Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan med föreläsningar om bland annat undervisning i förskolan. Inspelat den 3-4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2019 : Barns utforskande och lek i antropocenDela
 1. Det räcker inte att prata om miljö.

 2. Vi måste ta med
  social och ekonomisk hållbarhet-

 3. -annars kan vi inte
  prata om de här frågorna fullt ut.

 4. Välkomna till vår föreläsning om
  barns utforskande lek i antropocen.

 5. Tidigare under dagen har ni
  lyssnat på många föreläsningar-

 6. -som har haft
  direkt anknytning till forskning.

 7. Den här föreläsningen rör sig lite
  mellan forskning och fält.

 8. Det får ni höra mer om.
  Mitt namn är Bodil Halvars.

 9. Jag jobbar här på barn- och
  ungdomsvetenskapliga institutionen-

 10. -som lektor och forskare.
  Vid min sida har jag Vanessa.

 11. Vanessa Katende.
  Jag är förskollärare-

 12. -och jobbar på förskolan Valvet
  på Kungsholmen.

 13. Jag ska dela med mig av
  erfarenheter och exempel-

 14. -från två olika projekt
  som vi har bedrivit.

 15. Vi har använt oss av utforskande lek
  som ett verktyg-

 16. -för att få syn på
  barnens tankar och frågeställningar-

 17. -kring olika hållbarhetsfrågor
  som har blivit aktuella nu.

 18. Vi har träffats i utbildningen,
  men också i Förskoledidaktiska rum.

 19. Ett nätverk där forskning, fält
  och förskollärarutbildningen möts.

 20. Vi är med där. Vi har följt
  varandras frågor och projekt.

 21. Om man tittar på
  de tidigare föreläsningarna...

 22. Det här har inte blivit forskning,
  utan det är frågor som vi följer.

 23. Så här kan diskussionen mellan oss
  se ut medan vi sätter frågan.

 24. Jag börjar med
  att göra en inflygning-

 25. -som handlar om att vi
  kommer in i titeln och i frågorna.

 26. Sen berättar Vanessa
  om sitt första projekt.

 27. Sen gör jag en läsning
  av det projektet.

 28. Jag tar ett förskoledidaktiskt
  perspektiv och gör en läsning.

 29. Sen kommer du in igen-

 30. -och berättar om det senaste
  projektet, med lite yngre barn.

 31. Därifrån gör vi en lekläsning på det
  projektet. Det ska vi försöka oss på.

 32. Efter det har vi frågor till er,
  och ni får ställa frågor.

 33. Vi tar dem på sluttampen.
  - Ska vi sätta i gång?

 34. -Vi kan byta plats.
  -Ja, nu står vi så här.

 35. Det här är titeln vi har valt. Vi
  tänker när vi pratar om sånt här...

 36. Alla kommer från olika håll, och vi
  behöver starta på samma plattform.

 37. Vi ska prata om vad
  ett utforskande arbetssätt innebär.

 38. Vad betyder "antropocen"?

 39. Vad är lek? Jag vill säga...

 40. Vi kommer inte att svara på
  den frågan under föreläsningen.

 41. Det är en stor och filosofisk fråga,
  som har pågått under många år.

 42. Men vi ska zooma in lite lekbegrepp.

 43. Vi börjar med antropocen.
  Hur många känner till det begreppet?

 44. Ungefär hälften. Det är ett begrepp
  som kommer mer och mer-

 45. -eller som används mer och mer.

 46. Vi lyssnade på
  Teresas föreläsning om miljöfrågor.

 47. Hon skulle ha kunnat säga
  "antropocen". Vad är antropocen?

 48. Jo, det är en geologisk tidsålder,
  som vi faktiskt lever i nu.

 49. Det har vi inte gjort länge.
  Tidigare levde vi i holocen.

 50. Det var en stabil
  och pålitlig geologisk tidsålder.

 51. Men nåt har hänt.
  Vi har kommit in i en ny tidsålder-

 52. -där människan är
  den största kraften.

 53. Vi har gått in och påverkat
  geologiska strukturer och klimat-

 54. -till den milda grad
  att vi har döpt tidsåldern efter oss.

 55. Det är första gången det har hänt
  i världshistorien.

 56. När började antropocen?

 57. När man satte spaden i jorden
  och började plöja för första gången?

 58. Eller var det
  vid industrialismens intåg?

 59. När satte den antropocena tidsåldern
  egentligen i gång?

 60. Rent formellt
  har den börjat precis nu.

 61. Nu har man kommit överens om att
  kalla den här tidsåldern antropocen.

 62. Det är viktigt...
  Barn läser ju inte tidningarna.

 63. De tänker inte:
  "Nu är vi i en antropocen tidsålder."

 64. Men barn påverkas av frågorna
  som finns överallt runtomkring oss.

 65. Teresa visade...
  Från en dag visade hon...

 66. Det var ett tiotal artiklar
  som handlade om de här frågorna.

 67. Om ni börjar räkna
  hur mycket ni ser om klimatfrågor-

 68. -från tidningar, tv, Facebook
  och allt ni tar del av-

 69. -ser ni att det är en stor del
  som handlar om de här frågorna.

 70. De är kopplade till
  den antropocena tidsåldern.

 71. Sen har vi ett annat begrepp:
  Hållbarhetsfrågor.

 72. Vad är hållbar utveckling? Jo...

 73. Tidigare pratade man mycket
  om miljöproblem.

 74. På 90-talet och 80-talet
  pratade man om miljöproblem.

 75. Nu pratar man mer
  om hållbar utveckling-

 76. -och har det som grundbegrepp.

 77. Vad är skillnaden mellan
  att prata miljö och hållbarhet?

 78. Jo, man behöver fler dimensioner.
  För att kunna diskutera-

 79. -miljö- eller hållbarhetsfrågor
  behöver vi två dimensioner till.

 80. Det räcker inte att prata om miljö.

 81. Vi måste ta med
  social och ekonomisk hållbarhet-

 82. -annars kan vi inte
  prata om de här frågorna fullt ut.

 83. Man behöver alla tre perspektiv.
  Ibland rör man sig emellan.

 84. Ofta går de in i varandra,
  som ni ser när ni tittar ut.

 85. Skogsbränderna är ett sånt exempel.

 86. Här ser vi de tre perspektiven.
  I mitten blir det hållbar utveckling.

 87. Men det här begreppet har också
  fortsatt att diskuteras vidare.

 88. 1987 kom det här
  hållbarhetsbegreppet ordentligt.

 89. Sen har man använt det, och frågan
  har förflyttats och accelererat.

 90. Nåt händer med begreppet.

 91. Dimensionernas inbördes ordning
  förändras.

 92. Här ser vi samma begrepp.
  Vi pratar om samma begrepp här.

 93. Ni ser att den ekologiska delen
  ligger längst ner nu.

 94. Sen finns den sociala delen,
  och sen den ekonomiska.

 95. Det här är inte hierarkiskt.

 96. Man ska tänka sig
  att ringarna pressas ner i varandra.

 97. Den ekologiska är
  förutsättningen för den sociala-

 98. -och den ekonomiska
  har förutsättningar i de andra två.

 99. Ringarna är beroende av varandra.

 100. Den ekologiska måste vara
  i någotsånär balans-

 101. -annars kan vi inte prata om de andra
  ringarna. Det är hela klimatfrågan.

 102. Här är en annan bild som man börjar
  använda i stället för de tre delarna.

 103. Det är många färger här,
  och många delar. Vad betyder det?

 104. Jo, man har lagt in nåt annat -
  de globala målen.

 105. Känner ni till dem? Paris 2015.

 106. Då kom man överens om
  de här sjutton globala målen-

 107. -och att man ska uppnå dem
  innan 2030.

 108. Det är inte vilka mål som helst.

 109. Ingen fattigdom, ingen hunger,
  god hälsa och välbefinnande-

 110. -god utbildning för alla...
  Det är inga dåliga mål.

 111. Det här har man tänkt
  att alla stater ska jobba fram till.

 112. Det finns en sida,
  som ni borde gå in och titta på.

 113. Öppna "God utbildning för alla".

 114. Där står det
  vad man ska ha uppnått till 2030-

 115. -och vad de flesta stater
  har skrivit på att vi ska jobba mot.

 116. Här ser ni
  "Ekosystem och biologisk mångfald"-

 117. -och "Hav och marina resurser".
  Det kommer vi in på.

 118. Man kan använda det här
  som ett styrdokument i förskolan.

 119. Att man jobbar mot de globala målen-

 120. -när man jobbar med hållbarhet
  eller naturvetenskap.

 121. Eller att man tänker att man jobbar
  för en god utbildning för alla.

 122. Där ingår också förskolan, så det här
  är ett viktigt styrdokument-

 123. -att ha i bakgrunden i sitt arbete.
  Den här ska jag trycka på.

 124. Ett annat styrdokument man kan
  utgå ifrån är barnkonventionen.

 125. Där tänker vi... Här kan man
  läsa hela. Det ska inte jag göra.

 126. Här har jag tagit med... Eftersom
  barnkonventionen numera ingår...

 127. Den gäller ju som lag här i Sverige.

 128. Där står det faktiskt
  att barn har rätt till lek.

 129. Det är en kraftfull markering
  att barn faktiskt har rätt till lek.

 130. De har rätt till vila och fritid,
  men de har rätt att leka.

 131. Det kan man fundera på.
  Hur stor del av vår dag på förskolan-

 132. -får barnen möjlighet att leka?
  Det är en viktig fråga.

 133. Det är ett annat styrdokument.

 134. Sen har vi den här vanliga...
  Eller vanlig är den väl inte.

 135. Den nyreviderade läroplanen
  från 2018-

 136. -där man har
  lyft fram leken som begrepp igen.

 137. Efter att ha varit lite åsidosatt
  i den senaste läroplanen-

 138. -kommer den här med stora steg,
  och har fått en egen paragraf.

 139. "Lek är grunden för utveckling,
  lärande och välbefinnande."

 140. Den första meningen
  tycker jag är extra viktig.

 141. Det står: "För barn är det lek i sig
  som är viktigt."

 142. Den meningen kan man ha en diskussion
  kring. Vad betyder det egentligen?

 143. Det är en portalmening
  i det här avsnittet-

 144. -eftersom den lyfter fram
  lek i sig själv.

 145. Lek behöver inte ha målet
  att hamna i ett lärande-

 146. -eller komma till ett mål,
  utan lek är viktigt i sig.

 147. Sen kan man fortsätta läsa om
  vad det är som gör lek så viktigt-

 148. -men det tänker jag
  att ni jobbar med på era förskolor.

 149. Det är ett styrdokument som man kan
  ha i ryggen när man arbetar med lek.

 150. Men vad är då lek?

 151. Det är ju en stor fråga, som många
  har pratat om genom århundraden.

 152. Jag tänkte bara göra
  några nedslag i lekens landskap-

 153. -eller uttalanden som ligger
  till grund för hur man kan tänka.

 154. Den här meningen har Schiller sagt.
  Vem var han?

 155. Han var en dramatiker och författare
  från 1700-talet.

 156. "Människan leker bara när hon i
  ordets fulla bemärkelse är människa"-

 157. -"och hon är helt och hållet människa
  bara när hon leker."

 158. Det är ett upphöjt tillstånd att
  leka. Det är bara då vi är människor.

 159. Det kan man fundera på,
  men han värdesätter verkligen leken.

 160. Sen har vi en poet, Tagore.

 161. Han har skrivit en vacker mening
  som ibland inleder böcker.

 162. "På ändlösa världars havsstränder
  leker barnen."

 163. Som en bild över att lek är nåt som
  pågår över hela världen samtidigt-

 164. -och genom tid.

 165. Sen har vi ett citat av Winnicott.
  Det är inget citat.

 166. Ni minns psykologen som pratade om
  det tredje rummet och mellanrummet.

 167. Han menade att människoblivandet
  sker i det tredje rummet.

 168. Det är där leken pågår.
  Han är nära Schiller.

 169. Det är där man blir människa. Det är
  där människoblivandet blir till.

 170. Sen har vi lekforskaren Sutton-Smith.

 171. Om man läser om lek
  hamnar man snart hos honom.

 172. Han lyfter fram
  tre olika dimensioner.

 173. Vad ska man säga?
  "Ambiguity", vad heter det?

 174. Tveksamhet...
  Att lek har en stor spännvidd.

 175. Lek betyder olika saker
  av flera olika aspekter.

 176. Lek som livskraft, som kulturrelativ
  och som överlevnad.

 177. Han har studerat det här
  i olika former.

 178. Sen har vi Gadamer, filosof.
  Han menar att leken leker barnen.

 179. Det är inte barnen som leker,
  utan leken som leker barnen.

 180. Sen finns det några forskare som
  har fortsatt ta fram lekens begrepp.

 181. Här har vi en känd svensk forskare,
  Birgitta Knutsdotter Olofsson.

 182. Hon kallar sig professor i lek.

 183. Flera av er har säkert
  läst henne under er utbildning.

 184. Hon har kommit lite i skymundan.

 185. Men man kan ta fram
  studierna som hon har gjort-

 186. -om när lek inte fungerar.

 187. Hon skrev "De små mästarna",
  där hon fortsatte den frågan.

 188. Vad är det som gör att barn leker?
  Hur ska pedagoger förhålla sig?

 189. Hon har tittat på det här. Nu har hon
  kommit med en bok om den fria leken-

 190. -där hon sammanfattar
  sina år som forskare.

 191. Hon pratar om nåt som heter lekram.
  Innanför den här ramen-

 192. -råder lekens logik, som man
  bygger upp innanför en lekram.

 193. Barnen förhandlar sig fram till den.
  Hon har studerat hur det går till.

 194. -Flytta mikrofonen lite från munnen.
  -Så att jag inte står och skriker.

 195. Lekregler... Garvey, en annan
  forskare som har pratat om det...

 196. Han talar om
  att leken sker i samförstånd-

 197. -ömsesidighet och turtagande.
  Det är viktiga regler.

 198. Om man vill att leken ska gå vidare
  behöver man förhålla sig till det.

 199. Det behöver
  de som ingår i leken göra.

 200. Sen har vi en dansk forskare,
  Hangaard Rasmussen.

 201. Han var poppis på 90-talet, och har
  fortsatt att forska kring lek.

 202. Han pratar mycket om den vilda leken-

 203. -och att leken innefattar
  både ordning och kaos-

 204. -och att det är viktigt.
  Sen har vi Gadamer, en filosof.

 205. Han pratar om
  lekens hit-och-dit-rörelse.

 206. Leken har ingen avsikt,
  den har inte nåt syfte eller nåt mål.

 207. Det kommer vi tillbaka till
  när du har berättat lite.

 208. Sen har vi leksignaler,
  som Bateson pratade om.

 209. Kontexten som visar
  att det ska tolkas som lek-

 210. -till exempel annorlunda röster,
  tal i förfluten tid-

 211. -eller att man använder ljudeffekter
  för att visa att lek pågår.

 212. Sen finns det en svensk forskare
  som har tittat på lekens drivkrafter.

 213. Han pratar om
  att lekhandlingarna för leken framåt.

 214. Det är en mängd begrepp.
  Det här är från min avhandling.

 215. Jag har tittat på
  lekens relationella kopplingar.

 216. Vilka kopplingar gör barn i lek
  och vilka relationer skapas?

 217. Vad har man
  alla de här begreppen till, då?

 218. Jo, för att kunna titta på hur leken
  byggs upp och vad som händer.

 219. När man placerar det i en annan
  kontext, som ni har gjort här-

 220. -kring hållbarhetsfrågor, vad händer
  då? Det ska vi komma in på.

 221. Innan det ska vi se på några forskare
  som har gjort den här kopplingen.

 222. Lek och utforskande -
  hur hänger de begreppen ihop?

 223. Hänger de ihop? Går de att kombinera?
  Finns det några skillnader?

 224. Nu utforskar barn, nu leker de.
  Eller gör de både och?

 225. Monica Nilsson har tittat på det här,
  och skrivit en bok-

 226. -som heter "Lek, lycka
  och utforskande", tror jag.

 227. Den kan man titta i.

 228. De har utgått från
  Gunilla Lindqvists lekvärldsbegrepp.

 229. De har tittat på
  hur en gemensam lekvärld byggs upp-

 230. -av barns lekkunnande
  och vuxnas konst och vetenskap.

 231. Det här är en enkel modell
  som Gunilla Lindqvist har ritat upp.

 232. Sen har man fortsatt pröva det här.
  Hon har skrivit flera böcker om-

 233. -hur man kan jobba med
  att praktiskt bygga upp lekvärldar.

 234. Kroppen, orden och tingen
  är förutsättningar för barns lek-

 235. -och barns lek är fantasi i handling.

 236. Det här kommer du att prata mer om,
  just det här sättet att arbeta.

 237. Det här är ett prövande. Går lek
  och utforskande att kombinera?

 238. Vad är utforskande? Jo...

 239. Flera av er
  arbetar kanske på det sättet-

 240. -men här är ett försök
  att beskriva det-

 241. -med olika förskoledidaktiska
  begrepp. Många av de här begreppen-

 242. -har jag tagit från Elfströms bok,
  "Barn och naturvetenskap".

 243. Där pratar man om hur man följer
  barns frågor och framväxande teorier-

 244. -när det gäller naturvetenskap,
  kopplat till ett ämnesinnehåll.

 245. Man möjliggör
  en etisk-estetisk lärprocess-

 246. -och håller i gång den under det
  naturvetenskapliga utforskandet.

 247. Man jobbar för
  ett kooperativt lärande.

 248. Ni hörde Hillevi och de andra
  i morse. De pratade om-

 249. -att det kooperativa lärandet...
  Det har varit mycket fokus på det.

 250. I det kooperativa lärandet finns det
  alltid ett individuellt lärande.

 251. Annars finns det inget
  kooperativt heller. De hänger ihop.

 252. Det betyder inte att det inte
  är ett individuellt lärande.

 253. Båda förutsätter varandra.
  Miljö och material lyfts fram.

 254. Man följer de här processerna
  i ett utforskande arbetssätt-

 255. -genom den pedagogiska
  dokumentationen.

 256. Man tittar särskilt
  på lärarens förhållningssätt.

 257. Man har en medforskande pedagog,
  som har ett lyssnande fokus.

 258. Annars kan man nästan inte
  vara medforskande.

 259. De här frågorna och begreppen
  tar vi med oss-

 260. -när vi ska lyssna på
  hur ni har jobbat.

 261. Först är det ett projekt som
  handlar om hav. Du ska få berätta.

 262. Så... Vi ska stänga av här.

 263. -Så, va?
  -Och byta.

 264. Precis.

 265. -Vill du ha den?
  -Nej, jag klickar här.

 266. Jag ska dela med mig av exempel
  från två olika projekt.

 267. Ett som vi bedrev läsåret 2016-2017,
  och sen lite där vi står i dag.

 268. I vårt område har vi arbetat
  med hållbarhetsfrågor i fem, sex år.

 269. I projektet
  "Hållbarhet genom utforskande lek"...

 270. Det genomfördes
  i en äldrebarnsgrupp med 21 barn-

 271. -i åldrarna fyra till sex år.

 272. Vi var två förskollärare
  och en barnskötare.

 273. Läsåret innan hade vi
  börjat intressera oss för leken.

 274. Vi frågade oss vilka processer
  barnen var involverade i i leken-

 275. -och vilket utforskande
  som skulle kunna bli möjligt-

 276. -om vi iscensatte mer för lek
  som ett språk.

 277. Under våra studiedagar samma år,
  hösten 2016-

 278. -hade vi möjlighet
  att lyssna till Leif Strandberg-

 279. -kring just lek och lärandet.
  Det vi tog med oss därifrån-

 280. -var tanken kring hur
  leken och lärandet kan hänga ihop-

 281. -eller ses som samma sak.
  Även hur lärandet kan förstås-

 282. -som en rörelse från där man är
  till där man ännu inte är.

 283. Att barnen i leken skapar imaginära
  världar eller påhittade lekvärldar-

 284. -där de genom sin föreställnings-
  förmåga intar olika roller-

 285. -och agerar
  annorlunda ifrån verkligheten.

 286. Även hur barnen skapar hypoteser om
  hur det skulle kunna vara.

 287. Att man ofta kan saker i leken
  som man inte kan i verkligheten-

 288. -eller som man inte tror att man kan.

 289. Och att det i leken
  kan skapas helt nya lösningar.

 290. Leif beskrev hur viktigt det är
  att vuxna vågar utmana barnens lek.

 291. Dels genom att tillföra rekvisita
  och iscensätta för lek-

 292. -men också genom att ta oss in
  i leken och utmana barnens tankar-

 293. -om i det här fallet
  en hållbar framtid för vattenlivet.

 294. Vi har inte formulerat oss gemensamt
  kring begreppet lek i vårt område-

 295. -men vi har använt
  våra interna nätverk till-

 296. -att diskutera
  hur vi har arbetat med leken.

 297. Vi bestämde oss för
  att det var den iscensatta leken-

 298. -där barnen fick inta olika roller,
  som vi ville använda oss av.

 299. Vi gick in i det här projektet
  utifrån en lång vana av-

 300. -att jobba utifrån
  ett utforskande förhållningssätt-

 301. -där barnens frågor är i fokus.
  Vi lyssnar in dem-

 302. -och gör oss intresserade av
  vad barnen är intresserade av.

 303. Det har varit en balansgång mellan
  att utmana barnen-

 304. -men också att låta leken flöda fritt
  och ta ett steg tillbaka-

 305. -just för att inte
  förlora det här utforskandet.

 306. Det här är hämtat från uppgiften
  barnen fick inför projektet.

 307. De blev ombedda att ta med sig
  en bild, filmsnutt eller ljud-

 308. -från naturen som hade fångat
  deras intresse under sommaren.

 309. Eftersom vi hade valt att använda
  leken som ingång i projektet-

 310. -använde vi det när vi
  presenterade barnens sommaruppgift.

 311. För att förstärka för barnen
  att vi trädde in i en lekvärld-

 312. -fick de krypa igenom
  en magisk tunnel-

 313. -innan de kom in
  i rummet som vi hade iscensatt.

 314. Tunneln följde sen med
  under hela projektets gång.

 315. Vi iscensatte miljöer utifrån
  det barnen hade tagit med sig.

 316. Vi tänkte mycket
  kring rekvisita, ljus och ljud.

 317. Vi jobbar ofta med flera projektorer
  för att skapa liv-

 318. -och olika dimensioner
  i miljöerna som vi iscensätter.

 319. Många av bilderna och filmklippen
  som barnen hade tagit med sig-

 320. -berörde deras möten med vatten
  och vattendjur på olika sätt.

 321. Det kom upp frågor kring hur livet
  som vattendjur kan tänkas vara.

 322. Vad de gör, hur de lever,
  vilka som är vänner och fiender.

 323. Hot som kan uppstå
  och hur de hanterar faror.

 324. De var snabbt inne på näringskedjan
  och försvarsmekanismer hos djuren.

 325. Barnens tankar väckte vår nyfikenhet
  kring det här jättestora systemet.

 326. Vi vet att mycket av de val
  och handlingar som vi människor gör-

 327. -när det kommer till miljöfrågor
  påverkar vattenlivet negativt.

 328. Det har varit en balansgång
  under projektets gång-

 329. -att tänka kring hur mycket
  information vi vill ge till barnen.

 330. Vi bestämde oss för att gå in i
  utforskandet tillsammans med barnen-

 331. -och sen se var vi hamnade.
  Vi började med...

 332. Vi såg till att vår miljö
  stöttade barnen intresse.

 333. Vi lånade böcker kring vattenliv och
  barnen fick skriva ut bilder på djur.

 334. Det tecknade språket
  använde de mycket.

 335. Böckerna blev mötesplatser där de
  samlades och utbytte erfarenheter-

 336. -och där nya upptäckter hittades.

 337. Vi gjorde i ordning
  ett enkelt akvarium.

 338. En plastlåda
  med vatten, snäckor och stenar-

 339. -och vattendjur
  som barnen kunde interagera med.

 340. Vi hade olika stationer
  där olika material och uttryck-

 341. -fick möta vattenlivet
  och barnens tankar om vattenvärlden.

 342. Vi hade en uppstartsperiod-

 343. -där barnen fick möta vattenvärlden
  på många olika sätt och många gånger-

 344. -för att kunna upptäcka detaljer,
  se samband och nå nya upptäckter.

 345. Samtidigt ville vi pedagoger
  ha en uppstartsperiod-

 346. -där vi kunde samla på oss det vi
  trodde barnen var intresserade av-

 347. -så att vi sen kunde smalna av
  kring ett område eller problem-

 348. -som de uppmärksammade.
  Det vi märkte var-

 349. -att barnen snabbt
  skapade relationer med vattendjuren.

 350. De förmänskligade dem mycket.

 351. De undersökte hur relationerna såg ut
  mellan de olika vattendjuren-

 352. -vilka som var vänner och fiender.
  I leken bildade de ofta familjer.

 353. De undersökte hur olika vattendjur
  kunde visa omsorg för varandra.

 354. Under ett lektillfälle,
  väldigt tidigt i projektet-

 355. -hade barnen tagit roller som hajar,
  abborrar och människor som metade.

 356. Här är det ett barn
  som sitter och metar från en brygga.

 357. Då berättade ett barn att han visste
  att det kunde finnas skräp i vattnet.

 358. Det hade vi tänkt kring
  om vi ville involvera barnen i.

 359. Det är en komplex fråga
  och kanske inte nåt som vi ville-

 360. -lägga på barnen för tidigt
  eller inte alls.

 361. Men vi hade förberett lite skräp-

 362. -som man kunde ta fram
  om tillfälle gavs.

 363. Då lät jag lite skräp komma flytande
  och sa:

 364. "Nu kommer det skräp flytande." Alla
  fiskarna blev jätteglada och skrek:

 365. "Ja, skräp!" De samlade ihop det
  och lade det i sitt bo.

 366. De drack ur flaskorna och tyckte
  att det var bra att det kom skräp.

 367. Jag frågade: "Vad tror ni
  att fiskarna tycker om skräpet?"

 368. "Det är jättebra", svarade barnen.

 369. Jag lämnade det
  och lät dem leka vidare.

 370. Sen tog jag med mig deras reaktion
  till vår avdelningsreflektion-

 371. -och berättade att de inte förstod
  att det var ett problem.

 372. Då bestämde vi oss för
  att vända på påståendet-

 373. -att fiskar tycker
  att det är bra med skräp-

 374. -och se det som en frågeställning.

 375. Sen bestämde vi oss för
  att ta med oss den här frågan.

 376. Att ha kvar skräp i iscensättningarna
  utan att lägga fokus på det.

 377. Vi skulle se hur barnen tog sig an
  frågan under arbetets gång.

 378. Utifrån barnens intresse fortsatte vi
  att iscensätta för lek.

 379. Vi använde alltid stunden innan
  vi gick in i den magiska tunneln-

 380. -för att samla barnen, och de
  fick dela upp sig i olika roller.

 381. Vi kunde samtala kring frågor
  som hade kommit upp tidigare.

 382. Vi kunde också presentera
  ett problem eller en fråga.

 383. Vi reflekterade över
  hur flexibelt och tillåtande-

 384. -barnen kunde närma sig olika problem
  när de var i lek.

 385. Det skapades ett flöde i leken
  där idéer lätt kunde testas.

 386. Vid det här tillfället hade barnen
  delat upp sig i hajar och delfiner.

 387. Hajarna var rovdjuren
  och var högst upp i näringskedjan.

 388. Barnen började hitta strategier för
  att komma åt delfinerna.

 389. De började kommunicera
  med sina snäckmobiler.

 390. De kunde rapportera var delfinerna
  fanns och hur de skulle slå till.

 391. De förställde sig rent kroppsligt
  och blev mindre hajlika-

 392. -och lurade delfinerna,
  för att sen slå till.

 393. Dels är det spännande att se hur
  barnen tänker kring kommunikation.

 394. Vi vet ju att det hela tiden
  sker kommunikation mellan djuren-

 395. -men också hur de tog med sig
  sina erfarenheter av mobiltelefoner.

 396. Det blev snäckmobiler, för det
  var det som de hade till hands.

 397. Barnen skapade i leken
  ytterligare en dimension.

 398. De var fast vid näringskedjan,
  men i leken skakade de om det.

 399. Helt plötsligt var det delfinerna
  som jagade hajarna.

 400. Hajarna använde snäckmobilerna till
  att skicka nödrop om-

 401. -att delfinerna kom.
  Det var väldigt spännande-

 402. -för de hade varit väldigt fast vid
  att hajarna var nummer ett.

 403. Vid ett annat tillfälle hade alla
  barn tagit roller som sköldpaddor.

 404. Då inledde vi med att samtala kring
  vad de visste om sköldpaddor.

 405. De berättade att vissa lever i havet
  och vissa på land.

 406. De kan dra sig in i sitt skal
  och de simmar långsamt.

 407. De använde sig av de här
  erfarenheterna när de var i leken.

 408. Plötsligt berättade
  en av sköldpaddorna-

 409. -att nu var han en bebissköldpadda-

 410. -som inte kunde göra nåt själv.
  Han var helt hjälplös.

 411. Då förvandlades alla de äldsta barnen
  till bebissköldpaddor.

 412. Alla de yngre barnen
  förvandlades till vuxensköldpaddor-

 413. -som stöttade de små sköldpaddorna
  med allt.

 414. Att hitta mat, ta sig fram
  och ta sig från farliga situationer-

 415. -och träna dem på att simma.
  Det var en bebissköldpadda-

 416. -som trasslade in sig i ett nät-

 417. -och som fick i sig lite plast,
  som han fick hjälp med att få ut.

 418. Rollfördelningen var spännande.

 419. Nu hade barnen fått
  så mycket erfarenhet av att leka-

 420. -att de vågade ta roller
  som var i överläge och underläge.

 421. Man behövde inte
  bara vara de här hajarna.

 422. Barnen skapade tillsammans kunskap om
  hur det skulle kunna vara-

 423. -att vara en sköldpadda i olika
  åldrar, och vad som kan uppstå då.

 424. Sen samlades vi igen och pratade om
  vad de nu visste om sköldpaddor-

 425. -som de kanske inte visste innan.
  "De har ett mönster på sitt skal."

 426. "De små bebissköldpaddorna
  kan inte simma."

 427. "De lär sig simma
  när de är sex, sju eller tio år."

 428. "De kan skada sig."

 429. "Skräp kan fastna i deras mat,
  och då sätter de i halsen."

 430. Här hade de börjat fundera på
  vad skräpet skulle kunna innebära-

 431. -för i det här fallet sköldpaddorna.
  Kort därefter var alla barn delfiner.

 432. Det kom jättemycket skräp flytande.

 433. De samlade ihop skräpet
  och sorterade upp det.

 434. Sen kom det mer och mer,
  så de hann inte samla ihop allt.

 435. En delfin råkade få i sig lite skräp.

 436. Då fick de andra
  kontakta en doktorsdelfin-

 437. -som kom och hjälpte
  den sjuka delfinen med medicin-

 438. -som vi ser på bilden längst ner.
  Händelsen engagerade barnen.

 439. De skrev skyltar,
  som de satte upp i rummet.

 440. Dels till de andra delfinerna:
  "Ät inte skräp!"

 441. Men också skyltar till människor
  att inte kasta skräp i havet.

 442. Här hade de börjat tänka
  kring konsekvenserna skräpet kan få.

 443. Parallellt med lektillfällena
  fick barnen möta vattendjur-

 444. -genom andra uttryckssätt.

 445. Barnen skapade lätt förbindelser
  genom leken.

 446. Närstudier av sköldpaddans yttre,
  hur de rör sig-

 447. -var erfarenheter
  som de sen tog med sig in i leken.

 448. Blåsfiskar var ett annat djur
  som de intresserade sig för.

 449. Vi undersökte taggarna
  på olika taggiga föremål.

 450. De fick göra taggar av lera.
  Vi undersökte blåseffekter-

 451. -och samtalade om
  blåsfiskens försvarsmekanismer.

 452. Under ett lektillfälle, när alla barn
  hade valt att vara blåsfiskar-

 453. -startade ett samtal: "Vad händer
  om det kommer skräp i vattnet?"

 454. "De kanske äter skräpet och dör."

 455. "Kanske fiskarna äter upp det.
  Det blir dåligt för blåsfiskarna."

 456. Leken stannade upp. Det blev tyst
  och de blev allvarliga.

 457. De reflekterade över hur livet
  för blåsfiskarna skulle kunna bli-

 458. -med allt det här skräpet.
  "Hur kan man göra det bättre?"

 459. "Man kan ta bort skräpet med ubåtar."
  - "Hur gör ubåtarna, då?"

 460. "De samlar in plast och metall
  och tar bort det från havet."

 461. Dagen efter följde vi upp
  med ett samtal om-

 462. -att det finns
  mycket plast och metall i havet.

 463. "Vad händer
  om det kommer metall i havet?"

 464. "Fiskarna blir utrotningshotade, sen
  finns det ingen fisk, för de dör."

 465. "Då kan man inte äta fisk,
  och då mår man inte bra."

 466. "Skräp sprids snabbt
  och hamnar på botten."

 467. "Man kan skära sig och börja blöda
  på gammal metall."

 468. Vi frågade vad man kan göra
  för att undvika skräp i vattnet.

 469. "Släng skräp i soptunnor."

 470. "Ställ jättemånga soptunnor vid havet
  så att man kan slänga soporna där."

 471. "Man borde uppfinna
  båtar med soptunnor."

 472. "Man kan uppfinna ubåtar
  som samlar in skräp."

 473. Vi erbjöd barnen att göra ritningar
  på såna här ubåtar.

 474. De tyckte att det var spännande,
  och började göra skisser.

 475. Vi var inne i vårt bibliotek,
  där vi hade en världskarta uppsatt.

 476. Barnen såg hur mycket vatten
  det finns på jorden-

 477. -och hur skräpet kunde färdas
  mellan olika kontinenter.

 478. Här ser vi en skiss på en självstyrd
  ubåt, som har en propeller.

 479. Den har ett periskop så att man
  kan se om det finns nåt skräp.

 480. Det finns en stor och en liten arm
  som plockar in skräpet.

 481. Sen sorteras det upp
  i olika behållare.

 482. Här är samma skiss,
  fast gjord i lera.

 483. De här två skisserna
  gjordes tillsammans.

 484. De kan kommunicera med varandra.
  Den stora skissen beskrivs så här:

 485. "Skräpet kastas dit."

 486. De tänkte på förebyggande åtgärder,
  att sätta upp papperskorgar.

 487. De gjorde ritningar på skyltar som
  skulle kommunicera till människor-

 488. -att vi inte ska slänga skräp
  i vattnet, utan i papperskorgar.

 489. Problematiken med skräp i vattnet-

 490. -var nåt som hela vår barngrupp
  ägde ganska snabbt.

 491. Det är intressant att tillägga att vi
  skolade in halva gruppen den hösten.

 492. Många barn var nya för varandra,
  för oss vuxna och för arbetssättet.

 493. Vi hade också haft ett ovanligt tufft
  socialt klimat i gruppen-

 494. -med hierarkier och uppdelningar
  mellan barnen.

 495. Vår reflektion var att det här inte
  bara var gynnsamt för lärandet-

 496. -utan också ur ett empatiskt
  perspektiv. De lärde känna varandra.

 497. När de var i leken var de familj.

 498. De ställdes inför problem
  och hittade lösningar tillsammans.

 499. Vi använde våra samlingar
  som en helgruppsreflektion.

 500. Det gjorde också
  att erfarenheter spreds snabbt.

 501. Nu när vi bjöd in barnen till lek
  var de helt överens om-

 502. -att skräpet var tvunget
  att tas hand om på en gång.

 503. De började sortera upp skräpet
  i olika återvinningar.

 504. De anammade det tecknade språket.
  Varje gång i leken-

 505. -tecknade de
  olika skisser på lösningar-

 506. -men de skissade också upp
  vad de lekte.

 507. Här ser vi några exempel.

 508. Såna hittade vi efter lektillfällen,
  men också bara i verksamheten.

 509. Vi ser två exempel på
  hur våra yngsta barn i gruppen-

 510. -fick överföra varsin skiss
  till lera.

 511. Under perioden var det ett aktuellt
  ämne med nedskräpning i vattnet.

 512. Det skrevs mycket artiklar om det.

 513. Arla skrev om såna här fenomen
  på baksidan av sina mjölkpaket.

 514. Museum hade
  olika föreställningar om det här.

 515. Det gjorde att våra familjer enkelt
  kunde vara involverade i projektet.

 516. Barnen berättade ofta om saker
  som de hade läst och hört.

 517. Bland annat att det snart skulle
  finnas mer plast än fisk i haven.

 518. Ett barn berättade att det finns
  så små plastbitar i havet-

 519. -att man inte kan se dem med ögat,
  och att det kallas mikroplast.

 520. Det var nånstans under vårterminen.

 521. Barnen hade fått mycket erfarenhet av
  att leka och problematiken med skräp.

 522. Mikroplasten kunde vara en lämplig
  utmaning vidare i projektet.

 523. Vi samlade en grupp innan vi skulle
  leka, och presenterade det här.

 524. Hur ska man få tag på plast som är
  så smått att man inte kan se det?

 525. De tog sig verkligen an uppgiften-

 526. -och skissade upp maskiner som skulle
  kunna ta hand om mikroplasten.

 527. De lekte att de var maskinerna.
  Här är en plastdammsugare-

 528. -med kraftfulla dammsugarslangar
  som drar in vatten-

 529. -och filtrerar bort mikroplasten.

 530. Den här maskinen körs av en blåsfisk.

 531. De tog allt mer in vattendjuren
  i själva lösningarna.

 532. Här är en maskin-

 533. -som kan få syn på mikroplasten
  genom en väldigt stark lampa.

 534. Den har olika ubåtar som kan åka
  i väg. Det finns ett planeringsrum.

 535. Den har ett märke så att man ser
  vilket företag den tillhör.

 536. Längst bak kommer det ut ljudvågor
  som ska varna fiskarna för den-

 537. -och sända ut signaler om
  att all plast är borta.

 538. Barnen hade gjort otroligt många
  ritningar på såna här maskiner.

 539. De ville göra riktiga maskiner,
  så vi erbjöd dem att göra prototyper.

 540. De fick tillgång till
  muttrar, skruvar, slangar och kablar.

 541. De äldsta barnen fick arbeta två
  och två och göra en gemensam skiss-

 542. -medan de yngre barnen
  fick arbeta lite mer fritt.

 543. Arbetet pågick
  under jättemånga veckor.

 544. Efter varje lek hade de fler idéer
  och tillägg till sina prototyper-

 545. -som de var tvungna att lägga till.

 546. När de var klara med sina maskiner,
  vilket de knappt hann bli-

 547. -spelade de in beskrivningar av
  de här maskinerna som qr-koder-

 548. -som vi satte upp och som de
  kunde lyssna på med sina föräldrar.

 549. En annan teori som uppstod i leken
  var det här med doktorsfiskar-

 550. -att det fanns specifika fiskar
  som hade som uppgift-

 551. -att hjälpa och rena
  de fiskar som hade blivit sjuka.

 552. Det hann vi inte gå vidare med,
  men det hade varit spännande-

 553. -eftersom det finns fiskar
  som har såna funktioner.

 554. Men de fick göra
  skal till våra bluebots-

 555. -som kunde åka runt
  och hjälpa sjuka fiskar.

 556. Parallellt med arbetet på förskolan-

 557. -gjorde vi regelbundna besök till
  ett vattendrag nära vår förskola-

 558. -där de fick se hur det stod till
  med vattnet. Det fanns mycket skräp.

 559. De samlade in skräpet
  och slängde det i papperskorgar.

 560. De hade med sig kameror och
  dokumenterade olika typer av skräp.

 561. Kikare hade de också.

 562. De använde erfarenheter från leken
  när vi var där nere.

 563. Ett barn hittade en lång pinne,
  som var böjd längst ut.

 564. Hon lekte
  att hon var en skräpsamlarmaskin-

 565. -som samlade in skräp
  med den här kroken.

 566. Vi tog med vatten till förskolan-

 567. -och undersökte det med vårt
  usb-mikroskop efter mikroplast.

 568. Sen fick de testa olika sätt
  att rena vattnet.

 569. De hade mycket teorier om
  hur man skulle kunna kommunicera-

 570. -att vi inte ska slänga skräp.
  Vi presenterade idén om en skylt.

 571. De gjorde olika förslag på hur man
  kan fånga människans uppmärksamhet.

 572. Sen fick vi tillåtelse att sätta upp
  den vid vårt vattendrag.

 573. Den satt där hela sommaren.
  Det var barnen väldigt glada för.

 574. Avslutningen av projektet blev bra.

 575. Bodil och Mia Sveding kom och besökte
  oss för att prata med barnen.

 576. De förberedde sig genom att ta fram
  sina prototyper och en rad frågor.

 577. Ni kom dit, för barnen,
  som en form av experter.

 578. Mia är ju biolog,
  så det var därför hon kom dit.

 579. Frågorna speglar att de också ansåg
  att de hade blivit experter.

 580. Det hade de blivit. Det var
  som två expertgrupper som möttes-

 581. -för att diskutera hur man ska
  hantera de här med skräp i vattnet.

 582. "Vad vet ni om doktorsfiskar? Hur
  länge ligger plast kvar i vattnet?"

 583. "Varför slänger människor skräp
  i vattnet?"

 584. Innan jag lämnar över
  tänkte jag sammanfatta-

 585. -lite av de reflektioner som vi
  gjorde utifrån det här arbetet.

 586. Dels hur levande och flödande
  leken är som språk-

 587. -och hur fullt av möjligheter
  det ryms där i.

 588. Hur lätt barnen hade
  att skapa förbindelser genom leken.

 589. En kollega uttryckte: "Förut satt vi
  bara vid borden och jobbade."

 590. Vi märkte hur tacksamt det är
  att sätta utforskandet i kroppen.

 591. Vilken positiv effekt det hade på
  det sociala och empatiska klimatet.

 592. Det var flera grupper i vårt område
  som hade samma upplevelse.

 593. I vår syftesrubrik togs ju
  begreppet handlingskompetens upp.

 594. Det tänker vi fortfarande kring.

 595. Att vi i stora drag
  förhåller oss till det-

 596. -som om det handlar om
  att skapa förutsättningar för barnen-

 597. -att känna ett ansvar och engagemang
  för stora och globala frågor-

 598. -men framför allt att känna
  att man har kompetensen att handla.

 599. Det visade barnen
  i det här projektet prov på.

 600. Nu ska jag
  göra den otacksamma bedriften-

 601. -att gå in
  och dissekera ditt projekt.

 602. Det talar bra för sig självt,
  men det här är ett sätt-

 603. -att titta på de förutsättningar
  som har omgett projektet.

 604. Jag tänkte göra det
  i rätt så enkel form-

 605. -genom att använda
  förskoledidaktiska begrepp-

 606. -och titta på det här projektet
  om barns utforskande lek.

 607. Händer det nåt?
  Jag kanske ska trycka på rätt knapp.

 608. De didaktiska frågorna
  känner ni alla säkert till.

 609. Varför, vad och hur.
  I sin enkelhet...

 610. Vi pratar mycket om undervisning
  i förskolan i dag.

 611. Vi håller kvar vid
  vårt förskoledidaktiska begrepp.

 612. Det är väldigt användbart, för
  "didaktik" betyder "undervisning".

 613. Därifrån närmar vi oss
  undervisningsfrågor.

 614. Då har vi de didaktiska frågorna
  i ryggen hela tiden.

 615. Jag ska titta lite kort på
  ditt projekt. Vi börjar med "varför".

 616. Det är ju syftesfrågan. Du har redan
  talat om vad ni hade för syfte.

 617. Det skrev ni i sommaruppgiften.

 618. Dels att man har...
  Jag ska säga nåt kort om syftet.

 619. När vi pratar om syftet
  i förskoledidaktiska sammanhang-

 620. -brukar vi dela det i två delar.
  Vi vet att risken finns-

 621. -att det annars blir
  ett förskoledidaktiskt projekt bara-

 622. -och ämnesinnehållet
  har en tendens att försvinna.

 623. Alltså det som handlar om hav
  eller hållbar utveckling.

 624. Därför är det viktigt att hålla kvar
  båda syftena parallellt.

 625. Ert förskoledidaktiska syfte var
  att arbeta kring hållbarhetsfrågor-

 626. -men också
  att jobba med handlingskompetens.

 627. Men också den sociala biten
  hade ni ju ett tänk kring.

 628. Det är ett förskoledidaktiskt syfte.

 629. Vad är nästa syfte, då?
  Det ämnesinnehållsliga syftet.

 630. Jo, hållbarhetsfrågor.
  Hur går vi in med det-

 631. -och hur tänker vi kring att arbeta
  med det med så här pass små barn?

 632. I det förskoledidaktiska syftet låg
  också att ni skulle arbeta med lek.

 633. Det var också en överskrift.
  Man har de två syftena parallellt.

 634. Ni har kunnat ha med båda
  genom hela projektet.

 635. Det är en styrka i ett projekt
  att hålla kvar de frågorna.

 636. För "vad" kommer man in
  i den ämnesinnehållsliga delen.

 637. I det här projektet
  var det just biologi, eller hur?

 638. Inte vilken biologi som helst,
  utan livet i vattnet.

 639. Man frågade barnen vad de visste
  och började därifrån.

 640. Ni har verkligen barnens frågor
  i fokus från början.

 641. Men också hållbarhetsfrågor. Det var
  ett övergripande projekt i området.

 642. Och också de tre dimensionerna.
  Hur förhåller man sig till det här?

 643. Där har ni jobbat prövande.
  "Hur långt ska vi gå?"

 644. "Är det okej att ta in skräp?
  Hur ska vi prata om mikroplaster?"

 645. Samtidigt som ni
  har haft lekfrågan i fokus.

 646. "Hur ska vi göra det här?"

 647. Du går hela tiden tillbaka till
  de reflektioner som ni har haft.

 648. Ni har diskuterat på avdelningen
  och i nätverk-

 649. -hur frågorna
  ska kunna fortsätta drivas vidare.

 650. Barnens frågor är i fokus
  i projektet. Det ser man.

 651. Ni fortsätter att lyssna in det.

 652. Den lekfulla och estetiska
  lärprocessen går hand i hand.

 653. Man ser ibland...
  Det är svårt med bilder...

 654. När du ritar skisser... Det pågick
  en massa lekar vid sidan om.

 655. Vi borde ha haft två bildskärmar.
  Det var parallella processer-

 656. -som befruktade varandra, och
  det naturvetenskapliga utforskandet.

 657. Ett kooperativt lärande
  ser vi många exempel på genom leken.

 658. I den pedagogiska miljön
  ger man nya erbjudanden hela tiden.

 659. Man jobbar inne med det här rummet.
  Man jobbar väldigt fokuserat.

 660. Men man går också ut. Man går
  ner till stranden och tittar där.

 661. Man bjuder också in oss
  i den här miljön.

 662. Det är en miljö som har kontakt med
  det som finns utanför förskolan.

 663. Materialet finns där hela tiden.

 664. Det som inte syns, som vi skulle
  kunna ha en hel föreläsning om-

 665. -är organisationen. Ni organiserar
  så att ni kan fortsätta-

 666. -ge leken påfyllning.
  Ni har möjlighet att reflektera.

 667. Vad gjorde
  att ni kunde hålla i så länge-

 668. -och att leken kunde få utvecklas
  inom de här ramarna?

 669. Det handlar om organisationen,
  och den är osynlig i vårt bildspel.

 670. Sen har vi dokumentationen,
  som ligger till grund för reflektion.

 671. En annan sak som inte syns,
  som man anar när du berättar-

 672. -är ert förhållningssätt - hur ni
  förhåller er till leken och barnen.

 673. Hur ni ser på kunskap. Det finns
  bakom här, som inte vi riktigt ser.

 674. Det behöver man lyfta fram
  för att få veta hur ni tänkte.

 675. Men ni har en medforskande ingång.
  Ni har en lyhörd ingång-

 676. -där ni försöker pröva frågor,
  som det här med skräpet.

 677. Det går lite fram och tillbaka.
  Det var lite försiktigt.

 678. Ni vräker inte bara på,
  utan ni lyssnar in.

 679. Ibland är ni tysta och ser vad som
  händer. Det kan du beskriva bättre.

 680. Alla de sakerna är viktiga i "hur".

 681. Man kan plocka en av aspekterna
  och jobba ännu djupare med.

 682. Ja, och närvaron, förstås.
  Ni fanns ju där runtomkring.

 683. -Eller hur?
  -Ja, absolut.

 684. Du ska fortsätta med
  var ni befinner er nu.

 685. Då gör vi så här...

 686. Så där...

 687. Jag ska kort berätta
  kring var vi är i dag.

 688. -Nu jobbar jag i en...
  -Många av de här barnen slutade.

 689. Ja, de började i skolan.
  Jag bytte avdelning.

 690. Nu jobbar jag med yngre barn, i
  åldrarna ett till två och ett halvt.

 691. När vi skulle
  starta upp höstterminen 2018-

 692. -uppmärksammade vi att barnen
  uppehöll mycket vid fönstret-

 693. -där man ser flygplan som lyfter
  och landar på Bromma flygplats.

 694. Ur ett hållbarhetsperspektiv
  skulle det vara spännande-

 695. -att fördjupa sig i eftersom
  debatten om flygande går varm-

 696. -ute i samhället. Och... Vi började
  iscensätta för flygplanslek.

 697. Vi försökte se vad barnen behövde
  för att leka flygplan-

 698. -som biljetter, resväskor
  och utklädningskläder.

 699. Men det skavde i oss när vi märkte-

 700. -hur okomplicerad relation barnen
  hade till flygande i leken-

 701. -hur mycket de flög
  och i vilket syfte de flög.

 702. Ett barn berättade att hon skulle
  åka till Japan för att köpa en grej.

 703. Ett annat barn skulle flyga
  till Grekland för att köpa vatten.

 704. Min kollega sa trevande:

 705. "Är det inte långt att åka
  till Grekland för att köpa vatten?"

 706. Men han tyckte att det var rimligt.
  Här började vi känna...

 707. "Oj, vi har skapat
  femton små jetsetters"-

 708. -"som tror
  att man kan flyga hur som helst."

 709. Leken hade tagit över,
  och deras fokus var nån annanstans-

 710. -än det vi hade
  ur ett hållbarhetsperspektiv.

 711. Som vi har pratat om, Bodil...

 712. Leken i sig är ju inte farlig-

 713. -men för oss kändes det läskigt-

 714. -att det gick helt emot
  det vi hade tänkt.

 715. Vi bestämde oss för att i stället
  titta på vad de undersökte i leken.

 716. Det var hur man är en resenär.
  Vad behöver en resenär?

 717. Vem är resenär och hur gör man?
  Vi märkte också-

 718. -att de började uppmärksamma kraften
  som behövs för att skapa rörelse.

 719. Det var där vi lade vårt fokus.

 720. Vi fortsatte iscensätta leken
  på barnens villkor-

 721. -men vi gick in mer på att undersöka
  hur man skapar kraft och rörelse.

 722. Bland annat genom luft, i vatten...
  De fick förflytta olika föremål.

 723. Vi tog hjälp av fläktar.
  Vi försökte fånga luftens rörelse-

 724. -genom att använda färg,
  och vi har jobbat med lutande plan.

 725. Vi har också
  arbetat med odling och plantering-

 726. -för att de ska
  få följa fröets växtkraft-

 727. -som de kan få med rätt näring,
  för att blomma ut och bli en växt.

 728. -Ja, så...
  -Ja.

 729. Här blir det intressant.
  När ni började tänka...

 730. "Oj! Vart tar leken vägen?"
  Det är en intressant fråga.

 731. När det blir så här,
  hur ska man då tänka kring lek?

 732. Det har jag inget svar på, men vi
  har diskuterat de här frågorna.

 733. Det finns en väldig kraft i leken-

 734. -och man ska kanske inte
  vara så rädd för själva leken i sig.

 735. Nu ska vi se. Jag ska ta ner min...

 736. Där...

 737. Där ska jag...

 738. Jag ska titta lite på den här leken
  utifrån lekbegrepp.

 739. I början av föreläsningen
  sa jag många olika lekbegrepp.

 740. Om vi tittar på den här leken...
  Lekens ramar och lekens logik.

 741. Då skulle jag vilja säga
  att ni är med och sätter ramarna.

 742. Jag tänker på båda lekarna.
  Man presenterar rekvisita-

 743. -och material som kan locka till lek.

 744. Men här blir det lekens logik...
  Ni följde ju den med havet.

 745. Men hur reagerar man
  när leken får en annan logik-

 746. -och den inte
  följer ert mål eller ert syfte?

 747. Hur ställer man sig till det?
  Det behöver man fundera kring.

 748. Man behöver ha fingertoppskänsla
  när man jobbar med lek.

 749. Det var ju då man blev människa.
  Om man jobbar med det som ett språk-

 750. -går man in i leken, och det
  har ni sett under båda projekten.

 751. Barnen går in med liv och lust-

 752. -så man behöver tänka kring det här
  när man följer ett lekprojekt.

 753. Barnen följer lekreglerna.
  Det har de gjort-

 754. -med ömsesidighet, turtagande
  och även empati.

 755. Jag tänker också med ålder,
  som du berättade om.

 756. Lekens ordning och kaos.
  Era lekar har varit rätt så...

 757. De har hamnat inom ramarna,
  men de har ställt stora frågor.

 758. Flygfrågan är den största frågan
  inte hos barnen, utan hos er.

 759. Där kommer
  lekens hit-och-dit-rörelse.

 760. Hur kan man tänka med den?
  Leken i sig själv är ett språk-

 761. -som ska få finnas
  utan avsikt och mål.

 762. Men man kan ändå vara i ramen,
  som barnen som blev resenärer.

 763. Vem vet? De kanske uppfinner
  flygplan som går på solkraft.

 764. Att man låter
  lekens förhandlingar fortsätta-

 765. -och att man inte
  styr upp åt nåt särskilt håll.

 766. Att de relationella kopplingarna
  får fortsätta finnas-

 767. -och att man undersöker dem,
  som med familjerna hos sköldpaddorna.

 768. Även med resenärerna
  kan det bli relationella kopplingar.

 769. Nu är det bara fem minuter kvar.
  Ni har lyssnat en hel dag.

 770. Vi har... Jag kan visa dem.

 771. Jag hade tänkt diskutera
  om man kan lita på leken.

 772. En lek som drar i väg
  åt ett annat håll än man har tänkt...

 773. Hur tänker vi kring det?
  Hur ska barn få leka i antropocen?

 774. När de kommer med frågor
  in i leken - mikroplaster...

 775. De läser på mjölkpaketen, de ser
  på tv. Hur förhåller vi oss till det?

 776. En del barn kanske blir skrämda.

 777. De här frågorna
  behöver man fundera kring.

 778. Lekens plats
  i ett utforskande arbetssätt.

 779. Vem avgör vilka frågor man kan leka?

 780. Det här kan man fortsätta
  att diskutera kring.

 781. Ni kan ta med er frågorna
  och fortsätta fundera kring dem.

 782. Om nån vill ställa frågor
  till Vanessa kan ni göra det nu.

 783. -Ni är så fulla.
  -Allt är glasklart.

 784. Vi avslutar där och tackar för oss.

 785. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barns utforskande och lek i antropocen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolepedagogik, Hållbar livsstil, Lek, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans nyckelroll i samhället

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans historia

Hur har förskoleverksamheten sett ut i Sverige det senaste århundradet och vad kan vi lära oss genom att blicka tillbaka? Hör professor Anne-Li Lindgren berätta. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Forskningslitteracitet

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Lekresponsiv undervisning

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Barns utforskande och lek i antropocen

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald, utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet, beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag - omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning i förskolan

Sonja Sheridan, professor emerita, och Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Eleven som producent

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Religionen i den sekulära skolan

Vad händer i mötet mellan det sekulära landet Sverige och den allt större andelen nya invånare från länder med en mer religiöst präglad kultur? På en skola i utkanten av Västerås träffas lärare och vägledare för en studiecirkel om kulturmöten. De vittnar om att det finns ett behov bland lärare av att få diskutera de situationer som kan uppstå när elever från andra kulturer möter den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. Lärarna möter frågor från både elever och föräldrar. Hur kan skolan bidra till en ömsesidig förståelse, både mellan religiösa grupper och mellan det sekulära och det religiösa?