Titta

UR Samtiden - Food Planning

UR Samtiden - Food Planning

Om UR Samtiden - Food Planning

Föreläsningar och samtal från Food Planning - var finns maten i samhällsplaneringen? Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Till första programmet

UR Samtiden - Food Planning : Livsmedelsförsörjning i krisDela
 1. Det handlar om att få mat i magen.
  Det hjälper inte att få mat-

 2. -ut i butiker eller storkök,
  om vi inte kan ta oss dit.

 3. Det är mat i magen man planerar för.
  Man får inte glömma det sista steget.

 4. En gång i tiden
  hade vi en livsmedelsberedskap.

 5. Det här är en programplan
  som jag hittade i våra arkiv-

 6. -när vi funderade på hur vi skulle
  planera för det nya totalförsvaret.

 7. De här programplanerna var en del av
  livsmedelsberedskapen. De sa mycket.

 8. Det handlade dels om kriskost.
  Hur mycket näring vi behöver.

 9. Där fanns också grunden
  för vår lagring av livsmedel-

 10. -men också av insatsvaror
  för livsmedelsproduktion.

 11. Nu ska det tas fram
  nya såna här planer.

 12. Det var en gång.
  Nu har pendeln slagit tillbaka.

 13. Det är för att vi har
  en förändrad omvärldssituation.

 14. Ett annat säkerhetspolitiskt läge.
  Den eviga freden blev inte evig.

 15. Här ser vi
  dåvarande generaldirektören för MSB-

 16. -och ÖB, som skriver under
  en gemensam grundsyn.

 17. Vi har en innevarande
  försvarspolitisk inriktning-

 18. -som kom 2016.
  Den sa att vi ska återuppta-

 19. -det civila försvaret och
  planera för ett nytt totalförsvar.

 20. Alltså ett militärt
  och ett civilt försvar.

 21. Nästa totalförsvarsperiod,
  som är 2021-25-

 22. -har vi fått
  klarare planeringsinriktningar.

 23. Totalförsvaret
  ska planera för minst tre månader.

 24. Alltså en kris som är det, men
  också titta på längre än tre månader.

 25. Men framförallt är det tre månader.

 26. Man ska räkna med att logistikflödena
  till Sverige har begränsningar.

 27. Inte totalt stopp,
  men det kan finnas störningar.

 28. Vi kan ta exemplet, nu är det
  inhemskt genererade störningar-

 29. -med den hamnstrejk som vi har nu.
  Som också slår på logistiken.

 30. En livsmedelsberedskap behöver
  byggas igen, säger man i rapporten.

 31. Man pratar också
  återigen om lagerhållning.

 32. Man pratar också
  om individens beredskap.

 33. Många kommuner
  har kampanjat om 72 timmar.

 34. Nu ska individen klara sig en vecka
  utan samhälleligt försörjningsstöd.

 35. Då pratar vi om friska individer.

 36. Man får räkna med att sänka sin
  standard och inte äta lika varierat.

 37. Man kanske inte kan tillgodoräkna sig
  sitt normala kaloriintag.

 38. Intressant nog pratar man om att
  man inte kan bestämma krisens längd-

 39. -utan man måste ha en beredskap för
  om krisen blir längre än tre månader.

 40. Man pratar om omställning av inhemsk
  produktion, däribland livsmedel.

 41. Man kan inte sätta igång efter
  tre månader, "nu ställer vi om".

 42. En sån plan måste finnas innan,
  som man då kan kicka igång.

 43. Man kan tänka sig att de initiativ
  som görs på lokal nivå är viktiga.

 44. Det blir ett bidrag.

 45. Nånting man kan skruva upp. En
  färdig förmåga som man kan jobba med.

 46. Nationella livsmedelsstrategin
  nämndes också.

 47. Den kom 2017. Det var en lång resa
  innan den blev klar.

 48. Den gick i otakt med den återupptagna
  planeringen för civilt försvar.

 49. Den låg ett år
  i nån slags politisk...

 50. ...mangling, innan den kom 2017. Den
  säger inget om beredskap egentligen.

 51. Mer än att ju mer vi producerar,
  desto bättre beredskap har vi.

 52. Och att en produktionsökning och
  ökad självförsörjningsgrad är bra.

 53. Det skulle minska sårbarheten.

 54. Nu tar ett antal länsstyrelser
  fram strategier. De är snart klara.

 55. Där ser vi att flera av dem
  tar upp beredskapsperspektivet.

 56. Jag vill nämna vad jag menar
  med livsmedelsförsörjning.

 57. Det här är en väldigt förenklad bild
  över livsmedelskedjan.

 58. Lite från jord till bord.

 59. Eller som jag tyckte var vitsigt,
  från hage till mage.

 60. Lite skratt. Hage till mage, ja.
  Det handlar om att få mat i magen.

 61. Det hjälper inte om vi får ut mat
  i butiker eller till storkök-

 62. -om vi inte kan ta oss dit. Eller
  om inte leveranser av matportioner-

 63. -till de som behöver stöd fungerar.

 64. Vi måste se till att hela kedjan...
  Det är mat i magen man planerar för.

 65. Man får inte glömma det sista steget.

 66. Vi pratar om tre typer av individer.

 67. De friska förväntas ha en egen
  beredskap för att klara sig en vecka.

 68. Vi har de sårbara. Det är människor
  som normalt sett klarar sig bra-

 69. -men om det är störningar,
  som svårt snöoväder-

 70. -kan de inte ta sig utanför dörren.
  Den gruppen hänger mittemellan.

 71. Sen har vi också de beroende.

 72. Biståndsbedömda inom vård och omsorg.
  De behöver hjälp från timme noll.

 73. De som har ansvar för de grupperna
  måste planera för det.

 74. Vem ansvarar för livsmedels-
  beredskapen? Det är en svår ekvation.

 75. Jag börjar uppifrån.

 76. Det finns initiativ när det gäller
  tillgång till livsmedel-

 77. -men inom EU har vi den gemensamma
  jordbrukspolitiken där man reglerar.

 78. Vi är en del av den politiken.

 79. Det innebär att det är konkurrens
  och fri handel inom det här systemet.

 80. Då blir det svårt om man
  som vi i Sverige har högre kostnader-

 81. -på grund av vårt läge, vårt klimat
  och en sträng djurskyddslagstiftning.

 82. I det sammanhanget
  är det svårt för oss att konkurrera.

 83. Hur ser det ut apropå beredskapen?
  Finland nämndes. De har klarat sig.

 84. Men när de förhandlade sig in i EU,
  lyfte de fram sitt geografiska läge-

 85. -med den stora införselvägen
  till Finland via Östersjön.

 86. Man förhandlade sig till en möjlighet
  att stödja den egna produktionen-

 87. -för sitt geografiska läges skull.
  Och den historien och grannen.

 88. Det är lite speciellt.

 89. Det här kanske stjälper oss.
  Vi har blivit utkonkurrerade.

 90. Sen vi gick med i EU
  har vi minskat vår andel.

 91. Vi äter lika mycket importerat
  som vi själva producerar.

 92. Regeringen, då?
  Om man frågar dem, så säger de:

 93. "Det är EU-medlemskapet som gäller.
  Annars är det protektionism."

 94. Det här blir intressant att se. Jag
  vet att man i utredningar som görs-

 95. -kopplat till uppbyggnaden
  av det civila försvaret-

 96. -ska titta på vad EU-medlemskapet
  innebär. Tittar fler länder på det-

 97. -kan det bli ett annat system.
  Man måste kanske kunna...

 98. ...trygga sin nationella försörjning.

 99. Har livsmedelsbranschen
  ett ansvar för att det finns mat?

 100. Det är deras affärsidé. Men blir det
  för kostsamt, kan aktörer försvinna.

 101. Samtidigt
  vill man ta ett samhällsansvar.

 102. Men det handlar också
  om att kunna överleva som företag.

 103. Jordbruksverket hade ett ansvar
  för den gamla programplanen.

 104. Man var sektorsansvarig myndighet. Nu
  jobbar man med smittskyddsbekämpning-

 105. -och stöd till primärproduktion
  med landsbygdsprogram.

 106. Men man har inget ansvar
  för att det finns mat i Sverige.

 107. Försvarsmakten? Ja,
  de ansvarar för sin egen försörjning.

 108. De kan inte se till
  att Sverige får mat.

 109. Livsmedelsverket har ett samordnings-
  ansvar. Det låter flummigt.

 110. Vi samordnar kris- och beredskaps-
  planering för livsmedelsförsörjning.

 111. Uppdraget är i ledet efter primär-
  produktionen. Det är inte jordbruket.

 112. Vi har samma ansvar för dricksvatten.

 113. Länsstyrelsen?
  Ja, samordnar och samverkar.

 114. Bollplank mot kommuner. Man tar fram
  regionala livsmedelsstrategier.

 115. Men kan man påverka produktionen?
  Ja, genom olika stimulansåtgärder.

 116. Man har ingen beredskapsdel. Man får
  se hur det blir i det nya systemet.

 117. Det kan handla om fördelning
  i en väldigt svår situation.

 118. Kommun och region, då?
  Här blir det på annat sätt.

 119. Vi har det här att alla som vistas
  i en kommun står under dess ansvar.

 120. Vi har de biståndsbedömda. De
  som är inom skola, vård och omsorg.

 121. Här har kommunen ett ansvar. Det är
  starkt i civilförsvarslagstiftningen.

 122. Där pekas man ut. Man ska
  förbereda försörjning på olika sätt.

 123. Här har kommunen ett stort ansvar.

 124. Sen landar vi ner på individen.
  Individen ska kunna ansvara-

 125. -för sin egen försörjning upp till
  en vecka. Det ligger på oss alla.

 126. Det är lite tvådelat. Att dels
  som individ ha den beredskapen-

 127. -gör att samhället ska kunna ta hand
  om de som verkligen behöver det-

 128. -om det skulle hända nåt.

 129. Som individer har vi också ett val
  vad vi vill äta.

 130. Vad väljer vi för livsmedel?
  Våra individuella val-

 131. -påverkar det vi ser ute i butik.
  Man säger "vi har ingen makt".

 132. Här har vi faktiskt möjlighet att
  påverka. Nåt som kan bli bra för oss-

 133. -när det gäller tillgång
  till livsmedel på sikt.

 134. De privata livsmedelsaktörerna
  är oerhört viktiga i systemet.

 135. De driver livsmedelskedjan.
  De är experterna.

 136. Ofta tycker man att om det blir
  svårt, då måste myndigheter ta över.

 137. Vi ser det som att samhället
  behöver stödja de privata aktörerna.

 138. Ge dem förutsättningar
  att fortsätta verka.

 139. Privatoffentlig samverkan på alla
  nivåer från nationell till lokal-

 140. -är viktigt för att kunna bygga
  en fungerande livsmedelsberedskap.

 141. Lite slutsatser: Alla initiativ som
  på nåt sätt lyfter fram livsmedel-

 142. -och matfrågorna på agendan är bra.
  Det finns många perspektiv-

 143. -förutom att vi behöver näring.
  Det är det sociala, pedagogiken.

 144. Det finns mycket
  som är kopplat till mat.

 145. Att vi lyfter upp frågorna
  är viktigt.

 146. De bidrar till att vi kan klara
  en försörjning bättre i kris.

 147. Också i det globala perspektivet.

 148. Jag tror vi utnyttjar hälften
  av vår odlingsbara mark i dag.

 149. Det är ungefär så.
  Vi har möjlighet att steppa upp.

 150. Vi har goda möjligheter
  att producera mat i Sverige.

 151. Vi kan dela med oss till andra-

 152. -i stället för att tro att andra
  ska hjälpa oss om det blir jobbigt.

 153. Vi behöver se till helheten
  i arbetet. Det är prat om hållbarhet.

 154. Det är bra att Madeleine lyfte upp
  att vi behöver faktiskt mat.

 155. Att den är hållbar är bra, men i en
  nödsituation är näring det viktiga.

 156. Det behöver inte vara varandras
  fiender, det är en totalekvation.

 157. Vad som är viktigt
  är att vi gör det tillsammans.

 158. Vi kan alla dra vårt strå
  till stacken i det här sammanhanget.

 159. Vi har information på vår hemsida.
  Det finns verktyg, fallstudier-

 160. -filmade föreläsningar från
  vår Mötesplats livsmedelsförsörjning-

 161. -som vi har haft 2017 och 2018.

 162. Vi har också mer tips i broschyren
  "Om krisen eller kriget kommer".

 163. Vi har förslag på krismenyer med
  bönor och vad ni nu har i förrådet.

 164. Titta på vår hemsida.
  Det finns en del information.

 165. Tack. Jag har ett uttryck som jag
  hörde från en kollega i Australien.

 166. "Vi är bara tre måltider
  från anarki."

 167. Vi är vana vid
  att maten alltid finns.

 168. Om vi inte vet när vi får mat
  nästa gång, blir det jobbigt. Tack.

 169. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Livsmedelsförsörjning i kris

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan vi säkerställa att alla medborgare har tillgång till mat i händelse av kris? Therese Frisell från Livsmedelsverket berättar om arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa, Samhällskunskap
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomiska förhållanden, Finansväsen, Katastrofberedskap, Livsmedelsförsörjning, Nationalekonomi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Food Planning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Var finns maten i samhällsplaneringen?

Hur skapar och bibehåller man ett hållbart livsmedelssystem? Kevin Morgan, professor vid Cardiff University, delar med sig av sin breda erfarenhet av forskning för samhällsförändring. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Livsmedelsplanering - trender och tendenser

Vilken plats tar maten i samhällsplaneringen idag och hur kan det komma att se ut i framtiden? Spaningar med Madeleine Granvik, forskare vid SLU och Uppsala universitet. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat

Hos SMHI rustar man för kommande klimatförändringar. Jacob von Oelreich, sektorsansvarig inom klimatanpassning, berättar bland annat om gamla spannmålssorter, så kallade kulturspannmål, vars långa rötter har bättre förmåga att hämta vätska när det är torka. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Livsmedelsförsörjning i kris

Hur kan vi säkerställa att alla medborgare har tillgång till mat i händelse av kris? Therese Frisell från Livsmedelsverket berättar om arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Strategier för odling och livsmedelsförsörjning

I ett krisläge är det viktigt att många har kunskap om odling och matlagning och se till att alla Sveriges skolkök är fullskaliga och tillgängliga om behov uppstår. Helena Nordlund, huvudförfattare till Södertälje kommuns livsmedelsförsörjningsstrategi, berättar. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Krisberedskap i Stockholms län

I Sverige är vi beroende av en fungerande livsmedelsinförsel. Inte minst i Stockholms län. Hur klarar vi oss i händelse av kris? Kristina Nigell och Staffan Forsell från Länsstyrelsen berättar om arbetet med en regional livsmedelsstrategi. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Krisberedskap i jordbruket

När stormen Alfrida slog till drabbades Norrtälje hårt. Men händelsen gav viktiga insikter och erfarenheter, berättar lantbrukaren Karin Broström. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Krisberedskap i skolor och förskolor

Stormen Alfrida satte Norrtäljes invånare på prov. Anna Pedersen som arbetar med måltidsverksamhet inom skolor och förskolor vittnar om en stor vilja till samarbete. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Food Planning

Krisberedskapen i vårt samhälle

Kan vi lita på livsmedelsförsörjningen? Ett panelsamtal om hur väl Sverige är rustat i händelse av kris. Medverkande: Anna Pedersen, Karin Broström, Anna-Lena Dahlberg, Therese Frisell och Staffan Forsell. Moderator: Madeleine Granvik. Inspelat på Södertälje Science Park den 31 januari 2019. Arrangör: Projekt Matlust och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

79,55% naturligt

Vad är naturliga ingredienser egentligen? Per Sandin som är forskare i bioetik på Sveriges lantbruksuniversitet berättar om det. Alla är inte överens om vad det är eller om att det nödvändigtvis är bra. Sandin menar att livsmedel är mer eller mindre naturliga. Här presenterar han ett förslag till riktlinjer för märkning som är mer lättöverskådliga än dagens. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Smörgåsbordets uppkomst

Vilka rätter stod på de tidigaste smörgåsborden? Om kändiskocken Gustava Björklund, maten och det dukade bordet under 1800-talet.