Titta

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Om UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Ett seminarium som uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum. Föreläsningarna belyser olika aspekter av Finland idag och i historisk tid. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann : Medievärldens svenska och finska utmaningarDela
 1. Trots tidningarnas nedgång
  är de nordiska länderna i topp-

 2. -vad gäller publicering av tidningar
  per invånare.

 3. Jämfört med de andra talarna är jag
  den första som talar finlandssvenska.

 4. Jag vidhåller att säga "aderton"-

 5. -och jag talar om "vederlek".

 6. Jag säger att jag "kommer att gå",
  inte att jag "kommer gå".

 7. "So yesterday!"
  Alla mina svenska kompisar säger:

 8. "Så trevligt att höra nån tala
  så som svenska talades förr."

 9. Så nu får ni höra lite svenska
  så som svenska talades förr.

 10. Ämnet är medier, och medievärldens
  svenska och finska utmaningar.

 11. I linje med tidigare presentationer-

 12. -så ska jag börja med nånting som kan
  kallas en historisk tillbakablick.

 13. Finska och svenska medievärlden...

 14. Eller den svenska och den finska
  medievärlden har mycket gemensamt.

 15. De är för det första väldigt starka-

 16. -och har och har haft en stark
  närvaro av det tryckta ordet-

 17. -och av läsning och av skrivande.

 18. Där finns förstås Martin Luther
  i bakgrunden och sen Gustav Vasa-

 19. -och Västerås riksdag 15-18 juni
  1527.

 20. Det här presenteras som
  en sorts nationalstatshandling-

 21. -för en nationalstat i vardande-

 22. -då Gustav Vasa var med om
  att genomföra reformationen-

 23. -och också att "knycka"
  kyrkans egendom-

 24. -och göra den till
  en del av monarkins egendom-

 25. -och kanske till statsegendomen.

 26. Drottning Kristina
  grundar tidningsvärlden 1645.

 27. Axel Oxenstierna var inblandad-

 28. -men man kan kalla det
  ett storverk av en kvinna-

 29. -världens första tidning-

 30. -eller den första
  fortfarande nu levande tidningen-

 31. -i form av
  Post- och Inrikes Tidningar-

 32. -som alltså började utkomma 1645.

 33. Med ett postväsende som transport-
  erade tidningar över enorma avstånd.

 34. Bilden av ett ödsligt landskap...

 35. Det är Kautokeino i Norge,
  men kunde vara finska Lappland.

 36. Det kanske är en del av
  det nordiska mentala landskapet.

 37. Det kan förklara vårt läsintresse:
  långa vintrar och långa avstånd.

 38. Det fanns ganska lite att göra
  under långa nätter-

 39. -framför allt om man tyckte-

 40. -att det här med läskunskap
  var nåt som man hade satsat på.

 41. Man hade gått sin konfirmations-
  utbildning och varit med i projektet-

 42. -att skapa en läsande allmänhet.

 43. Det bidrog till
  en stark tidningspress-

 44. -och till ett starkt nationellt
  mediesystem i Sverige och i Finland.

 45. Och Finland var en del av Sverige.
  Finland var inte ett lydland-

 46. -utan en del av det svenska riket
  ända till 1807-

 47. -då konflikterna med Ryssland ledde
  till att samhörigheten upphörde 1809.

 48. Här har vi en annan sedel,
  det är Anders Chydenius, komminister.

 49. Hans jubileumsår firades förra året.

 50. Då firade vi 250-årsjubileet-

 51. -av tryckfriheten,
  pressfriheten och yttrandefriheten.

 52. I Finland talar man inte längre om
  tryckfrihet utan bara yttrandefrihet-

 53. -men det är i grunden samma sak.
  Offentlighetsprincipen är med där.

 54. Det här har bidragit till att
  de här nordiska länderna har fått-

 55. -en så stark medienärvaro
  och ett så starkt medieinflytande-

 56. -och har blivit en modell för
  yttrandefrihetstänkande i världen.

 57. Trots tidningarnas nedgång
  och trots allt det här-

 58. -är de nordiska länderna i topp-

 59. -när det gäller publicering av
  tidningar per invånare-

 60. -och vad gäller läsning och bruk av
  tryckta medier. Det var bakgrunden.

 61. Chydenius var ju själv inte med om
  det där beslutet-

 62. -för han hade blivit sparkad
  från prästeståndet-

 63. -för att han hade utnyttjat lite
  för mycket av sin yttrandefrihet-

 64. -innan yttrandefriheten
  egentligen hade trätt i kraft.

 65. Nu går vi över till den finska sidan.

 66. Det här Johan Vilhelm Snellman-

 67. -född den 12 maj 1806.

 68. Vad säger den 12 maj er i dag?

 69. Pirkko, har du nån association till
  den 12 maj? Vad är det?

 70. Det är alltid nån fest den 12 maj.

 71. Det är finskhetens dag. I dag
  firar vi finskhetens dag i Finland.

 72. Suomalaisuuden päivä.
  Det är efter Snellmans födelsedag.

 73. Det är alldeles rätt som Pirkko sa.

 74. Han grundade Saima som riktade sig
  till en svensk publik-

 75. -men även Maamiehen ystävä-

 76. -en jordbrukartidning som var den
  första tidningen på finska i Finland.

 77. Det gjorde han alltså år 1844-

 78. -långt före språkförordningen
  som Antti talade om tidigare.

 79. Och det här var ju en stor sak.

 80. Det som folk kanske inte är
  så medvetna om-

 81. -är att Snellman jobbade på svenska.

 82. Han var finskhetsivrare och betydande
  för grundandet av en finsk nation.

 83. Det var i hans och hans kollegors
  hegelianska tänkande-

 84. -som tanken om den herderska
  nationalstaten kom att rota sig.

 85. Då var ju Finland inte längre
  en del av Sverige.

 86. Finland var då ett storfurstendöme
  under tsarens överhöghet.

 87. Och då kommer ju de här
  intressanta citaten-

 88. -av A.I. Arwidsson och andra:

 89. "Svenskar är vi inte, ryssar vill vi
  inte bli, så låt oss vara finnar."

 90. Det här ledde till en stark konflikt-

 91. -som gjorde att det utvecklades
  många tidningar på 1870-talet.

 92. De flesta finlandssvenska tidningarna
  i dag-

 93. -har sina rötter kring 1864-1870.

 94. Bara en dagstidning i Finland-

 95. -har grundats efter år 1900.

 96. Det är tidningen Nya Åland som var
  en avknoppning av tidningen Åland.

 97. Alla andra har rötter i 1800-talet.

 98. Det är intressant att tänka på
  vilket långt perspektiv vi har.

 99. Efter Snellman utvecklades
  den finska tidningspressen snabbt-

 100. -och redan vid sekelskiftet-

 101. -var nog de finska tidningarna
  dominerande i det finska mediefältet-

 102. -som sen kom att fördjupas
  och vidareutvecklas via radion-

 103. -som liksom i Sverige utvecklades som
  en public service-institution.

 104. Med en finsk dominans, men hela tiden
  med ett svenskt programinnehåll.

 105. I Sverige kom radion att utvecklas
  ungefär vid samma tider.

 106. Så småningom fick också den finska
  minoriteten i Sverige en plats i-

 107. -det svenska medieutbudet,
  men det kom väl lite senare.

 108. Det intressanta var i varje fall-

 109. -att parallelliteten mellan de två
  länderna har haft stor betydelse.

 110. Den gemensamma grundläggande kulturen
  har etablerat ett liknande medietänk-

 111. -en liknande mediekultur redan från
  väldigt, väldigt tidig medietid-

 112. -ganska snabbt efter den så kallade
  gutenbergska revolutionen.

 113. Nu tar vi ett tidshopp
  på ungefär hundra år.

 114. Då kommer vi till Kautokeino
  uppe i norr-

 115. -där min kollega Lia Markelin
  och jag kommunicerar med varandra-

 116. -och det på det moderna sättet.

 117. Det här har ändrat otroligt mycket.

 118. Så här gör inte bara Lia Markelin
  och jag, utan ni alla.

 119. Framför allt om ni är under 45 år.

 120. Då använder ni papperstidningar
  i väldigt liten utsträckning.

 121. Ni går i hög grad in i ert
  mediebeteende via en datorskärm-

 122. -eller via er television, eller
  eventuellt radion via bilradion.

 123. Det här har gått så långt att vissa
  tidningar, som Hufvudstadsbladet-

 124. -har undersökt sin publik och sett-

 125. -att prenumeranternas medelålder är
  högre än medellivslängden i Finland.

 126. Prenumeranterna av papperstidningen.

 127. Det är lite absurt,
  men har gått jättesnabbt.

 128. Nu ska resten av min föreläsning...

 129. Det är inte mycket kvar, men resten
  ska handla om steget ut i det okända-

 130. -från Gutenbergs trygga värld.

 131. Ingela Wadbring leder numera Nordicom
  vid Göteborgs universitet.

 132. Hon har varit professor
  i journalistik och mediekunskap-

 133. -och forskat kring det här.

 134. Hon konstaterar i en artikel
  i Medievärlden premium-

 135. -att babyboom-generationen
  läste tidningar väldig aktivt.

 136. Det är den generation som är ungefär
  två år äldre än jag, och jag är 65.

 137. I babyboom-generationen läste 74 %
  tidningen dagligen då de var 30 år.

 138. Siffran för 30-åringar i dag är 40 %.

 139. Av dem läser 15 procentenheter
  tidningen bara digitalt.

 140. Alltså har vi ungefär 25 % kvar
  som läser tidningen på papper.

 141. Alltså den generation
  som är 30 år i dag.

 142. Om vi går lite längre ner i
  åldersklass blir det intressant.

 143. Jag har just haft en forskandestudent
  som undersökte tidningsläsning-

 144. -i Österbotten
  och det gällde då Vasabladet.

 145. Hon undersökte människor i
  ålderskategorin 20-25-åringar.

 146. De tycker att tidningen är viktig och
  att den kopplar dem till det lokala.

 147. De skulle vilja ha papperstidningen,
  men de använder den inte.

 148. Den motsvarar inte deras beteende.
  Den finns som en ideologi och en idé-

 149. -som en längtan till nånting
  som fanns i deras barndom-

 150. -men som de själva inte längre
  har med sig i vardagen.

 151. Men de har idén om papperstidningen.

 152. Sen har jag och Katarina Graffman
  tittat på unga finlandssvenskar.

 153. Katarina har gjort samma sak
  i Sverige och nått samma resultat.

 154. Då har hon undersökt 14-16-åringar.

 155. Vi gjorde även det i Helsingfors.

 156. De längtar inte
  efter papperstidningen.

 157. Då är man inte längre i
  lokalsamfundet.

 158. Jo, man är bland sina klasskamrater
  och i kompisgängets sociala nätverk-

 159. -men om man går till media, väljer
  man lika gärna Aftonbladet i Finland-

 160. -som Washington Post
  eller New York Times.

 161. Man bryr sig ganska lite om
  det traditionella medielandskapet-

 162. -och som kopplar ihop oss
  till en lokal närvaro.

 163. På engelska heter det "community".

 164. "Samfund" eller "samhällelighet".

 165. I den gamla världen var det en
  församling med religiösa förtecken.

 166. Men under en viss tid samlade man sig
  kring tidningar och medier-

 167. -och i dag börjar man samla sig kring
  sociala nätverk via mobila apparater-

 168. -och då talar vi uttryckligen om
  mobiltelefonen.

 169. Om vi då tittar på vad som händer,
  och tar ett alldeles vanligt hem-

 170. -och ser på hur det såg ut förut.

 171. Då låg en tidning på bordet, och den
  hade ett språk och en tillgänglighet-

 172. -som gjorde att när man ville veta
  vad som kom på tv-

 173. -eller när man ville titta
  hur det gick i nån sportmatch-

 174. -eller läsa nyheter,
  så var det bara att öppna tidningen.

 175. Och då kom det på det egna språket
  och utifrån den egna kulturen.

 176. I dag ligger en sån där i stället.

 177. Den öppnar ju hela världen för dig.

 178. Men du knappar in din egen värld.

 179. Du knappar inte in den kollektiva
  värld som finns samlad i tidningen.

 180. Den här kulturella förändringen
  är enorm.

 181. Den kommer att ändra vår tillvaro
  på djupet.

 182. Det här skulle jag kanske kalla för
  de utmaningar som vi har-

 183. -i den svenska och finska världen,
  och de utmaningarna är gemensamma.

 184. Då talar vi om nationerna som helhet.
  Sen kan vi se på minoritetskulturer.

 185. Det är lite speciellt.

 186. Katarina Graffman
  och jag skrev artikeln:

 187. "Språken som internet skulle rädda."

 188. Då tittade vi på svenskan i Finland-

 189. -och på de samiska språken
  uppe i norr.

 190. Vi har varit i Skottland
  och tittat på skotsk gaeliska.

 191. Det visar sig att unga rör sig långt
  utanför sina egna grundkulturområden.

 192. Minoritetsspråkstalare i dag är inga
  fattiglappar i världens marginal.

 193. De går egentligen i en gräddfil
  för att de är trespråkiga.

 194. Finnarna i gemen är tvåspråkiga, det
  är finska och engelska som gäller.

 195. För svenskarna är det svenska
  och ännu mera engelska som gäller.

 196. Trespråkigheten är reserverad för
  dem som har ett annat modersmål-

 197. -eller ett annat språk i hemmet.

 198. Och det här betyder
  nåt ganska intressant.

 199. Den övre stapeln som ni ser-

 200. -är mediebeteende hos
  svenskspråkiga finländare.

 201. De delar sig i tre grupper:
  svenska, finska och engelska.

 202. Och det är vad man i huvudsak
  använder på internet.

 203. Den undre stapeln visar samma
  beteende hos de finskspråkiga.

 204. Där är det finska och engelska,
  och svenska saknar betydande närvaro.

 205. På internet använder människor
  som tillhör majoritetsspråket-

 206. -majoritetsspråket och lite engelska.

 207. Minoritetsspråkstalarna
  splittrar sig på tre språk.

 208. Det gäller även för
  unga finlandssvenskar på nätet-

 209. -framför allt när det gäller
  browsing och sociala medier.

 210. Då dominerar engelskan,
  det är det gröna strecket.

 211. Svenskan, som är det röda strecket
  kommer långt under-

 212. -och stiger först när man talar om
  att aktivt använda det egna språket.

 213. Det gäller unga i åldersgruppen
  sen skolålder till tidig studieålder.

 214. Det finska kommer ganska lågt.

 215. Vi tittade även i Transsylvanien.

 216. Där talar många ungersk,
  och vi såg på de ungerskspråkiga.

 217. Ungerskan och engelskan balanserar
  bra, men engelskan kommer in starkt.

 218. Det här är ju jätteintressant
  och det gäller unga människor.

 219. Vad betyder det här i praktiken?

 220. Det finnas ruskiga prediktioner-

 221. -som handlar om hur språken stöds
  av det digitala.

 222. EU-språk som stöds digitalt
  enligt Georg Rehm-

 223. -från Deutsches Forschungszentrum
  für Künstliches Intelligenz-

 224. -som höll en presentation för Europa-
  parlamentets forskningsorganisation-

 225. -i början av året.

 226. Han konstaterar att språk
  som i dag stöds utmärkt digitalt-

 227. -finns egentligen inte. Det enda
  språk som stöds väl är engelskan.

 228. Såna som skulle få moderat stöd
  är oftast stora språk.

 229. Finskan är med under stöd för tal-

 230. -men inte på avancerade nivåer som
  textanalys och maskinöversättning.

 231. Svenskan och finskan kommer in
  på textanalys under fragmentarisk.

 232. Svenskan kommer också in
  när det gäller talstöd.

 233. De andra språken har svagt eller
  obefintligt stöd av digital teknik.

 234. Det har lett till
  skrämmande prediktioner.

 235. Andras Kornai har skrivit artikeln
  "Digital language death".

 236. Av dagens 7 000 språk brukar man säga
  att 2 500 klarar sig i framtiden.

 237. Men han kallar det en överdrift.

 238. Mindre än 5 % av alla språk,
  alltså 250-350 språk-

 239. -kommer att ta steget in i
  den digitala världen.

 240. "We present evidence of a die-off
  caused by the digital divide."

 241. "Vi presenterar bevis,
  eller underlag för"-

 242. -"att det blir en massiv språkdöd
  p.g.a. den digitala utvecklingen."

 243. Trespråkiga minoritetsspråkstalare...

 244. Vi har talat om finlandssvenskarnas
  benägenhet att flytta till Sverige.

 245. Samerna upplever samma problem.

 246. Många i Norge, Finland och Sverige
  flyttar till landets huvudstad.

 247. De åker till New York och Geneve-

 248. -och dit deras kunskaper efterfrågas.

 249. De är kanske 100 000,
  det räcker inte så långt.

 250. Det här kallar vi för "motilitet".

 251. Den här bilden är av Henrika Lax.

 252. Jag kallar den för
  "Den förvånade spermien".

 253. "Motilitet" kommer från biologin,
  från förmågan att röra sig.

 254. Dagens minoritetsspråks-unga
  har en stor förmåga att röra sig.

 255. Så det nya systemet
  och den nya världen-

 256. -kan leda till en snabb åderlåtning
  av minoritetsspråken-

 257. -på grund av talarnas kompetenser.

 258. Då kan man säga att det inte är ett
  problem. De mår ju bra och har jobb.

 259. Men man kanske också ska tänka på
  vad kulturen och de äldre förlorar-

 260. -och vad blir det för förutsättningar
  för att fortsätta den här världen-

 261. -om man inte har ett stöd för språket
  i den egna omgivningen-

 262. -och om inte språket stöds av
  ett fungerande mediesystem-

 263. -som kommunicerar inom kulturerna.

 264. Ingen har lyckats lösa ekvationen.
  Vi står inför hoppet ut i det okända.

 265. Vi löper stor risk att trilla ner i
  vattnet och eventuellt drunkna.

 266. Samtidigt som vi vet att internet
  innehåller en enorm potential-

 267. -för att skapa kulturer,
  hålla kontakter och stödja språk.

 268. Men hur förverkligas det här?

 269. Det beror på det stöd som stater ger,
  på hur språkteknologi utvecklas-

 270. -och på hur medierna upprätthåller
  sina innehåll på de olika språken.

 271. Finska i Sverige, svenska i Finland,
  samiska, romska språk, och så vidare.

 272. Min vän och kollega Charles Husband-

 273. -brukar avsluta med detta citat.

 274. Den är den här formen av
  positiv diskriminering som krävs-

 275. -om vi ska kunna upprätthålla den
  diversitet och mångfald vi har i dag.

 276. Det var vad jag ville säga. Tack.

 277. Textning: Maria Isacsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Medievärldens svenska och finska utmaningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den finska och den svenska medievärlden har mycket gemensamt. Båda är starka och har en stark närvaro av det tryckta ordet, av läsning och av skrivande, berättar Tom Moring, professor i journalistik med finlandssvenska rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Information och media > Massmedia
Ämnesord:
Finland, Masskommunikation, Massmedia
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlands band till Sverige

Drygt en halv miljon svenskar har rötter i Finland. Här berättar Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige, om de ekonomiska, politiska och kulturella banden till Sverige. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

En språkresa till de finsk-ugriska rötterna

Språk handlar om identitet, menar Janne Saarikivi som här berättar om finskans djupa historiska rötter. Finskan, estniskan och ungerskan är annorlunda jämfört med de övriga europeiska språken. Finskan är ett eurasiskt språk som spreds österifrån via dagens Ryssland. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Stockholms finska kontakter

Historieprofessorn Marko Lamberg berättar om hur finländare flytt till Sverige i orostider för att söka skydd. På 1700-talet, under Stora ofreden, flydde tusentals finländare till Stockholm och under andra världskriget kom en ny våg med bland annat finska krigsbarn. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Migration från Finland till Sverige

Tuomas Martikainen delar erfarenheten av att ha sommarjobbat i Sverige med många andra finländare. Idag arbetar han på Migrationsinstitutet i Åbo och möter många av de 70 000 finländare som kom till Sverige under andra världskriget som krigsbarn med en lapp om halsen. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finskan under ett halvsekel

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Sverigefinsk musik under arbete

Ett samtal mellan musikerna Love Antell och Kaj Latvalehto. Båda har rötter i Finland vilket kommer till uttryck i deras skapande som mycket kretsar kring svårigheterna och styrkan med att leva med en mångkulturell bakgrund. Moderator: Alar Kuutmann. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlandssvenska - lika men olika

Antti Ylikiiskilä, professor vid Östra Finlands universitet, har gjort en omvänd resa jämfört med många av sina landsmän. Han har flyttat från Sverige till Finland för att söka sin identitet och hitta sina rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Språkande och kulturella vardagspraktiker

Läroplanen för grundskolan är tydlig och säger att oavsett skolform så ska alla svenska elever få undervisning om svenska minoriteter och deras kultur, språk, religion och historia. Men tyvärr är det lite si och så med det, inte bara i läroböcker utan också i klassrummen i den svenska skolan, menar forskaren Annaliina Gynne. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Medievärldens svenska och finska utmaningar

Den finska och den svenska medievärlden har mycket gemensamt. Båda är starka och har en stark närvaro av det tryckta ordet, av läsning och av skrivande, berättar Tom Moring, professor i journalistik med finlandssvenska rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finska serier på ett transnationellt fält

Hör serier hemma i en nationell kontext eller bygger de på en global, transnationell gemenskap? Serieforskaren Ralf Kauranen berättar om sin studie av äldre finländska serier där han hittar en påtaglig fosterlandskärlek samtidigt som serierna visar att det finska folket är en del av en global sfär av olika folk. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Grävande samarbete i Panamadokumenten

370 journalister från 78 länder arbetade tillsammans i över åtta månader för att granska 11 miljoner dokument som kom att heta Panamadokumenten. I en värld där pengar, företag och personer är verksamma globalt måste även undersökande journalister vara det. Här berättar några framstående journalister i denna undersökning om hur arbetet gick till. Medverkande: Mar Cabra, Helena Bengtsson, Joachim Dyfvermark och Johannes Kristjansson. Moderator: Fredrik Laurin. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning