Titta

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Om UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Forskare föreläser om astrofysikens stora frågor. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor : Att förstå universumDela
 1. Jag ska visa att modellen
  inte bara kan beskriva-

 2. -hur mörk materia samlas i haloer.

 3. Det här är en protogalax som ska bli
  ett system i Vintergatans storlek.

 4. Tack för att ni bjöd in mig
  till detta fantastiska evenemang-

 5. -för att prata om kosmologi.
  Jag ska även prata om galaxbildning-

 6. -och illustrera vad man kan göra
  med beräkningsmetoder i dag.

 7. Martin Rees var inne på det,
  och jag vill förespråka det-

 8. -och visa några resultat
  som dessa metoder ger oss.

 9. Låt mig påminna er om helheten.

 10. Vi har tanken att universum började
  med ett stort, hett tillstånd.

 11. Sen kommer Big Bang och sen
  våra första observationella evidens.

 12. Mikrovågsinstrument
  visar oss bakgrundstrålningen-

 13. -från 380 000 år efter Big Bang.
  Då var universum väldigt enkelt.

 14. Det var jämnt. Det fanns inga galaxer
  och förmodligen inga svarta hål.

 15. Då började den mörka tidsåldern.
  Det fanns inga ljuskällor än.

 16. Då är det intressant att fråga var
  och när den första stjärnan bildades-

 17. -vilka förutsättningar som krävdes
  och varför detta enkla tillstånd-

 18. -gav upphov till så många strukturer
  och vårt enormt komplexa universum.

 19. Vi vet också att gravitationen
  saktade ner universums expansion-

 20. -men för ungefär 50 miljarder år sen
  ökade expansionstakten plötsligt.

 21. Vi tror nu att det beror på mörk energi.
  Det är ännu en kosmologisk gåta.

 22. Det har inte bevisats, men detta är nog
  en av de viktigaste observationerna-

 23. -de senaste decennierna:

 24. Fluktuationer i bakgrundstrålningen,
  som flera experiment har kartlagt.

 25. Vi ser pyttesmå fluktuationer,
  och de följer vissa mönster.

 26. Det liknar vitt brus, men vågorna
  har kännetecknande storlekar.

 27. En grad är den vanligaste storleken
  för dessa temperaturfluktuationer-

 28. -som vi ser i det tidiga universum.
  Om man gör en Fouriertransform-

 29. -kan man mäta hur förekommande
  dessa perturbationsmönster är.

 30. Här är kraftspektrumet. Mätningarna
  från Planck är de röda prickarna.

 31. Vår kosmologiska standardmodell
  är den här gröna linjen.

 32. Sex parametrar kan bestämmas
  utifrån den här observationen.

 33. Det fina är
  att många andra observationer-

 34. -av exempelvis supernovor typ Ia och
  kosmiska flöden, överensstämmer-

 35. -med denna sexparametersmodell.
  Det är en överraskande enkel modell.

 36. Den överensstämmer nästan perfekt.

 37. Den beskriver
  ett märkligt, oordnat universum-

 38. -där energitätheten i dag domineras
  av mörk materia och mörk energi.

 39. Det är förbluffande.

 40. Kosmologerna upptäckte det,
  och det kom som en chock för alla.

 41. Det gör jorden och tunga grundämnen
  väldigt obetydliga i det stora hela.

 42. Man kan ta bort alla planeter utan
  att det påverkar universums expansion.

 43. Det undergräver vikten av planeter-

 44. -som utgör en försumbar del
  av energibudgeten.

 45. Så de viktiga sakerna studeras
  inom kosmologin.

 46. Men problemet är att vi inte förstår
  fysiken för dessa två beståndsdelar.

 47. Vi förstår mer om mörk materia
  tack vare partikelfysik-

 48. -så astropartikelfysik försöker nu
  identifiera partiklarna i mörk materia.

 49. Svarta hål är också intressanta.

 50. Och av alla baryoner,
  som utgör fyra procent-

 51. -är bara tio procent bundna i stjärnor.

 52. Det är bara toppen av isberget,
  även om man tittar på galaxer.

 53. Så vi förstår ursprungstillståndet väl,
  tack vare dessa observationer.

 54. Här har vi de sex parametrarna-

 55. -och de bestämmer universums
  tillstånd redan så här tidigt.

 56. Om man tror på teorin, så vet vi allt
  om universums sammansättning.

 57. Densitetsvariationer, hastighetsfält,
  strålningsfält och så vidare.

 58. Nu blir frågan
  om vi kan testa modellen-

 59. -detta antagande
  om mörk materia och energi.

 60. Ett sätt att testa det vore
  att ta detta ursprungstillstånd-

 61. -låta det utvecklas och se om man får
  en galax som exempelvis Vintergatan.

 62. Det är uppgiften
  för beräkningskosmologi:

 63. Att försöka göra dessa beräkningar
  och överbrygga klyftan-

 64. -mellan ursprungstillståndet
  och dagens komplexitet.

 65. Vad är det då som krävs?
  Jag vill bara kort visa er ekvationerna-

 66. -för att poängtera att det här
  handlar om att försöka beräkna-

 67. -klassiska naturlagar inom fysiken.

 68. Helium- och väteflöden modelleras
  med Navier-Stokes ekvationer-

 69. -som är
  hyperboliska konservationslagar.

 70. Det är samma ekvationer som styr
  flöden av vatten och luft på jorden.

 71. För mörk materia simulerar vi
  ett Poisson-Vlasov-system.

 72. Om materien växelverkar svagt kopplar
  den bara till gravitationsfältet.

 73. Partiklarna strömmar
  genom rummet nu-

 74. -men de känner av gravitationsfältet
  som massan ger upphov till.

 75. Poisson-Vlasov-systemet-

 76. -består av sexdimensionella
  partiella differentialekvationer-

 77. -som är väldigt svåra att lösa.
  Om man sen lägger till strålningsfält-

 78. -blir det mer komplicerat och kräver
  fler ekvationer, som i princip är kända.

 79. Magnetohydrodynamik ger också bara
  ännu en väldigt komplicerad ekvation.

 80. Det är svårt att tillämpa allmänna
  relativitetsteorin nära svarta hål-

 81. -men det modelleras med svåra
  partiella differentialekvationer.

 82. 1929 sa Paul Dirac:
  "De bakomliggande fysiklagar"-

 83. -"som är nödvändiga för matematiska
  teorier inom fysik och kemi är kända."

 84. "Svårigheten ligger i
  att lösa ekvationerna."

 85. Det håller jag med om.

 86. Vi har en teori för många fenomen,
  men det svåra är att lösa ekvationerna.

 87. Det räcker inte att skriva ner-

 88. -den fundamentala fysiken,
  som här till stor del är klassisk.

 89. Vi måste också lösa ekvationerna.

 90. I dag har vi kraftfulla superdatorer
  som kan hjälpa oss med det.

 91. De kan ge oss ungefärliga lösningar
  för de här ekvationssystemen.

 92. Här är ett exempel på att man även
  kan upptäcka saker på det här viset.

 93. I morse pratade Martin Rees
  om sammanslagningar av galaxer.

 94. På 70-talet lade Toomre & Toomre
  fram hypotesen-

 95. -att det man ser i märkliga system
  som dessa är kolliderande galaxer.

 96. Då var det kontroversiellt
  bland astronomer.

 97. Tanken att det här var system som
  krockade och blev elliptiska galaxer-

 98. -var tämligen spekulativt. Men i dag
  kan man visa det på en laptop-

 99. -genom att låta två galaxer kollidera.

 100. Med en enda beräkning
  kan man sen köra dem-

 101. -och lägga över bilder
  från Hubble-teleskopet.

 102. Då ser man att en beräkning-

 103. -kan förklara flera
  av dessa interagerande galaxer.

 104. Det är ett övertygande bevis för
  att detta pågår under 2,5 miljarder år.

 105. Galaxer uppstår och kolliderar-

 106. -och i slutändan
  får vi elliptiska galaxer.

 107. Datorer kan göra
  alltmer kraftfulla beräkningar.

 108. Ett skäl är att datorkraft
  nu kostar en spottstyver.

 109. Här är en tabell från Wikipedia.

 110. Om man på 1960-talet ville köpa
  kapacitet på en gigaflops-

 111. -alltså en miljard
  flyttalsoperationer per sekund-

 112. -då fick man betala IBM
  en biljon dollar.

 113. För några år sen
  hade priset sjunkit till tolv cent.

 114. Det har minskat
  med åtta storleksordningar på 30 år.

 115. En förbluffande förändring,
  och beräkningar blir allt billigare.

 116. I dag kostar det bara två-tre cent.

 117. Det lär fortsätta ett tag till
  men förmodligen inte för alltid.

 118. Men det pågår ännu, och vi
  har nytta av det inom astronomin.

 119. Med så här mycket datorkraft kan man
  exempelvis kolla vad som händer-

 120. -om man initialiserar dessa
  densitetsvariationer på en dator-

 121. -och befolkar universum
  med mörk materia.

 122. Här är ett moln av mörk materia-

 123. -som vi släpper lös tidigt
  med dessa fluktuationer.

 124. Här är tidsskalan.
  Detta är 160 miljoner efter Big Bang.

 125. Strukturen har vuxit
  på grund av gravitationell instabilitet.

 126. I scenarier med mörk materia
  bildas små strukturer först-

 127. -och skapar små saker. De drar till sig
  mer materia och blir större.

 128. Gravitationen drar ihop strukturerna,
  så att allt större strukturer byggs upp.

 129. Denna hierarkiska strukturbildning
  ger en hierarkisk galaxbildning-

 130. -vilket är den ledande teorin
  för galaxbildning i dag.

 131. Den beskrevs först i en artikel
  av Simon White och Martin Rees-

 132. -och är nu vår standardteori
  för hur strukturer växer i universum.

 133. Jag ska visa att en sån här modell
  inte bara kan beskriva-

 134. -hur mörk materia samlas i haloer.

 135. Det här är en protogalax som ska bli
  ett system i Vintergatans storlek.

 136. Här har vi en förutsägelse
  om den mörka materians struktur-

 137. -inuti Vintergatan och hur
  en mörk materia-halo bör se ut.

 138. Det är en struktur fylld med
  en mängd olika saker-

 139. -som har hamnat
  i omloppsbana i halon.

 140. En del strukturer slits sönder av
  tidvattenkrafter närmare centrum-

 141. -men i allmänhet har vi en väldigt
  rik struktur av kall mörk materia.

 142. Nu ser ni att det saktar ner
  till strukturbildningen vi har i dag-

 143. -som Marcella var inne på.

 144. Med de här beräkningarna har vi
  simulerat den storskaliga strukturen.

 145. Man får nätliknande mönster.

 146. Gravitationen vässar dessa
  ursprungliga pertubationsmönster-

 147. -som vi ser i bakgrundsstrålningen.

 148. Vi kan också göra större beräkningar-

 149. -och flyga genom universum
  i ett virtuellt rymdskepp.

 150. Här ser vi i stor skala den mörka
  materiens trådliknande mönster.

 151. Här är en stor galaxhop.

 152. Längs trådarna ser man gula
  koncentrationer av mörk materia.

 153. Det är redan haloer
  som omger galaxerna.

 154. Det är en vacker struktur, tycker jag.

 155. Det finns stora tomma områden
  mellan dessa nätverk av trådar.

 156. Beräkningarna har visat en annan sak:

 157. Teorin förutsätter att det dessa haloer
  av mörk materia som bildas-

 158. -har en universell struktur.

 159. Här är Navarro-Frenk-Whites
  berömda profil för densitet.

 160. Alla dessa haloer är självliknande
  i stor utsträckning.

 161. Ni ser hur
  gravitationen är oberoende av skala.

 162. Inget i mörk materia-haloerna
  skiljer små och stora saker åt.

 163. De är väldigt lika.

 164. Jag vill också nämna
  att för de här resultaten-

 165. -och de första simulationerna
  av strukturbildning-

 166. -fick det här gänget
  ett antal pris i kosmologi.

 167. Det är den enda gången-

 168. -då nån har tilldelats ett stort pris
  för pionjärarbete med simulationer-

 169. -inom vårt område. Oftast måste
  man upptäcka nåt sällsynt föremål.

 170. Men de simulerade strukturbildning
  på 80-talet.

 171. Många av resultaten som jag visar
  är mer färggranna än deras-

 172. -men de visar
  till stor del samma saker.

 173. Till exempel...
  Nej, jag hoppar över det.

 174. Då kan vi jämföra den storskaliga
  strukturen från kartläggningar...

 175. Här har vi observationsdiagram.

 176. Det är berömda kartläggningar
  som visar det trådliknande mönstret.

 177. Vi kan göra jämförelser och se
  om man får samma kosmiska struktur-

 178. -om man placerar ett virtuellt teleskop
  i simulationer av mörk materia.

 179. Det korta svaret
  är det överensstämmer rätt så bra.

 180. Den storskaliga strukturen i det
  simulerade universum är det röda.

 181. Det är morfologiskt sett väldigt likt.
  Sen gör man matematiska test-

 182. -för att analysera mönstren,
  och de stämmer väl överens.

 183. På stor skala har CDM-kosmologin
  med kall mörk materia varit lyckat-

 184. -och kan förklara mönstret med hopar,
  både för i dag och för tidigare epoker.

 185. När fick detta resultat för tio år sen
  blev jag intervjuad av BBC.

 186. Det var en trevlig intervju,
  men de gjorde en miss.

 187. I tv kallade de mig
  "professor Jerry Ostricker"-

 188. -och dessutom astronom.

 189. Se till att journalister får rätt namn.

 190. Låt mig nu gå in på
  det baryoniska universum.

 191. Det är lite trist att låtsas att hela
  universum består av mörk materia-

 192. -och avlägsna alla baryoner. De är små
  perturbationer, som vi ska titta på nu.

 193. Vi vill veta hur galaxer bildas-

 194. -och förklara
  deras olika storlek och form.

 195. De kan ha många olika former.
  En del är jättelika.

 196. Hoparnas centrum är hundra till tusen
  gånger större än en typisk galax-

 197. -och är ofta väldigt röda.
  Var kommer då mångfalden ifrån?

 198. Jakov Zeldovitj, en känd kosmolog
  på 1970-talet, sa en gång-

 199. -att frågan om galaxbildning skulle
  vara besvarad till början av 80-talet-

 200. -och att det inte borde vara svårt,
  men där tog han nog fel.

 201. Vi jobbar fortfarande på det
  och har många obesvarade frågor.

 202. Marcella har redan sammanfattat dem.

 203. Vi har förstås dessa fina data
  som vi vill förklara-

 204. -och även regelbundenheterna
  i galaxernas egenskaper.

 205. Det finns många skalförhållanden,
  så i mångfalden finns det också-

 206. -stor regelbundenhet
  som vi måste förstå.

 207. En av de mest grundläggande
  frågorna kring galaxbildning-

 208. -och för mig är det centralt - har att
  göra med regleringen av stjärnbildning.

 209. Det är inte att vi måste förstå
  hur stjärnor kan bildas.

 210. Vi måste förstå motsatsen: Hur är
  det möjligt att så få stjärnor bildas?

 211. Det är en stor gåta.
  Om man tittar på galaxer-

 212. -kan man mäta gasens densitet i
  skivan och stjärnbildningstakten.

 213. Utifrån det kan man räkna ut
  hur snabbt gasen förbrukas-

 214. -genom att dela bränslet
  med förbränningstakten.

 215. Samtidigt har man mått
  på gasens densitet.

 216. Eftersom vi tror att gravitationell
  fragmentering orsakar stjärnbildning-

 217. -borde tidsskalan för fritt fall
  ge en naturlig takt-

 218. -i vilken gas blir till stjärnor.

 219. Utifrån det kan man också få ett mått
  på effektiviteten för stjärnbildning.

 220. Problemet är att vi har en hemskt låg
  effektivitet, bara en procent.

 221. Av nån anledning bildas stjärnor
  mycket långsammare än förväntat.

 222. Nåt saktar ner stjärnbildningen.

 223. Bruce pratade om att i våra försök
  att förstå stjärnbildning-

 224. -är detta en obesvarad fråga.
  Man gör framsteg-

 225. -men vi vet ännu inte varför
  stjärnbildningen är så ineffektiv.

 226. Jag vill upprepa Marcellas poäng.

 227. Det här är samma diagram.

 228. Här är halons massa och förhållandet
  mellan stjärnornas och halons massa-

 229. -som en funktion av halons massa.

 230. Det finns en typisk massa
  på 10 ^ 12 gånger solens massa-

 231. -vilket är Vintergatans massa.
  Här gör haloer många stjärnor.

 232. De gör mycket färre
  i mindre och i större system.

 233. Så på båda sidor om maximum
  minskar effektiviteten snabbt.

 234. Halons egenskaper är skaloberoende-

 235. -så det är ingen skillnad på halon
  vid just den är massan.

 236. Gravitationen är skaloberoende,
  så det måste bero på annan fysik.

 237. Nästan alla stjärnor i universum bildas
  vid den här storleksordningen.

 238. Varför är det så? Det är
  den stora teoretiska utmaningen-

 239. -att förklara detta för galaxbildning.

 240. Det finns två problem:

 241. Varför är effektiviteten för
  stjärnbildning så låg i universum?

 242. Dessutom finns
  denna skalberoende variation.

 243. Vi har några kandidater,
  supernovor och svarta hål.

 244. Här släcker
  starkare krafter stjärnbildningen-

 245. -och här kan det vara supernovor
  och galaktiska vindar.

 246. Vilka fysiska principer som styr
  den här regleringen är väldigt oklart.

 247. Jag ska gå igenom en lista.

 248. Supernovaexplosioner slungar ut
  mycket energi-

 249. -och kan kanske driva ut gas från
  mindre galaxer, liksom stjärnvindar.

 250. Aktiva galaxkärnor, AGN,
  alltså supermassiva i galaxernas mitt.

 251. I större system finns det hypoteser-

 252. -om att strålningstrycket
  blåser dammet.

 253. Kanske kan den omgivande
  UV-strålningen sterilisera små galaxer.

 254. Vi har fotoelektrisk uppvärmning
  och kosmiska partiklar.

 255. Många jobbar med kosmiska partiklar
  och hur de påverkar gas.

 256. I vår galax är trycket kosmiska
  partiklar, magnetfält och värme.

 257. Kanske reglerar det stjärnbildningen.
  Partiklarna blir accelererade-

 258. -till exempel i supernovarester.

 259. Sen har vi magnetfält. Många exotiska
  processer som folk har föreslagit.

 260. Det är en lång lista
  som visar att astrofysiken-

 261. -bakom den låga effektiviteten
  för stjärnbildning-

 262. -är nåt vi ännu inte alls förstår.
  Det är komplext och antagligen viktigt.

 263. Så vi måste tackla det i framtiden.
  Därför behöver vi bättre kod.

 264. Jag ska visa några av våra metoder.

 265. En kod är ett rörligt rutnät
  som vi använder till simulationer.

 266. Detta är ett Voronoi-nät, vilket
  möjliggör Galileiinvarianta beräkningar.

 267. Man kan flyta in i galaxen
  från universums likformiga tillstånd-

 268. -och ge högre upplösning
  i galaxernas centrum.

 269. Vi gör beräkningar med den sortens
  kod. Här är en som vi gjorde nyligen:

 270. Illustris-projektet med medarbetare
  i Cambridge och Harvard University.

 271. Det är en modern beräkning
  som inte bara simulerar mörk materia-

 272. -utan även baryoner. Först ser man
  den bakomliggande mörka materian-

 273. -men sen har vi baryonerna. Vi kan
  också visa temperaturfältet i gasen.

 274. Det är upphettat
  av UV-ljuset från stjärnorna.

 275. Här har vi tunga grundämnen
  som tillverkas i stjärnorna-

 276. -men delvis slungas ut
  i den intergalaktiska rymden.

 277. När vi rör oss längre in
  i dessa mörk materia-haloer-

 278. -hittar vi stjärnor i mitten.

 279. Här har vi stjärnorna
  i en skivliknande galax.

 280. De är blåaktiga
  för att de är relativt unga.

 281. Utifrån detta ursprungstillstånd
  vid Big Bang kan vi nu skapa-

 282. -galaxer som har
  ungefär samma form som de vi ser.

 283. Och man kan förutsäga mycket.

 284. Här ser vi till exempel neutral gas
  inuti dessa galaxsystem.

 285. De större galaxerna har satellitsystem.

 286. Och i slutet har vi en vacker bild
  som visar velocitet.

 287. Här ser man bubblor runt galaxerna.

 288. De kommer från utflödena
  som orsakas av supernovor och AGN.

 289. I jämförelse är den mörka materian
  relativt enhetlig.

 290. Mörk materia kan bara kollapsa
  och kommer aldrig tillbaka-

 291. -men baryoner kommer ibland
  ut från galaxer också.

 292. De här beräkningarna har gjorts på
  superdatorer.

 293. Det krävs
  många miljoner processortimmar.

 294. Vi hade två datorer, CURIE i Frankrike
  och SuperMUC i München.

 295. Just den här beräkningen tog
  nitton miljoner processortimmar-

 296. -nästan tretusen år på en snabb dator-

 297. -men med en parallellmaskin
  kan man göra det på några veckor.

 298. Det trevligaste resultatet-

 299. -är att CDM-kosmologin ger upphov
  till morfologiska familjer av galaxer-

 300. -som inte alls har lagts in i modellen.

 301. Man får familjer av elliptiska galaxer
  och två typer av skivgalaxer-

 302. -som liknar
  Hubbleseriens "stämgaffel".

 303. Om man tittar på tidsutvecklingen
  vill jag bara visa det här:

 304. Detta är en liten del av simulationen,
  som visar den mörka materien över tid.

 305. Om man tittar nog ser man
  att det rör på sig.

 306. Här ser man baryonerna. Detta är
  temperaturfältet och det glimtar till.

 307. Strålningsfältet från kvasarerna
  ändrar gasens temperatur.

 308. Då och då sker utbrott av utflöden.

 309. Här kommer de från AGN-aktiviteten,
  som i den är modellen är rätt stark-

 310. -som kan kanske gissar
  när ni ser de här våldsamma filmerna.

 311. Det simulationerna förutsäger
  kan man jämföra med observationer.

 312. Förutsäger de rätt mängd galaxer?
  I olika epoker stämmer det ungefär-

 313. -men i den nuvarande epoken
  har vi ett problem.

 314. Förutsägelserna är en ifylld linje.
  Om man tittar noga ser man-

 315. -att de mest massiva galaxerna
  ändå är för stora i våra beräkningar.

 316. De har för många stjärnor,
  och de små är också för stora.

 317. Så trots våra försök att släcka
  stjärnbildningen så mycket vi kunde-

 318. -med kraftfulla återkopplingsprocesser,
  så var det inte tillräckligt.

 319. Men om man tittar på Hubble Deep
  Field och en syntetisk observation-

 320. -är det inte så illa. Den ena bilden är
  en observation av Illustris-beräkningen.

 321. Den andra är Hubble Deep Field.

 322. De simulerade modellerna
  kommer relativt nära-

 323. -även när det gäller att följa
  hur galaxer byggs upp över tid.

 324. Det går även med individuella galaxer.
  Här är ett urval av skivgalaxer-

 325. -simulerade med samma metoder.
  Det blir relativt vackra galaxer-

 326. -som har relativt stor likhet med
  egenskaper hos system i Vintergatan.

 327. De har rätt storlek,
  rätt strukturella egenskaper-

 328. -och följer typiska mönster
  som färg i förhållande till magnitud.

 329. Vintergatan är
  den här stjärnan i det blå molnet-

 330. -och de simulerade "vintergatorna"
  hopar sig runt den.

 331. De är analoger, som vi säger.

 332. Vi får också H1-skivor
  och kan titta på andra egenskaper.

 333. Även här börjar simulationerna
  alltmer likna observationerna.

 334. Vi kan titta på andra kvantiteter
  och simulera exempelvis magnetfält.

 335. Vi kan följa småskaliga dynamo-
  processer som förstärker magnetfält.

 336. Intressant nog är förutsägelserna
  om magnetfältens styrka...

 337. De här linjerna är magnetfältstyrka
  som en funktion av radie.

 338. De är jämförbara med typiska
  observerade magnetfältstyrkor.

 339. Efter dessa framgångar
  kan man fråga-

 340. -om problemet med galaxbildning
  är till hälften löst eller inte-

 341. -eller glaset är halvfullt eller tomt.

 342. Det har skett stora framsteg,
  men vi har många olösta problem.

 343. Här är några av dem. Ofta handlar det
  om de här återkopplingsprocesserna.

 344. Vad driver galaxvindar och utflöden,
  och vad gör supermassiva svarta hål?

 345. Var har alla baryoner blivit av?
  Alla är inte kvar i galaxerna.

 346. Och vad drev ut dem?
  Det finns alltså många frågor.

 347. Jag vill bara ta upp några utmaningar.

 348. En av dem är vilken roll
  aktiva galaxkärnor spelar.

 349. Vi lägger ansvaret för släckningen
  i de stora galaxerna på dem.

 350. Frågan är om kvasarer
  reglerar galaxtillväxten?

 351. Ger de en naturlig gräns
  för att bestämma maximal storlek?

 352. Ur energisynpunkt låter det rimligt.

 353. En typisk kvasar lyser som hundra
  miljarder stjärnor under en kort tid.

 354. Det innebär att den avger samma
  energi som en miljard supernovor.

 355. En ansenlig mängd energi.

 356. Eftersom vi vet att massan
  från svarta hål i universum-

 357. -är en tusendel av stjärnornas massa
  kan vi räkna ut proportionen-

 358. -mellan energin från deras ackretion
  och från supernovor. Den är cirka 1.

 359. Så energin motsvarar alla supernovor.
  Det kan förklara mängden energi.

 360. Utmaning nummer tre:

 361. Det är nåt för den yngre generationen,
  eftersom det är ett svårt problem.

 362. Vi vill ha en beräkning som knyter
  samman det vi har talat om i dag.

 363. En jättelik beräkning som kan
  täcka de kosmologiska skalorna-

 364. -zooma in på en galax i färd
  med att bildas, se dess skiva-

 365. -och även se den aktiva galaxkärnans
  ackretionsskiva-

 366. -som är lika stor som solsystemet.

 367. I skivan vill vi kunna se den turbulenta
  regleringen av stjärnbildning.

 368. Det är svåra beräkningar.
  Vi saknar kod för det.

 369. I princip går det,
  men det blir väldigt svårt.

 370. Slutligen: Beräkningsastrofysik
  ger oss stora möjligheter-

 371. -och jag vill göra en jämförelse.

 372. Vi har väldig bra teleskop
  med kraftfulla instrument.

 373. Utan instrumenten är teleskopen
  värdelösa. Vi har dyra superdatorer-

 374. -som behöver kod,
  vilket är instrumentens roll.

 375. Men det finns ingen systematisk
  finansiering för kodutveckling.

 376. Det måste bli ändring på det.

 377. Det finns inga skäl att inte göra det-

 378. -särskilt då det har blivit omöjligt att
  förlita sig på en smart doktorand-

 379. -som tar fram ny kod. Det är så
  stort att det krävs en bättre modell-

 380. -med ett mer professionellt och
  välfinansierat sätt att utveckla kod.

 381. Tack så mycket.
  Jag avslutar med de här frågorna.

 382. Jag har pratat om strukturbildning
  ur beräkningssynpunkt.

 383. Vi har stora utmaningar kvar
  för att förstå-

 384. -hur återkoppling från stjärnor och
  svarta hål reglerar galaxbildning.

 385. Det vill vi förstås använda för att
  testa våra teorier om galaxbildning-

 386. -och även utveckla
  en del kosmologiska tester.

 387. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att förstå universum

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kan vi begränsa den mörka materian så den blir begripbar? Volker Springel, professor vid universitetet i Heidelberg, går igenom vad vi i nuläget förstår om hur strukturer bildas i kosmos. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Ämnen:
Fysik > Astronomi
Ämnesord:
Astrofysik, Astronomi, Naturvetenskap, Rymdforskning, Universum
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Trender och framtidsproblem inom astrofysiken

Finns det liv i rymden? Den frågan fascinerar många och inte minst Sir Martin Rees, professor emeritus vid universitet i Cambridge. Rees är kosmolog och rymdforskare med ett specialintresse för galaxernas formation, svarta hål och de mer spekulativa delarna av kosmologin. Här berättar han om sin forskning. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Nya sätt att förstå jorden, solen och stjärnorna

Vad kommer nästa generation astrofysiker kunna upptäcka med hjälp av ny teknologi? Den frågan ställer Bruce Elmegreen, IBM:s forskningsavdelning, som här går igenom det vi vet och det som vi ännu inte har svar på. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Framtida strukturer i planetsystem

Kan det finnas beboeliga planeter i ostabila planetsystem? Melvyn B Davies, professor vid institutionen för astronomi vid Lunds universitet, visar hur de senaste decenniernas observationer har gett oss flera överraskningar. Dessa upptäckter har inneburit betydande framsteg i att förstå hur planetsystem fungerar och bildas. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Att skapa beboeliga planeter på en dator

Finns det jordlika planeter i andra solsystem? Anders Johansen, professor vid institutionen för astronomi vid Lunds universitet, berättar om sitt arbete med datorsimulationer för att beräkna möjligheten för beboeliga planeter i andra solsystem än vårt. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Mot direkta studier av beboeliga exoplaneter

Kan vi hitta bevis för liv i rymden inom ett par decennier? Med ny teknologi kommer vi allt närmare att kunna studera exoplaneter genom direkta observationer, berättar Markus Janson, lektor vid institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. Han hoppas att detta ska innebära de första reproducerbara bevisen för möjligheten till liv i vår galax. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Kemiska analyser av exoplaneters atmosfär

Vilken sannolikhet för beboelighet finns det på expoplaneter? Nikolai Piskunov, professor i astrologi vid Uppsala universitet, berättar om sitt arbete med spektroskopi för att undersöka expoplaneternas kemiska atmosfärer. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Bortom gränserna - galaxernas evolution

Kan algoritmer till fullo förstå galaxernas evolution? Marcella Carollo, professor vid institutionen för astronomi vid ETH i Zürich, Schweiz, redogör vad vi vet i dagsläget och tittar framåt mot de utmaningar som hägrar bortom gränserna. När nya datorer och teleskop producerar petabytes och kanske exabytes med data kommer vi att möta filosofiska utmaningar, säger hon. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Att förstå universum

Kan vi begränsa den mörka materian så den blir begripbar? Volker Springel, professor vid universitetet i Heidelberg, går igenom vad vi i nuläget förstår om hur strukturer bildas i kosmos. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Universum - bortom det synbara

Matthew Hayes, forskare vid Stockholms universitet, går igenom den senaste tekniken inom "low-surface brightness"-astronomin och visar på de nuvarande teleskopens begränsningar. Hayes diskuterar vilken bild av stjärnmateria och utomgalaktisk gas framtidens observationer kommer att ge oss. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Galaxernas tidiga evolution, ur ett infrarött perspektiv

Vad vet vi om den första tiden efter the big bang, och vilken roll spelar svarta hål för galaxernas evolution? Kirsten Kraiberg Knudsen, docent i astronomi vid Chalmers tekniska högskola, talar om den fundamentala utveckling som observationer i det infraröda spektrat ger oss för att förstå dessa frågor. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Den nya Vintergatan

Hur har bilden av vår galax, Vintergatan, förändrats de senaste åren? Thomas Bensby, forskare i astronomi, berättar om ett av astrofysikens stora mål, att förstå vår egen galax, och om den vetenskapliga guldgruva de nästkommande tio-femton årens observationer kan visa sig vara. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Extremt stora teleskop

Hur bygger man ett teleskop med en huvudspegel på 39 meter i diameter? Michele Cirasuolo från The European Southern Observatory berättar om projektet på Paranalobservatoriet i Chile. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Hur solens magnetfält skapar rymdväder

Är fotosfären tråkig? Det tycker inte professor Göran Scharmer, astronom och professor i astronomi. Här berättar han om arbetet med att förstå hur solens magnetfält skapar rymdväder. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Nya möjligheter till astronomiska upptäckter

Kommer vi att kunna hitta guld i universum? Detta hoppas Avishay Gal-Yam, professor vid institutionen för astrofysik vid Wiezmann-institutet, Israel. Just nu pågår nämligen en revolution för möjligheterna att observera övergående astronomiska händelser. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Supernova 1987A - 30 år efteråt

Vad sätter igång en explosion av en stjärna, en supernova? Josefin Larsson, docent i astrofysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om nya insikter om exploderande stjärnor. Dessa kommer av observationer från den till jorden närmst belägna explosionen: Supernova 1987A, som trettio år efteråt fortfarande ger oss nya kunskaper. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Jakten på supernovor

Vilket är det bästa sättet att jaga efter supernovor? Jesper Sollerman, professor vid Stockholms universitet, tror sig ha svaret. Här berättar han om sitt arbete med att studera exploderande stjärnor, något som involverar hundratalet människor över flera kontinenter. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Den mörka materiens partiklar - upptäckt att vänta

Kommer man kunna bevisa vad mörk materia är? Jan Conrad, professor i astropartikelfysik vid Stockholms universitet, berättar om de kommande bevis man hoppas hitta. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Takaaki Kajita, fysik

Den japanske fysikern Takaaki Kajita fick tillsammans med kanadensaren Arthur B McDonald Nobelpriset i fysik 2015 för upptäckten av neutrrinooscillationer, som visar att neutriner har massa. Här berättar Takaaki Kajita om sin forskning. Christina Moberg från Kungliga Vetenskapsakademien inleder föreläsningen. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.