Titta

Perspektiv på världen

Perspektiv på världen

Om Perspektiv på världen

Är mänskliga rättigheter en självklarhet överallt? Vilka krafter styr våra val av politiker? Varför gör vi inte mer för att rädda miljön? Serien tar dig med till olika platser runtom i världen för att se på frågor om demokrati, jämställdhet och miljö ur nya perspektiv. Programmen är indelade i åtta olika teman utifrån kursplanen i samhällskunskap. De kan användas var för sig eller tillsammans, för att väcka intresse och skapa förståelse.

Till första programmet

Perspektiv på världen : Sverige och världen - EUMaterialDela
 1. Om vi samarbetar lite närmare
  så kan vi skapa ett bättre samhälle-

 2. -än om vi gör allt
  var och en för sig.

 3. Jag är glad att jag får göra det här
  varje dag.

 4. De släpper in mig
  och låter mig prata.

 5. Jag är med och ta fram lagstiftning
  för en halv miljard människor.

 6. -62 avrättningar.
  -Vi får inte misslyckas.

 7. -Landet ville se blod.
  -Jag har en Magnum .32.

 8. -Kvinnor har hjärnor.
  -Vi svarar med våld.

 9. Europeiska unionen - EU - är världens
  största samarbete mellan länder.

 10. En halv miljard människor med olika
  kulturer, språk och seder ska samsas.

 11. En del av arbetet
  sker på EU-parlamentet i Bryssel.

 12. Där jobbar Jakop Dalunde-

 13. -som 2016 var Sveriges
  yngsta EU-parlamentariker.

 14. Välkomna till mitt kontor.
  Här sitter jag med delar av min stab.

 15. Som EU-parlamentariker
  är det främsta uppdraget-

 16. -att vara med och ta fram
  europeisk lagstiftning-

 17. -som sen ska implementeras
  i medlemsländerna.

 18. Men vi ska också tillsätta
  och granska EU-kommissionen.

 19. Oftast kommer jag hit
  vid nio på morgonen.

 20. Då debatterar vi olika sakfrågor
  i ett utskottsmöte-

 21. -och försöker hitta sätt
  att närma oss varandra-

 22. -och komma överens om bra politik
  för att ta Europa framåt.

 23. Tanken på den Europeiska Unionen
  kom efter andra världskrigets slut.

 24. Europas länder var trötta på krig.

 25. Sex europeiska länder bestämde sig
  för att börja samarbeta ekonomiskt.

 26. Europeiska gemenskapen skapades.
  Sverige stod länge utanför.

 27. Jag hoppas det blir bra
  om vi går med i EG.

 28. Det finns mycket nackdelar. Hela vår
  välfärd är oklar i sammanhanget.

 29. Men efter en folkomröstning där
  52,3 % röstade för ett medlemskap-

 30. -gick vi slutligen med 1995.

 31. I dag är 28 länder med i EU-

 32. -och det ekonomiska samarbetet
  har utvidgats till politiska områden.

 33. Vi har gått
  från ett ekonomiskt samarbete-

 34. -till ett politiskt samarbete.
  Det har vuxit hela tiden.

 35. Man har blivit mer och mer ambitiös.
  Man har byggt upp ett eget parlament.

 36. Grundprincipen är att alla länder
  som anser sig vara europeiska-

 37. -i princip har rätt
  att bli EU-medlemmar-

 38. -men de måste uppfylla ett antal krav
  som har med demokrati att göra.

 39. Ett land är en röst,
  oberoende press...

 40. Allt det vi sammanlänkar med
  det vi kallar demokratiska stater...

 41. Tyvärr är det nästan omöjligt
  att beskriva beslutsprocessen-

 42. -för den är ganska komplicerad.

 43. EU:s maktcentrum är i dag fördelat
  på tre stora institutioner.

 44. I Bryssel finns EU-kommissionen
  där man arbetar fram lagförslag-

 45. -och kontrollerar
  att EU:s lagar följs.

 46. I ministerrådet träffas ministrar
  från EU-ländernas regeringar-

 47. -för att fatta beslut om lagar.

 48. I EU-parlamentet bestämmer folkvalda
  representanter från EU-länderna...

 49. ...om budget och lagar, som stiftas
  tillsammans med ministerrådet.

 50. Antal parlamentariker beror
  på hur många invånare ett land har.

 51. Tyskland har flest parlamentariker-

 52. -och Malta är
  ett av de länder med minst antal.

 53. När det är dags att rösta samlas
  parlamentarikerna i plenum.

 54. Där nere är min stol.

 55. Här tar vi slutgiltigt ställning
  i alla olika sakfrågor.

 56. Det var en mäktig känsla att komma in
  i den sal man har sett på tv.

 57. "De släpper in mig.
  De låter mig tala och rösta."

 58. Vid lagförslag kan man
  ta fram ett eget ändringsförslag.

 59. Förändringen kan vara liten, men den
  gäller för en halv miljard människor.

 60. Även en liten förändring
  kan få stora konsekvenser.

 61. I mars 2017 ansökte Storbritannien,
  som första medlemsland någonsin-

 62. -utträde ur den Europeiska unionen.

 63. Folkomröstningsalternativet att lämna
  EU blev känt som "Brexit"-

 64. -en förkortning av "British Exit".

 65. Brexit vann med argument
  om bland annat mindre invandring-

 66. -och större självbestämmande.

 67. Det är en seger för folket.

 68. Jag älskar Europa.
  Jag grät när jag såg valresultatet.

 69. Det representerar inte mig.
  Därför vill vi ha en ny folkomröstning.

 70. De som argumenterade mot ett utträde-

 71. -menade att det skulle slå hårt
  mot tillväxten i landet och jobben.

 72. Det är det första medlemslandet
  någonsin att begära utträde ur EU-

 73. -så det är svårt att förutse
  de exakta konsekvenserna.

 74. Många utländska företag
  med verksamhet i Storbritannien-

 75. -funderar på
  att flytta till andra länder.

 76. Skulle Sverige göra samma sak
  skulle vi få samma effekt.

 77. Argumenten för och emot EU
  handlar ofta om just pengar.

 78. Vissa anser att medlemskap
  är en förutsättning för god ekonomi.

 79. Andra menar att EU-medlemskapet
  kostar för mycket-

 80. -och att fördelningen
  av EU:s budget är orättvis.

 81. En nackdel är också att länder
  som står utanför EU missgynnas.

 82. I vissa fall tvingas länder också
  sälja sina varor till underpriser-

 83. -för att överhuvudtaget
  kunna bedriva handel med EU.

 84. De senaste åren har flyktingfrågan
  blivit en del i debatten.

 85. Det sämsta med EU
  blir när vi sätter upp murar-

 86. -som stoppar människor från
  att ta sig till EU.

 87. Jag blir besviken
  när EU tänker mer på sig självt-

 88. -och mindre på resten av världen.

 89. Många frågor-

 90. -kan inte lösas bara
  inom den enskilda nationens gränser-

 91. -som klimatfrågan och flyktingfrågan.
  Det finns ett antal såna frågor.

 92. Jag har svurit både tyst och högt
  över att det går för sakta.

 93. Men det är bättre att vi har möten
  än att vi slår varandra i huvudet.

 94. Det finns både för- och nackdelar
  med samarbeten som EU.

 95. Processer riskerar att bli långsamma-

 96. -men samtidigt kan de till exempel
  minska risken för konflikter-

 97. -när de knyter länder
  närmare varandra.

 98. Vilka fördelar och nackdelar
  ser du med EU?

 99. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sverige och världen - EU

Avsnitt 15 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den Europeiska unionen är världens största samarbete mellan länder. Inom EU ryms en halv miljard människor med olika kulturer, seder, politik och språk som ska samsas med varandra. Unionen kommer ursprungligen ur en fredstanke, men vad händer när länder börjar lämna samarbetet?

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Ämnesord:
Europeiska unionen, Europeiskt samarbete, Fredsbyggande, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Perspektiv på världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Miljö - hotet mot miljön

Avsnitt 1 av 22

De flesta forskare är eniga om att människan ligger bakom den senaste tidens klimatförändringar. Men meningarna om hur vi ska göra för att rädda miljön går isär. Vissa länder sätter jobben före, medan andra vill gå i bräschen för att vi ska nå miljömålen, till exempel genom att stifta nya lagar mot utsläppen. I inslaget möter vi såväl svenska klimatförhandlare som den unge amerikanske miljödebattören Xiuhtezcatl Martinez.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Miljö - kampen för miljön

Avsnitt 2 av 22

Det finns flera sätt att kämpa för miljön. Vi träffar två unga personer som valt att engagera sig på olika sätt - den ena inomparlamentariskt genom Sveriges ungdomsorganisationer, den andra utomparlamentariskt genom Greenpeace.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Ekonomi - pengar, makten och demokratin

Avsnitt 3 av 22

I en demokrati är det folket som bestämmer. Men valkampanjer kostar pengar - vilka intressen ligger bakom? Hur jobbar lobbyister och donatorer? Vi tittar på ett av världens mest uppmärksammade val, det amerikanska valet 2016. Vilken betydelse hade pengar där, och hur påverkas den demokratiska processen av pengar?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - när de mänskliga rättigheterna kränks

Avsnitt 4 av 22

Mänskliga rättigheter finns reglerade bland annat genom Genèvekonventionen. Ändå får människor runtom i världen sina rättigheter kränkta. Vi träffar Omar, som fängslades och torterades i samband med kriget i Syrien. Varför kränks de mänskliga rättigheterna på så många platser runtom i världen?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - dödsstraff

Avsnitt 5 av 22

Som ett sätt att få medborgarna i ett samhälle att följa de lagar vi gemensamt kommit överens om är bestraffning ett medel. Men vad är egentligen syftet med straff? Vi träffar två dödsdömda fångar och en tidigare bödel som reflekterar över dödsstraffet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - hbtq-rättigheter

Avsnitt 6 av 22

1944 avskaffades lagen som förbjöd homosexualitet i Sverige. Istället finns det idag lagar som förbjuder diskriminering av homosexuella personer. Men i ett globalt perspektiv ser det annorlunda ut - i 71 länder är det fortfarande olagligt att vara homosexuell, och i ännu fler länder är homosexualitet inte kulturellt accepterat. Vi träffar Yohanes som lever som homosexuell i Ghana, ett land där homosexualitet är förbjudet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - hbtq-hatbrott

Avsnitt 7 av 22

Både Sverige och USA ligger i framkant vad gäller hbtq-personers rättigheter. Sverige var bland de första länderna att tillåta samkönade äktenskap. Ändå är risken att utsättas för hatbrott något som hbtq-personer tvingas leva med dagligen i båda dessa länder. Gwen är talesperson för Pink Pistols, en internationell självförsvarsgrupp som hanterar problemet genom att beväpna sig. Vad beror det på att hbtq-personer fortfarande inte kan känna sig trygga, ens i länder som anses vara föregångare var gäller hbtq-rättigheter?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Konflikter - krigets offer

Avsnitt 8 av 22

De som drabbas hårdast i krig är civila - män, kvinnor och barn. Vi träffar Omar som drabbades när kriget kom till Syrien. Han fängslades och torterades, innan han slutligen lyckades fly. Vi får också träffa FN-medlaren Ulf Henricsson som menar att krig ibland kan vara berättigat.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Konflikter - terrorism

Avsnitt 9 av 22

Efter 11 september-attackerna 2001 har terrorism fått stort fokus i vårt samhälle. Vi besöker den terrorstämplade organisationen Army of God i Virginia, USA, för att försöka förstå hur en terrorist rättfärdigar sina handlingar. Terrorforskaren Misse Wester berättar om terrorism ur ett historiskt perspektiv, och om hur vi reagerar på terrorbrott. Hur kan vi bekämpa terrorism?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Statsskick - viral påverkan

Avsnitt 10 av 22

Spridningen av politiska åsikter via mem har letat sig in hela vägen till gamerforum och chatrum. Ryan Broderick på nyhetssajten Buzzfeed är expert på hur idéer föds och sprids på olika internetplattformar. Vi träffar en förgrundsgestalt för alternativhögern som förklarar hur de använder sig av mem för att nå ut med sitt budskap till en större, och oftast ung publik. De flesta unga idag känner igen fenomenet med mem, men har de uppmärksammat att de ofta kommer med ett politiskt budskap?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - högerextremism

Avsnitt 11 av 22

Rätten att få uttrycka sin åsikt är en av demokratins grundpelare. Men ibland blir övertygelser så kompromisslösa och extrema att det inte finns utrymme för dialog. Vi träffar Patrik Hermansson som infiltrerade den amerikanska alternativhögern. Vi får också träffa alternativhögerns förgrundsgestalt Richard Spencer som berättar om sina tankar kring jämlikhet och demokrati. När blir extremism en fara för demokratin, och hur vi ska förhålla oss till de som utnyttjar demokratiska rättigheter för att sprida antidemokratiska budskap?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - Sverige, ett extremland

Avsnitt 12 av 22

Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt, i det avseendet att vi lever i ett sekulariserat samhälle, och att vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i många andra länder. Vi får träffa Stevie som är född i Sverige, men inte kände sig hemma förrän han flyttade till sina föräldrars hemland Ghana. Om hur värderingar får en del att känna sig trygga, och andra utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - hijras, Indiens tredje kön

Avsnitt 13 av 22

När debatten om ordet hen var aktuell i Sverige, fanns det vissa som såg det som en självklarhet med ett könsneutralt personligt pronomen, medan andra blev provocerade. Vilken status har transpersoner i Sverige idag? I Indien är det tredje könet - hijras - en del av samhället, och finns omnämnt redan i den hinduiska sanskritlitteraturen. Det syftar främst på en person som är född som pojke, men lever som transsexuell. Hijra blev ett juridiskt tredje kön i Indien 2014.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - kvotering

Avsnitt 14 av 22

Inte ens i ett föregångsland som Sverige är vi helt jämställda. Diskussionerna om hur vi ska komma till rätta med problemet är ständigt aktuella. Kvotering är en metod, men den har lika stort stöd som den har motstånd. I Ghanas huvudstad Accra har stadens transportmyndighet dragit igång en utbildning för kvinnliga busschaufförer. Resultatet är fler kvinnor i arbete och mer balans i det mansdominerade yrket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Sverige och världen - EU

Avsnitt 15 av 22

Den Europeiska unionen är världens största samarbete mellan länder. Inom EU ryms en halv miljard människor med olika kulturer, seder, politik och språk som ska samsas med varandra. Unionen kommer ursprungligen ur en fredstanke, men vad händer när länder börjar lämna samarbetet?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta PK-mannen

Får man säga handikappad?

Musse Hasselvall ska ta reda på hur personer med normbrytande funktionsvariation blir bemötta i samhället. Han besöker Förbundet unga rörelsehindrade och ordförande Björn Kellerman Häll berättar för Musse vilka ord och begrepp han bör använda och vilka frågor han bör undvika att ställa. Musse möter Samsey Saine för att prata om hans upplevelser av att leva med en funktionsnedsättning. Dessutom förklarar forskaren Christine Bylund vad funktionsnormen är och vad som kan hända om man inte passar in i den.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Ett särskilt dilemma

Vara ifred?

Del 3 av 20. Per Voll är kurator, han hjälper ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar att få kontaktstöd. En mamma som är orolig för sin 17-åriga son hör av sig. Hon vill att sonen ska ha någon att umgås med, någon att fika eller gå på bio med. Men problemet är att sonen själv inte vill ha någon kontaktperson. Så vad ska Per göra? Sebastian samtalar med Per om vem som egentligen vet bäst vad en tonåring i den här situationen mår bra av.