Titta

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Om UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Ett seminarium som uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum. Föreläsningarna belyser olika aspekter av Finland idag och i historisk tid. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann : Finskan under ett halvsekelDela
 1. När man tänker på
  efterkrigstiden i Finland-

 2. -och annanstans också,
  men särskilt i Finland-

 3. -har samhällets förändring
  varit ganska snabb-

 4. -och det är många faktorer som har
  påverkat hur man talar och beter sig.

 5. Min rubrik i dag
  är "Finskan under ett halvsekel".

 6. Om man har en sån rubrik skulle man
  kunna tala hur mycket som helst-

 7. -och ha ett seminarium i två dagar,
  eller nånting sånt.

 8. Men jag har valt ganska enkla saker
  för att konkretisera-

 9. -de omständigheter
  finskan har levt under-

 10. -och jag har enkla
  fonologiska och morfologiska exempel.

 11. Mitt syfte i dag är egentligen-

 12. -hur folkökningen eller -minskningen
  i olika områden i Finland-

 13. -har påverkat
  den talade finskans helhetsbild.

 14. Det finns
  många frågor man kan ställa-

 15. -och som sociolingvist
  ställer jag ofta såna frågor som:

 16. Vilka är de varianter
  som människor använder mycket-

 17. -och vilken roll spelar
  de stora städerna i denna utveckling?

 18. Vilka är de typer av fonologiska
  och morfologiska varianter-

 19. -som inte används
  så mycket som tidigare?

 20. Kan man konstatera att det finska
  talspråket blir allt mer enhetligt?

 21. Om man tittar på
  befolkningsutvecklingen-

 22. -också från äldre tider
  kan man se en sån kurva.

 23. Ni ser att det finns
  små kurvor neråt på vissa ställen-

 24. -och det är krigstider
  och andra tider man har haft svårt-

 25. -och folkmängden har minskat
  under dessa tider, det är självklart.

 26. Men i varje fall har riktningen
  hela tiden varit uppåt-

 27. -och det är också en prognos
  där i slutet.

 28. Det kan hända att det stämmer
  eller inte, men i varje fall-

 29. -kan man tänka sig
  att det är just så.

 30. Nu är det 2017-

 31. -och därför kan man tänka sig
  att det är ganska bra just nu-

 32. -men man får se hur mycket man kan se
  förändringar i framtiden.

 33. Det är alltid svårt
  att säga nånting om framtiden-

 34. -även om man är framtidsforskare,
  vilket jag inte är.

 35. Om man tittar på befolkningens
  storlek efter kriget...

 36. Det var lite över
  fyra miljoner i hela Finland.

 37. Alla språkliga var där, och sen...

 38. År 2000 var det
  lite över fem miljoner-

 39. -och sen, nu, är det 5,5 miljoner.

 40. Finskspråkigas del, de som har
  registrerat sig som finskspråkiga-

 41. -det innebär att finskan
  är förstaspråket i så fall-

 42. -deras andel är nu 88 procent.

 43. Andra språk: svenska, samiska,
  tatariska, romska, karelska...

 44. ...och många nya språk,
  estniska, ryska...

 45. Ryskan är inte ett nytt språk
  och inte heller estniskan-

 46. -men mängden är ganska stor i Finland
  och sen arabiska, somali, engelska-

 47. -och så vidare. Det är elva procent
  av befolkningen just nu.

 48. De människorna
  talar finska som andraspråk.

 49. Naturligtvis är det
  Sverigefinnar som talar finska-

 50. -och alla möjliga grupper
  överallt i världen-

 51. -som har finska som andraspråk,
  som använder finska mer eller mindre-

 52. -i sitt vardagsliv.

 53. När man tänker på
  efterkrigstiden i Finland-

 54. -och annanstans också,
  men särskilt i Finland-

 55. -har samhällets förändring
  varit ganska snabb-

 56. -och det är många faktorer som har
  påverkat hur man talar och beter sig.

 57. Det är urbaniseringen, som har nämnts
  i dag, emigration och immigration-

 58. -och näringsstrukturens
  kontinuerliga förändring.

 59. Det var förändringar genast
  på 50-talet, 60-talet och 70-talet...

 60. ...när man har talat...

 61. ...och redan i dag.

 62. Utbildningens starka roll
  har varit viktig.

 63. Till exempel min generation,
  jag hör till de stora årsklasserna-

 64. -så vi hade en helt annan utbildning
  än våra föräldrar hade.

 65. Allt detta betyder att livsstils-
  mönstret förändras ganska mycket.

 66. Man talar nu för tiden
  om ganska många livsstilar-

 67. -och det kan vara små grupper
  som man identifierar sig med-

 68. -men i varje fall
  är det ganska viktiga saker-

 69. -som påverkar vilket språk
  du använder, vilka ord du använder-

 70. -vilket professionellt språk
  du har och så vidare.

 71. Sen den här globaliseringen som
  innebär att man använder många språk.

 72. Här finns ingenting om medier,
  som har påverkat mycket-

 73. -men jag tror att sociolingvister
  är ganska försiktiga-

 74. -när man tänker på hur mycket
  medierna har påverkat språket.

 75. Det är självklart
  att det finns nån påverkan-

 76. -men hur och var och för
  vilka ändamål, det varierar mycket.

 77. Men det är självklart att man hör
  mycket finska nu för tiden-

 78. -på nätet och annars-

 79. -och man kan använda talspråkliga
  former där när man skriver.

 80. Det gäller självklart i alla områden.

 81. Gränsen mellan skrift och tal
  är ganska glidande nu för tiden.

 82. Om man tittar på
  den regionala fördelningen-

 83. -och min synvinkel
  är mycket regional i dag-

 84. -så kan man se att de finländska
  landskapen är ganska olika.

 85. Det är plus här på några ställen
  och minus på några ställen.

 86. De här gröna, Nyland...

 87. Inte gröna, utan röda:

 88. Nyland, Egentliga Finland, Birkaland,
  Mellersta Finland och Åland-

 89. -har fått mer folk än de andra.

 90. De andra landskapen har skickat
  sitt folk till södra kusten-

 91. -och till stora städer.

 92. Vad gäller Uleåborg där uppe
  är det inte hela landskapet-

 93. -som är tätbebyggt-

 94. -utan det är just Uleåborg
  och andra städer som påverkar.

 95. Helsingfors, Åbo, Tammerfors
  och Jyväskylä är universitetsstäder-

 96. -vilket innebär att det finns
  arbetsplatser där och så vidare.

 97. Man kan mycket tydligt se-

 98. -den här urbaniseringsprocessen
  som pågår.

 99. Nån sa i dag
  att finnar vill västerut-

 100. -och det gäller också
  flyttningar inom Finland.

 101. Jag har en anekdot.

 102. När vi tittade på kartan
  med min lilla son för många år sen-

 103. -och jag berättade att många
  har flyttat från öster till väster-

 104. -så sa han:
  "Ja, de flyttar därför att"-

 105. -"det är bättre
  att se solens nedgång i väster."

 106. Det är en förklaring.

 107. Men vi får se hur det går.

 108. Det är självklart
  att man har fler arbetsplatser-

 109. -och man har möjligheter att studera
  i städer och så vidare.

 110. Så det förändrar mycket.
  Det betyder naturligtvis inte-

 111. -att man inte har dialekter
  och språkformer i östra Finland.

 112. De är också starka, men det är
  färre människor som talar dem.

 113. Här kan man se
  hur den här utvecklingen ser ut-

 114. -om man tittar på olika landskap.
  De gröna delarna är tätbebyggda.

 115. Det är mycket folk där-

 116. -och nästan tre miljoner människor
  bor i de gröna delarna av Finland nu.

 117. Så det är ganska stor skillnad
  på färger här-

 118. -när man tittar på såna här
  röda och bruna delar av världen.

 119. Jag tar några exempel
  vad gäller själva språket-

 120. -och som jag sa är det bara en del-

 121. -de fonologiska
  och morfologiska varianter-

 122. -som man använder i hela Finland-

 123. -oberoende av den regionala
  bakgrunden, oberoende av dialekten.

 124. Naturligtvis varierar det
  om man tänker på individer-

 125. -men i varje fall några exempel:

 126. I standardspråket säger vi "punainen"
  och sen "punanen".

 127. Man märker inte om nån på tv säger
  "punanen" och "sellanen", "sådan."

 128. Det är så små saker-

 129. -men det är också såna
  som har varit mycket, mycket använda-

 130. -redan i gamla dialekter
  för många, många år sen.

 131. Så att alla...

 132. Alla varianter som man använder
  mycket har sin förklaring-

 133. -i ett tidigare skede.

 134. De varianterna kan vara
  östliga eller västliga-

 135. -eller just det
  att de har varit både och.

 136. Men sen finns såna östliga varianter
  som är på tillbakagång just nu.

 137. Om man tittar på
  såna röda varianter som är östliga-

 138. -och sen standardspråkliga varianter-

 139. -så ser man att det är ganska små,
  men ganska tydliga skillnader-

 140. -om nån säger "männä" eller "mennä"-

 141. -eller "mua" eller "maa"
  och så vidare.

 142. Det är förstås självklart
  att det finns individer som använder-

 143. -dessa varianter i östra Finland-

 144. -men deras andel
  också där har minskat.

 145. Sen kan man ställa frågan: blir den
  finska språkgemenskapen enhetlig?

 146. Om man tittar på kartan här,
  så kan man säga att här...

 147. De här områdena som är mycket
  folkrika, de gröna eller mörkgröna-

 148. -de har ganska olika
  regionala dialekter bakom.

 149. Birkaland,
  där Tammerfors ligger, här...

 150. Här finns en dialekt som man kallar
  den urtavastländska dialekten.

 151. Det är tavastländsk dialekt,
  det kan man höra.

 152. Även om man har
  ganska få dialektala varianter-

 153. -så kan man höra det klart.

 154. Sen Egentliga Finland,
  här, där Åbo ligger.

 155. Där är en helt annan dialekt,
  det är sydvästfinska dialekter.

 156. Det är många som vet att
  sydvästfinska dialekter och estniska-

 157. -har mycket att göra med varandra.

 158. Det är typiskt här,
  att man lämnar bort vissa vokaler-

 159. -i slutet av ordet
  eller i mitten av ordet.

 160. Sen Norra Österbotten,
  där Uleåborg ligger, här uppe.

 161. Det är igen en helt annan dialekt,
  nordösterbottnisk dialekt-

 162. -och där kan man också se
  en egen utveckling-

 163. -hur man kan utveckla
  olika nya former.

 164. Sen Nyland,
  som är ett särskilt område-

 165. -därför att huvudstadstrakten är där:
  Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla-

 166. -och också andra mindre städer där.

 167. Det är nu sydtavastländska dialekter-

 168. -som kommer härifrån och också
  från Tavastland till Helsingfors-

 169. -och naturligtvis Helsingforsslang.

 170. Det är en del av det här med många
  rötter från svenska och finska-

 171. -och nu för tiden engelska. Sen är
  det flera språk som används här-

 172. -och språkgränsen är också här,
  mellan finska och svenska trakter-

 173. -men också mycket påverkan
  från svenska till finska.

 174. Detsamma gäller naturligtvis
  de här västra delarna-

 175. -Österbotten och Södra Österbotten,
  Österbotten som är-

 176. -nästan helt svenskspråkigt.

 177. Så att... Man kan säga att det
  inte är så enhetligt som man tror-

 178. -när man tänker på den här allmänna-

 179. -förändringen
  och utvecklingen av språket.

 180. Sen kan man också fråga-

 181. -om det blir tavastländskt-

 182. -därför att det är så många
  gröna delar här i Tavastland.

 183. De här tv-orterna,
  Helsingfors med tavastländska rötter-

 184. -men många andra rötter också,
  och sen Tammerfors.

 185. Det kan man också säga att Nyland,
  Birkaland, Egentliga Tavastland-

 186. -och Päijänne-Tavastland, med Lahtis,
  där gäller tavastländska dialekter.

 187. De är sinsemellan ganska olika,
  så man kan inte säga-

 188. -att en tavastlänning
  alltid talar på samma sätt-

 189. -utan det finns stora skillnader,
  och man kan höra av små varianter-

 190. -varifrån nån kommer,
  om han eller hon eller hen-

 191. -kommer från Tammerfors
  eller Lahtis eller Helsingfors.

 192. Också här kan man säga
  att det inte är självklart-

 193. -att det är
  en stark tavastländsk röst här-

 194. -i den språkform man kallar nufinska.

 195. Sen kan man också säga
  att även om, och kanske därför att...

 196. ...många har flyttat
  från östra delar till västra delar...

 197. ...så har man märkt att det finns
  många populära östliga varianter...

 198. ...som finns
  i allas språk i många städer.

 199. Här...

 200. Östliga dialekter är gröna ord här.

 201. De är såna som används mycket
  i nufinskan på alla håll.

 202. "Metsä", "kato", "meijän", "tehä".
  "Mä" har använts också annanstans-

 203. -men i varje fall är de här
  varianterna ganska vanliga.

 204. Det kan vara
  att nån som talar nufinska-

 205. -varierar mellan de här varianterna
  och standarspråkliga varianter-

 206. -som "meidän"
  eller "tehdä" och så vidare.

 207. Men sen, när vi tittar på
  tavastländska varianter här på dian-

 208. -så är det ganska få
  som man använder nu.

 209. Om nån säger "meirän"
  låter det ganska gammalmodigt.

 210. Det är inte vanligt
  att man gör det i städer.

 211. Detsamma gäller "meitin" och "tehrä".

 212. Det här mycket starka "r"
  som finns i tavastländska dialekter-

 213. -var tidigare ännu starkare.

 214. Om man tittar på samhället
  och varieteter-

 215. -så ser man att när samhället har
  förändrats används olika varieteter-

 216. -och en individ hör till
  många grupper, har många identiteter-

 217. -och har många mentala och spatiala
  verkligheter på samma gång.

 218. När jag står här representerar jag
  en finländsk kvinna-

 219. -men jag är på samma gång
  mycket annat, hoppas jag-

 220. -och alla ni
  har många identiteter på samma gång.

 221. Man har olika grupper
  som man har anknytning till-

 222. -och sen kan man också
  använda olika varieteter-

 223. -olika ordföljd och så vidare.

 224. Man har olika professioner
  och så vidare.

 225. När utbildning har blivit vanligare
  har man mer att göra med skriftspråk.

 226. Det har man märkt i Finland, för när
  det var folkskola och också senare-

 227. -sa många lärare att det inte var bra
  att använda dialekt-

 228. -under lektionerna.
  Det gör man inte i dag.

 229. Det är många i min ålder
  som har den här erfarenheten.

 230. Det innebär att skriftspråket,
  standardspråket, det var skolspråket-

 231. -och det är naturligt att det så
  småningom också påverkar talspråket-

 232. -som en individ använder.

 233. En sak som är mycket viktig är det-

 234. -att när världen har blivit mindre
  så använder vi många språk-

 235. -flera språk
  och flera varieteter också-

 236. -men det påverkar den här volymen
  som till exempel finskan har-

 237. -och som i Sverige talar man
  i Finland mycket om det här-

 238. -om man kan tala sitt eget språk
  på universitetssidan-

 239. -när man har
  vetenskapliga sammanhang.

 240. Det är självklart att man talar andra
  språk med internationella kollegor-

 241. -som kommer från andra länder,
  men att man gör det-

 242. -på sitt eget universitet där man
  bara har finskspråkiga studenter-

 243. -det låter lite konstigt, och man
  har talat mycket om det i Finland-

 244. -hur dumt det kan vara, men ni
  känner väl till det där fenomenet.

 245. Det innebär inte att man är mot något
  annat språk, naturligtvis inte-

 246. -utan att man måste analysera när
  och var vi använder vårt eget språk-

 247. -och när och var alla andra.

 248. Som slutsats vill jag säga
  att det inte finns några enkla svar-

 249. -men det kan jag säga att nufinskan,
  den talade finskan, inte är enhetlig.

 250. Det är självklart.
  Naturligtvis kan man också säga-

 251. -att de barn som nu är födda-

 252. -i de här folkrika områdena-

 253. -de talar tavastländsk dialekt-

 254. -eller nån varietet
  av de tavastländska dialekterna.

 255. Generellt är de mest använda
  varianterna i de största städerna-

 256. -standardspråkliga eller västliga-

 257. -och östliga varianter,
  som jag sa, har också en stark roll.

 258. Jag rör mig hela tiden på den
  fonologiska och morfologiska nivån-

 259. -när jag talar om språk.

 260. När man talar om andra sociala
  variabler och faktorer som påverkar-

 261. -så måste man naturligtvis göra
  mycket mer detaljerade analyser-

 262. -av utbildning, yrkesfördelning,
  ålder och så vidare.

 263. Då blir bilden
  mycket varierande inom alla områden.

 264. Till sist vill jag säga att jag som
  älskar finländska ishockeyspelare...

 265. Om de är dåliga eller bra,
  så tycker jag om deras språk-

 266. -deras sätt att tala
  sin egen språkform.

 267. Man kan genast höra om nån
  kommer från Tammerfors eller Åbo-

 268. -eller Helsingforstrakten
  eller Uleåborg.

 269. En av mina favoriter är naturligtvis
  den nittonåriga Sebastian Aho-

 270. -som i en intervju sa:
  "Ne on niin hyviä pellaajia."

 271. "De är så goda spelare."
  När intervjuaren frågade honom:

 272. "Varför är du så bra?"
  så sa han: "De andra är så bra."

 273. "Då kan jag också vara bra."
  "Ne on niin hyviä pellaajia."

 274. "Pellaajia" kommer från Uleåborg.
  Det är inte "pelaaja" med ett "l".

 275. Sånt kan man höra hela tiden
  när man lyssnar på intervjuer-

 276. -med ishockeyspelare
  eller andra idrottare.

 277. Jag tycker att det hör till
  min sociolingvistiska plikt-

 278. -att jag hela tiden läser sportsidor
  och lyssnar på intervjuer.

 279. Tack så hemskt mycket.

 280. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finskan under ett halvsekel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlands band till Sverige

Drygt en halv miljon svenskar har rötter i Finland. Här berättar Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige, om de ekonomiska, politiska och kulturella banden till Sverige. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

En språkresa till de finsk-ugriska rötterna

Språk handlar om identitet, menar Janne Saarikivi som här berättar om finskans djupa historiska rötter. Finskan, estniskan och ungerskan är annorlunda jämfört med de övriga europeiska språken. Finskan är ett eurasiskt språk som spreds österifrån via dagens Ryssland. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Stockholms finska kontakter

Historieprofessorn Marko Lamberg berättar om hur finländare flytt till Sverige i orostider för att söka skydd. På 1700-talet, under Stora ofreden, flydde tusentals finländare till Stockholm och under andra världskriget kom en ny våg med bland annat finska krigsbarn. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Migration från Finland till Sverige

Tuomas Martikainen delar erfarenheten av att ha sommarjobbat i Sverige med många andra finländare. Idag arbetar han på Migrationsinstitutet i Åbo och möter många av de 70 000 finländare som kom till Sverige under andra världskriget som krigsbarn med en lapp om halsen. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finskan under ett halvsekel

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Sverigefinsk musik under arbete

Ett samtal mellan musikerna Love Antell och Kaj Latvalehto. Båda har rötter i Finland vilket kommer till uttryck i deras skapande som mycket kretsar kring svårigheterna och styrkan med att leva med en mångkulturell bakgrund. Moderator: Alar Kuutmann. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlandssvenska - lika men olika

Antti Ylikiiskilä, professor vid Östra Finlands universitet, har gjort en omvänd resa jämfört med många av sina landsmän. Han har flyttat från Sverige till Finland för att söka sin identitet och hitta sina rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Språkande och kulturella vardagspraktiker

Läroplanen för grundskolan är tydlig och säger att oavsett skolform så ska alla svenska elever få undervisning om svenska minoriteter och deras kultur, språk, religion och historia. Men tyvärr är det lite si och så med det, inte bara i läroböcker utan också i klassrummen i den svenska skolan, menar forskaren Annaliina Gynne. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Medievärldens svenska och finska utmaningar

Den finska och den svenska medievärlden har mycket gemensamt. Båda är starka och har en stark närvaro av det tryckta ordet, av läsning och av skrivande, berättar Tom Moring, professor i journalistik med finlandssvenska rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finska serier på ett transnationellt fält

Hör serier hemma i en nationell kontext eller bygger de på en global, transnationell gemenskap? Serieforskaren Ralf Kauranen berättar om sin studie av äldre finländska serier där han hittar en påtaglig fosterlandskärlek samtidigt som serierna visar att det finska folket är en del av en global sfär av olika folk. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Nyord i finskan

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i de finska nyorden och tar även upp svenska exempel som ståpaddling, EU-migrant och plattfilm. Varje år publiceras listor på nyskapade ord i både Sverige och Finland. Orden formas ofta utifrån fenomen inom politik, ekonomi och samhälle, men även inom mode och livsstil. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Finskt lagspråk under det svenska styret

Petri Lauerma går igenom hur lagtexterna på finska kom till. Ett sätt att översätta de svenska lagtexterna till finska under det svenska styret var genom att sätta ett i på slutet av de svenska orden. På det sättet fick man till exempel ord som civili och criminelli till lagtexterna. Han berättar också om de dåligt betalda översättarnas mödor med lagtexterna och deras otillräckliga kunskaper i det finska språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.