Titta

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Om UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Föreläsningar från Matematikbiennalen 2018. Det är en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018 : Att få veta eller upptäckaDela
 1. "Vem hittade på matteregler?"
  Vadå hittade på?

 2. "Jag hittar på nåt. Den tar vi."

 3. "Minus gånger minus blir plus. Bra."

 4. Jag ska prata om det här ämnet:
  Att få veta eller att få upptäcka.

 5. Det är avhandlingen jag lade fram
  för ett och ett halvt år sen.

 6. Och innan vi går in på matematiken
  måste jag berätta nåt om mig själv.

 7. Jag är född och uppvuxen i Malå
  i Norrlands inland.

 8. Sveriges sjätte minsta kommun,
  i den senaste kontrollen.

 9. Drygt 3 000 invånare.

 10. Och jag gick i skolan där förstås,
  på hemorten.

 11. Där fanns inget gymnasium.
  Man fick flytta till Lycksele.

 12. Det är nio mil bort,
  så det är lite jobbigt att pendla.

 13. Så jag flyttade till Lycksele-

 14. -och bodde där på veckorna.

 15. 1993 flyttade jag till Umeå
  och började på universitetet-

 16. -på lärarutbildningen.

 17. Jag läste matte och NO 4-9.

 18. Sen fick jag jobb som lärare.

 19. Sen -93 har jag utbildat mig till
  4-9-lärare i matte och NO-

 20. -och jobbat i tolv år i skolan.

 21. Jag har läst upp och kompletterat-

 22. -till gymnasielärare
  i matte och naturkunskap.

 23. Jag började forskarutbildningen 2010
  och disputerade 2016.

 24. Dessutom jag har fått
  en lärarlegitimation på den tiden.

 25. Det tog nästan lika lång tid
  att bli gymnasielärare.

 26. Jag forskar på institutionen
  för naturvetenskapernas-

 27. -och matematikens didaktik.

 28. Om jag frågar en människa på gatan
  vad matematik är-

 29. -kan det här vara en bild
  som många ger-

 30. -lite skämtsamt eller raljerande.

 31. Jag mår illa när jag ser den, för jag
  vill inte att matematik ska vara så.

 32. Jag vill att det ska vara
  spännande och utforskande.

 33. Frågar man elever är det inte
  ovanligt att få såna här utsagor.

 34. Att det är att räkna i bok eller att
  det bara finns ett rätt svar.

 35. En favorit: "Är procent samma sak i
  matematiken och samhällskunskapen?"

 36. Det är inte säkert.

 37. Det handlar om rätt regler.
  "Vem hittade på reglerna?"

 38. Vadå hittade på? "Jag hittar på nåt.
  Den regeln tar vi."

 39. "Minus gånger minus blir plus.
  Den tar vi."

 40. Tittar man i NE står det: "abstrakt
  vetenskap för problemlösning."

 41. I läroplanen står det:

 42. "Reflekterande
  och problemlösande aktivitet."

 43. Det ser man väldigt lite av
  i elevutsagorna.

 44. Och kanske ännu mindre
  i den hemska bilden i början.

 45. Elever är ofta fokuserade på
  att hitta rätt svar.

 46. Man kontrollerar mot facit-

 47. -och vill att läraren bekräftar
  att man är på rätt spår.

 48. Lösningar är baserade på
  ytliga egenskaper-

 49. -eller exempel i boken.
  Man byter ut siffror. Det går oftast.

 50. Ibland går det mer ut på
  att hitta ett trick.

 51. Eller rätt algoritm.

 52. Eller regel.

 53. Jag tar ett exempel
  från en av våra studier.

 54. Vi har en elevuppgift
  som ser ut så här som de ska lösa.

 55. De jobbar i par.

 56. Det handlar om att hitta...

 57. Vi får veta ytans storlek
  på bredden och höjden-

 58. -och ska beräkna
  antal vita plattor som behövs.

 59. Man har sex grå plattor på bredden
  och fyra på höjden.

 60. Nästa är sju på bredden,
  nio på höjden.

 61. Sen har man 50 grå plattor
  på bredden...

 62. Nej, 100 på bredden och 50 på höjden.

 63. Här är en transkriberad
  elevdiskussion från elevdatan.

 64. Eleverna läser uppgiften
  och ritar en figur-

 65. -som ser ut som den efterfrågade.

 66. En elev säger: "Vi ska ta reda på
  hur många vita som finns."

 67. "Ja, åtta."
  "Ja, men jag vet ett trick."

 68. "Vi vet ju svaret."
  De har ritat upp det.

 69. "Ja, men 6 plus 4 minus 2 är lika med
  8. Så man kanske ska ta minus två."

 70. Nästa fråga var
  nio gånger sju...rutor.

 71. De ritar upp den.

 72. "Nu ska vi se om det funkar.
  9 plus 7 minus 2 är 14."

 73. De räknar de vita rutorna
  och får det till 35.

 74. "Mitt trick funkade inte."

 75. "Men kolla, 9 och 7, vad är det?
  Vad är 9 gånger 7?"

 76. "63."

 77. "Vänta..."
  Den andra eleven räknar en gång till.

 78. "7 gånger 5 blir ju 35,
  och vi har 35 rutor."

 79. Det är inte de på kanterna, utan det
  som är inuti som är intressant.

 80. Trick-eleven säger:
  "Det kanske är höjden gånger 5."

 81. "Det är 7 på höjden,
  och 7 gånger 5 blir 35."

 82. Ja, det känns ju bekant.

 83. Sen går vi till sista uppgiften.

 84. "Då tar man numret gånger 5,
  så blir det kanske svaret."

 85. Den är fast i det.

 86. Medan den första eleven
  redan har löst uppgiften.

 87. Det här tricket
  som en av eleverna letar efter...

 88. Först tar man minus 2
  och får rätt svar.

 89. Men i nästa uppgift funkar det inte,
  då multiplicerar man med 5.

 90. Men man kollar inte om det funkar med
  den förra uppgiften.

 91. Det gör det inte. Där ser man
  att tricket inte funkar.

 92. Varför jobbar eleverna med tricken
  och inte de matematiska egenskaperna?

 93. Där har vi landat. Där har vi
  utgångspunkten att fundera på.

 94. Hur kan vi komma åt det här?

 95. Ett skäl kan vara att
  läroboksuppgifter är imitativa.

 96. Enligt studier kan 70 %
  av uppgifterna i matteböcker-

 97. -åtminstone de som fanns 2014-15
  när studierna var gjorda...

 98. ...lösas genom imitation.

 99. Vi använder en formel
  eller gör som exemplet.

 100. Då kan man lösa 70 % av uppgifterna.

 101. Sen var 10 % av uppgifterna
  faktiskt utmanande problem.

 102. Men de ligger längst bak i avsnitten.

 103. Ofta är de markerade med
  tre dödskallar...

 104. ...så att ingen ska lösa dem.

 105. Och dit hinner ju ingen.

 106. De flesta börjar från början-

 107. -och hinner inte
  till de utmanande uppgifterna.

 108. Men det är också viktigt
  att automatisera saker.

 109. Det vet vi. Vi måste automatisera
  multiplikationstabellen.

 110. Det måste sitta för att vi ska kunna
  göra andra saker smidigt.

 111. Rent kognitivt är det avlastande
  att inte behöver tänka på det.

 112. Men det måste finnas en koppling
  till strukturerna-

 113. -för att det ska bli nyttigt.

 114. Jag har ett exempel på när
  automatisering inte fungerar.

 115. Jag läste tyska i fem år.

 116. Jag kan säga durch, für, gegen,
  ohne, um. De styr ackusativobjekt.

 117. Men jag vet inte
  vad ackusativobjekt är för nåt.

 118. Jag kan också de andra ramsorna.

 119. An, auf, hinter, in, neben, über,
  unter, vor, zwischen.

 120. Jag är lika "lost" där, tyvärr.

 121. Jag har inte förståelsen där.

 122. Vi tar ett exempel
  från en lärobok för årskurs 5.

 123. Man ska beräkna arean
  av sammansatta figurer.

 124. Och före det här har de jobbat med
  att beräkna arean av en rektangel.

 125. Här har vi en lite annorlunda figur.

 126. Lite L-formad.
  Det kan man lösa på många olika sätt.

 127. Vi kan välja att dela figuren där
  eller med ett horisontellt streck-

 128. -eller så tar man bort en bit.

 129. Det är tre vanliga metoder.

 130. I boken ser det ut så här.

 131. De här uppgifterna kan eleverna
  klura ut själva om de fick lite tid.

 132. Men i boken finns ett bra exempel.

 133. Om jag studerade det här
  skulle de flesta-

 134. -dela figurerna så där.
  För det gör man i exemplet.

 135. Det är ett bra exempel på-

 136. -när man reducerar en komplex
  situation till nåt trivialt.

 137. Vi tar ett gymnasie-exempel-

 138. -från ett tillfälle i ett klassrum.

 139. En elev frågar:
  "Blir x^3 gånger x^5 lika med 2x^15?"

 140. Läraren svarar: "Det blir x^8."
  Eleven säger: "Jaha, då förstår jag."

 141. Eller?

 142. Det är inte ett jättesvårt
  matematiskt samband.

 143. Det är lätt att få en bra förklaring
  på vad det borde bli.

 144. Det är enkelt att resonera.

 145. Ett av skälen kan bero på
  att vi har den här.

 146. Informationen om de här egenskaperna
  finns i boken.

 147. De står på en sida,
  nerskrivna så här.

 148. Men på baksidan närmast uppgifterna
  finns den här informationen.

 149. Den är färgglad,
  inringad och kortfattad.

 150. Med den får jag snabbt rätt svar.

 151. Eleverna väljer nog det
  i stället för förklaringen.

 152. Vår utgångspunkt är ett matematiskt
  resonemangs-perspektiv.

 153. I Lgr11 står det
  att vi ska förbättra resonemangen-

 154. -och träna
  den logiska argumentationen.

 155. Vi har använt ett ramverk
  som Johan Lithner har gjort-

 156. -där han definierar olika typer av
  resonemang som kan ske bland elever.

 157. Man kan dela in dem i undergrupper-

 158. -men det handlar om två huvudtyper.

 159. Det är imitativa
  och kreativa resonemang.

 160. De imitativa är framför allt såna
  som har en algoritm som grund.

 161. Algoritmer kan vara
  ett antal reglar man ska följa-

 162. -för att komma till rätt svar
  eller en formel.

 163. Projektet har vi jobbat med
  under en ganska lång tid.

 164. Vi vill undersöka
  olika typer av resonemangsuppgifter-

 165. -och hur de påverkar lärandet.

 166. Vi har gjort interventionsstudier
  där elever får lösa uppgifter.

 167. Det rör sig om kanske 40-45 min.

 168. En vecka senare
  testade vi dem på en provuppgift.

 169. De jobbade individuellt vid datorn.

 170. De har inte fått hjälpmedel.

 171. De har fått räkna siffror
  som är lätta att räkna i huvudet.

 172. Vi lade till en miniräknare
  i programmet som avlastning.

 173. Huvudräkningen är inte själva grejen
  som styrde det här.

 174. Vi hade ingen lärarinteraktion.

 175. Eleverna har fått fråga, men vi har
  inte hjälpt dem på nåt sätt.

 176. Sen har vi även samlat in
  kognitiva data.

 177. Nu hoppar jag ett steg för långt.

 178. Jag gör så här i stället.

 179. Vi har även samlat in kognitiva data.

 180. Vi ska göra ett sånt test nu
  med er.

 181. En av sakerna vi testade
  är arbetsminnet.

 182. Jag kollade arbetsminne och
  icke-verbala problemlösningsförmåga-

 183. -för att förstå vad de har med sig
  in i det här försöket.

 184. Sen har vi delat in dem
  i jämförbara grupper-

 185. -baserat på de kognitiva testerna,
  deras betyg och kön.

 186. Två jämförbara grupper.

 187. Jag ska köra kortversionen med er.

 188. När vi har gjort den,
  som tar 30 sekunder...

 189. För eleverna som var med
  tog det en halvtimme-

 190. -för att få ett bra mått
  på deras kapacitet.

 191. Ni ska svara rätt på
  matteuppgifterna. Jag styr takten.

 192. På riktigt styr eleverna
  när de vill hoppa vidare.

 193. Men jag får styra i dag.

 194. Det är sant eller falskt-frågor.

 195. Bokstäverna mellan matteuppgifterna
  ska ni komma ihåg.

 196. Man ska komma ihåg bokstäverna
  och klara matteuppgifterna.

 197. Sen får ni svaren och se dem
  i rätt ordning. Är ni med?

 198. Så... Kommer ni ihåg bokstäverna?

 199. Få se om de kommer i rätt ordning.

 200. Det här gjorde de i 30 min.

 201. Och det varierar från tre till sju
  bokstäver som man ska komma ihåg.

 202. Man är rätt mör efteråt.
  Jag har provat själv.

 203. Det är samma resultat på
  matteuppgifterna.

 204. I programmet visar en flagga
  om man når en nog hög nivå.

 205. Man ska hålla den på över 80 % rätt.

 206. Annars räknas inte testresultatet.

 207. Den icke-verbala
  problemlösningsförmågan...

 208. ...kontrollerar vi med Ravens test,
  ganska klassiska.

 209. Man får åtta figurer och ska välja
  den nionde som passar in i mönstret.

 210. Det börjar ganska lätt
  men fortsätter lite besvärligare.

 211. Det är inget äkta Ravens test,
  för de är sekretessbelagda.

 212. Men det påminner om dem.

 213. Sånt här har ni sett. Det finns inget
  intelligenstest nånstans-

 214. -som inte har haft en sån här med.

 215. Vilken är rätt då?

 216. Nån som vågar gissa?

 217. Fem. Bra. Femman är rätt.

 218. Så... Elever har fått öva på
  såna här uppgifter.

 219. De är algoritmiska, imitativa.

 220. Det finns en formel i en ruta
  så att man inte missar den.

 221. Sen ska man svara.

 222. Det går snabbt. Eleverna som löste
  dem fick lösa lite fler...

 223. ...än dem som skulle skapa nåt.

 224. De kreativa uppgifterna
  såg ut så här. Är ni beredda?

 225. Ni såg den som försvann?

 226. Jag backar.
  Formeln och exemplet finns där.

 227. I den kreativa uppgiften
  finns de inte.

 228. De som löste de kreativa uppgifterna
  började på samma enkla nivå.

 229. Nästa fråga kanske är: Hur mycket
  behöver man för 30 kvadrater?

 230. Den sista uppgiften var: Kan du
  beskriva det här med en funktion?

 231. Göra en formel.

 232. En vecka senare hade vi test.

 233. Första frågan var:
  Minns du formeln du använde?

 234. Vissa fick aldrig se en formel.

 235. Den andra var: Hur många tändstickor
  behövs till 50 kvadrater?

 236. Den tredje var en numerisk uppgift.

 237. De två första var det kort tid på.
  De skulle inte fundera, utan minnas.

 238. De hade bara 30 sek
  för att läsa och skriva.

 239. I den sista uppgiften
  hade de gott om tid.

 240. Hur blev det då?

 241. Så här såg det ut:
  De blå staplarna är algoritmiska.

 242. De gröna är de kreativa.

 243. Träningen till vänster
  och testet till höger.

 244. Så det är 45 minuters träning.

 245. En vecka senare är det ett test
  som ser ut så där.

 246. Som vi trodde var de kreativa
  eleverna bättre.

 247. De kom ihåg på ett bättre sätt.
  Men vilka tjänar på det här?

 248. De starka eleverna
  som är duktiga på problemlösning?

 249. Vi gissade så klart
  att de starka presterar bra.

 250. De är ju bättre tränade
  i problemlösning.

 251. De hinner till de uppgifterna.

 252. Vi tittade på eleverna
  med de högsta kognitiva värdena.

 253. Det var skillnad,
  men inte signifikant.

 254. Det finns en skillnad,
  men de bästa eleverna...

 255. För de bästa eleverna
  spelar det ingen roll...

 256. ...hur de tränar.

 257. Men för de svagaste eleverna...
  Där låg skillnaden.

 258. Det ska tilläggas att testet
  är gjort på naturelever på gymnasiet.

 259. De svagaste
  är inte de svagaste i skolan.

 260. Men det är en viss heterogenitet.

 261. Och en av klasserna som var med
  var en naturbruksklass.

 262. Alla är inte riktigt naturelever.

 263. Men det här var väldigt spännande.

 264. Det var intressant
  att det blev en skillnad.

 265. Men den algoritmiska varianten
  vi testade är inte hur det ser ut.

 266. En lärargenomgång består inte bara av
  att skriva en formel.

 267. Vi ger ju en förklaring också.

 268. Då testade vi såna uppgifter.

 269. Jag lade till en förklaring
  och ritade bilder.

 270. Jag tänkte
  att det skulle bli bättre.

 271. Det borde bli bättre än bara
  en formel med en förklaring.

 272. Men det blev det inte, tyvärr.
  Nästan lite sämre.

 273. Vad beror det här på?

 274. Det kan jag inte svara på nu,
  men förhoppningsvis om ett år.

 275. För det är min nästa studie.

 276. En sak det kan ha att göra med
  är att...

 277. ...de antingen inte har läst
  förklaringen, för den behövs inte-

 278. -eller att det blir
  för mycket information.

 279. Vad har vi gjort mer?
  Vi ville se in i skallen på folk.

 280. En forskare i Umeå med mycket pengar
  tyckte att det lät spännande-

 281. -så vi kom överens.
  Vi rekryterade gymnasieelever-

 282. -och psykologstuderande
  som fick göra samma uppgifter.

 283. Men under testet
  fick de ligga i en sån här.

 284. Det är en magnetkamera.

 285. Man lägger sig på britsen
  och stoppar in huvudet i buren där.

 286. Sen buntar man upp med kuddar
  så att man ligger helt stilla.

 287. Sen åker man in i tuben.

 288. Det mullrar,
  för det är en elektromagnet.

 289. De flesta av er har naturkunskap
  eller fysik också.

 290. Ni vet hur man mäter magnetfält,
  med enheten tesla.

 291. Det är en ganska stor enhet.
  Man pratar ofta om millitesla.

 292. Den där maskinen är på 3 tesla.

 293. När man kommer in...
  Har ni varit inne i ett sånt rum?

 294. Har ni gått in med nycklar i fickan?

 295. Det finns en ring på golvet,
  och när man kliver innanför den-

 296. -börjar nycklarna röra på sig.
  Det är oerhört bra drag i den.

 297. Tjejerna som var med
  fick inte ha bygel-behå.

 298. För det blir jobbigt när man
  kommer nära den. Till exempel.

 299. Glasögon var det inte tal om.
  Det är inte möjligt att ha det.

 300. Vi gjorde en hjärnavbildning.

 301. Den kreativa gruppen presterade
  bättre än den algoritmiska.

 302. I rena testtal.

 303. Men den algoritmiska gruppen
  anstränga hjärnan mer.

 304. Framför allt i två områden:
  ett längre fram som har med-

 305. -komplext problemlösande att göra-

 306. -och ett område
  som sitter snett ovanför örat-

 307. -typ där inne,
  som kallas "angular gyrus".

 308. Den som är markerad där.

 309. Den har en koppling till
  verbalt långtidsminne.

 310. Så eleverna försöker komma ihåg.

 311. Som jag med
  durch, für, gegen, ohne, um.

 312. De försöker komma ihåg formeln
  som de har använt.

 313. Men de lyckas inte.
  De lyckas sämre på testet-

 314. -och anstränger sig mer.

 315. Den kreativa gruppen
  har redan promenerat upp gången.

 316. Vi har gjort ögonrörelsestudier
  som vi analyserar nu.

 317. Det finns skillnader
  mellan de två grupperna.

 318. Den algoritmiska gruppen tittar på
  formeln, exemplet och frågan.

 319. Frågan måste man titta på.

 320. Medan den kreativa gruppen
  tittar mycket på figuren.

 321. Deras text är en liten nonsenstext-

 322. -som finns för att vi ska
  jämföra områdena.

 323. Men det är en tydlig indikation att
  AR-gruppen inte tittar på figuren.

 324. Det visar att de inte vill veta
  var formeln kommer ifrån.

 325. Det finns ingen koppling
  till figuren.

 326. Vad har vi för implikationer?
  Vad har vi sett?

 327. Elever måste få kämpa med matematiken
  för att få en djupare förståelse.

 328. Jag lyssnade på Bengt innan lunch.

 329. Han sa samma sak:
  "'Struggle' är viktigt."

 330. Det är viktigt
  att eleverna får kämpa och fundera.

 331. Det är då de lär sig
  och lagrar in det på ett bra sätt.

 332. Några gör det automatiskt,
  men de flesta inte.

 333. De som gör det automatiskt
  är dem vi hittar i naturprogrammet.

 334. Och ingenjörsutbildningar, eller
  i värsta fall blir de matematiker.

 335. Men de är intresserade
  och undrar hur det funkar.

 336. De flesta elever
  undrar hur de ska få rätt svar.

 337. Elever med lägre kognitiva
  förutsättningar-

 338. -måste också få utmaningar
  för att utvecklas.

 339. Att bara ge
  fler likadana uppgifter...

 340. "Du har problem med att addera
  tvåsiffriga tal, fortsätt med det."

 341. Mer av samma funkar inte alltid.

 342. Det betyder inte att man inte ska
  nöta. Det måste man också göra.

 343. Jag brukar ta exemplet med Susanna
  Kallur som sprang häcklöpning.

 344. För att hitta sin teknik sprang över
  samma häck om och om igen-

 345. -för att öva på
  att få det riktigt bra.

 346. Till slut ska det internaliseras.

 347. Det är på samma sätt med matematik.

 348. Men om vi inte vet om vi gör det
  för att springa 110 meter häck...

 349. ...så är det värdelöst.

 350. Vad hade jag mer?

 351. Vi måste visa
  att matematiken ska få ta tid.

 352. Matematik är ett ämne som...
  Jag ser det på mina barn.

 353. Redan i årskurs 1
  tror de att matteuppgifter-

 354. -kan lösas på två sekunder.
  Tar det längre tid är de omöjliga.

 355. De första uppgifterna
  är ofta utformade på det sättet.

 356. Talkamrater och liknande uppgifter.

 357. Vi måste visa
  att flera lösningar finns.

 358. Och att många kan vara viktiga.
  Det finns olika lösningar-

 359. -och ibland är vissa lösningar bra,
  och ibland andra.

 360. Vi måste ha uppsjön
  av olika lösningar-

 361. -för att kunna välja och vraka
  bland metoder-

 362. -beroende på uppgiften vi vill lösa
  eller problemet vi ska komma åt.

 363. Svagare elever får stöd
  i sin problemlösningsutveckling-

 364. -när de tränar på strategierna
  och problemlösningarna.

 365. Dessutom, vi har några elever som-

 366. -alltid tänker kreativt och funderar
  på varifrån en formel kommer.

 367. Men en stor grupp gör det inte.

 368. De kreativa uppgifterna
  tvingar dem att tänka till.

 369. Det är ett sätt att få alla
  att tänka på matematiken-

 370. -och motivera sina lösningar.

 371. Det här tar lång tid.

 372. Tiden är ett problem för lärare.

 373. Det finns en begränsad mängd tid
  för att hitta uppgifter-

 374. -planera
  och rodda sin dagliga verksamhet.

 375. Dessutom ska rektorn alltid
  ha in en på möten och konferenser.

 376. Det är andra saker som ska hända
  som tar tid från planeringen.

 377. Jag tänkte ta ett exempel.

 378. Det är en uppgift från en lärobok.

 379. Vi har en rektangel där en sida
  ska förlängas och en ska förkortas.

 380. Sen är det uppgift a, b och c.

 381. Uppgifterna är i formen av: "Ta mig i
  handen så följer jag dig till målet."

 382. Ett sätt att få det mer kreativt
  är att stryka en a-uppgift.

 383. Då måste man göra två beräkningar-

 384. -för att komma fram till b-uppgiften.

 385. Eller stryk den också.
  Gå direkt på c-uppgiften.

 386. Den här ganska
  väl asfalterade promenaden-

 387. -blir lite en snårskog
  som vi ska navigera oss igenom.

 388. Vill vi ställa till det ordentligt
  kan vi göra så där.

 389. Vi tar bort måtten i rektangeln.

 390. Här har vi möjlighet som lärare,
  när nån har kört fast-

 391. -att sticka dit b-uppgiften.
  Den fanns redan där.

 392. Så får de en hållpunkt på vägen.

 393. Det öppnar det upp för antaganden,
  som är vanligt i matematik.

 394. Eller inte.
  Vi kan kalla sidorna A och B.

 395. En annan variant är att sortera bråk.
  Det kan man göra tidigt och högt upp.

 396. Jag skulle göra det med
  ingenjörsstudenter på universitetet.

 397. Är det nånting de inte kan
  så är det bråkräkning, fortfarande.

 398. Faktiskt.

 399. Det är en sak
  att sortera bråken i nån ordning...

 400. ...men att motivera varför
  eller förklara hur man gjorde...

 401. Det kan man göra på massor av sätt.
  Jag skulle kunna jämföra dem parvis.

 402. "Den mot den, vilken är större?
  Då ställer vi dem i den ordningen."

 403. Och sortera igenom dem.

 404. Eller så måste jag ställa dem på
  en gemensam nämnare-

 405. -eller hitta en annan väg att gå.

 406. Alla varianter kan vara intressanta.

 407. Vad vill jag säga?
  Jag har pratat i 40 minuter.

 408. Det är viktigt att elever
  får utmanande uppgifter.

 409. Tyvärr finns det inte många i
  böckerna, men det blir bättre.

 410. Våra läroböcker blir bättre.

 411. Det är jobbigt att byta lärobok.

 412. Det är behagligt
  att på 13 meters håll-

 413. -se problemet som eleven har.

 414. Jag ser sidan och vet att 14b är
  problemet, för det är alltid den.

 415. Det krävs inte så lång tid att göra
  uppgifter som kräver eftertanke.

 416. Det tar absolut tid,
  men inte så lång.

 417. Uppgifterna ger mycket information
  till lärare-

 418. -om vad eleverna kan
  och behöver utveckla.

 419. Mycket mer än
  uppgifter med en färdig formel.

 420. Projektet fortgår. Om jag minns rätt
  är vi uppe i 23 underprojekt.

 421. Delprojekt.
  Varav ett tiotal är rapporterade-

 422. -och i artikel-
  eller avhandlingsform.

 423. Det växer hela tiden.
  Vi lägger en pusselbit åt gången-

 424. -och förhoppningsvis är vi snart
  framme vid ett nytt projekt-

 425. -som förmodligen
  behöver lika lång tid.

 426. Tack för att ni har lyssnat.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att få veta eller upptäcka

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mathias Norqvist berättar om sin forskning inom matematikdidaktik vid Umeå universitet. Han har studerat elevers sätt att tänka när de löser matematiska problem. Resultaten visar att de elever som kom på egna lösningar på problem lärde sig mer än de elever som arbetade med traditionella sätt att lösa matematiska uppgifter i läroböcker. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Ämnen:
Matematik, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Didaktik, Matematik, Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Programmering i matematiken

Hur får vi in programmering i våra läromedel och hur kan man arbeta med det i undervisningen? Från och med hösten 2018 ingår programmering som ett obligatoriskt inslag i läroplanen för såväl grundskolans som gymnasiets matematik. Daniel Barker är lärare och författare och ger konkreta förslag på sätt att arbeta med programmering och vad eleverna kan göra när de kommit in i programmeringsmiljön. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Den symboliska matematiken

Djamshid Farahani och Thomas Lingefjärd är forskare, lärare och handledare vid Göteborgs universitet. De inleder föreläsningen med en begreppslig förklaring av symboler och en historisk återblick på behovet av symboler. Studier har visat att studenter presterar sämre när de får lösa uppgifter av symbolisk karaktär än vad de gör när uppgifterna är av numerisk karaktär. Elevers svårighet att tolka innebörden av symboler anges vara orsaken. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Matematik i Shanghai

Matematik- och fysiklärarna Johan Thorssell och Svante Bohman berättar om undervisningsmetoder och innehåll i gymnasiematematiken. De jämför utbildning i Sverige med utbildning i Shanghai i Kina. Sedan 2004 har Polhemsgymnasiet i Göteborg haft ett samarbete och utbyte med en skola i Shanghai. 14 elever på naturvetenskapsprogrammet gör utbytet som gymnasiearbete i årskurs tre. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Undervisa med digitala verktyg

Ulrika Ryan är forskare i matematikdidaktik vid Malmö universitet och är en av modulmakarna bakom Skolverkets matematiklyftsmodul. Hon berättar här om undervisning med digitala verktyg i matematik, styrdokument som definierar uppdraget att undervisa med digitala verktyg, om förväntningar på matematikundervisningen och så kallad orkestrering i klassen. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Att få veta eller upptäcka

Mathias Norqvist berättar om sin forskning inom matematikdidaktik vid Umeå universitet. Han har studerat elevers sätt att tänka när de löser matematiska problem. Resultaten visar att de elever som kom på egna lösningar på problem lärde sig mer än de elever som arbetade med traditionella sätt att lösa matematiska uppgifter i läroböcker. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Laborativ matematik

Bengt Aspvall är professor i datalogi vid Blekinge tekniska högskola. Här ger han exempel på aktiviteter som kan användas i klassrummet för att förklara och förenkla hur datorer fungerar. Han förklarar olika begrepp och funktioner. Aktiviteterna genomförs med enkla hjälpmedel och utan dator. För matematikundervisning på alla nivåer. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Lärarledd undervisning och modern teknik

Vad kan hjärnforskning hjälpa till med när man planerar och genomför undervisning i matematik? Specialpedagogen Görel Sterner och forskaren Ola Sterner arbetar på Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. De berättar om det digitala matematikspelet Vektor och Resonera med Vektor och hur man kan arbeta med dem i klassrummet. Föreläsningen har fokus på förskoleklassens matematik, men är intressant för lärare inom hela grundskolan. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Den nya ämnesplanen i matematik

Johan Falk är undervisningsråd på Skolverket och har varit med och arbetat fram den reviderade ämnesplanen i matematik. Han berättar om vilka förändringar som gjorts och om vad som tillkommit, exempelvis symbolhanterande verktyg, numeriska verktyg, kalkylblad och programmering. Han ger också exempel på hur de kan användas i praktiken. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Matematik i Shanghai

Matematik- och fysiklärarna Johan Thorssell och Svante Bohman berättar om undervisningsmetoder och innehåll i gymnasiematematiken. De jämför utbildning i Sverige med utbildning i Shanghai i Kina. Sedan 2004 har Polhemsgymnasiet i Göteborg haft ett samarbete och utbyte med en skola i Shanghai. 14 elever på naturvetenskapsprogrammet gör utbytet som gymnasiearbete i årskurs tre. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Mattemusik

Musikläraren Bitten Löfgren har utvecklat den pedagogiska metoden mattemusik. Hon insåg tidigt att matte och musik har gemensamma egenskaper som kan öka barns förståelse för båda ämnena. Idag dansar och sjunger elever över hela landet bråk, vinklar och multiplikationstabellen.