Titta

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Om UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Ett seminarium som uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum. Föreläsningarna belyser olika aspekter av Finland idag och i historisk tid. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann : Migration från Finland till SverigeDela
 1. De erfarenheter
  som krigsbarn delar med varandra...

 2. ...är ju nånting...

 3. ...man nästan själv
  måste ha upplevt för att förstå.

 4. Det var i juni 1990
  som jag och min kompis Jukka-

 5. -tog, som vi säger,
  Sverigebåten från Åbo till Stockholm.

 6. Sen tog vi tunnelbanan och tåget
  och försökte söka oss fram.

 7. Vi hade fått sommarjobb
  på nåt sjukhus-

 8. -och vi visste inte riktigt
  vad det var.

 9. Det var en lång resa, för vi var
  trötta och hade inte sovit så bra.

 10. När vi började fråga folk
  hur vi kommer dit...

 11. ...var de lite konstiga.

 12. Men efter ett tag
  hittade vi Beckomberga sjukhus.

 13. Jag och min kompis Jukka...

 14. ...lärde oss en hel massa om
  mentalvården i dåtida Sverige.

 15. Det var en spännande sommar.
  Sommaren innan jobbade jag på Åland-

 16. -och nu var det
  ännu längre borta hemifrån.

 17. Det är en historia
  som många finnar delar.

 18. De har sommarjobbat
  i Sverige eller studerat.

 19. Det är en långvarig historia-

 20. -vilket redan har nämnts
  i de tidigare presentationerna.

 21. Det var bara
  min personliga upplevelse av det.

 22. Det är väl klart att det
  alltid har funnits kontakter-

 23. -mellan det som kallas
  Finland och Sverige i dag.

 24. Som vi hörde blev Stockholm då ett
  centralt ställe för kontakterna-

 25. -men redan tidigt-

 26. -började finsktalande eller
  andra från det finska området-

 27. -söka sig till andra ställen
  runtom i Sverige.

 28. Och vi får inte glömma
  den norra delen av Sverige-

 29. -som ju blev försvenskad
  endast så småningom.

 30. Jag tar upp några aspekter av
  historien som inte nämnts tidigare.

 31. Det som blivit lite mer populärt
  under den sista tiden-

 32. -är diskussionen om skogsfinnar.

 33. Omkring 10 000-12 000 flyttade
  från Savolaksområdet i Finland-

 34. -till olika regioner i Sverige -
  Värmland var en av de största.

 35. Varför flyttade
  de här människorna då till Sverige?

 36. De kunde en viss typ av svedjebruk-

 37. -slash-and-burn på engelska
  och kasketa på finska-

 38. -som inte var vanlig bland svenskar-

 39. -och de bosatte sig i såna områden
  som var rätt tomma på den tiden.

 40. Det var skogsområden
  mellan olika älvar.

 41. Det är därför de här områdena i dag
  kallas för finnskog.

 42. I Delaware ville Sverige
  ha en koloni, Nya Sverige.

 43. Den var inte långvarig, men det sägs
  - och ämnet diskuteras en del-

 44. -att bland de som reste dit
  var en stor del skogsfinnar-

 45. -just från Värmlandsområdet.

 46. Nyligen har det diskuterats
  fenomenet "findianer" i USA-

 47. -alltså människor av finsk bakgrund-

 48. -som närmade sig
  indianbefolkningen där de bodde-

 49. -och skapade familjer med dem,
  och då blev de findianer.

 50. Men det hör till ett seminarium
  om Finlands och USA:s relationer.

 51. En sak som ännu inte nämnts,
  är att bortom de här...

 52. ...mera vanliga
  handels- eller arbetskontakterna...

 53. ...var Sverige under den
  ryska perioden för finländare...

 54. ...ett ställe dit man kunde fly.

 55. Där fanns
  politiska flyktingar av olika slag-

 56. -bland annat
  en del av den tidigare eliten-

 57. -och såna som kom
  på grund av olika politiska problem.

 58. Men nu ska vi gå till det område
  som jag också själv känner bäst-

 59. -nämligen
  efterkrigsmigrationen till Sverige-

 60. -den har ju inte
  diskuterats i dag, så mycket-

 61. -och ta upp
  de krigstida erfarenheterna.

 62. Vid Migrationsinstitutet i Åbo
  har vi en docka.

 63. En stor docka
  som är klädd som ett krigsbarn-

 64. -med lappen som man hade runt halsen.

 65. En del av barnen var ju väldigt unga
  när de tog sig över till Sverige.

 66. Så det var kring 70 000 krigsbarn
  samt en del andra-

 67. -som tog sig över från Finland.

 68. Krigsinvalider
  och tuberkulossjuka bland dem-

 69. -samt den stora evakueringen
  i norra Finland-

 70. -av över 50 000 människor.

 71. Hos oss i Åbo-

 72. -träffas krigsbarnsföreningen
  en gång i månaden.

 73. De är ganska...gamla människor nu...

 74. ...och har svårt
  att komma uppför trapporna.

 75. Men de erfarenheter
  som krigsbarn delar med varandra...

 76. ...är ju nånting...

 77. ...man nästan själv
  måste ha upplevt för att förstå.

 78. Som väldigt litet barn måste man
  lämna familjen i flera år.

 79. Men det är en viktig del,
  och som vi vet...

 80. ...var det
  en stor del som stannade i Sverige...

 81. ...eller som efter en tid
  flyttade tillbaka.

 82. Den stora vågen. Kring 1970...

 83. ...var den tid
  då Finlands befolkning...

 84. ...minskade för första gången...

 85. ...sen svälten på 1860-talet...

 86. ...och det var på grund av
  den stora utvandringen till Sverige.

 87. Det beror på hur man räknar,
  för statistiken når inte alla.

 88. Men åtminstone
  en halv miljon människor-

 89. -och sen har ju antalet vuxit
  årtiondena därefter.

 90. Vad låg då bakom det?
  Först är det bra att komma ihåg-

 91. -att fenomenet inte endast
  berörde Finland och Sverige.

 92. Det var ett europeiskt fenomen
  till stor del.

 93. Industrialiseringen
  efter andra världskriget-

 94. -där de länder
  som mådde ekonomiskt väl-

 95. -importerade arbetskraft
  från olika länder.

 96. Om vi tar ett europeiskt perspektiv
  kom folk via tre olika rutter.

 97. För det första, och det här gäller
  bland annat Finland och Sverige-

 98. -var det närliggande länder
  med en ekonomisk klyfta.

 99. Andra exempel är Irland till England-

 100. -från Spanien till Frankrike,
  Italien och Grekland till Tyskland-

 101. -och från Polen till Tyskland.
  Nej, det hände inte.

 102. Varför hände inte det?
  Det var på grund av kalla kriget.

 103. Befolkningsrörelser
  från östra Europa-

 104. -till västliga Europa
  var väldigt begränsade.

 105. Det var därför
  många europeiska länder-

 106. -började använda en annan rutt,
  inte från närliggande länder.

 107. I Tysklands fall hade Polen
  historiskt varit en arbetsreserv.

 108. De började använda
  koloniala relationer.

 109. Folk från
  före detta kolonier flyttade...

 110. ...till Nederländerna, England
  och Frankrike, och så vidare.

 111. Och Turkiet var ju en tysk koloni...
  Nej, så var det inte.

 112. Turkiet var inte koloniserat.

 113. Så när man inte hade möjlighet-

 114. -att ta arbetskraft
  från före detta kolonier-

 115. -skapade man bilaterala kontrakt-

 116. -och därför kom Turkiet i spelet
  i Tysklands fall.

 117. Den finska närvaron
  i Efterkrigssverige-

 118. -är också relaterad till en
  annan invandring som har kommit-

 119. -och det är ju
  den här senare invandringen.

 120. Den samtida invandringen
  har ju förändrat...

 121. ...finländarnas position i landet.

 122. Tyvärr är det så att
  om man har låg social status...

 123. ...som många av de här
  finländarna hade...

 124. ...när de jobbade
  inom grundläggande positioner...

 125. När man befinner sig
  i en sån position-

 126. -blir man glad när det kommer nån
  som har en ännu lägre position.

 127. Det är ju ett ämne
  som har debatterats i Sverige-

 128. -de sista åren.

 129. Människor har en väldigt bra förmåga-

 130. -att glömma bort otrevliga saker.

 131. Det är ganska centralt
  för vårt eget välmående.

 132. Vi glömmer bort det negativa-

 133. -och skapar en story av
  vad vi tycker ska ha hänt.

 134. Och det är ju
  Sverigefinnarnas historia-

 135. -som har blivit lite rosig med åren.

 136. Och det är ju inte något fel med det,
  i och för sig-

 137. -men om vi vill lära av
  tidigare migranters erfarenheter-

 138. -måste vi komma ihåg dem
  så som de var.

 139. För det är de erfarenheter
  som vi kan reflektera bättre över.

 140. Finland var fattigare
  än Sverige på 50-talet-

 141. -och hade genomlevt
  en stor intern befolkningsvandring-

 142. -efter att Karelen
  blev förlorat till Sovjet.

 143. Över 400 000 finländare flyttades
  till andra orter i Finland-

 144. -och ofta fick de inte
  den bästa marken.

 145. De fick hålla på med lantbruk
  på ställen som inte var de bästa.

 146. Och de var ofta
  de första som började flytta ut-

 147. -när urbaniseringen
  började på allvar på 1960-talet.

 148. Det är ju därför den ortodoxa kyrkan
  finns här i Sverige.

 149. Bland de här karelerna...

 150. ...fanns en minoritet
  som hörde till den rysk-ortodoxa...

 151. ...eller snarare den
  finsk-ortodoxa kyrkan på 1940-talet.

 152. Det var ju de
  som bosatte sig runtom i landet.

 153. Det var en väldig transformation
  för den finsk-ortodoxa kyrkan-

 154. -eftersom 90 procent av deras
  medlemmar var tvungna att flytta.

 155. Eftersom de var
  bland de första som började flytta...

 156. Bland människorna som flyttade
  från Finland på 50-talet...

 157. ...var många ortodoxa.

 158. Lite tidigare
  var det finnarna som grundade-

 159. -det första islamiska samfundet
  i Stockholm. Visste ni det?

 160. Det var tatarmuslimer
  som hade flyttat till Finland-

 161. -från 1870-talet och framåt-

 162. -till Helsingfors
  och några andra orter i Finland.

 163. De var lite tveksamma
  efter andra världskriget.

 164. Vad kommer att hända i Finland?

 165. Blir det
  en revolution av sovjetisk typ-

 166. -tar Sovjet över,
  och några andra saker.

 167. Så det var en del
  så kallade tatarer...

 168. ...muslimer från områden...

 169. ...ungefär tusen kilometer
  sydost om Moskva...

 170. ...som var bosatta i Finland,
  Estland och vissa andra ställen.

 171. Så en del av de finska och estniska
  tatarerna ville flytta vidare.

 172. Det var ju många från Estland
  som flydde till Sverige-

 173. -efter den tiden.

 174. Det grundades här en turkisk-islamisk
  förening i Stockholm.

 175. Jag kommer inte ihåg året.
  1956 kan vara lika rätt som fel.

 176. Det är en bit av historien
  som vi ofta inte kommer ihåg.

 177. Minoriteternas historia
  i det stora sammanhanget.

 178. Finska romer, som ett exempel.

 179. Ortodoxa och katoliker.

 180. För en del minoriteter,
  till exempel sexuella minoriteter...

 181. ...var den mer liberala hållningen i
  Sverige en räddningsplanka...

 182. ...och så vidare.

 183. Det är goda saker
  som Stockholm har gett Finland.

 184. För ett av de största
  finska rockbanden, Hanoi Rocks-

 185. -har ju Stockholm spelat
  en viktig del i deras historia.

 186. Det var unga män
  som försökte komma ut i världen.

 187. Om vi går tillbaka
  till efterkrigshistorien.

 188. Folk flyttade närmast till...

 189. ...industriella orter,
  Göteborgsregionen...

 190. ...här, mellersta Sverige,
  och hittade sin plats.

 191. Det sägs att ungefär hälften
  stannade och hälften for tillbaka.

 192. Och svenskspråkiga finnar,
  Finlandssvenskar, som vi säger-

 193. -var ju överrepresenterade
  bland de här.

 194. Om vi tittar på
  Finlands befolkningsutveckling-

 195. -är en
  av de mest markanta aspekterna-

 196. -att antalet Finlandssvenskar ungefär
  detsamma som för hundra år sen.

 197. Och det beror till stor del
  på utvandringen till Sverige-

 198. -och språklig assimilering till de
  finskspråkiga är en annan orsak.

 199. Man har skrivit mycket om den
  första generationens erfarenheter.

 200. Men vi befinner oss nu
  i en ganska annorlunda situation.

 201. Många av den första generationen
  är redan borta.

 202. Många...

 203. Mångas barn är redan vuxna,
  och de har också barnbarn.

 204. Så det är andra och tredje
  generationens historia-

 205. -som det är frågan om bland
  Sverigefinländarna i dag.

 206. Och vad ser vi där?
  Det vet många av er bättre-

 207. -men från min synvinkel-

 208. -har vi sett en kontinuerlig,
  generationsbunden-

 209. -institutionalisering av finskhet,
  en institutionaliserad finskhet-

 210. -i Finland, och dess innehåll-

 211. -skrivs och berättas på nytt
  i varje generation.

 212. Det är intressant, och vi ser från
  Migrationsinstitutets synvinkel-

 213. -att om vi tittar på
  vad finskhet, "finländarskap"-

 214. -betyder i olika delar av världen-

 215. -så är det lite annorlunda.
  Det finns den gemensamma historien.

 216. Till exempel i USA,
  dit den stora mängden flyttade-

 217. -för hundra-plus år sedan.

 218. De spelar inte boboll, för det
  fanns ingen boboll på den tiden.

 219. För dem är finskhet
  "sauna, sisu ja Sibelius".

 220. Ursäkta mig,
  "sauna, sisu and Sibelius".

 221. Språkligt blir de ju assimilerade
  redan i andra generationen.

 222. Och när det kommer nykomlingar-

 223. -oavsett
  om det är till Sverige eller Finland-

 224. -så är det ofta svårt
  att förstå för nykomlingarna-

 225. -vad det är för finländskhet
  som människorna där håller på med.

 226. Men så är det, och det är nånting
  man ska vara stolt över-

 227. -att det inte finns nån rätt
  definition av att vara finländare-

 228. -utan det är
  att hedra sina egna förfäder-

 229. -vad de nu heter i olika familjer.

 230. Och det har de gett vidare
  till sina barn, och så vidare.

 231. Så är det, och det är inget med det.

 232. I Finland
  har man diskuterat de sista...

 233. ...ett, ett och halvt åren tycker jag
  diskussionen har varit närvarande...

 234. ...att det finns
  en hjärnflykt i Finland.

 235. Och Sverige nämns ofta som
  ett ställe som de unga och fiffiga...

 236. ...människorna tar sig till.

 237. Jag har inte flyttat till Sverige,
  så jag kanske inte räknas till dem...

 238. Men här ser vi
  de här siffrorna av andelen av...

 239. ...eller Sveriges roll i finsk
  emigration och immigration.

 240. Som vi ser där...

 241. Andelen av...riktning Sverige-

 242. -från Finland har minskat avsevärt-

 243. -från början av 1990-talet till 2015.

 244. Så 1990,
  av alla utvandrare från Finland-

 245. -var det två tredjedelar
  som flyttade till Sverige.

 246. Och det var bara
  en femtedel de sista åren.

 247. Av de som har flyttat till Finland-

 248. -så kom nästan hälften
  från Sverige 1990.

 249. 2015 var det nästan 10 procent.

 250. Samtidigt har invandringen
  till Finland vuxit ganska markant-

 251. -så antalet
  är mer eller mindre detsamma.

 252. Men jag ska avsluta med en diskussion
  som genomförts de sista månaderna-

 253. -de sista sex månaderna-

 254. -som har att göra med de stora
  förändringarna i högskolevärlden-

 255. -med nedskärningar
  och omorganisering-

 256. -och svårigheter
  för postdocs att hitta sitt ställe.

 257. Så det har nog skett en ökning,
  hittills relativt liten, bland...

 258. ...vad ska jag säga...

 259. Bland de som har fått
  doktorsexamen i Finland och Sverige-

 260. -var det det största eller näst
  största målet för många finländare.

 261. Det är nånting
  som en del tycker är oroväckande.

 262. Men jag tycker att så länge
  det är till Sverige går det bra.

 263. Tack ska ni ha.

 264. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Migration från Finland till Sverige

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tuomas Martikainen delar erfarenheten av att ha sommarjobbat i Sverige med många andra finländare. Idag arbetar han på Migrationsinstitutet i Åbo och möter många av de 70 000 finländare som kom till Sverige under andra världskriget som krigsbarn med en lapp om halsen. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Krigsbarn, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverigefinnar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlands band till Sverige

Drygt en halv miljon svenskar har rötter i Finland. Här berättar Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige, om de ekonomiska, politiska och kulturella banden till Sverige. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

En språkresa till de finsk-ugriska rötterna

Språk handlar om identitet, menar Janne Saarikivi som här berättar om finskans djupa historiska rötter. Finskan, estniskan och ungerskan är annorlunda jämfört med de övriga europeiska språken. Finskan är ett eurasiskt språk som spreds österifrån via dagens Ryssland. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Stockholms finska kontakter

Historieprofessorn Marko Lamberg berättar om hur finländare flytt till Sverige i orostider för att söka skydd. På 1700-talet, under Stora ofreden, flydde tusentals finländare till Stockholm och under andra världskriget kom en ny våg med bland annat finska krigsbarn. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Migration från Finland till Sverige

Tuomas Martikainen delar erfarenheten av att ha sommarjobbat i Sverige med många andra finländare. Idag arbetar han på Migrationsinstitutet i Åbo och möter många av de 70 000 finländare som kom till Sverige under andra världskriget som krigsbarn med en lapp om halsen. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finskan under ett halvsekel

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Sverigefinsk musik under arbete

Ett samtal mellan musikerna Love Antell och Kaj Latvalehto. Båda har rötter i Finland vilket kommer till uttryck i deras skapande som mycket kretsar kring svårigheterna och styrkan med att leva med en mångkulturell bakgrund. Moderator: Alar Kuutmann. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlandssvenska - lika men olika

Antti Ylikiiskilä, professor vid Östra Finlands universitet, har gjort en omvänd resa jämfört med många av sina landsmän. Han har flyttat från Sverige till Finland för att söka sin identitet och hitta sina rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Språkande och kulturella vardagspraktiker

Läroplanen för grundskolan är tydlig och säger att oavsett skolform så ska alla svenska elever få undervisning om svenska minoriteter och deras kultur, språk, religion och historia. Men tyvärr är det lite si och så med det, inte bara i läroböcker utan också i klassrummen i den svenska skolan, menar forskaren Annaliina Gynne. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Medievärldens svenska och finska utmaningar

Den finska och den svenska medievärlden har mycket gemensamt. Båda är starka och har en stark närvaro av det tryckta ordet, av läsning och av skrivande, berättar Tom Moring, professor i journalistik med finlandssvenska rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finska serier på ett transnationellt fält

Hör serier hemma i en nationell kontext eller bygger de på en global, transnationell gemenskap? Serieforskaren Ralf Kauranen berättar om sin studie av äldre finländska serier där han hittar en påtaglig fosterlandskärlek samtidigt som serierna visar att det finska folket är en del av en global sfär av olika folk. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.