Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan med föreläsningar om bland annat undervisning i förskolan. Inspelat den 3-4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2019 : Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?Dela
 1. Undervisning är ett specifikt arbete
  mot läroplanens målområden.

 2. Det öppnar upp för
  att vi alla är viktiga-

 3. -oavsett utbildningsbakgrund
  eller anställningsform.

 4. Jaha, förskolekamrater...

 5. Då har stunden kommit
  då summiten ska summeras.

 6. Och vilken förskolesummit, sen!

 7. Så mycket kunskapande som har flödat
  mellan förskolepraktik-

 8. -och forskarpraktik.

 9. Jag önskar att jag kunde klona mig!

 10. Massor som jag har missat.

 11. Det här panelsamtalet ska handla
  om undervisning i förskolan.

 12. Det är ett ämne som har rörts
  och berörts genom hela summiten.

 13. Kärt barn har många namn, sa Anne-Li
  Lindgren i sin föreläsning i går-

 14. -och det känner jag väl igen
  som omsorgsforskare-

 15. -många namn på samma sak.

 16. Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi,
  Sofia Frankenberg-

 17. -och Susanne Kjellander
  tog stafettpinnen vidare-

 18. -och betonade att vi behöver många
  olika perspektiv och arbetssätt-

 19. -för att fungera väl
  i förskolepraktiken.

 20. Pia Williams och Sonja Sheridan sa-

 21. -att begreppet undervisning
  både oroar och utmanar.

 22. Det skärper uppmärksamheten
  extra mycket.

 23. Men what's in it
  för förskolepraktiken?

 24. Sven Persson tog upp
  ett antal viktiga frågor.

 25. Vad tillför forskningen?

 26. Kan den bidra till en bättre
  förskolepraktik och hur då?

 27. Konsten, sa han, är att sammanfläta
  olika kunskapsformer med varandra.

 28. Då tänker jag på min gamla lärare
  på lärarhögskolan i Härnösand-

 29. -och det är förhistorisk ålder.

 30. Han proklamerade gång efter annan:
  "Det mesta är redan tänkt."

 31. "Utmaningen är att tänka
  det gamla på ett nytt sätt."

 32. Som ett svar på när vi stönade
  över det vi kallade "gammal skåpmat"-

 33. -om forskning
  daterad tio år tillbaka i tiden.

 34. Och kanske är det så
  med undervisning i förskolan.

 35. Det är redan tänkt, och nu handlar
  det om att tänka det på nytt.

 36. Ett nytt sätt att tänka presenterade
  kanske en förskollärarstudent-

 37. -som jag och mina kolleger mötte
  i ett samtal om just undervisning.

 38. "Undervisning, det är väl
  att visa under i förskolan?"

 39. "Som underverk, alltså."

 40. Vi får se hur det är med den saken.

 41. För nu ska vi få möta tre spännande
  forskare som ni har mött här-

 42. -och som intresserar sig
  för undervisningsbegreppet-

 43. -och hur det kan förstås i förskolan.

 44. Jag ska inte avkräva dem underverk,
  men de ska få hjälpa oss på vägen-

 45. -från forskningsord till praktik.
  Nu tänker jag presentera dem:

 46. Karin Alnervik.

 47. Karin är lektor i pedagogik
  vid Örebro universitet.

 48. Hon har föreläst här om pedagogiskt
  ledarskap och kollegialt lärande-

 49. -där hon talar om att bygga
  en vänlighetens atmosfär-

 50. -värden som anger en riktning och
  är betydelsefulla för undervisningen.

 51. Välkommen upp, Karin.

 52. Du ska få sitta här.

 53. -Där vill jag ha dig.
  -Tack.

 54. Och så Christian Eidevald.

 55. Han är utvecklingschef och även
  forskare vid Göteborgs universitet.

 56. Numera.

 57. Han forskar om män i förskola,
  jämställdhet-

 58. -och systematiskt kvalitetsarbete.

 59. I morse föreläste han om utbildning
  och undervisning i förskolan-

 60. -omsorgsfullt och lekfullt stöd
  för lärande och utveckling.

 61. Där beskrev han bland annat
  utbildning och undervisning-

 62. -genom de grundläggande begreppen-

 63. -omsorg, lek och demokratifostran,
  och skapande. Välkommen upp.

 64. Här får du sitta.

 65. Och så tillbaka till Sonja som har
  hunnit sätta sig och andas lite.

 66. Sonja Sheridan är professor emerita
  vid Göteborgs universitet.

 67. Hon intresserar sig för pedagogisk
  kvalitet och barns lärande-

 68. -och vi har hennes och Pias
  föreläsning färskt i minnet.

 69. Där gav de en överblick
  kring begreppet undervisning-

 70. -relaterat till förskolans kvalitet
  och villkor för barns lärande.

 71. Välkommen upp igen, Sonja!

 72. -Du ska få sitta här.
  -Tack.

 73. Och jag ska få sitta här.

 74. -Ja... Sitter ni bra?
  -Ja.

 75. -Det tror vi.
  -Trevligt att se alla här.

 76. Det är lite mäktig Skavlan-känsla.

 77. Det saknas bara en orkester
  och en stor röd matta.

 78. Jag vill öppna
  det här avslutande samtalet-

 79. -med att var och en
  gör en mikroreflektion-

 80. -av undervisning i förskolan
  på temat då, nu och framåt.

 81. Vad består den här förändringen i?
  Jag skickar bollen till dig, Sonja.

 82. Den här förändringen...

 83. Jag skulle kunna börja med-

 84. -att undervisning ibland framställs
  som ett nytt begrepp-

 85. -men har hört till
  förskolans historia-

 86. -sen Fröbels tid.
  Så det är ett arv vi har att vårda.

 87. Men det har tagit sig olika uttryck
  under olika tidsperioder-

 88. -och betytt olika saker.

 89. I dag är undervisningsbegreppet
  under stark utveckling.

 90. Förändringen består i
  att undervisning har skett-

 91. -men inte kallats undervisning,
  utan varit mer implicit-

 92. -men nu blivit en medveten handling
  i fokus för stark utveckling.

 93. Det är också nåt vi vill göra
  till förskolans egen tradition-

 94. -att undervisa kring.

 95. -Och vi skapar ett språk kring det.
  -Ja.

 96. Både begrepp och språk,
  men också hur vi genomför.

 97. Det är helt annorlunda
  att undervisa med yngre barn-

 98. -än med äldre barn och vuxna.

 99. Vad säger du?

 100. Jag tänker så här:
  När jag började på 80-talet-

 101. -då var det en reaktion
  mot Barnstugeutredningen-

 102. -så jag känner mycket av läroplanen
  vi har nu från mitt 80-tal-

 103. -men det kallades inte undervisning.

 104. Nu är jag väldigt personlig
  utifrån kontexten där vi fanns.

 105. Det var starkt, för att det fanns
  många förskollärare i Jönköping.

 106. Det var självklart
  att man påverkar barn på olika sätt.

 107. Skillnaden är att det beforskas
  på ett annat sätt nu.

 108. Men för många har man haft den
  inställningen i sitt möte med barn.

 109. -Redan innan?
  -På det viset känns det inte nytt.

 110. Precis som min gamla lärare.
  - Christian, nu får du bollen.

 111. Om man tänker på införandet av
  undervisningsbegreppet i Lpfö 18-

 112. -så förtydligar det
  att varje barn ska stöttas-

 113. -på ett medvetet sätt i relation
  till målområdena.

 114. Det ställer ett högre krav
  på anställda att identifiera-

 115. -ett barns intressen och möjligheter
  och hur vi kan stötta individen-

 116. -att komma så långt som möjligt
  mot varje målområde.

 117. Man förtydligar också att
  ansvaret ligger på förskollärarna.

 118. Vi har gått åt det hållet förut,
  men eftersom vi jobbar i arbetslag-

 119. -innebär det att man måste fundera
  inte bara på ansvar-

 120. -utan också vem som ska göra det.
  Just nu försöker vi förstå detta.

 121. Så skollagen är ganska tydlig-

 122. -men vad ska sen ske
  via läroplan och praktik?

 123. Det är sannerligen hett
  med undervisning nu.

 124. Det är det nya svarta, men vad är
  egentligen så hett med det heta?

 125. Vad tänker ni?
  Vem som helst får ta ordet nu.

 126. Då får du ta det, Christian. Det
  var inte så hett i den här panelen!

 127. Men att det blir
  såna diskussioner beror på-

 128. -att många inom förskolan
  har definierat sig emot skolan-

 129. -och att man jobbar
  med kunskapsförmedling.

 130. Vi har pratat om barns nyfikenhet,
  fantasi och kreativitet.

 131. Den fria leken har varit stark.

 132. Många har definierat sig
  som att de inte undervisar-

 133. -utan jobbar med att skapa
  en livslång lust för lärande-

 134. -och att inhämta kunskap senare.
  Vi är väldigt här och nu.

 135. Då uppfattas undervisningsbegreppet
  stå för ett annat förhållningssätt.

 136. Därför blir det så svårt för många
  av oss att ta det till oss.

 137. Sen när vi tänker på vad det kan
  betyda i förskolans tradition-

 138. -utifrån vår kunskap och forskningen
  börjar vi nu se möjligheter-

 139. -att sätta ord på det
  som vi har gjort tidigare-

 140. -och knyta det till forskningen.
  Och det synliggör individen barn-

 141. -där individen har riskerat att
  försvinna i gruppen, lite förenklat.

 142. Det tror jag bränner till mest.

 143. -Håller ni andra med om det?
  -Ja, det gör jag.

 144. Jag tänker också på
  det som du är inne på-

 145. -att vi håller på att göra det
  till förskolans begrepp-

 146. -med förskolans begreppsapparat,
  men det kommer att ta tid.

 147. Det som gör det så hett är delvis
  att det har tillhört skolans värld-

 148. -med sina begrepp och arbetsformer-

 149. -och nu är det bestämt
  både i läroplan och skollag-

 150. -att det ska tillhöra förskolan.

 151. Insikten om att det kommer att krävas
  så oerhört mycket-

 152. -av kompetensutveckling
  för att undervisa med yngre barn-

 153. -så som du beskriver, så att det blir
  meningsfullt för barn-

 154. -där tror jag att man känner
  utmaningarna och lusten inför det-

 155. -och också lite oro för
  hur det kommer att ta sig uttryck.

 156. Kompetensutveckling?

 157. Man behöver prata mycket om det.

 158. Det finns också andra krafter,
  som SKA-arbete-

 159. -som också gör att det i praktiken
  på vissa ställen blir väldigt starkt-

 160. -att nu ska barnen lära sig.

 161. Jag tror ingen menar det,
  men jag är orolig för det.

 162. Det krävs diskussioner
  kring hur barn lär sig och tänker-

 163. -vilken kunskap som är viktig och
  hur vi skapar lustfylldhet kring det.

 164. Och är lärande rakt på nåt sätt?
  Varför gör de på detta viset?

 165. Nyfikenheten på
  barnens egen kraft och utforskande-

 166. -är jag rädd kan försvinna.

 167. Men det är också andra krafter,
  som SKA-arbetet.

 168. Det förstås i kommuner på olika sätt,
  vilket också gör det svårt.

 169. Det kräver mycket samtal, så att vi
  inte ser det som den gamla skolan.

 170. Den nya skolan är inte heller
  undervisning i bänkar.

 171. Vi har en gammal bild
  när vi är rädda om det också.

 172. Att vi bär på föreställningar?

 173. -Som inte heller stämmer.
  -Nej, just det.

 174. Därför är det oerhört viktigt att
  professionen driver utvecklingen-

 175. -är med och utvecklar undervisningen,
  med fördel ihop med forskare.

 176. Just det.

 177. Och på förskolorna,
  där många ska samsas kring det här-

 178. -vari ligger utmaningen då?

 179. Vi har skollag och läroplan, men det
  ska bli praktik med många aktörer.

 180. Det svåraste är uppdelningen
  i vem som gör vad.

 181. Man har ett gemensamt ansvar
  kring utbildningen.

 182. Barn ska utvecklas under trygg
  omsorg, lekfullhet, skapande-

 183. -och i demokratifostran. Sen har
  förskollärarna ett specifikt uppdrag.

 184. Skolans uppdrag är att varje barn
  ska nå en viss kunskapsnivå-

 185. -med kunskapsmål kopplat dit.

 186. Undervisning har använts
  i relation till det tänkandet.

 187. I förskolan är det inte så
  att alla barn ska nå en viss kunskap-

 188. -utan varje barn ska få stöttning
  att nå så långt som möjligt.

 189. Några kommer kanske till en viss nivå
  men man har uppfyllt sitt uppdrag.

 190. Andra har kommit väldigt långt.

 191. Så vi har bilden att vi ska stötta
  varje barn så långt som möjligt-

 192. -och ska samtidigt tänka på vad som
  är lärarnas och barnskötarnas ansvar-

 193. -och vem som gör vad. Ska vi börja
  dela på arbetsuppgifter nu?

 194. Ska lärarna planera
  och alla göra tillsammans?

 195. Eller är det kopplat till görande
  utifrån ens kompetenser?

 196. Ska nån med mycket kunskap få
  möjlighet att jobba med undervisning?

 197. Vad betyder det? Det skapar mycket
  konflikter hos många förskolor nu.

 198. Barnskötare känner sig överkörda-

 199. -och att deras kunskaper
  och kompetens inte värdesätts.

 200. Förskollärare kan känna sig oroliga
  inför att leda undervisningen-

 201. -när man inte känner att
  man är bekväm och har kompetens.

 202. Arbetsledningsfrågan blir tydlig.

 203. Och det här med måluppfyllelse?

 204. Ska man nu försöka bedöma det,
  och vad ligger det i det, tänker ni?

 205. Jag kan fortsätta.

 206. Det är den stora utmaningen.
  Vad är förskolans mål?

 207. Det står inskrivet i läroplanen
  om förskolans resultat.

 208. Vi har inte hunnit landa i
  vad det är.

 209. Skolans resultat är betygen.

 210. Vi stöttar barn
  i relation till målområden.

 211. Hur kan vi då bedöma måluppfyllelse?

 212. Jag vet inte
  om nån har svaret på det i dag.

 213. Nej, vi känner väl oss lite obekväma,
  även vi här, helt uppenbart.

 214. Om man tittar på målens karaktär-

 215. -så kan vi ju aldrig,
  inte ens om vi blir väldigt gamla-

 216. -nå målet att bli tillräckligt
  kunniga inom de här områdena.

 217. Det är en livslång process som vi
  ständigt behöver arbeta med.

 218. Därför ser jag den processen
  i förskolan som måluppfyllelse.

 219. Att barn hela tiden lär, utvecklas,
  vidgar och förändrar sitt kunnande-

 220. -inom dessa olika områden.
  Så vill jag tolka det.

 221. Jag går och klurar mycket på detta.

 222. När jag började läsa pedagogik
  fanns det en som hette Watzlavik.

 223. Han pratade om lösningen
  av första och andra ordningen.

 224. Lösningen av första ordningen var
  "more of the same".

 225. Jag känner att vi hoppas så mycket
  på de här målen.

 226. Vi gör "more of the same" hela tiden.

 227. Ibland tänker jag
  att det måste finnas andra sätt-

 228. -att ta sig an och rikta,
  men jag har inget svar.

 229. Målen blir gudalika på nåt sätt.
  Där får du en applåd.

 230. Men jag har ju inget svar mer än så.

 231. Vi håller oss kvar vid "more of the
  same" och hur man kan utveckla det.

 232. Nu ska vi försöka gå
  från ord till handling.

 233. Det är lite småprovokativt,
  men nu ska vi göra det.

 234. Vad vill ni att deltagarna här ska ta
  med sig kring undervisningsbegreppet-

 235. -eller undervisning i praktiken?
  Lite mer konkret:

 236. Om de ska ta sig an nåt eller
  förändra en enda sak i förskolan-

 237. -vad skulle det vara då?

 238. -Jag ska ge ett exempel.
  -Bra.

 239. Jag tänker
  att när man har pratat igenom-

 240. -sina värden tänker jag på när jag
  kom in på en förskolegrupp-

 241. -och det stod en korg
  där det stod "strumpor".

 242. "Varför har ni
  en strumpkorg mitt i rummet?"

 243. "De ville jämt ta av sig strumporna
  och det blev tjat och otrevligt."

 244. "Så vi gjorde det till undervisning."

 245. "När de leker
  lägger de strumporna där."

 246. "När vi ska gå ut
  pratar vi par och storlek."

 247. "Ibland är handdockor."
  För mig var det fantastiskt-

 248. -att i stället för att fastna
  i att alltid tjata om strumporna-

 249. -blev det en positiv situation.
  Det vill jag ta med.

 250. Hitta situationer där barn känner sig
  dugliga och gör nåt av det.

 251. De här mellanrumssituationerna.

 252. Sonja, vad säger du?

 253. Jag har inte så bra exempel
  att bjuda på som du, Karin.

 254. Jag tänker väldigt mycket på-

 255. -att man går hem
  och reflekterar över sig själv-

 256. -alltså sin egen förståelse-

 257. -både om hur man ser på undervisning
  och hur barn lär.

 258. Jag tänker på det
  som Pia och jag tog upp-

 259. -att göra den här synvändan.

 260. Vad det innebär att planera
  för aktiviteter och görande-

 261. -och att planera för innehåll
  och låta det styra aktiviteterna.

 262. Om man väljer en sak tror jag
  att det är grundläggande-

 263. -i ett undervisningsperspektiv.

 264. -Hur kan en sån synvända komma till?
  -Ja...

 265. Tänk om man kunde säga det.

 266. Det handlar mycket
  om kunskaper, erfarenheter-

 267. -reflekterande
  och att pröva sig fram.

 268. Att arbeta med det
  i samarbete och dialog med barnen.

 269. Och se när barnen tycker det är
  roligt, när de blir engagerade.

 270. Då är man på rätt väg.

 271. Ibland bjuder verksamheten
  på såna här tillfällen-

 272. -men att det medvetandegörs hur man
  kan använda det. - Christian?

 273. Jag vill också att vi funderar på
  vad som inte är undervisning.

 274. Det finns en risk med att tänka
  att allt ska vara undervisning.

 275. Ett exempel jag sett är när barn
  har byggt upp en fantasivärld-

 276. -med bilar, klossar och kuddar-

 277. -och man ser i blicken
  att det är en fantasidriven lek.

 278. Sen ska en vuxen göra undervisning
  av det och räknar de röda bilarna.

 279. Man ser att magin i leken försvinner.

 280. Ivern att göra undervisning av allt-

 281. -innebär en risk att vi tar bort
  det fantastiska med förskolan-

 282. -att kunna ta vara på det som sker.

 283. Sen måste vi tänka på en strategi
  för hur barnen ska möta målområdena-

 284. -och hur vi kan planera för det.

 285. Men undervisning är bara en del
  av det som ska ske på förskolan.

 286. Det finns ett bra ord - tajming.
  Det gäller att ha tajming.

 287. För man kan förstöra mycket.
  Det har jag gjort.

 288. En vältajmad kommentar.

 289. Det återkommer våra
  förskollärarstudenter ofta till.

 290. Hur lär man sig tajming, att känna
  när det är dags att ta nästa steg?

 291. Att inte överplanera, kanske.

 292. Men krävs det ett annat sätt
  att organisera och planera-

 293. -nu när vi ska planera undervisning?

 294. Jag vill svara både ja och nej.

 295. Det finns så mycket som fungerar och
  där vi inte behöver annan planering.

 296. Sen bör vi bli mer medvetna om
  målområden och hur vi stöttar barnen-

 297. -i den miljö som vi har-

 298. -men det handlar mer om
  att bli ännu mer effektiv.

 299. Det är ett svårt ord,
  men bli ännu mer stöttande.

 300. Men hela tiden utifrån nyfikenheten
  och vad barnen ger respons på.

 301. Jag tänker på det andra begreppet
  som har lanserats eller glidit in-

 302. -i läroplanen, eller i Lpfö 18.
  Det är utbildning.

 303. Finns det risk för
  att man blandar ihop det här?

 304. -Vad säger du, Sonja?
  -Ja, det finns en risk.

 305. Förskolan är otydligare
  på det sättet än skolan.

 306. Skolan har lektioner
  då det är undervisning-

 307. -och rast då det inte är det, även om
  den hade kunnats användas till det.

 308. I förskolan kan all tid användas
  till undervisning-

 309. -men behöver inte göra det,
  som du sa.

 310. Man kan få vara i den
  föreställningsvärlden och bara leka.

 311. Det handlar om balansen mellan
  undervisning och inte undervisning.

 312. Och det är ju det
  som också blir utbildningen.

 313. Allt som sker är inom den-

 314. -men undervisningen kräver
  den här medvetenheten.

 315. Många tänker att det är
  undervisningen som man lär-

 316. -och därmed förskollärare som jobbar
  med barns lärande och utveckling.

 317. Men ta en musiksituation där man
  spelar och sjunger tillsammans.

 318. Är syftet att lära sig? Nej, man ska
  ha roligt ihop och skapa gemenskap.

 319. I den stunden, om vi då kallar det
  för utbildning, som alla kan göra-

 320. -sker det lärande och utveckling.
  Vid omsorg och skapande aktivitet-

 321. -är målet inte att lära,
  utan att göra nåt tillsammans.

 322. Alla jobbar med lärande.

 323. Undervisning är ett medvetet arbete
  mot läroplanens målområden.

 324. Det öppnar upp för
  att vi alla är så viktiga-

 325. -oavsett utbildningsbakgrund
  eller anställningsform.

 326. Men vi har också olika ansvar.

 327. Vi får inte heller börja särskilja-

 328. -så att roligt och lustbetonat
  sker inom utbildningen-

 329. -och undervisningen är nåt annat.
  Den ska också vara lustfylld.

 330. Barnet ska känna sig bekräftat.

 331. Att växa i sitt självförtroende
  och kunnande-

 332. -är det undervisningen ska leda till.

 333. Ställer det krav på
  en annan pedagogroll än tidigare?

 334. -Begreppet? Hur menar du?
  -Undervisning.

 335. Att det är en annan...? Nej.

 336. Jag tycker
  att vi alltid har undervisat-

 337. -men i och med forskningen nu
  tittar på det på ett annat sätt-

 338. -så lär vi förändras.

 339. Men jag hoppas också att den
  beprövade erfarenheten kring detta-

 340. -som förskollärare själva driver
  också får komma fram.

 341. Det finns mycket som vi inte vet än,
  vi på universiteten-

 342. -och som vi behöver se på
  från verksamheten.

 343. -Den andra vägen?
  -Ja, verkligen.

 344. Men jag tänker att det förtydligade
  ansvaret för förskollärare-

 345. -lär innebära att vi måste prata
  om yrkesroller på ett nytt sätt.

 346. Och vi måste prata om en annan
  viktig yrkesgrupp i förskolan.

 347. Barnskötarna och förskollärarna
  räcker inte till längre.

 348. 2000 hade 2,7 procent ingen
  utbildning för att jobba med barn.

 349. I dag är den siffran 31 procent,
  så det är en stor grupp.

 350. De måste också ha viktiga roller att
  fylla, och i dag blandar vi ihop det.

 351. Det är en jättestor utmaning.

 352. Vi måste stötta varandra
  utifrån lite olika roller-

 353. -men i fråga om vem som gör vad
  är det fortfarande oklart.

 354. Där har vi också begreppet arbetslag,
  där alla ingår.

 355. Jag tänker att vi ska börja
  avsluta lite försiktigt.

 356. Vi avslutar med en framtidsspaning.
  Det är alltid intressant-

 357. -och lite plågsamt,
  men vi gör det ändå.

 358. Låt oss titta i kristallkulan.

 359. Vad önskar ni se
  i framtidens förskola?

 360. I relation till undervisning.

 361. Jag önskar mig i framtiden-

 362. -stora möjligheter
  för kreativt skapande.

 363. Vi behöver kreativa människor
  för att hjälpa oss lösa alla problem.

 364. Då behöver vi förskolor
  med mycket kreativitet-

 365. -där barn får uttrycka sig
  på många olika sätt och vi erbjuder-

 366. -många olika situationer.

 367. Alltså, riktigt kreativa ställen.

 368. Men jag tror också att den digitala
  världen kommer att utmana-

 369. -den kreativiteten ännu mer,
  och det kan inte jag tänka ut.

 370. Det ligger i framtiden.

 371. Jag tror att vi både kör tåget
  och lägger spåren samtidigt.

 372. -Bygger båten på havet.
  -Ja. Om vi vågar gå ut i det.

 373. Ja, det är frågan. - Sonja?

 374. Jag ska drömma rejält.

 375. Jag skulle önska
  att nu har samhället satsat på-

 376. -de yngsta barnen och förskolan.

 377. Politiker och beslutsfattare har
  tagit till sig kunskapen som finns-

 378. -inom forskningen, att de första åren
  är viktigast i barnens liv.

 379. Och nu har förskolan en nyckelroll
  inom utbildningssystemet.

 380. Alla resurser som krävs finns där.

 381. Arbetslaget har goda arbetsvillkor.

 382. Många söker sig till förskolan,
  för det är en attraktiv arbetsplats.

 383. Och undervisningen har utvecklats
  ihop mer profession och forskare-

 384. -och är en del av förskolans arbete.
  Det vill jag önska.

 385. -Ja, Christian.
  -Jag vågar knappt säga nåt nu.

 386. Jag vill nämligen önska
  precis samma sak.

 387. Vi är i en högkonjunktur i Sverige.
  Många arbetsföra betalar skatt.

 388. Många ekonomer räknar med att vi
  kommer att gå in i en lågkonjunktur.

 389. Allt färre kommer att arbeta.
  Det blir fler yngre och fler äldre.

 390. Jag önskar att vi satsade mer
  på förskolan-

 391. -men vi bör nog inte räkna med
  mycket mer resurser.

 392. Den tråkiga frågan blir då
  hur vi hanterar det-

 393. -om vi inte får fler förskollärare,
  utan att det sjunker ytterligare.

 394. Även med kraftfulla insatser i dag
  dröjer det åtta-nio år-

 395. -innan andelen ökar.

 396. Jag ser hur vi tar ett nytt grepp
  om förskolan och tänker på-

 397. -hur vi kan skapa en likvärdig
  förskola för alla barn.

 398. Jag har skiftat fokus
  när jag har blivit utvecklingschef.

 399. På våra 400 förskolor i Göteborg
  är det en enorm kvalitetsskillnad.

 400. Hur ska vi jobba för barn som går
  där det är låg andel förskollärare-

 401. -och inte har den miljö
  som vi vill att barnen möter?

 402. Vi behöver ett helhetstänk
  där alla som jobbar i förskola-

 403. -oavsett kvalitén på förskolan-

 404. -tillsammans försöker skapa de bästa
  förutsättningarna för alla barn.

 405. Då måste vi fördela förskollärare
  på nya sätt-

 406. -och bygga upp en organisation
  där de får stöttning av varandra.

 407. Jag har en vision om att bygga
  hög kvalité för alla barn.

 408. Där är vi inte just nu.
  Det är en jätteutmaning.

 409. Vi kan utveckla dem som har
  hög kvalité fantastiskt-

 410. -men hur får vi med
  dem som ligger lite efter?

 411. -Menar du forskande förskollärare?
  -Jag menar en kulturförändring.

 412. Att alla som jobbar i förskola har
  blicken dels på vår egen förskola-

 413. -men också ser hela Sverige.
  Hur kan vi stötta varandra?

 414. Har vi kompetens och resurser
  att stötta andra förskolor med.

 415. Kunde vi få ett kollektivt
  ansvarstänkande för alla barn-

 416. -och försöker stötta
  och ge dem förutsättningar...

 417. -Det är min vision just nu.
  -Word!

 418. Ja...
  Kära forskarkollegor och vänner.

 419. Jag vill fråga
  vad som kommer att stå i Lpfö 28-

 420. -men klockan är slagen, och jag ska
  tacka för ett intressant samtal.

 421. Ni ska sitta kvar och jag gå fram.

 422. Ni har gett oss
  många spännande tankar.

 423. 80-talet tar jag också med mig.

 424. Helst skulle jag vilja ge er
  möjlighet att gå in i diskussionen-

 425. -men jag kastar symboliskt över
  frågorna till er att ta hem-

 426. -och med i praktiken
  och fundera vidare i mötet med barn-

 427. -med er själv, föräldrar
  och vårdnadshavare.

 428. Och jag vill avsluta med dig, Katja.

 429. "Tänd inte eld på nåt",
  uppmanade Katja oss i går-

 430. -och visade alla nödutgångar.

 431. Jag uppmanar er att göra det motsatta
  när ni har gått härifrån.

 432. Tänd massor av sprakande eldar
  och håll sen glöden vid liv-

 433. -utan att leta efter nödutgångarna,
  tack.

 434. Det händer så mycket spännande och
  viktigt nu och vi ser alla fram emot-

 435. -att ta del av det. Om två år
  gör vi en avstämning på det.

 436. Tack så mycket!

 437. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolepedagogik, Läroplaner, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Sverige, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans nyckelroll i samhället

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans historia

Hur har förskoleverksamheten sett ut i Sverige det senaste århundradet och vad kan vi lära oss genom att blicka tillbaka? Hör professor Anne-Li Lindgren berätta. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Forskningslitteracitet

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Lekresponsiv undervisning

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Barns utforskande och lek i antropocen

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald, utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet, beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag - omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning i förskolan

Sonja Sheridan, professor emerita, och Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Campus Stockholm

Populära seminarier på export

Seminariets moderator Alexandra Pascalidou berättar personligt om vad en lärare kan betyda för en ung människas framtida vägval. Grundaren av seminarierna, Saku Tuominen, fyller på med sina tankar om vilka verktyg dagens lärare kan behöva för att lyckas i sin undervisning. Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon i Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Religionen i den sekulära skolan

Vad händer i mötet mellan det sekulära landet Sverige och den allt större andelen nya invånare från länder med en mer religiöst präglad kultur? På en skola i utkanten av Västerås träffas lärare och vägledare för en studiecirkel om kulturmöten. De vittnar om att det finns ett behov bland lärare av att få diskutera de situationer som kan uppstå när elever från andra kulturer möter den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. Lärarna möter frågor från både elever och föräldrar. Hur kan skolan bidra till en ömsesidig förståelse, både mellan religiösa grupper och mellan det sekulära och det religiösa?