvorna.

 99. Det här är en orsak-

 100. -till
  den kvänska befolkningens existens-

 101. -och tillkomst i Nordnorge.

 102. Sen var det också Danzig,
  dagens Gdansk, och Hamburg-

 103. -här i södra delarna
  av Östersjövärlden-

 104. -till vilka finska bönder
  under 1800-talet seglade-

 105. -för att sälja till exempel tjära.

 106. Stockholm var ingalunda det enda
  viktiga centrumet i Östersjövärlden-

 107. -men det har trots allt varit
  ett viktigt centrum för Finland.

 108. Man kom till Stockholm från Finland
  för att arbeta och sälja sina varor.

 109. Bönder kom hit för att sälja pälsverk
  eller hantverksprodukter-

 110. -eller torkad fisk.

 111. De seglade tillbaka
  till sina hemtrakter-

 112. -när de hade köpt salt och spannmål,
  ibland också lyxföremål-

 113. -och saker som man inte
  kunde få tag på i Finland.

 114. Sen när Stockholms roll som huvudstad
  etablerade sig under 1600-talet-

 115. -så började riksdagar
  hållas här i Stockholm.

 116. Tidigare hade man hållit riksdagar
  i olika städer.

 117. Finländarna skickade hit
  sina riksdagsmän.

 118. En hel del finländare hittade arbete-

 119. -inom
  den uppväxande administrationen-

 120. -alltså inom riksförvaltningen.

 121. Stockholm har också varit
  en viktig ort-

 122. -när det gällt att fly undan fienden,
  i synnerhet under stora ofreden.

 123. Det var i början av 1700-talet.

 124. Då flyttade, eller flydde,
  tusentals finländare till Sverige.

 125. En hel del av dem
  kom hit till Stockholm.

 126. I nyare tider,
  i synnerhet under andra världskriget-

 127. -så placerades ju barn,
  alltså finska krigsbarn, här.

 128. Men en hel del finländare
  har kommit till Stockholm frivilligt-

 129. -för att bo och arbeta här.

 130. En av de tidigaste
  var Peter Ålänning-

 131. -som av namnet att tillkomma,
  som av namnet att döma-

 132. -hade kommit från Åland.
  Han var en mycket förmögen man.

 133. Han var en av Stockholms rikaste
  borgare i slutet av 1300-talet.

 134. Sen är det Lasse Suomalainen.

 135. Han bodde i staden 40 eller 50 år
  senare än Peter Ålänning.

 136. Han heter faktiskt så.

 137. Det var mycket vanligt att den finska
  befolkningen hade efternamn-

 138. -som "Finne" eller "Tavast".

 139. Några har haft
  verkliga finska efternamn.

 140. Lasse Suomalainen
  ville uppträda med det efternamnet.

 141. Han var en välbärgad borgare.
  Vi vet mycket lite om honom.

 142. Han lyckades gifta in sig i en tysk
  borgarfamilj. Det var ovanligt då.

 143. Tyskar valde sina giftermålspartners
  bland andra tyskar.

 144. Sen pigan från Pemar, alltså Paimio,
  i Åboland.

 145. De vet inte vad hon hette,
  men hon hittades livlös på gatan.

 146. Hon hade dött. Det var en mycket
  sorglig inflyttarhistoria.

 147. Hon representerar
  en av de otaliga finnar-

 148. -som hittade arbete som pigor
  eller drängar här i Stockholm-

 149. -såväl under medeltiden
  som under de senare århundradena.

 150. Men det viktiga med hennes fall var
  att stadens råd, alltså domstolen-

 151. -var intresserad av hennes fall
  och hennes saga.

 152. Det här fallet
  utreddes mycket grundligt.

 153. Det var hennes egen husmor som
  hade misshandlat henne till döds.

 154. Det var visserligen oavsiktligt.
  Hon ville bara tukta henne.

 155. Ja.

 156. Ett visst rättsskydd
  hade också lågstatusinflyttarna

 157. Sen under 1500-talet-

 158. -uppstod en finsk församling
  under reformationen.

 159. Finska kyrkan, alltså den lokal
  som församlingen har i dag är...

 160. Församlingen fick den visserligen
  först 200 år senare, ungefär.

 161. Församlingen fick ha
  ett ambulerande liv-

 162. -under dessa första två århundraden.

 163. Men reformationen var mycket viktig-

 164. -med tanke på finsk kultur, för då
  börjar litteratur på finska tryckas.

 165. De allra första verken på finska
  härrör sig härifrån.

 166. De trycktes här.

 167. Stockholms boktryckeri försåg
  finska kyrkor och församlingar-

 168. -med finskspråkig litteratur.

 169. Tillkomsten av Finska församlingen i
  samband med reformationen var viktig-

 170. -också med tanke på hela Finland.

 171. Kronan, alltså centralmakten, hade
  tidigare inte talat mycket om finnar-

 172. -inte som ett eget folkslag. Finnar
  hade inkluderats bland svenskar.

 173. Officiellt var finnar svenskar. De
  kallades svenskar i lagstiftningen.

 174. Vid reformationen blev det viktigt
  att tala om den finska nationen-

 175. -och erkänna
  att det finns ett folkslag-

 176. -som talar ett annat språk
  än majoriteten.

 177. Reformationen hade alltså
  viktiga följder.

 178. På tal om finska språket,
  så kan man omnämna-

 179. -att en del av de tidiga finska
  inflyttarna verkar ha utnyttjat det-

 180. -när de uppträdde
  som helare och botare-

 181. -och häxor och trollkarlar här i
  Stockholm och andra delar av Sverige-

 182. -eftersom det finska språket
  klingade exotiskt i svenska öron.

 183. Ibland, när domstolarna
  var tvungna att hantera såna mål-

 184. -har man nedtecknat såna trollformler
  eller verser på finska.

 185. Det här fallet härrör sig från år
  1676. Det rör Elsa Tomasdotter-

 186. -som sa sig vara 99 år gammal.
  Vi vet inte om det stämmer.

 187. Hon hade i varje fall botat människor
  och läkt deras sår och värk.

 188. Hon hade till exempel använt
  den här bönen, eller dikten.

 189. Den börjar så här:

 190. Och så vidare.

 191. Sen har den här bönen, eller
  trollformeln, översatts till svenska.

 192. På svenska lyder det:
  "Kom nu, Herre Jesu Kriste"-

 193. -"som är den bäste doktor,
  den bäste läkaren och bäste helaren"-

 194. -"som läker själ och kropp."
  Och så vidare.

 195. Det är språkhistoriskt intressant
  att i samband med rättegångar-

 196. -har också finska blivit nedtecknat.

 197. Elsa Tomasdotter var inte
  den enda finska häxan, eller botaren-

 198. -hur man nu borde kalla
  dessa individer.

 199. Men de utnyttjar uppenbarligen
  sin finska bakgrund.

 200. Finskan kunde också förlöjligas.

 201. Så gjordes i det här berömda verket
  från 1670...

 202. ...från år 1647.

 203. Den heter "Alle bedlegrannes spegel,
  en ynklig och bedrövlig tragedia"-

 204. -"om en stolt och högfärdig
  jungfru som hette Margaretha"-

 205. -"den icke höll
  nån ärlig man vara sin like"-

 206. -"utan vedersakade en annan tills
  hon fick behag till en elak finne"-

 207. -"som henne ömkligen tog av daga."

 208. Här har vi hela händelseförloppet
  i ett nötskal.

 209. I det här verket har vi finska ord
  som är blandade med svenskan.

 210. I den här repliken som finnen,
  som kallas "en Vakka-finne"...

 211. Det presenteras-

 212. -som att han kom
  från området som låg norr om Åboland-

 213. -som kallas för Vakka-Finland,
  Vakka-Suomi.

 214. Hon tillverkade träföremål-

 215. -och var en av de bönder
  som sålde varor i Stockholm.

 216. Här står det:

 217. Förstår ni? Ja, just det.

 218. Han begår alltså alla uttalsfel
  som finnar kan begå.

 219. Jag vill framhäva att det här verket
  är mer kvinnofientligt än rasistiskt.

 220. Meningen är att kritisera kvinnors
  alltför självständiga agerande-

 221. -när det gällde
  att välja äktenskapspartner.

 222. Men det är intressant att en finne
  skildras som det sämsta alternativet.

 223. Men trots såna föreställningar-

 224. -inlånades i svenskan,
  åtminstone i Stockholmssvenskan-

 225. -och i viss mån också i rikssvenskan,
  ord från finskan.

 226. Det skedde på 1600-talet
  i stormaktstidens Stockholm.

 227. Vi möter former
  som "poika" och "poike"-

 228. -i rådstuguprotokoll från 1600-talet.

 229. "Paita", som alltså betyder skjorta.
  "Kengät" inlånades i form av kängor.

 230. "Rapakalja" betyder
  ursprungligen dålig svagdricka-

 231. -men kan nu betyda "tala strunt"
  eller nånting i den stilen.

 232. Det finns andra ord och uttryck-

 233. -som har inlånats, eller det har
  diskuterats om det är finska ord.

 234. De är naturligtvis ganska fåtaliga-

 235. -jämfört med det stora antal ord
  som sen inlånades till finskan.

 236. Men det finns några finska ord
  i dagens svenska.

 237. Under 1800-talet, då Stockholm inte
  längre var Finlands huvudstad-

 238. -fortsatte arbetsinvandringen hit.
  Folk bosatte sig här.

 239. Men i Finland började det ges ut tid-
  ningar både på finska och på svenska.

 240. Då och då möter man intressanta
  Stockholmsskildringar i dem.

 241. Det betyder att Stockholm fortfarande
  var viktigt för finländarna.

 242. I tidningen Oululainen, som utkom
  i Uleåborg konstateras det att...

 243. Det är en presentation om Stockholm-

 244. -vad man kan se i Stockholm och vad
  som finns där. Det konstateras:

 245. Alltså: Det finns nästan lika nära
  och dyrbara minnen för finländare-

 246. -som för svenskar, här i Stockholm.

 247. Det berättar att det fortfarande
  fanns ett ganska nära förhållande-

 248. -mellan Finland och Stockholm.

 249. Den här trenden
  har fortsatt också i dag.

 250. Också i dag är det ganska vanligt-

 251. -att veckotidningar och tidskrifter-

 252. -regelbundet har nyheter, reportage
  och notiser-

 253. -som ger tips
  om Stockholms bästa kaféer-

 254. -eller shoppingplatser och så vidare.

 255. En hel del finländare besöker
  Stockholm dagligen som turister.

 256. De ser visserligen bara en glimt.

 257. Samtidigt finns det
  en permanent finsk...

 258. Den är
  både finskspråkig och Finlandsfödd.

 259. I varje fall är det
  en tämligen fastboende befolkning-

 260. -som har sina rötter i Finland-

 261. -och som alltså fortsätter
  de traditioner-

 262. -som kom till
  redan flera sekler tillbaka.

 263. Det här var allt jag tänkte förmedla.
  Tack för detta och för tålamodet.

 264. Textning: Marie Ekenstav
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Stockholms finska kontakter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Historieprofessorn Marko Lamberg berättar om hur finländare flytt till Sverige i orostider för att söka skydd. På 1700-talet, under Stora ofreden, flydde tusentals finländare till Stockholm och under andra världskriget kom en ny våg med bland annat finska krigsbarn. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Krigsbarn, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverigefinnar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlands band till Sverige

Drygt en halv miljon svenskar har rötter i Finland. Här berättar Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige, om de ekonomiska, politiska och kulturella banden till Sverige. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

En språkresa till de finsk-ugriska rötterna

Språk handlar om identitet, menar Janne Saarikivi som här berättar om finskans djupa historiska rötter. Finskan, estniskan och ungerskan är annorlunda jämfört med de övriga europeiska språken. Finskan är ett eurasiskt språk som spreds österifrån via dagens Ryssland. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Stockholms finska kontakter

Historieprofessorn Marko Lamberg berättar om hur finländare flytt till Sverige i orostider för att söka skydd. På 1700-talet, under Stora ofreden, flydde tusentals finländare till Stockholm och under andra världskriget kom en ny våg med bland annat finska krigsbarn. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Migration från Finland till Sverige

Tuomas Martikainen delar erfarenheten av att ha sommarjobbat i Sverige med många andra finländare. Idag arbetar han på Migrationsinstitutet i Åbo och möter många av de 70 000 finländare som kom till Sverige under andra världskriget som krigsbarn med en lapp om halsen. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finskan under ett halvsekel

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Sverigefinsk musik under arbete

Ett samtal mellan musikerna Love Antell och Kaj Latvalehto. Båda har rötter i Finland vilket kommer till uttryck i deras skapande som mycket kretsar kring svårigheterna och styrkan med att leva med en mångkulturell bakgrund. Moderator: Alar Kuutmann. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlandssvenska - lika men olika

Antti Ylikiiskilä, professor vid Östra Finlands universitet, har gjort en omvänd resa jämfört med många av sina landsmän. Han har flyttat från Sverige till Finland för att söka sin identitet och hitta sina rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Språkande och kulturella vardagspraktiker

Läroplanen för grundskolan är tydlig och säger att oavsett skolform så ska alla svenska elever få undervisning om svenska minoriteter och deras kultur, språk, religion och historia. Men tyvärr är det lite si och så med det, inte bara i läroböcker utan också i klassrummen i den svenska skolan, menar forskaren Annaliina Gynne. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Medievärldens svenska och finska utmaningar

Den finska och den svenska medievärlden har mycket gemensamt. Båda är starka och har en stark närvaro av det tryckta ordet, av läsning och av skrivande, berättar Tom Moring, professor i journalistik med finlandssvenska rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finska serier på ett transnationellt fält

Hör serier hemma i en nationell kontext eller bygger de på en global, transnationell gemenskap? Serieforskaren Ralf Kauranen berättar om sin studie av äldre finländska serier där han hittar en påtaglig fosterlandskärlek samtidigt som serierna visar att det finska folket är en del av en global sfär av olika folk. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Katarina Taikon och Björn Langhammers arbete

Angelica Ström är specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon. Hon berättar om sin uppväxt med modern som levde med fotografen Björn Langhammer. Katarina och Björn möttes och fann varandra i att känna sig övergivna av vuxenvärlden. De började arbeta tillsammans. Katarina Taikon skrev bland andra böckerna "Zigenaren" och senare böckerna om Katitzi. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.