Titta

UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Om UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Föreläsningar från Klimatfestivalen 2018. Bland annat handlar det om klimatförändringar, vad som orsakar dem och vad vi kan göra åt dem. Inspelat den 21-23 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018 : Vulkanaska och flygkaosDela
 1. Utbrottet spred en giftig dimma
  över Europa.

 2. Det kan ha varit en av orsakerna
  som ledde till franska revolutionen.

 3. Hej! Välkomna till Geovetenskapens
  hus vid Stockholms universitet.

 4. Jag heter Stefan Wastegård. Jag är
  professor i ämnet kvartärgeologi här.

 5. Jag hoppas att jag håller er vakna
  trots det fina vädret ute i dag.

 6. Ni är unga, men jag ska prata om
  saker som hände för inte så längesen-

 7. -som vulkanutbrottet på Island 2010,
  som ni kanske minns.

 8. Ämnet för min föreläsning är
  vulkanaska och flygkaos.

 9. Jag ska prata om hur man kan använda
  vulkanaska som klimatforskare.

 10. Inom klimatforskning är det viktigt
  att försöka ta reda på åldern på nåt.

 11. Ibland är exakta åldrar viktiga-

 12. -men med äldre saker är kanske
  exaktheten inte väldigt noga.

 13. Om den här isklumpen är
  200 000 år eller 210 000 år-

 14. -kanske inte spelar jättestor roll.

 15. Jag använder alltså vulkanaska
  för att datera klimatarkiv.

 16. Det kan vara torvmossa, sjösediment
  eller iskärnor från Grönland.

 17. Allt som kan säga nåt om hur klimatet
  har varierat bakåt i tiden.

 18. Jag ska prata om
  vad vulkanaska är för nåt-

 19. -och metoden
  som heter tefrokronologi.

 20. Man använder vulkanaska
  för att datera sediment.

 21. Jag går in på hur vulkanaskan
  kan hjälpa klimatforskaren-

 22. -och jag avslutar med att prata om
  vulkanutbrottet på Island 2010.

 23. Det är det som jag ska prata om.

 24. Vi säger egentligen inte
  "vulkanaska"-

 25. -för askan är de minsta partiklarna-

 26. -utan det finns ett samlingsnamn för
  alla fasta partiklar som slungas upp-

 27. -vid ett vulkanutbrott, och det är
  "tefra", det grekiska ordet för aska.

 28. Metoden där tefra används för att
  datera sediment är geokronologisk.

 29. Man använder lagren med tefra-

 30. -från explosiva vulkanutbrott.

 31. Ett av de största under det senaste
  århundradet var på Filippinerna.

 32. Det var Pinatubos utbrott 1991.

 33. Det spred aska över stora delar
  av Indiska oceanen och Stilla havet.

 34. Många av de största utbrotten
  nära ekvatorn kan påverka klimatet.

 35. Det kanske andra har pratat om,
  men jag kommer inte att gå på-

 36. -hur vulkaner och vulkanutbrott
  kan påverka klimatet.

 37. Mina studenter kallar mig ibland
  "mr Ash" - "herr Aska".

 38. Det kan vara negativt och positivt.

 39. En som var tidigt ute med det här
  var islänning.

 40. Sigurdur Thorarinsson, "Skallagrim".

 41. Han var en "renässansperson"
  som gjorde många olika saker.

 42. Han var geolog, geograf, glaciolog
  och visdiktare.

 43. Lärare på skolan i Reykjavik.

 44. Den moderna tefrokronologins fader.

 45. När han doktorerade
  så kunde man inte göra det på Island-

 46. -utan han gjorde det i Stockholm-

 47. -som då inte hade ett universitet,
  utan en högskola.

 48. Han skrev en avhandling på svenska-

 49. -där han för första gången beskrev
  den här metoden-

 50. -och i beskrivningen skriver han:

 51. "Island har gynnsamma
  förutsättningar"-

 52. -"för en absolut
  geologisk kronologi"-

 53. -"baserad på mätningar och dateringar
  av vulkaniska asklager."

 54. "Som en term för asklagerkronologin
  föreslår jag 'tefrokronologi'".

 55. Och motsvarande
  på engelska, tyska och franska.

 56. Ordet "tefra" kommer
  från det grekiska ordet för aska.

 57. Det är lätt på Island, för om man
  gräver så hittar man vulkanaska.

 58. Mer av hälften på spaden
  kan vara vulkanaska.

 59. Här har vi ett exempel
  på historiska tefralager.

 60. Island koloniserades ju av nordbor
  på 870-talet.

 61. Under de första århundradena, från
  870-talet till början av 1100-talet-

 62. -ställde väldigt många
  stora vulkanutbrott till det-

 63. -för de islänningar som då bodde där.

 64. De hittas i sedimenten. Färgen är
  olika beroende på sammansättningen.

 65. Vi som jobbar längre från Island...

 66. I Sverige är det i regel så att man
  inte ser några lager med vulkanaska-

 67. -utan vi har olika metoder
  för att ta fram vulkanaskan.

 68. Ett viktigt redskap är
  ett polarisationsmikroskop-

 69. -där man kan se askpartiklarna.

 70. Man ser vulkaniskt glas egentligen,
  små glaspartiklar.

 71. De kan vara helt genomskinliga,
  lite mörkare, helt svarta eller grå.

 72. Man kan skilja dem från kristaller
  av mineral som kvarts och fältspat-

 73. -med ett polarisationsmikroskop.

 74. Det här är en elektronmikroskopbild
  av aska från en vulkan i Tyskland.

 75. Under den senaste istiden
  fanns det stora vulkaner där-

 76. -och fram till slutfasen
  av den senaste istiden-

 77. -så hade de ganska stora utbrott.

 78. Just den här askan, där partiklarna
  nästan ser ut som små ostbitar-

 79. -kallas Laacher See-tefran efter
  platsen utanför Bonn där den fanns.

 80. Där ligger vulkanen. Men de flesta
  askorna kommer från Island.

 81. Hässeldalen-tefran
  är hittad i Hässeldalen-

 82. -i Blekinge i sydöstra Sverige.

 83. En del av dem som vi hittar i Sverige
  har man inte hittat på Island-

 84. -och en anledning till det är
  att det ligger metervis med asklager-

 85. -ovanpå de lite äldre asklagren.

 86. Det kan faktiskt vara bra att även
  titta utanför Island efter aska.

 87. Man vill gärna veta
  vilken vulkan askan kommer ifrån.

 88. I dag kan man använda olika metoder.
  Det här är en elektronmikrosond.

 89. "Electron microprobe" på engelska.

 90. Med hjälp av den kan man ta reda på
  askpartiklarnas geokemiska innehåll-

 91. -och de avspeglar
  magman som askan kommer ifrån.

 92. Med hjälp av en elektronmikrosond kan
  man titta på innehållet av metaller.

 93. Här visar jag
  kisel i förhållande till kalium-

 94. -SiO2 och K2O - för olika askor.

 95. De har en ryolitisk sammansättning,
  vilket betyder en hög kiselhalt.

 96. De har en förmåga
  att transporteras längst-

 97. -så vi hittar oftast dem
  i Skandinavien.

 98. Med hjälp av såna här enkla diagram-

 99. -kan man särskilja
  produkterna från olika vulkaner.

 100. I den här bilden har vi
  fem eller sex olika vulkanaskor-

 101. -som kan separeras med geokemi.

 102. I den andra har vi basaltiska tefror-

 103. -från mindre explosiv vulkanism.

 104. De transporteras inte lika långt,
  men de vulkanerna har oftare utbrott.

 105. Grimsvötn har i genomsnitt utbrott
  vart femte till tionde år.

 106. I det här fallet
  kan man skilja dem åt-

 107. -genom förhållandet mellan kalium
  och titan i askpartiklarna.

 108. En viktig metod från de senaste åren-

 109. -är tyngdseparering,
  en ganska enkel metod.

 110. Vi använder tunga vätskor som man
  kan ställa på olika densitet.

 111. Många mineral har en densitet
  på 2,5 eller nåt i den stilen.

 112. Vattens densitet är 1.
  1 l vatten väger 1 kg.

 113. 1 l kvarts eller motsvarande
  väger 2,6 kg.

 114. Mycket av det som man hittar i
  sediment består av mineralpartiklar.

 115. Dem vill man få bort-

 116. -så tyngdseparering
  separerar fram askpartiklarna.

 117. De har ofta lägre densitet
  än mineralpartiklarna.

 118. Densiteten för askpartiklarna
  kanske ligger på 2,30-2,40.

 119. Man kan bestämma
  densiteten på vätskan-

 120. -och få askpartiklarna
  att flyta upp till ytan-

 121. -i det här mätglaset. Sen faller
  mineralpartiklarna till botten.

 122. Metoden är enkel men tidskrävande.

 123. Den har lett till upptäckt
  av många nya vulkanasklager.

 124. Metoden beskrevs av Chris Turner-

 125. -som var doktorand
  vid University of London i England.

 126. I en av de första artiklarna-

 127. -beskrev han förekomsten
  av två vulkanasklager.

 128. Vedde-askan
  är en väldigt välkänd aska-

 129. -med stor spridning i Nordvästeuropa.

 130. Borrobol-askan fick namn
  efter en lokal i Skottland.

 131. Han separerade dem genom att titta på
  järn i förhållande till kalium.

 132. Det här ledde nästan till en boom i
  det som kallas kryptotefrokronologi.

 133. Nu blir det ännu mer komplicerat.
  "Krypto" betyder ju "gömd".

 134. Vi tittar efter
  askpartiklar som man inte ser.

 135. Man måste använda olika labbmetoder-

 136. -som anrikning med tunga vätskor
  och olika typer av mikroskop.

 137. Vi jobbar mer med gömda askpartiklar
  som man inte ser.

 138. Det har lett till upptäckt
  av flera olika asklager.

 139. En doktorand, Ewa Lind,
  jobbade mycket med det här.

 140. I hennes avhandling från 2014
  beskriver hon flera olika asklager-

 141. -och utbredningen av dem, framför
  allt i södra och västra Sverige.

 142. Vi har västliga vindar-

 143. -så många av askmolnen har förts
  från Island mot Skandinavien-

 144. -som med Eyjafjallajökull 2010.

 145. Men många av de här utbrotten-

 146. -var kanske hundratals gånger större.

 147. Men för 10 000 år sen flög man inte
  med jetplan över Nordatlanten.

 148. En del har förts till Grönland, där
  ett av de bästa klimatarkiven finns.

 149. Tre kilometer is
  som går 130 000 år bakåt i tiden.

 150. Jag har själv inte varit med
  på nån isborrning-

 151. -men man kan åka
  till iskärneförrådet i Köpenhamn-

 152. -och leta fram en låda.

 153. I lådorna ligger det iskärnor. Det är
  som att titta efter "the Holy Grail".

 154. Om man hittar rätt låda-

 155. -så kan man - om man har tur -
  hitta såna här bruna lager i isen.

 156. Det här är en iskärna.
  Isen är 29 000 år gammal.

 157. Det är inte mammutbajs,
  utan vulkanasklager.

 158. Det här kommer från Katla på Island-

 159. -från ett utbrott för 29 100 år sen.
  Ganska längesen.

 160. Många undersökningar på senare år har
  gått ut på att hitta nya asklager-

 161. -från den senaste inlandsisens
  avsmältning för 10 000-15 000 år sen.

 162. Då hände det mycket med klimatet.

 163. Våra dateringsmetoder
  har en del osäkerheter.

 164. Kol-14-metoden ger inget exakt årtal-

 165. -utan den har ett osäkerhetsintervall
  på plus eller minus 50.

 166. Men om man hittar fler vulkanaskor
  kan man förbättra tidsbestämningen-

 167. -och ett exempel från Ewa Linds
  avhandling är en ny tefra-

 168. -som vi kallade för Fosen-tefran.

 169. Vi hittade den utanför Trondheim
  på en halvö i Norge som heter Fosen.

 170. Sen den 10 200 år gamla askan
  upptäcktes-

 171. -så har den hittats på flera platser-

 172. -i Danmark, Tyskland, Sverige
  och Färöarna-

 173. -och nu på sistone även i Skottland,
  så det har varit en viktig upptäckt.

 174. Ja...

 175. Hur många kommer ihåg utbrottet
  från Eyjafjallajökull 2010?

 176. Nästan alla. Jag har väldigt klara
  minnen av utbrottet.

 177. Jag var på en medieträningskurs
  samma förmiddag som utbrottet-

 178. -och då började Expressen och SVT
  ringa till mig.

 179. De ville veta vad som var på gång,
  så då var ju jag väl förberedd.

 180. Och...

 181. En sak som var lite problematisk
  i början var uttalet av vulkanen.

 182. Eyjafjallajökull.

 183. Enkelt, eller hur?

 184. Det spreds bilder på nyhetsuppläsare
  som försökte säga "Eyjafjallajökull"-

 185. -men de lyckades inte bra, framför
  allt inte "ll" som ska uttalas "ddl".

 186. Det här betyder
  "glaciären på berget nära öarna".

 187. Här ser vi Eyjafjallajökull.

 188. Jag tog bilden från ett flygplan
  efter den explosiva fasen i juni-

 189. -och det man ser här är kratern.

 190. Det kommer fortfarande lite ångor.

 191. Här är själva vulkanen
  som är helt täckt av aska.

 192. De här öarna är Västmannaöarna-

 193. -en ögrupp söder om Islands kust.

 194. Ni kommer kanske ihåg att det var
  ett utbrott 1973 på Västmannaöarna.

 195. De flesta av er var inte födda då,
  men det var ett stort utbrott 1973.

 196. De ännu äldre
  har kanske hört talas om Surtsey.

 197. 1963, i oktober,
  uppstod det en helt ny ö-

 198. -och det är
  den sydligaste av Västmannaöarna.

 199. Till och med jag var lite för ung
  för att komma ihåg det.

 200. Eyjafjallajökull är en stratovulkan-

 201. -en klassisk vulkan
  med väldigt branta sidor.

 202. Den täcks av en glaciär,
  nummer sex i storlek på Island.

 203. Nästan alla vulkaner på Island täcks
  av glaciärer, vilket ofta betyder-

 204. -att utbrotten blir mer explosiva
  när magman når det frusna vattnet.

 205. Eyjafjallajökull
  har haft fyra utbrott-

 206. -sen vikingarna kom dit på 870-talet.

 207. 920, 1620, 1821 och 2010.

 208. 2010 var det största av utbrotten.

 209. Fyra utbrott på Island är ganska
  lite, så vulkanen var relativt okänd-

 210. -även för islänningarna. För oss
  utanför Island var den totalt okänd.

 211. Den ligger bredvid en betydligt
  större vulkan som heter Katla.

 212. Samtliga Eyjafjallajökulls utbrott-

 213. -har följts nära i tid
  av ett utbrott av Katla.

 214. Det resonerades om det skulle sätta
  i gång ett större utbrott från Katla-

 215. -men som vi har sett
  har det ännu inte skett.

 216. Men det kommer att hända
  nån gång i framtiden.

 217. Här har vi vulkansystemen på Island.

 218. Island ligger
  på den Mittatlantiska ryggen.

 219. Den här delen tillhör Nordamerika,
  och den östra delen tillhör Europa.

 220. Det finns en "hot spot" under Island-

 221. -så området är ett
  av de vulkaniskt mest aktiva.

 222. Ni kanske känner igen en del namn
  på vulkaner, som Hekla och Katla-

 223. -som är betydligt mer aktiva vulkaner
  än Eyjafjallajökull.

 224. Vi har Askja och Grimsvötn, som
  ligger under glaciären Vatnajökull.

 225. Om man har läst
  "Resan till jordens medelpunkt"...

 226. Den kanske man inte läser
  på gymnasiet i dag-

 227. -men vulkanen Snaefellsjökull används
  där för att nå jordens medelpunkt.

 228. Vulkanerna har utbrott ganska ofta.

 229. Det är i genomsnitt
  ett utbrott vart femte år.

 230. Katla har varit den mest aktiva sen
  Island koloniserades på 870-talet-

 231. -och den är en av de mest regelbundna
  med utbrott ungefär vart 50:e år.

 232. Katla kallas
  "Eyjafjallajökulls elaka syster"-

 233. -för Katlas utbrott skapar problem.

 234. Senaste gången var 1918, och det här
  är ett fotografi från 1918.

 235. Grimsvötn: 21 utbrott.
  Hekla: 18 utbrott.

 236. Vulkanologer säger att Hekla är mogen
  för ett nytt utbrott-

 237. -som kan ske nästan när som helst.
  Vulkaner är luriga.

 238. Vulkaner är alltid en hon på Island,
  så "hon" kan förvarna lite grann-

 239. -med ökad jordbävningsaktivitet-

 240. -men andra kan få utbrott
  nästan helt utan varningar.

 241. Man varnar folk
  för att vandra nära Hekla-

 242. -för den kan få utbrott
  när som helst.

 243. Vi har haft många stora utbrott.

 244. En vulkan som heter Öraefajökull
  1362, Veidivötn 1477-

 245. -och ett utbrott som jag ska prata om
  på slutet, Lakis utbrott 1783-

 246. -som var ett väldigt stort
  och väldigt katastrofalt utbrott.

 247. Med jordbävningar pratar man
  om Richterskalan för att visa-

 248. -hur kraftig jordbävningen har varit.

 249. Det finns en motsvarighet för
  explosivitetsgraden i vulkanutbrott.

 250. Skalan heter VEI,
  "Volcanic Explosivity Index".

 251. Det är en åttagradig skala, men man
  glömde en siffra, så man la in noll.

 252. Den är också logaritmisk, så den blir
  tio gånger starkare för varje steg.

 253. Många av utbrotten är ganska små.

 254. Stromboli
  och flera av vulkanerna på Hawaii-

 255. -har utbrott
  mer eller mindre hela tiden-

 256. -fast ibland vaknar de till lite mer
  så att det kommer ut lite mer lava.

 257. Stromboli har haft utbrott nästan
  kontinuerligt de senaste 2 000 åren.

 258. Om vi går upp lite i skalan så kommer
  vi till Hekla, som hade utbrott 2000.

 259. Eyjafjallajökull
  är en fyra på skalan.

 260. Mount St. Helens, ett stort utbrott
  i delstaten Washington i USA 1980.

 261. Det är det största under mitt liv-

 262. -tillsammans med Pinatubo 1991.

 263. Här ser ni hur många utbrott det
  har varit de senaste 10 000 åren.

 264. De riktigt stora,
  riktigt explosiva utbrotten-

 265. -de som påverkar klimatet mest,
  är få.

 266. Det har varit 51 utbrott
  i storleksordningen nummer sex-

 267. -under de senaste 10 000 åren.

 268. Vi har endast fem sjuor,
  ett vart 2 000:e år.

 269. Den senaste var Tambora i Indonesien
  som hade ett stort utbrott 1815.

 270. Det påverkade klimatet, så 1816
  kallas "the year without a summer".

 271. "Året utan sommar" drabbade stora
  delar av Nordamerika och Europa.

 272. Sen har vi supervulkanerna som man
  kan läsa om i Illustrerad Vetenskap-

 273. -kvällstidningar och liknande.
  Yellowstone för 600 000 år sen.

 274. Om den smäller i luften kan nog
  den moderna civilisationen hälsa hem-

 275. -men de är lyckligtvis ovanliga.

 276. Senaste gången en supervulkan
  hade utbrott är mer än 20 000 år sen-

 277. -på Nya Zealand.

 278. Det pågår ju utbrott lite då och då.
  Nästan alltid har vi nåt utbrott.

 279. Ni kanske har sett filmklipp
  från Kilauea på Hawaii-

 280. -som framför allt är ett lavautbrott.

 281. Lavan har kommit till bebyggda
  trakter och skadat hus och bilar.

 282. Man kan läsa om det i tidningarna.

 283. Här har rubriksättaren
  inte haft en jättebra dag.

 284. "Vulkan på Hawaii kan slunga ut
  kylskåpsstora kylskåp."

 285. Jag tror inte riktigt att det var det
  som han eller hon menade.

 286. Det var nog "fridge-sized"
  stenbumlingar eller nåt-

 287. -så det blev lite fel där.

 288. I samma artikel kan man läsa:

 289. "Det som åker upp kommer ner igen."

 290. Och längre ner:

 291. "Se upp för saker som väger tio ton"-

 292. -"och som flyger mot er i 190 km/h."

 293. Man ska vara försiktig med vulkaner.
  Folk har köpt hus i närheten av dem-

 294. -och när det kommer en lavaström
  så vill de ha tillbaka pengarna.

 295. Det kan man nästan förstå. Vi backar
  åtta år igen till Eyjafjallajökull.

 296. Det började med ett litet utbrott
  mellan Eyjafjallajökull och Katla.

 297. Det var ett turistvänligt utbrott,
  för flera företag-

 298. -körde små flygplan och helikoptrar
  över det här turistvänliga utbrottet.

 299. Det var inte särskilt farligt där.

 300. Man anordnade en golftävling för folk
  som ville slå en golfboll i vulkanen.

 301. Det var också ganska märkligt.

 302. Sen blev det lugnt ett tag, och sen
  satte det i gång den 14 april.

 303. Eyjafjallajökulls
  stora, explosiva utbrott.

 304. Det orsakade flygkaos i Europa.

 305. En stor del av Europas flygplatser
  stängde på grund av vulkanaskan.

 306. Om det kommer in vulkanaska
  i jetmotorerna så kan de stanna.

 307. Inget flygbolag vill råka ut för det.

 308. Det har hänt, som i Indonesien,
  men man fick i gång motorerna igen.

 309. Det orsakade flygkaos i Europa.

 310. Man ställde in nästan 80 procent av
  alla trafikflygningar i några dagar-

 311. -efter utbrottet.

 312. Det här är en karta som visar
  en kompositbild, en sammanlagd bild-

 313. -som visar alla områden som vid
  nåt tillfälle var täckt av askmolnet.

 314. Europa ligger i det mörkaste området.
  Spanien och Portugal klarade sig bra-

 315. -liksom Grönland, men stora delar
  av Europa ända bort till Sibirien-

 316. -täcktes nån gång av askmolnet.

 317. Eruptionskolumnen upp i atmosfären
  nådde ända upp till 13 km.

 318. Som det ofta är på våren
  var jetströmmarna riktade mot Europa-

 319. -så askan transporterades direkt
  till våra trakter-

 320. -och det påverkade luftrummet.

 321. På många håll kunde man hitta
  såna här askpartiklar-

 322. -framför allt där det regnade,
  som västra Norge och Nordirland.

 323. Här har vi en av satellitbilderna
  med askplymen och Eyjafjallajökull.

 324. Den var väldigt väl definierad-

 325. -så den hade en ganska liknande
  utsträckning under lång tid.

 326. Sen började det lugna ner sig-

 327. -och från maj samma år
  var den explosiva fasen över-

 328. -men utbrottet pågick fortfarande
  fram till i oktober samma år-

 329. -men det påverkade inte luftrummet.

 330. Om man flög över vulkanen i juni,
  som jag gjorde, så såg det ut så här.

 331. Vulkanen är täckt av svart aska-

 332. -och det kommer upp lite ångor
  ur vulkanen.

 333. Markägaren snickrade snabbt ihop
  ett museum som man kan besöka.

 334. Man kan köpa vulkanaska
  för 990 kronor.

 335. Men det är isländska kronor, så i
  dagens penningvärde är det 82 kronor.

 336. Jag har lite vulkanaska här-

 337. -och jag tänkte fixa nåt litet
  askmoln om jag skakar på burken.

 338. Ni får gärna titta på askan efteråt.
  Nu skakar jag.

 339. Här kommer askmolnet.

 340. Vi behöver inte ringa till flygledar-
  kontoret på Arlanda. Det är lugnt.

 341. Askan är näringsrik.

 342. Två månader efter utbrottet hade
  växterna trängt igenom asklagret-

 343. -som var 15-20 cm på den här platsen.

 344. På Island ser man de här lupinerna
  överallt.

 345. Det är en invasiv art från Alaska
  som man inte vill ha på Island-

 346. -men den finns i princip överallt,
  och den växer bra i vulkanaska.

 347. Det var ett relativt litet utbrott.

 348. Det var en fyra
  på den där VEI-skalan.

 349. Det senaste riktigt stora utbrottet
  som påverkade oss var Askja 1875.

 350. Utbrottet var upp till fem på skalan.

 351. Riktningen för askmolnet var
  från Island rakt mot Europa.

 352. Det nådde Stockholm efter 24 timmar,
  och det finns ögonvittnesskildringar.

 353. Det var påskdagen 1875.

 354. De fick sina mörka överrockar täckta
  av ett vitt stoft-

 355. -eller "sand" som man beskrev det.

 356. En trädgårdsmästare på Kungsholmen
  fick sina växthus helt täckta-

 357. -av det vita dammet
  som man inte visste vad det var.

 358. Då spreds nyheter mycket
  långsammare-

 359. -och först senare samma år fick man
  veta att det var ett vulkanutbrott-

 360. -som hade spridit den här askan.

 361. Det är en bra dateringshorisont-

 362. -för vi kan hitta aska eller
  vulkaniska glaspartiklar i sediment-

 363. -i Sverige, Norge
  och längre bort än så.

 364. Då vet vi att torven som vi har grävt
  eller borrat fram är från 1875-

 365. -om vi hittar asklagret.
  Det ger en väldigt exakt datering.

 366. Det kanske mest förödande utbrottet
  på Island var Lakis utbrott.

 367. Det var ingen vanlig vulkan, utan en
  "fissure eruption", en sprickvulkan.

 368. Ur en stor spricka på Island kommer
  mängder med lava och giftiga gaser.

 369. Det var ett sånt här sprickutbrott-

 370. -2015 till 2016 på Island,
  en plats som heter Holuhraun.

 371. Det var inte lika allvarligt
  som Laki.

 372. Det speciella var att det varade
  lång tid och spred giftiga gaser-

 373. -inte bara på Island, utan i hela
  Europa. Det ledde till hungersnöd.

 374. 80 procent av alla får dog på Island.

 375. 50 procent av annan boskap - hästar
  och kor - dog av fluorförgiftning.

 376. Mycket av gaserna
  innehåller höga halter av fluor.

 377. Det här utbrottet
  spred en giftig dimma över Europa.

 378. Det kan ha lett till en överdödlighet
  på tiotusentals människor-

 379. -i bland annat England. Det blev
  missväxt. Skördarna blev förstörda.

 380. Det finns teorier
  att det var en av orsakerna-

 381. -som ledde till franska revolutionen
  1789. Lakis utbrott.

 382. I kombination med andra faktorer.

 383. Det skulle kunna hända i dag igen.

 384. Det här spreds på sociala medier
  i samband med utbrottet.

 385. Island hade en ekonomisk kris,
  så de var i behov av pengar-

 386. -så man la ut det här meddelandet:

 387. "Lägg 30 miljarder euro i 'syppel-
  kassin' på isländska ambassaden"-

 388. -"så stänger vi av vulkanen.
  Ring inte polisen."

 389. Jag vet inte om det hade nån effekt.

 390. Ett annat skämt
  efter Eyjafjallajökull...

 391. Island var helt enkelt skyldiga
  många europeiska banker pengar-

 392. -så de skrev så här... Bokstaven C
  finns inte i det isländska alfabetet.

 393. "We could not send cash, so we sent
  ash." - 
  "I brist på pengar får ni aska."

 394. Tack för mig.

 395. Textning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vulkanaska och flygkaos

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I april 2010 vaknade den isländska vulkanen Eyjafjallajökull till liv efter nästan 200 år och lamslog flygtrafiken i Västeuropa. Stefan Wastegård, professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet, berättar om både Eyjafjallajökull och andra vulkaner. Om hur askan från deras utbrott kan användas inom klimatforskningen och hur stora vulkanutbrott kan påverka klimatet. Inspelat den 22 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Kemi > Kemiska processer i naturen, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap, Vulkaner, Vulkanutbrott
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Mammutar, kol och klimat

För tjugotusen år sedan var koldioxidhalten i atmosfären bara hälften av vad den är idag. Men var gömde sig kolet då och vad innebär det för framtiden? Amelie Lindgren, doktorand i naturgeografi vid Stockholms universitet, berättar om jakten på det försvunna kolet. Inspelat den 21 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Så påverkar luftpartiklar jordens klimat

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har en uppvärmande effekt på jordens klimat. Denna uppvärmning har dock hittills dämpats på grund av utsläpp av luftpartiklar. Lars Ahlm, meteorologiforskare vid Stockholms universitet, berättar om hur luftpartiklar påverkar jordens klimat och om vad vi kan förvänta oss i framtiden. Inspelat den 21 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Kan marken smälta?

Under ungefär en fjärdedel av norra halvklotets landyta kan man hitta mark som är frusen året runt - permafrost. I permafrosten finns sand, grus och sten, men också is som kan smälta när Arktis blir varmare. Ylva Sjöberg, naturgeografiforskare vid Stockholms universitet, berättar om permafrost och om vad som kan hända med den när temperaturen stiger. Inspelat den 21 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Så mår växter och djur när klimatet förändras

Växter och djur påverkas när klimatet förändras. Till exempel påverkar klimatförändringar när fjärilar vaknar om våren. Fyra klimatforskare från Stockholms universitet berättar om konkreta exempel från sin forskning. Bland annat om hur växter kan gömma sig från ett varmare klimat i skogen och varför strandängar har så många rödlistade arter. Inspelat den 22 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Klimatet och människan under 12 000 år

Under historiens lopp har klimatförändringar påverkat människans utveckling i olika delar av världen, bland annat påverkades stenåldersmänniskorna som levde i Sahara och Mayaindianerna i Centralamerika. Fredrik Charpentier Ljungqvist, författare, historiker och klimatforskare, ger olika exempel på positiva och negativa konsekvenser av historiska klimatförändringar. Inspelat den 22 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Klimatförändringar i Arktis

Bilden på en isbjörn som balanserar på ett isflak omgiven av öppet vatten har nästan blivit en ikon för den pågående klimatförändringen. Nina Kircher, ställföreträdande föreståndare för Bolincentret för klimatforskning, berättar om uppvärmningen som pågår i Arktis just nu. Vilka effekter har den på glaciärer och havsis? Inspelat den 22 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Vulkanaska och flygkaos

I april 2010 vaknade den isländska vulkanen Eyjafjallajökull till liv efter nästan 200 år och lamslog flygtrafiken i Västeuropa. Stefan Wastegård, professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet, berättar om både Eyjafjallajökull och andra vulkaner. Om hur askan från deras utbrott kan användas inom klimatforskningen och hur stora vulkanutbrott kan påverka klimatet. Inspelat den 22 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Min forskningsresa till Antarktis

Hur ser en vanlig dag ut för en forskare på Antarktis? Hur tar man sig ens dit? Robin Blomdin berättar om sina upplevelser i en på alla sätt extrem miljö. Inspelat den 23 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Hållbar utveckling - vad är det?

Världens befolkning växer i snabb takt och allt fler bor i städer. Hur påverkar det klimatet? Forskaren Zahra Kalantari ger förslag på vad varje enskild person kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Inspelat den 23 maj 2018 i Geovetenskapens hus i Stockholm. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatfestivalen 2018

Klimatförändringar - finns det hopp?

Upptäckten av ozonhålet och dess orsaker har hjälpt oss människor att vända utvecklingen. Om vi tar oss an koldioxidutsläppen lika resolut, så kan vi minska den globala uppvärmningen också. Professor Alasdair Skelton förklarar på ett enkelt sätt hur allt hänger ihop. Inspelat i Geovetenskapens hus den 23 maj 2018. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Grym kemi

Krig

Vad finns det för kemi i krig? Programledaren Brita Zackari och kemiprofessor Ulf Ellervik reser till Flandern och besöker gamla skyttegravar från första världskriget. Första världskriget kallades också kemisternas krig, bland annat på grund av senapsgasen som först inte märktes men gav otäcka sår på huden. Vi får också höra om juden Fritz Habers Nobelprisbelönade upptäckt som gav upphov till konstgödsel. Upptäckten räddade miljoner människor ifrån svält men den var även grund för gasen som dödade väldigt många människor, däribland Habers släktingar, i koncentrationslägren under andra världskriget.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Grym kemi

Njutning

Vad är njutning och hur fungerar våra belöningssystem, dopamin och oxytocin? Varför njuter vissa av att utsätta sig för risker? Programledaren Brita Zackari och kemiprofessor Ulf Ellervik undersöker vad njutning är. De besöker bland annat en chokladfabrik och träffar Martin Agerstig från Rackartygarna som tävlar i så kallat "dödshopp". Vi får också lära oss om varför den första tuggan på en ostmacka alltid är den godaste.