Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan med föreläsningar om bland annat undervisning i förskolan. Inspelat den 3-4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2019 : Hjärnvägar i förskolanDela
 1. Uppmärksamhet är inget vi föds med,
  utan nåt som utvecklas-

 2. -i relationer
  och i mötet med omvärlden.

 3. Detta är av otroligt stor betydelse
  för förskolan.

 4. Hej! Det är jätteroligt att vara här.

 5. Det är så härligt att se
  så många välkända ansikten här inne.

 6. Jag heter alltså Anna Palmer.
  Strax presenterar vi oss alla fyra.

 7. Jag har fått äran
  att berätta om vårt upplägg.

 8. Vi ska prata om projektet
  "Hjärnvägar i förskolan".

 9. Två pedagogiska arbetssätt
  som kan användas tillsammans.

 10. Vi ska berätta om
  vad vi vill utveckla-

 11. -i samklang med den reviderade,
  eller nya, läroplanen.

 12. Så här har vi planerat föreläsningen.

 13. Vi ska ha ett samtal
  mellan oss fyra forskare.

 14. Vi börjar med att beskriva projektet-

 15. -och de två pedagogiska arbetssätten
  som vi har prövat.

 16. Vi ska prata om vad det innebär
  att studien har genomförts-

 17. -som en så kallad
  randomiserad kontrollstudie-

 18. -alltså RCT, vilket står för
  "randomised controlled trial".

 19. Det kommer ni att höra flera gånger
  under föreläsningen. RCT.

 20. Vi ska strax berätta mer om det.

 21. Vi ska också relatera till etiska
  ställningstaganden som vi har gjort-

 22. -och även de vetenskapliga grunderna
  som de här arbetssätten vilar på.

 23. Mot slutet av föreläsningen
  ska vi prata om-

 24. -hur och om de här två arbetssätten
  kan användas tillsammans.

 25. Den här frågan har uppstått
  under projektets gång-

 26. -huruvida det här går att kombinera.

 27. I går när vi gick igenom
  föreläsningen-

 28. -märkte vi att det är
  ganska många ord och begrepp.

 29. Vi har hållit på i fyra år
  och vant oss.

 30. Men en del kanske är nytt för er.

 31. Då är det bra att vi filmas av UR,
  så att man kan kika en gång till.

 32. Ja, då ska vi se vilka vi är.
  Det här är alltså vi. Anna Palmer-

 33. -Hillevi Lenz Taguchi, Susanne
  Kjällander och Sofia Frankenberg.

 34. Jag ska börja med att presentera dig,
  Hillevi. - Det här är Hillevi.

 35. Och vi har jobbat ihop...

 36. Vi har jobbat ihop i över femton år.

 37. Det är du som är projektledare
  för "Hjärnvägar i förskolan"-

 38. -tillsammans med Tove Gerholm
  från lingvistik.

 39. Ni kanske inte vet att det här är-

 40. -en av de första randomiserade
  kontrollstudierna i svensk förskola.

 41. Det ska ni snart få höra mer om.

 42. Jag är väldigt glad över
  att få presentera Anna Palmer.

 43. Vi har jobbat med att konstruera
  ett av de här arbetssätten.

 44. SEMLA, "Socioemotionellt
  och materiellt lärande".

 45. Det har varit jätteroligt, och vi
  har gjort det i en jättestor studie.

 46. 432 barn har varit aktiva i det här.

 47. Och deras pedagoger.
  Vi har samtycke från 98 pedagoger.

 48. Sammanlagt har 29 förskoleavdelningar
  varit engagerade i det här-

 49. -så det är ett stort projekt
  i en kommun utanför Stockholm.

 50. Vetenskapsrådet har finansierat det.

 51. Till vänster har jag Susanne
  Kjällander och Sofia Frankenberg.

 52. Ni har designat
  det andra arbetssättet, eller hur?

 53. Och innan vi kommer in på det...
  Det kallas för DIL-

 54. "Digitalt individuellt lärande",
  med övningar för kropp och knopp.

 55. Vi ska prata om relationen mellan
  grupplärande och individlärande.

 56. Susanne, vad är bakgrunden till det?

 57. Bakgrunden till det här projektet
  handlar om den reviderade läroplanen-

 58. -och de krav som vi har fått på-

 59. -att bedriva undervisning
  och verksamhet på vetenskaplig grund.

 60. Och det som vi har sett i projektet
  handlar om-

 61. -att grupp- och individbaserat
  lärande inte är antingen eller.

 62. Med stöd i projektet tycker vi
  att man ska lyfta fram både och.

 63. Men, Susanne, vad är då
  en förskola på vetenskaplig grund?

 64. Det kan man beskriva på olika sätt,
  men det handlar dels om-

 65. -att beskriva, förklara och främja
  barns utveckling och lärande.

 66. Det handlar också om att ta reda på
  hur vi på bästa sätt främjar-

 67. -både det individuella barnet,
  men också inom ramen för-

 68. -den grupporienterade verksamheten
  på våra svenska förskolor.

 69. I alla vetenskapliga sammanhang
  är det just empiri och teori-

 70. -som är så viktiga. Det är viktiga
  grundpelare i forskning.

 71. -Det kanske du kan berätta om, Sofia.
  -Det gör jag gärna.

 72. Man kan säga
  att alla pedagogiska arbetssätt-

 73. -bygger på teoretiska antaganden
  i form av olika idéer om förändring.

 74. Man talar om "theory of change".

 75. Vad har man för idé
  om hur nåt ska förändras?

 76. På svenska säger vi förändringsteori.
  Till exempel kan vi tänka oss-

 77. -att genom en pedagogik som bygger på
  kreativt utforskande i grupp-

 78. -utvecklas barns förmåga
  till kreativitet eller lust att lära.

 79. En annan teori skulle vara
  att individuell matte...

 80. Att individuell matteträning främjar
  abstrakt och logiskt tänkande.

 81. Det här är exempel på
  förändringsteorier.

 82. Men det här är teorier. Hur kan vi
  veta att de verkligen stämmer?

 83. Hur vet vi att teorin vi arbetar från
  stämmer i förskolans kontext?

 84. Hur vet vi om förändringsteorin
  verkligen gäller för alla barn?

 85. Kanske är den bra för vissa,
  men inte för andra.

 86. Och vi kan fråga oss
  om teorin gäller för alla pedagoger.

 87. Det kan vara skillnad i hur teorierna
  fungerar för olika pedagoger.

 88. Det här är frågor som forskning
  kan ta sig an, som vi har gjort.

 89. Sofia, kan inte du säga nåt mer
  om sambandet? Vad är grunden för det?

 90. Som ni såg på bilden innan
  så var det en pil.

 91. Det är ju ett enkelt samband,
  och så enkelt är det inte.

 92. Inom utvecklingsvetenskaplig
  forskning-

 93. -talar man om
  bakomliggande mekanismer.

 94. Vilka är de bakomliggande
  mekanismerna som förklarar pilarna?

 95. Inom hjärnforskning har man
  kunnat visa att uppmärksamhet-

 96. -är en grundläggande förmåga
  som är av stor betydelse för lärande.

 97. Och för att vara kreativ
  behöver vi kunna vara uppmärksamma.

 98. Det handlar om att inte bli avledd
  och inte tappa fokus.

 99. Forskning har visat att uppmärksamhet
  har sin biologiska grund i hjärnan.

 100. Uppmärksamhet är till viss del
  en konsekvens av-

 101. -neurologiska processer i hjärnan.
  Men inte nog med det!

 102. Man vet också att uppmärksamhet
  inte är nåt vi föds med.

 103. Uppmärksamheten utvecklas-

 104. -i relationer
  och i mötet med omvärlden.

 105. Detta är ju av otroligt stor
  betydelse för förskolan.

 106. Det är ju i förskolan som barn vistas
  under de tidiga år-

 107. -som är speciellt viktiga
  för utvecklingen av uppmärksamhet.

 108. Hur vi organiserar förskolan
  har potentiellt en betydelse för-

 109. -hur barnens hjärnor
  och deras uppmärksamhet utvecklas.

 110. En av frågorna som vi ställde oss
  i projektet var-

 111. -om vi genom en pedagogik
  som bygger på en verksamhet av...

 112. Vad heter det?
  Kreativ verksamhet och utforskande.

 113. Om en sån pedagogik kan främja
  utvecklingen av barns uppmärksamhet.

 114. För att svara på frågan måste man
  använda forskningsdesignen RCT-

 115. -som Anna alldeles nyss har nämnt.

 116. Men Hillevi,
  du hade inte jobbat med det tidigare.

 117. Nej.

 118. Det hade jag inte tänkt mig för 25 år
  sen, att jag skulle göra RCT.

 119. Det berodde på det
  som ni ser på bilden.

 120. Först testar man barnen på förmågor.

 121. Sen genomför man en pedagogik
  och jämför: "Har de lärt sig nåt?"

 122. Sen jämför man särskilt med dem
  som inte gjorde den här pedagogiken.

 123. För 25 år sen var det otänkbart
  att jag skulle göra det.

 124. När jag ville göra ett nytt projekt
  med utforskande pedagogik-

 125. -funderade jag länge på
  hur det projektet ska se ut.

 126. När jag pratade med Tove Gerholm-

 127. -övertygade hon mig om att RCT
  skulle kunna passa mig.

 128. Anna och jag har nu fått möjlighet
  att designa en intervention-

 129. -i utforskande pedagogik
  för att få pröva den.

 130. Då tänkte jag:
  "Vi försöker, så får vi se."

 131. Det spännande är att man skulle kunna
  testa evidens på ett sånt arbetssätt.

 132. Man ställer upp hypoteser,
  och man ser vad man får för svar.

 133. Förändringsteori är viktigt,
  och vi ska återkomma till det.

 134. Men, lite grann... Det här med
  att testa, mäta och förändringsteori.

 135. -Anna, vad tänker du?
  -För att göra ett sånt här projekt...

 136. ...behöver man specialistkunskap
  från flera olika ämnen.

 137. Därför samlade vi
  en större grupp forskare-

 138. -från fem olika discipliner
  som skulle samarbeta i projektet.

 139. -Eller hur, Susanne?
  -Precis. Här har vi "hjärngänget".

 140. Det är sjutton forskare
  och forskarassistenter-

 141. -från förskoledidaktik, pedagogik,
  lingvistik, psykologi-

 142. -neurovetenskap
  och barn- och ungdomsvetenskap.

 143. Dessutom har vi knutit
  tre Göteborgsforskare till oss.

 144. Vi hade många olika arbetsuppgifter-

 145. -beroende på kompetens och bakgrund
  som forskare.

 146. De som arbetar inom lingvistik-

 147. -hade, ledda av Tove Gerholm,
  hand om-

 148. -alla tester och mätningar,
  även hjärnvågsmätningarna.

 149. Vi som arbetar med förskoledidaktik
  hade hand om interventionerna.

 150. Och Linnea hade ett särskilt ansvar
  för att forska om barnens upplevelse-

 151. -av att vara i en sån här RCT-studie.

 152. Vi ville göra testerna
  så lekfulla som möjligt.

 153. Det såg vi som vårt ansvar
  som pedagoger.

 154. -Hur lekfulla blev de, Anna?
  -Ja, vi kan kika på en bild.

 155. Här ser vi Signe och ett barn
  i en testsituation.

 156. Det här ser inte så lekfullt ut,
  eller hur?

 157. Men det här är väldigt spännande
  för barnet.

 158. Det som händer är att barnet får höra
  en saga i den högra högtalaren-

 159. -och en annan saga i den vänstra.

 160. Sen får barnet i uppgift
  att uppmärksamma den ena sagan.

 161. Barnet får samtidigt bilder
  till stöd på skärmen-

 162. -som stöttar sagan
  som barnet ska lyssna till.

 163. Med hjälp av mössan
  som barnet har på sig-

 164. -kan barnets selektiva uppmärksamhet
  mätas-

 165. -alltså vad som hen fokuserar på.

 166. Det ni ser på bilden
  är total koncentration.

 167. Barnen var förstås nyfikna på
  utrustningen och mössan.

 168. Ni ser att det ligger en spegel
  på bordet.

 169. Barnet ville titta
  och se hur man såg ut med mössan på.

 170. Testningen är förstås helt ofarlig
  och smärtfri.

 171. Några kanske tycker att det verkar
  märkligt, och det tyckte jag också.

 172. Jag är förskolelärare i botten
  och inte van vid såna testningar.

 173. Men det som jag då såg-

 174. -var ju att barnen tyckte
  att det här var spännande och roligt.

 175. De berättade för kompisar och
  föräldrar vad de hade varit med om.

 176. Stolt berättade de att de hade hjälpt
  forskarna med sin forskning.

 177. Att testa barn på det här sättet,
  i förskolemiljö...

 178. Det är portabla labb
  som sattes upp i förskolorna.

 179. Det är nytt, och unikt
  vad jag förstår, i Skandinavien-

 180. -för att det är
  en av de första experimentstudierna-

 181. -och för att hjärnvågor
  faktiskt mättes.

 182. Barnens upplevelser av det här
  har varit av intresse för projektet.

 183. Det är nåt som Hillevi och Linnea
  är intresserade av.

 184. Linnea Bodén anställde vi i projektet
  som postdok-

 185. -för att samla in data kring barnens
  upplevelser av att vara i projektet.

 186. Det är, mig veterligen,
  den enda studien-

 187. -om barnens upplevelser av forskning
  i sån här verksamhet.

 188. Men det finns en uppsjö
  av andra studier om barnperspektiv.

 189. I kvalitativ forskning skriver man
  mycket om hur barn blir delaktiga.

 190. Man tycker att ju mer man går nära
  och interagerar med barnen-

 191. -desto mer blir barnen subjekt.

 192. Det här är kanske
  den största frågan för oss.

 193. Huruvida barnen blir subjekt
  eller objekt.

 194. I den här litteraturen står det
  att barnen såklart blir objekt-

 195. -när man sätter EEG-mössor på barnen,
  för forskningen och forskaren.

 196. Anna och jag var lite undrandes
  över verksamheten i början.

 197. Men RCT, för mig,
  är väldigt intressant-

 198. -för man måste vara
  noggrann och genomskinlig.

 199. Barnen måste veta vad som pågår.
  De kan säga ja eller nej.

 200. De är beredda och pålästa. Vi ska
  berätta om vilket material de får.

 201. Det gör att vi upplevde barnen
  som aktiva, agentiska subjekt-

 202. -i forskningen, vilket förvånade mig.

 203. Ibland när vi filmade
  och observerade-

 204. -som kvalitativa forskare gör,
  kunde barnen säga stopp:

 205. "Nu vill inte jag vara objekt
  för din kamera."

 206. För mig var det omvända världen.
  Det var jättespännande.

 207. Jag ser att Anna vill
  att jag ska prata om mössorna.

 208. Linnea gjorde inte bara
  barnintervjuer och observerade.

 209. Hon var också aktiv så att barnen
  visade vad forskning var för dem.

 210. Många barn var väldigt intresserade-

 211. -vare sig de skulle göra
  hjärnvågsmätningar eller inte.

 212. De gjorde egna EEG-mössor
  och lekte EEG-mätningar.

 213. Där fick vi ett väldigt rikt
  och spännande material.

 214. -Sofia, vad säger du om testning?
  -Ja, om vi backar lite.

 215. I början när vi började träffas
  som forskargrupp var ju jag...

 216. Då fick jag lite i uppgift
  att förklara för er-

 217. -vad principerna för testning
  går ut på.

 218. Vi hade heta diskussioner.

 219. Ni förmedlade att det fanns
  ett motstånd mot idén om att testa.

 220. För mig kom det som en överraskning-

 221. -att ni forskare inom pedagogik
  och didaktik var så tveksamma.

 222. Vi hade ju fått forskningsmedel
  för en RCT-studie.

 223. För att kunna göra det måste man
  testa förmågorna före och efter.

 224. Jag tänkte: "Hur ska vi genomföra
  den här studien utan testmetodik?"

 225. Anna och Hillevi har berättat
  hur vi kom att lösa-

 226. -en rad utmaningar som vi hade.

 227. Inledningsvis pratade vi om
  att för att genomföra RCT-studien-

 228. -behöver vi kunna testa barnen
  för att få tillförlitlig kunskap.

 229. Vi ville kunna uttala oss om huruvida
  interventionerna stämmer eller ej-

 230. -på en mer generell nivå,
  och förstå hur interventionerna-

 231. -kan relatera till
  olika typer av barn.

 232. Frågan var: Hur ska vi
  tillgodose barns utveckling-

 233. -om vi inte kan skapa
  den här typen av kunskap?

 234. Det är ju en annan sak om man ska
  testa barn i pedagogisk verksamhet.

 235. Nu pratar vi ju om forskning.

 236. Men även om man håller isär detta
  fanns det ett motstånd.

 237. Du berättade, Hillevi,
  att det har en historisk bakgrund.

 238. Du beskrev för mig-

 239. -hur det i slutet av 80-talet
  i Sverige hade skapats en rädsla-

 240. -för att göra barn till objekt
  för ett normaliserat tänkande.

 241. När pedagoger använder psykologi
  för att bedöma barns normalitet-

 242. -var det uttryck för
  att barnen blir objekt.

 243. Detta gjorde man i stället för
  att stärka barns förmågor.

 244. Jag vet inte om ni känner igen det.
  Detta var ju då kritisk teori.

 245. Jag hade också läst kritisk teori,
  men jag förvånades över uppdelningen-

 246. -mellan att antingen gör vi så här,
  eller också gör vi så här.

 247. Jag menar att vi måste kunna göra
  både och.

 248. Jag tänkte att vi måste
  sätta testandet i sitt sammanhang.

 249. Vad är syftet med test
  i denna situation-

 250. -och vilket slags kunskap
  ska testerna generera?

 251. Självklart var det så att vi behövde
  göra detta på ett etiskt bra sätt.

 252. Det här med etiken var alla
  i forskargruppen angelägna om.

 253. Gradvis arbetade vi fram strategier
  för att göra det på ett etiskt sätt.

 254. -Anna, kan du berätta om det?
  -Här kommer nästa bild.

 255. Här ser ni fyra exempel på hur vi
  försökte göra etik i projektet.

 256. För det första var det viktigt-

 257. -att både barn och vuxna
  hade kontroll över vad som hände.

 258. Vilka forskare kommer vilken dag?
  När sker olika moment i projektet?

 259. Då gjorde vi stora kalendrar
  som blev tre meter långa med bilder-

 260. -så att barnen, och även de vuxna,
  skulle kunna följa projektet.

 261. Några förskolor klistrade dem
  på golvet, andra på väggen.

 262. Man hade dem hela tiden
  i verksamheten.

 263. Vårdnadshavare och barn fick gedigen
  information om vad som skulle ske.

 264. Det gjorde vi på flera olika sätt.

 265. Vi gjorde egna instruktionsfilmer
  och böcker på barnens nivå-

 266. -så att de förstod vad som hände.

 267. Vi informerade vårdnadshavaren
  om en viktig sak.

 268. Även om de sa ja till
  att barnet fick delta i projektet-

 269. -så lovade vi, och höll,
  att vi frågade barnet-

 270. -vid varje moment, om de ville delta.

 271. Om barnen inte kunde uttrycka ord
  läste vi av deras kroppsspråk.

 272. Det här blev
  ett viktigt etiskt ställningstagande.

 273. Ett kontinuerligt, pågående samtycke
  när man frågar om lov.

 274. Det var nästan så att pedagogerna
  tyckte att vi frågade för ofta.

 275. Barnen tog upp det här själva och
  frågade varandra: "Vill du vara med?"

 276. "Är du säker på att du vill delta?"
  Det blev starkt i praktikerna.

 277. Vi forskare hade blå T-shirts
  som signalerade:

 278. "Hej, jag är inte din pedagog.
  Jag är forskare."

 279. Vi hade tänkt ha dem på oss i dag,
  men de är lite urtvättade.

 280. Men så där såg de ut. Barnen fick
  många tillfällen att säga nej-

 281. -eller säga ja,
  vilket ju de flesta barnen gjorde.

 282. De fick frågan: "Vill du vara med
  och forska med oss?"

 283. Det var lite om etiken.
  - Nu, Hillevi, är det dags-

 284. -att du berättar om varför
  du ville göra det här projektet.

 285. Innan jag pratade med Tove
  och accepterade en RCT-design-

 286. -funderade jag på vad som har hänt
  med pedagogisk dokumentation-

 287. -och utforskande arbetssätt.

 288. Jag har hållit på länge och sett
  att det händer många olika saker-

 289. -med det som vi har skrivit om.

 290. Det som jag tänkte mest på
  är att ingen har vågat utvärdera-

 291. -pedagogisk dokumentation.

 292. Ingen har gjort det
  annat än i kritiska studier.

 293. Men inte den här sortens utvärdering.
  Funkar det? Lär sig barnen nåt?

 294. Det är inte gjort. Jag grunnade
  på det, och på en annan sak-

 295. -när jag kom tillbaka
  till förskollärarutbildningen.

 296. Jag såg att det här gruppbaserade-

 297. -är självklart, starkt och rätt
  för svensk förskola.

 298. Men ibland försvinner enskilda barn
  under radarn.

 299. Man dokumenterar: "Barnen gjorde.
  Barnen sa. Barnen lärde sig."

 300. Men hur vet vi att enskilda barn
  lär sig saker, och hur utvecklas de?

 301. Det blev jag bekymrad över.

 302. Vi är intresserade av dynamiken
  mellan grupp och individ.

 303. Självklart är båda lika viktiga.

 304. Men hur ska man förstå vad som är vad
  och vad som funkar?

 305. När Anna och jag började
  fundera på en teori om förändring-

 306. -som Sofia har berättat att man
  måste ha i en sån här undersökning-

 307. -började vi fundera på vad vi
  skulle ha för bakomliggande teorier.

 308. Då hette det inte SEMLA,
  utan utforskande arbete.

 309. Då är det självklart att vi
  måste börja med det vi redan har.

 310. Reggio-inspirationen och lyssnandets
  pedagogik. Där sitter Ann och fotar.

 311. Foucault, den här kritiska
  teoretikern, får ju alltid vara med.

 312. De har lärt oss att man
  ska granska sin egen verksamhet.

 313. Feministerna var också viktiga,
  inte minst kombinationen av-

 314. -den feministiska teorin
  som utvecklats mot neomaterialism.

 315. Det materiella, kulturella
  och sociala, som jag skrev om-

 316. -i min engelska bok om dokumentation
  som en intra-aktiv agent.

 317. Där nosar jag på det som blev
  större för mig: neurovetenskap.

 318. Jag såg att neurovetenskap
  och idén om hjärnans plasticitet-

 319. -alltså vår materiella hjärna
  som omformas i mötet med miljö-

 320. -är lik de feministiska teorierna
  i den neomaterialistiska teorin.

 321. Jag tänkte: "Det här är nog viktigt."

 322. Ju mer jag läste, desto viktigare
  blev det, och jag började fundera på-

 323. -de utskällda SEL-praktikerna,
  socioemotionellt lärande-

 324. -som ibland har använts
  som olika program. SET, till exempel.

 325. De har inte varit populära,
  men när man tittar noga...

 326. Gå ut på Harvards hemsida
  och titta på SEL-praktiker.

 327. Där finns det tydliga strategier
  för hur man kan stötta-

 328. -barnets socioemotionella utveckling
  på ett sätt som finns-

 329. -inte explicit i den svenska
  läroplanen, utan implicit.

 330. Man antyder att man ska göra så
  via sina aktiviteter.

 331. Så jag sa till Anna:
  "Vi läser på om SEL."

 332. Du hakade på,
  och SEL är viktigt för SEMLA.

 333. Sen är det det här
  med den nya utvecklingsvetenskapen.

 334. Det har hänt mycket
  sen vi puttade undan den.

 335. Därför har jag satt upp Sofia
  där på bilden.

 336. Du ska få personifiera att du ruskade
  om oss och sa: "Titta på teorierna."

 337. "De är i kapp er nu. De har alltid
  varit i hälarna på er." Eller hur?

 338. Ja, precis. Och det är ju inte jag,
  även om min bild är där.

 339. Jag har sett mig själv
  som en budbärare.

 340. Jag kom till FUF och kände-

 341. -att det finns mycket viktig
  utvecklingsvetenskaplig teori-

 342. -som kan vara användbar
  för förskolan.

 343. Med det här projektet passade det-

 344. -att lyfta fram nya
  utvecklingsvetenskapliga teorier.

 345. Man kan säga att...

 346. Det utvecklingsvetenskapliga
  paradigmet-

 347. -är ett tvärvetenskapligt perspektiv.
  Vi var ju en tvärvetenskaplig grupp-

 348. -som behövde teori som överbryggade
  gränserna mellan disciplinerna.

 349. Mellan lingvistik, psykologi,
  pedagogik och didaktik.

 350. Då har den utvecklingsvetenskapliga
  metateorin varit till hjälp.

 351. Den hjälper oss att gå över gränser.

 352. För att förstå den mänskliga
  utvecklingen måste vi förstå-

 353. -allt ifrån den biogenetiska
  till den personligt agentiska nivån.

 354. Den sociomateriella, relationella
  och den kulturella och språkliga.

 355. Då behöver vi teorier
  som får oss att förstå detta.

 356. I det utvecklingsvetenskapliga
  paradigmet-

 357. -är det relationella fundamentalt.
  Allt är relationellt.

 358. Därför blev det viktigt för oss,
  och blev till hjälp.

 359. Men nu kan väl ni
  berätta lite mer om-

 360. -hur ni konstruerade SEMLA.

 361. Här kommer en bild
  som många känner igen.

 362. Det här är en bild som visar
  hur vi har konstruerat SEMLA.

 363. Här ser ni SEMLA:s sju komponenter.

 364. Vi visade den här bilden
  även vid förra summiten 2017.

 365. Att göra en översikt kom in
  när vi förstod att vi var tvungna-

 366. -att kunna formulera
  SEMLA:s teori om förändring-

 367. -alltså vad SEMLA ska åstadkomma
  på fler vetenskapliga språk-

 368. -än vad vi hittills hade använt,
  precis som du berättade, Hillevi.

 369. På nästa bild ser ni samma bild
  som Hillevi visade nyss-

 370. -på de vetenskapliga fälten.

 371. Sen har vi lagt SEMLA:s komponent
  ovanpå den skissen.

 372. Det ni inte ser är att de rör sig.

 373. Komponenterna cirkulerar och är inte
  knutna till var sitt fält.

 374. De rör sig över alla vetenskapliga
  fält. Så har vi tänkt.

 375. En av de här komponenterna
  heter "Innehålls- och problemfokus".

 376. Den här bilden leder över
  till just den komponenten.

 377. -Hillevi.
  -Ja. Det här tyckte vi var viktigt.

 378. Då säger ni: "Det vet vi väl"-

 379. -"att det är viktigt
  med en problemställning."

 380. När vi har tänkt på det här har vi
  återvänt till Reggio-litteraturen.

 381. Inte minst "Staden och regnet",
  den här fantastiska boken.

 382. Att intressera sig för
  vad som händer med regnet-

 383. -på så många intrikata sätt.

 384. Jag skrev om det
  i "Varför pedagogisk dokumentation?".

 385. Malaguzzi sa att den pedagogiska
  miljön ska vara havande-

 386. -med problemställningen. Så,
  vad hade vi för graviditet hos oss?

 387. Vi bestämde att vi skulle ha
  den här frågan-

 388. -som vuxna och barn
  skulle arbeta med:

 389. Hur lever, bor och färdas vi
  i framtiden om hundra år?

 390. Det visade sig generera spännande
  frågor som barnen höll på med.

 391. På bilden står det "lärandeobjekt".
  I den där gamla boken jag skrev-

 392. -var jag motståndare
  mot lärandeobjekt.

 393. Sånt höll Ingrid Pramling på med
  i Göteborg.

 394. Att man skulle fokusera på nåt,
  driva barnen dit och följa dem.

 395. Sen kom Sofia
  och pekade på studie efter studie.

 396. Jag måste fatta att det är viktigt
  med uppmärksamhet mot ett mål.

 397. Att ha riktadhet, som det heter
  inom fenomenologin, mot nåt.

 398. Att skjuta uppmärksamheten mot nåt.

 399. När vi hade tidig matematik och
  begreppsbildning som lärandeobjekt-

 400. -skulle pedagogerna uppmuntra barnen-

 401. -att tänka kring ord som "lägre",
  "högre", "längre" och "mäta".

 402. Sånt som ni också gör-

 403. -men specifikt
  när man jobbade med utforskande.

 404. Vi kopplade också på kommunikation
  och samarbete-

 405. -så att barnen kunde visa andra barn
  hur de gjorde när de mätte.

 406. Vi såg att om man har
  några tydliga saker att fokusera på-

 407. -kommer alla barn att komma
  till ett lärande mycket snabbare-

 408. -och faktiskt bättre,
  skulle jag säga.

 409. Man kan då fråga sig:
  Vad kan SEMLA förstärka?

 410. Det skulle ju jag fråga dig.

 411. De förmågor som vi testade barnen på-

 412. -före den pedagogiska interventionen,
  och sex veckor efter.

 413. Såna förmågor kunde vi, med Sofia,
  ta reda på och läsa på om.

 414. De hade bevis, eller evidens-

 415. -att de är påverkbara
  med aktiviteter och träning.

 416. När man tränar de här
  kan man få förändring.

 417. Det handlar om att koncentrera sig
  på nåt, och stänga ute nåt annat.

 418. Precis som ni såg på bilden.
  Att lyssna bara på den ena sagan.

 419. Socioemotionella förmågor,
  att kunna samarbeta, kommunicera-

 420. -planera och metareflektera.
  Det kallas exekutiva funktioner.

 421. Och språkförmågor.
  Ordförråd och språkförståelse.

 422. Och tidig matematisk
  begreppsförståelse.

 423. Ord för antal
  och matematiska relationer.

 424. Och...

 425. För att ta reda på om grupplärande
  kan utveckla de förmågorna-

 426. -behövde de som hade gjort SEMLA
  jämföras med barn-

 427. -som hade fått göra
  ett helt annat arbetssätt.

 428. Vi behövde också jämföra med de barn
  som var i vanlig verksamhet.

 429. Det är just att man jämför
  olika typer av interventioner-

 430. -som kallas RCT,
  "randomised controlled trial".

 431. -Sofia, du vill berätta om RCT nu.
  -Ja, lite grann.

 432. Vi hade då SEMLA.

 433. Vi hade över 400 barn
  som vi delade in i tre olika grupper.

 434. En tredjedel skulle jobba med SEMLA.

 435. En tredjedel skulle jobba med DIL,
  som vi strax ska berätta mer om.

 436. En tredje grupp skulle fortsätta
  med vanlig verksamhet.

 437. "Randomiserad" betyder
  att det ska vara slumpmässigt-

 438. -vilken grupp som man hamnar i.

 439. Man kan randomisera på individnivå
  eller på gruppnivå. I vårt fall-

 440. -var det randomisering
  på avdelningsnivå som vi valde.

 441. "Kontrollerad" är att man
  kontrollerar förändringarna-

 442. -i de grupper som får interventioner
  med en vanlig grupp.

 443. Man kontrollerar för den förändring
  som normalt skulle ske-

 444. -även utan en intervention.

 445. Det är huvudprinciperna för en RCT.
  Och, vad heter det...

 446. Sen testar man barnen med olika test.

 447. Vi har pratat mest om neurotesten.

 448. Men vi hade också andra lekfulla test
  som barnen fick göra före och efter.

 449. Sen jämförde vi skillnaden mellan,
  på gruppnivå-

 450. -barnens resultat före och efter. Ja.

 451. Jag kan också... Vi ska se om jag
  ska säga detta nu. Jag gör det ändå.

 452. Interventionen varade i sex veckor.

 453. Forskning visar på att det räcker
  med sex veckors intervention.

 454. Så la vi upp studien.

 455. -Men nu ska ni få höra mer om DIL.
  -Jajamän.

 456. DIL står för "digitalt individuellt
  lärande för kropp och knopp".

 457. Vi fick i uppgift
  att designa en intervention-

 458. -som skulle vara
  en extrem kontrast till SEMLA.

 459. Den skulle stötta det individuella
  lärandet och vara digital.

 460. Det var tre parametrar
  som vi utgick från.

 461. Det skulle vara individuell träning
  i minst 30 minuter.

 462. Vi skulle också öva
  exekutiva funktioner-

 463. -till exempel självreglering,
  tålamod och uppmärksamhet.

 464. Och det skulle handla om matematik.

 465. Jag har forskat kring
  digitalisering i förskolan länge.

 466. För mig kändes det väldigt motigt
  att designa en pedagogisk metod-

 467. -där barn ska sitta själva
  med en digital platta-

 468. -och träna nåt specifikt,
  som matematik.

 469. Så ser det inte ut! Jag har aldrig
  sett barn sitta själv med en platta.

 470. Men det var viktigt att vi fick till
  en extrem kontrast-

 471. -till grupplärandet i SEMLA.

 472. Därför var det spännande
  att det visade sig-

 473. -att vissa delar av DIL faktiskt hade
  väldigt stor nytta för vissa barn.

 474. För dem med spring i benen
  var det härligt-

 475. -att sitta själva och träna matte.

 476. Och de hade nytta av kropp- och
  knoppövningarna som vi kommer till.

 477. Det har vi fått veta
  via fokusgruppssamtal med pedagoger-

 478. -och via våra videoobservationer,
  våra andra forskningsmaterial.

 479. Vi utvecklade den, du och jag, Sofia.

 480. Kropp- och knoppövningarna är vår
  variant av nåt som redan fanns.

 481. Det är "brain train" som är utvecklat
  vid Oregon Brain Train Lab-

 482. -på Oregon University.

 483. Det har visat sig fungera
  väldigt bra där.

 484. Ja, precis.
  De här kropp- och knoppövningarna.

 485. Vi skulle utforma en intervention
  som skulle främja uppmärksamhet-

 486. -och stimulera tidig matematik,
  för att kunna jämföra det med SEMLA.

 487. Hur skulle vi då främja uppmärksamhet
  i vår individuella intervention?

 488. Då tog vi, som Susanne sa,
  inspiration från-

 489. -programmet i Oregon,
  "brain train"-programmet.

 490. Vi kallade det
  kropp- och knoppövningar.

 491. Vi utformade ett material
  som pedagogerna skulle jobba med.

 492. De fick en kort utbildning
  och en manual.

 493. Det var väldigt specificerat
  hur materialet skulle användas.

 494. Det bygger på tidigare forskning-

 495. -och att kombinera träning i matte
  med träning i uppmärksamhet-

 496. -eller det som inom forskningen
  kallas för självreglering.

 497. "Self-regulation" är ett begrepp
  som används mycket i litteraturen.

 498. Självreglering är att utveckla
  förmågan att styra sig själv.

 499. För det krävs uppmärksamhet.
  Det främjar en inre balans.

 500. Metakognition är också viktigt.
  Vi jobbade med språk.

 501. Vi utvecklade ett språk
  för att tala om den lärande kroppen.

 502. Det kunde man använda
  som ett metareflekterande verktyg.

 503. Språket vi utvecklade var både
  begrepp och de här materialen.

 504. Vi ska ge ett exempel på det nu.

 505. Vi började DIL för knopp och kropp
  med en samling.

 506. Det var en pedagog
  som satt med ett tiotal barn.

 507. Syftet med kropp- och knoppövningarna
  var att lära sig om kroppen-

 508. -för att kunna använda strategier
  när de skulle spela matematikspelen.

 509. Det var idén. En av strategierna
  som hade utvecklats i Oregon-

 510. -kallades för "bird breath",
  fågelandning.

 511. Då kunde det vara så här: Har ni
  tänkt på hur det känns när man andas?

 512. Man kan använda andningen
  för att lugna sig själv-

 513. -eller för att fokusera sig själv.

 514. Man kan använda fågelandningen.
  När fåglar andas gör de så här:

 515. Hur känns det? Prova!
  Nu vill jag att ni ställer er upp-

 516. -och gör en fågelandning
  tillsammans med mig.

 517. Då tar vi och andas djupt.

 518. Känner ni att ni blev avslappnade?

 519. Det var bra för uppmärksamheten
  efter att ha lyssnat på oss.

 520. Det var fågelandningen som vi har
  i kropp- och knoppövningarna.

 521. Visst var det så att barnen
  använde det och lärde sina föräldrar?

 522. Pedagogerna också!

 523. De började använda fågelandningen
  när det var stressigt.

 524. De kunde påminna varandra:
  "Vi måste ta en fågelandning nu."

 525. Barnen sa: "Fröken,
  nu behöver du göra en fågelandning."

 526. Det blev ett gemensamt språk
  för när det är lite stressigt-

 527. -och när man behöver bli uppmärksam.

 528. I det här materialet hade vi lånat-

 529. -designen från ett mattespel
  som vi valde.

 530. Det heter "Den magiska trädgården"
  och är utvecklat i ett projekt-

 531. -på Lunds universitet i Agneta Gulz
  grupp, tillsammans med Stanford.

 532. Det är ett spel
  där barnen lär sig matematik-

 533. -genom att jobba med en "teachable
  agent", en liten lärkompis.

 534. Så fort man har lärt sig nåt
  får man ta rollen som lärare-

 535. -och lära andra det som man lärt sig.

 536. Det handlar om tidig matematik.
  Vi valde det för att det är adaptivt-

 537. -och anpassar sig efter varje barn.

 538. Det inkluderar alla barn, och de tror
  att de tränar på samma sak.

 539. Men det gör de inte. Alla tränar
  på det som de behöver träna på.

 540. Det anpassar sig till barnet och
  osynliggör nivåerna som barnen är på.

 541. De ser inte vem som är stark
  och vem som behöver extra träning.

 542. Sen uppmuntrar det barnet,
  oavsett hur framgångsrikt det är.

 543. Och de får uppmuntran och feedback
  beroende på var de är i utvecklingen.

 544. "Teachable agents" är ett begrepp
  som vi döpte om till "lärkompisar".

 545. Man får välja ett djur,
  Panders, Igis eller Mille-

 546. -och leka och lära det här djuret
  det som man precis har lärt sig.

 547. Först får barnet ett problem
  som det ska lösa.

 548. Sen kommer lärkompisen
  och vill titta på.

 549. Sen vill lärkompisen också lära sig-

 550. -och börjar testa och kommer med
  förslag på hur problemet kan lösas.

 551. Barnet får hjälpa till
  med att 3+2=5, till exempel.

 552. Då får det hjälpa lärkompisen att
  komma fram till rätt svar och träna.

 553. Det är lite grann om "Den magiska
  trädgården" och det spelet.

 554. Men vi kanske behöver höra
  lite mer om vilka hypoteser vi hade-

 555. -när vi iscensatte DIL och SEMLA.
  - Det kan du berätta mer om.

 556. Det är också centralt
  när man gör en RCT-studie.

 557. Man formulerar hypoteser om vad man
  tror utifrån tidigare forskning.

 558. Vad är det sannolika utfallet?

 559. Enkelt uttryckt kan man säga att DIL
  skulle bidra till att barnen-

 560. -fick bättre matematisk förmåga
  och blev bättre på uppmärksamhet.

 561. Och på att förstå och styra
  sina kroppar.

 562. På så sätt var DIL
  en väldigt avgränsad intervention.

 563. Den var manualbaserad
  och tydligt riktad.

 564. I SEMLA-interventionen trodde vi
  att barnen skulle utveckla språk-

 565. -kommunikation
  och socioemotionella förmågor.

 566. Vi tänkte också, som hypoteser,
  att både SEMLA och DIL-

 567. -förväntades på olika sätt
  främja uppmärksamhet.

 568. Jämfört med dem i kontrollgruppen-

 569. -som inte hade nån specifik träning
  för uppmärksamhet.

 570. En hypotes var också
  att SEMLA skulle vara lite bättre på-

 571. -att främja barns socioemotionella
  och språkliga förmågor än DIL.

 572. Sammanfattningsvis, Hillevi,
  vad ville vi veta?

 573. Vi ville helt enkelt veta...
  - Om du trycker där, Anna.

 574. Fungerar SEMLA och DIL
  på de här parametrarna?

 575. Lär sig barnen nåt mer
  om de deltar i DIL och SEMLA?

 576. Jag frågar efter om vi kan få
  statistiska signifikanta skillnader-

 577. -i barnens testresultat
  före och efter-

 578. -som i genomsnitt och på
  avdelningsnivå är signifikant större-

 579. -i de här grupperna än i gruppen
  där man gjort sin vanliga verksamhet.

 580. Ja. Nej!

 581. Så var det inte.
  Det var inga skillnader.

 582. I jämförelse med kontrollgrupperna
  var det inte tillräckligt många-

 583. -som hade lärt sig tillräckligt
  mycket för att ändra genomsnittet-

 584. -och ge signifikanta skillnader.
  Det här blev lite så här: Oj!

 585. Apropå affischen som heter "Oj då!",
  som barnen också jobbade med.

 586. Vi hade ju sett jättemycket
  när vi var ute och filmade.

 587. Vi såg en massa saker,
  och barnen lärde sig massor.

 588. I fokusgrupperna sa pedagogerna:
  "Oj, vad de lär sig."

 589. Men när man räknar ihop,
  sammantaget på gruppnivån-

 590. -lärde sig barnen
  inte tillräckligt mycket-

 591. -för att utmana det lärande
  som redan pågick i kontrollgrupperna.

 592. Nollresultat är inte så ovanligt
  när man gör RCT.

 593. Man brukar göra en RCT
  och får då ofta nollresultat.

 594. Och sen förfinar man och gör en till
  för att göra bättre interventioner.

 595. Vi tittar nu noga på filmerna
  för att förstå-

 596. -de barn som vi ser lärde sig nåt.

 597. Vad är gemensamt i metoden i SEMLA?

 598. Vad funkar i SEMLA
  för att barn ska lära sig?

 599. Nu har vi börjat jobba
  med pedagogerna för att förstå mer-

 600. -om hur SEMLA fungerar
  och inte fungerar.

 601. Det här är jätteviktigt för oss
  att gå vidare med.

 602. Anna, vad säger du? Ska man bli
  besviken över nollresultatet?

 603. Ja, vad beror det här på?

 604. Det är ju den stora frågan.

 605. Vi har redan börjat analysera och har
  många teorier om vad det kan bero på.

 606. Men en förklaring skulle kunna vara-

 607. -att det pedagogiska arbetet
  är av så hög kvalitet på förskolorna-

 608. -att interventionerna inte sticker ut
  när barn från hela grupper jämförs.

 609. Och hög kvalitet
  kan man inte bli besviken på.

 610. Det är en förklaring, men det finns
  några till som vi kan nämna.

 611. -Vad säger Sofia? Susanne?
  -Det var jag.

 612. Som jag sa var interventionsperioden
  sex veckor. Det är en kort period.

 613. I tidigare forskning har man kunnat
  visa på effekter efter sex veckor.

 614. Men det är inte osannolikt
  att en av förklaringarna...

 615. En trolig förklaring
  är att perioden var för kort-

 616. -för att se signifikanta skillnader.

 617. Det är en tanke vi har.

 618. Vi behöver, i nästa studie, låta
  interventionerna pågå en längre tid.

 619. Eller kanske med mer intensitet?

 620. Det är en tredje möjlig förklaring
  som vi har tänkt omkring.

 621. Vi kanske behöver
  intensifiera och förstärka-

 622. -SEMLA- och DIL-arbetet
  i förskolorna.

 623. Man jobbar mer och längre tid
  på dagen, till exempel.

 624. Vi har börjat tänka på
  hur vi skulle göra det här igen.

 625. Det är främst SEMLA
  som vi är intresserade av.

 626. Hur man kan göra det här arbetet
  på ett sätt som ger en effekt.

 627. En sak är att vi borde engagera...
  "We played it safe", lite grann.

 628. Vi har jobbat nära den här kommunen
  i många år.

 629. Det är en kommun
  med ganska hög socioekonomisk status.

 630. Vi skulle behöva engagera
  fler kommuner av lite olika typer-

 631. -med olika barn, för att se att det
  fungerar olika på olika ställen.

 632. Vi har också tänkt på
  att ännu mer specificera läromålen.

 633. När funkar det,
  och när funkar det inte?

 634. Sofia har fått pengar,
  med mig och Ida Bertell-

 635. -för att titta nära på just stöttande
  och hitta de verktyg-

 636. -som vi kan diskutera med er
  pedagoger, om ni skulle vara med-

 637. -för att se om de funkar bra
  eller inte.

 638. Då tänker vi också... - Anna, du
  kämpade med de här utbildningarna.

 639. Vi kanske ska ha en längre utbildning
  så att man fick pröva ordentligt-

 640. -innan man gör själva studien.

 641. Men vi har också lärt oss så mycket.
  Det är nästan överväldigande.

 642. Framför allt har vi
  fortsatt samarbetet med kommunen.

 643. De som inte blev lottade att göra
  SEMLA har fått kurser av dig, Anna.

 644. Och det har varit värdefullt
  i vårt fortsatta samarbete.

 645. Hur tänker du, Anna, när vi...?
  Vad var det jag skulle säga?

 646. Jag tänkte säga nåt
  om SEMLA och DIL ihop.

 647. Som jag sa i början av föreläsningen:
  Det här hade vi inte förväntat oss.

 648. Vi tänkte att efter projektets slut
  kommer vi att jobba med SEMLA.

 649. Det är det som vi tror
  kommer att funka i våra förskolor.

 650. Men det som vi har lärt oss
  under projektet-

 651. -är att ganska många, i alla fall
  flera, saker i DIL-interventionen-

 652. -har visat sig vara intressanta
  för pedagoger, barn och oss.

 653. Vi ser att det också går
  att kombinera SEMLA-

 654. -med inslag av DIL-pedagogiken.
  Här ser ni en bild på det.

 655. Vi har nu några olika exempel
  här på slutet-

 656. -på hur det här kan lira tillsammans.
  - Jag tittar på dig, Susanne.

 657. "Den magiska trädgården"
  forskar vi om i ett nytt projekt-

 658. -som Sofia och jag är delaktiga i.

 659. Men det fanns också andra saker,
  som kropp-och knoppövningarna-

 660. -som visade sig bli populära
  av både pedagoger och barn.

 661. De ville fortsätta med dem.

 662. Man kan göra dem som ett avbrott
  i SEMLA, eller för att samla barnen-

 663. -för att hitta ny koncentration.

 664. Många barn och pedagoger gillar det
  och fortsätter med det där vi varit.

 665. Nåt som många uppskattade var
  att låta barnet vara läraren.

 666. Att jobba tillsammans
  med en digital lärkompis.

 667. Att stötta och lära andra
  det som man just har lärt sig själv-

 668. -har haft väldigt stor nytta
  för väldigt många barn.

 669. Det såg vi att man gjorde i SEMLA.

 670. De gjorde egna filmer
  och visade kompisar:

 671. "Titta, jag har byggt en hiss!
  Vill du pröva?"

 672. Det var mycket av det också i SEMLA.

 673. Och man har ett övergripande problem
  som samlar gruppen gemensamt.

 674. Det kan man ta del av när man väljer-

 675. -vilka appar man ska använda,
  till exempel, i förskolan.

 676. En sak var vi förberedda på, men inte
  att det skulle ske i så hög grad.

 677. På alla tio DIL-förskolorna kunde vi
  se hur innehållet från spelet-

 678. -flyttade ut
  i den fysiska verksamheten.

 679. DIL-barnen skapade
  magiska trädgårdar i papper.

 680. De lekte digitala lärkompisar
  på gården.

 681. Här har vi pedagoger som klädde ut
  sig till Panders, Mille och Igis.

 682. Och SEMLA-barnen flyttade ut
  det som de gjorde på lärplattan-

 683. -som när de sökte information
  om linbanor-

 684. -och började bygga linbanor
  av kartonger och snören.

 685. Det estetiska utforskandet
  i det vidgade digitala gränssnittet-

 686. -är nåt som vi har tagit fasta på
  och tycker är ett spännande resultat.

 687. Sofia, det var fler saker från DIL
  som skulle kunna bli användbara.

 688. Vad mer kan man ta med sig?

 689. Vi har redan lyft det,
  men man behöver individualisera mer.

 690. Det är en svår balansgång
  mellan att se gruppen och individen.

 691. Men med DIL-interventionen
  fick pedagogerna möjlighet-

 692. -att se de enskilda barnen mer.

 693. De rapporterade tillbaka till oss:

 694. "Oj! Nu har vi sett att Kalle"-

 695. -"klarar detta bättre än vi trodde."

 696. Att hitta strategier för att se-

 697. -de individuella barnen i gruppen
  är en sån lärdom.

 698. Som du sa: Att titta på interaktionen
  mellan pedagoger och enskilda barn-

 699. -och se hur olika strategier
  kan fungera för olika barn-

 700. -är vi jättenyfikna på
  att forska mer om.

 701. Ytterligare en sak med DIL
  var just det här med självreglering.

 702. Att hjälpa barnen att utveckla
  sin förmåga till självreglering.

 703. I andra sammanhang
  kan man använda begreppet "agens".

 704. Förmågan att styra sig själv
  i samklang med omgivningen.

 705. Det tänker vi också är viktigt.

 706. I DIL kombinerade vi kropp- och
  knoppövningarna, som var fysiska-

 707. -med det digitala spelandet.

 708. Det var också bra,
  så det vill vi rekommendera.

 709. Slutligen är gruppdynamiken
  väldigt spännande.

 710. Vi kunde se att både i SEMLA...

 711. SEMLA hade ju en övergripande
  problemställning från början.

 712. I DIL uppstod
  en övergripande problemställning-

 713. -ur spelet, kan man säga.

 714. Båda är exempel på-

 715. -hur en övergripande problemställning
  påverkar gruppdynamiken.

 716. Den samlar barngruppen
  i en speciell riktning-

 717. -mot ett speciellt lärandeinnehåll.

 718. Det här är bra exempel på
  vad vi har sett i förskolorna.

 719. Vi har lärt oss genom projektet
  att vi ska sträva efter-

 720. -att skapa förskolepraktiker som har
  balans mellan olika praktiker.

 721. Där vi kan ge varje barn
  vad det behöver-

 722. -i olika perioder av förskoleåren.

 723. I en sån balanserad förskolepraktik
  är ju de digitala inslagen-

 724. -väl avvägda, och i relation
  till det som pågår på förskolan.

 725. Vi har lärt oss att ingen praktik
  kan använda bara ett arbetssätt.

 726. Alltså inte bara utforskande,
  eller bara digitala inslag.

 727. En pedagogisk praktik behöver ha
  många olika praktiker i ett.

 728. Utforskande och lärspel,
  men också sång, musik-

 729. -gymnastik, läsning, drama
  och organiserad och fri lek.

 730. Många typiska förskoleaktiviteter
  har också liknande effekter-

 731. -som kropp- och knoppövningarna
  som Susanne och Sofia har pratat om.

 732. Nu är det en minut kvar,
  och vi närmar oss slutet.

 733. Den sista bilden får du, Hillevi.

 734. Här står man med nollan
  i hela ansiktet.

 735. Nollresultat. Det var lite snopet.

 736. Och kanske inte...
  Jag ska inte säga mer.

 737. Men jag återhämtade mig kvickt-

 738. -och började prata med Sofia
  om att göra ett interventionscentrum.

 739. För vi har lärt oss att det funkar,
  och att det funkar bra med barnen.

 740. De älskade att vi var där,
  verkade det som.

 741. Vi lärde oss mycket med pedagogerna
  och fortsätter lära oss med dem.

 742. Jag tror på kombinationen av
  att både kunna testa nåt-

 743. -och kanske få evidens
  för ett arbetssätt.

 744. Samtidigt kan man göra
  andra datainsamlingar-

 745. -och lära sig en massa andra saker
  i ett sånt här samarbete.

 746. Den här plattformen! Skulle ni kunna
  tänka er att vara med i nästa RCT?

 747. Ja! Tack!
  Tack för att ni lyssnade på oss.

 748. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hjärnvägar i förskolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolan, Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans nyckelroll i samhället

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans historia

Hur har förskoleverksamheten sett ut i Sverige det senaste århundradet och vad kan vi lära oss genom att blicka tillbaka? Hör professor Anne-Li Lindgren berätta. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Forskningslitteracitet

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Lekresponsiv undervisning

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Barns utforskande och lek i antropocen

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald, utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet, beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag - omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning i förskolan

Sonja Sheridan, professor emerita, och Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetiska lärprocesser

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Åter till Lövgärdet

Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.