Titta

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Om UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Ett seminarium som uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum. Föreläsningarna belyser olika aspekter av Finland idag och i historisk tid. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann : Vem är finskspråkig?Dela
 1. I intervjuer visar sig
  ideologiska uppfattningar-

 2. -om bra finska, riktig finska,
  dålig finska, duktig finska.

 3. Det finns också "de som kan finska"
  och "de som inte pratar bra finska".

 4. Alltså, det här är stämplar vi hör.

 5. I dag ska jag prata om
  hur ungdomar positionerar sig-

 6. -i förhållande till egna och andras
  språk i gemenskaper där det talas-

 7. -ett tjugotal olika modersmål
  eller förstaspråk.

 8. Här är lite statistik...

 9. ...över de största grupperna
  med främmande språk som modersmål...

 10. ...för 2006 och 2016.

 11. Vi kan se
  att de största grupperna är-

 12. -ryska, estniska,
  arabiska och somaliska.

 13. Länge var somaliska tredje störst,
  men nu, med de nya asylsökandena-

 14. -så har arabiska
  tagit över och blivit större.

 15. Det här är också de språk-

 16. -som är de största i skolorna
  där jag har jobbat - efter finskan.

 17. Ryska, estniska,
  somaliska och arabiska-

 18. -och sen också kurdiska, albanska-

 19. -thai, vietnamesiska,
  kinesiska och så vidare.

 20. Antalet människor
  med nåt slags migrationsbakgrund-

 21. -har växt snabbt i Finland
  sen 1990-talet.

 22. Finland skiljer sig från Sverige-

 23. -då Finland inte tog emot
  gästarbetare på 70-talet.

 24. Finländare åkte till Sverige
  som gästarbetare.

 25. De första stora migrationsgrupperna
  kom först på 90-talet.

 26. De kom med språk och kultur
  som inte, till dess, hade varit-

 27. -så kända för finländare,
  såsom somaliska, till exempel.

 28. Så det som är speciellt
  med flerspråkigheten i Finland är-

 29. -att språk som nu lever tillsammans
  dagligen i östra Helsingfors-

 30. -bara har gjort det
  i tjugo år eller så.

 31. Vad betyder det att vara flerspråkig-

 32. -i östra Helsingfors?

 33. Det är inte bara att man talar finska
  i skolan och ett annat språk hemma.

 34. Här är ett exempel. Det är en flicka
  som är med i min doktorsavhandling.

 35. Hon är född i Irak. Hon talar
  kurdisk sorani och arabiska hemma.

 36. Det kan alltså hända
  att nån också hemma-

 37. -är tvåspråkig eller flerspråkig.

 38. Hon flyttade till Turkiet som barn
  och började skolan på turkiska.

 39. Där fanns det en familj
  som de blev vänner med.

 40. Hon lärde sig persiska så bra att hon
  kunde prata persiska med vännerna.

 41. Sen flyttade hon
  till Finland som skolelev-

 42. -och när jag pratade med henne-

 43. -så gick hon i skolan på finska
  och kunde somaliska och ryska ord.

 44. En gång hörde jag att hon reagerade-

 45. -på ett ryskspråkigt samtal.

 46. Så flerspråkighet
  hos de ungdomar jag arbetar med-

 47. -kan karakteriseras
  av transnationalitet.

 48. Somalier lever i diaspora-

 49. -och har ofta släkt i andra länder
  i Europa och på andra kontinenter-

 50. -så finska somaliska ungdomar
  kan skajpa på engelska med kusiner.

 51. Om jag har förstått det rätt-

 52. -så var det så
  att åtminstone för några år sen-

 53. -så fanns den största somaliska
  webbsajten i världen i Finland.

 54. Det här är transnationalitet.

 55. Globalisering, kulturella ström-
  ningar rör sig snabbt och globalt.

 56. Naturligtvis spelar
  den globala engelskan också en roll-

 57. -till exempel i hiphopkultur.

 58. Det är också typiskt att asylsökande
  eller flyktingar, såsom här-

 59. -kommer till Finland
  genom nåt annat land.

 60. I skolorna där jag jobbar
  finns det inte finlandssvenskar-

 61. -men det finns ungdomar
  som har lärt sig svenska-

 62. -på vägen till Finland.

 63. Ungdomar
  lär sig också språk av varandra.

 64. Det typiska för invandrarspråk,
  såsom också för finskan i Sverige-

 65. -är att vissa dialekter
  kommer i kontakt med varandra-

 66. -som i de ursprungliga språkområdena-

 67. -kanske inte
  skulle ha kommit i kontakt.

 68. Det kan hända att kurder från Irak
  och Turkiet pratar finska med varann-

 69. -för att sorani och irakisk kurdiska-

 70. -är för olika.

 71. Några elever säger
  att de inte gillar-

 72. -att gå
  på hemspråksundervisning i arabiska-

 73. -för att läraren använder
  en helt annan dialekt.

 74. Arabiska dialekter skiljer sig
  väldigt mycket från varandra.

 75. Jag har till och med hört
  att några har blivit mobbade-

 76. -för att de talar en annan dialekt
  på sitt eget språk än de flesta.

 77. Allt jag säger i dag baseras på mitt
  arbete i skolor i östra Helsingfors.

 78. I dessa skolor finns det...

 79. ...över femtio procent
  nåt slags invandrarbakgrund.

 80. Elever
  med nåt slags invandrarbakgrund.

 81. Jag har gjort
  fältarbete och intervjuer.

 82. Min doktorsavhandling handlar om hur
  språkliga drag blir sociala index-

 83. -så att de kan användas i tal
  för att skapa en kontext-

 84. -för förhållanden mellan människor.

 85. Man kan göra det i samtal
  med vissa språkliga drag-

 86. -så att man skapar en sån kontext
  att vi förstår vad vi pratar om.

 87. Jag var intresserad av
  hur ett språkligt drag blir-

 88. -ett språkligt element
  så att det funkar.

 89. Och vem tillhör språket?
  Vem positioneras som finskspråkig?

 90. Nu håller vi på med ett projekt
  finansierat av Konestiftelsen.

 91. Det är jag, Janne Saarikivi,
  Jyrki Kalliokoski och Reetta Räty-

 92. -och vi har också konstnärer med oss.

 93. Vi jobbar ihop i östra Helsingfors.

 94. Vi arrangerar konstworkshoppar
  där minoritetsspråk görs synliga.

 95. Vi vill befordra språkmedvetenhet och
  utveckla multilateral språkinlärning.

 96. Jag ska visa några bilder senare
  från vårt arbete.

 97. I min rubrik står det
  att jag ska prata om positionering.

 98. I samtal
  förhåller vi oss jämt och ständigt-

 99. -till det som pågår,
  och det kan vara explicit.

 100. Om ni säger att jag inte kan svenska,
  så är det explicit.

 101. Om nån till middagen
  stiliserar min svenska-

 102. -och alla skrattar,
  så är det implicit.

 103. Det är en kommentar av det som pågår
  språkligt eller socialt.

 104. Självpositionering är
  hur jag positionerar mig själv-

 105. -eller positionering
  av andra inte oberoende av varandra.

 106. Om ni säger att jag inte kan svenska-

 107. -så positionerar ni er som experter
  i förhållande till mig, naturligtvis.

 108. Det är sånt jag är intresserad av.

 109. Vem är finsk
  och vem kan finska i en skola-

 110. -där eleverna har
  tjugo olika förstaspråk-

 111. -och olika språkliga biografier
  och olika förhållanden till finskan?

 112. Det finns en social indelning
  i "finnar" och "utlänningar"-

 113. -men "utlänning" här
  har åtminstone två betydelser.

 114. Den som används
  i offentliga diskurser-

 115. -och den lokala betydelsen,
  som kopplas till en lokal stil.

 116. Lokalt är etnicitet kopplat till
  vad man gör, vem man hänger med-

 117. -hur man klär sig, ens musiksmak...

 118. Lokalt är man inte en utlänning bara
  för att ens föräldrar är från Kosovo-

 119. -om man inte beter sig
  som dem som blir kallade utlänningar.

 120. Det är alltså en lokal stämpel,
  en lokal stil.

 121. Bland dem som har
  nåt slags invandrarbakgrund...

 122. Det här är naturligtvis
  ett svårt koncept, men...

 123. Bland dem är självpositionering
  i förhållande till finskan växlande-

 124. -och beroende av kontext
  - vem som frågar och varför.

 125. Vi har till exempel
  somaliska ungdomar-

 126. -som har bott i Finland hela livet
  och gått i finskspråkig skola-

 127. -och ändå stöter på situationer-

 128. -där de blir kategoriserade som
  "inte finska", "inte finskspråkiga".

 129. Man pratar engelska med dem
  bara utifrån hur de ser ut.

 130. Då är det lätt att förstå att de vill
  betona att finskan är deras språk.

 131. Det skulle jag också vilja betona.

 132. Ibland är det viktigare
  att skapa solidaritet-

 133. -och samhörighet bland dem som
  har lärt sig finska som andraspråk.

 134. I intervjuer visar sig
  ideologiska uppfattningar-

 135. -om bra finska, riktig finska,
  dålig finska, duktig finska.

 136. Det finns också "de som kan finska"
  och "de som inte pratar bra finska".

 137. Alltså, det här är stämplar vi hör.

 138. Men de som inte pratar bra finska-

 139. -är alltid nån annanstans.
  De som inte kan är alltid andra.

 140. En vietnamesisk kille sa:

 141. "Förr pratade jag bra finska,
  men nu hänger jag med thailändare"-

 142. -"så nu har min finska blivit dålig."
  Så det är alltid nån annans fel.

 143. I skolan blir eleverna uppdelade i
  de som lär sig finska som modersmål-

 144. -och de
  som lär sig det som andraspråk.

 145. Det har blivit svårare att säga vems
  finska som är finska som modersmål.

 146. Är det de som är födda i Finland
  i en enspråkig finsk familj?

 147. Är det de som kom för två veckor sen?
  Sen har man även allting däremellan-

 148. -som t.ex. tvåspråkiga somalier
  som har vuxit upp i Finland.

 149. Om nån hade frågat mig-

 150. -"Vem ska ha finska som modersmål
  och vem ska ha det som andraspråk?"-

 151. -så vet jag inte. Jag vet inte
  hur den utbildningen bör se ut.

 152. Jag tror inte att nån vet,
  så det är nåt man måste tänka på-

 153. -i framtiden.

 154. Om vi sen tittar på positionering
  bland ungdomar själva, så...

 155. Först kan jag säga
  att i samtal är det inte så ofta-

 156. -som de direkt korrigerar varandra
  om nån säger nåt fel.

 157. I allmänhet är direkt korrigering
  i samtal inte så favoriserat.

 158. Men jag har tittat på en praxis som
  jag kallar stiliserad "dålig finska".

 159. "Tyylitelty 'huono suomi'."

 160. Ja, det är...

 161. Det är performanser där man
  med vissa fastslagna språkliga drag-

 162. -skapar ett intryck av språk-

 163. -som inte är fullkomligt finskt,
  som inte är nativt.

 164. Fastslagna drag
  som man använder för dessa.

 165. Ungdomar...

 166. Dessa stiliseringar
  eller performanser-

 167. -har vissa funktioner i samtal.

 168. Men frågan är: Hur positionerar
  ungdomar med invandrarbakgrund sig-

 169. -i förhållande till den här praxisen?
  Vems röst är det?

 170. Den här stämpeln, "huono suomi",
  den känner man igen.

 171. Den har man använt länge.

 172. Först för den finska
  som svenskspråkiga pratade-

 173. -men nu betyder det-

 174. -alla slags
  inte fullkomligt nativ finska.

 175. Det är en massa karnevalisering
  och emancipation som pågår.

 176. De tar en pejorativ stämpel,
  stereotypi-

 177. -och förvandlar det
  så att det blir deras röst-

 178. -men det är inte så enkelt.

 179. Jag har ett exempel. Jag har
  inspelningar med en grupp flickor.

 180. De flesta är finskor
  och har finsk bakgrund-

 181. -och så finns det en
  med turkisk bakgrund.

 182. För dem är stiliserad "dålig finska"
  egentligen en gemensam "fun code".

 183. De positionerar sig-

 184. -på samma sida
  i förhållande till den här praxisen-

 185. -men plötsligt händer det-

 186. -att den turkiska flickans språk
  kallas dålig finska-

 187. -och jämförs med dessa praxisar.

 188. Detta leder till en lång förhandling
  och även konflikt-

 189. -och konflikten kan inte lösas
  förrän de är på samma sida igen-

 190. -i förhållande till dålig finska.

 191. Så det är inte så...

 192. Det är inte bara...

 193. Det är inte bara roligt,
  det är mycket sensibelt-

 194. -vem som gör dessa stiliseringar-

 195. -med vem och varför och så vidare.

 196. Vi har finskan, och så har vi
  stämpeln "oma kieli", "eget språk".

 197. För ungdomar är det ofta klart
  vad som är deras eget språk.

 198. Det är ett begrepp som betyder
  språket som föräldrar talar-

 199. -oberoende av
  om det är det starkaste språket.

 200. Det kan hända att de säger: "Jag
  kan inte vårt eget språk så bra."

 201. De har naturligtvis rätt
  till hemspråksundervisning-

 202. -men det finns
  några tekniska problem med det.

 203. Först så kan det hända att det är
  efter skoldagen i en annan skola.

 204. Ungdomar säger:
  "Det är för mycket. Jag orkar inte."

 205. Och som jag sa, så ville
  en flicka inte gå på arabiska-

 206. -för att läraren talade
  en helt annan dialekt.

 207. Vad gäller flerspråkighet i klass-
  rummet, så ser vi mycket tolerans.

 208. Konflikter uppstår sällan,
  och om de uppstår så löser man dem.

 209. Man använder ordbok,
  elever hjälper varandra-

 210. -och elever använder
  sitt språk för gemensamma mål-

 211. -och i vårt nya projekt
  så har jag också...

 212. MEN i vårt nya projekt
  har jag också iakttagit en viss oro-

 213. -för att prata
  sitt eget språk i klassrummet.

 214. Jag trodde först-

 215. -att det var för att det var pinsamt
  eller så, men så var det inte-

 216. -utan de är rädda för att nån annan
  som också pratar deras språk-

 217. -ska tycka att de pratar dåligt.

 218. De är rädda för att nån ska säga:
  "Nej, så säger man inte."

 219. Men det finns också
  en del glädje över flerspråkighet.

 220. Många säger att det skulle vara
  tråkigt om alla bara pratade finska-

 221. -och att det är bra och roligt
  att lära sig ord på andra språk.

 222. Vi har lyssnat på hur man pratar
  om flerspråkighet i allmänhet-

 223. -och det finns
  vissa kontroversiella diskurser.

 224. Till exempel finns det diskussioner-

 225. -kring om det
  över huvud taget är bra-

 226. -att tillåta andra språk
  i klassrummet eller i skolan.

 227. Det här är inte kompatibelt med
  idén om den språkmedvetna skolan.

 228. I handlingsplaner
  finns det en stark diskurs-

 229. -som hyllar
  flerspråkighet som förmögenhet-

 230. -men i andra diskurser ses diversitet
  som en grund till dåligt rykte-

 231. -och därför
  som nånting som inte borde betonas.

 232. Det här är en stark kontrovers.

 233. Här ser vi några bilder-

 234. -från vårt projekt.

 235. Vi har sysslat med olika alfabet.

 236. Här har vi gjort
  det kyrilliska alfabetet med klassen-

 237. -och de som redan känner till det
  och kan ryska har fått hjälpa till.

 238. Här har vi gjort
  ett hav med det arabiska alfabetet.

 239. Det går runt i hela skolan.

 240. Många klasser har också börjat säga
  "god morgon" på flera olika språk.

 241. Den här bilden är till exempel
  från en klass med femton olika språk.

 242. Femton olika språk varje morgon.
  Nån säger det, och de andra svarar.

 243. Så de kan redan "god morgon"
  på femton olika språk.

 244. Det är alltid nåt.

 245. Jag är övertygad om
  att det här lönar sig.

 246. Jag har sett hur gärna elever
  intar rollen som expert-

 247. -när det handlar om
  språk som de vet nåt om-

 248. -och lärarna säger att vissa elever-

 249. -har blivit mer säkra på sig själva
  i det här projektet.

 250. Vad jag också har sett i skolor
  där flerspråkighet är vardag är-

 251. -att det finns många goda praxisar
  som befordrar språkmedvetenhet-

 252. -och som vi alla kan lära oss nåt av-

 253. -också i enspråkiga
  eller mer homogena skolor.

 254. Tack.

 255. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vem är finskspråkig?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlands band till Sverige

Drygt en halv miljon svenskar har rötter i Finland. Här berättar Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige, om de ekonomiska, politiska och kulturella banden till Sverige. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

En språkresa till de finsk-ugriska rötterna

Språk handlar om identitet, menar Janne Saarikivi som här berättar om finskans djupa historiska rötter. Finskan, estniskan och ungerskan är annorlunda jämfört med de övriga europeiska språken. Finskan är ett eurasiskt språk som spreds österifrån via dagens Ryssland. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Stockholms finska kontakter

Historieprofessorn Marko Lamberg berättar om hur finländare flytt till Sverige i orostider för att söka skydd. På 1700-talet, under Stora ofreden, flydde tusentals finländare till Stockholm och under andra världskriget kom en ny våg med bland annat finska krigsbarn. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Migration från Finland till Sverige

Tuomas Martikainen delar erfarenheten av att ha sommarjobbat i Sverige med många andra finländare. Idag arbetar han på Migrationsinstitutet i Åbo och möter många av de 70 000 finländare som kom till Sverige under andra världskriget som krigsbarn med en lapp om halsen. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finskan under ett halvsekel

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Sverigefinsk musik under arbete

Ett samtal mellan musikerna Love Antell och Kaj Latvalehto. Båda har rötter i Finland vilket kommer till uttryck i deras skapande som mycket kretsar kring svårigheterna och styrkan med att leva med en mångkulturell bakgrund. Moderator: Alar Kuutmann. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlandssvenska - lika men olika

Antti Ylikiiskilä, professor vid Östra Finlands universitet, har gjort en omvänd resa jämfört med många av sina landsmän. Han har flyttat från Sverige till Finland för att söka sin identitet och hitta sina rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Språkande och kulturella vardagspraktiker

Läroplanen för grundskolan är tydlig och säger att oavsett skolform så ska alla svenska elever få undervisning om svenska minoriteter och deras kultur, språk, religion och historia. Men tyvärr är det lite si och så med det, inte bara i läroböcker utan också i klassrummen i den svenska skolan, menar forskaren Annaliina Gynne. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Medievärldens svenska och finska utmaningar

Den finska och den svenska medievärlden har mycket gemensamt. Båda är starka och har en stark närvaro av det tryckta ordet, av läsning och av skrivande, berättar Tom Moring, professor i journalistik med finlandssvenska rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finska serier på ett transnationellt fält

Hör serier hemma i en nationell kontext eller bygger de på en global, transnationell gemenskap? Serieforskaren Ralf Kauranen berättar om sin studie av äldre finländska serier där han hittar en påtaglig fosterlandskärlek samtidigt som serierna visar att det finska folket är en del av en global sfär av olika folk. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Textanalys med verbala fingeravtryck

När vi använder ett språk lämnar vi verbala fingeravtryck. Ulla Tiililä, docent vid Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, berättar om det språkliga detektivarbete hon har gjort i samband med brottsutredningar. Med hjälp av forensisk textanalys kan man till exempel urskilja textförfattarens kontext, stil, attityd eller bakgrund. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Språket i skollandskapet

Ett språklandskap är den offentliga miljöns språk, det som står på exempelvis skyltar, väggar och anslagstavlor. Detta språklandskap kan ibland spegla den rådande språkpolitiken och språket som används i offentlig miljö påverkar hur människor upplever platsen och sig själva. Inker-Anni Linkola medverkar i ett forskningsprojekt som har undersökt hur språket ser ut på några skolor i samiska områden i Norge. Här berättar hon om resultatet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.