Titta

UR Samtiden - Bygga broar 2019

UR Samtiden - Bygga broar 2019

Om UR Samtiden - Bygga broar 2019

Föreläsningar från konferensen Bygga broar. Föreläsningarna rör utbildning, arbete, praktik och vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar. Inspelat den 7-8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Till första programmet

UR Samtiden - Bygga broar 2019 : En utvecklad studie- och yrkesvägledningDela
 1. Hur ska elever i grundskolan lära sig
  mer om arbetslivet i undervisningen-

 2. -så att man systematiskt bygger upp
  en kunskap om:

 3. Hur hänger mitt ämne ihop med
  arbetslivet och livet efter skolan?

 4. Tack. Jag får
  ha två roller.

 5. Nu är jag tillbaka i min
  undervisningsroll på Skolverket-

 6. -och ansvarig för
  de regeringsuppdrag vi har-

 7. -om att utveckla
  studie- och yrkesvägledning.

 8. I huvudsak ska jag prata om den här
  utredningen, som ser ut så här-

 9. -där jag var sekreterare-

 10. -och som handlar om att utveckla
  studie- och yrkesvägledningen.

 11. Det är därför jag är hitbjuden,
  och det är det jag ska prata om.

 12. Men jag kommer inte att
  kunna låta bli att också prata om...

 13. Utöver utredningens uppdrag och
  hur den fortsatta processen ser ut-

 14. -så kommer jag också att försöka säga
  nånting om vad vi gör på Skolverket.

 15. Nu är det sen eftermiddag, och många
  av er har varit uppe tidigt i morse.

 16. Jag ser att ni har fått färgglatt
  godis för att ni ska hålla er vakna.

 17. Jag lovade nu i pausen att ni
  nånstans mitt i får ställa er upp-

 18. -och skaka på benen i tjugo sekunder
  så att ni kan hålla er vakna.

 19. Eftersom det filmas
  kan ni inte avbryta för frågor-

 20. -om det inte är nödvändigt för att
  det jag säger är alldeles oklart.

 21. Men jag sparar en stund på slutet-

 22. -så att det blir utrymme
  för frågor och synpunkter och så.

 23. Ja, man kan ju fundera på varför
  vi ska ha ytterligare en utredning-

 24. -som pekar på vikten
  av vägledningsfrågor-

 25. -när det finns en lång lista
  med utredningar som har gjorts.

 26. Det här är bara ett axplock.

 27. Och det är ju så att när regeringen
  vill belysa en fråga-

 28. -och man ser att det finns ett behov
  av en förändring av nåt slag-

 29. -så tillsätter man en utredning.
  Det gör man på alla politikområden.

 30. Och här landade man för 1,5 år sen i
  att vi behöver göra en utredning-

 31. -för att vi behöver stärka
  studie- och yrkesvägledningsfrågorna.

 32. Som både Arbetsförmedlingen och
  Försäkringskassan har varit inne på-

 33. -så finns det
  en himla massa bra saker som pågår-

 34. -i god samverkan, i projekt
  och tillfälliga goda lösningar-

 35. -och sen så riskerar det
  att falla isär och komma i glömska.

 36. Man behöver en starkare struktur för
  att behålla allt det goda som görs-

 37. -och ta hand om det
  på nåt klokt och bra sätt.

 38. Alla de här utredningarna
  har pekat på vägledningsfrågorna.

 39. Bara en har varit en väglednings-
  utredning. Det var för tjugo år sen.

 40. Men gymnasieskolan, skolfrånvaro
  och behov av samverkan har utretts-

 41. -och alla har pekat på
  att vägledningsfrågorna är centrala-

 42. -för att det ska bli bra
  för den enskilda individen-

 43. -så att man ges förutsättningar
  för att göra väl underbyggda val.

 44. Varför blir det då inte så?

 45. Alla skissar
  ungefär samma problembild-

 46. -som ni säkert känner igen
  från era verksamheter.

 47. Det är stora variationer i kvalitet
  mellan olika kommuner och skolor.

 48. Vi ska ju ha en likvärdig skola.
  Alla ska ha rätt till samma kvalitet-

 49. -under skoltiden,
  oavsett var man bor.

 50. Det får inte vara avhängigt av
  att man har några goda krafter-

 51. -som tycker att frågorna är viktiga.

 52. De ska vara viktiga överallt,
  men det ser inte ut så.

 53. I skollagen och i läroplanerna
  är ambitionerna goda.

 54. Där står det tydligt att alla ska ha
  vägledning efter behov-

 55. -men det ser ändå inte ut så.
  Det behöver vi göra nåt åt.

 56. Det är en lågprioriterad fråga
  som har svårt att få genomslag.

 57. Ändå har vägledningsfrågorna varit i
  blickfånget mycket nu, upplever jag.

 58. Man hör från olika håll
  att vägledningsfrågorna är viktiga-

 59. -för kompetensförsörjningen och
  så klart för de enskilda individerna.

 60. Ändå är det ofta lågt prioriterat-

 61. -med ett snävt fokus
  i vägledningsarbetet.

 62. Med vägledning menar man ofta
  den goda vägledaren.

 63. Men så ser det inte ut
  i styrdokumenten.

 64. Vägledning är hela skolans ansvar-

 65. -både för rektor,
  som styr och leder verksamheten-

 66. -för lärare och för vägledare.

 67. Tillsammans ska de bidra till att
  eleverna kan göra det där goda valet.

 68. Huvudmannen brister alltför ofta
  i sitt ansvar. Det pekade vi på...

 69. 2005 gjorde vi den första...
  Eller det var säkert tidigare-

 70. -men jag var med 2005, när vi tittade
  och gjorde en kartläggning.

 71. Här fanns ingen tydlig plan
  eller medvetenhet om-

 72. -vilka förväntningar och krav
  man ville ställa på sin vägledning.

 73. Och samverkan: Hur ska man arbeta
  med det omgivande samhället-

 74. -med arbetslivet
  och Arbetsförmedlingen?

 75. Det fungerar jättebra på vissa håll
  och inte alls på andra håll.

 76. Och så försvinner nån
  som bär verksamheten.

 77. Den slutar och går till nåt annat,
  och så tappar man.

 78. Det efterfrågas också
  en tydligare reglering-

 79. -när det gäller de här frågorna.

 80. Dessutom är det brist på
  utbildade studie- och yrkesvägledare.

 81. Det är ett bristyrke,
  och det gör ju inte det hela lättare.

 82. I grundskolan är det många vägledare
  som inte har avsedd utbildning.

 83. Konsekvenserna blir ju stora. Vi har
  en liten beredskap hos individer-

 84. -inför förändringar
  som kräver nya val-

 85. -att få skaffa sig
  en ordentlig beredskap själv-

 86. -dels för hur alternativen ser ut
  men också:

 87. Var är jag själv
  i förhållande till alla alternativ?

 88. Vad är mina intressen,
  förmågor och styrkor-

 89. -och hur kan jag ta till vara på dem?

 90. Allt det här gör ju att valen blir
  alldeles för avgränsade.

 91. Därmed blir ovidkommande faktorer-

 92. -som kön och social eller kulturell
  bakgrund, alltför avgörande.

 93. Om man som tjej inte ser
  hälften av alternativen-

 94. -därför att man är tjej
  och tvärtom...

 95. Så ser det ut. I grundskolan
  väljer man väldigt könstraditionellt.

 96. Vi har en väldigt könssegregerad
  arbetsmarknad.

 97. Och det är klart att om man inte
  får utmanas i de föreställningarna-

 98. -då får man inte heller syn på dem.

 99. Som individ får ju inte jag syn på
  "Det här skulle passa mig jättebra"-

 100. -om jag inte får hjälp
  att utmana de föreställningarna.

 101. Arbetslivet får inte heller
  den arbetskraft-

 102. -som man skulle kunna
  ha tillgång till.

 103. Under utredningstiden
  lät vi en nationalekonom...

 104. En annan nationalekonom
  hade tittat på det tidigare:

 105. Anders Stenberg
  på Stockholms universitet.

 106. Det blir intressant
  när nationalekonomer räknar på-

 107. -hur vägledning lönar sig.
  Det blir ju ett annat perspektiv.

 108. Han hade räknat på
  vad det skulle kosta samhället-

 109. -om man p.g.a. kön inte ser
  en del av alla tillfällen-

 110. -eller p.g.a. kulturell eller social
  bakgrund inte ser sina möjligheter-

 111. -därför att de här begränsningarna
  ligger i vägen, som en friktion.

 112. Då missar också arbetslivet
  en massa arbetskraft, en potential.

 113. Och det handlar ju om enorma summor.

 114. Så det är både lönsamt för den
  enskilda individen och för samhället-

 115. -utifrån
  kompetensförsörjningsperspektivet.

 116. Har man inte haft förutsättningar
  att göra väl underbyggda val-

 117. -då leder det ju så klart
  till fel val-

 118. -som får både individuella
  och samhälleliga konsekvenser.

 119. Ungefär samtidigt
  som den här utredningen satte i gång-

 120. -i början på 2018 så...

 121. Nu ringer det nånstans här
  i nån väska.

 122. Då uppmärksammade
  utbildningsutskottet-

 123. -att det behövdes tittas
  på vägledningsfrågorna.

 124. Här nere nånstans.
  Här framme vid scenen ringer det.

 125. Ungefär samtidigt som vi satte i gång
  den här utredningen-

 126. -så valde riksdagens
  utbildningsutskott att titta på...

 127. Det uppdrog åt sin utredningstjänst
  att titta på vägledningsfrågorna.

 128. Vad är det som gör
  att det inte fungerar?

 129. Det var ju jättebra för oss-

 130. -att riksdagens utredningstjänst
  tittade på de här frågorna.

 131. Då valde de att göra en
  enkätundersökning med 4 000 rektorer-

 132. -så säkert har några av er som är
  skolledare svarat på den enkäten.

 133. Det var en väldigt bra svarsfrekvens-

 134. -och gav oss
  en tydlig bekräftelse på-

 135. -ungefär där vi visste
  att vi befann oss.

 136. Det intressanta var att rektorerna
  i hög utsträckning svarade...

 137. Den är värd att ladda ner, om man
  vill fördjupa sig lite i frågorna.

 138. Den är inte alltför tjock.

 139. De sa att regleringen av vägledningen
  inte ger tillräckligt stöd-

 140. -för att organisera och styra upp
  verksamheten som man skulle vilja.

 141. Det var ju en viktig signal för oss
  att få med oss.

 142. Ökade behov bland elever
  medför ökade krav på vägledning.

 143. Vi har inte bara nyanlända-

 144. -där många har ett stort behov
  av studie- och yrkesvägledning-

 145. -då de inte har skolkontexten.
  Inte heller vårdnadshavarna har det.

 146. Därför finns det ett stort behov
  av studie- och yrkesvägledning där.

 147. Yngre elever drabbas
  av liten tillgång till vägledning.

 148. Tillgången till vägledning
  har minskat i grundskolan.

 149. Eftersom det är brist på utbildade
  vägledare så är det grundskolan-

 150. -som har störst andel outbildade
  studie- och yrkesvägledare.

 151. Det blir
  olyckliga konsekvenser av det.

 152. Sen har vi de nyanlända eleverna, som
  har extra stort behov av vägledning.

 153. Det handlar om vägledning
  i vid och snäv bemärkelse.

 154. Den snäva bemärkelsen
  är den vägledning-

 155. -som vägledaren har enskilt
  eller i mindre grupp med elever.

 156. Det är den vägledningen vi ofta menar
  när vi pratar om vägledning.

 157. Vägledning i vid bemärkelse
  är den som är hela skolans ansvar.

 158. Där ska rektor
  leda och fördela arbetet-

 159. -som handlar om vad lärarna, rektor
  och vägledaren ska göra tillsammans.

 160. Hur ska det här tas om hand i under-
  visningen? Hur ska praon organiseras?

 161. Och systematisk styrning förbättrar
  förutsättningar för vägledning.

 162. Då är det återigen den bristande
  styrningen och bristande regleringen-

 163. -eller önskemål om
  en starkare reglering.

 164. Det här har vi också tidigare
  kunnat se i en undersökning-

 165. -som vi gjorde på Skolverket
  för några år sen-

 166. -som handlade om vägledning.

 167. Ett utvärderingsföretag
  tog fram den här modellen-

 168. -där ena axeln
  visar på strukturella effekter-

 169. -och här på insatser av aktörer
  på olika nivåer.

 170. På båda sidor är det arbetslag, skol-
  ledning, kommun, region och nation.

 171. Vad bilden illustrerar,
  vad den visar är-

 172. -att man måste säkra på alla nivåer.
  Hela kedjan behöver säkras.

 173. Det räcker inte med att ett arbetslag
  har genomgått en insats-

 174. -och tycker att "Nu har vi koll
  på vägledningsfrågorna"-

 175. -om det inte är så att skolledningen
  skapar förutsättningar-

 176. -så att frågorna får det utrymme
  som de ska ha.

 177. Där behövs också nivån
  ovanför det, förvaltningsnivån-

 178. -om det är en kommun
  eller fristående skola.

 179. Och regionen. Här är det en utmaning-

 180. -därför att det finns ingen
  regional aktör på skolområdet.

 181. Däremot så finns det ju det
  på Arbetsförmedlingen i nån mening.

 182. Och när det gäller
  kompetensförsörjningsfrågorna-

 183. -så är ju regionen ofta
  en viktig aktör.

 184. Här är det svårt
  att hitta en bra balans.

 185. Man kan inte ställa krav
  på skolområdet på regional nivå-

 186. -men den är en viktig aktör
  för kompetensförsörjning.

 187. Sen har du nationella nivån,
  där regeringen och Skolverket-

 188. -måste skapa förutsättningar för
  att frågorna ska kunna tas om hand.

 189. Så hela kedjan behöver hålla. Det här
  gäller ju allting på skolområdet.

 190. Och här brister det ju alltför ofta
  i nån länk.

 191. Utredningen, då?
  Ni behöver inte läsa allt det här.

 192. Utredningen kom till
  därför att man menade-

 193. -att det finns ett stort behov av
  att utreda och titta på:

 194. Hur får vi till
  en bättre och säkrare vägledning?

 195. Vad beror problemen på?
  Vad kan vi göra?

 196. Och så får ju statliga utredningar
  inte kosta pengar och inte märkas.

 197. Det ska bli nån kraftfull förändring,
  men det får inte belasta för mycket.

 198. Det här är från direktiven-

 199. -alltså det uppdrag som utredningen
  fick när vi startade.

 200. Det är indelat i block.
  Undervisningen är ett block.

 201. Här ville de att vi skulle titta på-

 202. -framför allt grundskolan
  och grundsärskolan-

 203. -och det som man kallar
  för arbetslivskunskap.

 204. Hur ska elever i grundskolan lära sig
  mer om arbetslivet i undervisningen-

 205. -så att man systematiskt bygger upp
  en kunskap om:

 206. Hur hänger mitt ämne ihop med
  arbetslivet och livet efter skolan?

 207. Det skulle vi titta på och lämna
  förslag på hur det skulle lösas.

 208. Och ska eleverna ha tillgång till...?

 209. För det är väldigt olika hur mycket
  vägledning elever har tillgång till.

 210. Skulle man kvantifiera det-

 211. -eller hur ska man säkra att elever
  får den vägledning de behöver?

 212. Sen handlar det om hur vägledningen
  ska organiseras i skolan.

 213. Det ser olika ut.
  Finns det för- och nackdelar?

 214. Hur kan man säkerställa det som sker
  på många håll-

 215. -som goda former
  av samverkan och samarbete?

 216. Hur kan man säkra det-

 217. -så att det inte riskerar
  att falla ut sen när det är över?

 218. Sen handlar det om utbildningen
  till vägledare.

 219. Det finns förhållandevis lite
  utbildningsplatser.

 220. Det är ett oerhört högt söktryck, men
  utbildningen blir som en flaskhals-

 221. -där man inte kan få ut
  tillräckligt många vägledare.

 222. Så det skulle vi också titta på.

 223. Kan man få ut fler på kortare tid
  utan att tappa kvalitet?

 224. Och sen förstås nyanländas behov.

 225. Ett digitalt vägledningsverktyg,
  som finns i andra nordiska länder:

 226. Hur kan man utveckla det här?

 227. Och hur
  ska detta kunskapsområde benämnas?

 228. Det här skulle vi utreda och
  lägga förslag på på fjorton månader.

 229. Vi landade i huvudsak i elva förslag.

 230. Jag ska kort gå igenom
  vart och ett av dem.

 231. De som är i cirkeln
  är de fem huvudförslagen.

 232. Förutsättningen för att de ska gå
  att genomföra är att sex stödförslag-

 233. -också genomförs.

 234. Man ska se det här som en helhet.

 235. Om man vill att vägledningsfrågorna
  ska få ordentlig skjuts och kraft-

 236. -och skapa möjlighet till förändring
  då behöver man se det här samlat.

 237. Men vi vet ju också att nästan inga
  utredningar går rakt igenom-

 238. -utan det skruvas och ändras, och man
  väljer att gå vidare med vissa delar.

 239. Jag kan också säga att till sin hjälp
  hade utredningen en referensgrupp.

 240. Det har utredningar nog alltid.

 241. I vårt fall var det fem departement,
  som alla hade sitt perspektiv:

 242. Arbetsmarknads-, Närings-
  och Finansdepartementet inte minst-

 243. -som hade i uppgift att se till-

 244. -att vi inte skulle lägga förslag
  som blev för kostsamma.

 245. Det här var en stor utmaning
  i utredningen.

 246. Vi ska äntligen få utreda
  och lämna förslag om-

 247. -hur vägledningsfrågorna kan säkras
  och bli bättre-

 248. -men det får inte vara så djärvt
  som man kanske skulle önska-

 249. -därför att då riskerar det
  att inte bli av alls.

 250. Det här har varit en svår balansgång.

 251. Det gäller att lägga förslag
  som är realistiska-

 252. -så att man inte riskerar
  att de helt går om intet.

 253. Jag tar dem en i taget. Det första
  handlar om förtydligande om-

 254. -vad vägledning är,
  individuell och generell.

 255. Det här behövde förtydligas
  i skollagen.

 256. Och det som i dag kallas
  för vid och snäv bemärkelse-

 257. -är nog väl känt för oss
  som är i vägledningskretsar-

 258. -men vi uppfattade inte
  att det var så vitt spritt.

 259. Vi hade inte bara en referensgrupp-

 260. -utan vi träffade också
  många andra aktörer.

 261. Nationalekonomer har jag nämnt.

 262. Mycket vägledare.
  Vi hade jättegod hjälp.

 263. Det är viktigt
  att förstå deras perspektiv.

 264. Jag är utbildad vägledare, men det är
  många år sen som jag jobbade som det.

 265. Det var en jätteviktig grupp. Och
  också olika intresseorganisationer-

 266. -som vi sökte upp,
  men som också sökte upp oss.

 267. Ingen nämnd, ingen glömd.

 268. Vi valde att kalla det här för
  karriär. Vi valde karriärbegreppet.

 269. Karriärbegreppet är kontroversiellt.

 270. Det tycker vi verkligen,
  eller det förstod vi verkligen.

 271. Det här testade vi på olika grupper
  och bad att få in andra alternativ.

 272. För "studie- och yrkesvägledning"
  leder inte tanken helt rätt-

 273. -och är också ett långt
  och lite krångligt namn.

 274. Och ofta blir vägledning
  och vägledare synonymt.

 275. Kunde vi komma ifrån det och också
  signalera att det här är nåt nytt-

 276. -och nu vill vi verkligen kraftsamla
  och åstadkomma en förändring?

 277. Vi fick inte in några andra förslag.

 278. Karriärbegreppet i en svensk kontext-

 279. -tenderar ju
  att signalera strävan på nåt sätt.

 280. Det gör det inte
  i internationella sammanhang.

 281. Där heter det "career"
  och "career management".

 282. Det är vedertaget inom forskningen,
  akademin och vägledarutbildningen.

 283. Där är det helt accepterat
  och vedertaget.

 284. I Norge bestämde man sig för tio år
  sen för att använda karriärbegreppet.

 285. Och så höll man ut med det,
  och nu är det helt accepterat.

 286. Men det tog tid. Vi får väl se
  vad som händer med det här.

 287. Vi valde ändå det här begreppet.

 288. Inget av förslagen faller för att
  man inte anammar karriärbegreppet-

 289. -utan det kan bytas ut
  mot studie- och yrkesvägledning-

 290. -om man föredrar det.

 291. Hur som helst så är
  karriärvägledning samlingsnamnet.

 292. Dels är det
  den individuella vägledningen-

 293. -som sker enskilt
  eller i mindre grupper.

 294. Sen är det
  den generella karriärvägledningen-

 295. -som sker i undervisningen,
  i praon, på studiebesök-

 296. -och alla tillfällen
  som tas till vara.

 297. Gemensamt med den individuella
  vägledningen bidrar den till-

 298. -en bättre förutsättning
  att göra väl underbyggda val.

 299. Så att man har en rik bank
  av erfarenheter och bilder-

 300. -när man ska göra det där valet
  första gången i årskurs 9.

 301. Nästa förslag
  handlar om förtydligande av-

 302. -elevernas tillgång
  till individuell vägledning.

 303. Och här har det varit en utmaning.

 304. Ska vi kvantifiera det här och säga-

 305. -att alla elever har rätt
  till tre vägledningstillfällen?

 306. Eller ska vi säga att alla vägledare
  ska ha max 400 elever?

 307. Eller hur ska man tänka?

 308. Det var en fråga som vi diskuterade
  mycket med olika aktörer.

 309. Men det var svårt. Vägledningsbehoven
  ser ju så olika ut.

 310. Elever kan ha stora behov och behöva
  enskild vägledning många gånger-

 311. -innan man kan göra ett avvägt val.

 312. Andra behöver kanske bara stämma av
  att de är på rätt väg-

 313. -och så är det klart.

 314. Så här ser det ut i skollagen i dag.

 315. Och det här är otydligt.

 316. Och det var väl det här som rektorer
  i riksdagens utredning menade.

 317. Det står att elever
  ska ha tillgång till personal-

 318. -med sån kompetens att deras behov
  av vägledning kan tillgodoses.

 319. Det här skapar osäkerhet.

 320. Vi menar att det ska stå att alla ska
  ha tillgång till karriärvägledning-

 321. -såväl individuell som generell,
  så att behovet kan tillgodoses.

 322. Och omfattningen av det... Vi valde
  att inte kvantifiera det här-

 323. -utan att i stället
  stärka förutsättningarna för-

 324. -att omfattningen av individuell
  vägledning ska anpassas efter behov-

 325. -och i stället stödja det. Hur tar vi
  reda på behoven på ett bra sätt?

 326. Tredje förslaget är skärpta krav på
  att erbjuda individuell vägledning-

 327. -vid vissa tillfällen.
  Alla ska ha vägledning efter behov-

 328. -men sen pekar vi på några tillfällen
  där det är särskilt viktigt.

 329. Det första av dem
  är kanske självklart:

 330. Inför val till gymnasiet
  i grundskolan och grundsärskolan.

 331. Här måste alla elever
  erbjudas vägledning.

 332. När man jobbar med jurister
  upptäcker man att det är skillnad...

 333. Nu ska man ha tillgång
  till vägledning.

 334. Här finns det en skärpning
  till att man ska erbjudas.

 335. "Tillgång" är att det ska finnas.

 336. "Erbjudas" handlar om
  en mycket mer aktiv handling.

 337. Och vi ser ju ofta, och det
  känner ni som är vägledare till-

 338. -att tillgång till vägledning inte
  betyder att man tar tillfället.

 339. De elever som allra mest behöver det
  skjuter det ofta framför sig-

 340. -och låtsas kanske inte om
  att det här valet ligger framför dem.

 341. Dem behöver man ta större ansvar för
  och ha bättre stöd i regleringarna-

 342. -så att de tidigt får den hjälp
  som de är i stort behov av.

 343. Och för nyanlända
  inför upprättande av studieplaner.

 344. Det är jätteviktigt
  att de som inte har kontextkunskapen-

 345. -verkligen får den hjälpen
  och det stödet.

 346. Överåriga elever
  på språkintroduktion-

 347. -som inte hinner gå färdigt gymnasiet
  p.g.a. ålder-

 348. -måste få ordentligt
  med stöd och vägledning.

 349. Och för dem som riskerar
  att inte fullfölja gymnasiet-

 350. -för att förebygga de här avhoppen,
  som kan bli dåliga för individen.

 351. Här behövs en ordentlig plan
  och stöd.

 352. Så detta säkras utöver
  att alla ska ha tillgång efter behov.

 353. Nästa förslag är väl det
  som har blivit mest diskuterat.

 354. Jag tror det.

 355. Uppdraget var att titta på elever
  i grundskolan och grundsärskolan-

 356. -och hur deras behov av att kunna
  formera kunskaper om arbetslivet-

 357. -ska tas om hand på ett bra sätt.

 358. Här finns ju skrivningar
  i läroplanen i dag-

 359. -men det är
  de övergripande skrivningarna-

 360. -som man alltför ofta hoppar över.

 361. Man hoppar över det lite för lätt
  och går direkt till sina ämnen.

 362. Och regeringen menade att det här
  behöver säkras på nåt sätt.

 363. Vi kallar det för framtidsval,
  och så heter ju också utredningen.

 364. Det här nya, obligatoriska inslaget
  föreslår vi ska heta framtidsval.

 365. Jag ska säga lite
  om vad det ska innehålla.

 366. Här var det svåra överväganden.

 367. Uppdraget var att lägga ett
  ordentligt förslag. Hur gör man det-

 368. -utan att det blir för stora
  påfrestningar på alla inblandade-

 369. -och för stora kostnader?
  Man kunde ju utöka timplanen-

 370. -och så fick eleverna ha
  lite längre skoldagar-

 371. -men det var ju inte aktuellt,
  sa Finansdepartementet.

 372. Så det var ju ingen väg att gå.
  Vi valde några vägar.

 373. Skulle det kunna vara ett eget ämne?

 374. För att det ska vara
  ett eget ämne i skolan-

 375. -så ska man vara legitimerad lärare-

 376. -och man ska ha utbildning
  i det ämnet som man undervisar i.

 377. Då skulle det vara ett ämne
  om 45 högskolepoäng-

 378. -och innan lärare
  har hunnit kompetensutveckla sig-

 379. -så skulle det kanske gå tio år
  innan vi ens fick det här på banan.

 380. Vi utredde verkligen det länge,
  men vi släppte det.

 381. Som en del i ett befintligt ämne: Kan
  man utöka t.ex. samhällskunskapen?

 382. Vi ger samhällskunskapen fler timmar
  och stoppar in mer stoff i det.

 383. Det pratade vi om med lärarutbildare
  och med samhällskunskapslärare-

 384. -och det släppte vi också.
  Det var liksom inte görligt.

 385. Sen tänkte vi insprängt i ämnen.

 386. Det har vi goda erfarenheter av.
  Jag återkommer lite till det sen.

 387. Insprängt i olika ämnen...
  Det är absolut möjligt-

 388. -att utan att det skulle bli
  några större ingrepp väva in:

 389. Hur hänger mitt ämne kemi
  och de här momenten i kemi ihop-

 390. -med arbetslivet? Hur kan jag känna
  igen det i det omgivande samhället?

 391. För att kroka tag i
  en ökad motivation-

 392. -och ge eleverna bilder av
  hur ämnet hänger ihop.

 393. Det kan man absolut göra,
  men det räcker inte. Man behöver mer.

 394. Då menar vi att det ska vara ett
  kunskapsområde som heter framtidsval.

 395. Det ska vara en del av utbildningen.

 396. Det ska få vara
  ett obligatoriskt inslag-

 397. -och finnas med i timplanen
  för grundskolan.

 398. Grundskolan och även grundsärskolan
  ska omfattas av detta.

 399. Och en garanterad tid på 80 timmar
  i årskurs 7-9.

 400. Vi föreslog att det skulle gå som
  en strimma genom hela grundskolan-

 401. -men referensgruppen ville förstärka
  lite grann i årskurs 1-6-

 402. -och sen koncentrera det
  på högstadiet.

 403. Det skulle bli
  ungefär en timme i veckan-

 404. -om man slog ut det jämnt över tid,
  så det är ju inga oceaner av tid.

 405. I de andra nordiska länderna
  finns det här som ett ämne.

 406. Hos oss kan det inte heta ämne,
  eftersom vi har legitimationskrav.

 407. Därför så kallar vi det
  kunskapsområde.

 408. I de nordiska länderna har Norge
  ungefär 110 timmar i årskurs 7-9.

 409. Finland har kanske 80 ungefär.

 410. Och i Danmark har man tydliga
  kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9.

 411. Så alla de andra nordiska länderna
  har tagit hand om det här mer-

 412. -än vad vi har gjort,
  eller säkrat upp det.

 413. Tiden, då? Var ska tiden tas ifrån?

 414. Det här var en stötesten
  när vi inte får utöka timplanen.

 415. Vi kunde ju inte gärna föreslå att
  man tar bort nån del av andra ämnen-

 416. -och då föreslog vi
  att ta det från elevens val.

 417. Det får vissa konsekvenser,
  men tiden finns där ändå.

 418. Vill ni grotta ner er mer
  i de där beräkningarna-

 419. -så får ni titta i utredningen.

 420. Vad ska det här kunskapsområdet
  då innehålla?

 421. Vi lät oss inspireras av Norge, som
  har hållit på med det här i tio år.

 422. De har utvecklat och skruvat på det
  och hittat en bra balans.

 423. Då skulle det innehålla tre delar:

 424. Val och framtidsplanering - jag
  återkommer till vad det handlar om-

 425. -arbetsliv och samhälle
  och utbildningsvägar och yrken.

 426. Det här måste naturligtvis filas på
  om det blir realiserat.

 427. Och så landade vi i att det här
  ska en vägledare kunna arbeta med-

 428. -om förutsättningarna ges-

 429. -och man får den kompetensutveckling
  som man önskar-

 430. -för att undervisa
  eller ansvara för området.

 431. Och också så klart organisera det
  så att tiden finns.

 432. Man ska inte lägga på vägledarna det
  här också, oberoende av allt annat-

 433. -utan det
  behöver organiseras ordentligt.

 434. Några exempel på vad kunskapsområdet
  skulle kunna innehålla...

 435. Det är mer beskrivet i betänkandet,
  om man vill fördjupa sig i det.

 436. Val och framtidsplanering-

 437. -kan handla om karriärkompetens,
  egenskaper och styrkor.

 438. Jag möter ofta vägledare som säger:

 439. "Det här skulle vi behöva jobba med
  i undervisningen"-

 440. -"men vi har ingen tilldelad tid."

 441. Vissa vägledare har goda möjligheter
  att få komma in-

 442. -och få tid för undervisning
  på nån annan lärares bekostnad.

 443. Andra har inga möjligheter alls att
  komma in. Det ser väldigt olika ut.

 444. Man skulle kunna jobba
  med motivation-

 445. -och se kopplingen
  mellan skolämnet och arbetslivet.

 446. Lite studieteknik kan det innehålla-

 447. -och samband mellan arbetslivets krav
  och förväntningar.

 448. Arbetsliv och samhälle sammanfaller
  delvis med samhällskunskapen-

 449. -som man då skulle få titta på.
  Hur överlappar det här?

 450. Kan man samarbeta?
  Kan man avlasta samhällskunskapen?

 451. Och så utbildningsvägar och yrken.

 452. Det här jobbar ju vägledare med mer
  eller mindre i klassrumssituationer-

 453. -men vissa har svårt
  att få det utrymmet.

 454. Det handlar om
  att bekanta sig med utbildningsvägar.

 455. Hur ser arbetslivet ut?

 456. Hur ser förutsättningarna ut
  på arbetsmarknaden?

 457. Och det måste ju till läromedel
  för detta.

 458. I Norge har man hållit på i tio år.

 459. Där har man tagit fram
  jättefina, bra läromedel-

 460. -för det här
  som i Norge kallas för ämne.

 461. I Finland har man hållit på i 25 år.
  De har lång erfarenhet.

 462. Finland gjorde en frivillig del
  till Pisa-undersökningen 2012.

 463. Alla länder som deltog i Pisa fick
  möjlighet, men Sverige deltog inte.

 464. Men Finland och Danmark gjorde det.

 465. Där fick eleverna i årskurs 9
  svara på-

 466. -hur väl förberedda de upplevde sig
  vara inför valet till gymnasiet-

 467. -och inför kommande val i livet.
  Där hamnade Finland i topp.

 468. Där tyckte de att de hade
  god beredskap och kände sig trygga-

 469. -i sina kommande val, både
  till gymnasiet och vidare i livet.

 470. De har också väldigt lite avbrott
  i gymnasieskolan.

 471. Man kan ju tänka
  att det har ett samband.

 472. Danmark hamnade också högt.

 473. Och det sista av huvudförslagen
  handlar om-

 474. -hur man ska kunna förstärka-

 475. -det generella karriärperspektivet
  i de olika ämnena.

 476. Och vi menar då, från erfarenhet
  som jag återkommer till om en stund-

 477. -att man kan koppla ihop arbetslivet
  med sitt ämne på ett enkelt sätt-

 478. -utan att det behöver bli
  ett merarbete.

 479. Orkar ni en kort stund till?

 480. Jag drar snabbt igenom stödförslagen,
  eller förutsättningarna för-

 481. -att det här ska gå att genomföra.

 482. Det innebär att man måste förtydliga
  vägledarens roll och ansvar.

 483. Det måste tydligt framgå i skollagen.
  Det är otydligt formulerat i dag.

 484. Det måste framgå att individuell väg-
  ledning ska utföras av en vägledare.

 485. Det är avsikten i skollagen
  i dag också-

 486. -men detta missuppfattas
  eller missförstås.

 487. För att få anställas
  utan tidsbegränsning-

 488. -ska den sökande ha utbildning
  avsedd för sån verksamhet.

 489. Den som inte uppfyller de här kraven
  får anställas för ett år i taget.

 490. Och så måste man ha det, för det är
  ju så hög grad av obehörighet.

 491. Utökade möjligheter
  att utbilda sig till vägledare.

 492. Här har vi utrett ganska rejält-

 493. -om man skulle kunna hitta kortare
  utbildningar motsvarande VAL-

 494. -alltså vidareutbildning av obehöriga
  lärare, också för vägledare.

 495. Tydligare styrning,
  ledning och samordning.

 496. Det visade också
  riksdagens utredning.

 497. Och utökad samverkan
  med det omgivande samhället-

 498. -som både Arbetsförmedlingen
  och Försäkringskassan var inne på.

 499. Och det här, menar vi, behöver göras
  genom att man har en plan.

 500. Och där skulle man kunna säkra
  det som ni pratade om tidigare:

 501. Att inte tappa det goda som görs-

 502. -utan verkligen ställa krav på
  huvudmannen att beskriva i en plan.

 503. Ett argument mot detta är ju-

 504. -att planer har en tendens
  att bara bli hyllvärmare.

 505. Men vi tycker ändå att det behövs
  en ordentlig plan som uppdateras-

 506. -där man beskriver hur man
  har organiserat sin vägledning-

 507. -och på vilka grunder
  man tilldelar resurser.

 508. För vi ser ju
  att det kan vara lite godtyckligt.

 509. Det finns många goda exempel man
  kan lära sig av eller inspireras av-

 510. -och det finns många huvudmannaplaner
  på vägledningsområdet-

 511. -som man också kan inspireras av.

 512. Man behöver beskriva hur vägledningen
  samordnas med omgivande samhället-

 513. -med Arbetsförmedlingen
  eller med arbetslivet-

 514. -med näringslivsansvarig
  i kommunen, t.ex.

 515. Så att samverkan med externa aktörer
  kan komma till stånd.

 516. Och det syftar ju naturligtvis till-

 517. -att de här behöver utformas så att
  ovidkommande begränsningar undviks.

 518. Sen behövs det ju
  massor med kompetensutveckling.

 519. Det här är ju
  ganska stora förändringar-

 520. -som man behöver få möjlighet
  att växa in i.

 521. Det är inga jätteinsatser, men det är
  ganska många olika insatser.

 522. Sen föreslog utredningen också att
  man skulle tilldela Skolverket medel-

 523. -för att utveckla en digital,
  interaktiv tjänst för vägledning-

 524. -så att det finns
  en bra digital tjänst-

 525. -där man som elev
  och som vårdnadshavare-

 526. -kan förbereda sig
  inför vägledningssamtal-

 527. -och där man kan få bra information-

 528. -som vägledare,
  elev och vårdnadshavare.

 529. Tjänsten Utbildningsinfo
  finns i Skolverkets regi-

 530. -men det är en mager tjänst
  som behöver expandera rejält-

 531. -och kunna erbjuda mycket mer stöd än
  vad som finns möjlighet till i dag.

 532. Det här var de kompetensutvecklings-
  insatser som jag nämnde förut.

 533. För att man ska kunna genomföra
  de här förslagen-

 534. -så behöver man ju också rustas
  på olika sätt-

 535. -och olika funktioner behöver rustas
  på olika sätt också.

 536. Vi lämnade ju utredningen
  till regeringen i slutet på januari.

 537. Och utredningar går ju ut på remiss.

 538. Det är säkert några här
  som har svarat på remiss.

 539. Det är ju många kommuner,
  organisationer och myndigheter-

 540. -som har svarat på det här
  för att bidra till...

 541. Alla remissinstansers bidrag är ju-

 542. -att bidra till
  att det ska bli en förbättring.

 543. Somliga har avslagit mycket-

 544. -och somliga har kommit med jättebra
  förslag på hur det kan bli bättre.

 545. Det här har Utbildningsdepartementet
  sammanställt-

 546. -och fortsätter att bereda.

 547. Så vi vet inte så mycket i dagsläget,
  och det brukar man inte heller-

 548. -ungefär ett halvår efter
  att utredningen har varit klar.

 549. Vi får se.

 550. Nånting kort om
  vad remissinstanserna säger, då.

 551. Det finns en tydlig samsyn
  av problembilden-

 552. -som jag skissade inledningsvis.

 553. Det verkar man vara
  väldigt överens om-

 554. -så det har vi ju oerhört belagt nu.

 555. Det är delade meningar
  om terminologin.

 556. Det handlar ju om karriärbegreppet,
  förstås. Där tycker man olika.

 557. Många kommuner är positiva.
  Det var jag lite överraskad över.

 558. Jag trodde nog att man skulle tänka:
  "Ytterligare en belastning."

 559. Men man såg vitsen med det.

 560. SKL:s förslag var att man
  skulle införa en försöksverksamhet.

 561. Det tyckte jag lät spännande.

 562. De fackliga organisationerna ville se
  krav på examen för vägledare.

 563. Det menar vi också att man ska ha
  på sikt, när man har utbildat i kapp-

 564. -så att man inte har
  så stor andel obehöriga.

 565. Där fanns också ett krav på examen
  från de fackliga organisationerna.

 566. Vi utredde det men landade i-

 567. -att vi inte tyckte att det fanns
  nån vits. Däremot krav på examen.

 568. Elevorganisationerna var positiva.

 569. De tycker ju
  att det är viktigt med vägledning-

 570. -för att man ska kunna göra
  bättre underbyggda val.

 571. För stora ändringar
  som är orealistiska.

 572. Ändå tyckte vi
  att vi hade krympt ganska mycket-

 573. -som man säkert gör
  i alla utredningar.

 574. Man har jättemycket idéer
  som man vill ska förverkligas.

 575. Några tyckte
  att det var för små förändringar-

 576. -som inte kommer att ge tillräckligt
  avtryck. Andra blev besvikna för det.

 577. För stora ekonomiska konsekvenser.

 578. Det går ju inte att genomföra nånting
  om inget får kosta nånting.

 579. I alla fall inga stora förändringar.

 580. Så det föll på sin egen orimlighet.
  Vi höll igen, tyckte vi.

 581. Vad vet vi i dag, då?

 582. Budgetpropositionen
  kom ju för nån månad sen.

 583. Det enda på det här området som
  aviseras i budgetpropositionen är-

 584. -att man föreslår att Skolverket ska
  få tio miljoner om året i tre år-

 585. -för att utveckla
  en sån digital tjänst.

 586. Så det är väl troligt att den kommer
  i regleringsbrevet i december-

 587. -som ju är uppdraget till Skolverket
  och hur mycket pengar man får.

 588. Beredningsgången är kanske
  många av er väldigt bekanta med.

 589. Jag säger nåt kort om det, bara.
  Där kom först utredningen i januari.

 590. Sen har remissomgången varit-

 591. -och sen har man då sammanställt
  alla remissynpunkter.

 592. Det var ungefär 200 remissinstanser
  som skulle sammanställas.

 593. Och nu funderar man på
  vilka förslag man ska gå vidare på-

 594. -vilka man ska skruva på och vilka
  man ska lägga åt sidan. Vi får se.

 595. Är det så att det ska göras
  några lagförslag-

 596. -då måste det tas fram
  en lagrådsremiss-

 597. -och regeringen måste skriva
  en proposition till riksdagen-

 598. -som får fatta beslut.

 599. Sen blir det nån sorts genomförande.
  Det är ännu oklart av vad.

 600. Och det här tar ju några år,
  som ni förstår, men så ser det ut.

 601. Det var det om utredningen-

 602. -så nu ska jag kliva in i min
  undervisningsroll på Skolverket.

 603. Vill ni ha trettio sekunder för att
  röra på er? Ni ser lite trötta ut.

 604. Nej, men...

 605. -Nu smiter man ut.
  -Vad sa du?

 606. Nu smiter man ut.

 607. Ja. Ja.

 608. -Vad sa du?
  -Handuppräckningstricket funkar.

 609. Nu tror jag att vi får samla oss
  igen. Ni ska snart få kaffe.

 610. Eller är det kaffe...?
  Är det kaffe kvart över tre? Ja.

 611. Nu får ni sätta er ner igen.

 612. En kort stund bara,
  innan det är dags för kaffe.

 613. Så, hör ni. Jag tror att jag börjar.

 614. Ni får...

 615. Nu får Tage och Christer
  också sätta sig ner.

 616. Ni ska snart få kaffe.

 617. Jag ska inte överskrida tiden.
  Jag kortar detta lite i stället.

 618. Skolverket har ju haft ett uppdrag
  sen sju år tillbaka-

 619. -att stärka
  studie- och yrkesvägledningen-

 620. -för att regeringen tycker
  att vägledningsfrågorna är viktiga.

 621. Så vi har haft ganska mycket pengar.

 622. Vi avrundar nu och ska rapportera
  till regeringen i december-

 623. -men vi har ju hunnit göra
  mycket saker under de här åren.

 624. Säkert har flera av er deltagit
  i några av de insatser som vi gör.

 625. Den största insatsen är nåt som heter
  Utbildningspaketet skola-arbetsliv.

 626. Vi köper uppdragsutbildningar från
  lärosäten för lärare och vägledare.

 627. Vi har givit ut
  en hel del stödmaterial.

 628. Vi har gjort mycket information
  om prao, som nu är obligatorisk.

 629. Vi har utvecklat en digitaltjänst,
  en databas som heter SYV-spindeln.

 630. Och vi bedriver
  mycket utvecklingsarbete.

 631. Den här bilden känner
  i alla fall ni som är vägledare igen.

 632. Jag vill säga nåt kort om den
  för att illustrera.

 633. Den finns också
  på vuxenutbildningsområdet.

 634. Man behöver inte fastna vid
  att det är en som börjar i ettan-

 635. -utan det kan illustrera olika
  skolformer. Fenomenet är detsamma.

 636. Här är det då en liten figur
  som börjar grundskolan.

 637. I bagaget har den ganska få bilder
  och erfarenheter-

 638. -av vad arbetslivet är
  eller vad arbete är.

 639. Ofta har man jobbat bra med det här
  i förskolan och i förskoleklassen-

 640. -där föräldrar berättar om sina yrken
  och man får besöka arbetsplatser.

 641. Vi har också sett många goda exempel
  på att man jobbar bra med-

 642. -att ta till vara olika möjligheter
  genom skolgången-

 643. -fram till att den här figuren har
  en resväska full med erfarenheter-

 644. -när man ska göra sitt första
  stora val, till gymnasiet.

 645. Här handlar det om att systematisera
  och ta hand om de tillfällen som ges.

 646. Det är inte meningen att lärare
  ska behöva göra en massa extra saker-

 647. -utan man tar till vara de tillfällen
  som finns och skruvar lite på saker.

 648. När man i alla fall gör studiebesök
  på teatern eller på badhuset-

 649. -eller vad man nu gör
  för olika typer av studiebesök-

 650. -så kan man förbereda och titta:
  Vad finns det för yrken där?

 651. Vad jobbar de med?

 652. På en teater finns det kanske
  ett femtiotal olika yrkesgrupper-

 653. -utöver de som står på scenen.

 654. Det finns en kader av kompetenser
  och förmågor runtomkring-

 655. -som man kanske kan få hjälp med
  att få syn på-

 656. -så att det vid nästa studiebesök
  kanske finns nåt som intresserar mig-

 657. -som jag känner igen från det andra.

 658. Så att man kanske känner igen nåt-

 659. -när det kommer en förälder
  och berättar om sitt yrke.

 660. Så att man systematiskt bygger upp
  en kompetens om sig själv också.

 661. "Det här tyckte jag var kul.
  Det här intresserar mig."

 662. Och så kan man släppa det
  och fånga tag i nåt annat-

 663. -och själv utveckla en förmåga
  att kunna hantera återkommande val.

 664. Så man tar till vara på det
  i undervisningen-

 665. -och den enskilda eleven
  får en möjlighet-

 666. -att systematiskt bygga upp
  kunskap om sig själv.

 667. Där är ju prao speciellt.

 668. Då får man ju möjlighet att vara
  mer sammanhängande i arbetslivet-

 669. -och blir bemött på ett annat sätt
  än vad man blir som en grupp elever.

 670. Man får själv möjlighet att knyta an
  till andra vuxna och prova på-

 671. -och hitta förmågor hos sig själv
  som man inte hade fått syn på annars.

 672. Det här brukar vi kalla valkompetens
  eller karriärkompetens:

 673. En förmåga att hantera
  återkommande val.

 674. Vi gör ju omstigningar
  många gånger i livet.

 675. Det är också en likvärdighetsfråga.
  Vi behöver bidra till-

 676. -att alla får den här förmågan,
  oavsett bakgrund.

 677. Då handlar det om
  att dels få syn på alla alternativ.

 678. Men det duger inte
  att man i årskurs 9 får-

 679. -kanske tusen alternativ att välja på
  bara sköljt över sig.

 680. Man behöver ju få närma sig dem
  och bekanta sig med dem-

 681. -och också se: Vad är de här för mig?

 682. Då behöver man ju också
  ha kunskap om sig själv.

 683. Sen behöver man dessutom kunna fatta
  ett beslut och kunna genomföra det.

 684. Och till det här så har vi
  allmänna råd för skolområdet-

 685. -där all reglering som handlar
  om vägledning finns samlat.

 686. Ett exempel på ett allmänt råd är-

 687. -att lärare bör ge eleverna möjlighet
  att utveckla förståelse för-

 688. -hur kunskaper i ämnet
  har betydelse i arbetslivet-

 689. -och utgör ett underlag
  för deras studie- och yrkesval.

 690. Det här är sånt som lärare ska göra-

 691. -men som man ofta inte är
  så bekant med.

 692. Det största vi har genomfört-

 693. -där ungefär 5 000 skolledare,
  lärare och vägledare har deltagit-

 694. -kallar vi för
  Utbildningspaketet skola-arbetsliv.

 695. Det genomför vi
  tillsammans med Arbetsförmedlingen.

 696. Det handlar kort om
  att det är två utbildningsdagar-

 697. -med några månaders mellanrum.

 698. Utbildningsdag 1 handlar om att vi
  kommer till en utbildningsplats-

 699. -där lärare, vägledare och skolledare
  deltar i grupp.

 700. Man kan vara 4-5 stycken
  från en skola-

 701. -en hel skola eller en hel kommun.
  Det är olika.

 702. Det kan vara 3-4 stycken
  från olika kommuner inom en region.

 703. Så upplägget kan se olika ut
  beroende på behoven.

 704. Men vi föreläser om:
  Vad ska man ha vägledning till?

 705. Vilka krav kan vi ställa
  på vägledningsfrågorna?

 706. Vad kan det tillföra? Hur
  kan man använda det i undervisningen?

 707. Arbetsförmedlingen föreläser
  om alla de möjligheter som finns-

 708. -t.ex. på Arbetsförmedlingens
  webbplats.

 709. Hur kan man använda sig av det
  i undervisningen?

 710. Under den här tiden som vi har jobbat
  så kom ju den stora flyktingvågen.

 711. Då har många arbetat
  med nyanlända elever.

 712. Hur kan man jobba med språk- och
  kunskapsutvecklande arbetssätt-

 713. -och bygga en begreppsapparat kring
  olika yrken i en svensk kontext?

 714. Nån gång under den här dagen
  kopplas det på ett processtöd-

 715. -av handledare från ett lärosäte.

 716. Varje liten grupp från varje
  verksamhet får processtöd 2-3 gånger-

 717. -under den mellanliggande perioden
  så att man får ta fram exempel.

 718. "Hur ska vi i vår verksamhet arbeta
  med vägledning i undervisningen?"

 719. Vi kommer tillbaka efter några
  månader. Då får man dela med sig-

 720. -av sina erfarenheter
  och ha en utställning eller nåt.

 721. Vi jobbar också mycket
  med motivation.

 722. Där kopplar man ihop kunskaper
  om arbetslivet med undervisningen.

 723. Hur kan det nå
  till en ökad grad av motivation?

 724. Den stora bubblan är en SYV-spindel-

 725. -som är en databas
  där det här finns samlat.

 726. Det här är bara ett exempel
  på de framgångsfaktorer vi ser:

 727. Att när pedagoger och vägledare
  samverkar kring de här frågorna-

 728. -då når eleverna
  en högre grad av motivation.

 729. Jag ska inte uppehålla mig
  vid motivationsämnet så länge-

 730. -men jag vill ändå lyfta fram
  att vi under de här åren har sett-

 731. -att det kommer alltmer forskning
  som pekar på-

 732. -att motivation och
  studie- och yrkesvägledning hör ihop.

 733. Om nån är intresserad av
  forskningsreferenserna så får ni dem.

 734. De finns beskrivna i utredningen
  som jag pratade om tidigare.

 735. Vad vi ser är ju
  att alla vinner på underbyggda val.

 736. Det har också varit vår slogan
  under de här åren.

 737. Det vi alltid har pratat om
  i vägledningssammanhang är-

 738. -att den enskilda individen
  så klart vinner på vägledning-

 739. -men vi ser ju också alltmer att
  arbetslivet har fått upp ögonen för-

 740. -att vägledning är viktigt för att
  man då kan få rätt arbetskraft.

 741. Ganska många myndigheter arbetar
  med vägledningsfrågorna-

 742. -som Försäkringskassan
  och Arbetsförmedlingen.

 743. Vi har haft
  ganska mycket olika regeringsuppdrag-

 744. -där vi samverkar kring vägledning.

 745. Men det är så
  att vi åstadkommer jättebra projekt-

 746. -när vi samverkar
  och har regeringsuppdrag.

 747. Men när de här uppdragen försvinner
  så byts folk ut-

 748. -och strukturerna tenderar
  att falla isär.

 749. Kommuner så klart.

 750. Har eleverna fått förutsättningar för
  att göra väl underbyggda val-

 751. -kan man organisera och dimensionera
  sin verksamhet på ett stabilare sätt.

 752. Län och regioner har ett kompetens-
  försörjningsperspektiv på frågorna-

 753. -där många regionala aktörer
  uppmärksammar vägledningsfrågorna.

 754. Man värnar ju om att ens region
  ska vara attraktiv att leva och bo i.

 755. Då är vägledningsfrågorna viktiga.

 756. Och skolan förstås.

 757. Vi har tagit fram
  mycket stödmaterial-

 758. -både i tryckt format och som finns
  att ladda ner på webben-

 759. -med väldigt fina praktiska exempel.

 760. Jag håller upp ett här,
  som handlar om gymnasieskolan-

 761. -med ett så fint exempel
  från gymnasiesärskolan-

 762. -där man utifrån det centrala
  innehållet i undervisningen-

 763. -jobbar jättefint med det-

 764. -och bidrar till
  att eleverna ges förutsättningar-

 765. -att göra bra val
  och få fäste på arbetsmarknaden.

 766. Här är bl.a. ett exempel
  från Elof Lindälvs gymnasiesärskola.

 767. Det är ett läsvärt och fint exempel,
  där de har fått till det så-

 768. -att jättemånga elever får fäste
  i reguljärt arbete.

 769. Här finns mycket mer stödmaterial-

 770. -t.ex. om
  hur man kan jobba med normkritik.

 771. Praktiskt inriktade material,
  metodmaterial.

 772. Det är ju det vi ofta möter
  när vi är ute.

 773. Man har en väldigt stor hunger:
  Hur gör man?

 774. "Vi förstår att det är viktigt,
  men hur gör man?"

 775. Och det har vi tagit fram
  massor med exempel på.

 776. Jag hinner inte fördjupa mig
  i dem nu, för tiden rinner i väg.

 777. Vad vi också håller på att göra nu...

 778. Ni känner säkert igen
  de här kunskapsöversikterna-

 779. -som är i en serie
  som heter "Forskning för skolan"-

 780. -som är i ett lättillgängligt,
  litet pocketformat-

 781. -där man samlar forskning
  på ett område.

 782. Senast handlade det om digitalisering
  i skolan eller hälsa för lärande.

 783. Som praktiker
  ska man kunna använda sig av dem-

 784. -på ett bra sätt i skolan.

 785. Och nu tar vi fram ett
  om studie- och yrkesvägledning.

 786. Det är forskare som skriver.

 787. Det här är inte forskningsrapporter,
  utan det är material-

 788. -som man ska kunna använda direkt
  i sin undervisning.

 789. Några ord om aktuellt från oss
  på Skolverket eller på skolområdet.

 790. Det finns ju en hel del utredningar
  som pågår. En utredning heter-

 791. -"Utredningen om elevers möjligheter
  att nå kunskapskraven".

 792. Den har pågått i flera år
  och har fått flera tilläggsuppdrag.

 793. Nu har den fått i tilläggsuppdrag
  att titta på särskolan också.

 794. Den kan ni gå in och titta på,
  men det finns ingen rapport ännu.

 795. Eller det finns inget betänkande
  klart ännu.

 796. Jag kommer inte ihåg
  när utredningen ska vara klar.

 797. Kanske i början på nästa år.

 798. En utredning om planering
  och dimensionering-

 799. -av Komvux och gymnasiet
  ska vara klar i februari.

 800. Den handlar också
  om gymnasiesärskolan.

 801. Och den handlar om
  hur man kan organisera verksamheten-

 802. -så att den blir bättre
  ur ett regionalt perspektiv.

 803. Sen har Skolverket haft i uppdrag-

 804. -att föreslå ändringar av läroplanen
  för gymnasiesärskolan.

 805. Det förslaget är lämnat och bereds
  inom Utbildningsdepartementet nu.

 806. Det handlar framför allt
  om jämställdhetsperspektiv-

 807. -för att elever ska
  kunna göra bättre underbyggda val.

 808. Prao har ju blivit obligatoriskt
  i grundskolan.

 809. I grundsärskolan är det ju det
  redan sen tidigare.

 810. Där finns det reglerat
  inom skolans val och elevens val.

 811. Etablering av elever med funktions-
  nedsättning är Skolverkets uppdrag.

 812. Och där behöver myndigheter arbeta
  tillsammans och hitta former för det-

 813. -likt det som Arbetsförmedlingen
  var inne på tidigare.

 814. Här handlar det ju mycket om
  att man behöver hitta strukturer-

 815. -så att det får fäste i skelettet-

 816. -så att det håller
  när projekt är över.

 817. "I mötet mellan gymnasiesärskola
  och gymnasieskola" är en rapport-

 818. -som finns på Skolverkets hemsida.

 819. Den kom för kanske två år sen
  eller nånting sånt. Den handlar om-

 820. -hur man samläser mellan
  gymnasieskolan och gymnasiesärskolan-

 821. -och vilka framgångsfaktorer
  man har hittat på det området.

 822. "Nya nyanser av UVAS", alltså Unga
  som varken arbetar eller studerar.

 823. Där finns det också en ny rapport
  på det området-

 824. -som handlar om övergångar mellan
  gymnasiesärskolan och arbetslivet.

 825. Så det finns mycket bra gjort,
  men man känner oftast inte till det.

 826. Ja. Jag stoppar så. Tack så mycket.

 827. Textning: Johanna Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En utvecklad studie- och yrkesvägledning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd, berättar om utredningen av en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Bland annat tar hon upp utredningens förslag på åtgärder för att ge alla elever möjlighet att göra väl underbyggda val av utbildning och inriktning. Hon ger också en bild av hur förslagen tagits emot och om Skolverkets insatser för att stärka och stödja vägledningsfrågorna. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Pedagogik, Pedagogikundervisning, Pedagogisk metodik, Skolverket, Studie- och yrkesorientering, Studievägledning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bygga broar 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Hjärnkoll

Lou Rehnlund, regional samordnare på Hjärnkoll, berättar om Hjärnkolls verksamhet och hur de arbetar med att motverka psykisk ohälsa för unga. Hon berättar också om hur de, med hjälp av ungdomarnas egna berättelser, försöker bekämpa fördomarna mot psykisk ohälsa. Dessutom pratar hon om hur man kan få unga som står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Från skola till självständigt vuxenliv

Åsa Strömberg, Linköpings kommun och Ulrika Norburg, Linköpings universitet berättar om ett verksamhetsuppdrag som inleddes för ett par år sedan. Syftet har varit att hitta en modell som underlättar elevers övergång från skola till ett självständigt vuxenliv. Det handlar om vikten av en fungerande elevhälsa för samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård med avstamp i vetenskap och beprövad erfarenhet. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Från idéfrö till kreativitetshus

Fia Sjöstrand och Stefan Johansson, verksamhetsledare på Funkibator, berättar om hur de arbetar med allt från hjälpmedel till arbetsträning för vuxna. Allt är av och för personer med funktionsnedsättning. Föreningen genomsyras av entreprenörskap och hittar ibland sina bästa idéer bland de som "fallit mellan stolarna". Funkibator startade som ett litet idéfrö för åtta år sedan och har nu ett hundratals medlemmar och ett eget kreativitetshus. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Arbete med unga på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag för unga med funktionsersättning. Christian Skoog, projektledare, och Jessika Rahm, projektkoordinator för projektet SAMSTART, beskriver hur Arbetsförmedlingen arbetar för att bidra till en bättre övergång från skolan till arbete eller studier för unga med funktionsnedsättning. De som omfattas är elever som fyllt 16 men inte 30 och har en dokumenterad funktionsnedsättning. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Susanne Bengtsson är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. Hon arbetar på en avdelning som handlägger och hanterar förmåner och ersättningar för personer med funktionsnedsättning och personer med varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Hon berättar om vilken typer av ersättning som finns och vad som krävs för att vara berättigad och informerar om sjukersättning och aktivitetsersättning. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

En utvecklad studie- och yrkesvägledning

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd, berättar om utredningen av en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Bland annat tar hon upp utredningens förslag på åtgärder för att ge alla elever möjlighet att göra väl underbyggda val av utbildning och inriktning. Hon ger också en bild av hur förslagen tagits emot och om Skolverkets insatser för att stärka och stödja vägledningsfrågorna. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Från utbildning till anställning

Activa i Örebro län har tillsammans med kommunernas vuxenutbildningar arbetat upp en framgångsrik lärlingsutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning. Vilka med- och motgångar har det inneburit? Lars Rickardt, projektledare, och Emelie Andersson, företagskonsulent, berättar om utbildningen som ska leda till anställning. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Från särskola till högre utbildning?

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är idag utestängda från möjligheten till högre studier. Högskolan i Borås har ett uppdrag från Borås stad att, i samverkan med FUB och Borås och Västergötlands parasportförbund, genomföra en utbildning med nära koppling till arbetslivet. Annika Malm, senior projektledare, berättar om syftet med en inkluderande högskola och ett inkluderande arbetsliv. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Projektet Falken arbetsmarknadsenheten

Stina Randevall Hjärtstam arbetar vid Falken i Kalmar kommun. Trots högkonjunktur så finns det fortfarande stora grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Falkens verksamhet jobbar med de målgrupperna, framförallt personer med olika funktionsvariationer, samt lågutbildade. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Aktivt medborgarskap efter särskolan?

Magnus Tideman, professor i Handikappvetenskap med inriktning socialt arbete, sammanfattar resultaten från två forskningsprojekt. Dels ett forskningsprojekt om sysselsättning efter gymnasiesärskolan, dels ett om hur gymnasiesärskolan realiserar sitt demokratiuppdrag med fokus på beslutsfattande. Han ger också en historisk tillbakablick på synen på funktionsnedsättning för att sätta in dagens samtal i en aktuell kontext. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Arbetsplatsförlagt lärande

Hur skapar du en bra dialog och samarbete med praktikplatsens personal? Hur ska det leda till arbete och anställning efter skolan? Susanne Avander, rektor för S:t Eriks gymnasiesärskola, berättar om hur man skapar bra förutsättningar, personkännedom, tydlighet, vägledning och kommunikation vid arbetsplatsförlagt lärande, APL. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Bemötande i skolan och utanför

Finns det någon anledning att göra gott för våra medmänniskor? Och hur skapar vi hållbara medmänskliga relationer? Det är en konst som vi kan utveckla och som vi har glädje av, såväl inom skolans värld som utanför. Stefan Einhorn, professor och ordförande vid centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Radiumhemmet, berättar och engagerar publiken.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta En bok, en författare

Att vara en hackkyckling

Malin Engelbrektsson har gjort en handbok för dig som är utsatt för mobbning, känner dig kränkt, utfryst och ensam. "Att vara en hackkyckling" ska vara ett stöd för dig som mår dåligt psykiskt eller fysiskt i skolan. Intervjuare: Behrang Miri.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Fatta familjen

Går det att skapa andra plattformar för lärande?

- Hemma rasar hon ihop. En förälder berättar om sin högpresterande dotter som har svårt att gå till skolan. Hur känns det att inte bli lyssnad på när andra säger att det går så bra? Psykolog Liv Svirsky och pedagog Kenth Hedevåg ger råd.