Titta

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Om UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Föreläsningar från Matematikbiennalen 2018. Det är en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018 : Undervisa med digitala verktygDela
 1. Verktyget i sig gör inte ett skvatt.

 2. Jag kan titta på penseln,
  och den gör ingenting.

 3. Verktyget i sig
  gör egentligen ingenting.

 4. Ulrika Ryan heter jag.

 5. Jag har varit matte- och NO-lärare
  och undervisat i ungefär 20 år-

 6. -framför allt på mellanstadiet,
  men också på hög- och lågstadiet-

 7. -och faktiskt i förskoleklass.
  En gång.

 8. Jag har sysslat med digitala verktyg
  i undervisning-

 9. -och varit en av modulmakarna
  bakom Skolverkets modul-

 10. -om att undervisa
  med digitala verktyg i matematik.

 11. Jag tänkte prata
  om just perspektivet-

 12. -att undervisa med digitala verktyg
  i matematik.

 13. Innehållet för den här stunden
  tänkte jag mig ungefär så här.

 14. Jag pratar kort
  kring vårt styrdokument.

 15. Det definierar ju vårt läraruppdrag.

 16. Jag tänker sen prata om förväntningar
  på undervisning med digitala verktyg-

 17. -utifrån olika perspektiv.

 18. Sen ska jag ta upp ett begrepp som
  används i modulerna - "orkestrering"-

 19. -och resonera kring det.

 20. Jag pratar om matematiklaborationer
  med digitala verktyg-

 21. -och avslutar med digital
  matematikdidaktisk lärarkompetens.

 22. Jag jobbar nu på Malmö universitet,
  som det heter nu.

 23. Jag är tjänstledig från en
  adjunktstjänst i matematikdidaktik.

 24. Jag hade tänkt säga det innan.

 25. Jo. Styrdokumenten.

 26. Vi har ju fått en ny skrivning
  i våra styrdokument.

 27. I syftesdelen har vi lyft fram
  det här med digitala verktyg.

 28. Framför allt programmering.

 29. Innehållet på biennalen i år-

 30. -har färgats av att programmering
  har kommit in i våra kursplaner.

 31. Jag tänker inte precis
  säga något om programmering.

 32. Jag ska däremot prata om att
  låta elever använda digitala verktyg-

 33. -för att undersöka problem
  och begrepp.

 34. Kanske är det i första hand där
  jag kommer befinna mig.

 35. I kursplanen har vi fått det
  inskrivet i det centrala innehållet.

 36. Det är en skillnad
  från före revideringen.

 37. Då hade vi bara en skrivning
  i syftesdelen.

 38. Vi ser här att skrivningar
  i det centrala innehållet-

 39. -berör digitala verktyg
  på olika sätt.

 40. Vi har också fått revideringar
  i kommentarmaterialet.

 41. När jag gör nedslag i det gamla-

 42. -men också
  i det reviderade kommentarmaterialet-

 43. -kan man fundera på vad jag ska
  undervisa kring med digitala verktyg.

 44. Det är centralt
  för att få grepp om vårt uppdrag.

 45. Jag förstår det som att våra elever
  ska få möjlighet-

 46. -att göra omfattande beräkningar
  med digitala verktyg.

 47. Vad "omfattande beräkningar" är
  beror förstås på årskursen.

 48. Eleverna ska hantera stora mängder
  data - där kommer statistikdelen in.

 49. Man ska ta resonera kring
  matematiska modeller och prognoser.

 50. Digitala verktyg är en möjlighet-

 51. -att visualisera och konkretisera
  det abstrakta.

 52. Vi pratar ofta om matematik
  som abstrakt.

 53. Digitala verktyg kan bidra till att
  man kan konkretisera det abstrakta.

 54. Eleverna ska få laborera
  med geometriska former.

 55. De ska programmera.

 56. De ska också tillägna sig-

 57. -ett kritiskt, ansvarsfullt
  förhållningssätt till digital teknik.

 58. När jag försöker sammanfatta det här
  ser jag mellan raderna-

 59. -att eleverna ska experimentera
  eller laborera med matematik-

 60. -när de arbetar med digitala verktyg.

 61. Då måste jag fråga mig som lärare:
  Hur matchar jag det i undervisningen?

 62. Hur ska jag kunna leva upp
  till styrdokumentets förväntningar?

 63. Jag tänkte resonera lite
  kring den frågan.

 64. Jag börjar i en ände
  på den här frågan-

 65. -som kanske känns
  som att den inte hänger ihop.

 66. Jag ska fundera kring förväntningar.

 67. Förväntningar i klassrummet
  spelar stor roll.

 68. Här är en klassrumssituation.

 69. Det finns elever, en lärare
  och ett matematiskt innehåll.

 70. I situationen
  finns en oändlig massa förväntningar.

 71. Jag har förväntningar på att eleverna
  ska arbeta med vissa uppgifter-

 72. -eller vissa övningar.

 73. Jag förväntar mig
  att de ska göra det.

 74. Genom arbete med uppgifterna,
  diskussioner och feedback-

 75. -ska de lära sig något.
  Den förväntningen har jag.

 76. Eleverna har förväntningar på mig.

 77. De förväntar sig att jag presenterar
  något för dem som gör att de lär sig.

 78. Jag ska ha valt ut ett innehåll
  på lagom nivå, hjälpa dem o.s.v.

 79. Mina elever
  har sådana förväntningar på mig.

 80. Det finns förväntningar runtomkring
  också.

 81. Föräldrars förväntningar
  påverkar oss i klassrummet.

 82. Vi kanske inte tänker på det,
  men vi måste förhålla oss till det.

 83. Styrdokumenten
  förväntar sig saker av oss.

 84. Samhället och politiker
  har förväntningar.

 85. Vi har rektor, kollegor o.s.v.

 86. I den här situationen finns det
  en väldig massa förväntningar.

 87. När man för in ett digitalt verktyg
  i situationen-

 88. -så dyker det upp nya förväntningar.

 89. Jag erfor det
  när jag som undervisande lärare-

 90. -var med i ett forskningsprojekt-

 91. -som hette "Matematik för
  den digitala generationen" runt 2010.

 92. Jag undervisade i förskoleklass,
  och det var en utmaning.

 93. Det var första gången.

 94. Dessutom skulle vi använda digitala
  verktyg i all undervisning.

 95. Det första som hände var
  att vi fick tillgång till laptops.

 96. Jag funderade ut vad vi skulle göra
  och tog in dem i klassrummet.

 97. Jag upptäckte att mina och elevernas
  förväntningar på digitala verktyg-

 98. -var helt olika.

 99. Den första reaktionen var:
  "Jippi! Vi ska spela data!"

 100. Det var inte det
  som var mina förväntningar.

 101. De var ju
  att det skulle vara ett lärredskap-

 102. -medan eleverna förväntade sig
  ett underhållsverktyg i första hand.

 103. Verktyget för med sig förväntningar-

 104. -och det spelar roll
  för undervisningen.

 105. De här förväntningarna kallar
  Brousseau ett didaktiskt kontrakt.

 106. Vissa matematiklyftsmoduler talar
  också om det didaktiska kontraktet.

 107. Det är interaktionen mellan lärare
  och elev och individ och miljö.

 108. I vår miljö
  finns de här digitala verktygen-

 109. -som en del av miljön
  som vi interagerar med.

 110. Den interaktionen kallas
  "det didaktiska kontraktet".

 111. Vi etablerar det med eleverna.

 112. Det är beroende
  av förväntningarna runtomkring oss.

 113. Det styr hur vi tolkar varandra
  och bedömer handlingar.

 114. Eleverna bedömde min handling
  som att vi skulle spela dataspel.

 115. Jag hade en annan tolkning.

 116. Naturligtvis
  fick jag omförhandla kontraktet.

 117. Vi var tvungna att ha samma
  förväntningar på den här apparaten.

 118. Det var lite om förväntningar.
  När jag skrev masteruppsats-

 119. -så gjorde jag en studie
  med 36 mellanstadielärare.

 120. De fick resonera kring
  vilka möjligheter och hinder de såg-

 121. -med digitala verktyg
  i sin matematikundervisning.

 122. Sen analyserade jag vad de sa -
  hur de diskuterade.

 123. Jag ska visa ett litet utdrag
  ur en diskussion.

 124. Sex lärare diskuterar,
  och en resonerar kring-

 125. -hur hon upplever att
  digitala verktyg kan vara ett hinder.

 126. Hon säger:
  "Han ska träna enkel matematik."

 127. "Han gör någon additionsgrej."

 128. Han gör det på en datorplatta.

 129. "Han ska kolla och lägga.
  Han sitter bara och drar."

 130. En annan lärare instämmer.

 131. "Det är ett hinder -
  man lär sig inte."

 132. Flera i gruppen håller med
  och känner igen sig.

 133. Läraren säger:
  "Då ska man jobba med något annat."

 134. "Inte sitta så, för det funkar inte.
  Han lär sig inget av det."

 135. Jag tror att man
  kan känna igen sig i det här.

 136. Inte jämt, men man har nog
  upplevt det i något sammanhang.

 137. Förväntningarna i situationen
  på eleven-

 138. -är förstås att eleven ska interagera
  med verktyget och lära sig något.

 139. Vad är lärarens roll?

 140. När jag lyssnar på samtalen-

 141. -får jag bilden att lärarna tänker
  att deras största uppdrag-

 142. -är att förse rätt elev
  med rätt typ av...

 143. Digitala verktyg
  är både hård- och mjukvara.

 144. ...med rätt typ av uppgifter, som
  förmedlas via det digitala verktyget.

 145. Man ska hitta rätt app, spel
  eller vad det nu kan vara.

 146. När man har matchat eleven
  med det digitala verktyget-

 147. -så är lärarens jobb
  på något vis lite klart.

 148. Förväntningen blir
  att verktyget ser till-

 149. -att eleven lär sig
  vad man nu har tänkt sig.

 150. Det här förhållningssättet
  ställer till en hel del dilemman-

 151. -för lärarna i mina intervjuer.
  De upplever en stress.

 152. Utbudet är enormt.
  "Hur ska jag hitta bland alla appar?"

 153. "Hur ska jag välja?
  Vem ska ha vilken app?"

 154. En lärare säger
  att man överöses av allt.

 155. Man kan känna
  vilken stress det utlöser.

 156. Man upplever också
  att de digitala verktygen-

 157. -orsakar en distans mellan en själv
  och elevernas lärprocesser.

 158. Jag är inte lika delaktig, för
  jag vet inte riktigt vad som pågår.

 159. Jag har ingen insyn.

 160. På vilket sätt ökar svårighetsgraden
  i det min elev interagerar med?

 161. Jag går miste om lite insyn
  i lärandet.

 162. En del lärare menar att elevernas
  resonemangsförmåga inte utvecklas.

 163. Vilka förväntningar
  kan man ha på ett verktyg?

 164. Jag tog en pensel som exempel.

 165. När jag frågar studenter
  får jag svar som:

 166. "Man kan måla med den
  och göra olika saker."

 167. Man vad gör ett verktyg?

 168. Verktyget i sig
  gör ju inte ett skvatt.

 169. Jag kan titta på penseln,
  och den gör ingenting.

 170. Verktyget i sig
  gör egentligen ingenting.

 171. Jag kan inte ha andra förväntningar
  på det i en sådan situation.

 172. Den matematikdidaktiska forskaren
  Trouche menar att verktyget-

 173. -ofta digitala verktyg-

 174. -tillsammans med en individs tankar
  och handlingar blir ett instrument.

 175. Det vi vill är förstås
  att det ska ske ett matematiklärande.

 176. Om vi håller fast vid tanken
  om vad ett verktyg gör-

 177. -och att det tillsammans med tankar
  och handlingar utför något...

 178. Det blir ett instrument.

 179. Med mina tankar och handlingar
  kan en pensel måla en vägg.

 180. Med en väninnas tankar och handlingar
  kan det bli akvarellmålningar.

 181. Det kan det inte bli med mina -
  inte sådana här målningar.

 182. Det är andra tankar och handlingar
  som hon utför-

 183. -jämfört med mina.

 184. Vad gör då ett digitalt verktyg
  i matematikundervisningen?

 185. För eleven
  som läraren var frustrerad på-

 186. -hade verktyget, tillsammans
  med tankar och handlingar-

 187. -blivit ett instrument
  för något annat.

 188. Kanske blev det roliga ljud, men det
  blev inte lärandet som läraren avsåg.

 189. Vad krävs för att det ska bli det?
  Trouche menar att...

 190. För att rikta elevens uppmärksamhet
  mot de aspekter vi vill-

 191. -så krävs orkestrering
  från lärarens sida.

 192. Det räcker inte med verktyget
  och elevens tankar och handlingar.

 193. Det behövs en lärare som orkestrerar-

 194. -och ser till
  att eleverna får möjlighet-

 195. -att rikta sina tankar och handlingar
  mot rätt aspekter.

 196. Det läraren gör
  kallar Trouche för orkestrering.

 197. Det kan innebära att man gör
  ett slags didaktisk organisation.

 198. Man gör en plan
  och genomför den i sitt klassrum.

 199. Man orkestrerar sin undervisning,
  i samspel med eleverna.

 200. Jag ska fundera lite-

 201. -kring hur olika orkestreringar
  kan te sig ut i ett klassrum.

 202. Jag gör det utifrån en tanke-

 203. -som Ole Skovsmose
  förde in för ganska längesen.

 204. Han pratade om olika landskap
  i klassrummet-

 205. -bl.a. om uppgiftslandskapet.

 206. Han beskriver en typisk lektion i det
  ungefär så här:

 207. Läraren går igenom nytt stoff-

 208. -ger exempel
  och har en teoretisk genomgång.

 209. Sen ska eleverna lösa ett urval av
  uppgifter individuellt eller i grupp.

 210. De får bekräftelse
  av läraren eller facit.

 211. Man kontrollerar
  att de har räknat som man har tänkt.

 212. Det finns digitala verktyg
  som förser eleverna-

 213. -med uppgifter.

 214. Man pratar om ett uppgiftslandskap.
  Det är fokus på uppgifterna.

 215. Då har man förväntan på verktyget.

 216. Det ska förse mina elever
  med uppgifter.

 217. Man talar också
  om undersökningslandskapet.

 218. Jag vill påstå att inget klassrum
  bara är det ena eller det andra.

 219. Vi behöver båda typerna av klassrum.

 220. Tänker man på skrivningarna
  i våra styrdokument-

 221. -det här att eleverna
  ska få laborera och experimentera-

 222. -behöver vi kanske tänka på
  hur digitala verktyg kan spela roll-

 223. -i vårt undersökningslandskap
  i klassrummet.

 224. Läraren kan presentera ett problem,
  en situation-

 225. -eller ett fenomen
  som man diskuterar med sina elever.

 226. De arbetar i par eller grupper.

 227. Läraren är mer vägledare
  och inspiratör.

 228. Svaren är kanske inte
  på förhand givna.

 229. Man poängterar diskussion
  och kommunikation.

 230. Man kanske
  belyser och synliggör bedömning.

 231. Jag tänkte visa en uppgift
  från Matematiklyftet-

 232. -som heter "Samma area"-

 233. -och visa
  hur elever kan resonera kring...

 234. Med hjälp av ett digitalt verktyg
  resonera kring...

 235. Vad heter det?

 236. Ett matematikproblem.

 237. 160, 140. En till ner.

 238. -Nu ska vi se.
  -14 gånger 12, 16 gånger 8.

 239. Det blir 168, så den stämmer inte.

 240. -Hur gör vi den större?
  -Den, den och den punkten blir...

 241. De ska alltså hitta punkter
  där rektanglarna har samma area.

 242. -Vi kan gå ut mot kanterna och se.
  -Där. Vad säger du om det?

 243. -4...
  -Det är 16 gånger 4 och 4 gånger 26.

 244. Flytta lite till.

 245. -16 gånger 6.
  -Den är också 96!

 246. -Ja.
  -Då har vi hittat en till.

 247. -Hur kommer det sig?
  -24 gånger 2...

 248. Vänta! Hade inte den...?
  Du vet när man lade ihop...

 249. -Det blir alltid mellan 20 och 30.
  -Vi borde kunna se något mönster.

 250. -Den är 20 och den är 30.
  -Hur lång är varje?

 251. Vi stoppar där.
  Ni förstår diskussionen.

 252. Det digitala verktyget
  tillåter laborerande.

 253. Det är undersökningslandskapet
  som vi befinner oss i.

 254. Här är förväntan på verktyget
  en annan:

 255. Att det möjliggör
  matematiklaborationer.

 256. Jag har haft ett uppdrag till NCM
  och gjort lite IKT-strävor.

 257. Det här är ett exempel.
  Den heter "Fyra olika fyrhörningar".

 258. Nu ska vi se om jag lyckas
  med det jag hade tänkt mig.

 259. Jo då.

 260. Nähä. Så.

 261. Det är en liten GeoGebra-applet,
  som ser ut så här.

 262. Här är fyra fyrhörningar
  med vissa gemensamma egenskaper.

 263. Man kan ta tag i punkterna
  och undersöka deras egenskaper.

 264. Det var planen
  när vi gjorde den här...

 265. ...appleten.

 266. Tanken är att eleverna ska upptäcka-

 267. -olika geometriska egenskaper
  som objekten har.

 268. Vi provade ut den
  i lite olika sammanhang.

 269. Tanken var att läraren
  skulle diskutera med eleverna-

 270. -något om fyrhörningars egenskaper.

 271. Eleverna skulle laborera,
  och sen skulle man diskutera.

 272. Det gick inte alls bra, kan jag säga.

 273. Vi insåg att vi måste orkestrera
  situationen på ett annat sätt.

 274. Någon elev upptäckte att man kunde få
  det att se ut som ett Ballerina-kex.

 275. Det var ju inte riktigt
  vad vi hade tänkt oss.

 276. Vi behövde orkestrera undervisningen
  annorlunda-

 277. -och hjälpa eleverna att rikta
  sin uppmärksamhet mot rätt sak.

 278. Nu ska vi se.
  Nu vill jag göra så här.

 279. Så.

 280. Vi fick styra deras uppmärksamhet
  mot det vi ville att de skulle göra.

 281. Det kunde göras så här enkelt.

 282. De får undersöka objekten och
  sätta kryss under sådant som stämmer.

 283. "Den har fyra hörn.
  Bara ett par sidor är parallella."

 284. Det hjälpte dem
  att rikta uppmärksamheten.

 285. Här är en ganska styrd uppgift.

 286. Man får påståenden och ska undersöka
  vilka som gäller för vilka objekt.

 287. En mindre styrd orkestrering kan vara
  att eleverna får beskriva att-

 288. -"Den röda liknar de andra
  eftersom..."

 289. "Den liknar några,
  för att den har de här egenskaperna."

 290. "Den är olik alla."

 291. Det är två olika sätt
  att styra orkestreringen på.

 292. Det var några ord om orkestrering.

 293. Jag tänkte också säga något
  om sociomatematiska normer.

 294. Vi pratade om didaktiska kontrakt
  och förväntningar.

 295. "Sociomatematiska normer" är också
  ett matematikdidaktiskt begrepp.

 296. Det beskriver relationen mellan
  lärare, elev och matematiska objekt.

 297. Yackel och Cobb myntade uttrycket och
  säger att sociomatematiska normer-

 298. -kan vara "the understanding of
  what is mathematically different"-

 299. -vi pratade ju om olika lösningar-

 300. -"mathematically sophisticated" -
  lösningar som är utvecklingsbara-

 301. -"mathematically efficient" -
  effektiva lösningar-

 302. -"and mathematically elegant
  in a classroom."

 303. Normer som beskriver hur vi talar om
  matematik och vad vi menar med det.

 304. Utifrån normerna
  kan man designa frågeställningar.

 305. "Vad räknar som en lösning
  och hur avgörs det?"

 306. "När är ett problem färdiglöst?
  Vad är en giltig lösning?"

 307. Och så vidare.

 308. Vi ska titta på ett exempel
  på ett spel.

 309. Det är förfärligt ljud på det, så vi
  ber ljudteknikern att stänga av det.

 310. Spelet heter "Seesaw Logic",
  och jag tror att ni ser det här.

 311. Det går ut på att avgöra
  vilket objekt som är tyngst.

 312. Nu hade vi ljudet på ändå.
  Jag ska se om jag kan göra något.

 313. Så där, och sen kommer det lite...

 314. Nej. Så där.

 315. Strax dyker det upp fler vågar.

 316. Efter ett tag får man resonera sig
  fram till vad som är tyngst.

 317. Vi ska se om jag kan göra så här.

 318. Man kan fundera: Skulle jag låta
  mina elever spela och varför?

 319. Låt säga att vi kommer fram till
  att jag vill det.

 320. Hur kan de sociomatematiska normerna
  beskrivas utifrån det här spelet?

 321. Eleven interagerar bara med spelet.

 322. Vad räknas som en lösning?

 323. Eleven får feedback från spelet.

 324. Spelet är nöjt
  när man har klickat på rätt objekt.

 325. Det är ett slags lösning,
  och spelet avgör det.

 326. Problemet är färdiglöst
  när man får nästa utmaning.

 327. En giltig lösning är när jag
  har gjort rätt - spelet avgör.

 328. Eleganta lösningar här
  är inte riktigt en relevant fråga.

 329. Tänker vi på hur man kan orkestrera
  en sådan här undervisningssituation-

 330. -så är det jag vill...

 331. Min didaktiska organisation
  ser ut så-

 332. -att eleverna ska
  dra logiska slutsatser.

 333. Det är syftet.

 334. Här rör det sig om
  vilket objekt som är tyngst.

 335. De ska skaffa sig strategier
  för att uttrycka logiska resonemang.

 336. De ska, talat och skrivet
  och med matematiska symboler-

 337. -föra ett logiskt resonemang.

 338. Det handlar om resonemangsförmåga,
  och hur ska det här gå till?

 339. Jag ska visa hur spelet fungerar.

 340. Eleverna delas in i par
  och spelar under en given tidsperiod.

 341. De ska ta en skärmbild
  på någon spelnivå-

 342. -och föra ett logiskt resonemang som
  leder fram till vad som är tyngst.

 343. Elevparens resonemang visas på tavlan
  och diskuteras gemensamt i klassen.

 344. Ett slags orkestrering.

 345. Några elever - det här är årskurs 2-

 346. -valde att göra en skärmavbildning
  på den här.

 347. De är på nivå 14.

 348. Fundera på vilket objekt som är
  tyngst och hur ni kom fram till det.

 349. Du för säkert något resonemang
  med dig själv-

 350. -för att komma fram till
  vilket objekt som är tyngst.

 351. De här eleverna
  fick skriva ner sitt resonemang.

 352. De skrev så här.

 353. Man kan se
  om man kan följa deras resonemang.

 354. "Man börjar med att kolla på vågarna
  som inte är lika."

 355. "Vi kollade om något där nere
  på en våg är där uppe på en annan."

 356. "Cylindern är där uppe
  där pyramiden är där nere."

 357. "Cylindern är lättare än pyramiden."
  Är ni med i deras resonemang?

 358. "Vi kollade på dem som var lika."

 359. "Den kantiga bollen
  var lika tung som pyramiden."

 360. "Då kunde man sätta pyramiden
  där den kantiga bollen är."

 361. "Då vet vi att konen är tyngst -
  den är tyngre än den kantiga bollen."

 362. Så här har de resonerat
  kring vilket objekt som är tyngst.

 363. Eleverna kan sen
  få uttrycka sig med olika utsagor-

 364. -och använda sig av lite matematiska
  symboler för att resonera.

 365. Man kan tänka sig att man använder
  "större än"- och "lika med"-tecken.

 366. Då kan man få ett resonemang
  som ser ut så här.

 367. Om vi har orkestrerat
  vår undervisning på det här sättet-

 368. -så kan man fundera
  kring vad som då händer-

 369. -med de sociomatematiska normerna.

 370. Vad blir svaret på de här frågorna
  som vi ställde upp tidigare?

 371. Vad räknas som en lösning
  av det här matematiska problemet?

 372. Hur avgörs det?

 373. Ja. Om vi diskuterar elevernas
  olika lösningar gemensamt-

 374. -så avgörs det kanske
  i den diskussionen.

 375. Kanske är det så
  att om jag kan följa ditt resonemang-

 376. -så är uppgiften eller problemet
  löst.

 377. Det räknas som en lösning.

 378. Det är färdiglöst om jag kan följa
  ditt resonemang, men går det inte-

 379. -så kan jag jobba vidare
  med min lösning.

 380. "Giltig lösning" kan diskuteras.
  Kan man resonera på olika sätt?

 381. Är alla sätt giltiga eller
  finns det sådana som inte är det-

 382. -där logiken brister?

 383. Vad är en elegant lösning?

 384. Vi kanske har fått
  väldigt omständliga resonemang-

 385. -som skulle kunna göras elegantare
  och mer effektiva.

 386. Vi kan resonera kring
  vad vi kan göra.

 387. Beroende på
  hur jag orkestrerar min undervisning-

 388. -så flyttar jag svaret på frågorna
  i olika riktningar.

 389. Jag kan med min orkestrering påverka
  i vilken mån jag tar kontroll-

 390. -över mina elevers lärande.

 391. Vilken insyn jag har
  i vad de sysslar med-

 392. -beror på hur jag orkestrerar
  min undervisning.

 393. Lärarna som uttryckte frustration
  över att bli överöst-

 394. -av olika spel och appar och
  allt möjligt att ta ställning till-

 395. -men också det här lite hjälp...

 396. Inte hjälplösa.

 397. Den här frustrationen att känna sig
  distanserad från elevernas lärande.

 398. Om jag funderar kring hur jag
  kan orkestrera min undervisning-

 399. -så kan jag ta makten
  över situationen.

 400. Jag kan undvika den här stressen
  och välja något specifikt.

 401. "I dag jobbar vi med det här."

 402. "Jag väljer inte olika
  till olika elever."

 403. "Jag iscensätter en undervisnings-
  situation runt verktyget."

 404. "Jag funderar på hur jag får insyn
  i vad eleverna gör."

 405. Att låta dem skriva ner resonemang...

 406. Dels tar jag makten
  över min undervisning.

 407. Jag får syn på vad de har gjort.

 408. Vi kan dela med oss till varandra
  av våra erfarenheter.

 409. Det spelar stor roll-

 410. -hur vi iscensätter vår undervisning
  med digitala verktyg.

 411. Man kan tänka på att man inte i
  första hand laborerar med matematik-

 412. -i det här exemplet -
  inte som i det tidigare.

 413. Det är ett sätt att använda digitala
  verktyg för att föra ett resonemang.

 414. Jag ska säga något om att sammanfatta
  vad jag har funderat på.

 415. För att känna sig som chef över sin
  undervisning med digitala verktyg-

 416. -så behöver man nog någon sorts
  digital matematikdidaktisk kompetens.

 417. Det kan innebära
  att man förhåller sig-

 418. -till de här
  förgivettagna antagandena.

 419. Jag är medveten om dem
  och etablerar didaktiska kontrakt-

 420. -som gör att jag har kontroll.

 421. Jag funderar på orkestrering
  och lämnar den där förväntan-

 422. -på att verktyget
  förser eleverna med uppgifter-

 423. -som distanserar mig
  från elevernas lärprocesser.

 424. I stället tar jag makten
  och orkestrerar min undervisning.

 425. Jag tänker på ett exempel
  som en kollega berättade om.

 426. Två lärare hade upptäckt en app
  som sysslade med prioriteringsregler.

 427. De hade upptäckt en felaktighet och
  resonerade kring att det var galet.

 428. "Man kan ju inte använda appar.
  Den är ju matematiskt fel."

 429. Vilken fantastisk lektion man
  skulle kunna orkestrera utifrån det.

 430. Finns det något elever tycker är
  spännande så är det väl att leta fel?

 431. Man kan presentera det som:
  "Kan ni hitta deras fel?"

 432. Det skulle nog engagera eleverna.

 433. Man tar makten
  över det digitala verktyget.

 434. Jag använder det som jag vill
  i min undervisningssituation.

 435. Genom att orkestrera tar vi makten,
  men vi måste också vara autonoma.

 436. Vi måste tänka:

 437. "Jag har makten och är självständig
  i relation till verktyget."

 438. "Det är inte det
  som styr min undervisning."

 439. "Jag ser vad jag kan använda
  verktyget till i min undervisning."

 440. Då tackar jag för uppmärksamheten.

 441. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Undervisa med digitala verktyg

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ulrika Ryan är forskare i matematikdidaktik vid Malmö universitet och är en av modulmakarna bakom Skolverkets matematiklyftsmodul. Hon berättar här om undervisning med digitala verktyg i matematik, styrdokument som definierar uppdraget att undervisa med digitala verktyg, om förväntningar på matematikundervisningen och så kallad orkestrering i klassen. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Ämnen:
Matematik, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Programmering i matematiken

Hur får vi in programmering i våra läromedel och hur kan man arbeta med det i undervisningen? Från och med hösten 2018 ingår programmering som ett obligatoriskt inslag i läroplanen för såväl grundskolans som gymnasiets matematik. Daniel Barker är lärare och författare och ger konkreta förslag på sätt att arbeta med programmering och vad eleverna kan göra när de kommit in i programmeringsmiljön. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Den symboliska matematiken

Djamshid Farahani och Thomas Lingefjärd är forskare, lärare och handledare vid Göteborgs universitet. De inleder föreläsningen med en begreppslig förklaring av symboler och en historisk återblick på behovet av symboler. Studier har visat att studenter presterar sämre när de får lösa uppgifter av symbolisk karaktär än vad de gör när uppgifterna är av numerisk karaktär. Elevers svårighet att tolka innebörden av symboler anges vara orsaken. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Matematik i Shanghai

Matematik- och fysiklärarna Johan Thorssell och Svante Bohman berättar om undervisningsmetoder och innehåll i gymnasiematematiken. De jämför utbildning i Sverige med utbildning i Shanghai i Kina. Sedan 2004 har Polhemsgymnasiet i Göteborg haft ett samarbete och utbyte med en skola i Shanghai. 14 elever på naturvetenskapsprogrammet gör utbytet som gymnasiearbete i årskurs tre. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Undervisa med digitala verktyg

Ulrika Ryan är forskare i matematikdidaktik vid Malmö universitet och är en av modulmakarna bakom Skolverkets matematiklyftsmodul. Hon berättar här om undervisning med digitala verktyg i matematik, styrdokument som definierar uppdraget att undervisa med digitala verktyg, om förväntningar på matematikundervisningen och så kallad orkestrering i klassen. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Att få veta eller upptäcka

Mathias Norqvist berättar om sin forskning inom matematikdidaktik vid Umeå universitet. Han har studerat elevers sätt att tänka när de löser matematiska problem. Resultaten visar att de elever som kom på egna lösningar på problem lärde sig mer än de elever som arbetade med traditionella sätt att lösa matematiska uppgifter i läroböcker. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Laborativ matematik

Bengt Aspvall är professor i datalogi vid Blekinge tekniska högskola. Här ger han exempel på aktiviteter som kan användas i klassrummet för att förklara och förenkla hur datorer fungerar. Han förklarar olika begrepp och funktioner. Aktiviteterna genomförs med enkla hjälpmedel och utan dator. För matematikundervisning på alla nivåer. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Lärarledd undervisning och modern teknik

Vad kan hjärnforskning hjälpa till med när man planerar och genomför undervisning i matematik? Specialpedagogen Görel Sterner och forskaren Ola Sterner arbetar på Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. De berättar om det digitala matematikspelet Vektor och Resonera med Vektor och hur man kan arbeta med dem i klassrummet. Föreläsningen har fokus på förskoleklassens matematik, men är intressant för lärare inom hela grundskolan. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Den nya ämnesplanen i matematik

Johan Falk är undervisningsråd på Skolverket och har varit med och arbetat fram den reviderade ämnesplanen i matematik. Han berättar om vilka förändringar som gjorts och om vad som tillkommit, exempelvis symbolhanterande verktyg, numeriska verktyg, kalkylblad och programmering. Han ger också exempel på hur de kan användas i praktiken. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Inspirerande matematik

Detta krävs för bra, formativ bedömning

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Fyra grundpelare för matematikundervisningen

Eva Björklund utvecklar läromedel i matematik. Hon är även lärare i matematik och NO på Herrgårdsskolan i Göteborg och baserar sin undervisning på fyra grundpelare som hon menar är nödvändiga för en god matematikundervisning. Under en dag följer vi Eva för att få veta mer om dessa grundpelare och om vad det är som får henne att brinna så för matematik.