Titta

UR Samtiden - Berätta rätt om samer

UR Samtiden - Berätta rätt om samer

Om UR Samtiden - Berätta rätt om samer

Skiljer sig urfolksjournalistik från det västerländska berättandet och i så fall hur? Måste man vara same för att kunna skildra det samiska? Och hur påverkas människor och samhälle av det som syns och hörs i våra medier? Under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 samlades representanter från media som alla har skildrat samer i tv, radio eller press för att besvara frågan om det alls är möjligt att berätta rätt om samer. Inspelat den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Till första programmet

UR Samtiden - Berätta rätt om samer : Mediebilden av samernaDela
 1. Bilden av samer blir
  att vi är de som håller emot.

 2. Och det blir en väldigt negativ bild.

 3. Ja, vi har hållit på en hel dag-

 4. -och pratat om "Berätta rätt om samer
  - är det alls möjligt?".

 5. För att summera dagen
  har vi bett Ol-Ante Sikku-

 6. -som är journalist,
  en del av humorgänget Bauta-

 7. -statsvetare, men framför allt ung
  och representant för Sáminuorra-

 8. -det samiska ungdomsförbundet. Känner
  du igen dig i det vi pratat om?

 9. Intressant att bli presenterad
  som ung och representant för unga.

 10. Det är ofta så det är.

 11. Inget ont om det, men...

 12. Det blir ofta så, i och med
  att man är en ung representant-

 13. -och politiskt engagerad.
  Då blir man en representant-

 14. -för hela det unga samiska samhället,
  eller ibland också hela...

 15. ...det samiska samhället i stort.

 16. Och det i sig...

 17. ...kan vara problematiskt,
  i och med att vi i Sáminuorra-

 18. -gör anspråk på att vara
  representanter för alla unga samer.

 19. Samtidigt blir vi också en genväg
  för andra som vill ha en röst.

 20. Och...
  Det som händer är att det blir...

 21. ...ofta så
  att vi är de enda som hörs.

 22. Vi kanske för fram en bild,
  och sen är man nöjd med det.

 23. Så det är ett dilemma som vi har.

 24. Vi som är unga samer
  och med i den politiska svängen.

 25. Sen frågan,
  känner vi igen oss i mediebilden?

 26. Ja... Det som är intressant är att vi
  har en mediebild att diskutera i dag.

 27. Det tycker jag att vi har...

 28. Tidigare har vi inte haft det.
  När det har varit samer i media-

 29. -oavsett om det har varit i tv,
  i dokumentärer eller nåt annat-

 30. -har frågan alltid varit om
  det är bra för det samiska samhället-

 31. -eller dåligt
  för det samiska samhället.

 32. Nu tycker jag att det snarare är så
  att vi bygger en kumulativ bild-

 33. -av det samiska samhället.

 34. Att man kanske inte är lika hård
  på sånt som till exempel...

 35. Om man i intervjuer inte får med hela
  bilden gör det kanske inte så mycket.

 36. Dokumentärer
  kanske inte tar upp alla aspekter.

 37. Det kanske inte gör lika mycket.
  I dag kanske det är så att...

 38. ...man bygger bilden av samer på hög
  och...

 39. Man accepterar både från det
  samiska samhället och det svenska-

 40. -att allting inte alltid
  behöver vara helt korrekt-

 41. -ur alla synvinklar,
  och inte alltid helt med.

 42. Sen är det så att i och med att samer
  har fått en större medieexponering...

 43. Det är åtminstone
  min egen syn på saken-

 44. -att samer syns mer på olika sätt.
  Och...

 45. Det gör att vi också...

 46. Det är ett större intresse för
  att ha med oss i olika sammanhang.

 47. Det märker jag som representant
  för Sáminuorra att man är...

 48. Det är folk som drar i en.

 49. Där tror jag
  vi har ett stort arbete att göra.

 50. Att bli mer medvetna
  om vilka berättelser vi skickar ut.

 51. Precis som Liv-Inger Somby sa
  så är det...

 52. Så måste vi vara medvetna
  om vilka berättelser vi får ut-

 53. -vilka som berättar dem,
  och att vi ställer krav-

 54. -och är mer vaksamma på
  vem det är som berättar.

 55. Vilken kompetens de har,
  vem det är som producerar.

 56. Helt enkelt att vi tar kontroll
  över våra egna berättelser.

 57. Som Göran sa så är berättelsen fri,
  och så måste det vara.

 58. Jag håller helt med där att...

 59. ...den som berättar
  inte nödvändigtvis behöver vara same.

 60. Men det handlar om olika kompetenser.
  Och det handlar om en medvetenhet.

 61. Man ska vara väl medveten
  om att det inte räcker-

 62. -att vara same
  för att berätta en historia-

 63. -på ett bra sätt,
  och ett sätt som fungerar.

 64. Utan det är en komponent.
  Det är en väldigt viktig komponent-

 65. -men det finns både bra
  och dålig samisk journalistik.

 66. Verkligen.

 67. Därför är jag imponerad av Kenneth...

 68. ...och den grävande journalistik
  som han gjort i Divtasvuodna. Och...

 69. Det måste vara
  väldigt svårt att göra det-

 70. -i ett samhälle som det samiska,
  i och med att det är litet.

 71. Folk känner varandra.
  Där har vi ganska lång väg att gå-

 72. -vad gäller samisk journalistik.
  Speciellt på svensk sida.

 73. Vi kanske inte vågar
  ta i alla frågor, och...

 74. Min upplevelse
  är att vissa kommer undan-

 75. -med mycket mer än de borde
  i det offentliga samiska samhället-

 76. -för att det är så litet
  och så kompakt.

 77. Trådarna mellan människor
  är så pass många och starka.

 78. Det är min upplevelse.

 79. Men jag tror verkligen
  att vi är på väg framåt.

 80. Och det var väldigt trevligt
  att höra alla er här i dag.

 81. Tack. Bra.

 82. I vår panel har vi Kenneth Haetta,
  journalist från norska sidan-

 83. -som drog fram Tysfjordsaken
  i ljuset.

 84. Anna Sunna, som har jobbat många år
  på Sameradion och SVT Sápmi-

 85. -och bevakat urfolksfrågor.

 86. Göran Hedemalm, vd
  för produktionsbolaget Massa Media-

 87. -som gjorde "Renskötarna"
  och filmen om Maj Doris.

 88. Och Gunilla Larsson, del av
  redaktionen för UR:s "Samernas tid".

 89. Arkeolog och forskare. Och så
  Ola-Ante Sikku som vi presenterat.

 90. Seminariet heter "Berätta rätt
  om samer - är det alls möjligt?".

 91. Så en ja eller nej-fråga.

 92. Kenneth, är det alls möjligt
  att berätta rätt om samer?

 93. -Måste jag svara ja eller nej?
  -Ja, helst.

 94. Helst.

 95. -Ja.
  -Anna.

 96. Ja.

 97. Ja, det är klart att det är möjligt.

 98. Det är mottagaren
  som bestämmer vad som är det rätta.

 99. Med olika ryggsäckar
  har vi olika sanningar.

 100. Ja, Gunilla också.

 101. Jag tror det är möjligt,
  men vi får hjälpa till och se till-

 102. -att det blir rätt berättelse
  som berättas.

 103. Att vi inte bara låter nån annan
  berätta historien.

 104. Då får vi större möjlighet
  att få rätt berättelse.

 105. -Ja.
  -Ja? Bra.

 106. Jag ska ställa en fråga
  till Anna först.

 107. Är samisk journalistik
  dömd till att vara...

 108. ...en copycat
  på nordisk journalistik? Eller...

 109. Kan vi hitta en egen form och
  göra på ett annat sätt? Bör vi det?

 110. Samisk journalistik är
  ju journalistik som vilken som helst.

 111. Det vi gör
  är att vi bevakar och berättar-

 112. -om ett område
  som inte så ofta hörs i media-

 113. -och som är oberättat.

 114. Och det kommer kanske
  en del andra parametrar in i det.

 115. En längre startsträcka. Du behöver
  mer tid för att sätta dig in i saker.

 116. Och... Ja.

 117. Men formen
  som liknar all annan journalistik...

 118. -...är oproblematisk?
  -Om formen är oproblematisk?

 119. Tycker du att det funkar fint?

 120. Jag jobbar på radio och SVT Sápmi.
  Vi har en mall att hålla oss till.

 121. Så är det. Journalistik
  görs i dag på många olika sätt.

 122. Det finns också en...
  Det går ju att vara väldigt kreativ.

 123. Det finns berättarformer
  inom det samiska-

 124. -som skulle vara intressanta
  att prova på.

 125. Det mer långa berättandet till
  exempel. Att låta en historia ta tid.

 126. Men vi har... Som på Sveriges radio-

 127. -gör vi en viss sorts program.

 128. Självklart finns det utrymme
  för kreativitet där också.

 129. Kenneth, vi brukar prata om begrepp
  som objektivitet och opartiskhet.

 130. Det är saker vi håller högt.

 131. Kan du se att de begreppen
  får en annan betydelse och innebörd-

 132. -i en samisk kontext?

 133. Går det i så fall att använda dem
  inom public service med dess regler?

 134. Jag tycker att begrepp
  som objektivitet och opartiskhet-

 135. -är problematiska
  när det gäller journalistik.

 136. De får omges med citationstecken.

 137. Det är... Jag tror att...

 138. Inom journalistiken
  finns det två inriktningar.

 139. Den ena är informationsförmedlingen.
  Den andra är kommentarjournalistiken.

 140. Informationsförmedlingen är mer
  objektiv. Den andra är mer subjektiv.

 141. T.ex. redaktionella kommentarer,
  musikkritik och så vidare.

 142. Men all journalistik utgår i grund
  och botten från journalistens identitet.

 143. Det innebär att samisk journalistik
  utgår från den samiska identiteten.

 144. Därför är det väldigt viktigt
  att vi har en samisk journalistik-

 145. -och att vi inte överlåter åt andra-

 146. -att berätta om samisk kultur,
  samhällsliv och politik till exempel.

 147. Jag har en fråga
  som är öppen för den som vill svara.

 148. Det finns en statsvetare som är
  prisad. Han är norsk och heter Dahl.

 149. Han har tittat på
  majoritets- och minoritetssamhälle.

 150. Han säger att majoriteten måste
  ta ett ansvar för minoritetsgrupper.

 151. Speciellt att samer skiljer sig
  eftersom man är... Man är ett urfolk-

 152. -men ur ett minoritetsperspektiv
  är man i permanent minoritet.

 153. Vi kan aldrig få inflytande-

 154. -till exempel genom ett riksdagsval.
  Vi kommer förbli i minoritet.

 155. Tar journalistiken det ansvaret?

 156. Att berätta minoritetsberättelser?

 157. Vill nån svara?

 158. I Norge tror jag i alla fall att det
  är så att de tongivande medierna-

 159. -som kan slippa undan-

 160. -gör det.

 161. Många samiska mediemänniskor-

 162. -har reagerat på
  att t.ex. samisk politik-

 163. -inte bevakas av tongivande medier.

 164. Vissa bevakar sånt här i viss grad,
  och NRK är förpliktigade att göra det.

 165. I flera andra kanaler
  nämns det inte över huvud taget.

 166. Så jag tror att det är så
  att majoritetsmedierna-

 167. -inte bryr sig om
  samerna som minoritet-

 168. -i så hög grad som man skulle önska.

 169. Det är intressant
  att Norge har en kung-

 170. -som säger att nationen Norge
  är uppbyggt av två folks territorier-

 171. -men att det ändå inte kommer
  till uttryck i exempelvis medierna.

 172. Ol-Ante, du som nu får representera
  den samiska människan.

 173. Hur påverkar det dig?
  Mediabevakningen av samer.

 174. Ja... Hur den bevakar mig?

 175. Hur den påverkar dina frågor
  eller din identitet?

 176. Din möjlighet att existera-

 177. -som människa i Sverige
  på dina villkor.

 178. Har mediabevakningen nån betydelse?

 179. Ja, det har den väl.

 180. Kanske framför allt
  genom att den är...

 181. ...kunskapsförmedlande till stor del.

 182. Jag bor i Uppsala just nu
  och pluggar där. Och...

 183. Det blir ett annat samtal-

 184. -när kunskapen hos samtalspartnern
  är högre.

 185. Det innebär att man kan diskutera
  till exempel politiska frågor-

 186. -på en högre nivå.

 187. I och med att medierna
  bevakar samiska frågor.

 188. Det blir också en mer mångsidig bild-

 189. -av samer, ju mer samer bevakas.

 190. Oavsett vilka frågor det är.

 191. Jag skulle säga
  att det har en ganska stor inverkan-

 192. -på mitt vardagliga liv.

 193. Hur andra ur majoritetssamhället-

 194. -ser på samer,
  och vad de vet om samer. Och...

 195. Ganska ofta så utgår det-

 196. -från det senaste intrycket man har.

 197. Är du nöjd med de speglingar
  som görs-

 198. -av frågor som du känner berör dig?

 199. Det är man ju inte alltid.

 200. Man hade önskat mer...

 201. ...av mediebilden av samer.

 202. Men som sagt
  tror jag att man måste se på det-

 203. -som ett långsiktigt arbete.

 204. Både från det samiska samhället
  och från majoritetssamhället.

 205. Att bygga en bild som
  är så mångfacetterad som möjligt.

 206. Då tror jag
  att det behövs ganska fria tyglar.

 207. Är resurserna det största hindret
  för att kunna berätta rätt om samer?

 208. Eller vilket är det största hindret?
  - Om vi börjar med dig, Gunilla?

 209. Det är ett av hindren.

 210. Men sen när det gäller
  den tidigare historien-

 211. -är bristen på kunskaper från
  källmaterialet ett jätteproblem.

 212. Vi har sett
  att hela det samiska kulturarvet...

 213. I och med att det inte är känt,
  så riskerar det att sprängas bort-

 214. -i exploateringar som i Gállok.

 215. Inte minst skogsbruket
  förstör enormt mycket.

 216. Markberedningar
  förstör inte bara lavmarkerna-

 217. -utan även fornlämningarna
  och källmaterialet till vår historia.

 218. När det gäller äldre tider
  är det ett jättestort problem.

 219. Vi måste rädda våra kulturarv
  för att...

 220. ...kunna berätta, och få reda
  på själva också, vår historia.

 221. När det gäller
  senare tiders material-

 222. -tror jag att det är viktigt...

 223. ...att vi mer dokumenterar
  de äldres berättelser.

 224. Sen tror jag det är viktigt att
  det är samer som intervjuar personer-

 225. -om hur det var när de var barn.
  Man ställer nog andra frågor då.

 226. Och har en annan förkunskap.

 227. -Anna?
  -Det var en intressant fråga.

 228. Är det resurserna som styr? Jag tror
  inte det först och främst är det.

 229. Det handlar om det som Gunilla
  var inne på, att det är kunskapen.

 230. Och om man ser till vilken nyhets-
  redaktion som helst: Allt finns där.

 231. Men eftersom det finns
  så låg kunskap om samer-

 232. -vet man inte
  att det är det man kan göra.

 233. Jamen,
  vissa nyheter som man kan bevaka.

 234. Jag tror att vi behöver
  fler samiska journalister-

 235. -ute på svenska redaktioner,
  så att säga.

 236. Som har den kunskapen.

 237. Fast... Det är klart att det finns
  intresserade och folk som kan-

 238. -men inte i den mån
  som det skulle behövas.

 239. Det kan man relatera
  till den geografiska journalistiken-

 240. -som Göran Hedemalm är inne på.
  Att vi måste finnas över hela landet-

 241. -inte bara i Stockholm,
  där många produktionsbolag är.

 242. Kenneth, du nickar. Vi brukar vara
  avundsjuka på resurserna i Norge.

 243. Det känns som att ni badar i pengar.
  Men hur ser det ut?

 244. Jag vet inte om redaktionerna i Norge-

 245. -satsar så väldigt mycket på
  undersökande journalistik.

 246. Det här går igen
  i hela mediebranschen.

 247. Det går mindre pengar
  till kvalitetsjournalistiken-

 248. -och mer pengar till koncernerna
  som driver medieföretagen.

 249. Det är ju så det vanligtvis ser ut.

 250. Samtidigt gör ju institutioner
  som NRK Sápmi-

 251. -ett rikstäckande jobb-

 252. -eftersom de finns på NRK
  och internet.

 253. Via dessa kanaler
  når de ut till en nationell publik.

 254. Och så har vi kanske, på sista tiden-

 255. -fått en lite bättre bevakning
  av det samiska hemma i Norge.

 256. Men vi har ännu en lång väg att gå.

 257. Jo... Jag tänker på avsaknaden-

 258. -av det som berättas och speglas.

 259. Alltså, att samiska frågor
  ofta blir så väldigt samiska.

 260. Nu har till exempel Massa Media
  byggt in...

 261. Genom att lyfta samiska personer-

 262. -har de fått in en bredd
  med fler livsöden.

 263. Kärlek och såna saker.

 264. Du blev ändå ganska mycket påhoppad,
  Göran.

 265. Du sa tidigare
  att det kändes förnedrande-

 266. -att du inte har fått komma in
  med din film var som helst.

 267. Att du i princip har behövt visa dna.

 268. Nja, jag har producerat filmen.
  De som har gjort jobbet-

 269. -är Jon Blåhed och filmaren
  Jimmy Sundin. Det är deras film.

 270. Men...

 271. Jag tror precis som Anna säger,
  att journalistik eller regissörer-

 272. -som gör dokumentärer eller teater...

 273. Historierna är... Man berättar
  historier på ungefär samma sätt.

 274. För historien ska ändå nå en publik.

 275. Den här publiken
  tittar på det den är intresserad av.

 276. I kommersiella medier är
  man illa tvungen att skapa publiken-

 277. -väldigt snabbt
  för att få lönsamhet i det.

 278. Därför tror jag journalistiken och
  berättelserna inte ser jätteolika ut-

 279. -vart man än vänder sig.
  Men det finns ett enormt behov-

 280. -av en ny typ av berättande
  och en ny kreativitet.

 281. Vi har valt en väg för att berätta de
  historier som finns i vårt närområde.

 282. Där är det som Anna säger också...

 283. Vi bor och verkar i ett område
  där det finns många samer.

 284. Vi är uppvuxna med samer,
  finländare och andra nationaliteter-

 285. -runt oss. Och det är där
  vi hittar de här berättelserna.

 286. Sen berättar vi på vårt sätt genom
  de människor vi gör reportage om.

 287. Sen att bli,
  oavsett vad det gäller...

 288. Att bli avkrävd att man ska tillhöra
  en folkgrupp för att få vara med-

 289. -det tycker jag inte är modernt.
  Det andas en annan tid.

 290. Jag tycker inte att nån
  ska behöva bli utsatt för det.

 291. Oavsett om jag är svensk eller same
  eller tornedaling eller nåt.

 292. Jag måste få berätta min historia
  på samma villkor som alla andra.

 293. Det är inget bra sätt
  att driva ett samhälle-

 294. -om man ska göra så.

 295. Det visade sig att du,
  liksom många i Norrland-

 296. -är en mix av olika folkslag.
  Du har även en samisk bakgrund.

 297. Jag tillhör ett släkte som hette
  Marakatt, som tog namnet Marainen.

 298. Det är ett antal generationer bort.
  Men...

 299. De som är mina släktingar,
  många av dem heter Marainen.

 300. De vet ju om det här. Jag tänker inte
  ägna mig åt att bevisa min bakgrund.

 301. Det ska inte nån behöva göra.

 302. Jag är journalist, och vill berätta
  de historier vi vill berätta.

 303. Nu dyker det upp många frågor,
  men vi måste börja avrunda.

 304. Men jag vill fråga dig, Göran.

 305. Du säger att vi ska leva på det här,
  det handlar om vad folk vill se.

 306. Har du kompromissat utifrån
  det perspektivet? "Nej, det här..."

 307. Allt när man gör...
  När man berättar en berättelse-

 308. -på film, tv eller i radio
  så måste man alltid kompromissa.

 309. Speciellt när vi är många som är
  med i produktionen, som på filmsidan.

 310. Man måste hela tiden kompromissa.
  Beställaren tycker också en massa.

 311. Det är klart att alla produkter
  med rörlig bild är en kompromiss.

 312. Här är det jätteviktigt att
  vi som tror oss ha bättre kunskaper-

 313. -än beställaren från en annan del
  av Sverige... Att vi står på oss.

 314. Det kan vi göra.
  Vi får igenom tankar och synpunkter.

 315. Det är därför
  serier som "Renskötarna"-

 316. -som för övrigt hade premiär
  på sin andra säsong nu på SVT...

 317. Den historien
  hade sett annorlunda ut-

 318. -om inte det varit ett produktions-
  bolag som verkar i området.

 319. Vi kunde med kunskap, erfarenhet
  och kontakter-

 320. -vidimera att det här var korrekt.

 321. Anna och Kenneth, som har jobbat
  mycket inom public service.

 322. Det har du också gjort.

 323. Har ni fått kompromissa utifrån
  de regler som gäller där med ert...

 324. Ja, med er samiska identitet.

 325. "Nu måste jag prata med
  den här personen som inte alls"...

 326. Har det varit ett problem att verka
  inom public service-företaget?

 327. Utifrån den man är.

 328. Jag kan tänka mig
  att det för många samer inte är...

 329. När det gäller journalistiken
  så är den där biten en utmaning.

 330. Man kan bli tvungen att ställa
  obehagliga frågor till sina vänner.

 331. Sen får man kanske inte den där
  bröllopsinbjudan man hade hoppats på.

 332. Och så är det...

 333. Vi har kanske ännu inte
  de mekanismer på plats-

 334. -som gör att folk får förståelse för
  att vi utför ett samhällsuppdrag.

 335. Det är ganska krävande
  att arbeta med samisk journalistik.

 336. Särskilt när det inte handlar om
  positiva ämnen.

 337. Jag håller med Kenneth.
  Du kammar inte jämt folk medhårs-

 338. -utan du är där och ställer
  obehagliga, otrevliga frågor ibland.

 339. Det är för att du vill att det ska
  gå framåt. Jag ska granska makten-

 340. -och det som händer i vårt samhälle.

 341. Men att verka inom public service
  och få kompromissa på den delen-

 342. -det ser inte jag
  att jag har fått göra.

 343. Mer än att det krävs... Det
  är inte alltid de samiska sakerna...

 344. Att vi får gehör
  för det som vi vill berätta.

 345. Men så är det med alla som vill
  få in sin idé till att göra nåt.

 346. Det krävs att motivera. Är det
  svårare att få in samiska saker?

 347. Kanske. Svårt kan det vara,
  det kan jag uppleva.

 348. Det finns frågor som betraktas
  som svenska eller nationella.

 349. Till exempel en sån enkel sak
  som hållbar energi.

 350. Man pratar om vindkraft. Man kopplar
  inte riktigt till samiska frågor.

 351. Många blir förvånade till och med-

 352. -över att vindkraft kan
  vara en störning för rennäringen.

 353. Har du nån plan för
  hur man ska lyfta in samiska frågor-

 354. -i större samhällsfrågor?

 355. -Nej.
  -Saknar du de samiska perspektiven...

 356. ...i större frågor?

 357. Ja, det gör jag så klart ofta.

 358. Speciellt när man diskuterar
  till exempel grön energi.

 359. Då är det ju en sak
  som ofta faller bort...

 360. ...i de inledande diskussionerna.
  Det är som du säger att...

 361. ...det samiska perspektivet
  kommer in när det blir en störning.

 362. Det innebär
  att då blir bilden av samer som...

 363. Bilden av samer blir att
  vi är de som håller emot helt enkelt.

 364. Det blir en väldigt negativ bild.

 365. Det hade varit bättre
  ur ett samiskt perspektiv-

 366. -om de frågorna kom in redan
  när man diskuterar visioner och...

 367. ...klimatavtal och så vidare.
  Där urfolksfrågorna försvinner.

 368. -Där de ofta ligger i framkant.
  -Ja, precis.

 369. De perspektiven
  finns i det samiska samhället och...

 370. ...i urfolkssamhället i stort.

 371. Men mediebilden blir mycket större-

 372. -när det handlar om konflikter.
  Den har inte kommit igång där.

 373. Göran?

 374. Det här är inte bara ett samiskt
  perspektiv, det är ett perspektiv...

 375. Det är storstadsperspektiv
  kontra landsbygdsperspektiv.

 376. Den samiska näringen är viktig
  för den region där vi verkar.

 377. Vi som bor uppe i norra Sverige.
  Det är ju en jätteviktig näring!

 378. Det finns många andra
  viktiga näringar som vi lever av.

 379. Man tar inte hänsyn till nån av dem,
  för man saknar de perspektiven.

 380. Återigen det här,
  vilken ryggsäck tittar jag med?

 381. Vad har jag för erfarenhet? Jag
  borde, om jag sitter nån annanstans-

 382. -titta på hur de här människorna
  lever. Vilka näringar är viktiga?

 383. Det gör man inte.
  Man har inte den ryggsäcken.

 384. Här blir ju det samiska
  eller svenska perspektivet-

 385. -det blir samma sak.

 386. Jag tror alla vi som lever här tycker
  den samiska näringen är jätteviktig.

 387. -Gunilla?
  -Det skulle behövas en kurs...

 388. ...om samisk kultur, historia
  och näringsliv-

 389. -på journalisthögskolan. För alla.
  Så att de blir medvetna-

 390. -om det samiska perspektivet-

 391. -och hur det kommer in
  i det generella i samhället.

 392. Krister Stoor sa
  att genom att berätta sin historia-

 393. -så stärker man sin ställning.

 394. Vad kan det samiska samhället
  och organisationer göra-

 395. -för att vara mer närvarande i media?
  Gör man redan vad man kan?

 396. Gör Sáminuorra vad de kan för att
  bli synliga och berätta sin historia?

 397. Ja, det tror jag.

 398. Det har skett ett paradigmskifte
  får man väl ändå säga-

 399. -ur samiskt
  organisatoriskt perspektiv-

 400. -i och med det nya medielandskapet.

 401. Vi får ut vår politik
  på ett annat sätt i dag än tidigare.

 402. För sju, åtta år sen
  skrev vi debattartiklar-

 403. -och skickade ut
  till lokaltidningarna i Sápmi.

 404. Vi fick ganska begränsad
  uppmärksamhet på det.

 405. I och med att vi var beroende
  av andra aktörer för att nå ut.

 406. Nu är det ett helt annat landskap-

 407. -i och med digitaliseringen. Vi får
  ut vårt budskap på ett annat sätt.

 408. Och jag tror verkligen att...

 409. ...alla samiska organisationer
  gör så gott de kan.

 410. Men... Ja, det finns fortfarande
  väldigt mycket att göra.

 411. -Anna?
  -Jag jobbar nu på P4 Norrbotten.

 412. Jag tror att samer
  och samiska organisationer-

 413. -kan vara mer öppna
  och höra av sig mer.

 414. Det ser jag som en stor skillnad
  mot de som vi intervjuar i P4.

 415. Att man väldigt gärna är med.
  Folk hör av sig också.

 416. Det är en stor skillnad
  jämfört med sameradion.

 417. -Göran?
  -Nej, men...

 418. Det är viktigt att det finns
  journalister med samiska rötter.

 419. Jag tror... Om vi säger så här:
  De flesta tv-kanaler-

 420. -som bär mycket av budskapen...

 421. De flesta tv-kanaler vi tittar på
  i våra nordiska länder-

 422. -köper all produktion
  från produktionsbolag.

 423. Det är bara public service
  som gör sin egen produktion.

 424. Gör delar av sin...
  Det man sänder själva.

 425. Om vi tittar på norra Sverige,
  eller norr om Stockholm-

 426. -finns det i dag
  otroligt få produktionsbolag.

 427. Det finns en och en halv,
  eller två möjligtvis, som jobbar här.

 428. Man önskar att det fanns
  fler kreativa, duktiga berättare.

 429. Fler duktiga journalister
  som vill ge sig in på området.

 430. Då tror jag vi skapar en annan bild
  av samhället vi vill leva i.

 431. -Söker du konkurrens?
  -Absolut.

 432. Vi har ju, sen lång tid tillbaka,
  en mycket stark berättartradition.

 433. Varför inte använda våra traditionella
  färdigheter för att berätta om våra liv?

 434. Det tycker jag var bra slutord,
  med tanke på seminariets tema.

 435. När man ställer en fråga
  som journalist-

 436. -får man i bästa fall vettigt svar.
  Det händer ju.

 437. Men ofta när man kommer hem, har man
  tio nya frågor utifrån det svaret.

 438. -Lite så känns det här i dag också.
  -Vi får ta med oss, till framtiden.

 439. Vi får fortsätta att prata
  om det här, på nya seminarier.

 440. Fram tills dess
  får vi tacka vår panel.

 441. Vi får tacka publiken.

 442. Och våra finansiärer,
  som gjort det här möjligt.

 443. -Jag får tacka dig, Åsa.
  -Tack själv.

 444. Översättning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

 445. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mediebilden av samerna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Går det att känna igen sig den bild som medierna målar upp av samerna? Ol-Ánte Sikku, journalist och politiskt engagerad i Sáminuorra, ger sin syn på saken och deltar i en panel tillsammans med Kenneth Haetta, journalist, Göran Hedemalm, VD för Massa Media, Anna Sunna, journalist vid Sveriges Radio Norrbotten och Gunilla Larsson, researcher för Utbildningsradions tv-serie Samernas tid. Moderatorer: Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Ämnen:
Information och media > Massmedia, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Masskommunikation, Massmedia, Samer, Samer i filmen, Samer i massmedia
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Berätta rätt om samer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Tysfjordfallet: Att granska sina egna

2016 avslöjade journalisten Kenneth Haetta och hans kollegor omfattande sexuella övergrepp mot barn och unga som pågått i generationer bland samer i Divtasvuodna (Tysfjord) i Norge. Reportaget publicerades i VG, en av Norges största dagstidningar, och spred sig snabbt. Reaktionerna var starka och inte enbart positiva. Moderator: Åsa Lindstrand. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Kommersiellt berättande om samerna

Vad händer med de samiska berättelserna i kommersiella produktioner? Vilka förutsättningar har ett vinstdrivande produktionsbolag som vill skildra det smala? Göran Hedemalm berättar om arbetet bakom serien Renskötarna och filmen Maj-Doris, som producerats av hans bolag Massa Media. Moderator: Victoria Harnesk. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Mediebilden av samerna

Går det att känna igen sig den bild som medierna målar upp av samerna? Ol-Ánte Sikku, journalist och politiskt engagerad i Sáminuorra, ger sin syn på saken och deltar i en panel tillsammans med Kenneth Haetta, journalist, Göran Hedemalm, VD för Massa Media, Anna Sunna, journalist vid Sveriges Radio Norrbotten och Gunilla Larsson, researcher för Utbildningsradions tv-serie Samernas tid. Moderatorer: Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Det samiska berättandets kärna

Den muntliga berättartraditionen är stark hos den samiska befolkningen. Åsa Simma är teaterchef, dramaturg, jojkare och skådespelare. Hon beskriver vad som är typiskt för de historier hon växte upp med i Lainiovuoma sameby. Moderatorer: Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Urfolksjournalistik

Hur bevakas samhälls- och kulturfrågor ur ett samiskt perspektiv? Anna Sunna är journalist på Sveriges Radio Norrbotten. Hon berättar om hur hon arbetar och om sina erfarenheter från Standing Rock i USA, där urfolk från hela världen samlades i protest mot ett oljeledningsbygge. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Jojken är en kunskapskälla

Jojken är mer än ett uttryck; här finns kunskap som inte går att hitta någon annanstans. Så beskriver Krister Stoor, doktor i samisk kultur, jojkens viktiga roll i det samiska berättandet. Stoor är också känd som Doktor jojk efter sin avhandling ¿Juoiganmuitalusat ¿ jojkberättelser¿ vid Umeå universitet 2007. Han är den förste som doktorerat i ämnet. Moderator Victoria Harnesk inleder. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Berätta rätt om samer

Samiskt berättande och modern journalistik

Liv Inger Somby började sin bana som journalist redan vid 14 års ålder, och urfolksjournalistiken ligger henne varmt om hjärtat. Hon intervjuade 27 samiska kvinnor i åldrarna 67-100 år mot löfte att inte publicera deras berättelser förrän långt senare. Berättelserna hade legat i ett bankfack i 20 år när sekretessen lättades upp 2017. Inspelat under den samiska jubileumsveckan Staare 2018 den 8 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Stiftelsen Samefolket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att göra sig en röst

Julia Essell var 14 år när hon skickade in en debattartikel till Aftonbladet om sexism i dataspelsvärlden. Efter det blev hon nedringd av andra medier. Plötsligt hade hon en röst. Vad innebär det att ha en röst i ett samhälle? Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

E-sportaren Aaron

Kommer 17-årige Aaron Sandgren att vara en av Sveriges största idrottsstjärnor i framtiden? Kanske inte om vuxenvärlden får bestämma. Där har många fortfarande svårt att acceptera att våldsamma datorspel kan ses som idrott. Men det bryr sig inte Aaron om. Han och hans lagkompisar satsar hundraprocentigt på att bli proffs inom Counter-Strike. Aaron går i e-sportklass på Arlandagymnasiet och får spela och träna datorspel på skoltid.