Titta

UR Samtiden - Food Planning

UR Samtiden - Food Planning

Om UR Samtiden - Food Planning

Föreläsningar och samtal från Food Planning - var finns maten i samhällsplaneringen? Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Till första programmet

UR Samtiden - Food Planning : Livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimatDela
 1. Det här brödet är ett exempel
  på klimatanpassning.

 2. Det är inget vanligt bröd,
  utan bakat på kulturspannmål.

 3. Alla som sitter här eller de flesta
  som var i Norden den här sommaren-

 4. -minns nog sommaren 2018
  och kommer ihåg hur speciell den var.

 5. På SMHI säger vi
  att det var en exceptionell sommar.

 6. I stora delar av Svealand
  och Götaland-

 7. -så var det den varmaste sommaren
  som nånsin har uppmätts-

 8. -sen mätningarna började. Det kan
  ha varit den varmaste på ännu längre.

 9. Mätningarna började i Uppsala 1722.

 10. I Stockholm var det på 1750-talet,
  när Bellman var tonåring.

 11. Det är ett tag sen.

 12. Det var, utom i norra Norrland,
  en väldigt torr sommar.

 13. Blekinge och Öland fick mindre än
  hälften av den normala nederbörden.

 14. Skörden av viktiga grödor - spannmål,
  oljeväxter, ärtor och bönor-

 15. -för hela förra året totalt
  låg på 3,5 miljoner ton.

 16. Femårssnittet är ungefär 6,2 miljoner
  ton, så det är nästan en halvering-

 17. -av skörden
  på de här viktiga grödorna.

 18. Grundvattnet låg mycket under
  det normala i slutet av sommaren-

 19. -och jag såg att det är väldigt lågt
  på många ställen nu också.

 20. Det bådar inte gott för nästa sommar.

 21. Om vi tittar framåt
  på klimatförändringarna, så vet vi-

 22. -att somrar som den förra året
  kommer att bli vanligare i framtiden.

 23. Vi kan inte säga
  att en sommar är normal-

 24. -men normalsommaren kan bli
  nåt sånt här i slutet av seklet.

 25. När det kommer att hända beror på-

 26. -hur mycket
  växthusgasutsläppen ökar.

 27. Hur mycket varmare det kommer att bli
  beror på hur mycket vi släpper ut.

 28. Frågan om hur mycket vi kan anpassa
  oss är väldigt tätt kopplad till-

 29. -ett fokus på minskade utsläpp,
  alltså kraftfullt minskade utsläpp.

 30. Det behövs för att bromsa
  utvecklingen lite grann.

 31. Den här kopplingen görs i Sveriges
  nya strategi för klimatanpassning.

 32. Klimatanpassning och minskade utsläpp
  ska vara ömsesidigt stödjande.

 33. Vi måste tänka på båda samtidigt.

 34. Om vi tittar lite
  på att vi måste minska utsläppen-

 35. -så har man sagt att vi ska sträva
  mot högst 1,5 graders uppvärmning.

 36. Vi ligger redan på en grad globalt,
  vilket blir det dubbla i Norden.

 37. Vad krävs då för att nå målet?
  Det är teoretiskt möjligt-

 38. -men jag har tagit med ett citat
  från IPCC. Det de säger är i princip-

 39. -att det behövs en massiv förändring
  inom alla delar av samhället-

 40. -även jordbruket,
  och dessutom väldigt snabbt.

 41. Vi har ungefär ett årtionde på oss,
  så det är en enorm utmaning.

 42. Samtidigt måste vi anpassa oss
  till rådande klimatförändring-

 43. -som i viss mån inte går att stoppa.

 44. Jag poängterar att kurvorna pekar på
  3-4 graders uppvärmning detta sekel-

 45. -vilket kommer att bli
  mycket mer här.

 46. Kort sagt behöver vi radikalt
  minska utsläppen väldigt fort-

 47. -och samtidigt anpassa oss
  till den klimatförändring vi ser.

 48. Om vi går in på
  hur vi kan anpassa oss-

 49. -så blir det i dag
  bara några exempel bland många.

 50. Jag ska lyfta fram några lösningar.
  Jag har en länk som ni kan gå in på.

 51. På SMHI:s webbsida
  finns en exempelsamling.

 52. De visar vad man kan göra.

 53. Det gäller inte bara jordbruk,
  utan alla sektorer.

 54. Gå gärna in och titta där
  för inspiration.

 55. Nu tänkte jag ta fram det här brödet
  som jag tog med mig i dag.

 56. Så här ser det ut. Är det nån som
  kan gissa varför jag tog med det här?

 57. Det är inget vanligt bröd,
  utan det är bakat på kulturspannmål.

 58. Varför har jag tagit med det här?

 59. Det här brödet kan vara ett
  konkret exempel på klimatanpassning.

 60. Då kommer vi in på rättvisefrågorna
  som Kevin tog upp: Var köper man det?

 61. Det här kommer från en stadsdel
  i Stockholm som inte behöver nämnas.

 62. Det är svårt att få tag på, men
  det är en nisch som kanske kan växa.

 63. Klimatanpassning kan vara
  att odla äldre, robustare sorter-

 64. -som kulturspannmål, och ta tillvara
  den genetiska mångfald som finns där.

 65. Somrarna kommer att bli varmare
  och problemen med sommartorka ökar.

 66. Kulturspannmål som solhavre, spelt
  och gotlandsråg klarar torka bättre.

 67. De har varit tvungna att överleva
  såna här svåra år tidigare.

 68. De tål mer
  än många konventionella spannmål.

 69. Dessutom passar de här spannmålen
  bättre för t.ex. ekologisk odling-

 70. -så det finns flera fördelar,
  eftersom de är mer robusta.

 71. De har djupare rötter och når ner
  till den blötare marken bättre-

 72. -så trots torkan, så minskade inte
  skörden så mycket för dessa spannmål.

 73. Konventionella spannmål
  minskade med ungefär hälften-

 74. -i skördemängd, medan kulturspannmål
  minskade med 20-25 procent.

 75. De klarar helt enkelt
  såna här somrar bättre.

 76. Det behövs fler än de enstaka
  eldsjälar som odlar såna här nu.

 77. Det behövs fler odlare och bagerier
  som använder de här spannmålen.

 78. Det behövs fler som köper och fler
  som upphandlar såna här livsmedel.

 79. Ett annat exempel som jag
  tänkte ta upp är perenna spannmål.

 80. Det här heter Thinopyrum intermedium.

 81. De här perenna grödorna
  har mycket djupare rötter-

 82. -än de konventionella spannmålen
  på jämförelsebilden.

 83. De når ner längre
  och klarar torka och väta bättre-

 84. -och bidrar även till kolinlagring.

 85. Det är ett annat exempel som prövas.

 86. Vad är det då för viktiga principer
  som vi skulle kunna sträva mot?

 87. Jag nämner några: resiliens,
  riskspridning och mångfald-

 88. -är bra
  även när det gäller klimatanpassning-

 89. -men vad innebär det i praktiken?

 90. För att visa det har jag tagit några
  bilder från SMHI:s exempelsamling.

 91. De här är tagna
  av lantbrukaren Kjell Sjölin.

 92. Det är från hans gård
  Hånsta Östergärde utanför Uppsala.

 93. Där strävar man efter ökad resiliens
  genom alléodling.

 94. Man planterar fruktträd
  mellan havreåkrarna.

 95. Man har fler perenna grödor och för-
  söker öka robustheten och mångfalden.

 96. Det här är ett konkret exempel
  från en gård.

 97. Andra konkreta exempel kan vara
  att odla både nygamla kulturgrödor-

 98. -och nya grödor, som mer bönor,
  linser och quinoa som är på försök.

 99. Det finns många gamla och nya sorter
  som klarar klimatförändring bättre-

 100. -eller klarar det överhuvudtaget nu.

 101. Vi har redan berört beredskap.

 102. Vi kanske behöver lagra spannmål och
  livsmedel mer, som vi har gjort förr-

 103. -som en buffert för missväxtår.

 104. Vi börjar lagra igen och har inte det
  "just in time"-system som vi har nu.

 105. I vissa fall kan plöjningsfritt
  jordbruk vara klimatanpassning.

 106. Sen kan vi behöva
  anpassa maskinparken efter klimatet.

 107. Det blir både torrare och blötare-

 108. -så när man sår kan det vara blött.
  Då kan vi inte ha så tunga maskiner.

 109. I grönsaksodling kanske vi behöver
  använda nät och inte besprutning-

 110. -för att klara nya insektsangrepp.

 111. Det finns andra fördelar med det.

 112. Och vi bör förstås ta tillvara
  vattnet bättre i jordbruket-

 113. -och återskapa våtmarker
  och anlägga dammar.

 114. Vi kanske behöver bevattna mer.
  Det har vi inte behövt så mycket här.

 115. Våtmarker kan ju till och med
  fylla på grundvattnet i vissa fall.

 116. Såna frågor
  behöver vi arbeta mer med.

 117. Till sist vill jag gå in på frågan
  att Sverige inte är isolerat.

 118. Det är viktigt vid klimatanpassning.

 119. Ett förändrat klimat kommer att leda
  till fler störningar i omvärlden.

 120. Hälften av maten produceras i Sverige
  i dag och hälften importeras.

 121. Så var det inte förr,
  och så är det inte i Finland-

 122. -där 80 procent produceras i landet
  och 20 procent importeras.

 123. Om Finland kan,
  så kan väl Sverige också det.

 124. En mer hållbar inhemsk produktion-

 125. -av livsmedel och insatsvaror till
  jordbruket kan minska sårbarheten.

 126. Men det är inte bara
  produktion i Sverige-

 127. -utan det måste vara
  en hållbar och klimatanpassad sådan.

 128. Om man tänker på vatten-
  och livsmedelssituationen globalt-

 129. -så kan vi fundera på vilka
  störningar det här kommer att ge.

 130. Det kan även gälla säkerhetsfrågor
  eller migration.

 131. Vi kanske behöver försörja fler då.

 132. Med det vill jag avsluta: Tänk i det
  större perspektivet också. Tack.

 133. Textning: Linda Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hos SMHI rustar man för kommande klimatförändringar. Jacob von Oelreich, sektorsansvarig inom klimatanpassning, berättar bland annat om gamla spannmålssorter, så kallade kulturspannmål, vars långa rötter har bättre förmåga att hämta vätska när det är torka. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Kemisk industri, Kemisk teknik, Klimatförändringar, Livsmedel, Livsmedelsförsörjning, Livsmedelsproduktion, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Food Planning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Var finns maten i samhällsplaneringen?

Hur skapar och bibehåller man ett hållbart livsmedelssystem? Kevin Morgan, professor vid Cardiff University, delar med sig av sin breda erfarenhet av forskning för samhällsförändring. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Livsmedelsplanering - trender och tendenser

Vilken plats tar maten i samhällsplaneringen idag och hur kan det komma att se ut i framtiden? Spaningar med Madeleine Granvik, forskare vid SLU och Uppsala universitet. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat

Hos SMHI rustar man för kommande klimatförändringar. Jacob von Oelreich, sektorsansvarig inom klimatanpassning, berättar bland annat om gamla spannmålssorter, så kallade kulturspannmål, vars långa rötter har bättre förmåga att hämta vätska när det är torka. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Livsmedelsförsörjning i kris

Hur kan vi säkerställa att alla medborgare har tillgång till mat i händelse av kris? Therese Frisell från Livsmedelsverket berättar om arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Strategier för odling och livsmedelsförsörjning

I ett krisläge är det viktigt att många har kunskap om odling och matlagning och se till att alla Sveriges skolkök är fullskaliga och tillgängliga om behov uppstår. Helena Nordlund, huvudförfattare till Södertälje kommuns livsmedelsförsörjningsstrategi, berättar. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Krisberedskap i Stockholms län

I Sverige är vi beroende av en fungerande livsmedelsinförsel. Inte minst i Stockholms län. Hur klarar vi oss i händelse av kris? Kristina Nigell och Staffan Forsell från Länsstyrelsen berättar om arbetet med en regional livsmedelsstrategi. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Krisberedskap i jordbruket

När stormen Alfrida slog till drabbades Norrtälje hårt. Men händelsen gav viktiga insikter och erfarenheter, berättar lantbrukaren Karin Broström. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Krisberedskap i skolor och förskolor

Stormen Alfrida satte Norrtäljes invånare på prov. Anna Pedersen som arbetar med måltidsverksamhet inom skolor och förskolor vittnar om en stor vilja till samarbete. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Krisberedskapen i vårt samhälle

Kan vi lita på livsmedelsförsörjningen? Ett panelsamtal om hur väl Sverige är rustat i händelse av kris. Medverkande: Anna Pedersen, Karin Broström, Anna-Lena Dahlberg, Therese Frisell och Staffan Forsell. Moderator: Madeleine Granvik. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

79,55% naturligt

Vad är naturliga ingredienser egentligen? Per Sandin som är forskare i bioetik på Sveriges lantbruksuniversitet berättar om det. Alla är inte överens om vad det är eller om att det nödvändigtvis är bra. Sandin menar att livsmedel är mer eller mindre naturliga. Här presenterar han ett förslag till riktlinjer för märkning som är mer lättöverskådliga än dagens. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Smörgåsbordets uppkomst

Vilka rätter stod på de tidigaste smörgåsborden? Om kändiskocken Gustava Björklund, maten och det dukade bordet under 1800-talet.