Titta

Briljanta forskare

Briljanta forskare

Om Briljanta forskare

Briljanta forskare tar upp aktuell forskning som belyser samhällsutmaningar globalt och hur vi söker lösningar på problemen.

Syfte

Syftet med serien är att belysa aktuella forskningsområden inom fysik, kemi och biologi.

Till första programmet

Briljanta forskare : FusionskraftDela
 1. Jorden orkar snart inte längre.
  Vi människor kräver för mycket.

 2. Allt vi tillverkar, transporterar
  och konsumerar behöver energi.

 3. Beroende på vilken energi vi använder
  så påverkar det vårt klimat-

 4. -och vår värld.

 5. Och det finns ju sätt
  att ta fram ren energi.

 6. En energi som inte hotar jorden
  och människorna.

 7. Naturen klarar sig inte
  hur länge som helst-

 8. -och inte vi människor heller.
  Hur kan vi göra? Vad kan rädda oss?

 9. Energi används
  till nästan allting vi gör.

 10. Att värma våra hus.
  Ström till våra apparater.

 11. För att ladda våra mobiler, koka pasta,
  ladda våra Nintendo...

 12. Det behöver vi energi till.
  Liv är omöjligt utan energi.

 13. Problemet med dagens elproduktion är
  att man tar upp kol ur marken-

 14. -eldar upp den och stoppar kolet
  i atmosfären i stället.

 15. Man flyttar kolet från jordskorpan
  till luften. Det är problemet.

 16. Vi har förnybar energi nu:
  solpaneler och vindkraft.

 17. De utgör
  en viss andel av energiproduktionen.

 18. Men det finns problem med dem,
  för vi kan inte lagra energi från dem-

 19. -så de funkar inte vid fel väderlek.

 20. Vi måste fortfarande
  förbränna fossila bränslen.

 21. Fortsätter vi
  som vi gör i dag, ohämmat-

 22. -kommer vi att få stora problem.

 23. Att dumpa koldioxid i atmosfären
  är helt enkelt ohållbart.

 24. Det leder till klimatförändringar
  och är slöseri med en dyrbar resurs.

 25. Om vi kunde hitta alternativ till det
  vore det bättre för oss alla.

 26. Sol-, vind- och vattenkraft...
  Vad finns det mer för ren energi?

 27. Fusion har det längre pratats om,
  men vad är det och hur funkar det?

 28. Fusion är en kittlande teknik.
  Den lovar mycket.

 29. Om fusion blir verklighet i den form
  som de som arbetar med tekniken tror-

 30. -det skulle lösa väldigt mycket.

 31. Fusion uppstår ur plasma.
  Plasma är det vi har i solen.

 32. Plasma uppkommer
  vid atomkollisioner-

 33. -som sker vid högt tryck
  och i hög hastighet.

 34. Då lossnar atompartiklarna,
  alltså elektronerna-

 35. -från atomkärnorna
  och skapar plasma.

 36. Plasma är källan till fusionsenergi.

 37. Det finns olika sätt
  att skapa de förhållanden som krävs-

 38. -men det bästa vi känner till
  är en tokamak.

 39. Om man vill återskapa stjärnor
  på jorden-

 40. -måste bränslet bli väldigt varmt.

 41. En tokamak är en maskin
  som kan använda magnetfält-

 42. -för att hålla plasmat
  borta från väggarna.

 43. Man skapar egentligen en sorts fälla
  för väldigt varmt plasmabränsle-

 44. -med hjälp av magneter.
  Då hålls plasmat borta från väggarna-

 45. -så man kan värma det
  till rätt temperatur.

 46. ITER är en experimentell reaktor
  som byggs i södra Frankrike.

 47. Den kommer att bli 30 meter hög.

 48. Huvudkomponenten är
  en vakuumkammare i metall.

 49. Det är där plasma ska skapas
  och hållas kvar-

 50. -tack vare kraftfulla magneter
  utanför vakuumkammaren.

 51. Den största utmaningen är
  att få plasmat varmt nog, länge nog.

 52. Med tusentals komponenter
  är det svårt.

 53. Plasma innehåller rörliga laddningar.

 54. De komplicerar saken,
  eftersom de påverkar varann.

 55. Därför har vi ännu inte utvunnit
  mer energi än vi tillfört.

 56. Vi har inte fått plasmat stabilt nog
  för fusion att ske.

 57. Vi ska vara klara med ITER-projektet
  i december 2025-

 58. -för det första plasmat.

 59. Vi ska uppnå full energikapacitet,
  alltså 10 gånger mer energi ut än in-

 60. -till år 2035.

 61. Problemet med ITER är tidsutdräkten.
  Det är ett globalt samarbete-

 62. -som påverkas av politik och byråkrati,
  vilket drar ut på tiden.

 63. Än så länge har man inte lyckats
  få ner kostnaderna.

 64. Det ligger lite längre bort i tiden
  än vi behöver lösningar för.

 65. Vi behöver lösningar nu.

 66. Efter 30 år är de inte klara!

 67. Jag tror privata företag kommer att
  skapa fusion mycket fortare än ITER.

 68. Vi har flera privata företag i sektorn.
  Alla jobbar på lite andra sätt.

 69. De använder nyare teknik eller
  en annan ansats för att skapa fusion.

 70. Framför allt vill de göra
  mindre maskiner än på statlig nivå.

 71. Man kan ha 5-10 små reaktorer-

 72. -som ger samma effekt som en stor-

 73. -men som är lättare att bygga
  och lättare att driftsätta.

 74. Man kan driftsätta bara en eller två,
  beroende på ens energibehov.

 75. Att göra mindre maskiner
  kan alltså vara mer flexibelt.

 76. Om vi inte lyckas
  väntar en stor utmaning-

 77. -för mot slutet av det här århundradet-

 78. -kommer vi inte att kunna använda
  fossila bränslen på samma sätt längre.

 79. Vi får stora klimatförändringar.
  Resurser i skogar och sjöar-

 80. -går åt snabbare än de förnyas.

 81. Att köra på som i dag
  är inget alternativ egentligen.

 82. Därför behövs ett alternativ.

 83. Mänskligheten har åkt till månen
  och skapat smartmobiler.

 84. Vi har utvecklat saker
  som knappt går att begripa.

 85. För hundra år sen hade de
  verkat omöjliga. Som science fiction.

 86. Jag tror att fusion är framtiden,
  men det är ingen framtida teknik.

 87. Det är en samtida teknik.

 88. Jag vet att det kommer att dröja-

 89. -kanske tio, femton år
  innan vi har fusionskraftverk-

 90. -men det bör inte ses
  som en framtida teknik.

 91. Vi måste se det som en samtida teknik.

 92. Vi vet att det fungerar.
  Vi ser solen varje dag.

 93. Solen finns kvar i miljarder år.

 94. Den ger oändliga mängder
  fusionsenergi.

 95. Det som ger mig mest hopp är
  att det inte kostar så mycket.

 96. Att skapa ren el är inte dyrare
  än att skapa smutsig.

 97. På de flesta ställen i världen är det
  billigare med vind- och solkraft-

 98. -än smutsig kol- och gaskraft.

 99. Mycket vet vi redan,
  men vi måste börja nånstans.

 100. Det kan vara fusion
  som räddar jorden-

 101. -eller så är det ett alternativ
  av många lösningar.

 102. Det finns de som bidrar med kunskap
  och mod att tänka nytt-

 103. -och alla som kan borde bidra.

 104. Kanske så måste vi hitta ett annat
  sätt att konsumera och leva.

 105. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Fusionskraft

Avsnitt 4 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Samhället och hela länder har gjort sig beroende av miljöfarlig energi. Hur kan vi hitta alternativ till fossila bränslen? En forskning som det satsas på är fusion. Genom fusion skulle all världens energiproblem lösas. Just nu byggs världens största fusionskraftverk och forskare över hela världen samverkar intensivt för att lösa energifrågan.

Ämnen:
Fysik > El och energi, Miljö > Energiförsörjning, Miljö > Hållbar utveckling, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Energiförbrukning, Energiförsörjning, Forskning, Fossila bränslen, Fusionsenergi, Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Naturskydd, Naturvetenskap, Teknik
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Briljanta forskare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Gensaxen

Avsnitt 1 av 10

Ett barn dör ett varje minut i malaria. Om jordens temperatur stiger kan malaria sprida sig och drabba 50 procent av världens befolkning. Genom den senaste forskningen inom genteknik - gensaxen CRISPR CAS 9 - kan vi genmodifiera malariamyggan och utrota malarian. Ska vi skydda en insektsart, eller rädda människor från lidande?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Rymdskrot

Avsnitt 2 av 10

Rymden är fylld av skrot - trasiga satelliter, förbrukade raketer och annat skräp. Allt det här skräpet skulle kunna krocka med viktiga satelliter som vi behöver för vår kommunikation på jorden. På ett universitet i England forskas det på en satellit som ska hjälpa till att fånga in rymdskrotet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Antibiotika

Avsnitt 3 av 10

Antibiotikan revolutionerade världen, men numera har antibiotikaresistensen blivit ett stort globalt problem. Utan antibiotika blir kroppen enormt sårbar. Forskning pågår kring bakteriofager och enzymet lysin kan vara en lösning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Fusionskraft

Avsnitt 4 av 10

Samhället och hela länder har gjort sig beroende av miljöfarlig energi. Hur kan vi hitta alternativ till fossila bränslen? En forskning som det satsas på är fusion. Genom fusion skulle all världens energiproblem lösas. Just nu byggs världens största fusionskraftverk och forskare över hela världen samverkar intensivt för att lösa energifrågan.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

CO2-dammsugaren

Avsnitt 5 av 10

Världen har feber. Vi måste bromsa de stora koldioxidutsläppen. Men det räcker inte med att minska koldioxidutsläppen, vi måste få bort koldioxiden från vår atmosfär. Framstående forskare på Island har upptäckt en CO2-dammsugare. Den kan suga ut koldioxid ur atmosfären och omvandla koldioxid till ett ofarligt mineral.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Plastcirkeln

Avsnitt 6 av 10

Nästan all plast som någonsin producerats finns kvar på jorden. Plasten hamnar i naturen och vattnet, kanske till slut i det vi äter. Hur kan vi börja ta hand om och förbättra situationen? Tack vare smart cirkulär återvinning kan vi återanvända smutsig plast från våra hav. På Chalmers finns ett nytt projekt där en 3D-skrivare kan skriva ut plast, som i sin tur kan användas långsiktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Gyllene riset

Avsnitt 7 av 10

A-vitaminbrist i utvecklingsländer gör att barn blir blinda samt dör. Genom genetiskt modifierade organismer (GMO) har forskare utvecklat ett gyllene ris som är mer näringsrikt. Vi hör motståndare till golden rice samt forskare och nobelpristagare som vill utveckla riset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Marsresan

Avsnitt 8 av 10

Vad gör vi om jorden blir obeboelig? Kan människosläktet fortsätta leva vidare på en annan planet? Genom en framgångsrik rymdforskning har en ny typ av raket uppfunnits. Då raketen kan återvändas går det nu att resa tur och retur till Mars. Men går det att leva där?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Hudkameran

Avsnitt 9 av 10

Solens ultravioletta strålning orsakar skador i cellernas arvsmassa och resulterar i hudcancer. Med hjälp av revolutionerande artificiell intelligens - AI-teknik - går det att detektera hudcancer i ett tidigt stadium. Visionen är att man ska kunna upptäcka hudcancer genom en app i telefonen och den bild man tar på sin hud.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Robotbin

Avsnitt 10 av 10

Binas mångfald och överlevnad är hotad. När människan ta mer och mer plats, stöter vi bort en del av naturen. Bina gör livsviktiga insatser för vår överlevnad. Vi måste ta ansvar för hur vi planerar städer, få in fler gröna ytor, odla på taken och sluta använda gifter i jordbruket. Det pågår också forskning, bland annat kring robotbin. Kanske kan robottekniken vara en del av lösningen?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Amina och Alicia på fysikresa - teckenspråk

Värme

Hur släcker man bränder, och vad händer om man slickar på järn i ett frysrum? Amina och Alicia testar att släcka bränder på brandmäns sätt och Alicia blir utmanad att slicka på iskallt järn. Grafik-Filippa förklarar värmestrålning, ledning och strömning utifrån Amina och Alicias upplevelser.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellkoll

Mål 7: hållbar energi för alla

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 7: hållbar energi för alla. Sverige står inför utmaningar i att långsiktigt skapa hållbar energiproduktion som är fossilfri och förnybar.