Titta

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Om UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Forskare och doktorander berättar om sin genusforskning under fyra olika teman: jämställdhet, genus i relation till andra maktordningar, våld och arbete. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Till första programmet

UR Samtiden - Genusmaraton 2019 : Jämställda villkor inom skogsindustrinDela
 1. Hur ska vi få in fler kvinnor? Ett
  stort fokus på det numerära antalet.

 2. Men det som kommer fram är kulturen.
  Vad är det kvinnorna ska in i-

 3. -som gör att de kanske lämnar också?

 4. Det här är ett projekt som spinner
  lite vidare på föregående talare.

 5. Man vill åstadkomma jämställda
  villkor inom en manlig bransch.

 6. Gunilla har varit projektledare.

 7. Jag har varit med i det, därför
  får jag vara med här på ett hörn.

 8. Det är inte bara mitt genusmaraton.

 9. Egentligen är hela den här branschen,
  skogssektorn-

 10. -som vi säkert vet utan att veta nåt,
  mansdominerad.

 11. Den är väldigt genusmärkt som
  manlig verksamhet. Och har varit så.

 12. Men inom branschen har man börjat
  jobba med olika jämställdhetsfrågor.

 13. Man vill ha in fler kvinnor. Man ser
  det som ett problem att rekrytera...

 14. Som ett kompetensproblem.
  Man vill vara en attraktiv bransch.

 15. Man vill inte vara gammaldags
  och bakåtsträvande.

 16. Man vill vara en del av framtiden.

 17. Vi har jobbat med ett skogsföretag,
  som började sitt arbete-

 18. -med att de ville kartlägga
  hur det ser ut i deras företag.

 19. Vad tänker personalen?

 20. Vi gjorde en nulägesbeskrivning 2017.

 21. Vi gjorde en enkät till
  alla anställda. De är några hundra-

 22. -så det var enklaste sättet.

 23. Vi ställde frågor om hur det är
  på jobbet och om jämställdhet.

 24. Hur man har upplevt trakasserier,
  särbehandling och lite av varje.

 25. Sen gjorde vi fokusgruppsintervjuer
  med personal.

 26. Vi hade grupper av kvinnor och män
  i olika befattningar-

 27. -för att få en bild
  av hur det är att jobba på företaget.

 28. Och som sagt,
  det är ett mansdominerat företag.

 29. Det är ungefär 25 %
  av de anställda som är kvinnor.

 30. Nu tror jag siffran är 20 % faktiskt.
  Det pendlar däremellan.

 31. En del av resultaten, då.

 32. Problembilden var tydligt formulerad:
  Vi måste ha in fler kvinnor.

 33. Hur ska vi få in fler kvinnor?
  Ett fokus på det numerära antalet.

 34. Det som kom fram
  handlar mycket om kulturen.

 35. Vad är det kvinnorna ska in i,
  som gör att de kanske lämnar också?

 36. Vem passar in i det här företaget?

 37. Det kom fram mycket
  om maskulina normer.

 38. När det handlar om hur arbete förstås
  och hur kunskap värdesätts.

 39. Vem är kompetent?

 40. Här är ett citat på
  den idealtypiske anställde som finns.

 41. "Antingen ska man jaga, och så
  har man jämthund och snusar lössnus."

 42. "Är jägmästare eller skogsmästare."

 43. "Helst ska man vara kursare
  eller släkt med nån."

 44. "Den där ryggdunksmentaliteten
  har blivit starkare."

 45. Uttrycker man bland kvinnorna. Bland
  männen kom det fram andra bilder:

 46. "Om man säger att det är tufft, får
  man höra 'det är inget man dör av'."

 47. "Man får inte vilja säga upp sig
  om det har regnat i tre dagar."

 48. Man kan se kopplingar
  till föregående talare.

 49. Att...

 50. Många såna exempel. Den skogliga,
  manliga kulturen framkommer.

 51. En annan fråga, eller
  ett annat resultat, kan man säga-

 52. -är att man tydligt ser att kvinnorna
  anpassar sig till den kulturen.

 53. Som vi alla gör när man kommer
  till ett jobb. Man anpassar sig.

 54. Men vad gör männen?
  Det var den stora frågan.

 55. Det här visar... Det blir så synligt,
  det här att kvinnorna är så få.

 56. De blir väldigt synliga,
  och man problematiserar hur...

 57. Ja, att kvinnorna
  försöker passa in i majoriteten.

 58. Då förstår man
  problemfrågeställningen:

 59. Bara det blir fler kvinnor,
  så kommer det bli andra saker.

 60. Exempel på anpassning, då? Det
  handlar om hur man kommunicerar.

 61. Kommunicerar på ett rakt sätt. Det
  finns också såna citat i materialet.

 62. Nån säger "min frekvens hörs inte".
  Det är ett annat sånt citat.

 63. Och man ska liksom...

 64. ...inte bjuda in till dialog,
  utan vara rak i sin information.

 65. Såna saker. Hur man får anpassa sig
  om man ska göra sig hörd på möten.

 66. En annan aspekt som synliggör
  att det är så ojämnt-

 67. -är att 42 % av kvinnorna svarade
  att de särbehandlats på grund av kön.

 68. Jämfört med 3 % av männen.

 69. Att det var såna aspekter
  som kvinnor mer upplevde-

 70. -speglar ju att man är en minoritet.
  Att man inte är normen.

 71. Man måste utmana den här kulturen.

 72. Och som vi då har kommit fram till
  i vår följdforskning-

 73. -är att det inte räcker
  att bara öka antalet kvinnor.

 74. Man måste förändra
  den här kulturen också på nåt vis.

 75. Som exempel förändra föreställningar
  och ideal i vardagligt arbete.

 76. Det finns på många olika nivåer.

 77. Lite som också föregående... Dels
  jobbar man med hur man framställs-

 78. -mot utbildningar och i annonser.
  Det funderar man på.

 79. Vad förmedlar man för bild?
  Förmedlar man mycket manliga normer?

 80. Vad är det som kommer fram?

 81. Och den här synen på kompetens, då.

 82. Det positiva med kartläggningen
  var att den fick stort genomslag.

 83. Vi åkte runt och redovisade det här
  på hela företaget.

 84. Man tog beslut
  att starta igång jämställdhetsarbete-

 85. -utifrån resultaten. Det är då...

 86. Vi fortsätter att följa det här nu.
  Det är pågående forskning.

 87. Vad gjorde man? Dels skapade man
  en struktur för jämställdhetsarbete.

 88. För att det skulle satsas på
  skapade man en struktur.

 89. Man skapade ett jämställdhetsråd,
  där vd:n för företaget är ordförande.

 90. I det jämställdhetsrådet
  sitter jämställdhetsambassadörer.

 91. Det är vanlig personal. Inte chefer
  utan personal. Olika grupper.

 92. Man har två från varje del
  av företaget som representerar dem.

 93. De samlas och lyfter frågor
  från golvet och chefsnivå.

 94. Man har en mötesplats i
  organisationen där man lyfter frågor.

 95. Man har genusutbildat all personal.

 96. Det är för dåligt med kunskap.
  Man vill klä på all personal.

 97. Sen har man lagt på ytterligare
  utbildning på just ambassadörerna.

 98. De har en specifik roll
  för att jobba med jämställdhet.

 99. Och hela ledningsgruppen.

 100. Man poängterar mycket
  att om det ska bli förändring-

 101. -så måste ledningen vara med på det.

 102. Man har jobbat
  med fördjupad metodutbildning.

 103. Om man ska jobba med förändringar
  i det dagliga, behöver man verktyg.

 104. Man har tagit fram det.
  Olika övningar, synliggöra, träna.

 105. Mycket handlar om att synliggöra.
  Att man ska se vad man bidrar till-

 106. -att skapa ute på de olika enheterna.

 107. Det pågår för fullt
  att man genuint vill ändra det här.

 108. Det är ett omfattande arbete
  att ändra en kultur.

 109. Den sitter långt tillbaka
  i den här verksamheten.

 110. Det är gamla, stora företag.

 111. Men de är väldigt ambitiösa.
  Det är en ynnest-

 112. -att få hänga med på det här arbetet.

 113. Viljan är det inget fel på.
  Just nu, i alla fall.

 114. Jag tror det var sista bilden.
  Ja. Tack!

 115. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Jämställda villkor inom skogsindustrin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Cirka 85 procent av dem som jobbar inom skogsindustrin är män. Nu vill många inom skogsindustrin arbeta för mer jämställdhet och öka andelen kvinnor, men först måste man se över vad det är som gör att kvinnor väljer andra branscher. Malin Bolin, fil dr i sociologi, ger här en lägesbild av attityder och erfarenheter av ojämställdhet inom skogsindustrin. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Jämställdhet på arbetsmarknaden, Könsarbetsdelning, Samhällsvetenskap, Skogsindustri, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid - så funkar det

Sveriges kommuner har under en längre tid haft problem med att anställa och behålla personal i socialtjänsten. För att råda bot på problemen erbjuder nu flera kommuner förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Forskaren Malin Bolin analyserar här olika modeller för att se hur effektiva de är. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia

Att spendera tid i naturen har kopplats till bättre hälsa och välmående. En grupp forskare har undersökt deltagandet i olika friluftsaktiviteter i fjällen från ett genusperspektiv. Här presenterar Kristin Godtman Kling, doktorand Mittuniversitetet, en studie i hur kvinnors och mäns deltagande i olika friluftsaktiviteter i fjällen skiljer sig och hur de speglas olika på fem stora fjällstationers hemsidor. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställda villkor inom skogsindustrin

Cirka 85 procent av dem som jobbar inom skogsindustrin är män. Nu vill många inom skogsindustrin arbeta för mer jämställdhet och öka andelen kvinnor, men först måste man se över vad det är som gör att kvinnor väljer andra branscher. Malin Bolin, fil dr i sociologi, ger här en lägesbild av attityder och erfarenheter av ojämställdhet inom skogsindustrin. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställdhet i transportplaneringen

Transportsystemet är inte bara viktigt för klimatet utan har även med social och ekonomisk rättvisa att göra. Här berättar forskaren Charlotta Faith-Ell från Nätverket Jämställdhet i transportsektorn om en metod som kan användas på både lokal och regional nivå för att anpassa transportsystemen till jämställdhetsmålen i Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställdhet - är övriga Europa ikapp Sverige?

Håller övriga Europa på att komma ifatt Sverige när det kommer till jämställdhet? Studier tyder i alla fall på att så är fallet när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet och mäns engagemang i familjelivet, berättar Mikael Nordenmark, professor vid institutionen för hälsovetenskap. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Efter nedläggningen - blivande föräldrars upplevelser

Det har gått mer än två år sedan nedläggningen och ockupationen av BB Sollefteå. Emelie Larsson, doktorand vid Mittuniversitetet, berättar om hur det har påverkat blivande föräldrars oro och tankar inför förlossningen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Risk, nationalitet och maskulinitet i Dagens Nyheters rapportering

I svenska medier diskuteras inte sällan ordet invandrare i relation till ordet risk när man pratar om frågor som integration, segregation och utanförskap. Här presenterar Anna Olofsson sin analys av hur risk, nationalitet och maskulinitet vävs samman i Dagens Nyheters rapportering under hösten 2015. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Vem tar ansvar för klimatet?

Inför det växande klimathotet läggs i Sverige ett stort fokus på individens ansvar. Här berättar Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, om hur bostadsägare på olika platser i Sverige resonerar kring sig själva i relation till klimat, risk och ansvar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Maskulinitet i vardagslivet

I Sverige har kvinnor och män i hög grad samma möjligheter till utbildning, arbete och politiskt deltagande. Men forskning visar på att ojämlikheter finns kvar i den privata sfären och att kvinnor står för en större del av (obetalt) hushållsarbete jämfört med män. Lasse Reinikainen, universitetsadjunkt, presenterar här en ny studie som tittat på hur män och kvinnor resonerar kring detta. Det handlar bland annat om hur män har tillgång till olika strategier för att undkomma hushållsarbete som inte kvinnor har tillgång till. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Den ofrivilligt politiska och politik med litet p

Mia Liinasson, professor vid Göteborgs universitet, talar om feministisk aktivism och rättighetskamper i världen och tittar på relationen mellan kvinnoorganisationer och staten i Sverige. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Representationer av mäns våld mot kvinnor

För att stötta kommunerna i sitt arbete med dem som utsätts för våld i nära relationer har Socialstyrelsen publicerat utbildningsmaterial får de grupper som är särskilt sårbara - kvinnor med missbruksproblematik, funktionsnedsättningar, utländsk bakgrund, äldre kvinnor och personer som utsätts för hedersrelaterat våld. Dessa kunskapsstöd har en normativ roll då de säger något om hur ett problem tolkas och förstås och hur man ska komma till rätta med problemet. Helena Hoppstadius, doktorand vid Mittuniversitetet, ger här en alternativ bild av hur dessa representationer kan tolkas. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Har sexuella trakasserier ökat?

Under hösten 2017 fick problemet med sexuella trakasserier mycket uppmärksamhet. En fråga som många ställde sig var om sexuella trakasserier ökat bland unga. Katja Gillander Gådin, professor vid institutionen för hälsovetenskap, berättar om hur vi genom att identifiera faktorer som kan ha medverkat till att sexuella trakasserier ökat också kan hitta strukturer som vi behöver arbeta med för att komma till rätta med problemen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema

Våld bland unga är vanligt och har visat sig ha ett starkt samband med psykisk ohälsa. Vissa grupper är dessutom utsatta för fler typer av våld. Heléne Dahlqvist, universitetslektor och programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, berättar om multi-utsatthet bland ungdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

När det fattas bitar i pusslet - hur politik översätts till praktik

Sara Nyhlén, forskare vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, presenterar en studie om hur nationella riktlinjer används i vardagen på lokal och regional nivå för att arbeta mot genusrelaterat våld i svensk glesbygd. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Maskulinitet och våld i förändring

Studier från Skottland har visat att både dödligt och icke dödligt våld på offentliga platser mellan unga män har minskat över tid. Studier visar också att våld i relationer har ökat i relativa termer. Sara Skott, universitetslektor i kriminologi, berättar om hur vi kan förstå förändringar i våld över tid och hur det hänger ihop med ändrade normer om maskulinitet och genusstrukturer. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Rättighetsbärarna - expertråd

Efter barnförhöret

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Att åldras

Vad tycker du om att åldras? Vad är bra och dåligt med det? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.