Titta

Perspektiv på världen

Perspektiv på världen

Om Perspektiv på världen

Är mänskliga rättigheter en självklarhet överallt? Vilka krafter styr våra val av politiker? Varför gör vi inte mer för att rädda miljön? Serien tar dig med till olika platser runtom i världen för att se på frågor om demokrati, jämställdhet och miljö ur nya perspektiv. Programmen är indelade i åtta olika teman utifrån kursplanen i samhällskunskap. De kan användas var för sig eller tillsammans, för att väcka intresse och skapa förståelse.

Till första programmet

Perspektiv på världen : Miljö - hotet mot miljönMaterialDela
 1. En applåd för FN:s nyutnämnde
  fredsambassadör: Leonardo DiCaprio.

 2. Det här är ett brådskande budskap
  i en brådskande tid.

 3. Vi ser extrema väderhändelser,
  och isen i Antarktis och Grönland-

 4. -smälter allt fortare,
  tiotals år före det forskarna trodde.

 5. Att lösa den här krisen handlar inte
  om politik, utan om vår överlevnad.

 6. Det här är varken retorik eller hysteri.
  Det är fakta.

 7. -67 avrättningar.
  -Vi får inte misslyckas.

 8. -De var ute efter blod.
  -Jag bär pistol.

 9. Kvinnor kan tänka.

 10. 2014 höll den amerikanske
  skådespelaren Leonardo DiCaprio-

 11. -ett omtalat tal om klimathotet
  inför FN:s generalförsamling.

 12. Den här katastrofen
  har vuxit sig bortom individers val.

 13. Våra industrier och regeringar
  måste vidta storskaliga åtgärder.

 14. I princip alla världens forskare
  är eniga om att klimatförändringarna-

 15. -till stor del beror på människan.

 16. Människor över hela världen
  är överens om att nåt måste göras.

 17. Jag oroar mig för den globala
  uppvärmningen. Många bryr sig inte-

 18. -men det är ett problem
  som vi måste ta tag i nu.

 19. Det påverkar alla. Planeten
  behöver inte oss, vi behöver planeten.

 20. Vi brukade ha en månads skollov
  under regnperioden-

 21. -men nu får man inte ens
  en fjärdedel så mycket regn som då.

 22. Det är ett av våra största problem.

 23. Den globala uppvärmningen
  gör att det blir allt varmare.

 24. Forskarna tror
  att vi står inför en massutrotning.

 25. Väldigt många arter dör, men ingen
  verkar bry sig. Vi måste göra nåt.

 26. FN:s klimatpanel har slagit fast-

 27. -att den globala uppvärmningen
  inte får överskrida två grader.

 28. Om den gör det kan
  klimatförändringarna bli dramatiska-

 29. -med extrema väderfenomen,
  stigande havsnivåer-

 30. -och utslagna arter
  och ekosystem som följd.

 31. Hur ska vi göra för att bromsa
  utvecklingen? Vem bär ansvaret?

 32. Jag heter Xiuhtezcatl Martinez
  och är sjutton år. Jag är klimataktivist.

 33. Jag kämpar för rättvisa, jämlikhet
  och fred för framtida generationer.

 34. Xiuhtezcatl Martinez har gjort sig
  känd som föreläsare i miljöfrågor.

 35. Han reser runt i världen och pratar
  om vad vi kan göra för miljön.

 36. Klimatförändringar är en miljöfråga,
  en politisk och en ekonomisk fråga.

 37. Det finns inte ett enkelt sätt
  att åstadkomma förändring.

 38. Det krävs juridiska
  och politiska förändringar-

 39. -i hur politiker stiftar lagar,
  men också att människor trycker på-

 40. -och tvingar politiker att agera-

 41. -och att vi kräver fler
  förnybara energikällor och fordon-

 42. -mer kollektivtrafik och såna saker.

 43. Det händer saker på politisk nivå.
  Ända sen 1970-talet-

 44. -har världens länder under FN-flagg
  diskuterat att minska utsläppen.

 45. 2015 undertecknades ett globalt
  miljöavtal, Parisavtalet.

 46. Representant för Sverige
  är Roger Sedin.

 47. Parisavtalet är ett ramverk
  för att klara klimatproblemet.

 48. Varje land ska se över sina
  utsläppsminskningar för att nå målen.

 49. Om vi ska klara klimatmålen måste
  dagens utsläpp minska med 60 %-

 50. -fram till år 2050.

 51. Hur det sker är att länderna själva
  får bestämma hur man gör.

 52. Det kan vara genom lagstiftning
  eller koldioxidskatt eller nåt annat.

 53. Hur det går till
  är upp till länderna själva.

 54. Vi är på rätt spår,
  men mycket arbete återstår.

 55. Varför minskar vi inte bara
  våra utsläpp? Vad står på spel?

 56. USA kommer att dra sig ur...

 57. ...Parisavtalet om klimatet.

 58. För många kan arbetslöshet te sig
  som ett mer akut problem än miljön.

 59. Vi skapar nya jobb,
  industrier och fabriker i USA-

 60. -i en takt som ingen fram tills nu
  trodde ens kunde vara möjligt.

 61. Tro mig, vi har bara börjat.

 62. 2016 röstade
  USA:s väljare fram en president-

 63. -som satte jobben
  framför löften om minskade utsläpp.

 64. Historien visar att vi i väst ogärna
  ändrar våra konsumtionsmönster.

 65. Det största vi kan göra är att bli
  medvetna om vår miljöpåverkan.

 66. Mina skor bidrar till orättvisa
  och ojämlikhet i tillverkningsländerna.

 67. Min mat bidrar
  till klimatförändringarna.

 68. Individuella val spelar roll,
  men hur ska vi ta nästa steg?

 69. Mycket har gjorts för att minska
  utsläppen, men mycket finns kvar.

 70. Hur tror du att det ser ut om tio år?
  Och varför?

 71. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Miljö - hotet mot miljön

Avsnitt 1 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

De flesta forskare är eniga om att människan ligger bakom den senaste tidens klimatförändringar. Men meningarna om hur vi ska göra för att rädda miljön går isär. Vissa länder sätter jobben före, medan andra vill gå i bräschen för att vi ska nå miljömålen, till exempel genom att stifta nya lagar mot utsläppen. I inslaget möter vi såväl svenska klimatförhandlare som den unge amerikanske miljödebattören Xiuhtezcatl Martinez.

Ämnen:
Miljö, Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Klimatförändringar, Klimatpolitik, Miljöfrågor, Miljöpolitik, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Perspektiv på världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Miljö - hotet mot miljön

Avsnitt 1 av 22

De flesta forskare är eniga om att människan ligger bakom den senaste tidens klimatförändringar. Men meningarna om hur vi ska göra för att rädda miljön går isär. Vissa länder sätter jobben före, medan andra vill gå i bräschen för att vi ska nå miljömålen, till exempel genom att stifta nya lagar mot utsläppen. I inslaget möter vi såväl svenska klimatförhandlare som den unge amerikanske miljödebattören Xiuhtezcatl Martinez.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Miljö - kampen för miljön

Avsnitt 2 av 22

Det finns flera sätt att kämpa för miljön. Vi träffar två unga personer som valt att engagera sig på olika sätt - den ena inomparlamentariskt genom Sveriges ungdomsorganisationer, den andra utomparlamentariskt genom Greenpeace.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Ekonomi - pengar, makten och demokratin

Avsnitt 3 av 22

I en demokrati är det folket som bestämmer. Men valkampanjer kostar pengar - vilka intressen ligger bakom? Hur jobbar lobbyister och donatorer? Vi tittar på ett av världens mest uppmärksammade val, det amerikanska valet 2016. Vilken betydelse hade pengar där, och hur påverkas den demokratiska processen av pengar?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - när de mänskliga rättigheterna kränks

Avsnitt 4 av 22

Mänskliga rättigheter finns reglerade bland annat genom Genèvekonventionen. Ändå får människor runtom i världen sina rättigheter kränkta. Vi träffar Omar, som fängslades och torterades i samband med kriget i Syrien. Varför kränks de mänskliga rättigheterna på så många platser runtom i världen?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - dödsstraff

Avsnitt 5 av 22

Som ett sätt att få medborgarna i ett samhälle att följa de lagar vi gemensamt kommit överens om är bestraffning ett medel. Men vad är egentligen syftet med straff? Vi träffar två dödsdömda fångar och en tidigare bödel som reflekterar över dödsstraffet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - hbtq-rättigheter

Avsnitt 6 av 22

1944 avskaffades lagen som förbjöd homosexualitet i Sverige. Istället finns det idag lagar som förbjuder diskriminering av homosexuella personer. Men i ett globalt perspektiv ser det annorlunda ut - i 71 länder är det fortfarande olagligt att vara homosexuell, och i ännu fler länder är homosexualitet inte kulturellt accepterat. Vi träffar Yohanes som lever som homosexuell i Ghana, ett land där homosexualitet är förbjudet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - hbtq-hatbrott

Avsnitt 7 av 22

Både Sverige och USA ligger i framkant vad gäller hbtq-personers rättigheter. Sverige var bland de första länderna att tillåta samkönade äktenskap. Ändå är risken att utsättas för hatbrott något som hbtq-personer tvingas leva med dagligen i båda dessa länder. Gwen är talesperson för Pink Pistols, en internationell självförsvarsgrupp som hanterar problemet genom att beväpna sig. Vad beror det på att hbtq-personer fortfarande inte kan känna sig trygga, ens i länder som anses vara föregångare var gäller hbtq-rättigheter?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Konflikter - krigets offer

Avsnitt 8 av 22

De som drabbas hårdast i krig är civila - män, kvinnor och barn. Vi träffar Omar som drabbades när kriget kom till Syrien. Han fängslades och torterades, innan han slutligen lyckades fly. Vi får också träffa FN-medlaren Ulf Henricsson som menar att krig ibland kan vara berättigat.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Konflikter - terrorism

Avsnitt 9 av 22

Efter 11 september-attackerna 2001 har terrorism fått stort fokus i vårt samhälle. Vi besöker den terrorstämplade organisationen Army of God i Virginia, USA, för att försöka förstå hur en terrorist rättfärdigar sina handlingar. Terrorforskaren Misse Wester berättar om terrorism ur ett historiskt perspektiv, och om hur vi reagerar på terrorbrott. Hur kan vi bekämpa terrorism?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Statsskick - viral påverkan

Avsnitt 10 av 22

Spridningen av politiska åsikter via mem har letat sig in hela vägen till gamerforum och chatrum. Ryan Broderick på nyhetssajten Buzzfeed är expert på hur idéer föds och sprids på olika internetplattformar. Vi träffar en förgrundsgestalt för alternativhögern som förklarar hur de använder sig av mem för att nå ut med sitt budskap till en större, och oftast ung publik. De flesta unga idag känner igen fenomenet med mem, men har de uppmärksammat att de ofta kommer med ett politiskt budskap?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - högerextremism

Avsnitt 11 av 22

Rätten att få uttrycka sin åsikt är en av demokratins grundpelare. Men ibland blir övertygelser så kompromisslösa och extrema att det inte finns utrymme för dialog. Vi träffar Patrik Hermansson som infiltrerade den amerikanska alternativhögern. Vi får också träffa alternativhögerns förgrundsgestalt Richard Spencer som berättar om sina tankar kring jämlikhet och demokrati. När blir extremism en fara för demokratin, och hur vi ska förhålla oss till de som utnyttjar demokratiska rättigheter för att sprida antidemokratiska budskap?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - Sverige, ett extremland

Avsnitt 12 av 22

Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt, i det avseendet att vi lever i ett sekulariserat samhälle, och att vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i många andra länder. Vi får träffa Stevie som är född i Sverige, men inte kände sig hemma förrän han flyttade till sina föräldrars hemland Ghana. Om hur värderingar får en del att känna sig trygga, och andra utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - hijras, Indiens tredje kön

Avsnitt 13 av 22

När debatten om ordet hen var aktuell i Sverige, fanns det vissa som såg det som en självklarhet med ett könsneutralt personligt pronomen, medan andra blev provocerade. Vilken status har transpersoner i Sverige idag? I Indien är det tredje könet - hijras - en del av samhället, och finns omnämnt redan i den hinduiska sanskritlitteraturen. Det syftar främst på en person som är född som pojke, men lever som transsexuell. Hijra blev ett juridiskt tredje kön i Indien 2014.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - kvotering

Avsnitt 14 av 22

Inte ens i ett föregångsland som Sverige är vi helt jämställda. Diskussionerna om hur vi ska komma till rätta med problemet är ständigt aktuella. Kvotering är en metod, men den har lika stort stöd som den har motstånd. I Ghanas huvudstad Accra har stadens transportmyndighet dragit igång en utbildning för kvinnliga busschaufförer. Resultatet är fler kvinnor i arbete och mer balans i det mansdominerade yrket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Sverige och världen - EU

Avsnitt 15 av 22

Den Europeiska unionen är världens största samarbete mellan länder. Inom EU ryms en halv miljard människor med olika kulturer, seder, politik och språk som ska samsas med varandra. Unionen kommer ursprungligen ur en fredstanke, men vad händer när länder börjar lämna samarbetet?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Klimatförändringar - finns det hopp?

Upptäckten av ozonhålet och dess orsaker har hjälpt oss människor att vända utvecklingen. Om vi tar oss an koldioxidutsläppen lika resolut, så kan vi minska den globala uppvärmningen också. Professor Alasdair Skelton förklarar på ett enkelt sätt hur allt hänger ihop. Inspelat i Geovetenskapens hus den 23 maj 2018. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Klimatkris och klimatångest

Nu ska det ska pratas kris och klimatångest. Klimatforskaren Beatrice Crona talar om situationens allvar och vilka förändringar vi står inför. Författaren och journalisten Anna-Maria Stawreberg berättar vad som krävs för att klara en katastrof utan hjälp från samhället. Och Paula Richter, legitimerad psykolog, har koll på vår ångest. Ida Texell från Agenda 2030-delegationen förklarar hållbarhetsmål elva och tolv: "Hållbara städer och samhällen" och "Hållbar konsumtion och produktion"..