Titta

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Om UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Forskare och doktorander berättar om sin genusforskning under fyra olika teman: jämställdhet, genus i relation till andra maktordningar, våld och arbete. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Till första programmet

UR Samtiden - Genusmaraton 2019 : Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustemaDela
 1. Det mest sannolika
  att vara utsatt för-

 2. -verkar vara
  verbala sexuella trakasserier-

 3. -om vi inte bestämmer oss för
  att "hora" inte gills.

 4. Heléne Dahlqvist heter jag
  och är lektor i folkhälsovetenskap.

 5. Det här är ett embryo
  till en artikel jag håller på med-

 6. -med föregående talare,
  Katja Gillander Gådin-

 7. -och även Evelina Landstedt
  vid Umeå universitet.

 8. Vi vet att våld har samband
  med psykisk ohälsa hos ungdomar.

 9. Det är väl fastslaget
  vid det här laget.

 10. Det vanliga inom forskningen är
  att titta på en form av våld i taget.

 11. Jag själv har gjort det.

 12. Jag har främst haft fokus
  på sexuella trakasserier.

 13. Lite kränkningar och mobbning också,
  men främst sexuella trakasserier.

 14. Vi vet mindre om det
  jag här kallar för "multi-utsatthet"-

 15. -alltså att man är utsatt för
  flera olika typer av våld samtidigt.

 16. Med "samtidigt" menar jag
  under en sexmånadersperiod.

 17. Vi använder
  en relativt bred definition av våld.

 18. Inte så bred som "ekonomisk kontroll"
  som tidigare talare var inne på.

 19. Det kan handla om fysiskt, verbalt
  eller sexualiserat våld-

 20. -inklusive kränkningar, mobbning
  och sexuella trakasserier.

 21. Jag ska berätta lite närmare
  om vad det är vi tittar på.

 22. Ofta när man pratar om våld
  kan man prata om en "våldstrappa".

 23. Nåt slags gradering från mindre all-
  varligt till väldigt allvarligt våld.

 24. I den här studien ser vi inte riktigt
  våld på det sättet.

 25. Vi fokuserar på olika former-

 26. -och graderar inte
  vad som är värre än annat.

 27. Syftet med studien var att studera
  om det finns distinkta subgrupper-

 28. -av ungdomar med särskilda mönster
  vad gäller utsatthet av våld.

 29. Då har vi använt oss av ett material-

 30. -som är insamlat i en kommun
  här i Norrland, inte långt härifrån.

 31. 1 569 ungdomar, hälften tjejer,
  hälften killar, 13-16 år-

 32. -fick svara på en webbaserad enkät
  kring bland annat utsatthet av våld.

 33. Enkäten innehöll en mängd frågor,
  även om hälsa och annat.

 34. Det här var 2010.

 35. Vi har använt en metod
  som heter "latent klassanalys"-

 36. -som används för att identifiera
  subgrupper av ungdomar-

 37. -med specifika mönster av utsatthet
  under de senaste sex månaderna-

 38. -av hot om fysiskt våld,
  fysiskt våld någonsin i livet-

 39. -fysiska, verbala
  och publika sexuella trakasserier...

 40. Med "publika" menar vi att det fanns
  nån form av publik när det skedde.

 41. Det har visat sig vara en egen
  kategori i det här materialet.

 42. Kränkningar och mobbning online och
  offline och sexuell utsatthet online.

 43. Sexuell utsatthet online
  kan vara sexuella trakasserier.

 44. Här ingår även grooming-

 45. -det vill säga vuxna som söker
  sexuella kontakter med minderåriga.

 46. I den här metoden testar man
  olika modeller mot varandra-

 47. -för att se vilken modell
  som stämmer bäst med de data man har.

 48. Det man frågar sig är:

 49. Finns det stöd i våra data för en
  eller flera subgrupper av ungdomar?

 50. Hur funkar våra data, liksom?

 51. Vårt resultat visar
  att det verkar rimligt-

 52. -med tre klasser eller grupper här.

 53. Forskare bestämmer
  vad som är rimligt här-

 54. -baserat på statistiska mått,
  allmän tolkningsbarhet-

 55. -och teoretisk rimlighet: Det går
  att begripa vad gruppen innehåller.

 56. Här är statistik på hur väl
  de här modellerna fungerar.

 57. Jag ska inte nämna det här. Ni som är
  intresserade kan hitta siffrorna här.

 58. Det här är mer
  för extra intresserade.

 59. Vi fann stöd för tre subgrupper
  i vårt material.

 60. Resultatet av en sån här metod
  handlar om sannolikheten-

 61. -att ingå i en viss grupp utifrån
  vilka typer av våld man utsatts för.

 62. Det är ett sannolikhetsmått
  man får ut.

 63. Den första gruppen är multi-utsatt.

 64. De är utsatta för allt vi har mätt
  vad gäller våld.

 65. Det är totalt 12 % av ungdomarna,
  hälften tjejer och hälften killar.

 66. Vi har inte kollat
  att det är statistiskt signifikant.

 67. Det är ungefär lika många tjejer
  som killar som ingår i gruppen.

 68. Det här innebär hög sannolikhet
  att utsättas för flera typer av våld.

 69. Så drygt 10 % av ungdomarna
  är liksom utsatta för rubbet-

 70. -som vi har mätt.

 71. Grupp två har väldigt låg sannolikhet
  att vara utsatt för våld.

 72. Det är 66 % av ungdomarna-

 73. -som har låg sannolikhet
  att vara utsatta.

 74. Även här är det ungefär
  hälften killar, hälften tjejer.

 75. Och så har vi den tredje gruppen:

 76. Utsatta för
  i huvudsak sexualiserat våld.

 77. Här finns även mobbning online
  och mobbning offline-

 78. -med ganska höga sannolikheter.

 79. Det är 22 % av ungdomarna
  som hamnar i den här gruppen.

 80. 66 % av dem är tjejer.

 81. Tjejer blir i högre grad utsatta
  av det här sexualiserade-

 82. -och flera olika former samtidigt.

 83. Som Katja sa så migrerar inte
  sexuella trakasserier-

 84. -från fysiskt närvarande till nätet,
  utan det blir både och.

 85. Det mest sannolika
  att vara utsatt för-

 86. -verkar vara
  verbala sexuella trakasserier-

 87. -om vi inte bestämmer oss för att
  "hora" inte gills. Då sjunker den.

 88. I vårt material gills det.

 89. Slutsatser från studien så långt...
  Vi har mer analyser att göra.

 90. Vi ska titta på grupperna
  utifrån socioekonomiska variabler.

 91. Så långt har vi inte kommit än.

 92. Om man får reda på att en ung person
  är utsatt för en typ av våld-

 93. -ska man se det som en varningsklocka
  att det kan finnas fler typer.

 94. Det är en viktig slutsats: Det
  kan finnas mer för den här personen.

 95. Och att tjejer utsätts
  för sexualiserad multi-utsatthet.

 96. Både fortsatt forskning
  och förebyggande arbete-

 97. -bör ta hänsyn
  till båda ovanstående punkter.

 98. Tittar man på en typ av våld i taget
  och kopplar det till psykisk ohälsa-

 99. -är det en risk att vi överestimerar
  betydelsen av sexuella trakasserier-

 100. -och kopplingen till psykisk ohälsa
  eftersom annat våld störsänder.

 101. Det är en forskningsmetodologisk
  fråga vi måste titta närmare på-

 102. -och bli bättre på att hantera.

 103. Och som sagt
  det förebyggande arbetet.

 104. Vi ser en hel del arbeten kring
  att försöka förebygga näthat-

 105. -eller kränkningar
  och mobbning online.

 106. Lärare ska hantera det på nåt sätt,
  och då pratar man bara om mobbning.

 107. Man missar en stor del
  av det sexualiserade.

 108. Man har inte tid
  att prata om det också.

 109. Det här behöver vi
  bli mycket bättre på att se.

 110. Vad är våra ungdomar utsatta för?
  Och den här multi-utsattheten.

 111. Nästa steg, när vi är färdiga
  med den här artikeln är att titta på:

 112. Vad innebär de här grupperna
  för psykisk ohälsa?

 113. Att tillhöra nån av de här grupperna.

 114. Så vi har lite kvar att göra.
  Tack för mig.

 115. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Våld bland unga är vanligt och har visat sig ha ett starkt samband med psykisk ohälsa. Vissa grupper är dessutom utsatta för fler typer av våld. Heléne Dahlqvist, universitetslektor och programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, berättar om multi-utsatthet bland ungdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Juridik, Kriminologi, Medicin, Misshandel, Rättsvetenskap, Samhällsmedicin, Socialmedicin, Ungdomar och våld, Vanvård, Våld
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid - så funkar det

Sveriges kommuner har under en längre tid haft problem med att anställa och behålla personal i socialtjänsten. För att råda bot på problemen erbjuder nu flera kommuner förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Forskaren Malin Bolin analyserar här olika modeller för att se hur effektiva de är. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia

Att spendera tid i naturen har kopplats till bättre hälsa och välmående. En grupp forskare har undersökt deltagandet i olika friluftsaktiviteter i fjällen från ett genusperspektiv. Här presenterar Kristin Godtman Kling, doktorand Mittuniversitetet, en studie i hur kvinnors och mäns deltagande i olika friluftsaktiviteter i fjällen skiljer sig och hur de speglas olika på fem stora fjällstationers hemsidor. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställda villkor inom skogsindustrin

Cirka 85 procent av dem som jobbar inom skogsindustrin är män. Nu vill många inom skogsindustrin arbeta för mer jämställdhet och öka andelen kvinnor, men först måste man se över vad det är som gör att kvinnor väljer andra branscher. Malin Bolin, fil dr i sociologi, ger här en lägesbild av attityder och erfarenheter av ojämställdhet inom skogsindustrin. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställdhet i transportplaneringen

Transportsystemet är inte bara viktigt för klimatet utan har även med social och ekonomisk rättvisa att göra. Här berättar forskaren Charlotta Faith-Ell från Nätverket Jämställdhet i transportsektorn om en metod som kan användas på både lokal och regional nivå för att anpassa transportsystemen till jämställdhetsmålen i Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställdhet - är övriga Europa ikapp Sverige?

Håller övriga Europa på att komma ifatt Sverige när det kommer till jämställdhet? Studier tyder i alla fall på att så är fallet när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet och mäns engagemang i familjelivet, berättar Mikael Nordenmark, professor vid institutionen för hälsovetenskap. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Efter nedläggningen - blivande föräldrars upplevelser

Det har gått mer än två år sedan nedläggningen och ockupationen av BB Sollefteå. Emelie Larsson, doktorand vid Mittuniversitetet, berättar om hur det har påverkat blivande föräldrars oro och tankar inför förlossningen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Risk, nationalitet och maskulinitet i Dagens Nyheters rapportering

I svenska medier diskuteras inte sällan ordet invandrare i relation till ordet risk när man pratar om frågor som integration, segregation och utanförskap. Här presenterar Anna Olofsson sin analys av hur risk, nationalitet och maskulinitet vävs samman i Dagens Nyheters rapportering under hösten 2015. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Vem tar ansvar för klimatet?

Inför det växande klimathotet läggs i Sverige ett stort fokus på individens ansvar. Här berättar Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, om hur bostadsägare på olika platser i Sverige resonerar kring sig själva i relation till klimat, risk och ansvar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Maskulinitet i vardagslivet

I Sverige har kvinnor och män i hög grad samma möjligheter till utbildning, arbete och politiskt deltagande. Men forskning visar på att ojämlikheter finns kvar i den privata sfären och att kvinnor står för en större del av (obetalt) hushållsarbete jämfört med män. Lasse Reinikainen, universitetsadjunkt, presenterar här en ny studie som tittat på hur män och kvinnor resonerar kring detta. Det handlar bland annat om hur män har tillgång till olika strategier för att undkomma hushållsarbete som inte kvinnor har tillgång till. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Den ofrivilligt politiska och politik med litet p

Mia Liinasson, professor vid Göteborgs universitet, talar om feministisk aktivism och rättighetskamper i världen och tittar på relationen mellan kvinnoorganisationer och staten i Sverige. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Representationer av mäns våld mot kvinnor

För att stötta kommunerna i sitt arbete med dem som utsätts för våld i nära relationer har Socialstyrelsen publicerat utbildningsmaterial får de grupper som är särskilt sårbara - kvinnor med missbruksproblematik, funktionsnedsättningar, utländsk bakgrund, äldre kvinnor och personer som utsätts för hedersrelaterat våld. Dessa kunskapsstöd har en normativ roll då de säger något om hur ett problem tolkas och förstås och hur man ska komma till rätta med problemet. Helena Hoppstadius, doktorand vid Mittuniversitetet, ger här en alternativ bild av hur dessa representationer kan tolkas. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Har sexuella trakasserier ökat?

Under hösten 2017 fick problemet med sexuella trakasserier mycket uppmärksamhet. En fråga som många ställde sig var om sexuella trakasserier ökat bland unga. Katja Gillander Gådin, professor vid institutionen för hälsovetenskap, berättar om hur vi genom att identifiera faktorer som kan ha medverkat till att sexuella trakasserier ökat också kan hitta strukturer som vi behöver arbeta med för att komma till rätta med problemen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema

Våld bland unga är vanligt och har visat sig ha ett starkt samband med psykisk ohälsa. Vissa grupper är dessutom utsatta för fler typer av våld. Heléne Dahlqvist, universitetslektor och programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, berättar om multi-utsatthet bland ungdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

När det fattas bitar i pusslet - hur politik översätts till praktik

Sara Nyhlén, forskare vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, presenterar en studie om hur nationella riktlinjer används i vardagen på lokal och regional nivå för att arbeta mot genusrelaterat våld i svensk glesbygd. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Maskulinitet och våld i förändring

Studier från Skottland har visat att både dödligt och icke dödligt våld på offentliga platser mellan unga män har minskat över tid. Studier visar också att våld i relationer har ökat i relativa termer. Sara Skott, universitetslektor i kriminologi, berättar om hur vi kan förstå förändringar i våld över tid och hur det hänger ihop med ändrade normer om maskulinitet och genusstrukturer. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nyanlända föräldrar

Att uppfostra barn i två kulturer

Alaa vill ge sina fyra barn det bästa av två kulturer, den svenska och den arabiska. Hennes berättelse handlar om utmaningen att bevara sin egen kultur och samtidigt uppfostra barnen på ett annat sätt. Tema: En ny resa.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Fråga Miffo

Ta chansen och fråga Miffo om sådant du vill ha svar på! Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.