Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan med föreläsningar om bland annat undervisning i förskolan. Inspelat den 3-4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2019 : ForskningslitteracitetDela
 1. Att begripa
  vad forskningslitteracitet kan vara-

 2. -är det som tar vid
  efter att forskare har gjort studier-

 3. -och presenterat sina resultat.
  Vad händer sen?

 4. Tack så mycket för
  att jag har fått komma tillbaka.

 5. Ni har fått en jättebra inledning
  till det jag ska prata om-

 6. -nämligen forskningslitteracitet.

 7. Inte minst utifrån
  att det här projektet Hjärnvägar ger-

 8. -ett bra underlag för att diskutera
  vad forskning kan vara-

 9. -och på vilket sätt
  man kan lägga upp olika studier.

 10. Men det som jag har försökt göra
  i det här med att begripa-

 11. -vad forskningslitteracitet kan vara-

 12. -är det som tar vid
  efter att forskare har gjort studier-

 13. -och presenterat sina resultat.
  Vad händer sen?

 14. Alltså, vad händer när yrkesverksamma
  i förskolor och skolor-

 15. -då ska ta del av
  och använda forskning?

 16. Det är ungefär så
  jag kommer att försöka förstå-

 17. -det här med vetenskaplig grund
  och beprövad erfarenhet också.

 18. Och det här behöver jag inte ta,
  för det vet ni ju alla.

 19. Men frågan
  som är den andra punkten där...

 20. Det ställer ju krav
  på yrkesverksamma-

 21. -att förstå, använda och kanske också
  vara del av forskningen.

 22. Hur kan man göra det som
  yrkesverksam
  utan att ha forskarutbildning-

 23. -och utan att lyssna på
  såna här föredömliga presentationer?

 24. Och hur funkar det
  i en pedagogisk praktik?

 25. Det är de tankar och funderingar
  jag har haft.

 26. Det jag ska prata om
  ligger till grund för ett uppdrag-

 27. -som jag fick
  från Svenska kommunförbundet.

 28. De frågade mig omkring det här med
  att förstå och använda forskning-

 29. -och om jag
  skulle kunna skriva nåt om det-

 30. -och fundera utifrån en pedagogs
  eller förskollärares synvinkel-

 31. -hur forskningen kan användas
  i den reguljära verksamheten.

 32. Så jag har skrivit en rapport
  som heter "Forskningslitteracitet"-

 33. -som försöker fånga in i alla fall
  den tankefigur som jag har-

 34. -omkring hur jag tror
  att det fungerar.

 35. Men ni kommer ju också att kunna ge
  nån form av synpunkter på detta.

 36. För hur ska det gå till? För här
  sitter ni med en gedigen erfarenhet.

 37. Ni vet mycket omkring vad ni gör
  för nåt och varför ni gör det.

 38. Ni utvärderar och reflekterar
  över den verksamhet ni har.

 39. Så vad är det då
  som forskningen tillför i det här?

 40. Kommer den att kunna leda till en
  bättre praktik? I vilket avseende då?

 41. Det är de frågor
  som jag har tänkt och funderat över.

 42. Den här förmågan som man kan
  beteckna
  som forskningslitteracitet-

 43. -kommer ju från begreppet "literacy"-

 44. -det vill säga att försöka förstå,
  värdera och också använda sig av-

 45. -den kunskap som man skaffar sig till
  exempel genom att läsa forskning-

 46. -men i ett speciellt sammanhang,
  och för er del speciellt i förskolan.

 47. Då ska vi se.

 48. Och så här tänker jag omkring det:

 49. Jag tänker mig
  att en av de viktigaste aspekterna-

 50. -när man lär sig nånting
  som professionell-

 51. -det är att man skaffar sig
  en förtrogenhet med sitt arbete.

 52. Vi kan prata om det
  som nån form av förtrogenhetskunskap-

 53. -det vill säga de individuella
  erfarenheter som vi skaffar oss-

 54. -genom att arbeta i förskolan
  tillsammans med kollegor.

 55. Den här förtrogenheten är kanske
  den allra viktigaste kunskapsformen.

 56. Det är en kunskapsform
  som vi helt enkelt inte kommer undan.

 57. Vi kan inte säga att vi inte
  använder oss av erfarenheter-

 58. -utan snarare så ligger det
  hela tiden som nån form av grund-

 59. -för vårt sätt att resonera.

 60. I det här finns ett jag, alltså
  "jag menar att", "jag tycker att"-

 61. -och "mina erfarenheter är att".

 62. Och jag själv tänker mig-

 63. -att när ni funderar över Hjärnvägar
  till exempel-

 64. -så utgår ni från de erfarenheter
  som ni själva har omkring det här-

 65. -det vill säga att ni resonerar:

 66. "Jag har själv testat detta.
  Jag har själv prövat det här."

 67. "Slutsatserna från studien verkar
  rimliga utifrån mina erfarenheter."

 68. Det bildar nån form av bas
  för det hela.

 69. Den andra kunskapsformen,
  beprövad erfarenhet-

 70. -är också en formell beskrivning av
  vad förskolan ska vila på.

 71. Den innehåller ett vi.

 72. Det är en erfarenhet som är
  dokumenterad, delad och prövad-

 73. -i ett kollegialt sammanhang.
  "Vi tillsammans, vi menar att..."

 74. Och den här kollegialiteten,
  så som det står skrivet-

 75. -till exempel i hur Skolverket tolkar
  beprövad erfarenhet-

 76. -ligger ju i
  att man prövar sin förtrogenhet:

 77. Man dokumenterar nåt
  eller samtalar om nån händelse-

 78. -och så prövar man i vilken mån
  det här resonemanget håller-

 79. -eller slutsatserna håller.

 80. Så det finns ett jag och ett vi
  i det här som samspelar med varandra-

 81. -ungefär som i det individuella
  lärandet i det här projektet-

 82. -och det kollektiva lärandet.
  De samspelar hela tiden-

 83. -så att vi ska förstå
  vilket sammanhang vi är med i.

 84. Till detta skulle vi också lägga till
  empirisk kunskap.

 85. Det är en lite annan typ av kunskap
  som är baserad på erfarenhet-

 86. -och kanske också på förtrogenhet
  och beprövad erfarenhet så småningom.

 87. Men den utgår mer från vad vi vet-

 88. -utifrån vad vi har läst
  eller föreläsningar vi har varit på-

 89. -eller nån annan typ av erfarenhet-

 90. -som inte direkt kommer
  från vår egen praktik.

 91. En del av det kan komma
  från forskning naturligtvis-

 92. -och en del av den här kunskapen-

 93. -är relaterad till
  olika typer av forskningsresultat-

 94. -men oftast i bemärkelsen av
  att vi har integrerat den-

 95. -i vårt eget sätt att tänka.

 96. Och sen den teoretiska kunskapen, som
  ni hörde här innan är en viktig del-

 97. -för att förstå själva sammanhanget
  som forskningen kan sättas in i-

 98. -eller som våra egna erfarenheter
  kan sättas in i.

 99. Och den består ju av en mängd begrepp
  som är relaterade till varandra.

 100. Och så som jag förstår det
  och tänker mig-

 101. -det är att när de här kunskaps-
  formerna sammanflätas med varandra-

 102. -alltså när vi resonerar... Jag
  kommer sen till argumentation också.

 103. När vi resonerar, argumenterar eller
  lyssnar på nåt och drar slutsatser-

 104. -så blir vårt eget sätt att
  argumentera och resonera starkare-

 105. -om vi lyckas sammanfläta
  de här kunskapsformerna med varandra.

 106. Så kunskapsbasen
  eller den professionella basen-

 107. -skulle stärkas av-

 108. -att vi tänker
  i form av kunskapsformer.

 109. Då är ju det här
  lättare sagt än gjort förstås-

 110. -för då handlar det om
  våra möjligheter-

 111. -att läsa, förstå
  och använda forskning också.

 112. Jag har tänkt
  på ett lite annorlunda sätt-

 113. -om vad det är för bidrag
  som forskning kan ge-

 114. -till förtrogenhet, beprövad
  erfarenhet, empiri och teori.

 115. Då har jag gjort på ett enkelt sätt
  i det här fallet.

 116. Vi har pratat om variabelstudier,
  som Hjärnvägar är ett exempel på-

 117. -men i det här projektet
  finns det också kontextuell kunskap-

 118. -det vill säga det finns fall
  som man utgår ifrån.

 119. I forskning är de här ganska ofta
  separerade från varandra.

 120. Så det finns variabelstudier där man
  försöker hitta generaliserbarheter-

 121. -genom att utgå
  till exempel från uppmärksamhet.

 122. Och den här kunskapen
  som man får utifrån det här-

 123. -ligger
  på en ganska stark generell nivå.

 124. Den kan ju också vara kontextuell-

 125. -det vill säga förankrad
  i en väldigt specifik situation-

 126. -men i de flesta studier
  där man skiljer på det här-

 127. -så blir den här kontextuella
  fallstudien mer djupgående.

 128. Man beskriver sammanhang.
  Man beskriver ganska detaljrikt-

 129. -hur det ser ut
  på en speciell förskola till exempel.

 130. Hur interaktionen mellan barn
  och personal går till och så.

 131. Så medan variabelstudierna ger
  en generaliserbar kunskap-

 132. -så kommer
  den kontextuella fallstudien att ge-

 133. -en mer djupgående kunskap.

 134. Och sen syntetisering,
  sammanställning av forskning.

 135. Det vill säga att när man sen
  slår ihop en mängd olika studier-

 136. -och försöker utröna-

 137. -vad man är överens om,
  vad man inte är överens om-

 138. -vad som särskiljer
  och vad som är kontroverserna-

 139. -då får man en kunskap
  som säger nånting om forskningsläget.

 140. Så de här tre huvudbidragen-

 141. -framför allt i forskning om förskola
  men också annat-

 142. -det är kunskap som produceras.

 143. Och ganska ofta så är ju syftet
  med den här forskningen-

 144. -att den ska ge bidrag till lärare,
  förskollärare och förskolepersonal-

 145. -till att utveckla sin praktik också.

 146. Och forskare är ju oftast
  väldigt angelägna om-

 147. -att det resultat som man
  kommer fram till ska kunna användas.

 148. Så vad ska vi ha
  den här forskningen till?

 149. Ja, en av de här sakerna
  som jag tyckte var bra beskrivet-

 150. -i Järnvägsprojektet...nej,
  Hjärnvägarprojektet-

 151. -är det här
  att ständigt pröva och ifrågasätta.

 152. Man gör en design-

 153. -som gör det möjligt för forskarna
  att pröva-

 154. -och att genom sin design
  försöka kontrollera möjliga utfall.

 155. Så att ständigt pröva och ifrågasätta
  är en viktig del av forskning-

 156. -som många av oss som sysslar med
  forskning om förskola till exempel-

 157. -är anhängare av och som också finns
  som nån form av ledmotiv för oss.

 158. Men om man är förskollärare
  eller ledningspersonal och så-

 159. -så kan det vara riskabelt
  att använda sig av uttryck-

 160. -som till exempel
  "forskningen har visat att".

 161. För det kan nånstans säga nåt om
  att det här är vi överens om.

 162. Men i praktiken
  så är det ganska ofta så-

 163. -att man ständigt prövar,
  och prövar nya saker-

 164. -som gör
  att man kommer fram till nåt-

 165. -som kanske är säkrare
  än vad man gjorde förra gången.

 166. Det är också viktigt att tänka på
  när man läser forskningsresultat-

 167. -att det är relativt sällsynt
  att vara överens.

 168. Normalläget är
  att vi har olika studier-

 169. -som ganska ofta
  kommer fram till lite olika saker-

 170. -i alla fall lite olika dimensioner-

 171. -som man då som förskollärare
  eller lärare får försöka förstå-

 172. -och också förstå
  utifrån sin egen kunskapsbas.

 173. Men det här att förbättra
  och utveckla blir ju också-

 174. -en aspekt av forskningen
  som är viktig.

 175. När man läser forskningen så säger
  den inte precis hur man bör agera-

 176. -men den ger nån form av riktlinjer
  eller nån form av riktning-

 177. -som till exempel i det här projektet
  som vi hörde om.

 178. Så det finns som underliggande mål
  att förbättra och att utveckla.

 179. Sen finns det ju också
  forskningsansatser-

 180. -som är inriktade på att förbättra
  och utveckla, som aktionsforskning-

 181. -där man gör en aktion som går ut på
  att förbättra nån form av praktik.

 182. Jag har själv sysslat
  med aktionsforskning-

 183. -framför allt utifrån att bedriva
  forskning tillsammans med lärare-

 184. -i olika typer av projekt, till
  exempel forskningscirklar och så.

 185. Så det här...

 186. Det här inneboende motivet
  till att bedriva forskning-

 187. -innehåller oftast
  olika delar och aspekter.

 188. Och då är min tanke ungefär så här-

 189. -att förskollärare
  kan lära sig av forskning-

 190. -inte minst utifrån argumentation.

 191. Det vill säga att
  den språkliga praktik, de argument-

 192. -som förskollärare har för att
  utveckla nåt eller förbättra nåt-

 193. -kan baseras på att man argumenterar
  utifrån de här fyra kunskapsformerna:

 194. Min egen erfarenhet, vår erfarenhet-

 195. -empiri,
  det vill säga forskningsresultat-

 196. -och teori, det vill säga det som
  utgör nån form av helhet i det här.

 197. När de här kunskapsformerna
  blir sammanflätade-

 198. -så kan också argumentationen för
  att definiera nån form av problem-

 199. -eller peka på nån form av lösning
  och aktion som kan lösa det här...

 200. Den kommer att bli starkare,
  enligt min uppfattning.

 201. En som kan hjälpa oss med detta
  är den här vackre mannen.

 202. Han heter Toulmin:

 203. En amerikan, psykolog och filosof-

 204. -som har skrivit en bok
  som är legendarisk i sammanhanget-

 205. -som heter "The Uses of Argument".

 206. Han menar då-

 207. -att vardagsargumentation är nåt
  som vi ständigt ägnar oss åt.

 208. Vi argumenterar för nånting som vi
  står för, våra åsikter etcetera.

 209. Och den argumentationen
  är mer eller mindre bra.

 210. Den kan alltid förbättras,
  den kan alltid förfinas-

 211. -och den kan alltid göras mer rimlig-

 212. -i form av slutsatser
  och ståndpunkter.

 213. Argumentation innebär ju helt enkelt
  att man försöker kommunicera nånting.

 214. Man argumenterar i kommunikation,
  och det gör vi i stort sett alltid.

 215. Och när det är en bra argumentation-

 216. -så säger det till mottagaren
  att det här är ganska tillförlitligt.

 217. Det här är ett rimligt sätt
  att resonera på.

 218. Professionell argumentation
  har då möjlighet-

 219. -att använda sig
  av dessa kunskapsformer-

 220. -så att den också kan verka rimlig
  utifrån er som är mottagare.

 221. Toulmin var lite speciell
  på det viset att han sa:

 222. "Jag utgår från vardagen.
  Jag vill inte ha modeller."

 223. "Jag vill inte ha scheman
  som ska visa hur man argumenterar."

 224. Och vad händer? Jo, alla gör scheman.
  Alla gör modeller-

 225. -som utgår från hans antaganden
  och sätt att tänka om argumentation.

 226. Jag kommer inte att göra nån modell
  här, utan snarare peka på-

 227. -hur en argumentation-

 228. -som utgår från till exempel
  förskollärares arbetssituation-

 229. -skulle kunna se ut
  om man vill skapa förbättringar-

 230. -och om man vill definiera problem.

 231. Det här säger jag också
  utifrån personlig erfarenhet.

 232. Jag har rapporterat ett projekt
  med Ingegerd Tallberg Broman-

 233. -som handlar om
  förskollärares sjukfrånvaro-

 234. -och ökad psykisk ohälsa.

 235. Det har fått mig att tänka på:

 236. Varför biter inte vissa argument-

 237. -på politiker eller andra när man
  försöker visa på en situation?

 238. Vad är det man behöver göra
  som förskollärare-

 239. -för att argumentationen
  ska bli bättre?

 240. Det har varit en drivkraft hos mig
  när jag håller på med det här nu.

 241. Då ska vi se. Den är snabb.

 242. Så den här enkla modellen
  skulle då peka på-

 243. -att om man använder forskning
  så skulle det vara-

 244. -för att det ska integreras
  i en helhet-

 245. -av vårt sätt att tänka om nåt-

 246. -och av vårt sätt att argumentera
  för till exempel förbättring.

 247. "Detta vill vi förbättra
  därför att..."

 248. Det är min erfarenhet,
  det är vår beprövade erfarenhet-

 249. -det är nåt
  som handlar om empirisk kunskap-

 250. -och det sätts också in
  i ett teoretiskt sammanhang.

 251. Jag ska ta ett exempel. Jag var
  ganska tagen av en debattartikel-

 252. -som jag läste i Aftonbladet
  förra veckan.

 253. En förskollärare skrev: "Det räcker
  nu - jag vill bara vara med barnen."

 254. Jag ska säga
  som reservation till rubriken-

 255. -att jag själv har skrivit
  en del debattartiklar-

 256. -och vet att det inte är jag själv
  som får sätta rubriken.

 257. Det är redaktörerna som gör det.

 258. Förskolläraren säger:

 259. "Jag är så trött på kvalitetssäkring,
  resultat och måluppfyllelse."

 260. Och så ger hon en beskrivning
  av nåt väldigt intressant.

 261. "Vi sitter på APT
  och fyller i kolumner"-

 262. -"som ska 'synliggöra
  måluppfyllelse'."

 263. "När chefen lämnat rummet fnissar vi.
  Vad ska vi dra till med där, då?"

 264. "Vi är trötta.
  Vi har pratat klart för länge sen."

 265. "Skratt och gråt ringer i våra öron."

 266. "Älskade ungar! Som inte alls låter
  sig inrymmas i dessa torra kolumner."

 267. Det här är en beskrivning
  som utgår ganska starkt-

 268. -från ett jag
  och sen från ett vi.

 269. Alltså
  "Jag vill ägna mig mer åt barnen"-

 270. -och "Vi sitter i den här APT:n".

 271. När jag läste det funderade jag på:

 272. Om man skulle argumentera för detta-

 273. -och argumentera för
  att det här är ett problem...

 274. Nånting håller på att hända
  i den svenska förskolan-

 275. -som faktiskt utgår
  från ett sånt här uttryck-

 276. -som den här förskolläraren har när
  hon skriver den här debattartikeln.

 277. Och då tänkte jag ungefär så här-

 278. -att det finns ett påstående
  i det här.

 279. Och Toulmin lär oss att argumentation
  alltid utgår från ett påstående.

 280. Nåt som vi säger att: "Så här
  är det förskaffat. Så här är det."

 281. Och den får ett stöd: "Därför att..."

 282. Då finns det de här kunskapsformerna
  som man kan använda sig av.

 283. I den här artikeln använder sig
  författaren av förtrogenhet-

 284. -och den här gemensamma
  erfarenheten,
  det här gemensamma vi:et.

 285. Då tänkte jag: "Om man nu
  ska argumentera på det här viset"-

 286. -"finns det forskning
  som stöder påståendet?"

 287. "Kan man då använda det för att
  argumentera för nån förändring?"

 288. "Vad för kunskapsbidrag kan
  forskningen ge till argumentationen?"

 289. För mig var det inte svårt att hitta
  andra typer av argument också-

 290. -eftersom jag har sysslat en hel del
  med relationell pedagogik-

 291. -och skrivit
  forskningsöversikter och så.

 292. Så jag tänkte
  att det skulle kunna vara nånting-

 293. -där en personlig erfarenhet, en
  kollektiv erfarenhet och forskning-

 294. -kan säga nånting om hur tillståndet
  ser ut i den svenska förskolan-

 295. -och vad man
  skulle kunna göra åt det.

 296. Och en av de här sakerna
  som då skulle kunna användas-

 297. -som man till exempel skulle kunna
  använda som förskollärare-

 298. -det är ju
  såna här sammanställningar.

 299. Jag tar ett exempel
  från "Investing in Our Future"-

 300. -för att peka på en sån
  sammanställning, en syntetisering-

 301. -och en beskrivning av forskningen
  som försöker peka ut-

 302. -vad det finns för nån form
  av evidens eller form av kvalitet-

 303. -som kommer ut om man ställer
  samman
  en rad olika studier.

 304. Precis som vi hörde med Hjärnvägar
  så kan studierna se väldigt olika ut.

 305. Det kanske inte finns
  så många variabelstudier.

 306. Det finns väldigt få effektstudier
  med en sån design som vi hörde om.

 307. Internationellt finns det flera-

 308. -men hos oss är framför allt
  kontextuella fallstudier vanligast.

 309. Men i den här sammanställningen
  så säger forskarna så här:

 310. "De viktigaste aspekterna
  för kvalitet i förskolan är"-

 311. -"stimulerande och stödjande inter-
  aktioner mellan lärare och barn"-

 312. -"och effektivt användande
  av läroplaner."

 313. Det vill säga att interaktion
  och de här relationella aspekterna-

 314. -då framstår som den kanske
  viktigaste kvalitetsaspekten.

 315. Men det här har alltid ett innehåll.

 316. Det innehållet pratades det om
  i projektet.

 317. Det vill säga att när förskollärare
  och förskolepersonal har god kunskap-

 318. -om ett område-

 319. -och också har förmåga att få barn
  att fokusera på det innehåll-

 320. -som interaktionen har-

 321. -så skulle det enligt den här
  översikten kunna vara ett sätt-

 322. -att argumentera för kvalitet.

 323. En annan översikt, som jag har
  använt mig av ganska många gånger-

 324. -är en översikt
  som Nordenbro med flera har skrivit-

 325. -omkring professionella kompetenser.

 326. Där går de igenom forskning
  omkring profession framför allt-

 327. -och profession i relation
  till undervisningsstrategier-

 328. -för att försöka förstå
  vilka kompetenser-

 329. -som förskollärare, lärare
  och fritidshemspersonal behöver.

 330. Då pratar man om relationell
  kompetens, ledarkompetens-

 331. -och didaktisk kompetens.

 332. Den relationella kompetensen handlar
  om förmågan att möta ett barn-

 333. -och förmågan att skapa
  nån form av ömsesidighet-

 334. -och förståelsen av
  vad det är man har tillsammans-

 335. -som ett lärandeobjekt.

 336. Det vill säga nåt som gör att jag
  kan göra mig förstådd och kan förstå.

 337. Och så säger de nåt viktigt:

 338. Att de här kompetenserna inte är
  omedelbara och observerbara-

 339. -utan en kombination
  av kognitiva och praktiska förmågor-

 340. -tyst kunskap, motivation,
  värderingar, attityder etcetera.

 341. Så det är inte så lätt
  att se de här kompetenserna-

 342. -även om vi nånstans kan vara överens
  om att de här kompetenserna finns.

 343. Så när forskare
  går ut och observerar-

 344. -så kan de också finnas inbäddade
  i den totala situationen-

 345. -och i det totala mötet med barnen.

 346. Men det är klart,
  de här två översikterna pekar ju på-

 347. -att en situation
  där förskollärare säger-

 348. -"Jag vill vara med barnen
  och inte göra annat"-

 349. -det säger också nånting om
  vad man förväntar sig-

 350. -att förskolepersonal ska ägna sig åt
  om man vill ha en bra kvalitet.

 351. Jag ska ta
  en typisk kvalitativ studie-

 352. -eller en kontextuell fallstudie-

 353. -som utgår ifrån en teoriram
  som man kallar för fenomenologisk.

 354. Det är en norsk studie framför allt,
  där man försöker att utröna-

 355. -när barn uttrycker
  nån form av välbefinnande.

 356. Man gör observationer
  på ett antal förskolor-

 357. -och då tittar man
  på barnens kroppar-

 358. -i bemärkelsen av att försöka förstå:
  När uttrycker barn att de mår bra?

 359. Vad är det som gör
  att vi inte kan säga nåt om-

 360. -att i den här situationen
  tycks det vara så att barn mår bra-

 361. -och uttrycker ett välbefinnande?

 362. Den ena spalten där som tas upp-

 363. -det är att gemensamt för detta tycks
  vara att social interaktion och lek-

 364. -är tillfällen
  när barn uttrycker välbefinnande.

 365. Det här är småbarnsavdelningar-

 366. -så det är 1-3-åringar.

 367. "Att upptäcka,
  ensam eller tillsammans med andra"-

 368. -"både med barn och med personal."

 369. Och så säger de nånting här
  som är intressant.

 370. "Vilket kan förstås
  som ett relationellt sätt"-

 371. -"att delta i vardagslivet."

 372. Alltså ett socialt deltagande
  i ett vardagsliv.

 373. De menar att det karaktäriserar också
  en hög processkvalitet.

 374. Kolumnen om förutsättningar
  handlar om att försöka skapa-

 375. -ett klimat, en atmosfär i
  relationen mellan personal och barn-

 376. -som domineras av hög "sensitivity",
  det vill säga en hög lyhördhet-

 377. -och också förmåga
  att respondera på barnet:

 378. Ständigt tänka att barn försöker
  göra sig förstådda och förstå-

 379. -och personalen likaså.

 380. En sån här studie berättade jag om
  förra gången jag var här, 2017-

 381. -men jag återknyter ständigt
  till den-

 382. -för den säger så mycket
  om situationen-

 383. -som den här förskolläraren
  berättade om i Aftonbladet.

 384. När hon säger "Jag vill vara
  tillsammans med barnen"-

 385. -så är det nästan
  så att man rycker till och tänker:

 386. "Det är ju det jobbet måste gå ut på.
  Vad ska det annars gå ut på?"

 387. Då säger Ahrenkiel med flera,
  som har gjort den här danska studien:

 388. "Det finns styrningsmekanismer som
  kan verka i helt motsatt riktning."

 389. Det kallar de då för just
  obemärkta professionella kompetenser.

 390. De menar att
  professionella kompetenser måste ses-

 391. -som en del av allt arbete,
  inte bara specifika situationer.

 392. Och som vi hörde i Hjärnvägar
  så tyder det på-

 393. -att professionellt arbete är gjort
  för att skapa en variation.

 394. Den här variationen som barnen möter
  kan vara till gagn för deras lärande.

 395. Men det finns ett annat paradigm.

 396. Det här paradigmet kallar de för
  "the investment paradigm".

 397. Det går mer ut på
  att det finns en styrningsmekanism-

 398. -som handlar om
  att synas, visa upp, producera-

 399. -och då producera nånting
  som inte är så nära relaterat till-

 400. -den här professionella kompetensen.

 401. Och de visar i olika situationer-

 402. -hur personal är väldigt duktiga på
  att möta barn-

 403. -för att få barnen att förstå
  och göra sig förstådda.

 404. Men när de sitter på personalmöten-

 405. -och ska göra systematiskt
  kvalitetsarbete till exempel-

 406. -och ska fylla i vad man har gjort
  som är relaterat till hög kvalitet-

 407. -så syns inte detta.

 408. Då är det vad de kallar för
  obemärkta kompetenser.

 409. De märks inte,
  trots att vi vet genom forskning-

 410. -att det kanske är de
  som är de viktigaste.

 411. Den här studien är ganska bra
  just utifrån att den problematiserar-

 412. -precis den situation som skribenten
  i Aftonbladet också problematiserar.

 413. Den kan också hjälpa förskollärare
  att förstå-

 414. -hur den här situationen
  kan uppkomma.

 415. Det finns också variabelstudier-

 416. -som oftast inte är så noggrant
  gjorda som den här Hjärnvägar-

 417. -utan ganska mycket av de här
  studierna är inte effektstudier.

 418. De är sambandsstudier. Man ser
  samband mellan vissa variabler-

 419. -som självförmåga, samarbete
  och expanderat och hållbart lärande.

 420. Och de hör ihop
  med just det här mötet-

 421. -det vill säga förmågan
  att ge socialt och emotionellt stöd-

 422. -men också ett kognitivt stöd.

 423. Och det finns ett samband däremellan.

 424. Jag har själv skrivit översikter
  och gått igenom studier-

 425. -där de har försökt hitta
  dessa samband-

 426. -och det finns speciella program-

 427. -som är gjorda för att utveckla
  ett sånt samband.

 428. Är klockan tolv nu?

 429. Det är väl bra?

 430. Då drar vi slutsatsen igen, då.

 431. Forskning kan bidra
  till en bättre argumentation-

 432. -och en annorlunda argumentation.

 433. Den kan leda till att man skaffar
  sig själv en djupare förståelse-

 434. -men också i kommunikation med andra.

 435. Till exempel politiker kan skaffa sig
  argument som kan vara verkningsfulla.

 436. Tack så mycket.

 437. Textning: Johanna Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Forskningslitteracitet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Forskning, Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans nyckelroll i samhället

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans historia

Hur har förskoleverksamheten sett ut i Sverige det senaste århundradet och vad kan vi lära oss genom att blicka tillbaka? Hör professor Anne-Li Lindgren berätta. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Forskningslitteracitet

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Lekresponsiv undervisning

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Barns utforskande och lek i antropocen

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald, utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet, beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag - omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning i förskolan

Sonja Sheridan, professor emerita, och Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Eleven som producent

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Berättelsen om en skolas uppgång och fall

Tensta gymnasium var på 90-talet en ansedd skola i Stockholm som lockade till sig elever från hela staden. Nu ska skolan läggas ned efter att söktrycket har minskat under en lång tid. Droppen som fick bägaren att rinna över var den hårda kritik som Skolinspektionen kom med tidigare i år. Skolan beskrivs där som otrygg, fylld av konflikter och med kaosartade lektioner. Hur blev det så? Och vad får nedläggningen för konsekvenser för eleverna, och för förorten?