Titta

Språket i ämnet

Språket i ämnet

Om Språket i ämnet

Om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel från den pedagogiska verkligheten. Målgruppen är primärt ämneslärare. Vi visas undervisningsexempel av ämneslärare som bjuder in till sina klassrum och berättar samt delar med sig av tips, metoder och varierade sätt att undervisa språk- och kunskapsutvecklande i just sitt ämne. Vi möter lärare i låg-, mellan- och högstadiet samt från gymnasiet som undervisar i NO, SO, matematik och praktisk-estetiska ämnen.

Till första programmet

Språket i ämnet : Tyst läsning vs läsgemenskapDela
 1. Forskning på sin egen undervisning
  ledde Anna Nord till lässtrategier-

 2. -och ömsesidigt lärande,
  "reciprocal teaching".

 3. Hon upptäckte
  efter mer än tio år som lärare-

 4. -att hon borde stöttat eleverna
  med läsförståelse och texttolkning.

 5. Jag omvärderade mitt sätt
  att undervisa och hur jag-

 6. -jobbade med läsning med eleverna.

 7. Tidigare såg jag texten som en tran-
  sportsträcka fram till examinationen.

 8. Men nu är texten undervisningen.
  Det är den stora skillnaden.

 9. Texten handlar om hur Anne Franks
  familj vägrades visum till USA.

 10. Syftet med lektionen i dag-

 11. -är att kunna se kopplingar
  mellan då och nu i den här texten.

 12. Om vi tittar på huvudrubrikerna
  och ingressen... Vad är en ingress?

 13. En sammanfattning av hela texten.

 14. Ja. Vi ska bilda oss en uppfattning-

 15. -om vad texten handlar om,
  innan ni läser.

 16. Innan vi börjar läsa
  måste man skapa en förförståelse-

 17. -så att eleverna
  får en ingång till texten.

 18. Man får en klar bild från rubriken av
  vad artikeln kommer att handla om.

 19. Man blir sugen på att läsa den.

 20. Det står att det är ett historiskt
  perspektiv på dagens flyktingdebatt.

 21. Otto ser ut som en vanlig person.

 22. Ja, det var säkert en bra familj,
  som inte hade så bra förutsättningar.

 23. Tidigare lämnade jag eleverna väldigt
  mycket ensamma med sin läsning.

 24. Det har jag
  väldigt dåligt samvete för.

 25. Nu läser jag texten högt,
  i två delar.

 26. Jag vill ha en läsgemenskap.
  Jag vill att alla-

 27. -ska ledas in i texten samtidigt,
  att vi gör det här tillsammans.

 28. Ingen ska lämna klassrummet
  utan att ha förstått texten.

 29. Det är mest för barnens skull. Vårt
  eget öde är av mindre betydelse.

 30. Du är den enda person
  som jag vet att jag kan fråga.

 31. Här stannar jag.
  Ni ska nu sätta er i grupper-

 32. -och titta igenom texten och leta
  nyckelord och kärnmeningar.

 33. De viktigaste orden och meningarna.

 34. Sen ska ni ställa frågor till texten.
  Att ställa frågor till texten-

 35. -gör oss till aktiva läsare.

 36. De ska tänka under tiden de läser.

 37. När man ser en film
  brukar man få upp en massa frågor.

 38. "Vem är hon? Vad har de
  för relation?" Varsågoda.

 39. Man kan ge
  mycket till varandra när man läser.

 40. Hur tänkte du? Vilka frågor ställer
  du? Det blir en diskussion i gruppen.

 41. Det är kärnan
  i "reciprocal teaching".

 42. Att det sker i dialog,
  med en ömsesidighet.

 43. En fråga man kan ställa texten är:
  "Varför just USA?"

 44. Det fanns massor med neutrala länder.

 45. Nathan Strauss. Och vad han
  hade för roll i näringslivet.

 46. Nu ska vi se vad ni har kommit fram
  till, och vilka nyckelord ni hittade.

 47. Visum.

 48. Ändrad attityd.

 49. Ändrad lagstiftning.

 50. Vad har ni för frågor? - David.

 51. Varför vill de emigrera
  till just USA?

 52. Varför ville de...

 53. Eleverna saknar tålamodet.
  De behöver vägledning i läsandet.

 54. De läser rätt så slarvigt
  och fragmentariskt.

 55. Det blir rätt så ytligt.

 56. Jag har svårt att läsa texter
  och ta in det jag läser.

 57. Om jag bara läser en text
  så svävar jag lätt bort i tankarna-

 58. -och läser inte riktigt texten.

 59. Tidigare läste vi texterna-

 60. -och efter några lektioner skulle man
  använda det. Då hade man glömt det.

 61. Nu använder vi det varje lektion,
  och då kan vi använda det till fullo.

 62. När elever har en text själv
  så missar de mycket av innehållet.

 63. De läser det bara bokstavligt
  och vet inte hur man ska tolka det.

 64. Man hjälper eleverna med inferenser-

 65. -och att läsa mellan raderna
  och förstå texten.

 66. Nu skriver ni
  sammanfattningar med nyckelorden.

 67. Tanken är att man inte
  använder ursprungstexten.

 68. Man ska använda
  sina nyckelord till sammanfattningar.

 69. Det finns en tanke kring det.

 70. De ska kunna formulera sig och
  återge nånting på ett objektivt sätt.

 71. Jag vill förhindra
  att man klipper och klistrar.

 72. Att man bara plockar från texten.
  Det är ett sätt-

 73. -att lära sig att formulera sig med
  egna ord utifrån det man har läst.

 74. Familjen Frank ville fly till USA för
  att öka sina chanser att överleva.

 75. Otto Frank försökte skaffa visum,
  men var för sent ute.

 76. Nu läser jag andra delen av texten-

 77. -och då får ni fokusera
  på samma saker som förut.

 78. Leta nyckelord och kärnmeningar
  och se om ni får upp några frågor.

 79. Jag börjar läsa. "Innan april 1941
  fungerade det bra..."

 80. Man kan tro att det är en nivå-
  sänkning att jobba med text så här.

 81. Dels att man läser högt och dels
  att man bearbetar texten så ingående.

 82. Men enligt mig är det tvärtom.
  Det är en nivåhöjning-

 83. -för man jobbar ju med
  en svår nivå på text-

 84. -och man hjälper eleverna hela tiden
  med bearbetningen.

 85. Nu ska vi försöka ta
  den här texten vidare-

 86. -och koppla den till världen
  och till er själva.

 87. Vi tar text till text...

 88. Textkopplingarna är till för
  att de ska få redskap för analys.

 89. Det är målsättningen. Hur kan man
  sätta sig själv i ett sammanhang-

 90. -och börja tänka kring texten?

 91. Vi bara ser på
  när den här flyktingkrisen sker.

 92. Vi borde egentligen lära oss
  av det som var då.

 93. Hatet mot judarna är som rasismen nu.

 94. Många har nog
  mer medkänsla för Anne Frank.

 95. De tänker inte på att det är samma
  situation, att de har samma villkor-

 96. -som de som söker asyl nu.

 97. Man kan sätta ord
  på sina egna tankar-

 98. -och metakognitivt
  fundera över hur man själv tänker.

 99. Man hade fördomar mot alla judar
  och generaliserade ett helt folkslag.

 100. De var inte rädda för spioner
  som vi är rädda för terrorister.

 101. När jag arbetar
  med text i klassrummet-

 102. -så har det blivit bättre resultat-

 103. -i deras skrivande
  och i deras examinationsuppgifter.

 104. -Emmy?
  -Att många länder stänger gränserna.

 105. Och att man nästan kan jämföra
  dagens USA med hur det var då.

 106. Detta är era tankar kring texten-

 107. -som ni kan använda när ni
  ska börja reflektera och tänka-

 108. -kring rasismen då och rasismen nu.

 109. Syftet med "reciprocal teaching"
  är att elever ska bli självständiga-

 110. -i det här arbetssättet sen. Det ska
  bli en studieteknik som de behärskar.

 111. Där är de inte just nu, men det blir
  nånting som de kan hantera själva.

 112. Text: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Tyst läsning vs läsgemenskap

Avsnitt 2 av 12

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Historieläraren Anna Nord införde för ett par år sen lässtrategier i gymnasiets sista år på Stagneliusskolan i Kalmar. Anna har strategierna från "reciprocal teaching" - dialog i ömsesidighet - som grund och bearbetar texterna i ämnet före, under och efter läsning. Här är vi med under en lektion i historia. "Förr så var läsningen endast en väg framåt, nu är läsningen själva undervisningen", "Ingen elev ska gå ut ur klassrummet utan att ha förstått texten", säger Anna Nord i reportaget.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Pedagogiska riktningar, Svenska > Läsning
Ämnesord:
Läsförståelse, Läsning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Språket i ämnet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Matematik är ett språk

Avsnitt 1 av 12

Matteläraren Torben Lundén på Bäckahagens skola i Stockholm tycker att det är viktigt att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i matematiken. Matematik är ju inte bara siffror - utan även ord, begrepp och meningar, menar han. Torben försöker "måla" begreppen för att öka förståelsen. I klassrummet har han whiteboards från golv till tak, eftersom rörelse och transparens ökar elevernas koncentration. På lektionen med årskurs åtta gör klassen beräkningar kring matematiska uttryck.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Tyst läsning vs läsgemenskap

Avsnitt 2 av 12

Historieläraren Anna Nord införde för ett par år sen lässtrategier i gymnasiets sista år på Stagneliusskolan i Kalmar. Anna har strategierna från "reciprocal teaching" - dialog i ömsesidighet - som grund och bearbetar texterna i ämnet före, under och efter läsning. Här är vi med under en lektion i historia. "Förr så var läsningen endast en väg framåt, nu är läsningen själva undervisningen", "Ingen elev ska gå ut ur klassrummet utan att ha förstått texten", säger Anna Nord i reportaget.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Läsfixarna kan man räkna med

Avsnitt 3 av 12

Reciprocal Teaching, är en modell för ömsesidigt lärande som visat sig ha god effekt på läsförståelse. Ninna Kristiansen är klasslärare i årskurs ett på Sofiehemsskolan i Umeå och hon använder sig av modellen även i matematikundervisningen. Hon låter de fyra strategierna representeras av fyra dockor s.k. läsfixare; dockorna är Spågumman, Frågeapan Detektiven och Cowboyen. De förutspår, ställer frågor, klargör och sammanfattar. Dagens lektion handlar om orden "skillnad", "jämför" och "färst"...

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Matte med dominoeffekt

Avsnitt 4 av 12

"Jag vill att eleverna ska se både nyttan och skönheten med matematik! " säger läraren Susanne Jönsson på Dalhemsskolan i Helsingborg, Susanne förenar matematik, språk och IKT i årskurs fyra. Hon tar hjälp av dominobrickor för att lära ut matematiska ämnesord som avstånd, kurva och spiral. Lektionen innehåller också en övning i förståelse av skala och förstoring. Som avslutning får dominobrickorna spela huvudrollen i lektionens "Grande Final", en jättelik dominobana!

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Att måla med ord

Avsnitt 5 av 12

Louise Israelsson är lärare i bild på Guldhedsskolan i Göteborg. Hon lär ut bildanalys redan i årskurs sex. "Det är viktigt att vi skriver tillsammans, för att eleven sedan ska kunna skriva själv", säger hon. När det gäller elevernas textarbete så utgår Louise från grundtankarna bakom metodiken i Reading to Learn.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Att dansa adjektiv

Avsnitt 6 av 12

Anna Wisselgren är lärare i dans och undervisar i årskurs nio på Nyköpings högstadium. Hon tycker att det är viktigt att förena teori och praktik. Anna undervisar om ämnesord samtidigt som hon lär ut nya danssteg. Och hon låter eleverna improvisera tolkningar av olika adjektiv. Hur dansar man egentligen ordet tveksam, eller - galen?

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Stort stoff - många förmågor

Avsnitt 7 av 12

Ett sätt att arbeta språkutvecklande är synliggöra sambandsord i texter och att ge eleverna mer taltid än lärarna. Det menar SO-läraren Michael Öhlin. På Ronnaskolan i Södertälje, som har tvålärarsystem, samarbetar Michael Öhlin i årskurs nio både med SO-läraren Andreas Cederlöf och studiehandledaren Alham Lali i arabiska. På dagens lektion i källkritik använder lärarna sig bland annat av s.k. begreppskort.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Utmaning på lika villkor

Avsnitt 8 av 12

Klasslärare Karin Pettersson på Kvarnbackaskolan i Kista arbetar med lässtrategin Reading to learn och detaljerad läsning i årskurs två. Karin undervisar även eleverna i den förklarande textens olika delar, på en metanivå. På så vis kan hon fortlöpande diskutera elevernas arbete med textgenren. "Det är bra att utmana eleverna kognitivt och samtidigt bibehålla en hög stöttning. Då kan man få dem att lyckas direkt, istället för att hjälpa dem efteråt", menar Karin Pettersson.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Lässtrategier och förstaspråk

Avsnitt 9 av 12

Ingegerd Norder är SVA-lärare på gymnasiet. I hennes förberedande klass på Nobelgymnasiet i Karlstad finns många olika språk representerade. För att tydliggöra innebörden i texten kombinerar Ingegerd språkutvecklande lässtrategier med elevernas eget skrivande. Ingegerd menar att translanuaging är ett nyckelbegrepp i kunskapsinhämtningen. Det är viktigt för eleverna att få använda sitt förstaspråk eftersom den kognitiva nivån oftast är mycket högre än den språkliga.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Språk är makt

Avsnitt 10 av 12

Susanna Sjöstrand på Örtagårdsskolan i Malmö är inspirerad av dramapedagogik. När hennes elever i årskurs fem har historielektioner om Gustav Vasa, avslutar klassen blocket med drama och filminspelning. På så sätt kombineras språk- och kunskapsutveckling på ett lekfullt sätt. Begreppen orsak och konsekvens samt sex ämnesord ingår i dramauppgiften, som hjälper eleverna att erövra ämnesspråket och göra det till sitt.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Lyssna tänka tala

Avsnitt 11 av 12

Agneta Isaksson är lärare i teknik i årskurs sex på Fokusskolan i Nyköping. Hon använder sig av Kooperativt lärande och med betoning på tydliga strukturer. Det ger möjlighet till varierande aktiviteter där eleverna ges både tanke- och samtalstid. Dagens lektion handlar om hur en ficklampa fungerar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSpråket i ämnet

Att skriva sig till läsning - ASL

Avsnitt 12 av 12

Eleverna i årskurs ett på Sätraskolan i Stockholm skriver en faktatext om ekorren och tillverkar en e-bok. Deras lärare, Cecilia Westblad, använder sig av ASL - att skriva sig till läsning. Att producera och ha en mottagare är viktigt för elevernas lärande. Och läroplanen betonar vikten att förstå och kunna använda digitala resurser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetiska lärprocesser

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Hur går det med programmeringen?

Sedan hösten 2018 ska alla skolor undervisa i programmering. Inför omställningen fanns en oro att skolorna inte skulle hinna med att fortbilda sina lärare. Det fanns också en osäkerhet kring hur undervisningen i programmering egentligen skulle gå till. Så hur ser det ut ett år efter införandet av programmering på schemat? Vad är det eleverna får? Och har lärarna hunnit lära sig det de ska lära ut?