Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan med föreläsningar om bland annat undervisning i förskolan. Inspelat den 3-4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2019 : Digitalisering i förskolanDela
 1. Det är inte surfplattor som är
  obligatoriska, utan digitala verktyg.

 2. Man kan absolut bedriva en
  verksamhet-

 3. -som är skärmfri, som många önskar.

 4. Att man då använder
  andra digitala verktyg. Inga problem.

 5. Tack. Tredje gången gillt.

 6. Roligt att få prata om det
  som ligger mig varmast om hjärtat.

 7. Digitalisering i förskolan.

 8. Jag vill börja med att diskutera
  det här med vetenskaplig grund.

 9. Det är det vi har pratat om
  på i princip alla föreläsningar-

 10. -under de här dagarna.

 11. Det är ju så att det är lite svårt
  att bygga en förskola-

 12. -på vetenskaplig grund
  när det gäller digitalisering.

 13. Det är så nytt, och kvalitets-
  forskning tar väldigt lång tid.

 14. NU har det börjat komma några
  forskningsrapporter och avhandlingar-

 15. -och projektrapporter
  om digitalisering.

 16. Dessutom så har jag varit redaktör
  för en bok -

 17. -tillsammans med Bim Riddersporre,
  där vi har frågat-

 18. -nästan alla forskare som har skrivit
  om digitalisering i förskolan-

 19. -om de kunde vara med och skriva
  i boken, och de har de gjort.

 20. Så den går att använda
  på vetenskaplig grund.

 21. Jag kommer att berätta
  en hel del om den i dag.

 22. Jag ställer den så där.

 23. Jag vill börja med att säga nånting
  om min teori och metod.

 24. Jag har ett multimodalt, design-
  teoretiskt perspektiv på lärande.

 25. Det bygger på socialsemiotik,
  som handlar om-

 26. -att man kommunicerar
  med så många olika teckensystem.

 27. Inte bara det man säger och skriver,
  utan även vilka gester man gör-

 28. -vilka symboler man använder,
  vilka bilder man kommunicerar med.

 29. Och ljud och musik, och så vidare.

 30. Alla bilder
  som jag visar under föreläsningen-

 31. -är tagna via Creative Commons
  eller iscensatta.

 32. Jag får ju inte visa
  mitt forskningsmaterial-

 33. -på grund av
  etiska ställningstaganden.

 34. Jag kommer
  från ett skolforskningsperspektiv.

 35. Jag är lärare i grunden, och jobbade
  som klasslärare i väldigt många år.

 36. Jag började med
  att forska om skolans digitalisering.

 37. Men sen kom ju
  de här digitala lärplattorna-

 38. -och då var det så spännande-

 39. -så jag valde att forska just
  om förskolan och digitalisering.

 40. Så.

 41. P.g.a. mitt multimodala perspektiv så
  är mitt forskningsmaterial filmat.

 42. Jag har tittat på videofilmer-

 43. -med barn och pedagoger som jobbar
  med digitalisering på olika sätt.

 44. Men också fokusgruppsamtal
  med pedagoger-

 45. -och förskolechefer.

 46. Utifrån det gör jag en
  multimodal transkription.

 47. Den ser ut så här.

 48. Jag tittar på en liten sekvens
  om och om igen.

 49. Jag kan titta på en minut i en timme.
  Sen delar jag in-

 50. -de här olika teckensystemen
  i olika kolumner.

 51. Jag har en kolumn
  för vad pedagogerna säger-

 52. -en kolumn för vad barnen säger, en
  kolumn för vad som händer på plattan-

 53. -en kolumn för vad som låter,
  och så vidare.

 54. Och så försöker jag dra forsknings-
  resultat utifrån denna videoempiri.

 55. Jag har haft
  flera olika forskningsprojekt.

 56. Ni känner säkert till några.

 57. Dels "Appknapp -
  peka, lek och lär i förskolan"-

 58. -som var i Botkyrka precis när
  de digitala lärplattorna kom.

 59. Redan 2013 var jag klar
  med forskningsprojektet.

 60. Sen hade jag ett forskningsprojekt
  i Uppsala kommun, "Plattan i mattan".

 61. Sen har jag varit engagerad
  i det här "Hjärnvägar"-projektet-

 62. -och har nu ett nytt projekt,
  som heter "Digitaktik".

 63. Men jag kommer att prata om
  "Appknapp" och "Plattan i mattan"-

 64. -för de är färdiga,
  och de har jag slutrapporterat.

 65. Och så kommer jag att utgå
  från den här boken också.

 66. Men den här föreläsningen
  bygger jag upp-

 67. -kring det som är målen
  med digitaliseringen i förskolan.

 68. Ni känner till att man ska använda
  digitala verktyg på olika sätt-

 69. -från och med den första juli i år.
  Och då finns det tre mål-

 70. -med att man har bestämt det här
  på lite högre nivå.

 71. Det handlar dels
  om barnens digitala kompetens.

 72. Det är delmål ett, och det är
  den första delen av föreläsningen.

 73. Vi har också ett delmål
  som handlar om förskolechefers-

 74. -och rektorers digitala kompetens.

 75. Nu säger vi ju förskolerektorer
  från den första juli.

 76. Och så har vi ett delmål kring
  er pedagogers digitala kompetens.

 77. Det är de tre delarna
  jag kommer att gå igenom i dag.

 78. Vad står det egentligen
  i den här reviderade läroplanen?

 79. Man kan inte lyssna på media,
  för det står det till exempel-

 80. -att nu blir surfplattor
  obligatoriska i förskolan.

 81. Det har varit en massa rubriker
  och diskussioner kring det.

 82. Och det är så klart inte så att...
  Ordet obligatoriskt nämns inte-

 83. -och det är inte surfplattor som är
  obligatoriska, utan digitala verktyg.

 84. Man kan absolut
  bedriva en verksamhet-

 85. -som är skärmfri, som många önskar-

 86. -och att man då använder andra typer
  av digitala verktyg. Inga problem.

 87. Men så här står det.

 88. Barnen ska ges förutsättningar
  att utveckla en digital kompetens-

 89. -genom att möjliggöra en förståelse
  för digitaliseringen i vardagen.

 90. De ska erbjudas ett kritiskt och
  ansvarsfullt förhållningssätt-

 91. -till digital teknik, för att kunna
  se både möjligheter och risker-

 92. -samt kunna värdera information.

 93. Och hur ska vi tänka kring det?

 94. Jag tycker att vi börjar
  med barnens digitala kompetens.

 95. De ska få använda digitala verktyg-

 96. -på ett sätt som stimulerar
  utveckling och lärande.

 97. Det här har jag valt att adressera
  i ett kapitel i den här boken-

 98. -som handlar om övergripande aspekter
  om digitalisering i förskolan.

 99. Jag har tagit utgångspunkt
  i det som pågår väldigt mycket nu.

 100. Man har väldigt mycket funderingar
  kring den här digitaliseringen.

 101. Ska barn använda digitala verktyg?
  Och det florerar en hel del myter.

 102. Forskare innan mig
  har diskuterat de här myterna-

 103. -och de har skrivit fram sju myter-

 104. -om små barn och digitala verktyg.

 105. Jag har använt mig av det,
  och lagt till en åttonde.

 106. Jag tänker inte gå igenom allihop,
  men några stycken-

 107. -och så får vi fundera på
  om det är sant eller falskt.

 108. Om vi tittar på den första.

 109. Barndom och teknologi ska inte mixas.

 110. Det är nog en föreställning
  som många av oss har.

 111. Jag hade själv mina barn på en
  förskola utan digitala redskap-

 112. -och många av oss känner att det nog
  är bättre att de klättrar i träd-

 113. -eller leker i sandlådan.

 114. Men det är såklart inte antingen
  eller - de kan ju göra både och.

 115. Det lyfter också förskolans läroplan,
  att det är digitala verktyg-

 116. -och andra verktyg.

 117. Det är inte så att de ska sluta leka
  i sandlådan och klättra i träd.

 118. Utan göra det också.

 119. Jag tänkte visa en bild som sitter
  ovanför diskbänken på en förskola.

 120. Jag har varit på ungefär 40 förskolor
  och samlat material.

 121. Det är ett tidningsurklipp,
  och det ser ut så här.

 122. "Varför håller de spadarna mot örat?
  De leker mobilpratande föräldrar."

 123. "Men Kalle,
  han håller ju spaden rätt."

 124. "Ja, han kollar Facebook
  på smartphonen,"

 125. Det beskriver bra hur de här digitala
  verktygen är så naturliga för barn.

 126. För dem spelar de ingen roll om de
  använder en spade eller en lärplatta.

 127. De använder den med sin kropp,
  smakar på den och leker med den-

 128. -och använder den för att lära sig.

 129. Det är vi som lägger in värderingar
  kring vad som är digitalt.

 130. De har ju fötts in i det här, och
  känner sig väldigt bekväma med det.

 131. Därför blir det vi som måste
  hjälpa dem att sätta gränser.

 132. En anledning till att digital teknik-

 133. -och yngre barn ska mixas-

 134. -det handlar
  om den här gamla demokratiaspekten.

 135. Den känner ni till sen länge.
  Det har pratats om ända sen 80-talet-

 136. -att datorerna
  skulle in i skolan i Sverige-

 137. -just för att inte stod ut med tanken
  att det bara är barn-

 138. -från resursstarka hem som skulle
  få tillgång till digitala verktyg.

 139. Därför lade man mycket tid,
  men framför allt pengar-

 140. -på att investera i datorer
  på 80-talet i skolan.

 141. Nu ser det inte riktigt ut så där,
  för i dag har alla samhällsklasser-

 142. -tillgång till digitala verktyg.

 143. Surfplattor finns i de flesta hem,
  och många barn har tillgång till dem.

 144. Men det man kan se nu-

 145. -är att det är en viss skillnad i vad
  vårdnadshavarna laddar plattorna med.

 146. De som barnen använder.
  Man kan prata om ett "app gap".

 147. Att det finns en skillnad i vilka
  appar man låter barnen använda,

 148. Föräldrar från resursstarka hem-

 149. -använder mer appar
  med ett tydligt lärandeinnehåll.

 150. Som har bättre genusperspektiv.
  Inte så mycket skjuta och panga.

 151. Därför pratar man nu
  om en ny demokratiaspekt-

 152. -där förskolan har ett uppdrag
  att bjuda in alla barn-

 153. -i en digital miljö av kvalitet.

 154. Men det handlar hela tiden
  om digitala och andra verktyg,

 155. Jag tycker att digitala verktyg
  ska användas-

 156. -när det tillför nåt
  som man inte kunde göra analogt.

 157. Om man bara använder det
  som en fyller i-bok-

 158. -så kanske det är bättre
  att använda en fysisk bok av papper.

 159. Men om man utnyttjar
  de multimodala erbjudanden som finns-

 160. -så finns det en anledning
  att använda den digitala varianten.

 161. Det här är också nåt som pedagoger
  lyfter i mina forskningsprojekt.

 162. De pratar om att det är så enkelt
  för många barn-

 163. -i det här digitala gränssnittet,
  som jag återkommer till-

 164. -att lägga ett pussel. Vridamomentet
  är kämpigt när man är ett år.

 165. Man kanske inte har finmotoriken.
  Då kan man locka barnen-

 166. -till vissa fysiska aktiviteter genom
  att först presentera dem digitalt.

 167. Det är lite nytt. Tidigare tänkte man
  att man först gör nåt analogt-

 168. -och sen kan man prova digitalt.
  Men de här förskollärarna visar att-

 169. -man ibland lockar med det digitala
  för att få dem att gå ut i skogen-

 170. -och utforska småkryp, som kanske är
  lite läskigt att upptäcka-

 171. -"in real life" först, och då
  får man upptäcka dem på plattan.

 172. De pratar också om att man ta del
  av det här väldigt...

 173. Barnen är så sugna på det digitala,
  så man kan locka dem till annat.

 174. Om vi tittar på nästa
  myt eller påstående-

 175. -så handlar det om att barn
  är digitala infödingar.

 176. Eller "digital natives", som Prensky
  pratade om i början på 2000-talet.

 177. Många barn i dag... Alla barn
  föds in i en digital värld.

 178. Det finns mammor
  som bloggar medan de föder barn.

 179. Jag vet inte hur man kan komma på
  den tanken, men det finns.

 180. Men det här med att barn
  är digitala infödingar-

 181. -har blivit utmanat på senare tid-

 182. -för det är inte alls så att barn,
  bara för att de är väldigt modiga-

 183. -och vågar testa sig fram och klicka
  på de här digitala verktygen-

 184. -så betyder det inte
  att de har kunskaperna.

 185. Det vi kan se
  är att det letar sig ner i åldrarna.

 186. 26 % av spädbarn använder internet.

 187. Det får nog många av oss att rysa
  lite. Det är lite obehagligt-

 188. -att de allra yngsta ska använda
  digitala resurser. Men så ser det ut.

 189. Och det är nåt man får förhålla sig
  till på olika sätt.

 190. Ett sätt är att försöka lyfta det
  som är spännande i barns aktiviteter-

 191. -med de digitala resurserna.

 192. Nåt som jag har sett
  i mitt forskningsmaterial...

 193. Jag har riktat en extra tydlig
  blick på de allra yngsta.

 194. Det är så spännande med de
  som ännu inte riktigt pratar.

 195. Och absolut inte skriver eller ritar,
  för att de inte har finmotoriken än.

 196. Deras agens, det som de vill göra-

 197. -deras handlingsutrymme
  och deras kunskaper-

 198. -lyfts fram på ett helt nytt
  och spännande sätt-

 199. -med digitala resurser. Vi får
  tillgång till deras funderingar-

 200. -deras kunskaper, deras frågor,
  eftersom det är så lätt-

 201. -att göra en digital film
  eller ett fotokollage-

 202. -långt innan
  man kan prata eller skriva.

 203. Men det här med digitala infödingar-

 204. -är ett begrepp
  som har blivit utmanat.

 205. Man kan inte automatiskt en massa-

 206. -bara för att man har fötts in i en
  digital värld.

 207. Man behöver mer stöttning
  i en digital miljö-

 208. -än i en analog, av de vuxna.

 209. Förr tänkte man: "Nu kommer datorn,
  då behövs inte läraren."

 210. Det finns ingen forskning som visar
  det. Nu behövs läraren ännu mer.

 211. Jag tänker inte gå igenom alla,
  utan jag går in på den sista.

 212. Den som jag själv har skrivit till,
  utifrån min forskning.

 213. Det handlar om att många pratar om
  att det som barn gör-

 214. -är väldigt slumpstyrt,
  att de klickar runt och roar sig.

 215. Det är klart att de roar sig-

 216. -men de har ofta
  väldigt tydliga intentioner-

 217. -med vad de vill göra när de får
  chans att sitta med den här plattan-

 218. -videokameran, Makey Makey eller
  roboten, eller vad det kan vara.

 219. Så de surfar inte runt helt planlöst.
  De har väldigt tydliga intentioner.

 220. Det såg jag redan i mitt första
  forskningsprojekt från 2013.

 221. Just att de har väldigt tydliga
  syften och mål med vad de vill göra.

 222. Det man kan se
  i deras representationer-

 223. -i filmerna de gör,
  bilderna och musiken de skapar-

 224. -så ser man
  att ingenting lämnas åt slumpen.

 225. De är väldigt skickliga designers
  i det här digitala gränssnittet.

 226. Här ser vi ett barn
  som har ritat en bild.

 227. Ni är ju förskollärare, så ni ser
  kanske vad det står. Lite vertikalt.

 228. Det står "Drake?"-

 229. -och så har vi en grön Ja-box
  och en röd Nej-box.

 230. Och det här ju bara en treåring-

 231. -som kommunicerar
  väldigt noggrant med färger.

 232. Barn skulle aldrig
  skriva ordet ja i rött.

 233. Det är medvetet att man använder
  en röd färg, för det betyder "stopp"-

 234. -eller "det här stämmer inte". Vilket
  är spännande att se hos de yngsta.

 235. Det som är spännande med barn är att
  de kommunicerar med de här tecknen-

 236. .i stället för med ord
  på ett väldigt avancerat sätt.

 237. Hur många av er
  brukar sms:a med barn eller ungdomar?

 238. Ganska många. Då kanske ni känner
  igen att man skickar ett sms-

 239. -där det står "Jag tycker om dig",
  och så sätter man ett hjärta efter.

 240. Tillbaka får man bara ett hjärta.
  Varför säga det två gånger?

 241. "Jag tycker om dig, jag tycker
  om dig." Vi använder de här-

 242. -multimodala tecknen, som emojisar,
  -för att förstärka det vi har sagt.

 243. Barnen använde dem ofta i stället
  för text eller i stället för ord.

 244. Vilket blir en viss skillnad
  i kommunikationen.

 245. Och det vet vi, att nu händer det
  väldigt mycket i barns kommunikation.

 246. Många pratar om att det är en ny typ
  av litteracitet.

 247. Ett nytt sätt att förstå varandra.

 248. Jag brukar prata
  om "digital literacy"-

 249. -som också är nåt som skrivs fram
  i den nya läroplanen.

 250. Det blir viktigt att kommunicera
  och jobba med bilder-

 251. -och andra uttryckssätt.

 252. Och det blir nåt helt annat
  till exempel när man skriver.

 253. Plötsligt behöver man inte längre
  forma pennan mot ett papper-

 254. -och skriva ett A. Det är mycket
  lättare att trycka på ett A.

 255. Om det är positivt eller negativt
  lämnar jag osagt just nu.

 256. Man kan också tänka
  medan man skriver-

 257. -till skillnad från penna och papper.
  Då måste man veta vad man ska skriva.

 258. Det är ett väldigt förlåtande
  digitalt gränssnitt på många sätt.

 259. Det kommer också en hel del menings-
  erbjudanden, eller "affordances"-

 260. -som är ett begrepp
  som bl.a. Gunter Kress-

 261. -som föreläste här för nåt år sen,
  använde sig av.

 262. Det handlar om att vi hela tiden
  får en massa meningserbjudanden.

 263. I vår analoga värld.

 264. Ett handtag erbjuder oss att trycka
  ner handtaget och öppna dörren.

 265. I den digitala världen översköljs vi
  av såna erbjudanden hela tiden.

 266. Ett exempel är när ni skriver
  i ett Word-dokument.

 267. Då kan ni få en liten röd linje
  under ett ord.

 268. Det är ett sånt meningserbjudande.

 269. Den digitala resursen erbjuder er
  att stava ordet rätt i stället.

 270. Men det är inget man behöver göra.
  Man väljer själv om man vill agera.

 271. Det finns en massa såna menings-
  erbjudanden i den digitala miljön.

 272. Minns ni när man skrev
  i ett Word-dokument förr i tiden?

 273. Man skrev ordet "Hej",
  och då kom det upp en gemgubbe.

 274. "Det verkar som att du skriver
  ett brev." Kommer ni ihåg den?

 275. Vi vuxna bara "Försvinn, gemgubbe!
  Bort!" Och den är ju borta nu.

 276. Barn tycker att sånt är spännande.
  De klickar gärna på animeringar-

 277. -och saker
  som låter och hoppar och rör sig.

 278. Det gör
  att lärandet inte blir linjärt alls.

 279. Det blir tilltrasslat, eller
  rhizomatiskt, som många pratar om.

 280. Så därför blir läsandet och lärandet
  helt annorlunda.

 281. Det finns forskare som tänker
  att det händer nånting i hjärnan-

 282. -när pennan möter pappret,
  som saknas när fingret möter skärmen.

 283. Det blir ett helt annat sätt
  att läsa och skriva.

 284. Men vi vet inte så mycket om det,
  för det är så nytt.

 285. Om läsandet förändras också mycket
  i en digital miljö.

 286. Just för att man får så många
  erbjudanden att klicka på.

 287. Men också
  för att det blir intressestyrt.

 288. Man läser inte som man läser en bok,
  från början till slut-

 289. -utan man kastas mellan på grund av
  hyperlänkar och så vidare.

 290. Och så är det ganska kognitivt
  krävande, visar senare forskning.

 291. Är det bra eller dåligt?
  Det får vi se.

 292. Men det är lite svårare att läsa
  digital text, och att komma ihåg den.

 293. Och det kan ju vara ett problem.
  Men vi får forska mer om det.

 294. Det vi vet är att svenska barns
  läsförståelse rasar dramatiskt.

 295. Det kan ingen i Sverige ha missat.
  Det basunerar medierna ut.

 296. Tyvärr basunerar men ut
  mer dåliga nyheter om skolan

 297. -än bra nyheter om skolan. Så ni
  kanske inte har hört talas om-

 298. -att svenska barn är världsbäst
  på att läsa digitala texter.

 299. Det blir troligtvis viktigt i
  framtiden. Det vet vi inte heller än.

 300. Men nåt som förskollärarna i mina
  projekt blev lite besvikna över-

 301. -var att det hade tänkt att barnen
  skulle börja läsa och skriva-

 302. -nästan automatiskt
  med de här lärplattorna.

 303. Man hade läst på om "Att skriva sig
  till läsning"-metoden till exempel.

 304. Men det sker inte automatiskt-

 305. -utan det måste iscensättas
  i den pedagogiska miljön.

 306. Iscensätter man
  för skrivande och läsande-

 307. -så kommer det att ske.
  Annars sker andra saker.

 308. Men det var en besvikelse att barnen
  hellre ville göra annat med plattan.

 309. Den erbjuder så mycket. Det finns
  så många spännande "affordances"-

 310. -eller meningserbjudanden
  inbyggda i plattan.

 311. Nåt annat som vi märkte
  i de här forskningsprojekten-

 312. -var att barn är väldigt fokuserade
  på att kommunicera-

 313. -i den digitala miljön,
  och det är samma för oss.

 314. Det finns ingen stavningsfunktion
  i chattforum.

 315. Ingen orkar vänta på
  att nån ska stava rätt.

 316. Man skriver och kommunicerar is
  stunden, och då blir det kanske inte-

 317. -enligt de konventioner som finns,
  men kommunikationen går fram.

 318. Ett sånt exempel
  var från några barn i femårsgruppen.

 319. De spelar ett spel där man ska kasta
  upp frukter i luften-

 320. -och så ska man skära dem
  med olika verktyg.

 321. Ett nonsensspel
  som används på den här förskolan.

 322. Barnen använder
  de korrekta begreppen.

 323. "Använd värjan, ta kanonen,
  prova pistolen", och så vidare.

 324. Vad det nu är för olika verktyg
  som man kan skära frukterna med.

 325. Men då går inte kommunikationen fram,
  så de hittar på egna ord.

 326. "Nej, inte den där sprayaren!
  Inte den där skäraren!"

 327. "Ta den där bombaren."

 328. Och på så sätt kan man säga
  att de substantifierar verb-

 329. -i kommunikationen,
  för att det ska gå fram snabbt.

 330. Om vi uppehåller oss lite
  kring det här med språk-

 331. -så är det spännande
  att de digitala resurserna erbjuder-

 332. -nåt nytt när det gäller
  flerspråkighet och mångfald.

 333. Nåt som inte går att uppnå
  på samma sätt i en analog miljö-

 334. -enligt vad pedagogerna säger
  i mina forskningsprojekt.

 335. De säger till exempel så här.

 336. "Det är fantastiskt att kunna läsa
  en saga på ett barns modersmål."

 337. Man har kanske länge velat använda
  barns olika modersmål i samlingen.

 338. Pippi Långstrump finns på hundratals
  språk, och det är ju roligt att läsa-

 339. -men om man inte kan det språket
  så är det ganska svårt.

 340. Och nu ges den möjligheten
  i och med att väldigt många resurser-

 341. -har en liten knapp
  där man kan välja språk.

 342. Och så kan man spela appen eller läsa
  upp en saga på ett annat modersmål-

 343. -som man kanske inte själv behärskar.

 344. En del forskning lyfter det här
  med att barn lär sig engelska-

 345. -på ett helt nytt sätt,
  och det finns bevis för att-

 346. -de lär sig det på olika sätt.
  Sen om det är grammatik eller så...

 347. Men de svänger sig med olika ord,
  som "scora", "fejla" och "levla"-

 348. -redan i förskoleåldern. Ord som
  man inte använder om man inte är-

 349. -i den digitala miljön på olika sätt.

 350. Men det som känns spännande
  kring det här med digitalisering-

 351. -handlar om hur barn,
  om de ges möjlighet-

 352. -vilket ofta gör i förskolan, hellre
  positionerar sig som producenter-

 353. -än konsumenter.

 354. Jag får ofta frågan från tv och radio
  om jag inte är orolig-

 355. -för barns användande av digitala
  surfplattor och så vidare.

 356. Och det är jag förstås,
  särskilt för hur det ser ut i hemmen.

 357. Jag är ju själv småbarnsförälder.

 358. För där konsumeras det väldigt
  mycket. Barn sitter stilla-

 359. -och tittar på saker
  som har varierande kvalitet.

 360. Därför känns det så spännande att man
  i förskolan sällan inriktar sig på-

 361. -just att konsumera digital media.

 362. Man inriktar sig på att producera.

 363. Som till exempel
  när det gäller filmer.

 364. Man gör filmer
  i stället för att titta på filmer.

 365. Man låter barnen positionera sig
  som producenter, inte konsumenter.

 366. Jag har sagt det i många år nu,
  till alla möjliga journalister-

 367. -att jag hoppas att förskolans arbete
  smittar av sig på hemmet.

 368. Och nu tror jag att det har skett.

 369. Det finns nya mätningar, och just här
  är det svenskarna och internet-

 370. -som visar på helt nya resultat, att
  ungefär hälften av alla förskolebarn-

 371. -skapar digitalt material hemma.
  Det har de inte gjort tidigare.

 372. Jag tror inte att föräldrarna känner
  till Puppet Pals och Stop Motion-

 373. -och de här spännande verktygen
  som ni använder.

 374. Men jag vet att många vårdnadshavare
  frågar er förskollärare-

 375. -om vilken app ni använder
  när ni gör de här presentationerna-

 376. -och de här bildkollagen.

 377. Det börjar smitta av sig på hemmet-

 378. -vilket känns väldigt spännande.

 379. "Det digitala gränssnittet"
  har jag sagt några gånger nu.

 380. Det är nåt som under väldigt många år
  har varit och sett ut så här.

 381. Det är den fysiska ytan
  där människan möter maskinen.

 382. Där mina fingrar möter tangentbordet
  och där mina ögon möter skärmen.

 383. Jag gör nåt med musen här
  som dyker upp på skärmen där.

 384. Det är ganska ologiskt
  för våra allra yngsta i förskolan.

 385. De nya digitala gränssnitten, som ni
  jobbar väldigt mycket med, är ju...

 386. Framför allt är det den digitala
  lärplattan som används mycket.

 387. Där är det en yta,
  och där man pekar händer det.

 388. Det är ett väldigt logiskt
  gränssnitt. Man kan ta med sig den-

 389. -och sätta sig och vända på den
  hur man vill.

 390. Jag ser också spännande digitala
  verktyg som inte har en skärm.

 391. Man jobbar med Makey Makey, robotar,
  projicering på olika sätt.

 392. Man bygger kuber som projicerar
  världar som man kan kliva in i.

 393. Eller så producerar man lekvärldar
  på golv och tak som man leker i.

 394. Så det händer en massa spännande
  saker i de digitala gränssnitten.

 395. Man jobbar med "green screen", t.ex.
  Men det här kommer att förändras.

 396. Jag tror och hoppas-

 397. -att vårt skärmberoende kommer att
  försvinna, för nu är det extremt.

 398. När man åker buss
  eller befinner sig nån annanstans-

 399. -så sitter folk helt fokuserade
  på sin skärm, och det är inte barn-

 400. -utan det är vuxna som har ett
  tydligt fokus på sina små skärmar.

 401. Det kommer nog inte att se ut så,
  utan det kommer nya spännande saker-

 402. -som till exempel Google Glasses,
  digitala assistenter, robotar, o.s.v.

 403. Jag hoppas inte att vi kommer
  att ha robotar på förskolan-

 404. -som byter blöjor och tröstar barnen.

 405. Men kanske en robot som påminner
  om gummistövlar till utflykten.

 406. Så vissa saker kanske man kan låta
  de digitala assistenterna ta över.

 407. Jag är intresserad
  av det vidgade digitala gränssnittet.

 408. Inte det som händer skärmen, utan
  det som barnen tar med sig därifrån-

 409. -ut i det mer fysiska förskolerummet,
  eller ut på förskolegården.

 410. Här är ett sånt forskningsexempel,
  när några barn...

 411. De har mattestund,
  och de räknar smådjur.

 412. Smalbaggar, nyckelpigor
  och så vidare.

 413. Två nyckelpigor plus två nyckelpigor
  blir fyra nyckelpigor.

 414. Plötsligt säger ett av barnen:
  "Jag undrar om vi har några smådjur"-

 415. -"i vårt slutna kretslopp."

 416. Då erbjuder plattan ett mikroskop-

 417. -som man kan klicka på,
  och så kan man leta efter smådjur-

 418. -i det här slutna kretsloppet,
  som är en stor glasburk.

 419. Pedagogen säger okej, och de går dit
  och börjar utforska-

 420. -men hittar inga småkryp.
  De frågar om de får gå ut och leta-

 421. -och de får de,
  och de hittar faktiskt lite småkryp.

 422. På det här sättet så finns det mycket
  som tyder på att barn ofta-

 423. -blir nyfikna på det som de gör
  i den digitala miljön-

 424. -och vill göra det
  i den fysiska miljön.

 425. Och representera sitt nya kunnande
  eller funderingar och frågor.

 426. Ibland ser man spår av det digitala
  i deras mer estetiska produkter.

 427. Det här är kanske svårt
  att se vad det är.

 428. Men när det är färglagt
  kanske man kan se.

 429. Det är ju det här spelet.

 430. Just det här hade barnen både spelat
  på förskolan och hemma-

 431. -och plötsligt iscensatte de spelet
  på förskolegården.

 432. De tog hinkar
  och ställde upp på en sandlåda-

 433. -och sen tog de hopprep
  och sköt gosedjur på hinkarna.

 434. Här blev förskolläraren
  superintresserad-

 435. -och använde det för att prata om
  matematik. "Hur hårt ska man hålla?"

 436. "Hur ska man sikta?"
  Så det blev en mattestund-

 437. -av det
  som egentligen var en spelstund.

 438. Och det inte bara när det gäller
  barnen som det här digitala-

 439. -har blivit en del av vårt sätt
  att vara och umgås.

 440. Jag skulle åka tåg till Göteborg-

 441. -och då dök den här texten
  upp på tågskylten.

 442. "Spela gärna Pokemon Go,
  men tänk på följande..."

 443. Man skulle inte gå ut på spåret
  och så vidare.

 444. Så det här är ju nånting som är
  ett sätt i vår kultur just nu.

 445. Vi vet inte om det består, men just
  nu använder vi digitala resurser-

 446. -väldigt mycket på olika sätt,
  och det dyker upp-

 447. -i barnens representationer. Och då
  gäller det att man har lite koll-

 448. -på barns kultur.

 449. Hade ni inte känt till det här hade
  ni tänkt att det var en prinsessa-

 450. -som kastade frisbee. Men hon
  är ju ute och kör Pokemon Go.

 451. Och det är lite spännande
  att tänka omkring det här-

 452. -för när jag gick i förskolan
  så räckte det ju med-

 453. -att mina pedagoger tittade på
  "Bolibompa" klockan sex varje kväll.

 454. Det var det som fanns för barn.

 455. Då visste man vad vartenda barn
  hade tittat på dagen innan-

 456. -och så kunde man prata om det.
  Nu är det mycket svårare-

 457. -att ta del av barns kultur, eftersom
  den pågår på så många olika forum.

 458. Men då kan man titta på deras lekar
  och deras estetiska representationer-

 459. -för att få en inblick i
  vad de gör hemma.

 460. Det handlar mycket om det här
  att man skapar-

 461. -en god och tillgänglig miljö,
  med tillgång till såväl digitala-

 462. -som andra verktyg.

 463. Att det finns en fysisk
  miljö som är spännande-

 464. -men ibland kanske man vill blanda in
  det digitala i den fysiska miljön.

 465. Och då är det här med... Pokemon Go
  bygger ju på "augmented reality".

 466. Man förstärker den verklighet
  som redan finns.

 467. Man tittar genom sin skärm-

 468. -och så ser man digitala monster
  som kryper runt-

 469. -som inte finns på riktigt. Det är
  alltså en förstärkt verklighet.

 470. Men också VR - "virtual reality".

 471. Det här har läromedelsföretagen inte
  riktigt snappat upp än.

 472. När det kommer kan vi få
  väldigt spännande digitala verktyg-

 473. -som utnyttjar
  multimodalitetens fulla kraft.

 474. Då tror jag att vi kan använda
  digitala verktyg när det tillför nåt-

 475. -och inte när man lika gärna
  kunde göra det fysiskt.

 476. En sån sak handlar just om leken.

 477. Här kan leken bli förstärkt
  av digitala verktyg.

 478. Här har vi en lekaffär
  som de har byggt upp i förskolan.

 479. De använder den på olika sätt,
  och här är det mattestund.

 480. Man ser hur de har
  en digital kassaapparat.

 481. Man kan betala
  både med Swish och med kort-

 482. -och också med egenritade
  hundratusenkronorslappar.

 483. Så det är väldigt dyr plastmat.

 484. Allt fick inte plats i affären,
  och då bad barnen förskollärarna-

 485. -att projicera vad som fanns på
  lagret. Det ser ni där bakom.

 486. När de tröttnade
  på att leka mataffär-

 487. -så kunde projektionen
  förändras snabbt-

 488. -och så fick det bli en djuraffär.
  De plockade fram lite gosedjur.

 489. Så här finns möjligheter
  att använda fysiska föremål-

 490. -men också förstärka leken
  med digitala verktyg.

 491. Så det handlar om det här
  med adekvat digital kompetens.

 492. Jag har varit delaktig i
  att ta fram de här styrdokumenten-

 493. -och vi har pratat mycket
  om hur vi skulle formulera oss.

 494. En diskussion handlade om
  adekvat digital kompetens-

 495. -och det handlar om att det
  som är digitalt kompetent i dag-

 496. -kanske inte är det om ett halvår,
  för det går så fort.

 497. Vi måste ständigt uppdatera oss kring
  vad som är digitalt kompetent nu.

 498. Vi vet inte
  vad framtiden kommer att erbjuda oss.

 499. Därför används begreppet
  adekvat digital kompetens.

 500. Digital kompetens är inget nytt.
  Det har varit ett av EU:s...

 501. Ett av EU:s åtta livslånga mål
  sen 2006.

 502. Om man tittar på
  vad de skriver om digital kompetens-

 503. -på en basal nivå,
  så handlar det om att-

 504. -"retrieve, assess, store, produce
  present and exchange information".

 505. Om man tittar på det i hur vi har
  skrivit fram det i våra läroplaner-

 506. -så handlar det om
  att förstå digitaliseringen-

 507. -som barn möter i vardagen, för
  de befinner sig i en digital miljö.

 508. De behöver få ett kritiskt och
  ansvarsfullt förhållningssätt.

 509. Se möjligheter och förstå risker,
  och värdera information.

 510. Men när vi tänker på det här
  och tänker barn i skolårsåldern-

 511. -då vet vi precis vad det är.

 512. Men vad blir det
  för de allra yngsta i förskolan?

 513. Hur kan man tänka kring de här
  begreppen och de allra yngsta barnen?

 514. De som är två till tre år.

 515. Jag har funderat en del på det, och
  tittat på mitt forskningsmaterial-

 516. -och när det gäller att få förståelse
  för digitaliseringen de möter-

 517. -så är de väldigt kompetenta,
  för det gör ju allt det här.

 518. De provar så många olika digitala
  resurser, och har ett enormt mod.

 519. De vågar klicka och producera
  en massa spännande saker.

 520. Men vad blir det här i förskolan?

 521. Det här gör de
  både hemma och i förskolan.

 522. Det handlar om att försöka förstå det
  utifrån förskolans uppdrag.

 523. I boken jag pratade om har Barbro
  Bruce och Bim Riddersporre skrivit-

 524. -om hur man kan tänka
  kring digitalisering-

 525. -i förskolans kärnämnen.

 526. Och diskutera kring digitaliseringen
  som barn möter i vardagen.

 527. T.ex. vad gäller dokumentationen
  som pågår på de flesta förskolor.

 528. Om vi tittar på nästa del
  av adekvat digital kompetens-

 529. -att ha ett kritiskt
  och ansvarsfullt förhållningssätt...

 530. Ja, det är ju jätteviktigt, såklart.

 531. Jag tror att vi allihop har hört
  ett litet barn säga-

 532. -"Får jag ta kort på dig?",
  och håller upp plattan.

 533. Och på olika sätt få samtycken, och
  är etiska mot varandra på olika sätt.

 534. Vi har några barn här
  som jobbar med digitalt berättande-

 535. -i en speciell app, där man...
  Det är Puppet Pals man använder.

 536. Jag menar inte att de här apparna
  är bra, men de finns i mitt material.

 537. Det dyker upp ett bildgalleri
  med en massa roliga kroppar-

 538. -och en massa ansikten,
  och då säger ett av barnen så här...

 539. De sätter en rolig kropp
  på lärarens ansikte-

 540. -och så skrattar de hysteriskt,
  de här treåringarna.

 541. Plötsligt tittar de upp och säger:
  "Du kanske vill ha en annan kropp?"

 542. Så redan i treårsåldern
  kan de vara medvetna om-

 543. -hur man presenterar varandra
  till exempel i digitala sagor.

 544. Det är nåt som flera kapitel
  handlar om i boken.

 545. Vi valde att ha en hel...

 546. Den är indelad i tre delar,
  och den sista delen handlar om etik-

 547. -och etiska förhållningssätt
  i det digitala gränssnittet.

 548. För det är så himla viktigt.

 549. Det här med att se möjligheter
  och förstå risker...

 550. Det finns en massa möjligheter
  inom skapande och kommunikation-

 551. -men det finns saker som jag, som
  forskar inom didaktik och lärande-

 552. -inte forskar om, men som jag
  tycker är väldigt viktigt-

 553. -och som jag hoppas att många andra
  forskar om. Om strålning-

 554. -stillasittande,
  stress och så vidare.

 555. Så det finns en massa risker,
  men frågan är hur man i förskolan-

 556. -utifrån ett didaktiskt perspektiv
  pratar om till exempel risker.

 557. Då pratar många om att i förskolan
  ska man erbjuda andra saker-

 558. -än det som sker hemma. Andra appar.

 559. Man ska fokusera på ett skapande,
  snarare än att man sitter och tittar.

 560. Och de lyfter ofta det här
  med mångfald, som jag sa tidigare.

 561. För här erbjuder de digitala
  resurserna nåt nytt och nåt annat.

 562. Till exempel vad gäller
  "translanguaging"-

 563. -där de olika språken blandas,
  och där det digitala språket-

 564. -också blir nåt nytt,
  tillsammans med andra saker.

 565. Där man kan använda
  olika dansappar och verktyg-

 566. -för att undvika exotifiering
  och normalisera olika typer av dans-

 567. -olika typer av musik och så vidare.

 568. Och så har vi det här med att...

 569. Att värdera information -
  väldigt viktigt.

 570. Man pratar mycket om det i relation
  till att lyssna på musik och sagor.

 571. Hur kan man prata med barn
  om till exempel källkritik?

 572. Man samlar inte ett gäng barn och
  säger: "Du ska inte tro allt du ser."

 573. Det tränar man mycket bättre
  i ett görande.

 574. Och det gör barnen redan.
  De manipulerar bilder hemma-

 575. -när de håller på med Snapchat.
  Det finns en massa spännande filter.

 576. Så de gör redan det här, så det här
  kan man jobba med i ett görande.

 577. Det beskriver Elza Dunkels väldigt
  bra i ett kapitel som handlar om...

 578. Där hon har valt Bamse
  som en representation för hur-

 579. -man kan jobba med säkerhet,
  och hon ger fem stycken råd-

 580. -till hur man kan jobba med säkerhet
  på nätet på olika sätt.

 581. Vi tar ingen paus, men jag vill
  skicka med er några frågor-

 582. -i slutet
  av den här delen av föreläsningen-

 583. -som handlar just om
  adekvat digital kompetens-

 584. -och vad ni tycker är mest spännande
  inför hösten-

 585. -för nu blir det ju nåt helt annat.

 586. Så det var första delen.
  Nu kör vi igång med nästa delmål-

 587. -som är förskolerektorns,
  som det nu heter efter sommaren-

 588. -digitala kompetens.

 589. Hur många har en ledningsfunktion
  eller är förskolerektorer?

 590. Det är ganska många.

 591. Vi har tre olika styrdokument
  att förhålla oss till.

 592. Vi har den nationella
  digitaliseringsstrategin-

 593. -som kom 2017,
  och vi har vår reviderade läroplan-

 594. -som kom förra året,
  och så har vi SKL:s handlingsplan-

 595. -för digitalisering av skola
  och förskola, som kom i år.

 596. Jag har varit med och tagit fram
  alla delar i de här texterna-

 597. -och har tillsammans
  med Bim Riddersporre-

 598. -skrivit ett kapitel om förskole-
  rektorns roll i digitalisering.

 599. Vi kallar det för en digitaliserings-
  förändringsledares mindset.

 600. Hur man ska tänka kring förändring-

 601. -när man håller på
  med digitalisering.

 602. Vi har delat in det i sju punkter,
  och det är inte så många chefer här-

 603. -så jag går igenom dem väldigt
  snabbt. Men ni kan läsa i kapitlet-

 604. -om ni är sugna på mer.

 605. Den första delen handlar om att göra
  en omvärldsanalys, och tona in-

 606. -det som sker runt omkring. I media,
  till exempel, olika nya styrdokument-

 607. -gå på föreläsningar och så vidare.

 608. Det är viktigt att man är den första
  som känner till det nya som sker.

 609. Det handlar också om att utmana
  det rådande sättet att tänka-

 610. -och ha ett kalejdoskopiskt tänkande,
  där man försöker se saker-

 611. -utifrån olika perspektiv,
  och det finns en massa stödmaterial-

 612. -på bland annat Skolverkets webbsida
  som man kan använda sig av.

 613. Man måste kommunicera
  en övertygande idé om förändring.

 614. Att både bejaka och driva på.

 615. Och ha ett det som Dweck
  kallar för dynamiskt mindset.

 616. Man kan börja med att ta IT-tempen
  på verksamheten, på arbetslaget.

 617. Ofta är förskollärare, till skillnad
  från många i skolan, som tänker-

 618. -"Vad ska jag ta bort nu?",
  så säger förskollärarna:

 619. "Vad ska jag göra nu, med det här
  nya verktyget, på ett nytt sätt?"

 620. Det handlar om att skapa nätverk-

 621. -och det lierar verkligen
  med digitalisering-

 622. -för det är ju en väldigt stark
  dela-kultur inom det digitala fältet.

 623. På olika sätt.

 624. Att stödja sina arbetslag, och lyfta
  de som tycker att det är spännande-

 625. -men också de som backar lite grand,
  och att ta vara på alla intressen.

 626. Men också att ge extra mandat
  till de här eldsjälarna-

 627. -till att driva utveckling
  på olika sätt.

 628. Och sen gäller det att hålla ut,
  för när man börjar med nåt nytt-

 629. -så händer det att... Ofta ser man
  i tidigare forskning-

 630. -att resultaten sjunker, för att man
  använder gamla bedömningsinstrument.

 631. Den sista handlar om
  att visa alla uppskattning.

 632. Alla är lika viktiga. Den som först
  vet om alla nya digitala produkter-

 633. -är jätteviktig, men den som känner
  "Jag gillar inte det här"-

 634. -och läser om varför digitalisering
  för små barn är dåligt-

 635. -är också väldigt viktig
  i det här sammanhanget.

 636. Ofta tänker man att den personen inte
  gillar nymodigheter-

 637. -och strävar bakåt, men oftast
  handlar det om en genuin oro-

 638. -för barns välbefinnande.
  Så de är lika viktiga.

 639. Vi pratar om att man ska göra alla
  till digitaliseringshjältar.

 640. Min fråga utifrån det här
  lednings/förändringsperspektivet-

 641. -handlar om vilket stöd
  ni tror att ni behöver ge-

 642. -men också det ni behöver få
  i digitaliseringsarbetet-

 643. -som ni ligger framför många av er.

 644. Och så kommer vi till föreläsningens
  sista del. Ett viktigt delmål.

 645. Pedagogernas digitala kompetens.

 646. Det som skrivs fram i våra texter
  handlar mycket om beställarkompetens.

 647. Att man är digitalt kompetent
  i att beställa-

 648. -digitala resurser och verktyg
  som är adekvata och bra-

 649. -och har en hög kvalitet, och går
  att använda i förskolans verksamhet.

 650. Det handlar också om att veta när man
  inte ska använda digitala verktyg.

 651. Det är också en del av att vara
  adekvat digitalt kompetent.

 652. Och att planera för sina digitala
  aktiviteter tillsammans med barnen.

 653. Jag döpte ju ett av mina forsknings-
  projekt till "Plattan i mattan".

 654. När plattorna kom i förskolan var
  det plattan i mattan, tuta och kör.

 655. Nu har de funnits ett tag, och man
  måste fundera över vad man vill göra-

 656. -med de här digitala verktygen.

 657. Så en sån kompetens
  handlar om att välja verktyg.

 658. Ett sätt kan vara att kika runt-

 659. -och se vad som finns, och börja med
  det som är forskningsutvecklat.

 660. Det finns en hel del appar
  som bygger på forskning-

 661. -och då är det redan kvalitetssäkrat.

 662. Efter mina första två
  forskningsprojekt i förskolan-

 663. -så ringde UR och sa: "Du har forskat
  på det här med digitalisering."

 664. "Kan vi inte få göra en app
  av din forskning?"

 665. Det var ett fantastiskt erbjudande.
  Annars skriver man rapporter-

 666. -som värmer hyllan nånstans,
  och här fick jag göra nåt konkret-

 667. -tillsammans
  med pedagoger och utvecklare-

 668. -som kunde användas i förskolan.

 669. Det blev den här appen-

 670. -där man bjuds in i en digital värld.
  Den används för att projicera-

 671. -och kliva in i en värld,
  och utforska och skapa-

 672. -med olika teckensystem.

 673. Mycket forskning pratar om
  att det inte räcker längre-

 674. -att bara vara didaktisk kompetent-

 675. -utan man behöver ha koll på
  digitala resurser för att kunna vara-

 676. -lärare och förskollärare i dag.
  Det ingår i ens arbetsuppgifter.

 677. När jag var ute och forskade
  i början-

 678. -så trodde jag att det skulle vara
  de unga som drev digitaliseringen.

 679. Jag förväntade mig det.
  Och så var det en förskollärare-

 680. -som höll upp plattan och sa:

 681. "Det är den första tekniska pryl
  som förstår mig."

 682. "När det händer så mycket roligt
  vill jag inte gå i pension."

 683. Så det behöver inte vara de yngre.
  Det kan vara spännande...

 684. Man kanske har sett tussilago ritas
  i 30 år, och plötsligt får man se-

 685. -en animering på en tussilago,
  med lite ljud och musik till.

 686. Jättespännande för många.

 687. Men man måste ha en kompetens
  kring att formulera syftet-

 688. -med de här digitala aktiviteterna
  som man håller på med.

 689. En förskollärare i Uppsala
  formulerade det så här.

 690. "Alla ska ges en förståelse för att
  det är människor som ligger bakom"-

 691. -"datorernas, maskinernas
  och robotarnas handlingar."

 692. I det här uttalandet fångar han
  precis det här begreppet-

 693. -som jag var positiv till
  att skriva in i våra styrdokument.

 694. Datalogiskt tänkande. På engelska
  heter det "computational thinking"-

 695. -och det var Wing som började prata
  om det redan 2006. En forskare.

 696. Men datalogiskt tänkande
  var för krångligt.

 697. Det kunde vi inte skriva in
  i läroplanstexter.

 698. Det handlar om att man förstår
  algoritmer, kommandon-

 699. -att man backar och förstår
  det som ligger bakom tekniken.

 700. Men i stället
  skrev man in programmering.

 701. Det står inte förskolans läroplan,
  men så här står det i åk 1-3.

 702. Det handlar om hur stegvis entydiga
  instruktioner kan konstrueras-

 703. -beskrivas och följas,
  och det handlar om symboler-

 704. -och hur man kan jobba med symboler
  och ge stegvisa instruktioner.

 705. Så det här är nånting som man kan
  använda på olika sätt i förskolan.

 706. Och det står i läroplanen att man
  ska kunna använda det i ett skapande.

 707. Vi på förskollärarutbildningen måste
  ju också jobba med digitalisering-

 708. -och vi var osäkra på
  om vi hade den kompetensen.

 709. Vi startade ett samarbete
  med ett "makerspace"-

 710. -och det har vi också beforskat och
  skrivit en forskningsartikel om.

 711. Ett makerspace
  är nåt som finns runt om i stan-

 712. -och det är en gammal verkstad.
  Sverige är en gammal verkstadskultur-

 713. -där man bygger
  med textil, metall och trä.

 714. Det finns också i skolan också,
  med slöjd, vilket är jättehärligt.

 715. Men det här makerspace
  är en ny verkstad i en ny kostym-

 716. -där man puttar in digitala verktyg
  i slöjdämnet.

 717. Digital slöjd där man jobbar
  med trä, textil, metall-

 718. -och också digitala verktyg
  på olika sätt.

 719. Många gör om sin verkstad tillfälligt
  till ett makerspace-

 720. -eller så tar man kontakt
  med ett makerspace.

 721. Det är en ganska ny kultur-

 722. -och det handlar om att skapa,
  konstruera, backa och förstå-

 723. -och också dela med varandra.

 724. Här är en fundering
  som jag vill skicka med er.

 725. Nån av er kanske tycker att skulle
  vara kul att starta ett makerspace-

 726. -och testa
  hur det skulle vara att ha ett sånt.

 727. Eller samverka med en skola
  som har byggt upp ett makerspace.

 728. Det är nämligen så att...
  Jag var på studiebesök i England-

 729. -inför att vi skulle föra in
  programmering i våra styrdokument.

 730. Alla jag träffade sa:

 731. "Ni använder bara digitala resurser"-

 732. -"men vi har inte
  lika mycket digitala resurser"-

 733. -"så vi har startat en ny subkultur
  som vi kallar 'computing unplugged'."

 734. Alltså att jobba med
  programmering utan digitala verktyg.

 735. Superspännande. Googla på det,
  och kika på vad det är för nånting.

 736. Man jobbar med mönsterigenkänning
  och mönsterskapande.

 737. I Finland
  lade man in programmering i slöjd.

 738. Man tycker att det ligger så nära.
  Vi har det i matematik och teknik-

 739. -och i andra ämnen.

 740. Nån av er eller nån som ni känner-

 741. -skulle kanske vilja jobba så här.

 742. Man måste inte börja
  med skärmar och digitala verktyg-

 743. -för att jobba med de här tankarna.

 744. En annan sak som jag har sett
  i mina forskningsprojekt-

 745. -är att man jobbar med algoritmer,
  men inte på datorer eller lärplattor-

 746. -utan genom att pärla.
  Här kan man bygga en algoritm.

 747. Två trä, en lila, en orange,
  en grön, två rosa, två blå.

 748. Två trä, en lila, en orange,
  en grön, en rosa, två blå.

 749. En väldigt enkel algoritm,
  som man kan använda på olika sätt.

 750. Om man gillar att pyssla
  kanske det är det man ska börja med-

 751. -när man ska börja jobba med digital-
  isering och datalogiskt tänkande.

 752. Det är verkligen ett sätt
  att träna datalogiskt tänkande-

 753. -att jobba med att baka.

 754. Man följer en instruktion.
  Man skapar eller följer ett recept-

 755. -som är stegvis, och ofta
  med symboler för yngre barn.

 756. Nån kanske tycker att det låter
  som ett kul sätt att börja.

 757. Det handlar mycket om
  att man har en kompetens-

 758. -att använda digitala verktyg
  på olika sätt.

 759. Man kan välja det som man tycker
  känns kul eller lockande.

 760. Och då är det viktigt att man får syn
  på det här vardagliga, mellan barnen.

 761. Det som pågår i deras processer.

 762. Det som de gör i den digitala
  och den analoga miljön.

 763. Även om man tycker att de
  håller på med konstiga saker-

 764. -så är det viktigt för dem.
  Man kan behöva lyfta det-

 765. -och se det i sin potential
  kring till exempel estetik-

 766. -och datalogiskt tänkande.

 767. Mycket av det jag har pratat om
  fortsätter jag att forska om-

 768. -i ett nytt forskningsprojekt
  som heter "Digitaktik".

 769. Jag har fått pengar
  från Skolforskningsinstitutet-

 770. -för att bland annat undersöka
  adaptiva spel-

 771. -som anpassar sig efter barnens
  förmågor, och fundera på-

 772. -hur man kan skapa ett lärarverktyg
  för att kunna nå barns lärande-

 773. -i till exempel matematik
  i ett sånt här adaptivt spel.

 774. Jag vill skicka med er en sista fråga
  kring just er pedagogers-

 775. -digitala kompetens.
  Vilken roll vill du ha i höst-

 776. -när ni sätter igång
  med ert digitaliseringsarbete?

 777. Tack.

 778. Text: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Digitalisering i förskolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Databehandling, Datorer, Digitalisering, Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Teknik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans nyckelroll i samhället

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans historia

Hur har förskoleverksamheten sett ut i Sverige det senaste århundradet och vad kan vi lära oss genom att blicka tillbaka? Hör professor Anne-Li Lindgren berätta. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Forskningslitteracitet

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Lekresponsiv undervisning

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Barns utforskande och lek i antropocen

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald, utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet, beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag - omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning i förskolan

Sonja Sheridan, professor emerita, och Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Programmera mera - lektionstips

Logiskt tänkande

Att tänka i flera led och hitta lösningar på problem tränas när man programmerar. Karin Nygårds och hennes elever arbetar med problemlösning genom att tänka logiskt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Den digitala djungeln

Digitaliseringen av skolan går undan och lärare har idag en uppsjö av digitala läromedel att välja bland, många med fagra löften om pedagogiska genvägar. Inte sällan erbjuds apparna och programmen kostnadsfritt. Men vem har egentligen koll på vilka digitala läromedel som fungerar? Björn Sjödén har granskat digitala läromedel och säger att det saknas vetenskaplig validering och standardisering av dem. Han varnar för att de i värsta fall riskerar att hämma elevernas lärande.