Titta

UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Om UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Föreläsningar om olika sällsynta diagnoser, vad som utmärker dem, hur det är att leva med dem, vilken behandling som finns, samt hur vården kan bli bättre på att bemöta patienter med sällsynta diagnoser. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Till första programmet

UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018 : Sällsynta diagnoser - internationellt, nationellt och regionaltDela
 1. Den bästa kunskapen för sällsynta
  diagnoser finns inte i alla länder-

 2. -medan personer
  med sällsynta diagnoser gör det.

 3. Då går vi rätt upp
  i det internationella rummet.

 4. Vi ska göra en internationell utblick
  och sedan gå ner på det nationella-

 5. -och sedan ska vi gå ner till
  det regionala området.

 6. Man brukar säga att sällsynta
  diagnoser inte är ovanligt-

 7. -och det är många i världen som
  berörs, man brukar prata om 300 milj-

 8. -och man brukar prata om
  30 milj i Europa som berörs.

 9. Det pågår mycket internationellt,
  nationellt och även regionalt.

 10. Vi ska få en snabb ögonblicksbild,
  en kavalkad, av Anders Olausson.

 11. -Välkommen!
  -Tackar. Oj, jösses!

 12. Du ska börja med det internationella.
  Du är ordförande för Ågrenska-

 13. -och är ledamot i Advisory Council
  for Health i EU-kommissionen-

 14. -och är acting chair i Committee for
  Rare Diseases som är kopplat till FN.

 15. Men nu är vi ju i Sverige, varför bry
  oss om det internationella, Anders?

 16. -Varsågod.
  -Tack så mycket.

 17. Den senaste och bästa kunskapen
  finns någonstans ute i världen-

 18. -men inte i alla länder. Men säll-
  synta diagnoser finns i alla länder.

 19. Därför är det absolut nödvändigt
  att ha kontakt med varandra-

 20. -så att alla med en sällsynt diagnos-

 21. -får den senaste och bästa kunskapen
  för just hennes diagnos.

 22. Dessutom flyttar kunskapen runt,
  så kontakten måste vara flexibel.

 23. Det finns en funktion för det,
  en hub för internationell samverkan-

 24. -och det är Förenta Nationerna.

 25. Det här visar hur enkelt
  och tydligt FN arbetar.

 26. Det finns en funktion.
  FN består i dag av två huvuddelar.

 27. En där medlemsländerna ingår-

 28. -och en där alla NGO ingår,
  och den heter ECOSOC.

 29. Ågrenska är av olika skäl
  medlem av ECOSOC-

 30. -och har sedan 2005
  special consultative status.

 31. Det innebär att Ågrenska kan uttala
  sig om allt arbete inom FN-

 32. -och det kan ske både muntligt
  och skriftligt.

 33. För några år sen fann vi, eller som
  vi göteborgare säger, "det var läge"-

 34. -att påbörja ett arbete-

 35. -för att etablera ett nav inom FN
  för sällsynta diagnoser-

 36. -för då fanns inte ordet
  "sällsynta diagnoser" i FN:s värld.

 37. "Vi" var EURORDIS, European
  Organization for Rare Diseases-

 38. -som är paraply för alla patientorga-
  nisationer för sällsynta diagnoser.

 39. Vi kontaktade FN
  och undersökte det bästa sättet-

 40. -och fann en plattform inom FN
  för just sånt. Den heter CoNGO.

 41. CoNGO är till för alla NGO
  med konsultativ status inom FN-

 42. -och låter dem bedriva
  ett effektivt påverkansarbete.

 43. Ågrenska blev medlem 2015-

 44. -och sökte tillstånd för en Committee
  for Rare Diseases inom FN.

 45. Det fick stöd och med EURORDIS
  höll vi den 11 november 2016-

 46. -den första konferensen
  för sällsynta diagnoser inom FN.

 47. Det gjorde vi på FN:s huvudkontor
  i New York.

 48. Att ha en sällsynt diagnos
  påverkar alla delar av livet.

 49. Detta vet vi, därför bjöd vi in
  alla de delar av FN-

 50. -som är involverade i dessa aspekter.

 51. Dessutom bjöd vi in paraplyer
  som EURORDIS från hela världen.

 52. Vi var hundra personer,
  och det var en fantastisk dag.

 53. Energin var stark. Dagen sändes live
  i FN:s videofunktion-

 54. -och finns än i dag
  i deras bibliotek.

 55. Committee for Rare Diseases, CFRD,
  var född. Den har olika medlemskap-

 56. -så att alla som arbetar med
  sällsynta diagnoser kan samarbeta.

 57. Varför valet blev FN i New York
  och inte FN i Genève-

 58. -där WHO har sitt huvudkontor-

 59. -var för att sällsynta diagnoser inte
  bara handlar om hälso- och sjukvård-

 60. -utan det är viktigt att nå alla
  delar av vardagslivet som berörs.

 61. Därför blev valet av FN:s huvudkontor
  i New York enkelt.

 62. Samtidigt pågår en process inom FN
  som har alla länders skriftliga stöd-

 63. -och det är
  sustainable development goals.

 64. Glöm inte dessa. De är jätteviktiga.

 65. Det finns sjutton mål,
  och vi i Committee for Rare Diseases-

 66. -presenterade den 11 november 2016
  inför STG-ledarna inom FN-

 67. -vilka mål som är viktiga
  för sällsynta diagnoser-

 68. -och vad som måste ingå i dessa mål
  för att de ska kunna förverkligas.

 69. Här är de målen. Vi har skrivit in
  fullt vad det innebär-

 70. -och vad man måste tänka på-

 71. -för annars kan man inte nå de mål
  som finns i dag.

 72. Vid konferensen deltog även
  representanter från flera FN-organ-

 73. -och det är en stor händelse när WHO
  uttalar sig om sällsynta diagnoser.

 74. WHO säger: "Om vi menar allvar med
  att inte lämna någon efter"-

 75. -"kan vi inte lämna de med en säll-
  synt sjukdom bara för att de är få."

 76. WHO hade fram tills dess sagt
  att det är ett rikemanslandsproblem-

 77. -inte ett världsproblem,
  men de har nu ändrat uppfattning.

 78. Samma sak när man säger inom
  FN:s arbete att det här är viktigt.

 79. På konferensen fanns deltagare från
  patientorganisationer världen över-

 80. -så det var verkligen
  en världshändelse den 11 november-

 81. -när kommittén bildades.

 82. Nog om den dagen.
  Huvudmålet för kommittén-

 83. -är att generalförsamlingen antar en
  resolution för sällsynta diagnoser.

 84. En resolution som ska innehålla allt
  som krävs för ett gott vardagsliv-

 85. -och då den kommer antas
  av generalförsamlingen-

 86. -betyder det att alla medlemsländer
  skriver under på att följa den.

 87. Nu vet vi att det inte automatiskt
  medför några ändringar.

 88. Men det betyder att vi har en gemen-
  sam plattform att arbeta utifrån-

 89. -som kan göra det möjligt
  att alla länder får tillgång-

 90. -till den senaste och bästa kunskapen
  varhelst i världen man bor.

 91. För det är så att följderna av att få
  ett barn med en sällsynt diagnos-

 92. -är densamma varhelst i världen
  du är född, eller barnet föds.

 93. Oavsett om det är Europa, Asien
  eller ett flyktingläger i Ramallah-

 94. -så påverkas de
  av det vi kallar "the big five":

 95. Sjukvård, skola, socialtjänst,
  försäkringskassa och arbete.

 96. Det finns ekonomiska förutsättningar,
  men i relation är de desamma.

 97. Detta gör FN till en viktig hub
  för vårt påverkansarbete.

 98. Om vi tar ett steg in i Europa
  är detta kommissionären för hälsa-

 99. -som motsvarar hälsominister
  för hela Europa, Andriukaitis.

 100. Han är den förste kommissionären
  som pratar om ett helhetsperspektiv.

 101. Ingen har gjort det tidigare.

 102. I Europa har det hänt mycket.
  EURORDIS har satt Europa på kartan.

 103. Mycket har förändrats
  inom utvecklande av särläkemedel.

 104. Committee for Orphan Medical Products
  bildades år 2000.

 105. Sedan dess har flera hundra
  nya särläkemedel utvecklats.

 106. Men vi har 7 000 diagnoser,
  så det finns lite kvar att göra.

 107. Inom andra områden i EU har mycket
  skett för de med sällsynta diagnoser-

 108. -exempelvis vår Rare Disease Day.
  Så lilla Sverige gör ett och annat.

 109. Det senaste inom EU-

 110. -är att man har inrättat
  European Reference Networks.

 111. Det har man gjort för 24 olika
  områden för sällsynta diagnoser.

 112. Planen är att alla EU:s medlemsländer
  ska samlas kring dessa områden-

 113. -och skapa ett kunskapsflöde, så att
  alla får det bästa och senaste.

 114. Forskning om de 24 områdena
  ska stödjas och uppmuntras.

 115. Många tror att detta kommer påverka
  utvecklingen för sällsynta diagnoser-

 116. -och jag är nog en av dem.

 117. Det finns flera andra nätverk
  för högspecialiserad sjukvård-

 118. -och förra året startades
  ett för resource centers-

 119. -där Ågrenska i Sverige
  och Frambu i Norge ingår.

 120. Mycket kommer påverka lagstiftning,
  tillgänglighet och mycket annat.

 121. Det finns en resolution om att alla
  medlemsländer ska ha en strategi-

 122. -för sällsynta diagnoser, och det
  vet vi hur det kan se ut med det.

 123. Så sammantaget är det så
  att den bästa och senaste kunskapen-

 124. -inte finns i alla länder. Men perso-
  ner med sällsynta diagnoser gör det.

 125. Jag tror att det som sker
  kommer ändra på detta-

 126. -så att den bästa och senaste kun-
  skapen ska bli tillgänglig för alla-

 127. -oavsett om de bor i ett land
  far away eller i Sverige.

 128. Funktionerna, plattformarna
  och lagstiftningen finns-

 129. -nu är det upp till oss.
  Tack så mycket.

 130. För att göra en snabb övergång-

 131. -så vill jag välkomna
  Veronica Vingstedt De Flon-

 132. -chef för Nationella Funktionen
  Sällsynta Diagnoser-

 133. -som ska berätta
  vad som händer nationellt.

 134. Tack så mycket.

 135. Det pågår ett arbete nationellt
  för att förbättra livsvillkoren-

 136. -och det tror jag många av er
  känner till.

 137. Det arbetet har pågått ett tag.

 138. För att samordna arbetet
  och sprida information-

 139. -så gav Socialstyrelsen
  Ågrenska i uppdrag 2012-

 140. -att ansvara för Nationella
  Funktionen Sällsynta diagnoser.

 141. Det arbete som bedrivs på riksnivå
  involverar en mängd olika aktörer-

 142. -inom olika delar av samhället.

 143. Såväl professioner inom vård
  och omsorg, intresseorganisationer-

 144. -och en mängd andra aktörer
  som verkar.

 145. Vi är alltså många
  som jobbar tillsammans-

 146. -och vi jobbar utifrån de
  förutsättningar som har givits oss.

 147. Det finns ett stort engagemang
  bland dem som jobbar med frågan.

 148. Arbetet har påbörjats,
  men det är inte färdigt.

 149. Det är ett omfattande arbete
  som handlar om-

 150. -att utifrån ett holistiskt perspek-
  tiv få till stånd förbättringar-

 151. -för de med sällsynta diagnoser
  och deras närstående.

 152. Att utgå från dem det handlar om uti-
  från ett helhets- och livsperspektiv.

 153. Som framgick av filmen vi såg
  inledningsvis-

 154. -så vet ni att man har många kontakt-
  er med många delar av samhället-

 155. -om man har en sällsynt diagnos
  eller är närstående.

 156. Vi pratar om alla delar av vården,
  utbildningsväsendet, F-kassan-

 157. -socialtjänsten, arbetsförmedlingen.
  Det tål att upprepas.

 158. Vi vet att samordningen mellan aktör-
  erna inte fungerar som den borde.

 159. Aktörerna har olika huvudmän-

 160. -och man arbetar väldigt
  många gånger i stuprör.

 161. Kunskapen om sällsynta diagnoser
  och konsekvenserna i vardagslivet-

 162. -är generellt sett låg i samhället.

 163. Då återstår frågan:
  "Vad gör vi åt det här?"

 164. Jag tänkte ge er
  några korta smakprov.

 165. Först har vi frågan om att lösa
  att man ofta jobbar i stuprör.

 166. Vi har arbetat tillsammans för att få
  till en infrastruktur för samverkan-

 167. -både nationellt och regionalt.

 168. Och tittar vi på vården har vi de
  centrum för sällsynta diagnoser-

 169. -som nu har inrättats
  vid alla universitetssjukhus.

 170. Centrumen har fått olika
  förutsättningar av sina huvudmän-

 171. -alltså landstingen eller regionerna,
  och man har kommit olika långt.

 172. Men vi samarbetar nationellt-

 173. -och centrumen arbetar med
  Riksförbundet Sällsynta Diagnoser-

 174. -men också med andra aktörer.
  Vi har tagit fram gemensamma mål-

 175. -i strävan att uppnå jämlikhet
  inom vård och omsorg.

 176. På regional nivå pågår det också
  ett samverkansarbete-

 177. -mellan centrumen
  och de regionala brukarnätverken.

 178. Lite kort om vad ett centrum
  för sällsynta diagnoser är.

 179. Det är ett regionalt kompetensnav-

 180. -för att de med sällsynta diagnoser
  ska få samma möjlighet till diagnos-

 181. -adekvat behandling och
  samhällsservice som andra invånare.

 182. Man ska kunna vända sig till dem
  som privatperson eller profession-

 183. -för att få vägledning och info
  i frågor som rör sällsynta diagnoser.

 184. Centrumen bygger också upp regionala
  och lokala nätverk-

 185. -för samarbete med andra aktörer,
  till exempel kommuner-

 186. -andra delar av vårdsystemet
  och myndigheter.

 187. Men - och det här är viktigt-

 188. -centrum för sällsynta diagnoser
  bedriver inte vård och behandling.

 189. Det gör däremot
  det som vi kallar för "expertteam".

 190. Centrumen ska stötta expertteamen-

 191. -som jobbar inom linjen på uni-
  versitetssjukhusen, i deras arbete.

 192. Det finns i dag i Sverige
  ungefär 90 expertteam-

 193. -på de olika universitetssjukhusen,
  och de återfinns på NFSD:s hemsida.

 194. De multidisciplinära expertteamen
  fokuserar på en diagnos-

 195. -eller en grupp av diagnoser
  eller på diagnostik.

 196. Det var lite kort om det.
  Så har vi frågan om kunskap.

 197. Ökad kunskap och kompetens om
  diagnoser och de konsekvenser de har.

 198. Även inom detta
  pågår ett samverkansarbete.

 199. Det gäller insatser
  inom kompetensutvecklingsområdet.

 200. Vi jobbar med informationsspridning
  och framtagning av information.

 201. Där samarbetar vi i olika sammanhang,
  som på en konferens som den här.

 202. Vi kör också en hel del kampanjer
  för att informera om arbetet.

 203. Sedan har vi gjort
  ett kartläggningsarbete.

 204. I en del kunde vi konstatera att det
  saknas praktiskt kompetensstöd-

 205. -vad det gäller vård och omsorg
  för många sällsynta diagnoser.

 206. Och därför tar vi fram nationella
  behandlingsrekommendationer-

 207. -för vård och omsorg, som tas fram
  ur ett livs- och helhetsperspektiv-

 208. -där utgångspunkten är de behov
  som personer med diagnos har.

 209. Så i arbetet med behandlingsrekom-
  mendationer jobbar vi också ihop.

 210. Lite kort om det här
  med att öka kunskapen.

 211. Ja, ser man på utvecklingen framöver
  så är det så att på nationell nivå-

 212. -pågår en hel del arbete-

 213. -som kommer att ha påverkan
  på området sällsynta diagnoser.

 214. SKL har tagit fram en struktur
  för kompetensstyrning inom vården-

 215. -och där är ett av fokusområdena
  sällsynta diagnoser.

 216. Det pågår en statlig utredning
  om samordning av god och nära vård-

 217. -där såväl specialist-
  som primärvårdens roll ses över.

 218. Och det kommer påverka, tror jag,
  sällsynta diagnoser.

 219. Att det om personlig assistans
  och LSS pågår en utredning-

 220. -och att det pågår en het debatt
  om det känner ni ju mycket väl till.

 221. Och det berör ju sällsynta diagnoser
  också.

 222. Ja, ja. Det här var bara ett smakprov
  på vad som pågår nationellt just nu.

 223. Det finns mycket mer att säga.
  Vill man följa arbetet på riksnivå-

 224. -så finns Nationella Funktionen
  Sällsynta Diagnosers webbplats-

 225. -som ni såg i filmen. Där uppdaterar
  vi med info om vad som händer.

 226. Där hittar man annat spännande
  om sällsynta diagnoser också.

 227. Vi finns på Facebook och Twitter,
  och man kan få vårt nyhetsbrev-

 228. -för att hålla sig uppdaterad
  om arbetet. Tack så mycket.

 229. Niklas, överläkare och professor
  vid Drottning Silvias barnsjukhus-

 230. -och även ledare
  för Centrum för sällsynta diagnoser.

 231. Vi har hört det internationella och
  nationella, dags för det regionala-

 232. -och vi ska även lämna över
  moderatorskapet.

 233. -Ordet och scenen är din, Niklas.
  -Tack så mycket.

 234. Jag ska först och främst berätta hur
  vi tänker i vårt utvecklingsarbete-

 235. -kring Centrum för sällsynta
  diagnoser i Västsverige.

 236. Det är en verksamhetsutveckling
  längs fyra olika vägar.

 237. Vi har berört en av vägarna tidigare-

 238. -nämligen att identifiera experter
  på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 239. Det finns ju enormt mycket experter
  på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 240. Vad vi vill är att få dem
  att skapa expertteam.

 241. Expertteam som har mer
  än en helhetssyn på patienten-

 242. -och mer ett hela livet-perspektiv,
  som vi redan varit inne på.

 243. Det handlar förstås om-

 244. -att ha en god kompetens
  kring diagnostik-

 245. -kring uppföljning,
  kring behandling och forskning.

 246. Men den erfarenhet som jag har fått
  genom åren är ju att...

 247. ...och som man kan reflektera över
  är att varför är vi experter?

 248. Är vi experter för vår egen skull
  eller för patientens skull?

 249. Det är viktigt att man får in de här
  bitarna som vi har varit inne på-

 250. -nämligen att medverka i
  ansvarsfördelningen kring patienten.

 251. Att medverka i samordning
  av olika insatser.

 252. Att medverka i transitionsprocessen.

 253. Med det menas överföringen
  från barn- till vuxensjukvård.

 254. Och att också ha ett nära samarbete
  med patienten-

 255. -som ju är den verkliga experten
  på detta.

 256. Som det ser ut nu på Sahlgrenska inom
  CSD så har vi 23 expertteam.

 257. Av de är hälften uppkopplade till
  de europeiska referensnätverken-

 258. -som Anders var inne på.

 259. Jag tror att
  vi kan utveckla detta ytterligare-

 260. -men även om det blir dubbelt
  så många expertteam-

 261. -så tror jag inte det löser problemet
  helt och hållet.

 262. Jag tänkte på vad Anna sa
  om "thinking outside the box"-

 263. -och det är en annan väg
  som jag tror man kan gå-

 264. -nämligen att inom Sahlgrenska-

 265. -med ganska enkla medel påverka
  mycket för sällsynta diagnoser.

 266. Om man inom medicinkliniken för vuxna
  och neurologkliniken för vuxna-

 267. -kanske i samarbete med genetik-

 268. -utvecklade mer
  av multidisciplinära mottagningar-

 269. -så skulle man täcka behovet
  för tusentals sällsynta diagnoser.

 270. Jag tror också att man möjligen
  med en "sällsynt" mottagning-

 271. -en multidisciplinär mottagning,
  kan täcka in det övriga behovet.

 272. Det är något vi nyligen startat upp
  inom barnsjukhuset-

 273. -för såna barn som har diagnoser-

 274. -men som inte passar in i de
  specialistmottagningar som finns.

 275. Som det ser ut i Västra
  Götalandsregionen är CSD-

 276. -något som har uppstått
  inom Sahlgrenska.

 277. Det här med expertteamen handlar
  mycket om högspecialiserad vård.

 278. Men med en sällsynt diagnos har man
  kontakt med andra delar av vården:

 279. länssjukvård, primärvård,
  habilitering...

 280. ...när det gäller samhällsservice
  och annat.

 281. Det tror jag är en viktig väg
  att arbeta för regionalt inom CSD.

 282. Ska allt detta fungera så måste man
  utveckla en administrativ enhet.

 283. Som det ser ut just nu i CSD i väst
  så är vi inte så många.

 284. Vi är ett fåtal eldsjälar, men det
  behövs en administrativ enhet-

 285. -för att hjälpa expertteamen i det
  att det behöver skapas riktlinjer-

 286. -det behöver skapas register,
  att arbeta med transitionsprocessen-

 287. -att arbeta med nationella
  och internationella kontakter.

 288. Arbete med referensnätverken kräver
  mycket administrativa insatser.

 289. Men också det som du var inne på-

 290. -att...den här informationsbiten-

 291. -och hänvisningsbiten inom vården-

 292. -och vägledningen-

 293. -att skapa en sorts lotsfunktion dit
  man kan vända sig för att hitta rätt-

 294. -i sjukvården
  när man har olika frågor.

 295. Det är väl ungefär där vi är
  i vårt arbete nu-

 296. Det finns en god förståelse på Sahl-
  grenska när man pratar med chefer.

 297. Vi har kontaktat
  och samarbetat med habiliteringen-

 298. -som också tycker
  att det här är intressant.

 299. Vi bjöd in primärvården, men de
  tyckte inte det var en viktig fråga.

 300. Och...

 301. Men förhoppningsvis kommer
  struktureringsarbetet inom SKL-

 302. -och inom Socialstyrelsen
  även kunna involvera primärvården-

 303. -i detta arbetet.
  Det var lite om CSD Väst.

 304. Text: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Sällsynta diagnoser - internationellt, nationellt och regionalt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Trots att personer med sällsynta diagnoser finns runtom i Sverige och i alla länder, finns kunskapen om dem inte överallt. Här hör du ett panelsamtal om hur arbetet med att sprida kunskap om sällsynta diagnoser ser ut internationellt, nationellt och regionalt. Medverkande: Anders Olauson, Veronica Wingstedt de Flon och Niklas Darin. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa
Ämnesord:
Allmän medicin, Diagnoser (medicin), Medicin
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

En sällsynt resa

Anna Hallgren är socionom och sexualterapeut och lever med den sällsynta muskelsjukdomen nemalinmyopati. Här delar hon tillsammans med sin dotter och sin mamma Ingalill med sig av sina erfarenheter av att leva med sjukdomen. De pratar också om hur vårdens kunskap om och bemötande av personer med sällsynta diagnoser kan förbättras. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Sällsynta diagnoser - internationellt, nationellt och regionalt

Trots att personer med sällsynta diagnoser finns runtom i Sverige och i alla länder, finns kunskapen om dem inte överallt. Här hör du ett panelsamtal om hur arbetet med att sprida kunskap om sällsynta diagnoser ser ut internationellt, nationellt och regionalt. Medverkande: Anders Olauson, Veronica Wingstedt de Flon och Niklas Darin. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Neuromuskulära sjukdomar hos barn

1 av 1600 barn drabbas av någon form av neuromuskulär sjukdom. Már Tulinius, professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, berättar tillsammans med specialistarbetsterapeuten Johanna Weichbrodt om hur sjukdomarna drabbar barn, hur diagnosen ställs, hur teamuppföljningen ser ut och om nya behandlingsmöjligheter. De berättar särskilt om diagnoserna Duchennes muskeldystrofi och spinal muskelatrofi. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Neuromuskulära sjukdomar hos vuxna

Sjukdomsgruppen neuromuskulära sjukdomar innehåller flera hundra olika tillstånd med varierande symptombild som drabbar muskler, ändplatta, muskelnerver eller nervcellskärnor i ryggmärgen. Christopher Lindberg och Karin Håkansson från Neuromuskulärt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om sjukdomsgruppen och om hur centrumets expertteam arbetar. Presentationen behandlar också en av de vanligare sjukdomarna, Dystrofia myotonika. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Neurometabola sjukdomar hos barn

Neurometabola sjukdomar inbegriper flera hundra genetiska rubbningar i cellens ämnesomsättning som drabbar nervsystemet. De kännetecknas ofta av försämring av mentala och motoriska funktioner. Niklas Darin är professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och berättar om sjukdomsgruppen, diagnostik, teamorienterad uppföljning och behandling. Han talar även om det pågående arbetet för att ta fram förbättrade riktlinjer för omhändertagande av patienter med Spielmeyer-Vogts sjukdom. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Mitokondriella sjukdomar

Mitokondriella sjukdomar orsakas av att mitokondrierna inte fungerar som de ska och kan ge symtom från alla kroppens organ. Niklas Darin och Christopher Lindberg berättar om sjukdomsgruppen, hur diagnosen ställs och hur teamet arbetar kring uppföljning och behandling. Christopher Lindberg är docent och överläkare vid Neuromuskulärt Centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Niklas Darin är professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Medfödda metabola sjukdomar

Medfödda metabola sjukdomar, eller ämnesomsättningssjukdomar, innebär att nedbrytningen av födoämnen inte fungerar som den ska. Vanligtvis innebär det att patienten inte tål att äta vanlig mat eller att man får energibrist. Katrin Adrian är överläkare i pediatrik vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och berättar om sjukdomar som ingår i nyföddhetsscreeningen och dess möjligheter till behandling. Dietisten Ellen Karlge-Nilsson ger konkreta råd om hur och vad barn med medfödda metabola sjukdomar ska äta. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom påverkar de nervceller i hjärnan som har betydelse för muskelrörelser liksom andra delar av hjärnan som har betydelse för bland annat minnet, uppmärksamheten och inlärningen. Radu Constantinescu och Agneta Leemann från Huntingtoncentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger en beskrivning av Huntingtons sjukdom, dess symtom och ärftlighet liksom nuvarande och framtida behandling, pågående forskning samt hur man arbetar vid Huntingtoncentrum. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Patientperspektiv - sällsynta diagnoser

För små grupper med sällsynta diagnoser finns det få eller inga möjligheter att påverka vården. Därför samlar Riksförbundet Sällsynta diagnoser nästan 15 000 medlemmar med olika diagnoser och förutsättningar under samma paraply. Förbundets ordförande Elisabeth Wallenius och styrelseledamoten Emma Lindsten berättar om hur förbundet arbetar för att stötta sina medlemmar och för att vårdutvecklingen ska ske med patienten i centrum. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Sällsynta utmaningar - ett panelsamtal om sällsynta diagnoser

Hur kan det vara att leva med en sällsynt diagnos som vuxen? Vem kan jag vända mig till i vården? Hur kan samordningen inom vården bli bättre? Behövs det en nationell plan för sällsynta diagnoser? Representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Habilitering och Hälsa och Riksförbundet Sällsynta diagnoser diskuterar dessa och andra frågor med socionomen och sexualterapeuten Anna Hallgren som lever med den sällsynta muskelsjukdomen nemalinmyopati. Medverkande: Elisabeth Wallenius, Niklas Darin, Christopher Lindberg, Barbro Westerberg, Matilda Utter. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Sockerfilmen

Damon Gameau lever vanligtvis ett hälsosamt liv i Australien tillsammans med sin gravida fru. Paret är inte överdrivet hälsosamma men undviker socker i sin kost. Damon ska genomföra ett experiment där han varje dag under sextio dagar ska äta fyrtio teskedar socker. Han ska få i sig sockret genom vanliga och till synes ganska hälsosamma produkter som fruktyoghurt, juice och frukostflingor. I början av projektet genomförs en hälsoundersökning som upprepas vid experimentets slut. Hur påverkas den fysiska och psykiska hälsan?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Fatta familjen

Varför har jag svårt att somna?

En mamma frågar psykologerna Stina Hindström och Jens Högström varför hon inte kan somna även om hon får sova helt själv utan sin sex månaders bebis? Programledare är Patti Hansén.