Titta

Briljanta forskare

Briljanta forskare

Om Briljanta forskare

Briljanta forskare tar upp aktuell forskning som belyser samhällsutmaningar globalt och hur vi söker lösningar på problemen.

Syfte

Syftet med serien är att belysa aktuella forskningsområden inom fysik, kemi och biologi.

Till första programmet

Briljanta forskare : CO2-dammsugarenDela
 1. Världen har feber.

 2. På grund av vårt sätt att leva
  är atmosfären fylld av koldioxid.

 3. Det handlar om vår framtid.

 4. Vi måste se till
  att få ren luft igen.

 5. Hur kan vi göra det och vilken typ
  av forskning finns det egentligen?

 6. Koldioxid, CO2-

 7. -är en av de vanligaste gastyperna
  i vår atmosfär.

 8. Det är en naturligt förekommande gas
  och behövs för att vi ska leva här.

 9. Jorden är varm och trevlig
  på grund av växthuseffekten.

 10. Det finns en nivå av växthusgaser,
  som koldioxid och metan-

 11. -som vi behöver på planeten.

 12. Global uppvärmning är
  att våra CO2-utsläpp-

 13. -håller kvar
  för mycket värme i vår atmosfär-

 14. -så att temperaturerna stiger.

 15. Vi har främst bidragit till CO2-utsläpp
  genom att förbränna fossila bränslen.

 16. Problemet är inte växthusgaserna,
  utan vår utsläppstakt.

 17. Den ger en galopperande växthuseffekt
  som värmer planeten.

 18. Värmen fungerar som ett batteri
  som driver väderfenomen.

 19. Den gör stormar och orkaner starkare.

 20. Torrperioder och värmeböljor blir längre
  och landskapen förändras.

 21. Det gör det svårare för oss
  att fortsätta leva.

 22. Vi har bara en planet,
  så vi måste försöka bevara den sådan-

 23. -att vi kan överlämna den till våra barn
  och barnbarn-

 24. -med användbara resurser kvar.

 25. Jag tänker på naturresurser
  som jord, vatten och luft.

 26. Det är dem vi måste skydda.

 27. På Island finns ett projekt
  där forskare har en ny lösning-

 28. -där man kan suga ut koldioxid
  ur atmosfären-

 29. -för att sen omvandla den till sten.

 30. Vi utvecklar en metod
  för att fånga in CO2 ur atmosfären.

 31. Vi har
  som en dammsugare eller fläkt...

 32. ...som suger atmosfären genom sig...

 33. ...och plockar ut koldioxiden.

 34. Efter att ha fångat in koldioxiden
  i fläkten-

 35. -pumpar vi den till vår "SodaStreamer"
  där koldioxiden löses i vatten.

 36. Vi gör helt enkelt bubbelvatten
  av koldioxiden.

 37. Bubbelvattnet pumpas vidare
  till vår brunn.

 38. På mellan 800 och 2 000 meters djup
  släpps det ut i berggrunden.

 39. Sen börjar vätskan interagera,
  långt nere i berggrunden.

 40. Mineraler bildas
  och gasen blir till sten.

 41. Koldioxid omvandlas naturligt till sten.

 42. Mineraliseringen av CO2 är en process
  som man trodde tog lång tid-

 43. -kanske hundratals år.

 44. Vi visste att den skulle gå fortare här
  eftersom berggrunden är så reaktiv.

 45. Till vår förvåning kunde vi visa
  att den sker inom två år.

 46. Det här är en kärna
  från vår insprutningsbrunn.

 47. Man ser basalten, den gråa stenen-

 48. -och sen har vi porer
  som fyllts med ett vitt mineral.

 49. Det är mestadels förstenad koldioxid.
  Så ser det ut.

 50. Det är ett jättespännande projekt,
  att ta ut koldioxid ur atmosfären.

 51. Det ger hopp om att vi kan lösa saker
  som ser väldigt svåra ut i dag.

 52. Inte minst i Sverige, där industrin
  släpper ut mycket koldioxid.

 53. Vi väljer att inte använda det-

 54. -för det finns risker med
  att extrahera koldioxid och lagra den.

 55. Det är svårt att säga
  om koldioxid kan lagras långsiktigt-

 56. -på ett tryggt sätt.
  Det kan vara sistahandsvalet.

 57. Om man ska ta koldioxid
  ur atmosfären-

 58. -innebär det en kostnad.
  Det är en reell resurskostnad.

 59. Växter gör det väldigt väl.
  Träd kan göra det väldigt effektivt.

 60. Jag ser oss gärna plantera fler träd-

 61. -i tillägg till mer tekniska lösningar-

 62. -som den på Island,
  vilken gör samma sak.

 63. Risker finns med
  att lita på nya tekniker-

 64. -som ligger långt fram i tiden
  och inte kan användas överallt.

 65. Jag tror att den typen av teknik-

 66. -behövs som en del av
  en palett av lösningar.

 67. Ingen teknik, enskilt, kan lösa allt-

 68. -men tillsammans kan många tekniker
  lösa det här problemet.

 69. Vi har inlett en ny fas i projektet,
  där vi tittar på andra stenarter.

 70. Det kommer att göras i Tyskland,
  Turkiet och Italien-

 71. -för även mindre reaktiva stenarter
  kan vara tillräckligt bra.

 72. Men det behövs mycket vatten
  för att lösa koldioxid.

 73. SodaStreamern kräver mycket vatten.

 74. Därför tittar vi på
  hur vi kan vidareutveckla metoden-

 75. -genom att använda havsvatten.
  Om vi kan använda havsvatten-

 76. -har vi en oändlig vattenkälla
  som kan användas till detta.

 77. Hur ska vi bete oss mot planeten?
  Det är den största frågan.

 78. Att skydda resurser och miljö-

 79. -så att vi kan ge den till våra barn
  och barnbarn-

 80. -som en plats där man vill leva.

 81. Den största ansvaret
  ligger på våra regeringar.

 82. Inte bara lokalt-

 83. -utan även
  i hela det globala samfundet.

 84. Självklart måste var och en av oss
  sluta köpa så mycket saker-

 85. -äta så mycket kött, köra så mycket bil
  och flyga så mycket.

 86. Men det måste också hanteras
  på en högre nivå.

 87. För unga människor...
  Världen blir den värld ni skapar.

 88. Ni måste vara involverade
  i dess skapande.

 89. Ni ska ta hand om planeten-

 90. -och lämna den till nästa generation.

 91. Människan behöver naturen.

 92. Vi vill omges av grönska.

 93. Det viktigaste att komma ihåg är
  att vi har lösningarna.

 94. Vi måste bara använda dem
  för att lösa klimatkrisen.

 95. Använd er talang för att göra det.

 96. Använd era resurser.
  Ni har massor av resurser.

 97. Biologi är en stor del av era liv.
  Jag hoppas ni kan lära världen-

 98. -hur man lever med naturen.

 99. Dammsugare, SodaStreamers
  och igloos...

 100. Att fånga in överskottet av koldioxid
  känns ju fantastiskt-

 101. -men atmosfären är stor
  och vi kommer behöva många sätt-

 102. -att lösa problemet med koldioxid.
  Det är bra med många olika idéer-

 103. -och all typ av forskning på området
  kommer att behövas.

 104. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

CO2-dammsugaren

Avsnitt 5 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Världen har feber. Vi måste bromsa de stora koldioxidutsläppen. Men det räcker inte med att minska koldioxidutsläppen, vi måste få bort koldioxiden från vår atmosfär. Framstående forskare på Island har upptäckt en CO2-dammsugare. Den kan suga ut koldioxid ur atmosfären och omvandla koldioxid till ett ofarligt mineral.

Ämnen:
Miljö > Föroreningar och miljögifter, Miljö > Hållbar utveckling, Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Föroreningsfrågor, Kemi, Klimatförändringar, Koldioxid, Miljöforskning, Miljöfrågor, Miljöföroreningar, Minskning av koldioxid, Naturvetenskap, Oorganisk kemi
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Briljanta forskare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Gensaxen

Avsnitt 1 av 10

Ett barn dör ett varje minut i malaria. Om jordens temperatur stiger kan malaria sprida sig och drabba 50 procent av världens befolkning. Genom den senaste forskningen inom genteknik - gensaxen CRISPR CAS 9 - kan vi genmodifiera malariamyggan och utrota malarian. Ska vi skydda en insektsart, eller rädda människor från lidande?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Rymdskrot

Avsnitt 2 av 10

Rymden är fylld av skrot - trasiga satelliter, förbrukade raketer och annat skräp. Allt det här skräpet skulle kunna krocka med viktiga satelliter som vi behöver för vår kommunikation på jorden. På ett universitet i England forskas det på en satellit som ska hjälpa till att fånga in rymdskrotet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Antibiotika

Avsnitt 3 av 10

Antibiotikan revolutionerade världen, men numera har antibiotikaresistensen blivit ett stort globalt problem. Utan antibiotika blir kroppen enormt sårbar. Forskning pågår kring bakteriofager och enzymet lysin kan vara en lösning.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Fusionskraft

Avsnitt 4 av 10

Samhället och hela länder har gjort sig beroende av miljöfarlig energi. Hur kan vi hitta alternativ till fossila bränslen? En forskning som det satsas på är fusion. Genom fusion skulle all världens energiproblem lösas. Just nu byggs världens största fusionskraftverk och forskare över hela världen samverkar intensivt för att lösa energifrågan.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

CO2-dammsugaren

Avsnitt 5 av 10

Världen har feber. Vi måste bromsa de stora koldioxidutsläppen. Men det räcker inte med att minska koldioxidutsläppen, vi måste få bort koldioxiden från vår atmosfär. Framstående forskare på Island har upptäckt en CO2-dammsugare. Den kan suga ut koldioxid ur atmosfären och omvandla koldioxid till ett ofarligt mineral.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Plastcirkeln

Avsnitt 6 av 10

Nästan all plast som någonsin producerats finns kvar på jorden. Plasten hamnar i naturen och vattnet, kanske till slut i det vi äter. Hur kan vi börja ta hand om och förbättra situationen? Tack vare smart cirkulär återvinning kan vi återanvända smutsig plast från våra hav. På Chalmers finns ett nytt projekt där en 3D-skrivare kan skriva ut plast, som i sin tur kan användas långsiktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Gyllene riset

Avsnitt 7 av 10

A-vitaminbrist i utvecklingsländer gör att barn blir blinda samt dör. Genom genetiskt modifierade organismer (GMO) har forskare utvecklat ett gyllene ris som är mer näringsrikt. Vi hör motståndare till golden rice samt forskare och nobelpristagare som vill utveckla riset.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Marsresan

Avsnitt 8 av 10

Vad gör vi om jorden blir obeboelig? Kan människosläktet fortsätta leva vidare på en annan planet? Genom en framgångsrik rymdforskning har en ny typ av raket uppfunnits. Då raketen kan återvändas går det nu att resa tur och retur till Mars. Men går det att leva där?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Hudkameran

Avsnitt 9 av 10

Solens ultravioletta strålning orsakar skador i cellernas arvsmassa och resulterar i hudcancer. Med hjälp av revolutionerande artificiell intelligens - AI-teknik - går det att detektera hudcancer i ett tidigt stadium. Visionen är att man ska kunna upptäcka hudcancer genom en app i telefonen och den bild man tar på sin hud.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBriljanta forskare

Robotbin

Avsnitt 10 av 10

Binas mångfald och överlevnad är hotad. När människan ta mer och mer plats, stöter vi bort en del av naturen. Bina gör livsviktiga insatser för vår överlevnad. Vi måste ta ansvar för hur vi planerar städer, få in fler gröna ytor, odla på taken och sluta använda gifter i jordbruket. Det pågår också forskning, bland annat kring robotbin. Kanske kan robottekniken vara en del av lösningen?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Härifrån till hållbarheten

Vattenbrist

Industridesignern Mehrdad Mahdjoubi har kommit på en dusch som går på tio liter vatten som renar sig självt. Kanske kan det här vara en lösning på vattenbristen som förutspås bli värre i spåren av klimatförändringen? Mahdjoubi diskuterar hur man tar en idé till produktion, och allt man lär sig på vägen om man inte är rädd för att ha fel.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellkoll

Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. Hur ska vi arbeta för att skapa en artrikedom så att djur och växtliv ska gynnas? Anneli tycker att vi översköter våra gräsmattor och att det skapar problem med den biologiska mångfalden. Artisten Stefan Sundström och Karin Lexén från Naturskyddsföreningen tipsar om biologisk mångfald hemma i trädgården.