Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan med föreläsningar om bland annat undervisning i förskolan. Inspelat den 3-4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2019 : Förskolans nyckelroll i samhälletDela
 1. En hög pedagogisk kvalitet
  i förskolan är helt avgörande-

 2. -för att alla barn,
  oavsett vilka förutsättningar de har-

 3. -ska få en bra start här i livet.

 4. Som politiker vill man ha
  en talarstol att hålla sig i.

 5. Jag är inte så fri som Katja är.

 6. Det är en stor ära för mig
  att inleda Förskolesummit.

 7. Det är roligt att se
  att så många har tagit sig hit i dag-

 8. -både härifrån Stockholm men också
  från andra delar av landet.

 9. Jag är oerhört glad att ni alla
  har tagit er tid att komma hit-

 10. -och dela med er av era erfarenheter-

 11. -för hur vi ska kunna göra förskolan
  till en ännu bättre verksamhet.

 12. Tillsammans gör vi förskolans
  verksamhet ännu bättre.

 13. Tillsammans kan vi arbeta
  för varje barns rätt till utveckling.

 14. Förskolan är
  en av våra viktigaste verksamheter.

 15. Där tar barnet de första stegen mot
  att bli en självständig individ-

 16. -med egna intressen och förmågor.

 17. Där läggs också grunden
  för den framtida skolgången-

 18. -och där öppnas dörren
  till ett livslångt lärande-

 19. -för alla barn, oavsett bakgrund.

 20. Vi vet att barn som går i förskola
  klarar skolan bättre.

 21. Förskolan är viktig
  för barns sociala utveckling-

 22. -och bidrar till att ge barnen
  den mognad som krävs-

 23. -för att klara skolan.

 24. Att delta i pedagogisk verksamhet
  redan från början-

 25. -har en stor påverkan
  på barns individuella utveckling.

 26. Det gör det möjligt att på
  ett tidigt stadium uppmärksamma-

 27. -barn i behov av särskilt stöd.

 28. Barn med läs- och skrivsvårigheter-

 29. -får större möjligheter
  att lära sig läsa och skriva-

 30. -om deras svårigheter
  uppmärksammas tidigt.

 31. Det är inte minst viktigt för barn
  med ett annat modersmål än svenska.

 32. En hög pedagogisk kvalitet
  i förskolan är helt avgörande-

 33. -för att alla barn,
  oavsett vilka förutsättningar de har-

 34. -ska få en möjlighet
  till en bra start här i livet.

 35. Det uppdraget måste vi värna.

 36. Som politiker är det lätt...
  Ni har säkert märkt det.

 37. Vi lägger på förskolan
  fler och fler uppdrag.

 38. De flesta barn går ju i förskolan.

 39. Vill man då nå alla barn-

 40. -så blir förskolan lätt
  ett verktyg för det.

 41. Det är till förskolan man vänder sig
  när man vill ha svar.

 42. Det är viktigt att vi politiker
  och chefer inom förskolan-

 43. -alltid förhåller oss
  till förskolans egentliga uppdrag-

 44. -när vi gör förändringar
  i verksamheten.

 45. Vi måste våga ompröva
  nåt vi trodde skulle vara bra.

 46. Ger det verkligen en god effekt?

 47. Tar det inte alltför stor del
  av personalens tid-

 48. -för barnen och för förberedelser?

 49. För att stärka förskolans uppdrag...

 50. När jag tillträdde som skolborgarråd
  i höstas-

 51. -var ett av mina första uppdrag-

 52. -att ta bort rätten till heltid
  till barn till föräldralediga.

 53. Den här rättigheten pressade
  våra verksamheter väldigt hårt.

 54. Jag fick veta det av er, inte minst-

 55. -i mejl och på gatan.

 56. Många hörde av sig
  och pratade om det här.

 57. Det här spädde ut
  förskolans viktiga uppdrag.

 58. Föräldrarna ska lämna sina barn.
  Det finns ett omsorgsuppdrag.

 59. Förskolan startades för att kvinnor
  skulle kunna förvärvsarbeta.

 60. Det är självklart.

 61. Men att ge en obegränsad tillgång
  till förskolan-

 62. -när föräldrarna är hemma-

 63. -blev som en återgång
  till gamla tiders daghem.

 64. Förskolans pedagogiska uppdrag
  måste stå i centrum.

 65. Då behöver personalen också
  förutsättningarna att utföra arbetet.

 66. Därför var det här
  en viktig markering för mig.

 67. Förskolan kan inte göra allt. Den ska
  göra det den är riktigt bra på-

 68. -och det är
  det pedagogiska uppdraget.

 69. Jag vill återvända till grunden
  i förskolans uppdrag.

 70. Det är att hjälpa barnen
  att bli självständiga individer-

 71. -att steg för steg öka
  deras självsäkerhet-

 72. -och förmåga att ta sig fram i livet.

 73. På förskolan kan man se detta
  med blotta ögat.

 74. Jag tänker på det
  när jag besöker förskolor.

 75. Man kan se de små barnen
  i en liten miljö-

 76. -och så småningom tar man sig ut
  på skolgården och ut i samhället.

 77. Det blir synligt i förskolan
  hur det här sker.

 78. Det är en fantastisk resa
  som de barnen får göra.

 79. Den är den här grunden
  - självständiga individer...

 80. ...som gör förskolan avgörande
  för barns fortsatta skolgång.

 81. Nähä, nu funkar det inte.

 82. Vi har tagit ett par initiativ
  när det gäller det här på senare tid.

 83. Det är tydligt
  vilken skillnad förskolan kan göra-

 84. -för alla våra barn,
  i sitt grunduppdrag.

 85. Självständiga individer
  som känner till sina rättigheter-

 86. -och vågar be om hjälp
  förebygger framtida förtryck.

 87. Arbetet mot hedersrelaterat förtryck
  ska genomsyra all verksamhet.

 88. Jag gav nyligen ett uppdrag
  till utbildningsförvaltningen-

 89. -om informationsmaterial
  till förskolans personal-

 90. -om hedersförtryck.

 91. Det har också varit efterfrågat
  i våra verksamheter.

 92. Vi vet att förskolorna
  kan fånga upp signaler-

 93. -bland annat
  om hur större syskon har det.

 94. Vi vet att förskolan-

 95. -kan se saker som andra inte ser.

 96. Informationsmaterialet
  ska tydliggöra-

 97. -vilka signaler och tecken som
  förskolan ska vara uppmärksam på-

 98. -och hur man kan agera
  vid misstanke om att barn far illa.

 99. Det ska stötta personalen
  i att arbeta förebyggande-

 100. -för att barn, framför allt flickor,
  tidigt ska veta-

 101. -vilka rättigheter de har-

 102. -och att ingen kan ta ifrån dem
  dessa rättigheter.

 103. Men framför allt ska förskolan göra
  det som förskolan är bra på.

 104. Det är att främja självständiga
  och tänkande individer-

 105. -som vet att just de har
  sina egna mänskliga rättigheter.

 106. Arbetet i förskolan
  ska vila på vetenskaplig grund-

 107. -och vara evidensbaserat.

 108. Många av er som har varit
  i utbildningsdebatten-

 109. -lika länge som jag-

 110. -vet att det kommer nya flugor
  och nya idéer med jämna mellanrum.

 111. Några av dessa strömningar är väldigt
  bra.

 112. Tänk bara på skillnaden
  mellan dagens förskoleverksamhet-

 113. -och hur det var för 30 år sen
  när vi hade daghem.

 114. Jag jobbade som vikarie då
  i Stockholms förskolor.

 115. Det var stor skillnad då mot nu.
  Mycket har blivit bättre.

 116. Och vilken skillnad det har gjort
  för barnen i våra förskolor...

 117. Men andra strömningar
  har flugit förbi-

 118. -och tagit tid
  från er som arbetar i förskolan-

 119. -och sen ersätts de
  med nåt annat nytt.

 120. Jag tror det är avgörande
  med såna här tillfällen-

 121. -där forskare och förskolepersonal
  möter varandra.

 122. Här får ni ta del
  av den senaste forskningen-

 123. -och forskningen får ta del av er,
  och er erfarenhet.

 124. Jag ser att det finns fler seminarier
  på programmet.

 125. En föreläsning börjar snart
  om förskolans historia-

 126. -som sätter förskolans utveckling
  i sitt perspektiv.

 127. Man måste veta var man har varit
  för att veta vart man är på väg.

 128. Det är glädjande att se-

 129. -att det finns flera seminarier
  om digitalisering och barns lärande.

 130. Jag oroar mig både för våra
  förskolebarn och våra skolbarn-

 131. -om hur vi ska införa
  digitaliseringen i undervisningen-

 132. -på ett sätt som stärker
  kunskapsuppdraget.

 133. Vi får inte låta digitaliseringen
  ta över oss-

 134. -utan den ska förstärka
  undervisningen.

 135. Ett första steg är forskning
  och att diskutera-

 136. -vilka delar av verksamheten
  digitala hjälpmedel passar i-

 137. -och vilka de inte passar i.

 138. Det är ni förskollärare
  som med stöd av forskningen-

 139. -ansvarar för förskolans verksamhet.

 140. Jag har själv varit förskoleförälder.

 141. Det är en verksamhet som tar hand
  om det viktigaste föräldrarna har-

 142. -och det kan finnas
  många åsikter om verksamheten.

 143. Men det är ni som med utbildning,
  erfarenhet och stöd av forskningen-

 144. -ska leda verksamheten.

 145. Det är ni som gör skillnad
  för varje barn varje dag.

 146. Fokus ska alltid vara
  på barnens utveckling.

 147. Det är så vi bygger
  en ännu bättre förskola.

 148. Än en gång.
  Hjärtligt välkomna hit i dag.

 149. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förskolans nyckelroll i samhället

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Förskolan, Läroplaner, Skolan, Sverige, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans nyckelroll i samhället

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans historia

Hur har förskoleverksamheten sett ut i Sverige det senaste århundradet och vad kan vi lära oss genom att blicka tillbaka? Hör professor Anne-Li Lindgren berätta. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Forskningslitteracitet

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Lekresponsiv undervisning

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Barns utforskande och lek i antropocen

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald, utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet, beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag - omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning i förskolan

Sonja Sheridan, professor emerita, och Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetikens kraft

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Det förutsägbara klassrummet

Det som är bra för elever med särskilda behov är bra för alla elever. Det är mottot för Charlotta Hannerfors, rektor på Bläshammar skola i Varberg. Utifrån det organiserar hon verksamheten, med relevant fortbildning, medveten struktur i alla klassrum och schemaläggning som gör att de bäst utbildade jobbar med de svåraste barnen. Inte tvärt om, som det ofta blir. Här beskriver hon arbetet och ger konkreta exempel på hur de lyckats.