Titta

UR Samtiden - Berätta rätt om samer

UR Samtiden - Berätta rätt om samer

Om UR Samtiden - Berätta rätt om samer

Skiljer sig urfolksjournalistik från det västerländska berättandet och i så fall hur? Måste man vara same för att kunna skildra det samiska? Och hur påverkas människor och samhälle av det som syns och hörs i våra medier? Under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 samlades representanter från media som alla har skildrat samer i tv, radio eller press för att besvara frågan om det alls är möjligt att berätta rätt om samer. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Till första programmet

UR Samtiden - Berätta rätt om samer : Tysfjordfallet: Att granska sina egnaDela
 1. Jag vet vad rasism är och vad
  den kan innebära. Jag är samisk.

 2. Det var inte det vi ville uppnå. Vi
  ville inte stigmatisera dem ytterligare.

 3. Vi ska träffa Kenneth Haetta,
  prisbelönt journalist-

 4. -för att jobb du gjorde
  i Divtasvuodna, Tysfjord-

 5. -för ett på år sen. Du är journalist,
  musiker och konstnär.

 6. Men för oss i dag är du den
  journalist som drog fram berättelsen-

 7. -om hur sexuella övergrepp
  länge varit vardag för många barn-

 8. -i Divtasvuodna.

 9. Det började som en mastersuppsats
  under dina journaliststudier.

 10. Ja, jag skulle ta en masterexamen
  för några år sen.

 11. Jag hade varit journalist i 20 år och
  jobbat mycket med samisk journalistik.

 12. I det här masterprogrammet ingick
  en uppgift i undersökande journalistik.

 13. Vi diskuterade
  vilket tema vi skulle jobba med.

 14. Jag hade hört att det hade pågått
  nånting i Tysfjord under många år.

 15. Medierna skrev om det, men många
  kände att samhället inte lyssnade.

 16. Ingen hörde på dem.

 17. De hade skrivit till statsministern om
  de sexuella övergreppen i bygden-

 18. -men de kände inte att nån lyssnade.

 19. Vi pratade om att jobba med det här,
  och bestämde oss för att göra det.

 20. Du kände till det innan.

 21. Jag tänkte på brevet
  som ett föräldrapar skrev 2007-

 22. -till Jens Stoltenberg.

 23. När ni började, kändes det...

 24. Underlättade att ha
  ett offentligt dokument i ryggen?

 25. Det kan vara att man har nåt, man
  säger inte "jag har hört att..."

 26. Vi fick lov att göra
  ett omfattande källarbete.

 27. Det inkluderade muntliga och skriftliga
  källor, och de skriftliga var ju både...

 28. Vi gick igenom domstolsdokument,
  och vi erhöll information från polisen.

 29. Men vi utförde även ett omfattande
  muntligt arbete. Vi pratade med folk.

 30. Vi sa: "Vi vill hjälpa er, och hela
  Norge kommer att få reda på det här."

 31. "Det här ska inte bara samerna veta."

 32. "Vi ska ge fallet
  den uppmärksamhet det förtjänar."

 33. Vi sa även till intervjuobjekten att de
  kunde dra sig ur om de inte ville delta-

 34. -men att vårt mål var
  att alla skulle få vetskap om saken.

 35. Det hela är huvudsakligen baserat på
  utsagor från dem som vågade berätta.

 36. Tvekade du nån gång för att göra det?

 37. Ja, jag är själv samisk och har jobbat
  med samisk journalistik i många år.

 38. Vad är det för slags berättelse jag
  erbjöd de största medierna i Norge?

 39. Jo, jag erbjöd dem en berättelse-

 40. -som vissa sa kunde stigmatisera
  en redan stigmatiserad folkgrupp.

 41. Jag vet inte
  om jag hade vågat göra det i Sverige.

 42. I Sverige har man nog kommit...

 43. I Norge har vi haft Alta-konflikten,
  vars fokus var samernas rättigheter.

 44. Vi har haft ett sånt fokus en lång tid,
  men det har man inte haft i Sverige.

 45. Svenska samer har fått ännu
  mindre beskydd än norska samer.

 46. Därför är t.ex. "Sameblod" så viktig.

 47. I Sverige måste man berätta
  om allt ont som har drabbat samerna.

 48. I Norge kan vi kanske
  gå ett steg längre.

 49. Vi kan berätta om de problem vi har nu
  och fråga: varför har vi de problemen?

 50. -Det kan ju hänga ihop.
  -Ja.

 51. Mina samiska vänner sa:
  "Hur är det med dig? Mår du bra?"

 52. "Ska du jobba med det här?
  Vad är det du vill berätta om oss?"

 53. Du sa nånstans att du kände oro-

 54. -över att sprida en dålig bild
  av det samiska genom det här.

 55. Den tanken fanns.

 56. De elva intervjupersonerna
  som ni pratade med...

 57. -Vi pratade med väldigt många fler.
  -Ja, men som var med i slutprodukten.

 58. Uttryckte de nån gång en oro att
  deras berättelser skulle svärta ner-

 59. -hela det samiska samhället?

 60. Det har debatterats hur jag lyckades,
  och det har påpekats att jag är samisk-

 61. -och att det kan ha gjort det lättare
  för intervjuobjekten att prata med mig.

 62. Man har även sagt
  att den stora tidningen-

 63. -"tilläts" publicera reportaget
  eftersom det gjorts av en same.

 64. Så det var viktigt att en icke-samisk
  och en samisk journalist samarbetade.

 65. Jag vet vad rasism är och vad
  den kan innebära. Jag är samisk.

 66. Det var inte det vi ville uppnå. Vi
  ville inte stigmatisera dem ytterligare.

 67. Men självklart har jag hört
  att alla inte är så nöjda med...

 68. -Reaktionerna var inte odelat positiva.
  -Från...?

 69. Ja, från... Även från samer.

 70. Jag får intryck av
  att de anser att det har bidragit till-

 71. -att svartmåla den samiska kulturen.

 72. Reportaget publicerades i VG,
  Norges största dagstidning.

 73. På norsk sida finns NRK Sápmi,
  tidningen Ávvir och ett par magasin.

 74. Tror du att samisk media
  undviker den typen av ämnen?

 75. Att man backar för det?

 76. Vi beslutade att erbjuda VG materialet-

 77. -för att vi ville
  att de som sätter agendan i Norge...

 78. Vad tänker norrmän främst på?

 79. Tänker man på tio saker
  under en dag?

 80. Om vi kunde skildra
  ett systemfel som angick samer...

 81. Bra undersökande journalistik
  ska avslöja systemfel-

 82. -som leder till brott mot
  de mänskliga rättigheterna.

 83. För att uppnå det tvingades vi fundera
  på vilken kanal vi skulle använda.

 84. Folk väntar sig att de ska hitta
  samiskt innehåll i vissa medier.

 85. Samefolket är ett exempel.

 86. Men när det gäller VG har man
  kanske inte den förväntningen.

 87. Om de skriver om nåt som rör samer
  kanske folk uppfattar det annorlunda.

 88. Kanalvalet var en del av orsaken till-

 89. -att det hela
  fick så stora konsekvenser.

 90. Jag tänker... Vad krävs det-

 91. -för att de känsliga frågorna som
  finns i också det samiska samhället-

 92. -ska kunna berättas?

 93. Är det fler samiska journalister?

 94. Det är svårt att säga. Vi är ju så få.

 95. Vi har alla en sambo, en pappa,
  ett syskonbarn eller nån vi känner.

 96. Eller ett ex.

 97. Dessutom ligger fokus på
  att producera mycket innehåll.

 98. Man ska producera mycket och fort-

 99. -och man har ofta inte så mycket tid
  över för undersökande journalistik.

 100. Samisk journalistik kan ofta likställas
  med att prata i en ekokammare.

 101. "Myndigheterna behandlar oss illa!"
  Det händer ingenting.

 102. De demokratiska processerna som
  finns på plats i majoritetsmedierna-

 103. -får inte samerna ut så mycket gott av.

 104. Jag vet inte om det är den bästa
  motivationen för att ta den fighten.

 105. Sen har vi
  det här med lokaljournalistiken.

 106. Det negativa med lokaljournalistiken är
  att man befinner sig så nära källorna.

 107. Samisk journalistik är ofta lokal,
  och man befinner sig nära källorna.

 108. Det underlättar inte att man träffar den
  man har skrivit om på barnehagen.

 109. Dagis. Förskolan ska man säga nu.

 110. Och så har man skrivit nåt som kan få
  stora konsekvenser för honom.

 111. Liv-Inger pratade om att man tar
  en berättelse och sen far man.

 112. Det gäller journalister och forskare.

 113. I det här fallet var det väl så...

 114. Personerna ni hade pratat med
  erbjöds terapeutisk hjälp efteråt.

 115. Var det nåt som ni bestämde
  från början?

 116. Ja...

 117. Det är ju klart
  att det här är ett område-

 118. -där man som journalist
  och medmänniska sätts på prov.

 119. Det är väldigt viktigt
  att måna om dem man...

 120. De kanske inte har tänkt på,
  eller pratat så mycket om, saken-

 121. -och då blir man lite av en terapeut.

 122. Därför var det väldigt viktigt för oss
  att ha stöd av riktiga yrkespersoner.

 123. Vi såg väldigt snart till
  att vi hade stöd av yrkespersoner-

 124. -som arbetade inom hälsovården.

 125. Vad har det lett till?
  Vad blev resultatet sen?

 126. När jag kollade upp det senast
  var man uppe i 160 polissaker-

 127. -och två rättegångar.

 128. Polisen har bett om ursäkt för att
  de har svikit de här människorna.

 129. Frågan har även tagits upp i stortinget.

 130. Man har uttalat sig från regeringshåll
  om att systemet inte har fungerat.

 131. Jag tror att folk känner sig hörda.
  Det är äntligen nån som lyssnar.

 132. Och det här angår ju inte bara samer.
  Det är ju ett stort samhällsproblem.

 133. Det bidrar nog till att vi har nått ut.
  Det här är nåt som angår alla i Norge.

 134. Jag tror att det är bra om vi samer
  vågar ta upp problematiska saker.

 135. Det betyder mycket för vårt samhälle
  att vi vågar ta upp såna här saker.

 136. Vi får ju ofta höra
  att vi går in i offerrollen.

 137. Men jag tror inte att vi behöver vara
  rädda för att bara betraktas som offer.

 138. Tack så jättemycket.

 139. Översättning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

 140. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tysfjordfallet: Att granska sina egna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

2016 avslöjade journalisten Kenneth Haetta och hans kollegor omfattande sexuella övergrepp mot barn och unga som pågått i generationer bland samer i Divtasvuodna (Tysfjord) i Norge. Reportaget publicerades i VG, en av Norges största dagstidningar, och spred sig snabbt. Reaktionerna var starka och inte enbart positiva. Moderator: Åsa Lindstrand. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Ämnen:
Information och media > Massmedia, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Masskommunikation, Massmedia, Norge, Samer, Samer i massmedia, Sexuella övergrepp mot barn, Undersökande journalistik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Berätta rätt om samer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Tysfjordfallet: Att granska sina egna

2016 avslöjade journalisten Kenneth Haetta och hans kollegor omfattande sexuella övergrepp mot barn och unga som pågått i generationer bland samer i Divtasvuodna (Tysfjord) i Norge. Reportaget publicerades i VG, en av Norges största dagstidningar, och spred sig snabbt. Reaktionerna var starka och inte enbart positiva. Moderator: Åsa Lindstrand. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Kommersiellt berättande om samerna

Vad händer med de samiska berättelserna i kommersiella produktioner? Vilka förutsättningar har ett vinstdrivande produktionsbolag som vill skildra det smala? Göran Hedemalm berättar om arbetet bakom serien Renskötarna och filmen Maj-Doris, som producerats av hans bolag Massa Media. Moderator: Victoria Harnesk. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Mediebilden av samerna

Går det att känna igen sig den bild som medierna målar upp av samerna? Ol-Ánte Sikku, journalist och politiskt engagerad i Sáminuorra, ger sin syn på saken och deltar i en panel tillsammans med Kenneth Haetta, journalist, Göran Hedemalm, VD för Massa Media, Anna Sunna, journalist vid Sveriges Radio Norrbotten och Gunilla Larsson, researcher för Utbildningsradions tv-serie Samernas tid. Moderatorer: Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Det samiska berättandets kärna

Den muntliga berättartraditionen är stark hos den samiska befolkningen. Åsa Simma är teaterchef, dramaturg, jojkare och skådespelare. Hon beskriver vad som är typiskt för de historier hon växte upp med i Lainiovuoma sameby. Moderatorer: Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Urfolksjournalistik

Hur bevakas samhälls- och kulturfrågor ur ett samiskt perspektiv? Anna Sunna är journalist på Sveriges Radio Norrbotten. Hon berättar om hur hon arbetar och om sina erfarenheter från Standing Rock i USA, där urfolk från hela världen samlades i protest mot ett oljeledningsbygge. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Jojken är en kunskapskälla

Jojken är mer än ett uttryck; här finns kunskap som inte går att hitta någon annanstans. Så beskriver Krister Stoor, doktor i samisk kultur, jojkens viktiga roll i det samiska berättandet. Stoor är också känd som Doktor jojk efter sin avhandling ¿Juoiganmuitalusat ¿ jojkberättelser¿ vid Umeå universitet 2007. Han är den förste som doktorerat i ämnet. Moderator Victoria Harnesk inleder. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Samiskt berättande och modern journalistik

Liv Inger Somby började sin bana som journalist redan vid 14 års ålder, och urfolksjournalistiken ligger henne varmt om hjärtat. Hon intervjuade 27 samiska kvinnor i åldrarna 67-100 år mot löfte att inte publicera deras berättelser förrän långt senare. Berättelserna hade legat i ett bankfack i 20 år när sekretessen lättades upp 2017. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta En bok, en författare

Facebookpolisen

Genom sina personliga och humoristiska inlägg på Växjö/Alvestapolisens Facebooksida har Scott Goodwin fått mycket uppmärksamhet. ”Facebookpolisen” är den ocensurerade bokversionen. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

E-sportaren Aaron

Kommer 17-årige Aaron Sandgren att vara en av Sveriges största idrottsstjärnor i framtiden? Kanske inte om vuxenvärlden får bestämma. Där har många fortfarande svårt att acceptera att våldsamma datorspel kan ses som idrott. Men det bryr sig inte Aaron om. Han och hans lagkompisar satsar hundraprocentigt på att bli proffs inom Counter-Strike. Aaron går i e-sportklass på Arlandagymnasiet och får spela och träna datorspel på skoltid.