Titta

UR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

UR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Om UR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Föreläsningar från den internationella lärarkonferensen Nobel Prize teacher summit där lärare från hela världen träffar Nobelpristagare, toppforskare och fredsaktivister runt ett angeläget tema. Årets tema är "climate changes everything" - klimatet förändrar allt. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019 : Att lära ut hållbarhetDela
 1. Vi överskrider fyra av nio planetära
  gränser, och effekterna ser vi nu.

 2. Vi hinner fortfarande ställa om-

 3. -men det här är ett nytt paradigm
  för hållbar utveckling.

 4. God morgon. Det är en ära att tala
  inför världens viktigaste yrkesgrupp.

 5. Ni lärare håller framtiden i era händer.

 6. För två veckor sen
  bjöd FN in till ett klimattoppmöte.

 7. För första gången nånsin
  hölls en dialog på statschefsnivå-

 8. -kring huruvida forskningen stöder
  att ett planetärt nödläge utropas.

 9. Inte för att allt
  håller på att rasa samman-

 10. -utan för att ett nödläge krävs
  för att sporra innovationer-

 11. -och ställa om mot en säker framtid
  på en stabil planet.

 12. Vad grundas diskussionen på? Man
  kan bara utlysa ett nödläge en gång-

 13. -för människorna
  och de nu levande arterna på jorden.

 14. Den grundas på en enorm, över-
  väldigande och otvetydig bevisning.

 15. Vi har de två viktigaste
  forskningsrapporterna i historien.

 16. IPCC:s 1,5-gradersrapport,
  som otvetydigt visar-

 17. -att 1,5 graders uppvärmning
  är en planetär gräns.

 18. Efter det
  riskerar vi oåterkalleliga förändringar.

 19. Sen har vi IPBS rapport om
  förlusten av biologisk mångfald-

 20. -som visar att vi nu upplever
  den sjätte massutrotningen.

 21. Vi undergräver
  våra livsuppehållande system.

 22. Dessutom har vi IPCC:s markrapport-

 23. -som visar att vi utarmar jorden
  och förstör hela ekosystem-

 24. -i en takt
  som kan påverka klimatsystemet.

 25. Ni kanske såg rapporten om haven och
  kryosfären. Där visas för första gången-

 26. -att uppvärmningen
  redan har nått en procent.

 27. Vi riskerar redan
  oåterkalleliga förändringar-

 28. -i istäckena
  på Grönland, Arktis och Antarktis.

 29. Så är forskningsläget. Alla statschefer
  mottog rapporten "United in Science".

 30. Ladda ner den. Det är en samman-
  fattning över forskningsläget 2019.

 31. Den visar vart vi är på väg
  och vilka framsteg som har gjorts.

 32. Den skapades av Meteorologiska
  världsorganisationen, IPCC, m.fl.-

 33. -och handlar om jordens framtid.

 34. Det här är ett sätt
  att låta siffrorna och datan-

 35. -ge stöd åt det som astronauterna
  visar kan uttryckas med en enda bild.

 36. Jorduppgång från Apollo 7. Om
  man pratar med Christer Fuglesang-

 37. -eller ser intervjuerna med Neil
  Armstrong, så hör man samma sak.

 38. Jorduppgången
  ställer om ens tänkande totalt.

 39. Precis som vetenskapen nu visar-

 40. -att jorden är en liten,
  självreglerande och bräcklig planet-

 41. -i universums utkant,
  som vi nu måste bli förvaltare av.

 42. Var man än bor. Om man
  vill ha en framtid i Stockholm-

 43. -i Beirut, i Angola eller i USA, så
  måste man bli hela jordens förvaltare.

 44. Dramatiken är så hög i dag.

 45. Vi har otvetydiga bevis för-

 46. -att den stora accelerationen
  under de senaste 50 åren-

 47. -med ett snabbt ökande tryck på
  planeten - hockeyklubbskurvorna-

 48. -som förde oss in i
  en ny geologisk epok, antropocen-

 49. -har förändrat de 10 000 år gamla
  livsvillkoren på jorden.

 50. På bara ett ögonblick
  har vi förändrat de förhållanden-

 51. -som har rått sen den senaste istiden.

 52. Men det som händer
  de kommande 50 åren-

 53. -kommer att avgöra hur livet på jorden
  ser ut de kommande 10 000 åren.

 54. Jag erkänner villigt
  att jag är en av de skyldiga.

 55. Jag har levt under hela resan
  som förde oss hit.

 56. Kanske får jag vara delaktig
  i en stor del av resan-

 57. -som för oss ut ur den här situationen.
  Vi befinner oss på en knivsudd.

 58. Det är vår generation som bär
  på ansvaret, och på möjligheterna-

 59. -att ånyo
  skapa säkra förhållanden på jorden.

 60. Det är därför ungdomen är så viktig,
  för de har sanningen i sina händer-

 61. -och det är deras generation
  som har makt att göra nåt.

 62. Vi har sett ett enormt uppvaknande.
  Sex miljoner var ute på gatorna-

 63. -mellan 20 och 26 september.
  Det kan vara en social brytpunkt.

 64. Och jag vill passa på att påpeka
  att det mestadels är er förtjänst.

 65. Det var ni som bar på ansvaret
  för att bygga upp kunskapsbasen-

 66. -hos de här ungdomarna. Och det
  ska ni vara väldigt stolta över.

 67. Att ni är en del
  av den här omställningen.

 68. Men allt sker snabbt nu,
  och vi måste hela tiden uppdateras.

 69. Det här är en
  de viktigaste sammanfattningarna-

 70. -och den ville jag att ni skulle se.
  Det här är 20 års forskning.

 71. De fyra staplarna är IPCC:s analyser-

 72. -från 2001, till vänster,
  sen den fjärde analysen från 2009-

 73. -den femte analysen 2013, och
  1,5-gradersrapporten längst till höger.

 74. Vi har tre grupper.
  Längst till vänster har vi riskerna-

 75. -för storskaliga ekosystem.

 76. I mitten har vi extrema
  väderhändelser, och längst till höger-

 77. -har vi storskaliga störningar -
  risken för katastrofala brytpunkter.

 78. På y-axeln ser vi temperaturavvikelser
  från ett förindustriellt genomsnitt.

 79. Noll är före industriella revolutionen,
  sen kommer det som vi orsakar-

 80. -genom global uppvärmning.

 81. Rött innebär ett säkert
  forskningsläge, gult ett osäkert dito.

 82. Titta längst till vänster.
  År 2001, för arton år sen-

 83. -trodde vi att risken för ekosystemen
  låg vid 5-6 grader.

 84. Det röda riskmönstret
  sjunker sen dramatiskt.

 85. I dag tror man att det är
  vid 2-3 graders uppvärmning-

 86. -som vi riskerar att undergräva
  stora system som korallreven-

 87. -och Amazonas regnskogar.

 88. Extrema väderhändelser - samma
  sak där. Men titta längst till höger.

 89. För arton år sen sa man att vi inte
  riskerade katastrofala brytpunkter-

 90. -förrän vid sex graders utveckling.

 91. Där har vi inte varit
  de senaste fem miljoner åren-

 92. -så risken var obefintlig. I dag
  ligger den risken vid 2-3 grader.

 93. Så här långt har vi kommit
  de senaste nitton åren.

 94. Beror det på ökade utsläpp? Nej.
  Men ju mer vi lär oss-

 95. -och ju mer vi förstår
  om jorduppgången-

 96. -och hur jordens biogeofysiska,
  självreglerande system fungerar-

 97. -desto mer måste vi oroa oss.
  Och där är vi i dag.

 98. Vid två graders uppvärmning
  är mänskligheten i farozonen.

 99. I det viktigaste uttalandet i IPCC:s
  rapport om kryosfären och haven-

 100. -säger man att förändringarna
  hos istäckena i västra Antarktis-

 101. -kan vara början
  på en oåterkallelig instabilitet.

 102. Det skulle obönhörligen leda till
  en havsnivåhöjning på tre meter.

 103. Det skulle ta 200-300 år,
  men det skulle inte gå att förhindra.

 104. Det kan redan ha hänt.
  Isen glider ner i havet.

 105. Varför händer det?
  Ni har ju sett temperaturkurvorna.

 106. Och den här rapporten bygger på
  fem oberoende temperaturkällor.

 107. Så ni lärare behöver inte längre
  stå ut med att klimatskeptiker-

 108. -slänger fram nya temperaturdata
  som ifrågasätter den här trenden.

 109. Så här ligger det till, och det stöds
  av massor med observationer.

 110. Det viktigaste budskapet är att vi kan
  välkomna människan till antropocen.

 111. Den nya geologiska tidsåldern,
  där människan står för förändringarna.

 112. Och det här stöds inte av modeller
  eller teorier, utan av observationer.

 113. Det är hockeyklubbskurvorna,
  ända från år 1750.

 114. Alla diagram har en likadan x-axel.
  Titta på mönstret.

 115. Alla ser likadana ut. Fram till mitten
  av 50-talet var det en begränsad...

 116. Vi hade problem,
  men påverkade inte jorden så mycket.

 117. Här ser vi utsläpp
  av koldioxid och dikväveoxid-

 118. -vattenförbrukning, avskogning, ut-
  fiskning, minskad biologisk mångfald.

 119. På 1950-talet påbörjades det som
  nu kallas för den stora accelerationen.

 120. Det här är bevisen
  för att vi nu slår i taket-

 121. -när det gäller biofysiska processer
  som reglerar planetens tillstånd.

 122. Det är insikt nummer ett.
  Insikt nummer två är...

 123. Om vi nu tvingar ut oss själva
  ur vårt nuvarande geologiska tillstånd-

 124. -är frågan: Vad behöver vi?

 125. Hur måste
  de planetära förhållandena se ut-

 126. -för att livet på jorden
  ska kunna fortleva?

 127. Den frågan
  kan vi besvara ganska exakt.

 128. Så exakt att vi kan ställa oss frågan:
  "Lämnar vi nu Edens lustgård?"

 129. För tillståndet har varit så stabilt att
  vi kan kalla det för Edens lustgård.

 130. Det som ni lär era elever
  kallas för holocen.

 131. Vi har massor med data.
  Det här är data från Grönland-

 132. -som visar temperaturvariationer
  de senaste 100 000 åren.

 133. Som ni ser var det en ganska
  skakig färd för mänskligheten.

 134. Vi har varit moderna människor
  under åtminstone 80 000 år.

 135. Vi hade variationer på tio grader
  under ett årtionde.

 136. Vi var jägare och samlade, och vi
  var bara några miljoner. Ett hårt liv.

 137. Tills vi lämnade istiden och fick
  ett väldigt stabilt tillstånd på jorden-

 138. -som ni lär era elever
  kallas för holocen.

 139. Bland det första vi gör är att överge
  vårt jagande och vårt samlande-

 140. -till förmån för jordbruket. Vi tämjer
  djur- och växtlivet och ger oss av-

 141. -på en ytterst välbekant
  civilisationsresa.

 142. Anledningen till att vi kunde genomföra
  den allra viktigaste revolutionen-

 143. -d.v.s. jordbruksrevolutionen, var att
  tillståndet på planeten blev så stabilt-

 144. -att odlingssäsongerna
  blev så förutsägbara-

 145. -att det var värt investeringen
  att börja plantera saker.

 146. Vi vet nu att jordbruket uppfanns
  samtidigt på olika kontinenter.

 147. Vete, majs, ris, teffgräs.
  Och såvitt jag vet-

 148. -så hade vi inte mobiler då,
  så vi kunde inte sprida nyheten.

 149. "Plantera ett frö, så växer det." Men
  risken för att förlora investeringen-

 150. -var helt enkelt så låg.

 151. Holocen är därför... Den här datan
  visar också på tidsålderns stabilitet.

 152. Vi rör oss bort från holocen på grund
  av förbränning av fossila bränslen.

 153. Slutsatsen
  är lika enkel som dramatisk.

 154. Holocen är det enda tillståndet
  som vi vet kan bära upp dagens värld.

 155. Dagens 7,7 miljarder,
  snart tio miljarder människor.

 156. Det är insikt nummer två. Nummer tre
  är: Hur svarar jorden på vår inverkan?

 157. Hon svarar stegvis över lång tid,
  förutsatt att hon är motståndskraftig.

 158. Om det finns ett överflöd
  i de biogeofysiska systemen.

 159. Om det finns tillräckligt
  med regnskogar och fiskarter-

 160. -för att alla näringsämnen
  och all koldioxid ska absroberas.

 161. Om istäckena klarar av påfrestningar.
  Då klarar vi stegvisa förändringar.

 162. Vi hade stegvisa förändringar de
  första 30-40 åren av accelerationen.

 163. Men om man med en väldigt liten
  förändring korsar en brytpunkt-

 164. -kan man få varaktiga svängningar,
  där regnskogar blir till savanner-

 165. -där våtmarker torkar ut
  och blir till torra stäpper-

 166. -och där istäckena smälter för gott.
  Det är brytpunkter.

 167. Den här filmen visar hur de planetära
  systemen är sammankopplade-

 168. -och har ett flertal stabila tillstånd.

 169. Vi ser permafrostsystemen
  och polarisen.

 170. Vi ser El Niño
  och de regionala vädersystemen.

 171. Vi ser Amazonas regnskogar,
  som kan förvandlas till savanner.

 172. Istäckena på Antarktis, monsunerna
  i södra Asien och jetströmmarna.

 173. Vi börjar förstå de sammankopplade
  biogeofysiska systemen.

 174. Inte bara deras reglerande effekt,
  utan att de har brytpunkter-

 175. -som dessutom är sammankopplade
  i ett slags dominosystem.

 176. I gult ser vi systemen som är mest
  sårbara för att korsa olika brytpunkter.

 177. Det kan påskynda uppvärmningen,
  vilket skapar en dominoeffekt-

 178. -som påverkar den orangea kategorin,
  som i sin tur påverkar den röda.

 179. "Vägen mot en växthusplanet"
  kallas det. Men vi vet inte ännu.

 180. Det här är en hypotes
  som vi jobbar med-

 181. -men om vi passerar
  två graders uppvärmning-

 182. -kan vi sätta igång
  det här dominospelet.

 183. Och då tappar vi kontrollen.
  Planeten tar över.

 184. I dag är hon vår bästa vän, som
  dämpar effekterna av vår påverkan-

 185. -men då kan hon i stället
  påskynda uppvärmningen.

 186. Och det måste vi undvika
  till varje pris.

 187. Det här diagrammet
  sammanfattar läget.

 188. Här ser vi hur vi lämnar istiden
  för 20 000 år sen.

 189. I 10 000 år levde vi i Edens lustgård.
  Vi ser snittemperaturen på y-axeln.

 190. Här ser vi temperaturomfånget som
  slogs fast i Paris. En tankeställare.

 191. Även om vi håller oss
  under två graders uppvärmning-

 192. -så ligger vi ovanför maxtemperaturen
  under holocen-perioden-

 193. -där variationen låg på +/- 1 grad.

 194. Men nu är vi på väg mot tre graders
  uppvärmning det här århundradet.

 195. Om vi fortsätter som vi gör.

 196. Det här vet vi om brytpunkterna. Ju
  mer rött, desto högre är säkerheten.

 197. Det finns fortfarande
  en stor osäkerhet kring detta-

 198. -men titta på de fem systemen
  som sträcker sig ner i Paris-omfånget.

 199. Enligt dagens forskningsläge-

 200. -kan vi nå brytpunkter
  redan under två graders uppvärmning.

 201. Västra Antarktis, Grönland, den
  arktiska sommarisen och glaciärerna.

 202. Och titta på korallreven.

 203. Hela stapeln
  ligger inom Paris-omfånget.

 204. Vi kan snart presentera
  det första planetära offret.

 205. Det är högst osannolikt att vi kommer
  att ha kvar några tropiska korallrev-

 206. -även om vi lyckas med Paris-avtalet.
  Därav det planetära nödläget.

 207. Ni har ju läst om Amazonas
  regnskogar. 40 000 bränder-

 208. -och en exempellös torka.
  Och om vi förlorar 40 % av träden-

 209. -kan vi få en savann i stället.
  Om vi når fyra graders uppvärmning-

 210. -kan vi också få en savann.

 211. Nu försöker man kombinera
  forskningen och ställa frågan:

 212. Om man har både avskogning
  och uppvärmning samtidigt-

 213. -hur känslig är då regnskogen?

 214. Carlos Nobre, världens främste
  forskare på Amazonas regnskogar-

 215. -tror att tröskeln nås
  vid en förlust av 20-25 % av träden.

 216. Vi ligger på 18 % i dag.
  Än så länge klarar vi oss-

 217. -men det är därför
  man är så orolig över det här.

 218. Jetströmmarna uppför sig underligt,
  vilket vi påverkas av i Sverige.

 219. Jetströmmarna verkar
  på ungefär 10 000 meters höjd-

 220. -och rör sig över norra... Polarfront-
  jetströmmen på norra halvklotet-

 221. -reglerar hög- och lågtryckssystem
  i Skandinavien.

 222. Den slingrar sig allt mer
  på grund av minskad tryckskillnad-

 223. -mellan ekvatorn och Arktis.
  Arktis värms upp dubbelt så snabbt-

 224. -som resten av världen, vilket leder
  till jetströmmens slingrande.

 225. Den låser in hög- och lågtryckssystem,
  vilket kan förklara-

 226. -värmeböljorna och skogsbränderna
  i Ryssland, i Sverige-

 227. -och i Arktis de senaste åren.

 228. Så forskarnas budskap till er lärare
  är därför...

 229. Allt sammantaget... Vi är i antropocen,
  men är beroende av holocen.

 230. Brytpunkterna är verkliga, vi närmar
  oss en riskzon. Vi måste sätta upp-

 231. -forskningsbaserade gränser,
  eller på nåt sätt definiera-

 232. -planetära gränser
  för att skapa en stabil planet-

 233. -där vi hjälper systemen att bibehålla
  det tillstånd som vi behöver.

 234. Det fick oss att bjuda in forskare-

 235. -för att identifiera
  de planetära systemen.

 236. Vi identifierade de nio systemen
  som vi med stor säkerhet kan säga-

 237. -att om vi räddar dem...

 238. Det är klimatet, ozonlagret,
  ett stabilt havsklimat.

 239. Men vi har även med
  de fyra biosfäriska systemen.

 240. Att hålla landsystem, mångfalden
  och den hydrologiska cykeln intakta.

 241. Och kväve- och fosforcyklerna.

 242. Vi får inte låta dem överbelasta
  biosfären med näringsämnen.

 243. Och sen har vi de två främmande
  gränserna. Nya kemiska substanser-

 244. -som mikroplaster, radioaktivt avfall,
  organiska föroreningar.

 245. Kemikalier som vi har skapat
  och fyllt biosfären med.

 246. Och så alla aerosoler.
  Vi har förändrat ljusexponeringen-

 247. -på grund av smog och luftpartiklar
  som påverkar regnsystemen.

 248. Det gröna är det säkra området.
  Dessvärre kan vi se-

 249. -att vi överskrider fyra av de nio
  gränserna, vilket vi nu börjar märka.

 250. Vi hinner ställa om, men det här är ett
  nytt paradigm för hållbar utveckling.

 251. Vi har fått många bekräftelser.
  Den här kom för några månader sen.

 252. För första gången på tre miljoner år...

 253. Snittemperaturen, som syns på y-
  axeln, har aldrig överstigit två grader.

 254. Under hela pleistocen-perioden.
  Så biosfären-

 255. -med de fysiska systemen och
  jordklotets föränderliga omloppsbana-

 256. -där variationen är stor, har ändå
  hållit sig inom ett snävt omfång.

 257. Från minus fyra grader under istiden-

 258. -till plus två grader
  under de senaste tre miljoner åren.

 259. Och nu skjuter vi över den gränsen.

 260. I den här rapporten,
  som är knappt ett år gammal-

 261. -är tidsspannet hela 60 miljoner år.

 262. Vi ser Edens lustgård-perioden i gult
  och en miljon år med olika istider.

 263. Vi är på väg mot en uppvärmning
  på fyra grader längst bort till höger.

 264. Det skulle vrida tillbaka klimatklockan
  ända till miocen-perioden.

 265. På bara ett ögonblick riskerar vi att
  vrida tillbaka tiden tio miljoner år.

 266. Det är det vi gör med vår planet.

 267. Det är det här vi måste göra.

 268. Vi måste bli koldioxidneutrala
  till 2050.

 269. Så kampen inom EU och FN
  för koldioxidneutralitet till år 2050-

 270. -har stöd i forskningen.
  Vi har uttryckt detta i en koldioxidlag.

 271. En väg mot koldioxidneutralitet
  inspirerad av Moores lag-

 272. -enligt vilken datorkraften
  fördubblas var 18-24:e månad.

 273. Det blev en självuppfyllande profetia.

 274. Vi har nåt liknande för klimatet.

 275. Halvera utsläppen varje årtionde.
  Med den innovationstakten-

 276. -och med ett sånt ansvarstagande
  kan vi nå målen i Paris-avtalet.

 277. Ni vet att det inte räcker.
  Koldioxidlagen är det grå området.

 278. Vi måste även
  göra om livsmedelssystemen-

 279. -så att de blir en koldioxidsänka.

 280. Vi måste även se till att de
  naturliga ekosystemen hålls intakta-

 281. -så att regnskogarna
  kan fortsätta att tjäna mänskligheten.

 282. Vi behöver även teknik för
  negativa utsläpp. Vi har gått så långt-

 283. -att vi även måste avlägsna koldioxid
  från atmosfären.

 284. Så här ser det ut.
  Det här ger oss en chans på 66 %-

 285. -att undvika två graders uppvärmning.
  Den här omställningen krävs för det.

 286. De här omställningarna
  kan delas in i sex stora områden.

 287. Livsmedel, energi, urbana
  omställningar, en digital revolution-

 288. -men även utbildning och jämlikhet.
  Ni är en del av lösningen.

 289. Det får allt mer stöd i forskningen.

 290. Att vi har möjligheten
  att ge oss själva en säker framtid-

 291. -även om det kommer
  att innebära stora utmaningar.

 292. I "Exponential Roadmap"
  ställde vi frågan:

 293. Kan vi halvera utsläppen
  det närmaste årtiondet?

 294. Vi visade att sektor för sektor... Jag
  delar gärna med mig av bilderna sen.

 295. Vi gick noga igenom-

 296. -energi, industri, byggbranschen,
  jordbruk, transport-

 297. -och kunde visa att vi kan halvera
  utsläppen det kommande årtiondet.

 298. Det är möjligt, med rätt slags
  styrmedel och stort engagemang.

 299. EAT-Lancet-rapporten
  samlade forskningen-

 300. -för att definiera
  en sund och hållbar kost.

 301. Utgår vi från de planetära gränserna
  kan vi få en universell hälsokost-

 302. -som alla tjänar på.
  Vi får ett hälsosammare liv-

 303. -som kan förhindra
  elva miljoner förtida dödsfall.

 304. Jag vill bara nämna det här,
  trots att diagrammet är lite rörigt.

 305. Vi har studerat
  vad livsmedlen kan bidra med.

 306. Vi ser de planetära gränserna
  på x-axeln:

 307. Växthusgaser,
  land, vatten, kväve, mångfald.

 308. Längst upp är det bara rött och gult.
  Om vi fortsätter som i dag.

 309. Då missar vi Paris-målet
  bara genom att äta fel mat.

 310. Men om vi börjar äta hälsosam mat-

 311. -med mindre kött
  och mer växtbaserat protein-

 312. -med ett hållbart jordbruk, så kan vi
  kämpa oss tillbaka till det gröna igen.

 313. Mycket handlar om styrmedel.
  Man måste sätta ett pris på koldioxid-

 314. -men även fokusera på maten. Den
  här rapporten kom för två veckor sen-

 315. -och den visar att värdet
  på det globala livsmedelssystemet-

 316. -är ungefär tio biljoner dollar.

 317. Men den dolda kostnaden
  är tolv biljoner dollar-

 318. -på grund av ohälsa
  och förstörda ekosystem.

 319. Livsmedelssystemet subventioneras-

 320. -av planeten och av människorna
  med mer än marknadsvärdet.

 321. Snacka om marknadsmisslyckande.

 322. Vi måste sätta ett pris
  på de externa effekterna.

 323. Anmärkningsvärt nog
  hakar företagen på det här.

 324. Earth Commission ska nu fastslå
  planetära gränser och globala mål-

 325. -som en vägledning för företagen.
  Över 500 företag-

 326. -jobbar nu med olika klimatmål, och
  flera vill jobba mot planetära gränser.

 327. Vissa länder rör sig inte i rätt
  riktning. Det här kanske inspirerar er.

 328. Ni får i alla fall lite koll på läget.

 329. X-axeln visar antalet
  överskridna gränser, och y-axeln-

 330. -visar uppfyllda sociala mål.
  Man vill ligga högt upp på y-axeln-

 331. -men längst till vänster på x-axeln.

 332. Dessvärre ligger de rika länderna
  längst upp till höger.

 333. Vi ligger bra till
  när det gäller mänsklig utveckling-

 334. -tillväxt och livslängd,
  men på planetens bekostnad.

 335. Ingen ligger i det övre vänstra hörnet,
  där vi borde ligga.

 336. Det är därför
  hållbarhetsmålen är så viktiga.

 337. Men de ska inte användas som jag
  ser många länder använda dem.

 338. Man väljer ut en del av dem,
  som från ett smörgåsbord.

 339. "Välj ut dina favoriter." De måste
  bakas ihop till en bröllopstårta.

 340. Mål 6, 13, 14 och 15-

 341. -med vatten, land, haven, biologisk
  mångfald, är inte förhandlingsbara.

 342. 6, 13, 14, 15. Och vi kan ändå
  ha en positiv mänsklig utveckling.

 343. Jag lämnar er med den här bilden.
  Min förhoppning är ett paradigmskifte-

 344. -som placerar hållbarhetsmålen
  och vår framtid-

 345. -i ett stabilt
  och motståndskraftigt jordsystem.

 346. Och lycka till med ert viktiga arbete.
  Tack ska ni ha.

 347. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att lära ut hållbarhet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Klimatforskaren Johan Rockström går igenom den senaste forskningen kring klimatförändringarna och hur det kan läras ut i skolorna. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Klimatförändringar, Meteorologi, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Att lära ut hållbarhet

Klimatforskaren Johan Rockström går igenom den senaste forskningen kring klimatförändringarna och hur det kan läras ut i skolorna. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Blått ljus för en grön planet

Hiroshi Amano fick Nobelpris i fysik 2014 för sin del i uppfinningen av LED-belysning. Här berättar han mer om uppfinningen som revolutionerade världen och om vad det var som fick honom att intressera sig teknik i skolan. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Att lära ut en värld i förändring

En expertpanel diskuterar utmaningar med att lära ut mer om klimatförändringar och miljöarbete i skolorna, både när det gäller forskning och närheten till naturen. Medverkande: Hiroshi Amano, Nobelpristagare i fysik 2014, Johan Rockström, klimatforskare, och Patricia Mazuera-Johnson, lärare Trinty School och Bankstreet College of Education i New York. Moderator: Annika Hedås Falk. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Organisera aktivism

Genom sitt arbete kämpar Beatrice Fihn och organisationen ICAN för en kärnvapenfri värld. Precis som många klimataktivister tampas de mot mäktiga ekonomiska intressen. Här berättar hon om hur man kan organisera aktivism för att få resultat. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Berättelser är nyckeln till omställning

Historier om det förflutna kan ge oss större förståelse för vad som händer i dag och hur vi ska hantera det. Här förklarar professor Steven Hartman hur berättelser kan hjälpa oss hitta lösningar på klimatkrisen och leda vägen in i framtiden. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Det obarnsliga barnet och planetens framtid

Barnens framtid nämns ofta när man pratar om klimatkrisen, som en anledning att agera men också som den generation som ska lösa problemen. Men vad händer när så mycket ansvar läggs på nästa generation? Professor Malin Ideland berättar om vad som händer när barn blir ansvariga för framtiden och hur vi måste tänka om för att även vuxna ska ta ansvar. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Samarbeta för att rädda planeten

Ett samtal om klimataktivism och lösningar, hur det är att vara ung och oroa sig om klimatet, och vad vuxenvärlden måste göra för att ta sitt ansvar. Medverkande: Beatrice Fihn, ICAN, Malin Ideland, professor, Ell Ottosson Jarl och Melda Nahnfeldt, #fridaysforfuture, och Patrick Gallagher, lärare. Moderator: Annika Hedås Falk. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Vår sköra planet

Vår gröna planet är ett undantag i ett annars mörkt och ogästvänligt universum. Här funderar professor Ulf Danielsson på om vi kan hitta lösningar till klimatkrisen genom att se jorden ur ett kosmiskt perspektiv. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Förklara det obegripliga

Hur förklarar man komplicerad forskning på ett sätt som alla förstår och kan ta till sig? Ulf Danielsson, Mario Molina och Karolina Sandahl samtalar om hur man kan göra forskning mer lättillgängligt. Moderator: Annika Hedås Falk. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Så räddade vi ozonlagret

Det finns många likheter mellan dagens klimatkris och upptäckten på mitten av 1970-talet att utsläpp av freoner skadar ozonlagret. Här berättar kemisten och Nobelpristagaren Mario Molina om upptäckten och vad det var som till slut ledde till Montrealprotokollet, ett världsomspännande avtal att fasa ut freoner. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Prize teacher summit 2019

Lärarens roll för en hållbar framtid

Utbildningsminister Anna Ekström (S) berättar om Karin Brandt, en av de lärare som inspirerade henne som ung, och vilken roll lärarna har i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Inspelat den 11 oktober 2019 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Nobel Prize Museum.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

Företagen som förtrupp för klimatet

Vad krävs för att klimatarbetet ska bli en avgörande konkurrensfördel? Mattias Goldmann, VD på Fores, diskuterar med Carolina Sachs, generalsekreterare på Axfoundation och Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet, om antibiotika i köttindustrin och hur vår tillväxt kan öka trots att Sveriges koldioxidskatt är en av världens högsta. Moderator: Ingemar Tigerberg, tf chefredaktör Camino. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Gretas skolstrejk

Femtonåriga Greta Thunberg är orolig för klimatet och framtiden för allt levande på jorden. Därför bestämde hon sig för att skolstrejka utanför Riksdagen, för att uppmärksamma och framförallt få politikerna att lyfta klimatfrågan. Hon påbörjade sin aktion tre veckor innan valet 2018. Varför sitter Greta där och vad vill hon ska hända? Och kommer hon kunna påverka politikerna så att klimatfrågan sätts främst?