Access/Mediecentraler

För dig som arbetar på en mediecentral

Här finns en kunskapsbank för dig att diskutera och ställa frågor till UR i, information om UR Access och om avtal för att bli mediecentral.

Mediacentraler

Avtal

Utbildningsanordnare som är kund till en mediecentral måste teckna ett upphovsrättsligt avtal, normalavtal, för att kunna använda UR-program. Normalavtalet tecknas med UR och upphovsmannaorganisationen Copyswede.

Stäng

Avtal

Utbildningsanordnare som är kund till en mediecentral måste teckna ett upphovsrättsligt avtal, normalavtal, för att kunna använda UR-program. Normalavtalet tecknas med UR och upphovsmannaorganisationen Copyswede.

För den kommunala utbildningen har UR/Copyswede och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slutit ett normalavtal. Detsamma har erbjudits friskolor. Ett normalavtal finns också för folkhögskolor och studieförbund, samt för universitet och högskolor.

För mer information kontakta UR:s kundtjänst:

Telefon: 020-58 58 00, 08-784 42 40
Fax: 08-784 42 00
E-post: kundtjanst@ur.se
Postadress: UR, Kundtjänst, 113 95 Stockholm

Stäng