Titta

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Om UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Ett seminarium som uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum. Föreläsningarna belyser olika aspekter av Finland idag och i historisk tid. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann : Finska serier på ett transnationellt fältDela
 1. Serieskapare, -läsare, -utgivare,
  -kritiker o.s.v. delar-

 2. -en transnationell estetisk vision.

 3. Den visionen är grunden för
  en gemenskap.

 4. Mitt föredrag handlar om var serier
  hör hemma. I en nationell kontext-

 5. -eller i nåt annat. Många av er
  känner säkert igen termen i rubriken.

 6. Föreställda gemenskaper
  är en definition-

 7. -från historikern och sydostasien-
  experten Benedict Anderson.

 8. Eftersom nationen är så stor
  att vi inte kan känna alla-

 9. -krävs nåt annat för att hålla upp
  gemenskapen. Där är medier viktiga.

 10. Min rubrik antyder att den nationella
  gemenskapen inom serievärlden-

 11. -kanske konkurrerar med andra sorter
  av transnationella gemenskaper-

 12. -som inte bygger på en nationell
  gemenskap. Det som en introduktion.

 13. Då vi nu firar 100 år av Finland
  fick det mig att tänka på-

 14. -att för några år sen firade vi
  100 år av finländska serier.

 15. Det var ett firande
  som föregick 2011 i Finland.

 16. För 1911 publicerades "Professori
  Itikaisen tutkimusretki".

 17. "Professor Itikainens forskningsresa"
  av Ilmari Vainio.

 18. Den här publikationen ansågs vara
  den första finländska serien-

 19. -i albumform. Det hade utkommit
  skämtteckningar redan tidigare-

 20. -och kanske också seriealbum före det
  här. Men man ansåg i Finland 2011-

 21. -att det här är en bra möjlighet
  att höja statusen på serier-

 22. -och få uppmärksamhet åt serier, som
  kanske saknat legitimitet som konst.

 23. Det firades med utställningar-

 24. -och bl.a. en frimärksutgivning
  med finländsk seriehistoria.

 25. Det kan väl kallas en legitimering
  av seriemediet i allra högsta grad.

 26. Jag ska genom några nedslag
  och kanske åsnebryggor-

 27. -säga nånting
  om förhållandet mellan-

 28. -nationell tillhörighet och det
  transnationella i finsk seriekultur.

 29. Första nedslaget är "Professor
  Itikainens forskningsresa".

 30. Här har vi fyra sidor. Ett album
  där varje sida består av en ruta.

 31. Det här är en klassisk, komisk resa-

 32. -där professor Itikainen och hans
  kompanjoner kaptenen och matrosen-

 33. -tar sig ut med skeppet "Suomi"
  som ni ser uppe i vänstra hörnet.

 34. De beger sig i väg från Helsingfors
  och säger "hyvästi Suomi".

 35. De sitter på fartyget "Suomi". De
  tar sig till ekvatorn och förliser.

 36. De hamnar på den afrikanska kusten.
  Största delen av seriealbumet-

 37. -beskriver hur professorn
  blir tagen till fånga av kannibaler-

 38. -och räddad av sina kompanjoner...

 39. ...varefter de flyr genom en vulkan
  - där finns monster - till Kina-

 40. -där de kommer upp genom en brunn.

 41. Från Kina fortsätter färden med
  en ballong till Nordpolen-

 42. -där de faller av på ett isflak,
  varefter de stiger på en ö-

 43. -som visar sig vara en val.

 44. Från den här valryggen blir de
  räddade av ett finskt valfångstskepp-

 45. -som tar dem till Helsingfors.

 46. Det ser man i den här sista rutan
  nere till höger, där de ropar till:

 47. "Leve Helsingfors, leve Finland!
  Igen är vi hemma!"

 48. Man kan säga att...även om national-
  staten Finland inte ännu finns-

 49. -finns nationsbygget och en process
  i serien verkligen med den här...

 50. Historien är inramad av Finland
  och Helsingfors-

 51. -och "leve Finland"-ropen. Här finns
  en påtaglig fosterlandskärlek.

 52. Seriealbumet visar också hur finska
  folket är en del av en global sfär-

 53. -av olika folk.
  Samtidigt är det en bild av-

 54. -en transnationell resa
  där forskningsresanden under resan...

 55. ...tar sig över planeten
  och reser transnationellt.

 56. Utan att bry sig om nationsgränser-

 57. -och genom sammanhang för att komma
  hem. Tematiken är transnationell.

 58. Samtidigt är det här seriealbumet-

 59. -i högsta grad transnationellt
  på det viset att det har förebilder.

 60. T.ex. i schweizaren Rodolphe Töppfers
  "L'histoire de monsieur Cryptogame"-

 61. -från 1843, eller Fritz von Dardels-

 62. -"Familjen Tutings resa till Bomar-
  sund", som också avbildar en resa.

 63. Så på det viset
  är Ilmari Vainios seriealbum-

 64. -i allra högsta grad icke-finskt
  i sina inspirationsformer.

 65. Även om Vainios album
  kan betraktas som transnationellt-

 66. -används epitetet transnationell
  seriekultur mer för att beskriva-

 67. -dagens seriekultur.

 68. Ett känt uttalande
  från serieforskningen-

 69. -är Bart Beatys uttalande
  ur boken "Unpopular Culture"-

 70. -som analyserar olika trender
  inom europeiska serieutgivning.

 71. En trend som han lyfter fram är ökade
  kopplingar mellan globalt och lokalt.

 72. En ökad internationalisering,
  kan man säga. Han säger-

 73. -att det resulterat i "shared trans-
  national aesthetic disposition".

 74. D.v.s. att serieskapare, -läsare,
  -utgivare, -kritiker o.s.v. delar-

 75. -en transnationell, estetisk vision.

 76. Och den visionen är grunden för
  en gemenskap i högre grad-

 77. -än den nationella bindningen.
  Så i stället för att vara finländare-

 78. -svenskar eller fransmän
  är de gemensamt seriefolk.

 79. De bildar
  en transnationell gemenskap-

 80. -där det nationella är
  bortraderat på nåt vis.

 81. I vilken grad finns de olika sakerna?

 82. Det finns säkert nationella
  bindningar fortfarande.

 83. Oberoende upprätthålls
  den transnationella seriegemenskapen-

 84. -bl.a. av att människor reser.
  Det har vi hört i dag.

 85. Folk reser mellan Finland
  och Sverige. Även seriefolk gör det.

 86. De reser av olika orsaker.

 87. För att de har hittat kärleken
  eller till Angoulème-

 88. -som är ett serieutbildnings-mecka-

 89. -eller så åker de till Malmö
  för att skaffa sig serieutbildning-

 90. -eller på konstnärsresidensvistelser
  på olika ställen-

 91. -eller besöker seriefestivaler-

 92. -som kan anses vara en seriekulturens
  transnationella "hubs"-

 93. -där folk möts gränsöverskridande.

 94. Utöver folk är det förstås serierna
  som reser, genom översättningar-

 95. -och genom att de sprids
  på olika sätt.

 96. Internet är en ny källa
  för den här spridningen.

 97. Kalle Anka-bilderna påminner om
  att den seriekultur som jag talar om-

 98. -den transnationella, som är mer
  avantgarde och en subkultur-

 99. -inte handlar om pengar. Det är
  väldigt små pengar det rör sig om.

 100. Det kan finnas förhoppningar om-

 101. -att serieskapare också ska innebära
  arbetstillfällen i Finland t.ex.

 102. Därför har man stött översättningen
  av finska album till franska.

 103. Men på det hela är transnationell
  seriekultur ett smalt fält-

 104. -där det inte finns mycket pengar.
  Men vi har en lukrativ seriekultur-

 105. -där det transnationella
  också verkar.

 106. Kari Korhonens
  "Kalle Anka"-historier över-

 107. -hur Kalle, Joakim och brorsönerna
  reser i Finland är ett exempel på-

 108. -att amerikansk populärkultur
  landstigit i Finland.

 109. En finländsk tecknare tecknar dem
  i bl.a. Åbo, som i rutan här.

 110. Den visar Aura å i flygbild.

 111. Den transnationella seriekulturen
  syns även i teman.

 112. T.ex. i reseberättelser.

 113. Ett kort exempel från kopplingen
  Finland-Sverige i seriekulturen.

 114. Vi har Henri Gylander
  som är född i Helsingfors-

 115. -och bosatt i Göteborg, och utgiven
  på finska och svenska i original.

 116. Hans album presenteras inte som
  översättningar på nåt av språken.

 117. På det viset har han inget hemland.

 118. Åtminstone inte tack vare kopplingen
  nation/språk.

 119. Hans första seriealbum var nominerat
  för Sarjakuva-Finlandia-priset-

 120. -som är ett av två stora priser
  som ges i seriesammanhang i Finland-

 121. -och som uttryckligen ges "en inhemsk
  skapare för ett förtjänstfullt verk".

 122. Så en serieskapare bosatt i Sverige
  gav ut ett seriealbum på finska.

 123. Det betraktades ändå som inhemskt.

 124. Även om här finns
  nåt glapp i identiteten-

 125. -att han inte kan sägas vara entydigt
  svensk eller finsk medborgare-

 126. -var det inget problem i serie-
  kulturen. Ett exempel på en resande.

 127. Den här bilden är ur hans
  serienovell "På tal om skönhet"-

 128. -som handlar om ung kärlek
  och ungas diskussioner om skönhet.

 129. Den finns på svenska i samlingen
  "Livet före döden" utgiven 2015.

 130. Jag vet inte om ni ser vad han säger.

 131. Unga Henka är nånstans i Sverige-

 132. -på nåt slags religiöst ungdomsläger.
  Från Helsingfors och dit.

 133. Han säger till en flicka på lägret:
  "Hela ditt land känns rätt magiskt."

 134. "I går när jag åkte tåg genom Sverige
  var jag trollbunden av landskapet."

 135. "Fastän allt är nytt
  känns det som om man hittat hem."

 136. Det visar sig att den unga Henka så
  småningom flyttar till Sverige också.

 137. Men om Henri Gylander är en resande
  människa... Resande texter?

 138. Vi har talat mycket om språk i dag.
  En absolut central nyckel-

 139. -i hur serier sprids
  är flerspråkighet.

 140. Det kopplas starkt till
  det finländska seriefältet.

 141. Finländska serier ges ofta ut
  på flera språk samtidigt.

 142. Ett seriealbum på finska innehåller
  också ofta en engelsk översättning.

 143. Det är uttryckligen kombinationen
  finska/engelska som gäller.

 144. Uppe till höger har vi en sida
  ur Aino Sutinens reseserie-

 145. -"Taksi Kurdistaniin".

 146. Det syns inte här-

 147. -men i nedre marginalen
  finns en liten text.

 148. Det är en engelsk översättning.

 149. Det här betraktas som en finländsk
  innovation inom seriepublicering.

 150. Om det är en finländsk innovation
  kan man förstås diskutera.

 151. En annan strategi för att presentera
  en serie flerspråkigt-

 152. -är att fylla en pratbubbla
  med flera språk.

 153. I seriealbumet "Suomusume" finns
  dialogen både på japanska och finska.

 154. Det här är ett annat exempel på
  att presentera en serie flerspråkigt.

 155. Översättningar kan också finnas
  i bilagor. Men det är ett tecken på-

 156. -att den finska seriekulturen
  försöker hitta läsare på andra håll.

 157. Det handlar om små mängder folk.
  En upplaga på några hundra i Finland.

 158. Då är det trevligt om man hittar
  några hundra läsare till i världen.

 159. På det viset kan man säga att här
  finns ett ekonomiskt intresse också.

 160. Resten av tiden ska jag ägna åt
  ett exempel på-

 161. -att serier innehåller
  transnationella teman-

 162. -att seriefolk reser i världen och
  att serier publiceras flerspråkigt.

 163. Det här är Katja Tukiainens "Postia
  Intiasta" eller "Post from India".

 164. Katja Tukiainen är en finsk
  seriekonstnär, född c:a 1970 kanske-

 165. -som i dag kanske är mer känd
  som bildkonstnär-

 166. -men som har varit en viktig del av
  den finska serieboomen från 90-talet.

 167. En boom som innebär ökade mängder
  kvinnor bland serieskaparna.

 168. Att en grabbig seriekultur
  har blivit mer jämställd.

 169. Hon är också ett exempel på
  självbiografins-

 170. -och reseberättelsens närvaro.

 171. Många av hennes serier handlar om
  en Katja-

 172. -som läsaren nog antar bygger på
  Katja serieskaparen.

 173. "Postia Intiasta" bygger på
  hennes resa till Indien-

 174. -som uttryckligen handlar om
  vad serieskapare gör.

 175. Hon är aktiv i föreningen
  World Comics Finland-

 176. -som är en förening som skolar...
  En förening i utvecklingssamarbete-

 177. -som har som syfte att skola
  aktivister av olika slag-

 178. -och tecknare i olika delar av
  världen i att skapa serier.

 179. Katja har åkt till Indien
  som en del av ett projekt-

 180. -att skola indiska aktivister
  i att skapa serier.

 181. Det sysslar den här föreningen med.

 182. Samtidigt är det en reseberättelse
  där hon beskriver vistelsen i Indien.

 183. Dels är det arbetet med
  att skola indiska aktivister-

 184. -dels är det en yogaresa.
  Episoderna som hon beskriver-

 185. -handlar om magbesvär och incidenter
  som är bekanta för alla resenärer-

 186. -så det är inte alltid så specifikt
  att det skulle handla om hennes jobb.

 187. Här är en typisk sida ur hennes
  album. Det är en dagboksform på det.

 188. Rubriken på boken antyder
  att det också är en brevbok-

 189. -om den indiska vistelsen.

 190. Så varje sida börjar med en datering.

 191. Sen kommer en berättande text
  i början och slutet.

 192. Här är det berättande text på finska,
  sen dialog med en riksha-chaufför-

 193. -som fungerar på engelska. Hon syns
  i backspegeln och talar engelska-

 194. -medan chauffören svarar på
  ett indiskt språk. Hindi antagligen.

 195. Den här serien beskriver ett miss-
  förstånd. Hon har velat till...

 196. ...en organisk... En grönsaks...
  Vad heter det? Ett grönsakstorg.

 197. Han tar henne till nån konstskola.
  Ett lyckat missförstånd enligt henne.

 198. Mycket av reseberättelsen
  beskriver språkliga förhållanden.

 199. Hon beskriver också autentiskt
  att indier talar indiska ibland.

 200. När hon talar med finska bekanta
  talar hon finska.

 201. Albumets språkliga dimension
  beskriver de verkliga händelserna-

 202. -och de språkrelationer
  som hon varit inblandad i.

 203. Här har vi en sida från
  översättningsbilagan som visar-

 204. -att i slutet av albumet finns det
  en översättning till engelska.

 205. Man har försökt nå läsare
  utöver de finsktalande läsarna.

 206. I det här albumet fungerar
  flerspråkigheten på flera sätt.

 207. Den engelska översättningen
  är en strategi-

 208. -för att försöka nå en läsekrets
  utöver den finsktalande.

 209. Samtidigt bygger seriens trovärdighet
  på... Den ökar på trovärdigheten-

 210. -att hon avbildar Indien
  som flerspråkigt-

 211. -och sin kommunikation med andra
  nationaliteter på olika språk-

 212. -som läsaren då kan anta
  har skett på riktigt också.

 213. Den uppmärksamme
  såg kanske på skärmen-

 214. -det sanskritiska aum-tecknet.

 215. Det som ser ut som ett guldornament.

 216. Det binder seriehistorien till
  en hinduistisk religiös tradition.

 217. Det har jag inte gått in på mer.

 218. Humorn i serien är ofta kopplad till-

 219. -att hon nedvärderar eller håller
  en ironisk distans till sig själv.

 220. Som i det här fallet
  där hon ska ge utvecklingsbidrag.

 221. Hon erbjuder sig att skriva en skylt
  åt en person som erbjuder massage.

 222. Hon skriver fel om och om igen.

 223. Så hennes kunskap i att ge utveck-
  lingshjälpen är inte fungerande.

 224. Hon har en viss ironisk distans
  till sig själv-

 225. -och sitt förhållande till
  den s.k. andra.

 226. Den här distansen
  kan man kanske säga-

 227. -också finns i hennes relation till
  det nationella.

 228. Precis som professor Itikainen
  anländer till Finland-

 229. -kommer Katja Tukiainen
  i slutet av sitt album till Finland.

 230. Men utan rop om "leve Finland". Den
  nationalistiska tonen finns inte här.

 231. Här finns däremot
  andra ersättande bindningar.

 232. Det finns en syn på att det var bra
  i Indien. "Borta bra och hemma bra."

 233. Det viktiga att komma hem till
  är hennes egen man-

 234. -som odlat ett överraskande skägg.

 235. Det är det som är mest spännande här
  och kanske glädjande.

 236. Och en hänvisning till att i världen
  är man rädd för terrorister.

 237. Men den nationella bindningen
  kommer inte fram på samma sätt-

 238. -som då professor Itikainen
  anländer till Helsingfors.

 239. Bindningen finns till Helsingfors i
  "Itikainen" med Helsingfors domkyrka.

 240. Här ser vi en datering som säger
  att hon anländer till Vanda flygfält.

 241. Det lokala samhället finns där, men
  det nationella är inte lika relevant.

 242. Där tänkte jag sluta.

 243. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finska serier på ett transnationellt fält

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hör serier hemma i en nationell kontext eller bygger de på en global, transnationell gemenskap? Serieforskaren Ralf Kauranen berättar om sin studie av äldre finländska serier där han hittar en påtaglig fosterlandskärlek samtidigt som serierna visar att det finska folket är en del av en global sfär av olika folk. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Bild
Ämnesord:
Finland, Litteraturvetenskap, Tecknade serier
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlands band till Sverige

Drygt en halv miljon svenskar har rötter i Finland. Här berättar Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige, om de ekonomiska, politiska och kulturella banden till Sverige. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

En språkresa till de finsk-ugriska rötterna

Språk handlar om identitet, menar Janne Saarikivi som här berättar om finskans djupa historiska rötter. Finskan, estniskan och ungerskan är annorlunda jämfört med de övriga europeiska språken. Finskan är ett eurasiskt språk som spreds österifrån via dagens Ryssland. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Stockholms finska kontakter

Historieprofessorn Marko Lamberg berättar om hur finländare flytt till Sverige i orostider för att söka skydd. På 1700-talet, under Stora ofreden, flydde tusentals finländare till Stockholm och under andra världskriget kom en ny våg med bland annat finska krigsbarn. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Migration från Finland till Sverige

Tuomas Martikainen delar erfarenheten av att ha sommarjobbat i Sverige med många andra finländare. Idag arbetar han på Migrationsinstitutet i Åbo och möter många av de 70 000 finländare som kom till Sverige under andra världskriget som krigsbarn med en lapp om halsen. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finskan under ett halvsekel

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Sverigefinsk musik under arbete

Ett samtal mellan musikerna Love Antell och Kaj Latvalehto. Båda har rötter i Finland vilket kommer till uttryck i deras skapande som mycket kretsar kring svårigheterna och styrkan med att leva med en mångkulturell bakgrund. Moderator: Alar Kuutmann. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finlandssvenska - lika men olika

Antti Ylikiiskilä, professor vid Östra Finlands universitet, har gjort en omvänd resa jämfört med många av sina landsmän. Han har flyttat från Sverige till Finland för att söka sin identitet och hitta sina rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Språkande och kulturella vardagspraktiker

Läroplanen för grundskolan är tydlig och säger att oavsett skolform så ska alla svenska elever få undervisning om svenska minoriteter och deras kultur, språk, religion och historia. Men tyvärr är det lite si och så med det, inte bara i läroböcker utan också i klassrummen i den svenska skolan, menar forskaren Annaliina Gynne. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Medievärldens svenska och finska utmaningar

Den finska och den svenska medievärlden har mycket gemensamt. Båda är starka och har en stark närvaro av det tryckta ordet, av läsning och av skrivande, berättar Tom Moring, professor i journalistik med finlandssvenska rötter. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finska serier på ett transnationellt fält

Hör serier hemma i en nationell kontext eller bygger de på en global, transnationell gemenskap? Serieforskaren Ralf Kauranen berättar om sin studie av äldre finländska serier där han hittar en påtaglig fosterlandskärlek samtidigt som serierna visar att det finska folket är en del av en global sfär av olika folk. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & bild

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Svensk arkitekt med internationell erfarenhet

Mia Hägg är arkitekt och verksam i Locarno och Paris. Här berättar hon och visar bilder från sitt arbete med "social housing" i Paris där man byggt 42 lägenheter ovanpå stadens längsta lagerbyggnad. Mia Hägg är också arkitekten bakom den nya entrén till före detta Arkitekturskolan. Huset är tänkt att byggas om till ett ställe specialiserat på mat och entreprenörskap. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Den moderna staden växer fram

Breda gator, monumentala byggnader och bättre bostadsförhållanden för de fattiga. Vi går på stadsvandring med arkitekturhistorikern Eva Eriksson.