Titta

Nyfiken på Sverige - kurdiska

Nyfiken på Sverige - kurdiska

Om Nyfiken på Sverige - kurdiska

En animerad serie som introducerar det svenska samhället för omvärlden. Programserien lyfter olika rättigheter och skyldigheter, men också lagar, traditioner och oskrivna regler som vi i Sverige har att förhålla oss till. Serien finns på svenska, arabiska, kurdiska, somaliska, tigrinja, dari, spanska, kinesiska, kroatiska och engelska.

Syfte

Syftet är att presentera det svenska samhället för elever som är nya i svenska skolan och Sverige, med information som är central för alla som lever i Sverige. Serien vill förmedla delaktighet, men också kunskap om hur samhället ser ut och fungerar.

Till första programmet

Nyfiken på Sverige - kurdiska : SkolanDela
 1. Är du nyfiken på Sverige?
  Då är det här programserien för dig.

 2. Vi ska förklara
  hur det svenska samhället fungerar-

 3. -och vad du har för rättigheter
  och skyldigheter.

 4. Det här avsnittet handlar om skolan.

 5. Du vet säkert redan
  en hel del om den svenska skolan-

 6. -men vi tar det från början.

 7. I Sverige
  har alla barn rätt att gå i skolan.

 8. Du börjar samma år som du fyller sex.

 9. De första tio skolåren
  kallas grundskolan.

 10. Den är obligatorisk.

 11. Det betyder att alla ska gå i skolan-

 12. -och att den som har ansvar för dig
  måste se till att du kommer dit.

 13. Killar och tjejer går i skolan
  tillsammans i alla ämnen.

 14. Det är självklart, eftersom
  alla ska behandlas lika i skolan.

 15. När du har gått ut skolan, ska alla
  kunna söka samma slags arbeten-

 16. -och dela på ansvaret där hemma.

 17. I skolan ska du tänka självständigt
  och argumentera för dina åsikter.

 18. Alla har rätt
  att uttrycka sin mening.

 19. Men du måste följa skolans regler.

 20. Du måste komma i tid.

 21. Du måste göra dina läxor.

 22. Om du är sjuk måste vårdnadshavare
  berätta det för skolan.

 23. Fråga om du inte förstår!

 24. Lärare gillar att elever frågar.

 25. Den som har särskilda behov
  kan få hjälp i den vanliga skolan-

 26. -men det finns det andra alternativ.

 27. Särskolan är för de elever
  som behöver särskilt stöd.

 28. Om man är döv eller inte hör så bra,
  kan man gå i specialskolan.

 29. Där pratar man svenska
  och teckenspråk.

 30. Ibland kanske det är nåt
  som inte känns bra.

 31. Kanske är du orolig för nåt
  hemma eller i skolan-

 32. -eller som har med din kropp att göra.

 33. Då kan du vända dig
  till elevhälsan på din skola.

 34. Där finns vuxna som inte är lärare,
  som skolsköterska och psykolog.

 35. De finns där för att hjälpa dig.

 36. Det är gratis att gå dit, och de
  som arbetar där har tystnadsplikt.

 37. Allt du säger stannar där.

 38. Du kan gå själv eller ta med dig
  en kompis om det känns bra.

 39. Föräldramöten har du hört talas om.
  Det är en eller två gånger per år.

 40. Då träffas vårdnadshavare
  och pratar om hur det är i klassen-

 41. -vad som fungerar bra
  och vad som kan bli bättre-

 42. -och om klassen ska göra nåt kul.

 43. Om klassen ska göra nåt som kostar,
  samlar ni ihop pengar tillsammans.

 44. Ni kanske samlar burkar, städar hos
  nån eller går ut med grannens hund.

 45. Du ska aldrig behöva betala för nåt.

 46. En gång per termin
  är det utvecklingssamtal.

 47. Då träffas du, din lärare
  och din vårdnadshavare-

 48. -och pratar om hur det går för dig-

 49. -om vad du har för mål
  och hur skolan kan hjälpa dig.

 50. Det är viktigt att de som ansvarar
  för dig är med på samtalen-

 51. -så att de får veta hur du har det.

 52. Behövs det tolk,
  har ni rätt till det.

 53. Om du pratar ett annat språk hemma
  kan du ha ditt modersmål som ämne.

 54. Och dessutom få betyg i det.

 55. Så här fungerar betyg
  i den svenska skolan.

 56. Från ettan till femman
  får du inga skriftliga betyg.

 57. Det får du först i sexan
  och ända till i nian.

 58. Skalan går från A till F.

 59. A är det högsta betyget,
  och E är det lägsta godkända.

 60. F betyder att du inte har godkänt
  i det ämnet.

 61. Om du behöver stöd för att få godkänt
  i ett ämne, har du rätt till det.

 62. Du har också rätt att få
  studiehandledning på ditt modersmål.

 63. Det sista betyget får du
  när du slutar i nian.

 64. Det kallas för slutbetyg
  och är viktigt-

 65. -för det är med det
  som du söker till gymnasiet.

 66. Om du inte har tillräckliga betyg
  kan du gå ett introduktionsprogram.

 67. Om du är nyanländ,
  kan du börja med språkintroduktion.

 68. När du har klarat tillräckligt många
  ämnen kan du söka in på gymnasiet.

 69. Gymnasiet är inte obligatoriskt,
  men de flesta går det ändå-

 70. -annars kan vara svårt att få arbete.

 71. Gymnasiet pågår i tre år, och precis
  som grundskolan är det helt gratis.

 72. Det finns tre utbildningsprogram.

 73. Är du sugen på ett teoretiskt, kan du
  gå ett högskoleförberedande program.

 74. Då blir du förberedd för att studera
  på högskola och universitet-

 75. -om du till exempel vill bli läkare.

 76. Är du sugen på arbetslivet direkt,
  kan du gå ett yrkesprogram.

 77. Där förbereds du att söka ett arbete
  efter att du slutat gymnasiet-

 78. -till exempel om du vill bli frisör.

 79. Vill du vara på olika arbetsplatser
  under gymnasietiden?

 80. Då ska du söka en lärlingsutbildning.

 81. På en sån är mer än hälften av tiden
  ute på arbetsplatser.

 82. Kanske för dig
  som vill bli hästskötare.

 83. Hoppas att du har en bild
  av hur den svenska skolan fungerar.

 84. Fundera på vad som passar dig bäst!

 85. Utbilda dig, det kan du.
  Hur mycket som helst!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Skolan

Avsnitt 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Om vilka olika typer av skolor som finns i Sverige, och om olika gymnasiealternativ. Du får reda på hur betygen fungerar, och om elevhälsa och föräldramöten. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska skolsystemet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Kurdiska, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk och sfi
Ämnesord:
Skolan, Sverige, Undervisning, Undervisningsväsen
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6

Alla program i Nyfiken på Sverige - kurdiska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Sveriges historia

Avsnitt 1

Sveriges historia presenterad på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse och en övergripande bild av utvecklingen de senaste 200 åren. Mycket har hänt sedan början på 1800-talet. Om fattigdomen, kyrkans makt, utvandringen till Amerika och industrialiseringen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Den svenska demokratin

Avsnitt 2

Om hur Sveriges demokrati fungerar, förklarat på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska samhället. Om vilka rättigheter och skyldigheter man har, hur ett val går till och vad landstingen och kommunerna är och vad de har för uppgifter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Grundlagarna

Avsnitt 3

På ett enkelt sätt förklaras Sveriges fyra grundlagar. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för lagarnas innehåll och hur de påverkar samhället. Men också vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Brott och straff

Avsnitt 4

Enkelt förklarat om det svenska rättssystemet. Här får du lära dig vad polis, åklagare och domstol har för uppgifter. Vem ser till att lagarna följs och vem delar ut straff till den som begått ett brott? Du får också veta vad du ska göra om du blivit utsatt för ett brott.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Skolan

Avsnitt 5

Om vilka olika typer av skolor som finns i Sverige, och om olika gymnasiealternativ. Du får reda på hur betygen fungerar, och om elevhälsa och föräldramöten. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska skolsystemet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Skatten

Avsnitt 6

Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Jämställdhet

Avsnitt 7

Vad jämställdhet är, och hur jämställdheten ser ut i Sverige förklaras på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av det svenska samhället. Det finns mycket kvar som kan bli bättre, trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Familjen

Avsnitt 8

Enkelt förklarat om hur det kan vara att leva i Sverige; om olika sorters familjebildningar, och om barns rättigheter. Men också om vad det innebär att bli myndig, och om skillnaden mellan att vara gift eller sambo.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Naturen

Avsnitt 9

Sverige brukar kallas för ett avlångt land, här får du reda på hur klimatet kan skilja sig åt från norr till söder. Om djur, skogar, sjöar och berg i Sverige, om friluftsliv och allemansrätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av Sveriges djur och natur och vad man har för rättigheter och skyldigheter när man vistas ute i naturen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - kurdiska

Lagar och traditioner

Avsnitt 10

Enkelt förklarat om svenska lagar och traditioner, och några snabba fakta om Sverige. Finns det något som är typiskt svenskt? Vilka seder finns det här och vilka högtider firar vi?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 4-6 & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Labba - finska

Kulbanan

Agneta får problem med inspelningsljudet när Tommie kastar ljudutrustningen nedför en höjd. I studion bygger Beppe kulbanor. Det gäller att hitta en bra lutning så att kulan inte ramlar av.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Radioskrivarklubben - romani chib

Koco och Josefin

Koco och Josefin är jättekära. Deras högsta önskan är att gifta sig. Men Josefins föräldrar vill inte gifta bort henne med en rom. En dag beslutar sig Koco och Josefin för att rymma utomlands och gifta sig i hemlighet. Det blir en äventyrlig och problemfylld resa som tar en ände med förskräckelse.