Titta

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Om UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Föreläsningar som riktar sig till dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan, med både visioner och konkreta tips direkt från verkligheten. Årets tema är likvärdighet och identitet. Det handlar om hur sociala skillnader som föräldrars utbildningsbakgrund, socioekonomiska olikheter och andra faktorer kan påverka elevers skolidentitet. Målet är att skapa en skolmiljö där allas identitet får blomma på bästa sätt. Inspelat den 21-22 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017 : Vem är rektorn?Dela
 1. Grundproblematiken som uppstod
  på 90-talet lever vi alltjämt med.

 2. Den kommer vi att leva med
  tills man hittar-

 3. -ett något mer genialiskt system.

 4. Tack så hemskt mycket.

 5. Väldigt roligt att vara här.

 6. Jag är som sagt sociolog, så jag är
  inte pedagog eller skolforskare.

 7. Jag håller på med nåt
  som kallas "professionsstudier"-

 8. -och har förestått det här centrat
  som ägnar sig åt studier-

 9. -av professioner, profession-
  aliseringsprocesser och annat.

 10. När man får en inbjudan
  att komma och prata-

 11. -blir man först glad, sen förbryllad.

 12. Vill de höra mig?

 13. I vilken kapacitet vill man höra mig?

 14. Jag har skrivit om saker
  som skulle kunna intressera er.

 15. Jag har skrivit om mobbnings-
  begreppets historia, mobbning...

 16. Jag har varit med och gett ut
  Björn Erikssons arbeten om mobbning.

 17. Jag har sysslat med folkbildning-

 18. -för att anknyta
  till det Anna var inne på-

 19. -i en del av hennes uppdrag.

 20. Jag tror att den omedelbara
  anledningen är att förra året-

 21. -så blev jag intervjuad i Skolledaren
  tillsammans med Mats Ekholm-

 22. -om detta: håller rektorsrollen på-

 23. -att utvecklas
  till en egen profession?

 24. Jag har aldrig specialstuderat
  rektorerna på det sättet-

 25. -men jag har haft anledning
  att fundera en hel del över-

 26. -vad den här typen
  av ledningspositioner innebär-

 27. -när de sätts in
  i en professionskontext.

 28. Min tagning på det här...

 29. ...är att jag vill introducera
  två stycken teman.

 30. Det ena är profession,
  det andra är organisation.

 31. Jag ska försöka mig på
  att vara lite personlig här.

 32. Båda mina föräldrar är rektorer.

 33. Det är "Ola, rektorernas son",
  lite grann. I stil med Tarzan.

 34. Så jag har levt igenom
  centrala skeden av rektorskapet.

 35. Jag tänkte ta
  mina föräldrars arbetslivsbakgrund-

 36. -som hjälp för att introducera
  mina teman.

 37. Jag ska börja med min mamma, Lena.

 38. Hon var rektor för
  vårdhögskolan i Växjö under många år.

 39. Just vårdhögskolorna kan vara...

 40. ...ett bra sätt att introducera-

 41. -nånting som har hänt
  de sista 40 åren, men inte bara det-

 42. -och som man kan tala om som
  ett förtätat professionellt landskap.

 43. Titta på den här grafen-

 44. -som ni nog har sett
  i andra sammanhang.

 45. Den visar antalet högskolestudenter
  i Sverige 1945-2004.

 46. Det första man ska lägga märke till
  är det kolossala hoppet omkring 1977.

 47. Det hoppet är inte resultatet
  av en mycket framgångsrik kampanj-

 48. -i marknadsföringshänseende, utan...

 49. ...det är effekten av
  att det som folk läste tidigare-

 50. -i annan regi,
  alltså i en annan form-

 51. -det flyttades 1977
  in i högskolesystemet.

 52. Till de sakerna hörde
  vårdhögskolornas personal-

 53. -studenter, sjuksköterskeelever som
  nu blev studenter i högre utbildning.

 54. Hit hörde en stor grupp.

 55. Inom vårdsektorn
  var det också arbetsterapeuter-

 56. -biomedicinska analytiker...

 57. Viktiga grupper för vårdapparaten.

 58. Och inom utbildningssektorn-

 59. -så är detta det år den obligatoriska
  skolans lärargrupper-

 60. -flyttar in i den högre utbildningen.

 61. Då flyttar samtidigt
  förskollärarna in.

 62. Samt fritidspedagogerna.

 63. För skolsektorn
  så påbörjades här nånting-

 64. -som var att man underställdes
  ett akademiseringskrav.

 65. Ni känner till...

 66. ...vad det har gjort med metodikens
  försvinnande i lärarutbildningen.

 67. Men det som också hände här,
  det är ju att...

 68. Det här sker ju inte över en natt.

 69. När min mor tog över så fanns det
  på sjuksköterskeprogrammen...

 70. Det stod nu i lagen att de
  skulle vila på vetenskaplig grund.

 71. Man skulle...

 72. ...utbilda för högskolemässighet.

 73. Man hade ju personal
  som ofta inte ens hade en fil. kand.-

 74. -och sjuksköterskeskolorna
  hade inte rätt att själva ge det.

 75. Så det har varit
  en lång process av akademisering.

 76. Av omskiftning av kunskapsprofilen.

 77. Om man sen går
  lite längre fram i tiden-

 78. -så ser ni att det sker ett stort
  skutt också från 1990-talet-

 79. -och under 2000-talet.

 80. Och det kan man säga...

 81. ...hör samman med-

 82. -ett frambrytande kunskapssamhälle,
  kan man säga.

 83. Men också en ekonomisk kris,
  som gjorde att allt fler behövde...

 84. ...ta vägen via högre utbildning.

 85. Resultatet av det här har varit
  att högskolorna för sin del-

 86. -har försökt paketera om sina kurser-

 87. -så att de passar
  en arbetsmarknadsnisch.

 88. Vi har fått en förtätning
  av det professionella landskapet-

 89. -dels genom att gamla yrken
  söker en akademisering-

 90. -av utbildningsinnehållet.

 91. Förnärvarande är vi inne i
  en sån process med polisutbildningen.

 92. Vi får se vart den tar vägen.

 93. Samtidigt har vi fått utbildningar
  som söker sina arbetsmarknadsnischer.

 94. Om man ska förstå var rektorerna
  befinner sig i det här-

 95. -så kan man se det på två olika sätt.

 96. Man kan se det å ena sidan som att...

 97. ...det är en yrkesposition-

 98. -ett knippe arbetsuppgifter
  och en grupp människor-

 99. -som skulle kunna bli
  en alldeles egen profession.

 100. Frågan är hur man gör det i ett
  förtätat, professionellt landskap-

 101. -där allt fler utbildningar
  kan leverera motsvarande kunskaper.

 102. Det andra är att man ser rektorn-

 103. -som en utlöpare
  av det statliga uppdraget-

 104. -eller den kommunala organiseringen.

 105. Ser då lärarnas
  professionssträvanden-

 106. -och deras...

 107. ...steg mot
  en stängning av arbetsmarknaden-

 108. -som en randbetingelse
  för det som rektorerna måste göra...

 109. Det har redan nämnts tidigare i dag
  hur en central problematik är:

 110. Hur ska man få tag på folk
  som är behöriga?

 111. Hur ska man få tag på folk alls?

 112. Hur ska man jaga rätt på folk som...

 113. ...behövs
  för att driva det dagliga arbetet?

 114. Det jag vill säga
  med den här första sliden...

 115. ...det är ju
  att det professionella landskapet-

 116. -och det högre utbildningslandskap
  som producerar för det landskapet...

 117. Det är inte nåt som är statiskt.

 118. Det är nåt
  som kontinuerligt förändras.

 119. Om man ska förstå rektorerna
  inom den kontexten-

 120. -så är det viktigt
  att ha den historiciteten med sig.

 121. Jag ska så småningom komma in på
  pappa, som var rektor på högstadiet-

 122. -för att introducera den
  organisatoriska kontext han kom in i-

 123. -och som ger den här professions-
  aspekten en särskild tyngd.

 124. Det är mitt argument.

 125. Men bara för att tydliggöra...

 126. ...hur normalt det är
  med förändring på de här punkterna-

 127. -så vill jag
  dra ut tidsperspektivet lite bakåt.

 128. År 1810 så fick vi-

 129. -en ny sorts entitet i Sverige.

 130. Ett institut som form, som var
  nånting annat är universitetet.

 131. Det första som tillkom
  var det som vid grundandet kallades-

 132. -"Institutet
  för fältläkares danande."

 133. Numera känt
  som Karolinska institutet.

 134. Det man gjorde där
  var att utbilda kirurger.

 135. Det vill säga
  utbilda för yrkesfärdigheter.

 136. Det var inte sånt man ägnade sig åt
  vid universiteten.

 137. Vi fick också
  Gymnastiska centralinstitutet-

 138. -som ägnade sig åt friskgymnastik
  och sjukgymnastik.

 139. Det var inte heller sånt
  som universiteten höll på med.

 140. Vi fick Teknologiska institutet-

 141. -det som i dag är
  Kungliga tekniska högskolan.

 142. Liksom Chalmerska slöjdskolan-

 143. -som nu är Chalmers i Göteborg.

 144. De undervisade för att sörja för-

 145. -produktionen av tekniskt vetande.

 146. Det vill säga att man skulle få...

 147. ...tydliga yrkesfärdigheter
  i en högre utbildningsform.

 148. Det ägnade man inte åt
  på universiteten.

 149. Det är inte förrän under 1900-talet
  som de här institutet-

 150. -fullt ut integreras
  i universitetsväsendet.

 151. Det betyder då att man inte ska se-

 152. -inklusionen av lärargrupperna
  eller sjuksköterskorna-

 153. -eller de biomedicinska analytikerna
  i högskolesystemet-

 154. -som en abnormitet.

 155. Det är sånt
  som hela tiden har pågått.

 156. Det har gällt farmaceuterna,
  tandläkarna, veterinärerna...

 157. Alla de grupperna. Det var inte sånt
  man sysslade med vid universiteten.

 158. Det är till och så att på 1860-talet-

 159. -när John Stuart Mill tillträdde som
  rektor vid St. Andrews universitet-

 160. -sa han att man kan ha olika syn
  på vad ett universitet ska göra-

 161. -men man är åtminstone överens om
  vad det inte är:

 162. Det är inte en plats där man tränar
  folk för en speciell yrkesframtid.

 163. Det låter nästan chockerande i dag.

 164. I dag är det så
  att över hela världen-

 165. -så går den yrkesorienterade
  högre utbildningen framåt.

 166. Inte bara som andel av den utbildning
  som sker inom universitetssystemet-

 167. -utan det är också så
  att i absoluta tal-

 168. -så är det de gamla, disciplinära
  kurserna som går tillbaka.

 169. Även i absoluta tal.

 170. Det här med träning
  för konkreta yrkesfärdigheter-

 171. -har förtätat
  det professionella landskapet enormt.

 172. Det är i det landskapet
  som lärare, rektorer-

 173. -men också förslag
  till nya lärargrupper...

 174. Vad ska det bli av lärarassistenter,
  till exempel?

 175. Ska man placera in dem med
  den franska eller engelska modellen?

 176. Vilken sorts färdighet ska man ha
  för att vara en sån?

 177. Inom vårdområdet så har vi nu
  certifiering av undersköterskor-

 178. -som är på gång. Så att här kommer...

 179. Vi kan förvänta oss att det är ett
  system som kontinuerligt utvecklas-

 180. -men där det också blir allt trängre.

 181. Om ni tänker på det här
  som ett ekologiskt system...

 182. ...så är det väldigt trångt,
  väldigt artrikt, i de här nischerna.

 183. De här instituten-

 184. -blev så småningom omvandlade
  just till högskolor-

 185. -utan att för den skull
  vara en del av universitetssystemet.

 186. På ett sätt så anknyter det här-

 187. -till nåt som Leili var inne på,
  nämligen detta med bildning.

 188. Man ska nog inte glorifiera
  den bildningstanke-

 189. -som fanns på universiteten
  omkring 1800-talets mitt.

 190. Om du skulle ta dig vidare
  och få en examen från universitetet-

 191. -måste du tentera i samtliga ämnen
  vid filosofisk fakultet.

 192. Samtliga ämnen.

 193. Det sätter bestämda gränser för-

 194. -hur precis man kan vara
  i sin undervisning.

 195. Det sätter gränser för-

 196. -hur mycket
  man kan vetenskapsbasera den.

 197. Alltså hur mycket man kan driva den-

 198. -mot att vara en specialiserad,
  vetenskaplig undervisning.

 199. Hur mycket kan man förbereda...

 200. Hur mycket kan man förbereda
  sina studenter för en yrkesframtid?

 201. Så bildning är bra-

 202. -men den bildning som vi hade
  vid 1800-talets mitt-

 203. -satte bestämda gränser
  för specialisering.

 204. Specialisering utan den är inte bra.

 205. Men specialisering och förberedelse
  för den konkreta yrkesutövningen...

 206. Det får sägas vara ett framsteg
  att vi har kommit dit-

 207. -och att utbildningarna-

 208. -till ingenjörer, sjuksköterskor,
  kirurger och så vidare-

 209. -numera är en självklar del
  i det högre utbildningssystemet.

 210. Så om vi nu har det förtätade
  professionella landskapet...

 211. ...kan man ställa frågan:

 212. Vad är det för typ av enhet
  som professionaliseras här?

 213. Man kan tänka sig läraryrket
  i singularis.

 214. Lärarlegitimation.

 215. Man kan tänka sig
  att "vi är alla lärare".

 216. Det är den process vi hade i skolan
  fram till den senaste reformen.

 217. Att utbildningen av lärare-

 218. -mer och mer blev förenhetligad.

 219. Man hade allmänt utbildningsområde
  och så vidare.

 220. Eller så kan vi tänka oss profession-
  alisering av läraryrkena i pluralis.

 221. Är det skillnad på
  att vara gymnasielärare-

 222. -i förhållande till
  att vara inom grundskolan-

 223. -eller inom förskolan och så vidare?

 224. Hur ska man dra upp gränserna?

 225. Det här har betydelse för...

 226. Det blir randbetingelser för
  rektorerna oavsett hur man resonerar.

 227. Det blir också en fråga om:
  Finns det nåt i alla de här...

 228. Finns det nåt som talar för att
  man kan se en professionalisering-

 229. -av själva skolledningsuppdraget,
  skolledarrollen?

 230. Jag ska återkomma till det här...

 231. ...mot slutet.

 232. Dessförinnan vill jag introducera
  den andra polen.

 233. Ska det vara nåt spänningsförhållande
  måste det finnas två poler.

 234. Min pappa.

 235. Min pappa Roland var rektor
  för skolan Teleborg Centrum i Växjö.

 236. Där jobbade han som lärare
  från 1970-talet.

 237. Han blev så småningom tillsynslärare.

 238. I början på 90-talet blev han rektor
  för Teleborgsskolan.

 239. Där jag också gick, för övrigt,
  som elev.

 240. På många sätt var nog
  pappas bildningsgång till rektor-

 241. -rätt så typisk.

 242. Han hade jobbat länge.

 243. Han kände sina kolleger. Det kan
  vara svårt när man ska bli chef.

 244. Ena dagen är man en i gänget-

 245. -och nästa dag är man en
  som ska fatta beslut om saker-

 246. -som inte alltid är populära.

 247. Tiden som tillsynslärare
  var ett slags biträdande rektorskap-

 248. -som lite var en lärlingsperiod
  för pappa.

 249. Han fick gå bredvid och göra alltmer
  av den egentliga rektorssysslan.

 250. Ett lärlingskap-

 251. -på samma sätt som man organiserade
  tandläkarutbildningen-

 252. -från 1890-talet och framåt.

 253. Mycket var att man fick gå med
  och göra steg för steg.

 254. I flera avseenden
  tror jag att det här är...

 255. Det var typiskt då, men än i dag
  skulle jag säga att det är ganska...

 256. Om man tittar på...

 257. Om man tittar på data från de
  som gått igenom rektorsprogrammet-

 258. -så kan man se att merparten-

 259. -av alla de
  som har gått rektorsutbildningen-

 260. -själva har en bakgrund som lärare.

 261. Det är påfallande ofta alltjämt så-

 262. -att det är
  för ungefär samma skolform som man...

 263. ...har befunnit sig i.
  Det finns några skillnader.

 264. I jämförelse med
  när pappa blev rektor-

 265. -så är det betydligt fler
  förskollärare som blir rektorer-

 266. -inom skolan.

 267. Det hänger samman med saker
  som hände i den veva han blev rektor.

 268. Det säger i sin tur nåt
  om den här organisatoriska polen-

 269. -som jag ska prata lite om nu.

 270. Även om vi inte såg det då-

 271. -så var det så mycket som förändrades
  i och med 1990-talet.

 272. Vi hade avreglering
  av tillsättning av lärartjänster.

 273. Vi hade avreglering
  av tillsättning av rektorstjänster.

 274. I svensk skola
  talar man om att varje ny...

 275. ...reform alltid har paketerats
  som att det är en decentralisering.

 276. Även på 1990-talet var det
  en decentralisering av skolan.

 277. Det var en decentralisering
  på många olika sätt, skulle jag säga.

 278. Det hängde samman
  med kommunaliseringen, förstås-

 279. -men också med att kommunallagen-

 280. -gav kommunerna ett utrymme,
  även budgetmässigt-

 281. -att hantera skolan
  som en del i det kommunala uppdraget.

 282. Det var lite olika mellansteg
  med statsbidraget.

 283. Samtidigt får vi en ekonomisk kris
  som säger att nu förväntas...

 284. Inte bara i skolan,
  utan i alla samhällssektorer-

 285. -förväntas vi bedriva offentlig
  verksamhet på ett nytt sätt-

 286. -därför att den konstruktion som
  dittills funnits, förslagsanslaget-

 287. -avskaffas 1993.

 288. Förslagsanslaget hade egenskapen att
  man skulle budgetera i god ordning-

 289. -men om verksamhetens behov gjorde
  att man överskred det här-

 290. -så fick man ändå tillbaka.

 291. Fram till dess fanns det inte
  ett starkt tryck på budgetdisciplin.

 292. Det förändras under 90-talet,
  i samband med den ekonomiska krisen.

 293. Och den här kombinationen-

 294. -av att kommunerna skulle ha
  inom sin domvärjo-

 295. -att hantera skolans budget, och...

 296. Det
  och att det blev viktigt att spara-

 297. -satte sin prägel
  på min pappas första år som rektor.

 298. Det pratades mycket budgetdisciplin-

 299. -hemma vid matbordet
  vid den här tiden.

 300. Då måste man ha ett nytt system
  för att hantera det här.

 301. Om kommunerna ska ansvara för detta-

 302. -och om rektorerna ska ha ansvar för
  att man håller i pengarna-

 303. -inom givna ramar-

 304. -behöver man ha uppföljningssystem,
  och ett nytt kontrollsystem.

 305. Länsskolnämnderna avskaffas
  i den här vevan.

 306. Skolöverstyrelsen läggs ner.

 307. Den ersätts då av Skolverket.

 308. Vi har en avreglering,
  och vi får en decentralisering-

 309. -samtidigt som vi har
  en ekonomisk kris-

 310. -som gör att vi måste kontrollera
  på ett nytt sätt.

 311. Då är det mål- och resultatstyrning
  som träder in på banan i stor stil.

 312. Vi i Sverige har ändå haft...

 313. ...inslag av det här längre tillbaka.

 314. Nu blev det liksom en del av det
  nästa föreläsare ska prata om-

 315. -nämligen det här med ett nytt sätt
  att styra offentlig verksamhet-

 316. -som då kallades
  "New Public Management".

 317. Man behövde då ett regleringssystem.

 318. Här står man då inför
  ett par olika alternativa sätt-

 319. -att styra och bedriva
  offentlig verksamhet.

 320. Ett par olika möjligheter.

 321. Ska man förlita sig på
  en professions förmågor-

 322. -att se till att just skolan
  blir så där likvärdig-

 323. -trots att det kan skilja sig
  väldigt mycket åt mellan kommuner?

 324. Är det nånting som vi kan-

 325. -luta oss tillbaka och säga:
  "Det här sköter professionen"?

 326. Eller är det så
  att vi i stället måste ha...

 327. ...statliga
  kontroll- och uppföljningssystem-

 328. -som gör så att kommunerna
  och de enskilda skolorna-

 329. -faktiskt hedrar sitt uppdrag?

 330. I ett sånt här sammanhang
  där vi har fått en...

 331. ...en, vad ska vi säga...

 332. ...ett ökat krav på att vi ska...

 333. ...på ett nytt sätt kontrollera
  vår verksamhet-

 334. -är frågan hur vi ska göra det.

 335. Hur ska man som rektor förhålla sig?

 336. Även om "New Public Management"
  har kommit i vanrykte på senare år-

 337. -och även om-

 338. -de konkreta teknikerna
  och lagstiftningen har förändras-

 339. -är grundproblematiken som uppstod
  på 90-talet den vi ännu lever med.

 340. Den kommer vi att leva med
  tills man hittar-

 341. -ett något mer genialiskt system.

 342. Men den sätter inte minst rektorn-

 343. -i ett lite prekärt läge.

 344. Å ena sidan har man
  en professionssträvande lärarkår...

 345. ...vars främsta landvinning-

 346. -på det här området när det gäller
  att stänga till för omvärlden-

 347. -ju är lärarlegitimation.

 348. Som då kan uppträda med anspråk på-

 349. -att det är vi som vet...

 350. ...hur man gör när man lär sig-

 351. -och barnen ska vara
  och hur de ska bli.

 352. Det är vi som besitter den kunskapen.

 353. Det kan man som rektor anamma,
  vara en del av-

 354. -och känna sig som en utlöpare av den
  lärargärning man ofta har bakom sig.

 355. Att detta är nåt vi ska överlåta
  på lärarna.

 356. Samtidigt finns den andra modellen-

 357. -att du också är
  en statens kontrollant.

 358. Vi har
  detta med likvärdig utbildning.

 359. Det kan variera för mycket,
  kan man tänka...

 360. ...om man inte är inne och
  kontrollerar hur det här går till-

 361. -och hittar nya former
  för att kontrollera det.

 362. Så.

 363. Den rosa bilden,
  i motsats till den gröna-

 364. -är en markering
  att detta handlar om organisation.

 365. Jag har färgkoordinerat.

 366. Då är frågan:
  hur gör man med professionerna?

 367. Antingen är det rektorerna
  som ska bli en egen profession-

 368. -eller så tänker vi oss
  lärarna som ett kollektiv-

 369. -eller en pluralitet av lärare.

 370. Eliot Freidson, en kanadensisk
  sociolog och professionsvetare-

 371. -har beskrivit vad han kallar
  "professionalismens logik"-

 372. -på följande sätt:

 373. Mot bakgrund av det jag nyss sa är
  det här en priviligierad situation.

 374. Jag ska få lön för att göra nånting-

 375. -där jag har kontroll
  över mitt arbetsinnehåll.

 376. Jag har kontroll över vad...

 377. Alltså vad som behöver göras,
  hur det ska göras och så vidare.

 378. Det är ju
  en högst priviligierad situation.

 379. Vad behövs då för att denna
  professionalism ska vara möjlig?

 380. Han har...

 381. ...utvecklat det här i som han säger-

 382. -fem stycken
  idealtypiska beskrivningar.

 383. Å ena sidan
  gäller det att man ska ha ett arbete-

 384. -som man uppfattar är baserat
  på ett teoretiskt kunnande-

 385. -och som omsätts i...

 386. Det är "kunskaper och färdigheter
  som tillämpas efter eget omdöme"-

 387. -"och som därav tillmäts
  en särskild status i arbetskraften."

 388. Det är det vi menar med profession.
  Man kan inte automatisera det här.

 389. Samtidigt betyder det att
  just den där professionella gruppen-

 390. -gör anspråk på
  att efter eget omdöme-

 391. -göra det här.

 392. Vilket hamnar i
  ett intressant spänningsförhållande-

 393. -till hur vi ska göra-

 394. -när vi efterbedömer detta.

 395. Ska vi lita på deras omdöme?

 396. Gör vi klokt i att lita-

 397. -på lärarnas omdömeskapacitet här?

 398. Det är en grund för att kunna tala om
  professionalism i den här meningen.

 399. Vidare ska man ha
  exklusiv jurisdiktion-

 400. -inom arbetsdelningen-

 401. -som då skapas
  i relation till andra yrken.

 402. Skolan har ju varit-

 403. -en relativt monokulturell
  organisation.

 404. Det vill säga-

 405. -att majoriteten är lärare
  i en skola.

 406. Det finns inte andra yrkesgrupper-

 407. -som har kommit in
  och kunnat ta över grejer.

 408. Men det räcker att gå till USA
  eller för den delen Danmark-

 409. -där man haft idéer om...

 410. ...speciella utbildningspaket-

 411. -som utvecklades i relation till
  "no child left behind", till exempel-

 412. -där man först konstruerar paket
  för hur man ska klara tentan-

 413. -och sen konstruerar man
  också tentan-

 414. -och hela kurser.

 415. Det låg utanför skolsystemet.

 416. Det är nån annan som sköter om det.

 417. Den exklusiva jurisdiktionen
  behövs i alla fall.

 418. Man behöver ha en skyddad position på
  interna och externa arbetsmarknader.

 419. Det ska finnas ett utbildningsprogram
  som kontrolleras av yrkesgruppen-

 420. -och är förbundet
  med högre utbildning.

 421. När man tar det här steg för steg
  så ser man att bitvis är det så-

 422. -att rektorer
  mycket väl skulle kunna-

 423. -uppträda med anspråk på
  att vara professioner-

 424. -eller exempel på professionalism-

 425. -i den här meningen.

 426. Det finns ju numera
  befattningsutbildningar-

 427. -som är associerade
  med högre utbildning.

 428. Man skulle kunna tala om...

 429. ...en successiv skärpning
  av inträdeskvalifikationer och så.

 430. Man kan tala om en jurisdiktion,
  möjligen, i förhållande till...

 431. Men samtidigt är det ju så att...

 432. ...det inte är riktigt klockrent.

 433. Av alla de som utbildas
  inom högre utbildning i dag-

 434. -så finns det flera
  som blir rektorer.

 435. Man behöver inte ha en viss bakgrund.
  Man kan få den när man är där.

 436. Vi är i gränslandet-

 437. -mellan att uppträda
  med anspråk på professionalism-

 438. -och att vara
  nån annan sorts yrkesgruppering.

 439. För att göra det här tydligare
  ska jag bryta ner de här frågorna-

 440. -till att diskutera förutsättningarna
  för det här privilegiet.

 441. Förutsättningarna för att få kontroll
  över arbetets innehåll.

 442. Om man ska få det måste man etablera
  kunskaps- och uppgiftsgränser-

 443. -som man kan göra anspråk på
  och försvara-

 444. -om nån skulle vilja hävda
  nånting annat.

 445. Det förutsätter då också-

 446. -att man vet ungefär
  vilken grupp det är som ska...

 447. Alltså...

 448. Vilken är
  den grupp som kan bli rektorer här?

 449. Vilken grupp
  kan ägna sig åt skolledarskap?

 450. I dag är det ju så, att även om
  det finns en befattningsutbildning-

 451. -så kan man komma
  med ganska olika erfarenheter-

 452. -och bli rektor på en skola.

 453. Visst, man kan vara lärare. Men man
  kan vara lärare från olika stadier.

 454. Det är förskollärare, lärare,
  fritidspedagoger.

 455. Men vi har också ingenjörer.
  Vi har en och annan marinbiolog.

 456. Det finns en rikedom
  i de olika bakgrunder-

 457. -som man kan komma
  till rektorskapet från.

 458. En fråga man kan ställa kring det är:
  Är inte det bra?

 459. Vill vi ha en professionalisering-

 460. -i bemärkelsen
  att vi stänger till om detta?

 461. Och är det ens möjligt att göra det?

 462. Det är ju en annan sak
  som spelar in i detta-

 463. -och det är att det är rätt tufft
  att vara rektor. Det vet ni.

 464. Med det betyder också-

 465. -att det är svårt att hitta folk-

 466. -som vill, kan och har förmågan
  att gå in som rektorer.

 467. Man kan få skolor där man avverkar
  en rektor efter en annan.

 468. Man får det som kallas för
  "principal attrition".

 469. Det är ganska knepigt att befolka...

 470. Då är frågan om det inte är nyttigt
  att man har en genomsläpplighet.

 471. Alternativet är att man
  försöker avgränsa mycket tydligare-

 472. -vem som ska kunna bli rektor
  på en skola.

 473. Jag vet inte om ni har uppfattningar
  i frågan. Jag går på i ullstrumporna.

 474. När det gäller
  kontrollen över yrket...

 475. Om man ska ha gränslinjer
  mot andra yrken-

 476. -kan det också gälla
  inom den egna organisationen.

 477. Skolorganisationen innehåller
  flera nivåer.

 478. Hur ska man se på skolcheferna
  i förhållande till rektorerna?

 479. Vem ska ha sista ordet?

 480. Är det organisationen
  eller nån av professionerna?

 481. Slutligen skulle jag också
  vilja peka på...

 482. ...det motsatta, egentligen.

 483. Visst, det kan vara bra
  att människor med olika bakgrund-

 484. -kan bli rektorer.

 485. Det speglar också samhället
  på ett annat sätt.

 486. Motargumentet mot det
  skulle vara att man säger-

 487. -att bara om man kan kontrollera
  rekrytering, utbildning-

 488. -och certifiering
  av professionens medlemmar-

 489. -kan man få styr på utbudet.

 490. Och varför vill man det
  om man har en profession?

 491. Ja, dels kvalitativt.

 492. Om jag reglerar utbudet kvalitativt-

 493. -betyder det
  att alla som är rektorer-

 494. -och som ingår
  i rektorernas professionssammanhang-

 495. -kan en viss sak.

 496. Ingen kommer under lägstanivån.

 497. Det är en kvalitetsgaranti.

 498. Det är därför man har...
  Vad ska man säga?

 499. Om jag går till läkaren ska jag kunna
  gå till vilken läkare som helst-

 500. -och få en likvärdig behandling.

 501. Man sätter en ribba.

 502. Det kan man garantera
  om man har en gemensam utbildning-

 503. -eller om man har
  ett inträdeskrav eller så.

 504. Man vill också reglera det
  kvantitativt.

 505. Nu är inte det en problematik
  för rektorerna, kanske.

 506. Om man jämför med läkarna igen,
  så har ju...

 507. Vid inget tillfälle i historien
  har läkarföreningarna ansett-

 508. -att man behöver
  öppna upp läkarutbildningen-

 509. -även om det har varit
  en massiv brist på läkare.

 510. Det vill säga-

 511. -att man har stoppat upp
  produktionen av läkare.

 512. Det har blivit svårare nu för tiden,
  då vi är i ett europeiskt sammanhang.

 513. Svenska och danska studenter
  åker till Rumänien och blir läkare-

 514. -och sen är man läkare i Sverige.
  Man kan inte neka det.

 515. Ni ser poängen här.

 516. Ett skäl till
  att eftersträva professionsstatus-

 517. -skulle vara
  att få kontrollen över det här.

 518. Kontroll över utbildning
  och certifiering av medlemmar-

 519. -så att man kan säga-

 520. -att alla som har gått utbildningen
  möter en bestämd lägstanivå-

 521. -som gör att vi kan säga:
  "Det är en riktig rektor!"

 522. Vi kan samtidigt reglera
  hur många som kan bli rektorer.

 523. Översvämmar man marknaden med rektor-
  er... Vi gör det tankeexperimentet.

 524. Då betalar det sig inte
  att vara rektor.

 525. Med hela den här sociala
  stängningssidan av professionen-

 526. -går man därigenom med förlust.

 527. Men om man nu kan utrusta...

 528. Alltså utforma en rekrytering,
  utbildning och certifiering-

 529. -av medlemmar på det sättet,
  har man också ett argument-

 530. -för att säga
  att det är de här kunskapsgränserna-

 531. -som gör att vi är bäst skickade
  att uppfylla en viss typ av uppgift.

 532. Och då har man ju ett argument-

 533. -i förhållande
  till organisationsrepresentanterna-

 534. -som säger att man ska hålla budget.

 535. "Visst", säger läkaren.

 536. "Budget är viktig,
  men den här medicinen är bäst."

 537. På motsvarande sätt
  skulle man säga:

 538. "Visst, kommunala budgetar
  är mycket viktiga ting"-

 539. -"men det är det här det pedagogiska
  ledarskapet kräver just nu."

 540. "Det går före.
  Nån annan får fatta beslutet om..."

 541. "Detta är den medicinskt korrekta
  behandlingen av skolan."

 542. Genom att åstadkomma den slutningen-

 543. -så skulle man på sikt kunna få
  ett mycket starkt argument-

 544. -för att bara vi med denna kunskap-

 545. -kan fatta beslut
  som rör dessa viktiga ting.

 546. Med läkarna har det ju blivit så.

 547. Gud ska veta att de inte hade
  nån riktig lycka med sig-

 548. -förrän tidigast 1860-talet-

 549. -när man kom på
  det här med bakterier och så.

 550. Dessförinnan var det rätt chansartat
  att gå till läkaren.

 551. Men de lyckades ändå dessförinnan
  bli en profession.

 552. Sen har de blivit
  desto mer framgångsrika.

 553. Även om min granne erbjuder
  en operation mycket billigare-

 554. -så kommer jag inte
  att acceptera den.

 555. Det är kvacksalveri att göra det.

 556. Tänk om man kunde ha
  nåt motsvarande för rektorer.

 557. Om ni kunde värja er
  från kvacksalvare-

 558. -som falskeligen
  utger sig för att vara rektorer.

 559. Om man gör det,
  så har man också ett starkt argument-

 560. -för att garantera
  de enskilda medlemmarna-

 561. -det vill säga
  er som rektorskollektiv...

 562. De enskilda medlemmarna
  av det kollektivet kan ju då säga:

 563. "Det är vi som ska bestämma
  vilka uppgifter vi ska ta oss an"-

 564. -"och på vilket sätt
  vi ska hantera detta."

 565. Och då kan...

 566. ...klienter och konsumenter...

 567. Alla de här grupperna-

 568. -som elever, lärare, föräldrar...

 569. ...kontrollerande statliga
  myndigheter...

 570. Alla har naturligtvis en...

 571. De är i sin fulla rätt
  att ha synpunkter på-

 572. -och vilja vara med
  och påverka skolan-

 573. -men om man har den här stängda...

 574. Om man uppnår
  den här professionella slutenheten-

 575. -har man möjlighet att säga:
  "Visst, ni har all rätt"-

 576. -"men vi vet vad det är som behövs i
  termer av pedagogiskt ledarskap nu."

 577. "Det är vi som ska styra det
  så att det blir bättre för er."

 578. Det kan låta lite utopiskt-

 579. -men det problem de flesta läkare
  har i dag, i och med internet-

 580. -är att de flesta
  redan har googlat sin diagnos-

 581. -och är fullständigt övertygade om
  vad de behöver.

 582. Det behöver inte alltid vara rätt.

 583. Men den sortens problematik
  blir inte lättare i skolans värld-

 584. -där det handlar om bedömning
  av förmågor och färdigheter-

 585. -men där det också handlar om
  hur man bäst hjälper en elev-

 586. -att bli så bra
  som hon har möjlighet att bli.

 587. Det är ganska svåra överväganden.

 588. Hur coachar man lärare
  på ett sånt sätt-

 589. -att de blir bra på det?

 590. Hur utövar man
  det pedagogiska ledarskapet-

 591. -så att detta blir möjligt?

 592. Det är inte det att man ska
  åsidosätta eleverna, föräldrarna...

 593. ...lärarna, de statliga organen-

 594. -men man ska säga:
  "Ni behöver vår expertis"-

 595. -"om ni ska reda ut det här
  och få det så bra som ni kan ha det."

 596. Till detta hör slutligen
  frågan om kontroll och utvärdering.

 597. Och formerna för det.

 598. Återigen med analogi med läkarna:

 599. Om man ska bedöma huruvida detta var
  "clinical malpractise"...

 600. Alltså om det är nån
  som har begått sig mot...

 601. ...god läkarsed och så där-

 602. -då är det saker som ska bedömas
  av de som har medicinsk kunskap.

 603. Säg att man kunde ha nåt motsvarande-

 604. -på läreriets
  och på skolledandets område.

 605. Det skulle vara en motsvarighet
  som säger att-

 606. -ja, det kan behövas kontroll
  och efterkontroll-

 607. -och det kan behövas just därför att
  vi ska säkra likvärdighet i skolan.

 608. Men de som ska utföra det här
  får inte se ut hur som helst.

 609. De måste ha speciella färdigheter.

 610. Om man kan säga med trovärdighet-

 611. -att det är vi
  som har den kunskapen...

 612. ...då har man också möjlighet
  att påverka-

 613. -själva kontroll-
  och utvärderingsorganen.

 614. De sista åren har detta varit en kamp
  på tvärs över olika professioner-

 615. -och på tvärs över hela världen.

 616. Alltså hur allt fler-

 617. -kontrollinstrument
  har påförts professionerna.

 618. Om man går till Italien...

 619. ...Frankrike i viss mån, Spanien och
  några länder till kring Medelhavet-

 620. -så har man påfört
  skarpa kontrollorgan-

 621. -som är politiskt tillsatta-

 622. -när det gäller
  det medicinska området.

 623. Vad detta har lett till är att allt
  fler läkare har gått in i politiken.

 624. Man kommer samman som en kår
  och säger:

 625. "Om det är så att det
  ska utvecklas nya kontrollorgan"-

 626. -"då ska vi vara med i dem."

 627. "Det är vi som ska vara med och
  designa kontrollen av oss själva."

 628. Det är den distinkta fördelen
  med att vara en profession.

 629. Frågan är i slutändan
  om det är värt att driva det dithän.

 630. Det finns saker
  man förlorar på vägen.

 631. Det kan till exempel vara så-

 632. -att det är en rikedom att man
  kommer från olika "walks of life"-

 633. -till rektorsposter.

 634. Det kan vara en tillgång.

 635. Det får man ställa mot arbetet
  med att tillskansa sig en position-

 636. -där man har
  ett annat förhandlingsläge-

 637. -kring kunskaps- och uppgiftsgränser.

 638. Det kan också vara så
  att man förlorar nåt-

 639. -genom att helt dissociera sig från-

 640. -den yrkesbakgrund som de flesta
  kommer från, alltså lärarskapet.

 641. Att säga
  att jag är nånting helt annat.

 642. Det kan finnas en förlust i det.

 643. Jag kommer från Växjö.
  Jag är barnfödd där.

 644. Där hade vi Tommy Svensson
  som ibland var spelande tränare.

 645. Han gjorde aldrig mål
  i den kapaciteten-

 646. -men det finns nånting med...

 647. ...den dubbelheten-

 648. -och kanske inte minst
  känslan av att-

 649. -om jag fattar beslut ska jag fullt
  ut veta hur de ser ut på golvet.

 650. När man sitter
  med ett nytt digitalt verktyg-

 651. -som fungerar ibland.

 652. Alltså känslan hos en ny lärare-

 653. -som sitter där
  med nånting som inte fungerar-

 654. -den bör man uppleva själv
  inpå bara skinnet, som rektor också.

 655. Därför att man annars kan bli
  okänslig för den totala arbetsbördan-

 656. -som ens lärare står inför.

 657. Och att då förlora känslan
  för hur det är att vara i en klass...

 658. Ibland kolossalt, berusande roligt-

 659. -när man känner att "jag fick ungarna
  att lära sig nåt jag aldrig trodde"-

 660. -och "Josef
  har lärt sig ohyggligt mycket!"

 661. "Han har bara varit här ett år."

 662. Alla de här fullständigt bubblande
  glädjeupplevelserna-

 663. -som blandas med frustrationer som
  gör att man inte vill gå till skolan.

 664. Att ha det med sig,
  att läraryrket ibland kan vara så-

 665. -det kanske också är en tillgång.

 666. Om man stänger till
  i en professionaliseringsprocess-

 667. -på ett sätt som fjärmar oss
  alltför mycket från detta-

 668. -så kanske vi förlorar nåt, men
  här finns också nånting att vinna.

 669. Jag har redan dragit över
  30 sekunder.

 670. Jag ska tacka så mycket
  för att jag fick komma hit.

 671. Är det några frågor
  får ni ställa dem. Tack så mycket.

 672. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vem är rektorn?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I spänningsfältet mellan arbetsorganisation, lärarprofession, statligt uppdrag och elevgruppens behov står rektorn. Hur har yrkesrollen förändrats? Ola Agevall, professor i sociologi vid Linnéuniversitetet, resonerar kring detta och ger historiska perspektiv. Inspelat den 21 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Rektorer, Skolan, Skolledare, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Insiktsfullt ledarskap

Carol Campbell, docent i ledarskap vid University of Toronto, beskriver fem viktiga punkter i skolledarens roll. Det handlar bland annat om att fånga upp lärarnas egna idéer till förbättringar, om att sätta upp mål kopplade till aktiviteter under skolåret och att knyta till sig individer och organisationer som kan bidra till förändring. Inspelat den 21 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Vem är rektorn?

I spänningsfältet mellan arbetsorganisation, lärarprofession, statligt uppdrag och elevgruppens behov står rektorn. Hur har yrkesrollen förändrats? Ola Agevall, professor i sociologi vid Linnéuniversitetet, resonerar kring detta och ger historiska perspektiv. Inspelat den 21 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Identitet och ideologi

Hur går det till när vi formas som individer och vilken roll har skolan i detta? Jan Holmgaard, docent i litteraturvetenskap, beskriver vad identitet är utifrån olika filosofers perspektiv. När och varför började vi tala om värdegrund och går skolans värdegrund verkligen ihop med den ideologi som råder i dagens samhälle? Inspelat på Münchenbryggeriet den 21 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Den kulturella klyftan

Warren Simmons berättar om sin skoltid då han som svart amerikan försökte anpassa sig till kulturen i en vit medelklasskola och vad de upplevelserna har fört honom in på. Simmons finns sedan länge på Annenberg Intitute for School Reform vid Brown University utanför Boston där han arbetar för att utjämna skillnader i undervisning vad gäller härkomst, etnicitet, språk och kön. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Likvärdighet trots olikheter

Det svenska skolsystemets uppbyggnad kan tolkas som "allas rätt att nå så långt som möjligt" när det gäller bildning och utbildning. Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik vid Uppsala universitet och resonerar här bland annat kring vilken roll närsamhället spelar för barnens identitet och ambitionsnivå. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Skolans inre organisation

Rektorns ledarstil kan bidra till en fungerande skolorganisation där både det enskilda och det gemensamma ansvarstagandet spelar en avgörande roll. Magnus Thor har arbetat i 30 år i grundskolan varav 16 år som rektor och ger här praktiska tips. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Organisera och leda elevhälsan

Hur kan man lyfta en skola med dåligt rykte och svagt självförtroende? Vilken roll kan elevhälsan spela? Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge, och biträdande rektor Erik Hall berättar om en rad konkreta insatser som har vänt elevernas bild av både skolan och sig själva. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Elevhälsans betydelse

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Fyraminutersmetoden

Hur kan lärare använda forskning om pulsträningens påverkan på inlärning och koncentrationsförmåga hos elever? Det vet Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken "Hjärnstark". Regelbunden träning har nämligen visat sig vara den bästa hjärngympan som finns, bättre än sudoku, korsord och alla tänkbara kosttillskott tillsammans. Men endast 4 minuters rörelse kan räcka för påtaglig effekt. Skolor som drar ner på idrott och inte har skolgårdar där eleverna kan röra på sig ger han inte mycket för.