Titta

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Om UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Föreläsningar och samtal från konferensen "Flickor och kvinnor med autism". Inspelat den 29-30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism : Flickor med autism del 1Dela
 1. Den hemska sanningen: flickor har
  inte ens varit värda att undersöka.

 2. De har inte varit värda att ha
  i forskningsrapporter. Tills nu.

 3. Jag är barn- och ungdomspsykiater-

 4. -och har ägnat stor del
  av min läkartid-

 5. -till flickor med autism.

 6. Det började med autism men jag har
  under tidens gång fokuserat på ADHD.

 7. Jag har under stor tid
  varit knuten till BNK Göteborg-

 8. -men jag har lång erfarenhet av BUP
  och känner till den kulturen också.

 9. Nu är jag knuten
  till Gillbergcentrum-

 10. -och har gått över den här gränsen
  sexa femma.

 11. Jag tänker börja med
  att försöka täcka in-

 12. -det vi vet om flickor inom olika
  områden när det gäller autism.

 13. Varför behöver vi över huvud taget
  öka kunskapen om flickor?

 14. Det kanske är överflödigt
  nu efter Lotten.

 15. Men jag kommer ändå att säga en del.

 16. Det är ett utvecklingsrelaterat
  tillstånd med tidig debut.

 17. Det är en varierade grad av
  funktionsnedsättning i vuxen ålder.

 18. Det är oklart
  hur många flickor det berör.

 19. Det är åtminstone 1 på 150 flickor.

 20. Då är det alltså inte
  särskilt sällsynt.

 21. Vi vet att väldigt många-

 22. -förblir odiagnostiserade
  eller missas.

 23. Med förödande konsekvenser
  för flickan själv och familjen.

 24. Vi vet att det sätt
  som vi utreder flickor på-

 25. -har utvecklats för att gälla pojkar.

 26. Den utveckling
  som vi i dag går med autism-

 27. -har man redan gjort i ADHD.

 28. I ADHD började
  "den kvinnliga revolutionen"-

 29. -i mitten på '90-talet.

 30. När det gäller autism
  har den börjat efter 2010.

 31. Så det ligger långt efter.

 32. Det är så att...
  Det är en kraftig förhöjning-

 33. -av både psykiska och fysiska
  tilläggsproblematiker-

 34. -när det gäller autism.

 35. Vår förhoppning är att med tidig
  diagnostik försöka minska det.

 36. Men det handlar också om
  att se riskerna med autism-

 37. -och försöka sätta in åtgärder i tid.

 38. Det behövs utvecklas speciella stöd
  och behandlingsmetoder för flickor.

 39. Ingen har frågat om de
  behandlingsinsatser vi gör-

 40. -tidig intervention eller andra typer
  av behandlingar och stöd-

 41. -är lämpliga eller gynnar flickor.

 42. Vi har just hört att den här stressen
  som det är att leva med ett barn...

 43. ...oavsett om det är en flicka eller
  pojke, men vi fokuserar på flickorna.

 44. Stressen är oerhört hög. Det kommer
  mycket fler studier på det.

 45. När jag började
  fanns det inte på kartan-

 46. -att man såg under vilka
  omständigheter familjer lever.

 47. Det här har en stor betydelse
  för vuxenpsykiatrin-

 48. -för arbetsförmedling, för jobb...
  För allting kan man säga.

 49. Och inte minst för familjen själv.

 50. Det som Lotten väldigt lågmält
  men tydligt beskrev-

 51. -är att vi socialiseras in i
  samhället. Det är inget vi styr över.

 52. Vi socialiseras olika beroende på
  om vi är flickor eller pojkar.

 53. Vi lever i ett samhälle
  som har olika värderingar.

 54. Det du beskrev, Lotten... När du kom
  med din pojke, så förstod man det.

 55. Det här är den sorgliga,
  sorgliga, sorgliga sanningen.

 56. Pojkar har ett större
  symboliskt värde än vad flickor har.

 57. Ni som inte håller med får göra
  vad ni vill med den informationen.

 58. Men all erfarenhet-

 59. -och all forskning som ägnar sig åt
  könsskillnader, pekar på samma sak.

 60. Det är en helt annan sak att som
  förälder till en flicka söka hjälp-

 61. -än att komma med en pojke
  och söka hjälp. Tro mig.

 62. Om inte vi professionella
  öppnar de ögonen-

 63. -kommer vi inte att göra
  särskilt mycket väl för flickorna.

 64. Jag ska nu ge en liten tillbakablick
  eftersom jag ändå vill tala om-

 65. -att man faktiskt har haft
  flickor med i olika publikationer.

 66. Leo Kanner beskrev tre flickor.

 67. Men de flickorna
  kom ca 5 år senare än pojken.

 68. Han beskrev de flickorna på mycket
  mindre utrymme än pojkarna-

 69. -i sina publikationer.

 70. Hans Asperger borde man inte nämna,
  men han har haft stort inflytande.

 71. Framför allt i det han sa att han
  inte såg att flickor hade autism-

 72. -eller det han kallade
  "autistisk psykopati".

 73. Hans beskrivningar är fantastiska-

 74. -och man kan använda dem
  för att diagnostisera flickor.

 75. Psykoanalytiker beskrev väldigt
  tidigt flickor med autism.

 76. Ann Marie Weil beskrev en flicka
  som var intresserad av religion.

 77. Hon ville inte heller
  gå i skolan, t.ex.

 78. Sen kommer Lorna Wing på '80-talet.
  Hon är den allra första som säger:

 79. "Jag tror att vi missar de mer
  välbegåvade flickorna med autism."

 80. "De ser ut att vara sociala,
  men de är inte det."

 81. Sen så kommer lilla jag.

 82. Jag är i alla fall liten till växten.
  Christopher är inte heller så stor.

 83. 1992 skriver vi
  den första artikeln tillsammans.

 84. Det är första gången man gör sex
  stycken fallbeskrivningar på flickor-

 85. -och försöker ta reda på vad som
  utmärker dem. Skillnader i kriterier.

 86. Där fann vi inte särskilt mycket.
  Jag återkommer till det.

 87. Det är utgångspunkten
  för hela min forskning och intresse.

 88. Det som gällde för mig då, var...

 89. Jag trodde inte på att flickor inte
  kunde ha autism och normal begåvning-

 90. -eller att flickor med autism
  måste vara utvecklingsstörda.

 91. Det var en naiv tanke.
  Jag hade ingen forskningsbakgrund.

 92. Men det har visat sig vara helt sant.

 93. Sen kommer Sula Wolff,
  den forskare och psykiater-

 94. -som har gjort
  tidigt mest för flickor.

 95. Hon startade utredningar och
  forskning redan på '70-talet-

 96. -men först 1995
  kom hon ut med boken "Loners".

 97. Flickorna och pojkarna
  som hon undersökte-

 98. -hade enligt henne en schizoid
  störning. Då fanns inte Aspergers.

 99. Flickorna var normalbegåvade
  och hon jämförde dem med pojkar.

 100. Hon gjorde en uppföljningsstudie.

 101. Jag rekommenderar den boken. Tyvärr
  finns den bara utgiven på engelska.

 102. Vi kommer till min första studie
  med Christopher.

 103. Vi hade två hypoteser då,
  och de håller än i dag.

 104. Vi trodde
  att de sociala interaktionsproblemen-

 105. -var vanligare hos flickor
  än man trodde.

 106. Vi trodde också att
  underrapporteringen av flickor-

 107. -berodde på en övertro
  till hur autism skulle se ut.

 108. Det skulle se ut som hos pojkar.

 109. Det här håller.

 110. Vi såg att flickorna egentligen-

 111. -inte riktigt betedde sig
  som pojkarna.

 112. Men man kunde
  använda sig av samma kriterier.

 113. Flickor med dålig empatisk förmåga
  misstänktes inte ens för autism.

 114. De fick ospecifika diagnoser.

 115. Till exempel "inlärningssvårigheter".

 116. I den vevan-

 117. -var det mycket det här med
  "problem i familjen".

 118. En av anledningarna är att flickor
  inte är så dominerande.

 119. De är inte lika fysiskt utagerande.

 120. De tar inte makten i sin hand
  som två-treåringar på samma sätt.

 121. Det gör det svårare - för vissa i
  alla fall - att se att det är autism.

 122. Det visar sig att de här föräldrarna
  hade sökt tidigt.

 123. Det har följt hela min forskning.

 124. Föräldrar till flickor är inte
  passiva. Tvärtom.

 125. Lotten har just beskrivit detta:
  att man söker och söker-

 126. -men träffar bara personer
  som säger att det inte är så-

 127. -eller att man ska vänta och se.

 128. Hon uppfyller inte alla kriterier.
  Hon uppfyller fyra i stället för fem.

 129. Det är det här "vänta och se".
  Det jag skulle vilja säga...

 130. Om ni är inom barnpsykiatrin: sluta
  upp med att säga "vänta och se".

 131. Ta ett beslut. Var pragmatiska.

 132. Se på funktionsnedsättningen. Det
  handlar om det och inte nåt annat.

 133. Varför har det då varit så svårt?

 134. Det finns massor av skäl till det.

 135. Men den hemska sanningen är att
  flickor inte ens har varit värda-

 136. -att undersöka och att ha
  i forskningsrapporter.

 137. Tills nu.
  Från 2010 har det skett en explosion.

 138. Det är helt otroligt.

 139. I dag är den forskning som...
  forsar fram ska jag inte säga.

 140. Men det finns ett enormt intresse.

 141. Dels har vi helt nya
  avbildningsinstrument.

 142. Magnetkamera, funktions...

 143. Ja, olika avbildningsinstrument.

 144. Vi har också en helt annan
  genetisk förmåga att undersöka.

 145. Men framför allt finns det
  många fler kvinnliga forskare.

 146. Fler kvinnliga forskare som vågar
  fråga och som är kompetenta.

 147. Det hade vi inte förut.

 148. Man kan säga så här:
  flickor har inte undersökts.

 149. De har inte inkluderats i studier.
  Fåtalet inkluderade kallades "barn".

 150. Det har nästan inte varit några
  flickor med normal begåvning-

 151. -utan med en utvecklingsstörning.

 152. Att säga något om flickor med autism
  och inte nämna de kvinnor-

 153. -som själva har skrivit om sin egen
  autism, vore inte rättvist.

 154. Det är de självbiografiska böckerna-

 155. -som har gått i bräschen
  för utvecklingen.

 156. Temple Grandin från USA
  har skrivit flera böcker.

 157. 1986 skrev hon den första, "Genom
  dörrar". Sen "Thinking in pictures".

 158. Donna Williams från Australien
  har skrivit "Ingen ingenstans".

 159. Susanne Schäfer blev diagnostiserad
  av Christopher för många år sen.

 160. Hon har skrivit "Stjärnor, linser
  och äpplen - att leva med autism".

 161. Sen kommer Gunilla Gerland,
  som är den i Sverige-

 162. -som satte strålkastarljuset
  på kvinnor och flickor.

 163. Hon skrev "En riktig människa".

 164. Gunilla Brattberg, narkosläkare,
  diagnostiserade sig själv.

 165. Hon hade varit inlagd på vuxenpsyket
  mer eller mindre under tjugo års tid.

 166. Hon har skrivit boken "Enastående".

 167. Gunnel Norrö
  skriver om sin egen Aspergerdiagnos-

 168. -som hon får när hon är 51 år gammal.

 169. Lina Liman kommer att tala i morgon.

 170. Hon har skrivit boken "Att fejka
  arabiska: en berättelse om autism".

 171. Ett stort tack till alla er
  som har hjälpt oss professionella-

 172. -att bättre förstå.

 173. Vad är då autism?

 174. Det är ingen lätt fråga. Jag har
  ägnat så oerhört många år åt detta.

 175. Jag tycker fortfarande
  att det är oerhört svårt.

 176. På det sättet kan man ge andra
  professionella en sorts förståelse.

 177. Det är inte lätt att förstå.

 178. Men utan intresse... Eller snarare:

 179. Man måste öka sitt intresse
  för att komma en bit på väg.

 180. Vad vi säger i dag,
  som vi kanske ändrar om några år...

 181. Den enkla förklaringen är-

 182. -att det är ett tillstånd med nedsatt
  drivkraft för social interaktion.

 183. Det är ett tillstånd som har
  svårigheter med att lära sig saker.

 184. Det är inte automatisk inlärning.

 185. Det här tror jag inte att vi förstår.
  Vi förstår inte hur det är-

 186. -att man måste anstränga sig
  för att själv processa allting.

 187. Man är långsam
  i sitt kognitiva tänkande-

 188. -eller i hur man tar in saker-

 189. -på ett sätt som inte heller är
  direkt svårt. Det är inte synligt.

 190. Men vi ser effekten av det.

 191. Man kan se det som ett kontinuerligt
  tillstånd. Många av oss-

 192. -har autistiska drag.

 193. Det är en kontinuerlig diagnos.

 194. Det har varit en fråga: "Är det
  autism här och icke-autism där?"

 195. Eller är det en spridning?

 196. Det som i dag är mest accepterat-

 197. -är att det är ett kontinuerligt
  tillstånd. En beskrivning av symtom.

 198. Det är ett heterogent tillstånd. Det
  finns väldigt många typer av autism.

 199. Den ena ser inte ut som den andra.

 200. Det är olika profiler
  av svårigheter och färdigheter-

 201. -som speglar sig i personens autism.

 202. Men man kan också se autism
  genom att tänka på-

 203. -vad det är för svårigheter vi ser.

 204. Det är det
  som är den praktiska autismen.

 205. Om vi tänker på vad de här flickorna
  säger och som alla föräldrar ser...

 206. Det är flickans sociala svårigheter.

 207. Varför måste hon leka med andra barn?
  Eller: varför fungerar det inte?

 208. Varför är det så svårt att förstå
  vad andra menar?

 209. Varför blir det bara förvirring?

 210. Varför kan det inte vara
  som det har varit?

 211. Varför måste man alltid
  förändra allting?

 212. Och så hygienen:
  "Varför måste jag borsta tänderna?"

 213. Det som för andra är okomplicerat.

 214. När vi gör en uppföljning...
  När våra flickor i den stora studien-

 215. -som vi gjorde på BNK 1999-2001...

 216. När vi träffar dem 15-18 år efteråt-

 217. -är det fortfarande stora problem med
  att borsta tänderna och byta kläder.

 218. Det är inget som har gått över.

 219. Vad är det flickorna säger?

 220. Redan när vi började... Den första
  erfarenheten som slog oss-

 221. -var att flickorna inte ville gå i
  skolan. Det sa de redan första dagen.

 222. En vanlig flicka "neurotypiskt"...
  Fast det är ett konstigt ord.

 223. Flickor säger inte det. En pojke kan
  säga att han tycker om att leka.

 224. Han är inte riktigt där. Han har
  en mycket senare mognad än flickor.

 225. De flesta flickor vill börja skolan.
  Men en flicka med autism säger det.

 226. Väldigt många säger det. Första
  klass, andra klass, tredje klass.

 227. I fjärde klass börjar hemmasittandet.

 228. I femte klass
  har det nästan cementerats.

 229. Sen har vi högstadiet.
  Det blir inte lättare.

 230. Det här med hemmasittande, skolan...
  Flickorna signalerar det.

 231. Vi måste göra någonting åt det.

 232. "Varför blir jag så trött?"

 233. Det är inget som vi barnpsykiater
  över huvud taget har ägnat oss åt.

 234. Trötthet finns det inga artiklar om.

 235. Det som kvinnor med autism säger
  är att de inte orkar.

 236. Kvinnorna som vi intervjuar
  i uppföljningen-

 237. -säger att de inte orkar.

 238. De orkar daglig verksamhet två timmar
  i veckan, eller kanske fyra.

 239. Hur ska vi förstå detta?

 240. Men trötthet är ett enormt problem.

 241. "Varför måste jag se
  andra människor i ögonen?"

 242. Det här är autism.

 243. Vi kan förklara det
  med de olika symtomen.

 244. Vad ligger då bakom?

 245. När jag började, pratade man om
  mentalisering som det viktigaste.

 246. I dag pratar man om att man inte kan
  tolka ansiktsuttryck.

 247. I stället för att vara ordblind
  är man blind för att tolka.

 248. Man har ingen grammatik eller lexikon
  när man föds in i denna värld.

 249. Man måste lära sig det.

 250. Det är inget som sker automatiskt.

 251. Man har svårt med mentalisering,
  att förstå hur andra tänker.

 252. Man har svårt att förstå sammanhang-

 253. -och svårt
  med de exekutiva funktionerna.

 254. Det här är något som har kommit mer
  i ljuset de senaste 10-15 åren.

 255. Exekutiva funktioner är ett lika
  stort problem som vid ADHD.

 256. Det gäller att planera,
  prioritera och att vara flexibel.

 257. Man kan ha en olika mix
  så att det blir olika profiler.

 258. Sen är det alla de här kriterierna.
  Vi går efter DSM-5.

 259. Det är en symtombeskrivning.

 260. Sociala interaktionssvårigheter
  har slagits ihop-

 261. -med kommunikativa svårigheter.
  Det är en faktor.

 262. Sen har man de här restriktiva. Man
  ska ha sett dessa svårigheter tidigt-

 263. -men det finns ingen åldersgräns.
  Det ska vara en tidig utveckling.

 264. Det ska vara en funktionsnedsättning
  som man ska gradera i olika nivåer.

 265. 1, 2 eller 3.
  3 är de största svårigheterna.

 266. Har det blivit bättre
  för flickor med DSM-5?

 267. Vi har ingen aning.
  Det finns ingen studie på det.

 268. Asperger-diagnosen har försvunnit.

 269. Många i Autism- och Aspergerförbundet
  är förtjusta i denna diagnos.

 270. Jag har aldrig varit förtjust i den
  därför att den inte gynnar flickor.

 271. Det har varit
  en väldigt manlig stereotyp bild-

 272. -av pojken med Asperger.
  Men vi får se vad forskningen säger.

 273. Debutåldern är inte fixerad längre.
  Det kan vara en fördel.

 274. Sensoriska svårigheter
  har tagits in som ett kriterium.

 275. En stor fördel. Få andra diagnoser-

 276. -har så stora sensoriska problem
  som autism.

 277. Det kan förekomma lite vid ADHD
  men inte alls på det sättet.

 278. Det krävs fler kriterier än med
  DSM-4. Det krävs 5 mot tidigare 4.

 279. För Aspergers syndrom
  krävdes det bara tre.

 280. Man kan säga att det är större krav
  än vad det var tidigare.

 281. Hur många har autism, då?
  Jag sa att det var 1 flicka på 150.

 282. 1 flicka på 150 har autism.

 283. Totalt är det 1,5% ungefär,
  det varierar mellan olika studier.

 284. Det här med begåvningen varierar.

 285. Från svår intellektuell
  funktionsnedsättning-

 286. -till högt fungerande.

 287. 50% har en IQ över 70.

 288. Eller 70% har en IQ över 70.

 289. Hur ser då könskvoten ut?

 290. När jag började, pratade man om
  Aspergers syndrom vid hög begåvning-

 291. -låg på 10 pojkar på 1 flicka. Där
  har det skett en enorm förändring.

 292. I de senaste studierna är det
  dubbelt så många pojkar som flickor.

 293. 2,6 pojkar på 1 flicka.

 294. Då kan man fråga sig:
  vad är det som har hänt?

 295. När vi tittar på våra kliniker...

 296. 1989 gjordes en amerikansk studie.

 297. Då var det 8 pojkar på 1 flicka.

 298. Zelma Idring i Stockholm
  gjorde en stor studie-

 299. -och fann 2,6 pojkar på 1 flicka.

 300. Så det har hänt mycket.

 301. Dels har kriterierna ändrats,
  dels har medvetenheten ökat.

 302. Sen vet vi ju inte om autism i sig
  har ökat. Det är vi osäkra på.

 303. Hur har man förklarat autism-

 304. -och de här olika faktorerna som gör
  att det är så många fler pojkar?

 305. Teorierna har varit många
  men ingen har en förklaring.

 306. Vi har inte ens en förklaring
  när det gäller ADHD.

 307. Man har använt samma förklaringar.

 308. Vi vet faktiskt inte, men jag ska
  nämna några hypoteser som florerar.

 309. Att ärftligheten är mindre
  för flickor, är en hypotes.

 310. Att pojkar är mer mottagliga för
  hjärnskador under fosterstadiet-

 311. -och att det
  påverkar hjärnan negativt.

 312. Att flickor och kvinnor döljer sin
  autism bättre än pojkar och män.

 313. Det är den nya "kamouflageteorin".

 314. En annan hypotes är att det finns
  en kvinnlig typ av autism.

 315. En fjärde är
  "The Extreme Male Theory":

 316. Att testosteron
  påverkar utvecklingen av autism.

 317. Därför har män en högre benägenhet
  eftersom de har mer testosteron.

 318. Tröskeln för att utveckla autism
  är lägre.

 319. En teori att de autistiska dragen
  hos flickor underrapporteras.

 320. Det kan vara en av orsakerna.

 321. Det vi ska veta är att autism
  är en beteendediagnos-

 322. -som medför problem när det gäller
  tolkning och igenkänning.

 323. Så enkelt är det.

 324. Det är upp till dig om du ser det och
  om du kan tillräckligt för att tolka.

 325. Då gäller det både kön, åldrar
  och kulturella skillnader.

 326. Det är en diagnostisk utmaning.

 327. Om man inte förstår det... Om man
  inte är intresserad av diagnostik-

 328. -kommer vi aldrig
  att kunna hjälpa flickor med autism.

 329. Det har att göra med
  klinikerns egen uppfattning.

 330. Gränsen för vad som är autism
  och icke-autism är inte knivskarp.

 331. Det kan vara lite så här.

 332. Det är en bedömning.

 333. Men du vet ju alltid om du befinner
  dig i det autistiska landskapet-

 334. -eller om du är i ett annat landskap.

 335. Det kan man vara säker på.
  Sen finns det övergångar.

 336. Men om du kan tillräcklig mycket
  vet du vilket landskap du är i.

 337. Tester som har använts...

 338. ...är inte anpassade efter flickor.

 339. Det här har jag sagt
  ända sen slutet på '90-talet.

 340. De är inte anpassade för...

 341. ADOS är inget bra instrument.

 342. Vi har ADI. Det är lite bättre
  för det lyssnar på föräldern.

 343. Men det är inte heller tipptopp.

 344. Det finns egentligen
  inga särskilt bra instrument-

 345. -annat än
  funktionsnedsättningsinstrumenten.

 346. ABAS och Vineland
  är tio gånger bättre.

 347. Man skulle kunna säga:
  utgå från funktionsnedsättningen-

 348. -och börja bygg diagnosen
  utifrån det.

 349. De diagnostiska kriterierna-

 350. -är inte upptagna efter hur flickor
  beter sig utan efter pojkar.

 351. Även antalet kriterier.

 352. Frågeformulären innehåller inga
  flickanpassade frågor.

 353. "Är du bra i lagsport?" löd en fråga
  i ett formulär på '90-talet.

 354. Då spelade flickor jättelite fotboll
  och handboll.

 355. "Beter sig som en proffesorstyp".

 356. Då fanns få kvinnliga professorer.

 357. Det är otroligt könsstyrda kriterier.

 358. Om kvinnor och flickor-

 359. -har en mindre uttalad
  manlig typ av autism-

 360. -kommer det inte att bli igenkänt.

 361. Så enkelt har det varit.

 362. Var befinner vi oss i dag?

 363. Nu har fler och fler forskare...
  Det har skett en explosion sen 2010.

 364. En forskargrupp
  sysslar enbart med detta.

 365. Man pekar på "the male bias".

 366. Man pratar om "the gender bias"
  som ett verkligt problem-

 367. -och om socialiseringseffekterna.
  Det finns en medvetenhet i dag.

 368. Judith Gould har länge arbetat
  med Lorna Wing-

 369. -och gått i bräschen
  för flickor och kvinnor i London.

 370. De ser att diagnoskriterierna
  är manligt snedvridna.

 371. Man behöver andra tröskelvärden,
  helt enkelt.

 372. Det har varit en enkel fråga
  som diskuterats tidigt.

 373. Inom ADHD gjorde man det 1994.

 374. Även där hänger man efter. Många
  instrument har inte tagit hänsyn-

 375. -till olika tröskelvärden
  för flickor och pojkar.

 376. Flickor och pojkar är olika
  oavsett om de har autism eller inte.

 377. Man måste utgå från grundbeteendet,
  kan man säga.

 378. Men hur ska du göra för att fånga in
  en flicka som har en autism?

 379. Först måste man höra flickans
  levnadshistoria av föräldrarna.

 380. Om du inte är intresserad av
  konkret information...

 381. Hur mycket toapapper hon använder
  och duschkrämstuber hon häller ut...

 382. Man måste ha ett sånt intresse.
  Jag förstår att alla inte har det.

 383. Men det underlättar.

 384. Men du måste naturligtvis
  kunna kärnsymtomen, såklart.

 385. Men du måste också förstå
  vad autism är kopplat med.

 386. Väldigt många har sömnproblem.
  Kanske 60-80%-

 387. -har i perioder eller hela tiden,
  sömnsvårigheter.

 388. Kanske redan från första dagen
  de kom till världen.

 389. Man har perceptionssvårigheter inom
  flera områden eller inom något.

 390. Ljud, ljus, beröring,
  smärta, temperatur, lukter...

 391. De försvårar vardagen väldigt mycket.

 392. Man har ett annorlunda sätt att äta.

 393. Upp till 80% har matproblem-

 394. -i perioder eller hela tiden.
  Det växlar.

 395. Det har man inte vid andra diagnoser-

 396. -annat än vid anorexi
  eller ARFID som vi kommer till sen.

 397. Ångestproblematiken är mycket högre,
  mycket högre än vid ADHD.

 398. Man har fler ångest...

 399. Fler saker som utlöser ångest.

 400. Du leker inte som andra flickor.

 401. Man skulle kunna fokusera på det:
  hur leker din dotter?

 402. Vad leker hon med? Vem leker hon
  med?

 403. Redan där har du fångat in nånting.

 404. Det tar tid.
  Man måste ställa följdfrågor.

 405. Sen har vi ADL-funktionen.

 406. Har du en flicka på 8 år
  som inte är självgående...

 407. Har du en 10-årig flicka
  som inte kan ta sig nånstans själv-

 408. -som inte klär på sig själv, inte
  borstar tänderna, inte byter kläder-

 409. -har man ett problem. Nån annan
  diagnos finns inte utom en psykos-

 410. -eller en grav utvecklingsstörning.
  En lindrig ger inte dessa problem.

 411. Det är inte så många områden
  man måste vara bra på-

 412. -för att förstå att man är
  i det autistiska landskapet.

 413. Sen finns det variationer.
  Alla har inte allt.

 414. Jag sa ätstörning...

 415. Det betyder
  att väldigt många har det.

 416. Väldigt många har aldrig haft
  en normal matrepertoar.

 417. Bara en sån sak som att pröva nya
  rätter. Ätandet är mycket selektivt.

 418. Hos många kan det ändå förbättras
  över åren.

 419. Jag sa att frågorna
  som vi använder i våra formulär-

 420. -inte är anpassade efter flickor.

 421. Och Maj-Britt Posserud
  har tittat på det.

 422. Även Marja-Leena Mattila i Finland.

 423. De har tittat på de här frågorna
  som vi använder i det vanliga ASSQ-

 424. -som ni känner till
  och som har utvecklats i Göteborg.

 425. Man kan ta fram
  väldigt pojktypiska frågor.

 426. "Lillgammal, professor, dålig i
  lagspel, lever i sin egen värld"...

 427. Och så några som är mer... I den här
  studien var några lite mer...

 428. ...mer som flickorna fyllde i.

 429. Att man gör pinsamma påpekanden och
  inte vet hur man umgås med kamrater.

 430. Att man bara är med barn på egna
  villkor och inte har nån bästis.

 431. I min doktorsavhandling handlade en
  av mina artiklar om frågeformulär-

 432. -där vi försökte utveckla ett sådant.

 433. Bl.a. tillsammans med
  Kristina Lögdahl, som...

 434. Eskilstuna... Tillhör det samma län
  som Linköping?

 435. Måste jag komma upp i Östergötland
  då? Hur som helst...

 436. Hon är den allra första... Hon är
  psykolog och har gått i pension.

 437. Hon är också över sexan och femman.

 438. Hon fokuserade på flickor och var
  aktiv föredragshållare i många år.

 439. Kristina Lögdahl. Vi utformade frågor
  som skulle passa flickor.

 440. Och det föll också ganska väl ut.
  Vi fann flera frågor som var typiska.

 441. Det tråkiga är att vi varken har haft
  resurser eller tid-

 442. -att göra en stor undersökning-

 443. -för att utveckla cut-off-värden.

 444. Men annars är det frågeformuläret
  validerat och autismspecifikt.

 445. En av frågorna
  som var typiska för flickor-

 446. -var att man undviker
  krav-situationer.

 447. Det slog tydligt ut på flickor.
  Man är bestämd och principfast.

 448. Man samspelade mest med yngre barn.

 449. Man bryr sig inte om sina kläder
  eller hur man ser ut.

 450. Sen finns det tvärtom
  de som är oerhört fixerade vid detta.

 451. Men det är i jämförelse med pojkar.

 452. En sådan fråga om kläder
  slog inte alls ut på dem.

 453. I vår diskussion undrade vi-

 454. -om det fanns en speciell typ
  av autism hos flickor.

 455. Man levde sig in i vissa roller.
  Man kunde vara Pippi i flera år.

 456. Man hade en annorlunda röst, men inte
  den entoniga som många pojkar har-

 457. -och som vi fick lära oss
  var typisk för Asperger.

 458. Sen kunde man inte avsluta saker.
  Man upprepade dem hela tiden-

 459. -med den typen av rutiner.

 460. Annat ritualistiskt beteende
  kom fram i de här frågorna.

 461. Hur ska vi då...

 462. Hur ska vi då ytterligare förbättra
  vår förmåga att diagnostisera?

 463. Vad ska vi veta
  i den sociala interaktionen?

 464. Vad ska du veta som inte är typiskt
  eller vad som är typiskt för autism?

 465. När jag började sa man att det var
  lätt: de tittar aldrig i ögonen.

 466. Det stämmer inte. Många tittar
  i ögonen, de har tränat upp det-

 467. -men tycker att det är obehagligt.

 468. Men det är väldigt ofta
  en skygg ögonkontakt.

 469. Eller undanglidande.

 470. Eller så tittar man på nån annan del.
  Pannan, näsan eller läpparna.

 471. Eller så har man en väldigt stirrande
  ögonkontakt eller blick.

 472. Man får väldigt sällan
  ett svarsleende.

 473. Man får inte det där ömsesidiga
  så att man vet om den andra är med.

 474. Det gör att man ofta blir osäker.

 475. Ibland kan man gå
  på sin osäkerhetskänsla.

 476. Jag vet inte
  var hon eller han är någonstans-

 477. -för jag får inget gensvar.

 478. Hälsa...

 479. Under alla år har jag alltid tagit i
  hand och hälsat på alla mina flickor.

 480. Det har gått bra nästan jämt,
  faktiskt. Med några få undantag.

 481. Men det är ofta så
  att jag får fråga om det är okej.

 482. Det är inte självklart.
  Ofta hos de äldre som vi nu utreder-

 483. -går de ut genom dörren
  utan att hälsa eller säga hej då.

 484. För många är autism förknippat med
  avsaknad av empati. Det stämmer inte.

 485. Man kan mycket väl ha empati.

 486. Men det är svårt
  om något oförutsett händer.

 487. Men vet man att mormor är jättesjuk
  och har ont-

 488. -kan en flicka som är autistisk
  vara väl så omhändertagande.

 489. Många personer med autism
  är väldigt omhändertagande.

 490. Tony Attwood
  beskriver sin frus dotter-

 491. -på ett väldigt omhändertagande sätt.

 492. Hur hon tar hand om sina föräldrar
  i deras slutskede.

 493. Man frågar ju inte
  hur jag mår när man träffar mig-

 494. -om jag träffar flickorna nu när de
  är äldre. Väldigt svårt att ge tröst.

 495. Såna saker är svårt.

 496. Flickorna söker många gånger vänner
  eller kamrater, men lyckas inte.

 497. Det är större chans
  att man lyckas med yngre.

 498. Antingen för att man får styra dem
  eller för att lekarna är barnsligare.

 499. Eller för att man är äldre.

 500. Men det är väldigt begränsat
  med kamrater.

 501. Jag skulle vilja säga
  att en flicka som är ensam...

 502. Risken att hon har en autism
  är väldigt stor.

 503. Jämfört med ADHD är det ovanligt.

 504. Det kan vara en flicka
  som har extrem koncentrationsbrist-

 505. -som är ensam.

 506. Bägge grupper är förstås
  utsatta för mobbing-

 507. -men den här ensamheten
  ökar med åldern.

 508. Flickor är än mer utsatta än pojkar.

 509. Det sociala samspelet
  är mycket mer krävande för en flicka.

 510. Ju äldre flickor blir ska de börja
  prata om hur de känner innerst inne.

 511. "Hon sa det, han sa så,
  vad tyckte du, då kände jag det..."

 512. Ni kommer ihåg...
  Det är nästan skönt att man är 65 nu.

 513. Det är inte så ofta man säger så nu.

 514. Men det var ju
  ett väldigt fokus på det.

 515. Det är inget som är en känd...
  vad ska man säga...

 516. ...tillvaro att vara i
  för en flicka med autism.

 517. Det som vi har sett i vår
  uppföljningsstudie och som slår ut-

 518. -är att de inte tar initiativ
  till kontakt.

 519. Det är inte bara... Om det är att man
  inte orkar, inte vet hur man gör-

 520. -har misslyckats så många gånger,
  inte vet vem man ska ta kontakt med-

 521. -är svårt att säga. Eller så tycker
  man att det är bra som det är.

 522. Det ser vi och det är ett problem.

 523. Om du är på en skola
  och ser en ensam flicka-

 524. -ska din klocka ringa. Det finns ju
  andra orsaker till att man är utsatt-

 525. -men det är något du ska tänka på.

 526. Det som vi också har sett-

 527. -är att det är mycket lättare att få
  en partner än en vän, för flickor.

 528. Det trodde jag inte när jag började
  uppföljningen, men så är det.

 529. Jag har inte sagt något om de här
  bilderna som jag är så förtjust i-

 530. -och som Gunilla Kvarnström
  har illustrerat.

 531. Hon har följt med på hela min resa
  genom flickvärlden-

 532. -och har illustrerat dem.

 533. Hon ritar också för KP och har gjort
  en hel del barnböcker också.

 534. Många föredrar att vara själva-

 535. -och vissa flickor säger
  att de inte tycker om människor.

 536. De tycker mycket bättre om djur
  och identifierar sig med dem.

 537. Ju äldre hon blir, desto mer utmattad
  blir hon av sociala kontakter.

 538. Det är svårt för oss att förstå.

 539. Föräldrar sa att om det hade varit
  kalas så måste de vila dagen efter.

 540. När vi träffar dem som vuxna,
  säger de:

 541. "Nu kommer jag att ligga i två dagar
  efter intervjun hos dig."

 542. Vad ska ni vara medvetna om
  på det språkliga planet?

 543. Det är väldigt svårt
  att prata spontant.

 544. Småpratet
  som alla ska vara experter på...

 545. Mingelkalas
  är inget för någon med autism.

 546. Man talar i monolog.

 547. Om man tror att det är ett samtal
  bara för att någon pratar...

 548. Oftast pratar bara hon, antingen
  om det hon är intresserad av-

 549. -eller det hon vill ha.
  Men det är väldigt sällan ömsesidigt.

 550. Det kan vara en annorlunda språkrytm.

 551. Senast träffade jag en flicka
  uppe i Luleå för några veckor sen.

 552. Hon hade ett sätt...

 553. Hon knipsade av
  sista bokstaven i ordet.

 554. Det tog tid innan jag förstod.

 555. Jag trodde hela tiden
  att det var något dialektalt-

 556. -tills de här utredarna som var med
  talade om att hon...

 557. Eller, det var faktiskt hennes mamma
  som sa att hon knipsar av.

 558. På alla ord.

 559. Så det finns väldigt ofta någon typ
  av språkvarianter-

 560. -som jag hoppas att Carmela senare
  kommer att belysa ytterligare.

 561. För en del
  är det ansträngande att tala.

 562. En av dem jag träffade nu... Jag hade
  henne när hon var mycket liten.

 563. Då var hon selektivt mutistisk.

 564. Redan då skrev hon fantastiska brev.

 565. Hon hade en god språklig utveckling
  eller ett väl utvecklat tal-

 566. -även om det var i det tysta.

 567. Jag trodde inte att hon skulle
  komma med i vår uppföljning.

 568. Jag säger "vår" uppföljning...

 569. Det betyder att jag har min goda
  kollega Karin Asztély här.

 570. Hon sitter alldeles här.

 571. Hon har gjort huvuddelen
  och mycket av uppföljningssamtalen-

 572. -och ska snart publicera
  sin första artikel.

 573. Så henne ska ni vända er till.

 574. När jag träffade henne...
  För det första ville hon vara med.

 575. För det andra
  pratade hon väldigt bra.

 576. Men hon hade den där oförmågan
  att hon blev så oerhört trött.

 577. Man blev påverkad av den ansträngning
  det var för henne att tala.

 578. Man har väldigt lite gester
  och man har oftast mimiken.

 579. Så gå på mimiken och på att du inte
  får ett svarsleende.

 580. Det är de mest säkra
  igenkänningstecknen, tycker jag-

 581. -när det gäller flickor med autism.

 582. Hur kan vi förklara detta? Jag har
  pratat om det symboliska värdet-

 583. -att flickor inte har varit med
  i forskningen.

 584. Det är inte unikt för autism
  utan finns vid många andra sjukdomar.

 585. Hjärt- och kärlsjukdomar, ADHD...
  et är inget specifikt.

 586. Men det är viktigt att förstå
  att det är så.

 587. Det vi ser är
  att för att du ska få en diagnos-

 588. -ska du ha en mycket tyngre
  funktionsnedsättning.

 589. Antingen ska du ha väldigt stor
  beteendeproblematik-

 590. -ett neurologiskt handikapp eller
  intellektuell funktionsnedsättning.

 591. Så har det varit i många år.
  Den explosionsartade forskningen-

 592. -visar på det här.

 593. Om pojkarna och flickorna
  har precis samma problem-

 594. -är det pojken som får diagnosen
  men inte flickan.

 595. Trots samma antal symtom
  och samma antal kriterier.

 596. Det är samma som står här.

 597. Och det här, det är det som man ser.

 598. En stor studie i Nederländerna-

 599. -där man ändå har diagnostiserat
  Aspergers syndrom...

 600. Flickor får diagnosen 1,5 år senare.

 601. Det låter som ingenting efter mina
  erfarenheter, i min kliniska vardag.

 602. Det är en studie som är ganska ny,
  från 2013.

 603. Och inom ett område
  där det råder hög medvetenhet.

 604. Men det är ändå flera år senare.

 605. Eller när det är som bäst, 1,8 år.

 606. Det man också vet...
  Vad är det vi tittar på?

 607. När jag började var man fascinerad
  av de här pojkarna som byggde torn.

 608. Kommer ni ihåg? Alla de här
  klossarna... Eller snurrade på hjul.

 609. Det var såna här bilder...
  Det var autism.

 610. De vi ser och identifierar tidigast-

 611. -är de som inte pratar alls,
  vare sig det är flickor eller pojkar.

 612. Det är de som inte har något språk.

 613. Sen är det de med repetitivt
  beteende. Där ringer alarmklockorna.

 614. Det är inte så konstigt, för det är
  väldigt synligt och lite udda.

 615. Du Lotten berättade om din son
  som vevade tröjan upp och ner.

 616. Det är liksom inte... Man ser det.
  Det är typiskt tydligt.

 617. Hur tidigt kan man diagnostisera?

 618. Många mammor
  säger redan första dagen:

 619. "Jag såg att det var något
  på blicken."

 620. Men det tar ju tid
  innan man kan ta in det.

 621. Och många andra saker
  ska vara annorlunda.

 622. Men 12-18 månader...

 623. Då kan man ha noterbara symtom.

 624. Jag har tidigare inte utrett
  små barn, inte yngre än tre år.

 625. Jag trodde att det var väldigt
  komplicerat, och allt är inte lätt.

 626. Men att utreda de små barnen-

 627. -är ingenting i förhållande till
  att utreda de stora.

 628. Det är väldigt många fler faktorer
  att ta hänsyn till.

 629. Väldigt mycket större information.
  Mycket fler andra tillstånd-

 630. -som du måste ha
  differentialdiagnoser till.

 631. Så att... Med bra föräldrar...

 632. Om någon förälder söker tidigt
  borde man kunna sätta diagnos tidigt.

 633. Så jättekomplicerat är det inte.

 634. Du måste veta
  vad de regulatoriska problemen är.

 635. Vid autism finns det en ansamling av
  dem. Skrikighet, problem med mat...

 636. Man ser rutiner väldigt tidigt.

 637. En mamma fick inte ta på blöjan
  eller lägga filten på ett visst sätt.

 638. Man ser tidigt såna här saker,
  och föräldrarna söker BVC.

 639. De söker för sömnsvårigheter,
  för svårigheter att mata...

 640. Det är många tidiga symtom.

 641. Jag står här hela tiden...

 642. Nu ska du räcka upp handen.

 643. Vad är det
  som kan försvåra ytterligare?

 644. Jag tar denna bild innan lunch.

 645. Det har alltid varit vanligare
  med autism hos pojkar-

 646. -så vårt medvetande
  är inställt på det här.

 647. Precis som vid ADHD. "Bråkiga Kalle".

 648. Det är bara det
  att det inte är helt rätt.

 649. Han är inte ensam i det.

 650. Där har det kommit
  "bråkiga Kajsa" hemma.

 651. Nu har vi samma situation:

 652. Flickor som håller ihop till en del
  i skolan-

 653. -och är väldigt annorlunda hemma.

 654. Även om det autistiska beteendet
  är mycket tydligare i skolan också.

 655. En annan sak är att pojkar mognar
  senare. Det pratar man inte om.

 656. När de börjar skolan
  är de inte mogna.

 657. Så skolan måste lägga ner mycket
  resurser för att de ska anpassa sig-

 658. -till de där bänkarna
  och fyrkantigheten.

 659. Det gör att han behöver mer hjälp
  medan hon ligger längre före.

 660. Både språkligt och finmotoriskt.
  Hon kan knäppa sin jacka tidigare.

 661. Men sen så är pojkar alltid
  - i vilka studier det än må vara-

 662. -"more difficult to handle"
  än flickor när de är små.

 663. Sen kommer tonåren då föräldrar
  kan tycka att flickorna är svårare-

 664. -och pojkarna lättare.

 665. Men det finns inga studier
  där man tittar på det.

 666. Pojkar skiljer ut sig från
  föräldrarna tidigare än flickor.

 667. Flickorna går mycket närmare
  föräldrarna långt upp i åldern.

 668. Ni som har tonårsflickor
  eller vuxna barn...

 669. Hur många är det som inte pratar
  med sina döttrar väldigt ofta?

 670. Hur ofta pratar föräldrar med sina
  söner som har flyttat hemifrån?

 671. Det är en jättestor skillnad.

 672. Det här med hur nära man är
  föräldrarna, finns väldigt tidigt.

 673. Flickan följer med i vad mamma gör.

 674. Hon kanske följer henne i köket
  och överallt-

 675. -medan pojken är på ett annat sätt.

 676. Men det är så att pojken dominerar.
  Han har ett dominerande sätt.

 677. Det är inget anklagande-

 678. -utan mer: "Vem är det som härskar
  över Turkiet?"

 679. Det räcker med att vi ser på världen-

 680. -så förstår vi att det handlar om
  vem som är herre på täppan.

 681. Det är inte så vi flickor
  har fått utvecklas.

 682. Vi kanske blir såna, vi vet inte.

 683. För oss är relationerna det viktiga.

 684. Inte territorier. Inte områden.

 685. Det är en stor skillnad.

 686. Det här är studier som är gjorda
  på många barn på olika sätt.

 687. Så flickor och pojkar är olika-

 688. -och kan vara olika att handskas med.

 689. Autistiska drag
  är vanligare hos pojkar.

 690. Flickor har
  en bättre social kompetens.

 691. De är tidigt intresserade av
  ansikten, av att leka med dockor-

 692. -de ger tidigare tröst.

 693. När man jämför med pojken
  är utgångspunkten helt annorlunda.

 694. Om pojken ligger här i sin sociala
  kompetens så är flickan där.

 695. Och det är egentligen oavsett autism.

 696. Det finns en skillnad här
  i en social medvetenhet.

 697. Det ser man på specialintressena sen.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Flickor med autism del 1

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Flickor med autism är ofta mindre utåtagerande än pojkar och därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Autismspektrumstörningar, Barn med funktionsnedsättning, Flickor, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiatri, Ungdomspsykiatri
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickan ingen ser

Bloggaren och coachen Lotten Grape är mamma till två barn med särskilda behov. Här berättar hon om sina erfarenheter av utredningar och kamp för att hennes dotter skulle få rätt stöd. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickor med autism del 1

Flickor med autism är ofta mindre utåtagerande än pojkar och därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Flickor med autism del 2

Flickor med autism är vanligen mindre utåtagerande än pojkar och är därför svårare att upptäcka. Detta gör att många flickor med autism inte fångas upp i tid och får sin diagnos sent i livet. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar hon om hur man kan upptäcka, förstå och stötta flickor med autism. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Ett A-barns betraktelser

Förr i tiden delade man in barn i "A- och B-barn". Ordkonstnären och författaren Anna Planting-Gyllenbåga var under sin uppväxt var övertygad om att hon tillhörde gruppen "B-barn". Efter att ha fått sin autismdiagnos var det många pusselbitar som föll på plats. Med dikter och anekdoter berättar hon här om livet före och efter diagnosen. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Att ta på sig rätt glasögon

Är det verkligen så stora skillnader mellan flickor och pojkar i förskoleåldern? Gunilla Westman Andersson, specialpedagog och lektor, delar här med sig av sin forskning som fokuserar på flickor. Det finns tecken på autism även hos flickor om man bara vet vad man ska leta efter. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Skillnader i språkförmåga mellan pojkar och flickor med autism

Carmela Miniscalgo, logoped och docent, har följt barns språkutveckling under längre tid. Här redogör hon för sin forskning och berättar om vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkars språk. Inspelat den 29 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Omringad av lejon, del 1

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Omringad av lejon, del 2

Elever med autismspektrumtillstånd känner sig mindre delaktiga i skolan jämfört med sina klasskamrater. För många flickor med autism kan de sociala kraven i skolan vara rent övermäktiga. Specialpedagog Marita Falkmer utgår från forskning och praktisk erfarenhet och berättar här om hur man kan skapa en mer inkluderande skolmiljö. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Att studera med asperger och ADD

Utåt sett verkade allting gå bra för Sara Bernmark. Hon studerade och verkade ha ett bra socialt liv. Men i verkligheten var det mycket som inte funkade. Till slut blev det för mycket och Sara försökte ta sitt liv. Här berättar hon om hur annorlunda det blev sedan när hon fick sina diagnoser, Aspergers syndrom och ADD, och fick rätt stöd. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Vad säger Socialstyrelsen

Det finns stora skillnader i vilket stöd som beviljas flickor och pojkar med autism. Här berättar Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, om undersökningar som myndigheten gjort om jämställdhet och hur de arbetar med frågan. Fokus ligger på just flickor och kvinnor med autism. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism

Konsten att fejka arabiska

När journalisten och författaren Lina Liman fick sin autismdiagnos som vuxen hade hon tillbringat sju år som patient inom psykiatrin. Hon hade mött nästan hundra läkare, tvångsvårdats och ordinerats starka mediciner. I självbiografin "Konsten att fejka arabiska" (2017) berättar hon om hur det är att leva med en diagnos så länge utan att veta om den och hur allt kan ändras av rätt stöd. Inspelat den 30 oktober 2018 på Linköping konsert och kongress. Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Ovanliga hjärnor

Vetenskapsjournalisten Helen Thomson berättar om människor med ovanliga hjärnor, exempelvis personer som aldrig glömmer någonting, som tror att deras ben inte tillhör dem eller som tror att de är döda. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Kerstin och fäboden

Fyra månader om året bor tolvåriga Kerstin med sin pappa och lillebror på en fäbod i Dalarna. Där finns ingen el, internet eller spoltoalett. Vatten får de pumpa upp och värma. Korna måste mjölkas och äggen plockas. Allt görs på ett sätt som för 150-200 år sedan.