Titta

Alla funkar olika - syntolkat

Alla funkar olika - syntolkatDela
 1. Hade det nåt inflytande på hans liv?

 2. Daniela, du påstod
  att han fick ett olyckligt liv.

 3. Daniela är 17 år.

 4. Snart är terminen slut och eleverna
  förbereder sig inför avslutningen.

 5. Men att Daniela går i en vanlig skola
  och bor med sin familj-

 6. -är ingen självklarhet.

 7. Jag är en person
  med funktionsnedsättningar.

 8. Det var ett medicinskt fel
  som gjordes vid min födsel.

 9. Det var varken genetiskt
  eller mina föräldrar.

 10. Jag föddes med nedsättningar
  på grund av läkarnas inkompetens.

 11. De tog inte hand om mamma
  och begick ett enormt misstag.

 12. Daniela fick en CP-skada vid födseln,
  vilket gjort det svårt med motoriken.

 13. Men jag fick en normal uppväxt.

 14. Jag hade en mamma och en pappa.
  De skilde sig inte.

 15. Det händer väldigt ofta i Moldavien
  när barn har funktionsnedsättningar.

 16. I dag räknar FN-organet WHO med
  att över en miljard människor-

 17. -lever med nån form
  av funktionsnedsättning.

 18. Det motsvarar ungefär 15 procent
  av jordens befolkning.

 19. FN:s barnkonvention artikel 23-

 20. -slår fast att
  ett barn med funktionsnedsättning-

 21. -har rätt till ett fullvärdigt
  och anständigt liv-

 22. -som möjliggör ett aktivt deltagande
  i samhället.

 23. För att barns rättigheter
  ska skyddas-

 24. -krävs att samhällen görs
  tillgängliga och inkluderande-

 25. -och arbetar mot hinder
  som kan finnas-

 26. -för den som har
  en funktionsnedsättning.

 27. Nio av tio barn med funktions-
  nedsättning går inte i skolan.

 28. Många av dem lever isolerat.
  De varken räknas eller syns.

 29. Moldavien är
  ett av Europas fattigaste länder.

 30. Landet blev självständigt
  från Sovjetunionen 1991.

 31. Tidigare togs barn med funktions-
  nedsättning ifrån sina familjer-

 32. -och fick växa upp på institutioner,
  ofta utan möjlighet till skolgång-

 33. -eller ett bra liv.

 34. Människor med funktionsnedsättningar
  syntes inte.

 35. Det var som om det inte fanns. De
  sågs varken på tv eller i verkligheten.

 36. De togs till speciella ställen
  utanför samhället.

 37. Det var låsta institutioner.

 38. Det var i princip ingen som såg dem
  under hela deras liv.

 39. Det här håller på att förändras.
  De flesta institutioner är stängda.

 40. Men fördomar och okunskap följer än
  i dag barn med funktionsnedsättning.

 41. Daniela fick problem
  i sin tidigare skola-

 42. -då en lärare inte trodde
  att hon klarade skolarbetet själv.

 43. Läraren anklagade henne
  för att fuska.

 44. Han var arg och sa att jag skrev av
  min bästa vän-

 45. -och berättade det för de andra
  lärarna. Han förstörde mitt liv.

 46. Han var en dålig människa.

 47. Jag började hata honom
  och så småningom alla andra också.

 48. Stereotyper och fördomar förföljer
  barn med funktionsnedsättning-

 49. -i hemmet
  och vart de än går i samhället.

 50. De möter dem i skolan-

 51. -där de diskrimineras av elever
  och till med av lärare.

 52. Så barnet och föräldrarna
  måste vara väldigt starka.

 53. Skolan är viktig för ett barns fram-
  tid och för att motverka fördomar.

 54. Vera Stahi försöker få fler barn med
  funktionsnedsättning att gå i skolan.

 55. De söker upp barn
  som behöver extra stöd.

 56. Nu är hon på väg att träffa Vasilina.

 57. Hon bodde i en annan by.
  Hennes pappa lämnade familjen-

 58. -när han fick veta att barnet
  hade en funktionsnedsättning.

 59. Vasilina bor ungefär två mil norr
  om Moldaviens huvudstad Chisinau-

 60. -och ska snart börja skolan.

 61. Hon bor i byns sista hus,
  precis där skogen tar vid.

 62. Jag heter Vasilina
  och är sju år gammal.

 63. Miss Irina och jag skriver tillsammans.

 64. Hon hjälper mig-

 65. -och om jag gör fel rättar hon mig.

 66. Vasilina har laglig rätt
  att gå i skolan.

 67. Men det räcker inte med att det
  finns lagar. Lagarna måste följas-

 68. -så att det inte bara blir tomma ord
  i ett dokument.

 69. Det är det stora problemet.
  Samhället börjar acceptera dem.

 70. Men svårast är det med skolan.

 71. Men barn med fysiska nedsättningar
  kan inte gå.

 72. Och det är långt. Hon skulle behöva
  gå 2 km för att komma till skolan.

 73. Det är omöjligt för henne.
  Det är det största problemet.

 74. Och inte bara för henne
  utan för alla med funktionsnedsättning.

 75. Jag vill gå till skolan,
  för jag tycker om det.

 76. Mina vänner går där och lär sig saker.

 77. Jag har en lillebror,
  och jag vill lära honom saker.

 78. År 2008 godkände Moldavien-

 79. -FN:s konvention om rättigheter för
  personer med funktionsnedsättning.

 80. Det här ledde
  till stora förändringar.

 81. En stor förändring var att stänga
  de gamla institutionerna-

 82. -där folk med funktionsnedsättning
  har bott hela sina liv.

 83. Vi har fortfarande några kvar-

 84. -men vi hoppas
  att de kommer att försvinna snart.

 85. Daniela är antagligen en av dem-

 86. -som varken fått bo med sin familj
  eller gå i skolan.

 87. Men nu har hon stora planer
  för framtiden.

 88. Jag ska läsa på universitetet
  och bli en erkänd tolk.

 89. Det är min dröm.

 90. Också i Nepal finns fördomar mot dem
  som lever med funktionsnedsättning-

 91. -och kunskapen är liten.

 92. Befolkningen är hårt drabbad
  av fattigdom-

 93. -och naturkatastrofer
  som jordbävningar.

 94. Fram tills bara ett par år sen fanns
  det knappast nån kunskap om autism.

 95. I Nepal innebär det ett stort stigma.

 96. Man tror att det beror på dålig karma
  att mammor föder såna här barn-

 97. -som inte kan vistas ute i samhället.

 98. En som har arbetat hårt mot det här
  är läkaren Sunita Maleku Amatya.

 99. Sunita åkte till Indien för att få
  en autismdiagnos till sin son Krit.

 100. I Nepal fanns inte kunskapen.

 101. Där kan föräldrar utbildas så att de
  i sin tur kan lära sina barn saker.

 102. Jag deltog i det.

 103. Efter ett tag fick jag större förståelse
  och vi kom varandra närmare.

 104. Framgången gjorde mig
  verkligen motiverad.

 105. Efter att hon utbildats i Indien-

 106. -startade Sunita det första centret
  för autism i Nepal.

 107. Nu finns över 30 barn på centret.

 108. Här utbildas också både lärare
  och föräldrar om autism.

 109. Här utbildas föräldrarna. Mammor
  från olika delar av Nepal är här.

 110. Dagen har precis inletts här.

 111. Föräldrar till barn med autism
  behöver mycket stöd och kunskap-

 112. -eftersom de ofta drabbas hårt
  av skuldbeläggande från andra.

 113. Alla ser på henne
  som om det vore fel på henne.

 114. Om barnet är autistiskt
  säger man, särskilt till mamman:

 115. "Du har inte skapat kontakt med barnet.
  Du kanske åt nåt under graviditeten."

 116. "Du kanske inte
  tog hand om barnet i magen."

 117. "Det är det som är problemet."

 118. Sedan jag träffade alla de här
  föräldrarna har vi blivit goda vänner.

 119. Vi tar del av varandras problem.

 120. Tack vare Sunitas hårda arbete
  har centret kunnat hjälpa Krit-

 121. -och många andra familjer
  med barn som har autism.

 122. Utbildning är ett måste. Det är helt
  nödvändigt. Den ska vara inkluderande.

 123. Om de går i en vanlig skola-

 124. -lär de sig att livet inte
  kan se ut på nåt annat sätt.

 125. Som alla andra mammor
  vill jag att hon ska...

 126. ...ska bli lycklig.

 127. Än är det få barn
  med funktionsnedsättning i Nepal-

 128. -som får gå i skolan.
  För ett par år sen antogs en lag-

 129. -om rättigheter för personer
  med funktionsnedsättning.

 130. Organisationer arbetar hårt
  tillsammans med myndigheter-

 131. -för att lagen ska efterföljas.

 132. Situationen för personer med
  funktionsnedsättning förbättras gradvis.

 133. Barnen måste få en utbildning
  så att de får en god chans i livet-

 134. -och kan arbeta som alla andra.

 135. Då kan de visa att personer
  med funktionsnedsättning-

 136. -kan göra allt som andra gör
  om de ges den möjligheten.

 137. Utan utbildning är det svårt
  att få jobb och försörja sig-

 138. -vilket leder till mer fattigdom
  och ännu mer exkludering.

 139. I Nepal finns få skolor för döva
  och personer med hörselnedsättning.

 140. Lasta går på en av dem, och hon
  är en av 400 elever på skolan.

 141. Jag var döv vid födseln.
  Mina föräldrar var mycket oroade.

 142. Ett nationellt teckenspråk
  har inte funnits länge i Nepal.

 143. Eleverna är en viktig del för att
  sprida och utveckla teckenspråket.

 144. Att kunna kommunicera med andra
  och få tillgång till information-

 145. -har betytt mycket
  för Lasta och andra döva i Nepal.

 146. Jag kan prata på teckenspråk
  med mina döva vänner hela dagarna.

 147. Jag vill träffa dem varje dag.

 148. Att få gå i skolan och vara
  en självklar del av samhället-

 149. -ger hopp, möjligheter
  och framtidstro.

 150. Mina föräldrar förstår nu-

 151. -att döva barn inte är
  en belastning för familjen.

 152. Så mitt råd till alla personer
  med funktionsnedsättning-

 153. -är att skaffa sig en utbildning,
  då kan man komma långt.

 154. Vi kan göra allt.

 155. Jag var åtta år gammal.
  Jag skadades mest.

 156. Vi åkte till sjukhuset
  och jag blev kvar där mer än en månad.

 157. Barn är särskilt utsatta
  i krig och katastrofer.

 158. Många drabbas av permanenta
  funktionsnedsättningar.

 159. Kriget i Syrien har nu pågått
  i över sju år.

 160. Enligt UNICEF lever
  över 1,5 miljon människor-

 161. -med permanenta skador
  orsakade av kriget.

 162. De kan ha skador
  av granatsplitter och skott.

 163. De kan ha blivit amputerade
  eller förlorat synen eller hörseln.

 164. Barn med funktionsnedsättning
  får inte den hjälp de behöver-

 165. -och fler barn föds också med
  funktionsnedsättningar under krig.

 166. Många syrier har flytt till Libanon-

 167. -där organisationer och myndigheter
  arbetar för att hjälpa dem.

 168. I humanitära kriser, som i Libanon-

 169. -är barn med funktionsnedsättningar
  bland de mest marginaliserade.

 170. De och deras familjer utesluts ofta
  ur humanitära hjälpprogram.

 171. Nu är de flyktingar
  med funktionsnedsättningar-

 172. -vilket gör dem ännu mer sårbara.

 173. Sara och hennes familj
  är några av de som tvingades fly.

 174. Familjen skadades vid en bombattack
  2013. Sara råkade mest illa ut.

 175. Hennes mamma var med när det hände.

 176. Splittret träffade väggen och henne.

 177. Hennes hand var helt förstörd.
  Hon hade inget ansikte.

 178. Den som såg hennes ansikte
  trodde aldrig att hon skulle överleva.

 179. Vi trodde inte
  att hon hade en procents chans.

 180. För flyktingbarn är det inte lätt
  att få medicinsk hjälp.

 181. Organisationer som till exempel INARA
  hjälper barn med krigsskador.

 182. Maryam är Saras kontaktperson.

 183. De flesta brännskadefall, särskilt de
  med allvarliga brännskador i ansiktet-

 184. -har väldigt svårt för att komma ut
  i samhället och gå till skolan.

 185. Nu har hon en funktionsnedsättning
  eftersom hon ser dåligt.

 186. Hon har bara 30 procents syn på vänster
  öga och 50 procent på höger öga.

 187. Jag blev ledsen
  när jag såg mitt ansikte.

 188. Det känns olustigt. Allt har förändrats.

 189. Jag ogillade att gå i skolan
  och vara bland andra människor.

 190. Det är dyrt att vara på sjukhus
  och behandlingen är dyr.

 191. Det finns ingen allmän sjukvård.

 192. Organisationer som INARA är
  till stor hjälp för de här barnen.

 193. Sara har genomgått flera operationer-

 194. -men behöver fortfarande hjälp
  för sina skador.

 195. Det här kommer att stänga in fukten.

 196. Du kan även lägga på det här
  om det gör ont.

 197. Om jag inte hade träffat henne här
  hade mitt liv varit hemskt.

 198. Men det är inte bara barn som får
  skador av kriget som blir drabbade.

 199. Flyktingbarn som redan har
  funktionsnedsättning-

 200. -har svårt att få
  den hjälp de behöver.

 201. På centret som vi ska till i Sahle-

 202. -jobbar man med att ge en protes
  om det behövs.

 203. Framför allt är det sjukgymnastik.

 204. Vi kommer även att träffa barn
  som har särskilda behov-

 205. -många gånger till följd av att
  mammorna har gått en graviditet-

 206. -utan tillgång till vård och många
  gånger fött ensamma i flyktinglägret.

 207. Maya är sjuksköterska och barnmorska.

 208. Hon arbetar nu i Libanon
  för Internationella Röda Korset.

 209. Jag kan känna att hjärtat brister.

 210. Hade de varit i Sverige
  så hade barnen...

 211. Mammorna hade gått till mödravården
  och de hade fötts-

 212. -på ett säkert ställe med bra hjälp.

 213. Hade nånting hänt så hade det
  funnits en uppföljning, en plan-

 214. -en vårdplan från första början.

 215. Vissa barn har gått flera år
  utan att få hjälp.

 216. Det är helt enkelt ofattbart
  att det faktiskt händer 2018.

 217. Jag tycker
  att vi borde ha lärt oss bättre.

 218. Sara blir aldrig helt återställd.

 219. Men hjälpen hon har fått från olika
  organisationer har gett henne hopp.

 220. Jag vill bli lärare i arabiska,
  för det är mitt språk.

 221. Det är mitt favoritspråk.

 222. Jag skulle vilja resa tillbaka
  till mitt hemland Syrien.

 223. I länder söder om Sahara i Afrika
  räknar Världshälsoorganisationen WHO-

 224. -med att 25 procent av alla barn
  har en funktionsnedsättning.

 225. Orsakerna till det här är ofta
  fattigdom och undernäring.

 226. Undernäring hos gravida mödrar
  eller nyfödda-

 227. -kan ge funktionsnedsättningar
  som dövhet, ryggmärgsbråck-

 228. -intellektuella nedsättningar
  och blindhet.

 229. Upp emot 80 procent
  av de här funktionsnedsättningarna-

 230. -skulle kunna förebyggas med bättre
  mat, kunskap och medicinsk vård.

 231. Jag är femton år gammal.
  När jag föddes var jag i princip blind.

 232. När jag var sju år
  och började grundskolan-

 233. -kunde jag inte se
  vad som skrevs på tavlan.

 234. I andra klass blev det värre,
  och jag var tvungen att hoppa av skolan.

 235. Daniel fick ingen medicinsk hjälp
  för sin syn förrän han var sju år-

 236. -och då var det redan för sent.

 237. Många barn som föds med funktions-
  nedsättning i Rwanda isoleras.

 238. De har liten kontakt med världen
  och de flesta får aldrig gå i skolan.

 239. Folk försummar dig, eller så
  vill de inte ha med dig att göra.

 240. Om jag går nånstans
  och folk ser att jag är blind-

 241. -så tror de att resten av min kropp
  också är funktionsnedsatt.

 242. Många får svårt
  att leva självständigt-

 243. -och hamnar i en ond cirkel
  av fattigdom och undernäring.

 244. Men det går att bryta cirkeln och
  det går även att arbeta förebyggande.

 245. Health Development Initiative
  i Rwanda-

 246. -har byggt upp en by utanför Kigali-

 247. -där några av de mest marginaliserade
  människorna i Rwanda får bo-

 248. -och arbeta
  för att bli självförsörjande.

 249. Tidigare led de av näringsbrist.
  Många barn fick funktionsnedsättning-

 250. -och hälften av alla barn
  under fem år dog.

 251. Det fanns barn som var tolv år gamla-

 252. -men de såg ut
  som om de var fem, eller under fem.

 253. Det första vi fick reda på var
  att de inte hade tillräckligt med mat.

 254. Så många barn hade stora magar.

 255. Barnen dog av hunger.
  Men nu har deras liv förändrats.

 256. De har mat. De äter grönsaker.
  Man ser skillnaden.

 257. Familjerna har fått ett eget litet
  hus med en täppa där de kan odla.

 258. De tillverkar och säljer också
  hantverk, som korgar och krukor.

 259. Det är ett långsiktigt arbete
  som kräver mycket tid och resurser-

 260. -men det har redan gett goda resultat
  och en framtidstro för barnen.

 261. Det förebyggande arbetet är viktigt-

 262. -men det hjälper inte de barn som
  i dag lever med funktionsnedsättning.

 263. I Rwanda ses det här ibland
  som en förbannelse.

 264. Skammen gör att en del föräldrar
  då överger sina barn.

 265. Men de finns de som välkomnar barnen
  med öppna armar.

 266. Vi har 28 barn i åldrarna 6-18 år
  som undervisas här-

 267. -och vi har andra
  som vi besöker hemma.

 268. Antoinette Makuta bor
  i västra Rwanda.

 269. Högt upp på en sluttning,
  med utsikt över hela byn-

 270. -driver hon en skola för barn både
  med och utan funktionsnedsättning.

 271. Skolan gör skillnad och ger hopp.

 272. Jag vill studera
  och arbeta som busschaufför-

 273. -hämta passagerare och tjäna pengar.

 274. När jag jämför hur det var förut
  med hur det är nu...

 275. Om inte INEZA fanns här
  för att hjälpa barnen-

 276. -så att föräldrarna ser
  hur de utvecklas-

 277. -skulle de fortfarande vara isolerade.

 278. Deras familjer
  skulle inte inse deras värde.

 279. Rwanda vill inte bli för beroende
  av utländska biståndsorganisationer-

 280. -utan satsar mycket själva
  i olika lokala projekt.

 281. Många vuxna i Rwanda lever i dag
  med funktionsnedsättningar-

 282. -orsakade
  av det brutala folkmordet 1994-

 283. -då över 800 000 människor
  mördades på bara några månader.

 284. Jean Marie var seende
  tills han var 20 år.

 285. Jag blev blind 1994
  i samband med folkmordet.

 286. Det är ärr från en machete
  som jag har på huvudet.

 287. Efter det kände jag mig hopplös-

 288. -men snart insåg jag att livet
  inte tar slut när man blir blind.

 289. Jean Marie är rektor
  på Masaka Resource Centre-

 290. -en internatskola för elever som
  är blinda eller har synnedsättning.

 291. Han använder sina egna erfarenheter
  för att hjälpa andra.

 292. Vi lär dem aktiviteter
  i det dagliga livet-

 293. -så att de blinda kan vara delaktiga i
  det vanliga samhället på landsbygden.

 294. Daniel är en av de som bor på skolan.

 295. Det här är den första skolan
  som lär oss att vara självständiga.

 296. Jag trodde att jag var den enda
  som hade det här problemet.

 297. Nu har jag vänner
  med samma funktionsnedsättning.

 298. För att rättigheter för barn med
  funktionsnedsättning ska respekteras-

 299. -behöver världen bli
  mer tillgänglig och inkluderande.

 300. För att nå dit behövs arbete
  på flera nivåer samtidigt:

 301. Att undanröja hinder och
  göra samhället mer tillgängligt.

 302. Att få rätt till skolgång
  och ett språk.

 303. Att arbeta förebyggande med tillgång
  till bra näring och vård.

 304. Men också att arbeta mer övergripande
  med lagar och konventioner-

 305. -från FN, myndigheter och regeringar-

 306. -och se till att de inte bara
  godkänns, utan också genomförs.

 307. Men vi behöver också arbeta aktivt
  mot fördomar och attityder-

 308. -och låta de som själva är experter
  på sin situation komma till tals-

 309. -och lyssna på vad de har att säga.

 310. Ett råd som jag vill ge alla med
  funktionsnedsättningar världen över-

 311. -är att aldrig ge upp. Le, så ler alla.

 312. Knacka, så öppnas dörren.

 313. Flyg om du kan. Se till att kunna det.

 314. Översättning:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Alla funkar olika - syntolkat

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I världen finns över en miljard människor med funktionsnedsättning. De tillhör ofta de allra fattigaste och mest utsatta. I vissa länder talar WHO om "förlorade generationer" på grund av skador som orsakats av undernäring och fattigdom. Vi får träffa unga med funktionsnedsättning, men också många som arbetar för att hjälpa dem. Möt till exempel rektorn i Rwanda, som blev blind under folkmordet 1994, och nu driver en skola för synskadade, eller läkaren i Nepal som driver ett hem för barn med autism. Programmet är en del av Musikhjälpen 2018.

Ämnen:
Geografi > Folk i andra länder, Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Barn med funktionsnedsättning, Fattigdom, Moldavien, Nepal, Personer med funktionsnedsättning, Rwanda, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Syrien, Ungdomar med funktionsnedsättning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Mer grundskola 7-9 & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barn till salu

Bacha bazi i Afghanistan

I exempelvis Afghanistan och Pakistan finns ett fenomen som kallas bacha bazi - lek med pojkar. Unga, fattiga pojkar kidnappas eller säljs av sina föräldrar. De kläs i kvinnokläder och tvingas dansa på fester. Efter festerna händer det att äldre män bjuder på pojkarna. Pojken eller pojkarna måste följa med den högstbjudande hem. Ofta blir de utsatta för våldtäkt. Mujtaba Attai är ordförande för Sveriges ensamkommandes förbund och vet vad det innebär att vara fattig och utsatt i Afghanistan. Han försöker få dem som drabbats av bacha bazi att prata om det för att få hjälp. Men det är svårt eftersom det är så skamfyllt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Musikalisk resa i Finland

Mystik och allsång i Helsingfors

Vi följer med Maija Kauhanen på en klubb i Helsingfors där det pågår en folkmusikspelning. Vi lär oss hur man hanterar en kantele-kris och får höra en besvärjelse mot frostbett. Maija berättar om vad i kantele som lockade henne att börja spela och vi frågar oss vilka som egentligen är "folket" i folkmusiken.